Fætter Mikkel.mus

Fætter Mikkel
Tekst: Fin Alfred Larsen
Dansk folkemelodi
## C
&
5
&
9
&
13
&
##
D
œ
D
œ œ œ
D
A7
œ œ œ œ œ
gik
A 7/C #
mel - lem
œ
œ œ œ œ
D
E m7/D
en
œ
skøn mu - sik,
œ œ œ œ œ œ
spil - led'
han
œ
ru - stent
G
D7
D
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙
œ
E m7/D
D
lød
##
œ
A 7/C #
På en skram - mel - plads mel-lem jern og glas og en mas - se
Mik - kel
##
E m7/D
¿
Œ
blik
¿
Œ
på en gam - mel
A7
œ œ œ œ œ
œ
med en
œ œ
( klap, klap)
œ
D
sæk og med
œ
spand,
et
œ œ œ œ
Em
der hvor Fæt - ter
A 7/C #
an - det
œ œ
for hen
D
˙
syv
Mik - kel
gik,
A7
en
-
tal.
Og der
A7
( klap, klap)
¿ ¿
Œ Œ
œ ( klap,
klap)
D
spil - le - mand.
2. Det var fuglesang
der i luften hang
over hele skrammelpladsen.
Det var skønt, ka' du tro,
det var stereo,
Fætter Mikkel brummed' bassen.
Og der lød en skøn musik,
der hvor Fætter Mikkel gik,
og så spilled' han
på en gammel spand,
for han var en spillemand.
œ œ œ
œ ¿Œ ¿Œ œ œ
A
œ œ œ œ
var
af - fald. Fæt - ter
E7
D
œ œ œ
og så