SOPU København Vognmagergade 8 1120 København

SOPU København
Vognmagergade 8
1120 København K
SOPU Nordsjælland
Gl. Mønt 2
1117 København K
Munkeengen 22
3400 Hillerød
Strandlodsvej 44
2300 København S
35 28 35 28
35 28 35 28
Milnersvej 40
3400 Hillerød
Kære forældre
Info om SOPU
Velkommen til SOPU! I denne folder har vi samlet forskellig
information om skoleforløbet.
På SOPU prioriterer vi samarbejde og dialog med forældre højt. På
den måde støttes eleven i at få det bedst mulige skoleforløb.
På SOPU er respekt og åbenhed en del af hverdagen. Vi lægger
vægt på at lære eleverne godt at kende, så vi sammen kan finde
ud af, hvad eleverne kan, hvad de er gode til, og hvordan de bedst
kan lære endnu mere.
På SOPU har vi fokus på fællesskab og oplevelser af succes. Det
opnår vi bedst, hvis eleverne oplever tryghed og tillid. Det er noget,
vi hele tiden arbejder på at skabe.
Vi glæder os til at samarbejde med jer og eleverne.
Carina Starostka Villadsen, uddannelseschef
For mere information om SOPU, se www.sopu.dk
Undervisningen

Undervisningen skifter mellem oplæg fra underviserne,
gruppearbejde og forskellige andre aktiviteter. 

Der er mulighed for at arbejde i fællesrummet, gå i
mindre grupperum eller bruge området rundt om
SOPU. Der er mulighed for at benytte computere. 

Vi arbejder som regel praktisk med fagene. Det kan
f.eks. være en dag, hvor vi laver sund mad. Her
oversætter vi til engelsk eller laver matematik ved at se
på rumfang og vægt i opskrifterne. Og Grundforløbet
kan indgå ved, at vi arbejder med sund mad til børn
eller ældre. Et andet eksempel kan være, at vi laver en
SOPU-avis med artikler skrevet af eleverne. 



Lektier integreres som udgangspunkt i
undervisningstiden. Som elev kan man altid få ekstra
opgaver med hjem, hvis man ønsker det. 

I undervisningen støtter vi eleven i at arbejde målrettet og
engageret for at nå målene for 10. klasse og Grundforløbet. 

Prøver
Skoleåret afsluttes med skriftlige og mundtlige 10. klasses-prøver
i dansk, matematik og engelsk.
Forældremøder
Der afholdes et forældremøde i efteråret. Mødet foregår på SOPU
om eftermiddagen og varer ca. 1½ time.
Vi sender jer en invitation til forældremødet.
Skole/hjem-samtaler
Der afholdes skole/hjem-samtaler to gange i skoleforløbet.
Samtalerne foregår på SOPU. Til samtalerne deltager
undervisere, forældre og eleven.
Vi sender jer en invitation til skole/hjem-samtalerne.
Kontaktlærer

Vi tager hensyn til, hvordan den enkelte elev lærer
bedst. Det kan f.eks. være, når vi læser eventyr i
dansk. Nogle elever læser selv, andre læser højt for
hinanden. Nogle elever maler eventyret, andre lærer
ved at spille det som teater. 


Vi bruger også ture ud af huset i undervisningen. Det
kan f.eks. være motion ved Frederiksborg Slot eller
besøg på Statens Museum for Kunst eller
Nationalmuseet. Vi bruger også nærområdet til f.eks.
opmålinger af geometriske figurer på legepladser
eller besøg på lokale virksomheder. 
Hver elev har en kontaktlærer, der er en af de faste undervisere i 10.
klasse. Kontaktlæreren støtter eleven i at gennemføre sit skoleforløb
og støtter op om den enkelte elevs trivsel og udvikling.
Kontakt
Ønsker du som forælder at komme i kontakt med kontaktlæreren eller
en af de andre undervisere, sker det på mail:
Eleven får ved skolestart udleveret undervisernes mailadresser.
Din mail vil blive besvaret hurtigst muligt.
10. klasse på SOPU
Elevplan
Eleven kan følge sit skoleforløb på elevplan:

10+ eleverne får på et skoleår mulighed for at gennemføre
både 10. klasse og Grundforløb 1. EUD 10 eleverne får på et
skoleår mulighed for at gennemføre 10. klasse og få indsigt i
andre erhvervsuddannelser.

Eleven får styr på, hvad han/hun kan, og hvad han/hun vil og
gør sig parat til en uddannelse inden for Sundhed, omsorg og
pædagogik. 
www.elevplan.dk

Eleven får udleveret brugernavn og adgangskode ved skolestart.
Mødetid
Undervisningen finder sted mandag-fredag fra kl. 8.15-14.40 i
SOPU’s lokaler på Munkeengen 22, 3400 Hillerød.
Indhold
Der er pause fra kl. 9-9.10, 10.40-11.10 og kl. 12.40-13.10.
Når der er afvigelser fra det normale skema, får eleverne besked.
Fravær


Eleverne skal sende en SMS til SOPU på tlf. 51 38 01 09 inden
kl. 8.00 og melde fravær. Skriv teksten SOPU syg.
Ferie og fridage
De obligatoriske fag i 10. klasse er dansk, engelsk og
matematik. 

Der indgår elementer fra fagene Sundhed og sociale forhold,
Samfundsfag samt Teknologi og kommunikation. 

Eleverne gennemgår kursus i Førstehjælp og Elementær
brandbekæmpelse. 

Elever, der har modtaget undervisning i fagene tysk og fransk
som tilbudsfag i 7.-9. klasse, eller som gerne vil have fysik
eller kemi, kan fortsætte med disse fag. Som udgangspunkt
vil denne undervisning ligge på en ungdomsskole eller anden
erhvervsskole i nærheden efter skoletid. 

Til de elever, der har brug for det, kan SOPU tilbyde
forskellige former for ekstra støtte som f.eks. IT-rygsæk og
mentorordning. 

Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
1. maj og 5. juni
Datoer for skoleåret udleveres ved opstart.


Brobygning
I løbet af efteråret er der for 10+ eleverne tre uger med brobygning.
For EUD 10 eleverne er der 6 ugers brobygning i løbet af skoleåret,
hvor eleven introduceres til erhvervsuddannelserne.