Kom og mød os på Have & Landskabs messen i Slagelse 26.

Kom og mød os på Have & Landskabs messen i Slagelse 26. - 28. august 2015
Vi står klar til at opdatere og informere dig og din arbejdsplads med den nyeste lovgivning om og effektive produkter til ukrudts- og algebekæmpelse. Kom og se nogle af
vores forsøgsarealer på Selandia, som danner rammerne for Have & Landskabs messen.
Hvor kan I finde os?
ECOstyle A/S vil være at finde på stand nr. B059.
Arbejder du med drift og vedligeholdelse af grønne områder, vil vi meget gerne hilse på
dig og give dig lidt ny viden med hjem. På standen vil vi stå klar til en uforpligtende snak.
Mangler du A6 handsout, brochurer eller tekniske folder
Bruger du allerede vores produkter og er ved at løbe tør for A6 handsout på Ultima
ProFF eller AlgeFri N ProFF, har du også mulighed for at få nye bundter A6 handsout
med hjem. Der vil selvfølgelig også være mulighed for at få vores nye 2015 brochurer og
tekniske folder med hjem.
Kl. 11.00
Kl. 13.00
Kl. 17.00
Kl. 20.00
Bekæmper ukrudt hurtigt og effektivt.
Kan uden risiko for varige skader anvendes i bede med vedplanter.
Ingen afstandskrav til vand og brandbare emner.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Følgende produkter vil være repræsenteret på ECOstyle standen:
Ultima ProFF – ukrudtsbekæmpelse
Ultima ProFF bekæmper hurtigt og effektivt synligt ukrudt over jorden og hindrer samtidig genvækst af roden. 2-3 behandlinger årligt, ingen afstandskrav til vandmiljøer samt
træer og buske. Aktivstof er mættet fedtsyrer, som opløser cellevæggene i ukrudtets
blade og maleinhydrazid, som stanser rodvæksten.
Bekæmper ukrudt hurtigt og effektivt.
Kan uden risiko for varige skader anvendes i bede med vedplanter.
Ingen afstandskrav til brandbare emner.
Ingen transport af aktivstoffer til rodsystemet.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
TopGun Finalsan – mindst miljøbelastende ukrudtsbekæmpelse
TopGun Finalsan er et effektivt og meget hurtigt virkende ukrudtsmiddel mod et bredt
spektrum af en- og tokimbladede ukrudtsarter. TopGun Finalsan består af mættet fedtsyrer og 4 behandlinger årligt vil ofte være tilstrækkeligt.
AlgeFri N ProFF – algefjerner
AlgeFri N ProFF er et effektivt algemiddelmiddel til brug udendørs på hårde overflader.
Produktet kan anvendes på tage, facader og andet murværk, befæstninger, terrasser,
drivhuse, træværk, læhegn, skilte, mindesmærker, havemøbler m.m. AlgeFri N ProFF er
det eneste godkendte og dermed lovlige algemiddel på markedet. Ingen risiko for uoprettelige skader på vedplaner og plæner.
Eneste godkendte, og dermed lovlige algemiddel på markedet.
Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsopvisning, før produktet tages i brug.
Hurtig nedbrydning og effekt – fælles for alle tre produkter
Effekten ses i løbet af få timer, især i varmt vejr. Produkterne nedbrydes hurtigt og har en
halveringstid på kun en halv uge.
Ferramol® - sneglegift
Ferramol® er et sneglemiddel i granulatform udviklet til erhvervsmæssig brug i den grønne sektor og virker på alle snegletyper. Sneglemidlet må også anvendes på økologisk
dyrkede arealer. Granulaterne strøs ud på arealer, der skal beskyttes mod snegle. Hvis
granulaterne forsvinder, er det tegn på at der er flere snegle og der bør genbehandles.
Bæredygtigt og meget effektivt middel mod “dræbersnegle”
i haver, parker, anlæg, ved fodboldbaner og stisystemer, på golfbaner og
på udyrkede arealer.
Håber vi ses på Have & Landskab 2015 - 26.-28. august i Slagelse.
Har I spørgsmål eller behov for informationer om vores produkter, er I meget velkommen til at kontakte mig:
ØST - FYN, SJÆLLAND, ØERNE
Kristine Essendrop
Distriktschef
PlantProfessional
[email protected] - M +45 24 90 87 77
Også på økologiske arealer