Næste generation skal være grøn

SEK TION 1
DAGBLADET
■
ONSDAG 21. JANUAR 2015
11
Næste generation skal være grøn
GRØN GENERATION:
Næste generation
skal være grøn, og
det skal elever i
Høje-Taastrup Kommune være med
til at sikre i et nyt
udviklingsprojekt.
FAKTA
Formålet med udviklingsprojektet
Grøn Generation er at
bidrage til udvikling
af et bæredygtigt
samfund via uddannelse. Målet er at
udvikle kommunale
strategier til fremme
af Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling
(UBU) og dermed
Grønne Generationer.
Af Stina Felby Egerup
HØJETAASTRUP: Elever i
Høje-Taastrup Kommune
skal blive endnu bedre til at
passe på miljø og klima, og
de skal endda gerne kunne
blive levende eksempler på,
hvordan næste generation
kan blive en grøn generation.
Høje-Taastrup Kommune
har nemlig fået mulighed for
at deltage i et netværk med
10 kommuner, som har til
formål at videndele omkring
udvikling af et bæredygtigt
samfund via uddannelse,
ændring af adfærd og motivation.
Målet er, at hver kommune
udvikler strategier til fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling og dermed
Grønne Generationer.
Byrådet i Høje-Taastrup
har på sit seneste møde sagt
ja til, at kommunen skal deltage i projektet.
- Det lyder som et rigtig
spændende projekt, hvor
vores elever kan blive endnu klogere på de mange
ting, man selv kan gøre for
at sikre et grønnere miljø.
Det passer jo også rigtig godt
ind i den grønne profi l, Høje-Taastrup Kommune i forvejen satser på at stærkt på,
så det glæder jeg mig til at se
VILLUMFONDEN
har bevilget Danish
Science Factory fem
millioner til det fireårige projekt Grøn
Generation.
Hvidovre Kommune er allerede med i Grøn Generation, som Høje-Taastrup Kommune nu også tilslutter sig. Her er det elever fra Langhøjskolen i Hvidovre, som arbejder med innovation og oplevelsesdesign.
Foto: Christian Mikkelsen
at mere til, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for Institutions- og Skoleudvalget
i Høje-Taastrup Kommune.
Projekt på tre ben
Det lokale projekt er tænkt
i tre ben, hvor samarbejde
med erhvervslivet via part-
nerskaber omkring grøn
strategi er det første ben.
Det er i skolereformen et
krav, at skolerne åbner for
partnerskaber med netop
erhvervslivet. Flere skoler
har i dag eksempelvis samarbejde med Teknologisk
Institut.
Det andet ben er et samarbejde med Teknik- og Miljøcenteret og Center for ejendomme og intern service om
at motivere eleverne til at
mindske energiforbruget på
skolerne via en incitamentsordning.
Det tredje ben i projektet
Salg af Vestervænget
Debat
HØJETAASTRUP: I et interview i Dagbladet den 7. januar, fortæller borgmester
Michael Ziegler, at byrådet
på det lukkede møde i december, har besluttet at
sælge Vestervænget (tidl.
københavns amts sygehjem) på Gasværksvej, og
at det formentlig bliver til
nedrivning og efterfølgende bygning af boliger, da de
nuværende bygninger er
dårligt vedligeholdt.
Det er en af kommunens
smukkeste institutioner,
der ligger i en stor og meget dejlig park (oplev den,
inden det er for sent). Byggeriet er, så vidt jeg ved
tegnet omkring 1940, af
kommunens daværende
husarkitekt Theodor Pe-
C,O. Jeppesen håber, at borgerne tages med på råd for de fremtidige planer for byggeri på grunde, hvor Vestervænget ligger.
Foto: Stina Felby Egerup
tersen, der står bag flere af
de smukke gamle bygninger, der pynter i bybilledet
f.eks. Espens Vænge Træningscenter og det gamle
rådhus (nu bibliotek)
Det er beklageligt, at
det er nødvendigt, at rive
bygnngen ned, men skal
det være, så får vi forhå-
bentlig et nybyggeri, der
passer ind i det omgivende
byggeri og følger de regler
og normer der gælder for
byggeri i villa- og rækkehuskvarterer i kommunen. Det er derfor en god
ide, som det også er vedtaget, at få en arkitekt til at
lave et udkast til udnyttelsen af dette sidste større
ledige område i byens centrum.
Er det muligt at involvere
de berørte borgere gennem
en lokalplanhøring på
grundlag af dette udkast,
og inden projektet udbydes?
C. O. Jeppesen
Søndermarksvej 14,
Taastrup
vil være at udvikle projekt
Hakkemosen med undervisning i vindenergi, solfangere, optimering af vandforbrug og biologiske forsøg.
ministrationen kan nu gå
i gang med at lave en mere
detaljeret projektplan og
projekt organisation. De vil
blive fremlagt for byrådet i
februar .
De andre kommuner i netværket øst for Storebælt er
Hvidovre, Lejre, Næstved
og Vallensbæk.Vest for Storebælt deltager: Fredericia,
Horsens, Kolding, Randers
og Sønderborg.
Deltagelse i netværket
koster udelukkende medarbejdertid i Institutions- og
Skolecenteret og Teknik – og
Miljøcenteret.
Projektet er støttet af Villum Fonden.
En plan følger
Nu har byrådet sagt god for
at indgå i netværket, og ad-
Svar fra
borgmesteren
Debat
HØJETAASTRUP: Kære C.
O. Jeppesen,
Det er godt at høre, at
du er glad for byrådets
beslutning om at få en
arkitekt til at udarbejde
udkast til, hvordan dette
dejlige område i centrum
af byen bedst anvendes
fremadrettet.
Vi kan kun være enige
om, at det er vigtigt, at vi
får et byggeri, der passer
godt ind på denne meget
attraktive placering. Jeg
finder det derfor også naturligt, at borgerne inddrages tidligt i processen
og gerne allerede, når
der foreligger forslag fra
Michael Ziegler (K)
arkitekten, så vi får alle
gode input med i den videre proces.
Michael Ziegler (K)
Borgmester