SALGSOPSTILLING

SALGSOPSTILLING
Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro
Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund
Husrækken 1, Mammen, 8850 Bjerringbro
Lystejendom
Kontantpris:
2.950.000
Adresse
Adresse:
Husrækken 1, Mammen, 8850 Bjerringbro
Ejendomstype:
Lystejendom
Nøgletal
Kontantpris:
2.950.000 Udbetaling:
2.950.000
Introduktion
En utrolig velholdt og charmerende landbrugsejendom med ialt 10,9 ha. i Mammen mellem Viborg og Bjerringbro.
Denne harmoniske ejendom ligger ved den ene indkørsel til en privat fællesvej med ialt 12 mindre landbrugsejendomme og nedlagte landbrug.
Husrækken er en vej med mange yngre familier med børn og et enestående godt sammenhold.
I den nærliggende landsby Mammen er der friskole, fribørnehave og -vuggestue, købmand, idrætsforening,
borgerforening og meget andet.
De mange midtjyske arbejdspladser i Bjerringbro, Viborg, Randers, Silkeborg ligger indenfor 10 min til en halv
time, Århus ca. 1 time.
En rigtig spændende ejendom med mange muligheder for mindre dyrehold, juletræer, hobbyplanteavl og meget andet.
Ejendommen kan evt. erhverves med et mindre jordtilliggende.
Jordarealer
Grundareal:
10,8563 ha
Arealfordeling:
Agerjord
Bygninger, have, gårdsplads mv.
10,2000 ha
0,5663 ha
Ejendommens arealer ligger samlet med 10,2 ha. god agerjord i 2 reelle stykker, et på hver side af
bygningerne.
Forpagtning
10,2 ha. agerjord er bortforpagtet for et år ad gangen.
Stuehus
Bebygget areal
Boligareal
Udnyttet tagetage
Kælder
2
110 m
2
187 m
2
77 m
2
20 m
Opført år
Etager inkl. kælder
Fulde etager
Antal værelser
1939
3
1
6
Opvarmning: Stokerfyr
Sag 15116
11.08.2015
Side 2 af 21
Stuehuset der er opført i røde sten og med eternittag er opført i 1936 og gennemgribende renoveret i 80serne og senest med nyt badeværelse i 2000.
Huset indeholder: Entre, stort lyst køkken/alrum med opgang til 1. sal og plads til børnenes lektielæsning, Stor
stue med afhøvlede gulve og udgang til sydvestvendt terrasse, 1 værelse. Badeværelse med bruseniche og
plads til vaskemaskine og tørretumbler. Baggang med klinkegulv og nedgang til kælder.
1. sal er indrettet med stue/alrum med udgang til overdækket balkon med udsigt til den velanlagte have, et
skønt landskab med marker og Vindum skov i baggrunden. Fra alrummet er der adgang til 2 gode værelser,
soveværelse og badeværelse fra 2000 med bruseniche, spabad og stort bordarrangement med mange skabe.
Et velindrettet stuehus med god plads til børnefamilien, lækre terrasser i en velanlagt og lukket have med
sydvest.
Driftsbygninger m.v.
Areal
Opført
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug,
gartneri,
70 m²
1939
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug,
gartneri,
120 m²
1939
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug,
gartneri,
130 m²
1939
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug,
gartneri,
100 m²
1939
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug,
gartneri,
90 m²
1939
Driftsbygningerne består udelukkende af ejendommens oprindelige bygningssæt opført i røde sten og med
eternittag. Bygningerne indeholder: Vaskerum, fyrrum med Passat stokerfyr, garage, tidligere hestestald.
Lade med port ind til gårdspladsen og ud til pladsen bag ved bygningerne. Staldbygning. Dertil er der et fritliggende hønsehus i røde sten.
Et meget harmonisk bygningssæt der passer perfekt til ejendommen og giver et rigtig fint miljø omkring
gårdspladsen. Bygningerne er nemme at indrettet efter egne ønsker til værksted, hestestald, gildesal eller
meget andet.
Maskiner
Ingen
Driftsinventar
Ingen
Betalingsrettigheder
10,20
10,20
Alm. betalingsrettigheder
Sag 15116
11.08.2015
Side 3 af 21
Betalingsrettighederne indgår under købesummens fordeling med kr. 5.000,00.
Ejerudgifter
Ejendomsskat, land-/skovbrug 2015
Ejendomsskat, stuehus 2015
Forsikringspræmie, baseret på Sælgers forsikringsudgift
Ejerudgifter i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
3.146
256
6.500
9.902
Købesummens fordeling
På grundlag af kontantprisen udgør den kontantomregnede anskaffelsessum kr. 3.100.000 idet handelsomkostninger ikke er indregnet i opgørelsen. Anskaffelsessummen fordeler sig således:
Jorden
Stuehus, incl. grundværdi
Driftsbygninger incl. installationer
Betalingsrettigheder
Kontantomregnede købesum i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
1.445.000
1.550.000
100.000
5.000
3.100.000
Gæld udenfor købesummen
Ingen pr. 11. august 2015
Handelsomkostninger
Kontantbehov ved køb
Kontantpris/udbetaling
Tinglysningsafgift af skødet
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået
I alt
2.950.000
19.360
19.396
2.988.756
Kontantbehovet er ekskl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut.
Køber betaler tinglysningsafgiften.
Sag 15116
11.08.2015
Side 4 af 21
BILAG – Ejendommen
Matr. nr.:
20
d
Mammen By, Mammen
15
f
Mammen By, Mammen
Areal i alt ifølge BBR
Zonestatus
Kommune
Region
Areal
7,1951 ha
3,6612 ha
10,8563 ha
heraf vej
900 m²
0 m²
900 m²
Landzone
Viborg
Region Midtjylland
Offentlig ejendomsværdi pr. 2013
Heraf grundværdi
Stuehusets ejendomsværdi
Heraf grundværdi
Grundlag for ejendomsværdibeskatning
2.350.000
477.600
951.000
10.800
600.700
Oplysninger om ejendomsvurdering m.v.
Ejendomsværdiskat er beregnet på basis af det laveste grundlag for ejendomsværdibeskatning, dvs. det
laveste af beløbene for 2001-vurderingen + 5%, 2002-vurderingen og den aktuelle vurdering.
BILAG – Miljøforhold, offentlige forhold og vandforsyning
Miljøforhold
Stuehusets afløb er Mekanisk rensning med nedsivning.
Køber undesøger selv i forbindelse med evt. eget dyrehold.
Servitutter
Vandforsyning
Ejendommens vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg
BILAG – Forsikringer og energimærkning
Nuværende forsikringer:
Bygningsbrandforsikring
Police nr.
L 7837 617 043
Præmien der indgår i ejerudgiften er baseret på Sælgers forsikringsudgift og dækker følgende:
Stuehus:
Øvrige bygninger:
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug,
gartneri,
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug,
gartneri,
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug,
gartneri,
Bygning til erhvervsmæssig pro-
Sag 15116
Fuld- og nyværdiforsikret
Sumforsikret, Brandforsikret, Stormskadeforsikret
Sumforsikret, Brandforsikret, Stormskadeforsikret
Sumforsikret, Brandforsikret, Stormskadeforsikret
Sumforsikret, Brandforsikret, Stormskadeforsikret
11.08.2015
Side 5 af 21
duktion vedrørende landbrug,
gartneri,
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug,
gartneri,
Ingen
Der er ikke udarbejdet forsikringstilbud.
Energimærkning – Stuehus
Der foreligger energimærkning af dato 07.08.2012 med energiklassifikation E.
BILAG – Rettigheder og forpligtelser
Om flyvehavre:
Kan forekomme
Bjørneklo:
Ingen
Henvendelse - besigtigelse
Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med
ejer venligst rettet til:
Agri Nord Mæglerne ApS, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV
Sag 15116
11.08.2015
Side 6 af 21
BILAG - FOTO
Sag 15116
11.08.2015
Side 7 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 8 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 9 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 10 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 11 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 12 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 13 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 14 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 15 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 16 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 17 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 18 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 19 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 20 af 21
Sag 15116
11.08.2015
Side 21 af 21