Hent programmet for Undervisertræffet her - Skoleintra

Tid
Teatersalen
Undervisertræf: mandag den 28. september 2015
Skovbrynet
Auditorium A
9.00-10.00
10.00-10.15
10.15-11.00
Pause: Kaffe og frugt
Frokost
Dennis Schmock og
Michael Jensen:
De bedste værktøjer
til klasseteamet
Jacob Brøndum:
Skolens virtuelle
fællesskab
Tore Neergaard
Kjellow og Stine
Melgaard Lassen:
Glade børn lærer
bedst - Spilbaseret
pædagogik i praksis
Pause: Kaffe og frugt
Udstilleroplæg:
Google Apps og
brugerportalsinitiativet (Wizkids)
Udstilleroplæg:
Skoletube og
Skoleblogs anno
2015 (LærIT)
Caroline
Christiansen:
Workshop om
SkoleIntra
Charlotte Veng: Den
garvede undervisers
tips og tricks til
SkoleIntra
Steen Juhl Møller:
Derfor hader jeg
ForældreIntra
Fortsat workshop:
Glade børn lærer
bedst - Spilbaseret
pædagogik i praksis
Udstilleroplæg:
Tag en pause og
motionér
lattermusklerne
(Ordbogen.com)
Ole Gram Clausen og
Anders Kjær: En
dagligdag med
SkoleIntra og
itslearning
Dennis Schmock og
Michael Jensen:
De bedste
værktøjer til
klasseteamet workshop
Udstilleroplæg:
Elever som kreative
producenter
(Alinea)
Signe Sloth: Vælg de
rigtige kommunikationskanaler i
SkoleIntra
Charlotte Veng Den garvede
undervisers tips og
tricks til SkoleIntra
-workshop
14.40-15.00
15.00-16.00
Oazen Workshops
Caroline Christiansen, Carsten Borre
Larsen og Bent B.
Thomsen:
Nyt i SkoleIntra
13.40-14.00
14.00-14.40
Lokale D
Per Thorbøll:
Velkomst
Thomas Illum
Hansen: Digitale
læremidler, didaktik
og dannelse
12.00-13.00
13.00-13.40
Auditorium C
Ankomst og morgenkaffe
11.00-11.20
11.20-12.00
Auditorium B
Pause: Kaffe og kage
Carsten Borre
Larsen, Bent B.
Thomsen, Caroline
Christiansen og Ivar
Kvanum Sund:
Dialog med
udviklerne
Søren Schultz
Hansen: Er de unge i
dag en flok
individualister og
selvcentrerede
narcissister?
Tobias Smith og
Ditte Bech Smit:
It-elevpatruljen –
nøglen til bedre it
i undervisningen
Tid
Teatersalen
9.00-10.00
Johan Olsen:
Kæmpemolekyler,
gakkede ord og
virkeligheden som
illusion
Undervisertræf: tirsdag den 29. september 2015
Skovbrynet
Auditorium A
10.00-10.20
Auditorium C
Lokale D
Oazen Workshops
Udstilleroplæg:
Skoletube og
Skoleblogs anno
2015 (LærIT)
Udstilleroplæg:
Matematik er mere
end fakta!
(MVNordic)
Signe Sloth og Ole
Gram Clausen: Få
mest muligt ud af
elevplanerne i
SkoleIntra workshop
Michael Jensen:
Bevægelse i skolen –
Hvordan og hvorfor?
Udstilleroplæg: Ny
Naturfagsportal fra
Alinea
Jette Stenlev: Få
mere læring ud af
Cooperative
Learning workshop
Udstilleroplæg: Er
kravet om målstyret
undervisning en
udfordring for jer
som skole?
(Gyldendal)
Udstilleroplæg:
Eleverne som
kreative
producenter af egen
viden (Creaza)
Jesper IhlerByskov:
Alternativ
classroom
management workshop
Pause: Kaffe og frugt
10.20-11.00
Andreas Nielsen:
Underviserens
vigtigste tips til
SkoleIntra
Lene Skovbo
Hackmann:
Læringsmålstyret
undervisning
11.00-11.20
Jette Stenlev: Få
mere læring ud af
Cooperative
Learning
Pause: Kaffe og frugt
11.20-12.00
Jesper Ihler-Byskov:
Alternativ classroom
management
Ole Windeløv:
Tips og tricks for den
avancerede bruger
Anita Monty og
Carsten Jessen:
Fremtidens lærer
Rikke Kofoed og
Rune Gråbæk:
Læring og robotter
Hanne Voldborg:
Kan inklusion af
elever med ADHD
fremmes ved hjælp
af teknologi?
Thomas Moe:
Skal jeg have
gymnastiksko med i
morgen?
12.00-13.00
Frokost
13.00-13.40
13.40-14.00
14.00-15.00
Auditorium B
Pause: Kaffe og frugt
Christine Feldthaus:
Motivation og
arbejdsglæde i
skolen