Koglefolket og trolden Stub Rikke pedersen

Koglefolket og trolden Stub
Af Rikke P Pedersen
Indledning
Min målgruppe er 3-5 år.
Jeg arbejder selv som dagplejer, og ville udfordre mig
selv lidt ved at lave aktiviteter til lidt større børn.
Nogle af aktiviteterne kan dog også bruges i
dagplejen.
I gennem tilblivelsen af min storyline, er jeg blevet
særlig opmærksom på, at det ikke er selve aktiviteten
det handler om, men det at være fælles om noget
”det fælles tredje” der betyder mest. Uanset om man
er 4, 39 eller 100 år.
Tryk på
for at gå til indholdsfortegnelsen
Langt ude i skoven stod et
meget gammelt træ. Og i
det træ boede Koglefolket.
Koglefolket var altid glade,
og de var venner med alle
dyrene, der boede i træet.
I træets top boede hr
Egern, og Mor Spætte og
hendes unge. Og helt nede
i bunden af træet boede to
små mus.
En dag i efteråret, hvor det regnede og blæste rigtig
meget, begyndte træet at svinge fra side til side.
Koglefolket havde svært ved at holde sig fast. Især Lille
Kogle. For han var jo ikke så stor endnu, og hans arme
var ikke så lange.
Pludselig kom der et kæmpe vindpust, og Lille Kogle
faldt ned fra træet.
Lille Kogle rejste sig
fortumlet op, og kikkede
sig omkring.
Længere fremme kunne
han se en stor rund ”ting”,
og da Lille Kogle var meget
nysgerrig, ville han hen og
se, hvad det var.
Da han kom tættere på,
kunne han se, det var en
stor sten.
Sådan en havde han aldrig rørt ved før, og han prøvede
forsigtigt at skubbe til den.
Stenen rullede væk, og under den vrimlede det ud med
små dyr.
Der var bænkebidere, regnorme, tusindben og mange
andre insekter.
Det syntes Lille Kogle var spændene, og han fulgte efter
dem for at se, hvor de skulle hen.
Da han havde fulgt efter
dyrene et stykke tid,
opdagede han pludselig, at
han var kommet meget
langt ind i skoven. Han
kunne ikke længere se det
gamle træ.
ÅH nej, tænkte han, nu er
jeg faret vild.
Han blev frygtelig bange og
begyndte at græde.
Hvordan skulle han nu
finde hjem til det gamle
træ og sin familie igen?
Lillekogle begyndte at lede
efter vejen hjem, men til
sidst blev han så træt, at
han var nød til at hvile sig.
Han satte sig ned ved en
træstub, og faldt i søvn.
Han vågnede med et sæt,
da træstubben bevægede
sig. Den rejste sig langsomt
op, og Lillekogle kunne se
at det var en trold han
havde sovet op af.
Trolden, som var en rar
trold, fortalte at han hed
stub. Han spurgte, hvad
Lillekogle dog lavede så
langt inde i skoven helt
alene?
Lillekogle kunne se at
trolden smilede og så rar
ud, så han fortalte ham
hvad der var sket.
Trolden tog ham i hånden
og sagde, at han nok skulle
hjælpe ham med at finde
hjem til det gamle træ
igen.
Han vidste lige hvor det
var.
De gik og gik…
Pludselig hørte Lillekogle en
underlig knurrende lyd.
Hvad var det sagde han, men
stub havde ikke hørt noget, så
de gik videre.
Måske var det en grævling,
eller en ulv tænkte Lillekogle,
men han sagde ikke noget.
Så kom lyden igen, og denne
gang hørte Lillekogle hvor den
kom fra…
Den kom fra troldens mave….
Det er fra din mave lyden
kommer, sagde Lillekogle til
Trolden.
Trolden kikkede på Lillekogle
og sagde, det er fordi jeg er
sulten, skal vi ikke finde noget
mad? Jo, men hvad spiser
trolde, spurgte Lillekogle? De
spiser alt muligt, sagde
trolden. Men mine livretter er
svampe og bær.
Pyha, tænkte Lillekogle, godt
det ikke er kogler trolde spiser.
Hjemme i det gamle træ var
Lillekogles mor og far meget
bekymrede for ham. De havde
sendt Hr Egern, Mor Spætte og
de to små mus ud for at lede
efter ham.
Musene kom først tilbage. Lidt
efter kom Hr Egern. De havde
ledt oppe og nede, men ingen
af dem havde fundet ham.
Åh hvad skulle de dog gøre stakkels Lillekogle.
Så kom Mor Spætte flyvene
tilbage til træet. Og hun så
meget glad ud.
Hun fortalte at hun lige havde
set Lillekogle sidde og spise
sammen med Trolden Stub, og
at han så ud til at have det
godt.
Lidt efter kunne de høre nogen
synge. Det var Lillekogle og
Trolden. De havde endelig fundet
vejen hjem.
Alle i det gamle træ blev rigtig
glade, og de ville alle høre om
hvordan Lillekogle havde mødt
Trolden Stub.
Men Lillekogle og Stub var meget
trætte, og der gik ikke længe før
de begge sov.
Så den historie måtte de høre en
anden dag…. SLUT.
Indholdsfortegnelse
•
•
•
•
•
•
Musik
Natur
Værksted
Medie
Drama
Historien om koglefolket
Musik
Forundringsspørgsmål
Aktivitet 1
• Motivationshistorie til Trolde sangen
• Vejledning til Trolde sangen
• Trolde sangen
Aktivitet 2
• Motivationshistorie til tampen brænder
• Vejledning til tampen brænder
• Tampen brænder
Hvorfor er sang og musik godt for
børn?
Menneskets musikalske udvikling begynder i
fosterstadiet. Udviklingen af sansen for rytme,
bevægelse og lyd sker når fosteret er ca. 5-6 mdr. det
lytter til moderens hjerterytme, puls og stemme.
Børns musikalitet, sang, rim og remser kan have
positiv effekt på deres sociale kompetencer. Hvor
børnene får øvet sig i at samarbejde, være på, vente
på tur og være end del af fællesskabet.
Musik og sang har og en positiv sproglig effekt, ved at
børnene styrkes i at beherske sprogets prosodi. De kan
lære at forstå og producere nye ord og lyde. Sproget
indeholder mange elementer fra musikken:
Betoning, klang, rytme, tempo, dynamik, timing og
pauser.
Børnene kan stifte bekendtskab med forskellige
musikgenre og musik fra andre lande som f. eks. Arabisk
musik.
Rim, remser, sang og musik fra andre lande, kan give
børnene et indblik i andre landes kultur, og samtidig
udvikle børn sprogligt.
Motivationshistorie
Da stub og kogle gik gennem
skoven for at finde det gamle
træ, begyndte stub at digte på
en sang. Og da de nåede helt
hen til træet var den færdig.
Skal vi ikke prøve at synge
sangen som stub digtede?
Lydfil vedlagt som bilag.
Vejledning til troldesangen
I stiller jer alle på gulvet, og den voksne synger et
vers af gangen(børnene synger med når de kan den)
Efter hvert endt vers gør man som der står i teksten…
Altså efter første vers triller man, efter andet vers
hopper og løber man, efter tredje vers trommer man
med hænderne på det der lige er i nærheden, efter
fjerde vers lader man som om man graver med en
skovl.
Det sidste vers synger man meget stille og ligger sig
ned og begynder at snorke og prutte :O)
Man kan printe billederne ud fra sangen, og
farvelægge dem.
Trolde sangen
Jeg er en lille trolde gøj
Jeg lever i en troldehøj
Jeg triller og jeg triller
Og jeg gør lidt mer’
Her er hvad du ser…
Min mor hun sir’ jeg er så fræk
Min far sir’ bare knæk og bræk
Jeg løber og jeg hopper
Og jeg gør lidt mer’
Her er hvad du ser…
Jeg elsker store rådne stammer
Som man kan slå på med en hammer
Jeg trommer og jeg trommer
Og jeg gør lidt mer’
Her er hvad du ser…
Min bedste ven det er en kogle
Vi leger tit at vi skal skovle
Vi graver og vi graver
Og vi gør lidt mer’
Her er hvad du ser…
Når det blir’ nat skal vi i seng
Og det gør heller ingenting
For vi snorker og vi prutter
Og vi gør lidt mer’
Her er hvad du ser…
Motivationshistorie
Alle ved at trolde de elsker at
drille, og de gemmer ting så
man ikke kan finde dem igen.
Hvis vi nu leger at vi er trolde,
så kan vi også prøve at gemme
noget.
Skal vi prøve det?
Vejledning til tampen brænder
Man skal bruge:
Valgfrie instrumenter og en grankogle.
Først vælger alle børn et instrument hver. Derefter vælges
der en der skal uden for døren, mens de andre gemmer
koglen.
Når koglen er gemt skal ham/hende uden for døren
komme ind. Han/hun skal ved hjælp fra lyden af
instrumenterne finde koglen.
Når man er langt fra hvor koglen er gemt spiller man lavt,
og når man er tæt på spiller man højt.
5
Natur
Forundringsspørgsmål
Aktivitet 1
• Motivationshistorie til at samle krible krable dyr i glas
• Vejledning til at samle krible krable dyr i glas
• Samle krible krable dyr i glas
Aktivitet 2
• Motivationshistorie til spindelvæv på karton
• Vejledning til spindelvæv på karton
• Spindelvæv på karton
Hvorfor er det vigtigt at komme ud i
naturen?.
Undersøgelser viser at menneskers natursyn grundlægges
tidligt i barndommen. Det er derfor vigtigt at give børn en
”naturlig” tilgang til naturen, og mulighed for at møde og
erfare naturens mangfoldighed og modsætninger. Barnet skal
være aktiv involveret i naturen og have mulighed for at røre, se
smage og dufte naturen.
Børns leg i naturen stimulere også deres kreativitet og fantasi.
Fordi en sten pludselig kan blive til en kartoffel, eller en
gammel træstamme forvandles til en bus.
Der er ingen faste regler om, hvordan tingene skal bruges, som
der typisk er ved almindeligt legetøj, så børnene får sat gang i
deres fantasi, og kan lege mere frit.
Man kan bruge naturen i mange pædagogiske sammenhænge.
De mange skiftende underlag, blade, sten, sand, bakker osv.
Udfordrer kroppen og stimulerer motorikken. Ved at styrke
børns udvikling af motoriske færdigheder, udholdenhed og
bevægelighed styrkes også forudsætninger for at udvikle sig.
Motivationshistorie
Kan i huske hvad Lillekogle fandt under stenen?
Hvad for nogle insekter var det han
fandt?(regnorm, tusindben og bænkebidere)
Skulle vi ikke prøve at gå ud og løfte nogle sten,
og se om vi også kan finde nogle insekter?
Vejledning til krible krable i glas
Man skal bruge:
• En bog om insekter
• Et tomt syltetøjsglas el lign.
• En tallerken med høje kanter
• Et forstørrelsesglas
Gå en tur i skoven og find nogle
sten. Løft dem og se om der er
insekter under. Medbring glas.
Når i har fundet en sten med dyr
under, samler i de dyr op i kan nå
at fange og putter dem i glasset.
I tager glassene med dyr med
tilbage til børnehaven, og hælder
forsigtigt dyrene ud på
tallerkenen.
Nu kan i kigge på dyrene gennem
forstørrelsesglasset, og evt. se
om i kan finde dem i insektbogen.
HUSK ALTID AT SÆTTE DYRENE
UD I NATUREN IGEN.
Motivationshistorie
I det gamle træ hvor Lillekogle bor, er der mange
spindelvæv. Han elsker at kigge på dem. Om
morgenen rammer solens stråler de små
vanddråber der hænger i spindelvævet.
Det er så smukt synes han.
Vil i med ud og se om vi kan finde nogle fine
spindelvæv?
Vejledning til spindelvæv på karton
I skal buge:
• Et spindelvæv
• Sort karton
• Hvedemel
• Evt. lamineringslomme/maskine
Gå ud på legepladsen el i skoven
og find et spindelvæv.
Placer kartonet bag spindelvævet
og træk forsigtigt frem.
Drys mel på kartonet.
Ryst melet lidt rundt på kartonet, til
man kan se spindelvævet komme
frem.
Det færdige resultat uden
laminering.
Man kan evt. laminere.
Det færdige resultat med
laminering.
Værksted
Forundringsspørgsmål
Aktivitet 1
• Motivationshistorie til at lave koglefolk
• Vejledning til at lave koglefolk
• Koglefolk
Aktivitet 2
• Motivationshistorie til fuglemad
• Vejledning fuglemad
• Fuglemad
Hvordan stimulerer vi børns
kreativitet?
Det er vigtigt som pædagogisk assistent at være
nysgerrig. Med det mener jeg at turde give sig i kast
med, og være nysgerrig på noget man måske ikke er helt
sikker i. (Turde gå foran når der skal prøves noget nyt)
Sådan er vi med til at opretholde en vis nysgerrighed og
trang til at lege, skabe og være kreative, og på den måde
være rollemodeller for de børn vi arbejder med.
Vi er med til at skabe rammerne for og indholdet i
aktiviteten, så det er vigtigt at vide hvor børnene er i
deres udvikling, og hvilke behov det enkelte barn har.
Det er en forudsætning for kreativitet at man kan ”lege”.
Det er noget vi lære i de første spæde år, og forgår i
samspillet med den voksne.
Gennem tonefald, kropssprog og reaktioner på det
barnet gør lærer barnet hvad der er virkelighed og hvad
der er bare noget vi leger.
Giv børnene et godt trygt miljø hvor deres selvtillid og
selvværd opbygges. Så får de mod på at være kreative....
Hvad er fantasi?
Den første form for fantasi opstår når man leger ”borte
tit tit” eller fangeleg, som er grundlege. Disse lege ligger
skjult i barnet, og kommer frem ved stimulation. Efter
gentagende gange bliver barnet i stand til at forstille sig
den voksne bag hænderne, eller hvad der sker når det
bliver fanget.
Barnet får stimuleret sin fantasi ved at den voksne laver
variation i fangelegen.
Fantasi er en evne hvor man er i stand til at forestille sig
noget som ikke findes eller er til stede lige nu.
Motivationshistorie.
Koglefolket findes i alle verdens skove. Der er
rigtig mange forskellige koglefolk, nogle er tynde
andre tykke, så er der de små og de store. Men
ens for dem alle er, at de er meget glade.
Skal vi prøve at lave koglefolk som vi tror, de ser
ud??
Vejledning til at lave koglefolk
I skal bruge:
• Kogler (alle slags kan bruges)
• Piberensere
• Limpistol
• Plastik øjne
Start med at gå en tur i skoven,
for at finde koglerne i skal
bruge.
I finder hver en kogle, en
piberenser og øjne i vil buge.
Derefter vikler i
piberenseren rundt om
koglen som arme.
Tag limpistolen og put en
klat lim på plastik øjet.
Sæt øjet på koglen, og gør
det samme med det andet
øje.
FÆRDIG!
Koglefamilie
Man kan selv bestemme
hvordan Koglefolket skal se
ud.
Her er der f.eks. en med
grønt strithår.
Lad børnene bruge deres
fantasi..
Motivationshistorie
Det var blevet vinter og meget koldt i det gamle
kogletræ. Mor Spætte og hendes unge var meget
sultne. Alle de insekter de plejede at spise var
enten gået i hi eller døde. Hvad skulle de dog
gøre???
Skal vi ikke lave noget mad til Mor Spætte og
hendes unge??
Vejledning til at lave fuglemad
I skal bruge:
• 500g Svinefedt/palmin
• 400g Frøblanding
• 100g Havregryn
• Gryde og grydeske
• Udstikforme
• Sugerør
• Bageplade og bagepapir
• Snor
Tænd kogepladen på 3, og
smelt fedtet i gryden.
Bland frø og havregryn i
det smeltede fedt. Og rør
rundt.
Stil massen køligt i 20min.
Når massen er kølet af
fyldes formene, og
sugerørene placeres midt i.
De fyldte forme stilles
koldt 10min.
Når massen er fast fjernes
sugerøret, og massen
trykkes forsigtig ud af
formen.
Snoren føres gennem
hullet, hvor sugerøret sad,
og gøres lige lang på begge
sidder.
Bind en knude på snoren.
Så er den færdig, og man
kan hænge den op.
Fuglemad
Så kan fuglene bare spise
løs…
Medie
Forundringsspørgsmål
Aktivitet 1
• Motivationshistorie til FotoHuskespillet.
• Vejledning til FotoHuskespillet
• FotoHuskespillet
Aktivitet 2
• Motivationshistorie til Photostory
• Vejledning til photostory
• Photostory
Hvorfor er det vigtig børn får kendskab
til den digitale verden?
Som vores samfund ser ud i dag er en
computer/tablet næsten hver mands eje. Så det er en
naturlig udvikling at vores børn viser interesse for de
digitale medier.
I dag kræves det i det fleste folkeskoler at du har et
godt kendskab til den digitale verden. Så jo tidligere
børnene kommer i gang med ”iPaden” jo bedre rustet
er de til skolen.
Verden bliver mere og mere digital. Det vi har set op
til i dag, er måske kun toppen af isbjerget.
I dag anvender børn computer/tablet på lige fod
med andet legetøj. Det er dog vigtigt at de lære at
skelne mellem den digitale og den ”virkelige ”
verden.
Det er vigtigt at være opmærksom på de tegn
børnene viser i forbindelse med medieoplevelser
og kunne støtte og vejlede dem i det de ikke
forstår.
Motivationshistorie til fotospillet
Trolde er utrolig gode til at huske alt muligt. De er
specielt gode til at huske hvis de har set noget før.
Det var derfor Stub kunne huske vejen hjem til
det gamle kogletræ.
Nu skal vi prøve at tage billeder af noget vi synes
ser sjovt ud, og så lave det til et huskespil.
Vejledning til fotospillet
Man skal bruge: En iPad og 13 Kr.
Gå ind i App store på iPaden.
Hent FotoHuskespillet (det
koster 13 kr)
Gå ind i spillet og tryk på
”lav et nyt sæt” Øverst i
højre hjørne.
Tryk på et kort. Vælg ”tag
billede med kameraet”.
Tag et billede af det ønskede
motiv. Tryk på billedet igen og
vælg ”optag en lyd”.
Optag en lyd og gå videre til
næste billede.
Når i er færdige med at tage
billeder, trykker man på den
røde pil nederst i højre hjørne.
Vælg hvor mange kort i vil spille
med. Og så kan spillet gå i
gang…
I skiftes til at vælge to kort. Det
gælder om at huske hvor dem
der er ens er, så man kan få stik.
Spillet er færdig når alle stik er
taget. God fornøjelse.
FotoHuskespillet
Man kan tage alle de
billeder man vil og tage
dem om så mange gange
man vil
Motivationshistorie til Photostory
Efter Lillekogle og Trolden er kommet tilbage til
det gamle træ, spørger Lillekogle Trolden, om han
ikke har en familie han skal hjem til. Og så
fortæller trolden om sin familie. Han har 12
søskende og 36 fætre og kusiner – det er en stor
familie. Og han viser Lillekogle billeder af dem alle
sammen. Skal vi lave en lille billede historie om
vores familie??
Eksempel på Photo story vedlagt som bilag
Vejledning Photostory
Man skal bruge:
• En computer.
• Et kamera/telefon til at
tage billeder med.
• Kabler til at over fører
billeder fra
kamera/telefon til
computer.
1
Vælg opret
ny fortælling
og næste.
2
Tryk på
importer
billeder.
1
Marker
billeder og
tryk åbn.
2
Tryk på
fjern sorte
streger.
2
1
Tryk ja
til alle.
Vælg billede
indsæt tekst
og tryk
næste.
1
3
1
2
1
Vælg billede
optag lyd og
tryk næste.
3
Vælg musik
eller opret
musik og tryk
næste.
2
1
Vælg hvor du vil gemme
og tryk gem.
Tryk gem projekt.
2
Tryk næste.
Se fortælling
eller afslut.
Drama
Forundringsspørgsmål
Aktivitet 1
• Motivationshistorie til drama leg ”de tre bukke bruse”
• Vejledning til drama leg ”de tre bukke bruse”
• Drama leg ”de tre bukke bruse”
Aktivitet 2
• Motivationshistorie til ”der kom en trold”
• Vejledning til ”der kom en trold”
• Fagteleg ”der kom en trold”
Hvorfor er børns fantasilege vigtige?
For at kunne fantasere er vi nød til at have lagret nogle
erfaringer. Vi er nød til at vide hvad risengød er for at
kunne spise ”sand risengød.”
Så jo mere nysgerrig barnet er på verden, og jo bedre
hukommelse man har, desto bedre fantasi kan man have.
I 3-7års alderen bliver fantasilegen/rollelegen meget
udpræget. Det er også i den periode hvor barnet er
”magisk” tænkende – eksempelvis barnet, der leger
bamsen er levende. Altså man tillægger døde ting
menneskelige egenskaber – man bruger sin fantasi.
At lege fantasilege udvikler barnets sprog, tænkning,
brug af symboler, kreativitet, empati, hukommelsen og
de sociale kompetencer.
Motivationshistorie til ”de tre bukkebruse”
Trolden stub havde en fætter. Han boede under
en bro langt væk og han elskede at spise geder.
Kan i gætte hvem Stubs fætter er??
Skal vi prøve at lege vi er trolde og geder??
Vejledning til drama leg ”de tre bukkebruse”
Man skal bruge:
• Historien de tre bukkebruse.
• Udklædning til de tre
bukke-bruse og til trolden.
• Et bord til bro.
Hvert barn får lov at vælge en
rolle – lille, mellem, stor
bukke-bruse eller trold.
De vælger selv deres kostume
som passer til deres rolle.
Den voksne vælger stedet – et
bord som fungere som bro.
Herefter fortæller den
voksne historien om de tre
bukke-bruse og guider
børnene igennem deres
roller.
Børnene har ingen replikker.
Det er kun fortælleren der
siger noget.
Efterfølgende kan man snakke
med børnene om historien
evt. havde en morale.
Motivationshistorie til ”der kom en
trold”
Ude i det gamle kogletræ skulle der være fest.
Nu hvor Lillekogle var kommet hjem og alle var
glade.
De skulle alle sammen finde på en leg, og
Lillekogle og trolden Stub fandt på denne her
fagte remse.
Skal vi prøve den?
Vejledning til ”der kom en trold”
Man skal bruge:
• Min 6 deltagere
• Plads så man kan lave en
rundkreds.
Gentag gerne remsen flere gange
så man kan få de mindste børn
med.
Husk at overdrive dine
bevægelser..
Sig remsen og lav tilhørende fagter:
•
•
•
•
•
•
•
”Der kom en trold” – tramp i gulvet
”Han er skør i sin knold” – peg og slå på hovedet
”Han hopper og danser – hop og dans
”Han svinser og svanser” – drej rundt og vrik med numsen
”Han giver mig smæk” – slå i bagdelen
”Jeg løber væk” – løb ud af kredsen
”Og dør af skræk”- fald om