Afskedigelse var i strid med forskelsbehandlingsloven - Bech

16
KARRIERE
BERLINGSKE
BUSINESS
ONSDAG 11-03-2015 2. SEKTION BUSINESS.DK
Afskedigelse var i strid med forskelsbehandlingsloven
n dagplejer, der havde plejeorlov
for at passe sit handicappede barn,
blev fyret fra sit job. Østre Landsret
vurderede, at det var i strid med
forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.
Den kommunale dagplejer, der havde
været ansat i kommunen siden 2001, blev i
forbindelse med nedlæggelse af to dagplejestillinger opsagt i maj 2010. Dagplejeren
havde fra januar 2009 ikke arbejdet på grund
af sygdom og var fra marts 2009 bevilget
plejeorlov med lønkompensation til at
passe sin søn, der led af autismesygdommen
Aspergers Syndrom.
E
Kommunen havde valgt at opsige netop
denne dagplejer, fordi det ikke ville medføre,
at børn i dagpleje skulle flyttes til en anden
dagplejer, da hun alligevel var på orlov.
Landsretten afgjorde, at begrundelsen var
usaglig, da dagplejebørn ofte i andre sammenhænge bliver flyttet midlertidigt eller
permanent til andre dagplejere.
Det var således udtryk for indirekte
forskelsbehandling i strid med loven, fordi
dagplejeren på grund af orloven med sin
handicappede søn blev stillet ringere end
sine kolleger.
METTE KLINGSTEN
A DVOK AT
F
Forbuddet mod forskelsbehandling
gælder både ved ansættelse, afskedigelse,
forflyttelse, forfremmelse og med hensyn
til løn- og arbejdsvilkår.
T ERHVERVSMEDDELELSER
Wht's not to like?
S Like os på Facebook og få dagens største nyheder
direkte i dit nyhedsfeed.
Det kan være problematisk at afgøre,
hvornår der er tale om forskelsbehandling
på grund af handicap. EU-Domstolen har
tidligere udtalt, at sygdom ikke umiddelbart
kan ligestilles med et handicap. Forskelsbehandlingsloven indeholder ikke en definition på handicapbegrebet, men i praksis
er blandt andet ADHD, piskesmæld, slidgigt,
svære rygproblemer, hypermobile led, nedsat syn eller hørelse, døvhed og tinnitus,
spastisk lammelse, hjerneskade samt visse
følger af sklerose og grader af epilepsi blevet
anerkendt som handicap. Handicapbegrebet er i konstant udvikling, og der kommer
hele tiden nye afgørelser til.
Hvis man som arbejdsgiver overvejer at
opsige en medarbejder, der lider af en sygdom, er det derfor vigtigt at overveje, hvorvidt sygdommen kan udgøre et handicap i
forskelsbehandlingslovens forstand. Loven
indeholder et krav om, at man som arbejdsgiver skal tage hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at en handicappet medarbejder så vidt muligt kan udføre sit arbejde
på lige fod med de øvrige medarbejdere.
Det kan for eksempel være ved at indrette
kontoret anderledes, nedsætte arbejdstiden
eller omfordele de opgaver, som medarbej-
deren ikke kan løse på grund af sit handicap.
Overholdes denne tilpasningsforpligtelse
ikke, vil der formentlig være tale om forskelsbehandling.
Dommen er udtryk for, at forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling
på grund af handicap ikke kun beskytter
den handicappede selv, men også forældre
til handicappede børn. Det er således ikke
tilladt at opsige en medarbejder, fordi denne
er fraværende i forbindelse med sit barns
handicap.
Forbuddet mod forskelsbehandling gælder både ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse og med hensyn til løn- og
arbejdsvilkår, og overtrædelse kan medføre
en høj godtgørelse. I den pågældende sag
blev kommunen pålagt at betale dagplejeren
en godtgørelse på 12 måneders løn.
Mette Klingsten er partner i Bech-Bruun
og leder af advokatfirmaets faggruppe for
Arbejds- og ansættelsesret. Hun skriver om
relevante juridiske emner hver anden onsdag.
Læs mere på bechbruun.com.
T JOBMARKEDET
T OFFICIELLE MEDDELELSER
INVESCO FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
Vertigo Building – 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Companies’ Register: Luxembourg Section B 34457
Notice is hereby given that the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Of shareholders of Invesco Funds will be held at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
on March 27th, 2015 at 2:00 PM with the following agenda:
Se alle dine
fordele på
b.dk/fordele
Sole Resolution
1. Full restatement of the articles of incorporation of the Company and more particularly to
amend some Articles as follows:
• Amendment to Article 1 (Form, Name) to clarify that the Company is harmonized under
the European Union Council Directive 2009/65/EC on the coordination of laws,
regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective
investment in transferable securities (UCITS), which has been implemented under the
law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment or any
legislative replacements or amendments thereof.
• Amendment to Article 4 (Purpose) to use term “2010 Law” as defined under the Article 1.
• Amendment to Article 7 (Issue of Shares) for clarification purposes, to add further
information on the power of the board of directors to wholly or partially reject any
subscription application or to suspend the issue of shares in one or more or all of the SubFunds at any time and without prior notification and clarify the process in case of rejection.
• Amendment to Article 9 (Conversion of Shares) to extend the right of the board of
directors to switch shareholders who cease to satisfy the eligibility requirements
applicable to the classes of shares as described in the prospectus of the Company.
• Amendment to Article 11 (Calculation of Net Asset Value per Share) to clarify the
mechanism of fair value and swing pricing which may apply in order to ensure that the
relevant Sub-Fund’s investments will be valued at their fair value as determined in good
faith by the Board.
• Amendment to Article 12 (Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net
Asset Value per Share, of Issue, Redemption and Conversion of Shares) to protect further
the investors in case of emergency situations affecting the valuation of assets (paragraph
b) and to clarify in which circumstances the net asset value of feeder funds could be
suspended (paragraph f).
Shareholders are advised that decisions taken are valid only if at least half of the shares issued
by the company are represented and the passing of the resolution requires the consent of two
thirds of the votes cast. If the resolutions are duly passed, the changes to the Articles will take
effect as from the date of this first meeting.
Shareholders may request a copy of the proposed text of the restated articles, free of charge, from
the registered office of the Company.
Shareholders may vote in person or by proxy.
Shareholders who cannot attend the meeting may vote by returning the form of proxy sent to
them, to Capita Asset Services, Shareholder solutions (Ireland), P.O. Box 7117, Dublin 2, Ireland
(if delivered by post) or Capita Asset Services, Shareholder solutions (Ireland), 2 Grand Canal
Square, Dublin 2, Ireland (if delivered by hand during normal business hours) not later than
25 March, 2015. Alternatively, the appointment of a proxy may be submitted by telefax to
+ 353 1 224 0700, provided it is received in legible form and unencumbered.
The bearer Shareholders wishing to attend this Meeting are required to block their shares at the
depositary one day prior to the Meeting and to provide the registered office of the Company with
the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Meeting.
BERLINGSKE MEDIA SØGER //
3 NYSGERRIGE OG
AMBITIØSE ELEVER
Har du ambitioner om at blive elev, og brænder du
for at blive en del af Danmarks mest innovative og
dynamiske medievirksomhed? Så har du muligheden
for at starte din karriere hos os.
Hos Berlingske Media får du mulighed for at blive en del af en
spændende arbejdsplads i en hverdag præget af nyheder,
deadlines og nye spændende projekter
Vi søger 3 elever med start den 1. september 2015:
•฀ 1฀elev฀med฀speciale฀i฀administration฀til฀Mediehus฀Århus
•฀ 1฀handelselev฀med฀speciale฀i฀salg,฀til฀Annoncesalg฀i฀Århus
•฀ 1฀elev฀med฀speciale฀i฀administration฀til฀HR฀i฀København
Vi฀skræddersyr฀et฀fælles฀uddannelsesforløb,฀hvor฀vi฀understøtter,฀
at฀du฀får฀maksimalt฀fagligt฀udbytte฀ud฀af฀dit฀forløb฀samtidig฀med,฀
at du får opbygget et godt netværk.
Vi฀tilbyder฀dig฀et฀kompetenceløft,฀hvor฀du฀med฀sparring฀og฀hjælp฀
fra kompetente kolleger får selvstændige arbejdsopgaver.
Hvem er du?
Du har bestået HG-, HGS- eller HHX-uddannelsen, når du starter
1.฀september฀2015.฀Som฀person฀er฀du฀ambitiøs,฀nysgerrig,฀pålidelig฀
og positiv. Du brænder for det, du kaster dig over, du kan slet ikke
lade være, du overholder aftaler og har en positiv tilgang til dem,
du฀møder฀på฀din฀vej฀og฀de฀opgaver,฀du฀står฀overfor.฀Du฀er฀opsøgende฀
og god til at netværke.
For organisational reasons, those shareholders who intend to attend the meeting in person are
requested to register with Invesco Funds, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg to the
attention of Yann Foll - Fax (+352) 24 524 204 by 18 March 2015 at the latest.
Shareholders in Hong Kong may contact Invesco Funds Hong Kong Sub-Distributor and
Representative, Invesco Asset Management Asia Limited on telephone number (+852) 3191 8282
for any questions.
The Board of direcTors
Læs mere om stillingen på:
www.berlingskemedia.dk
Berlingske Media
Danmarks mest dynamiske
mediekoncern er ugentligt i
kontakt med 1, 2 mio. læsere
og 2,1 mio. netbrugere.
Koncernen udgiver omkring
200 forskellige medier i form
af aviser, websites, nyhedsbreve, mobile sites, radio og
web-tv. De mest kendte er
Berlingske, BT, Weekendavisen, Århus Stiftstidende,
business.dk, aok.dk og en
række lokale ugeaviser og
dagblade i Midt- og Vestjylland. Koncernen tæller
1.700 dedikerede medarbejdere, der bidrager til virksomhedens udvikling. Berlingske
Media omsatte i 2013 for 2,5
mia. kr.
Berlingske Lokale Medier
er en sammenlægning af
Midtjyske Medier og
Berlingske Lokalaviser.
Vi driver syv lokale
dagblade, 18 ugeaviser, tre
radio-stationer og masser
af online-aktiviteter.