Salgsopstilling

Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK.
KAAS & MARKSØ
Salgsopstilling
www.k-m.dk [email protected]
Telefon 4579 0005 Fax 4579 0008
Strandvejen 126 2900 Hellerup
Adresse:
Kontantpris:
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
Højleddet 50, 2840 Holte
4.345.000
Dato: 28-11-2015
5493KM
6.449
Beskrivelse:
Beliggenheden i Gl. Holte kan næsten ikke blive meget bedre end Højleddet 50. Alt ligger
lige uden for hoveddøren med Høje Sandberg og Rude Skov til fri afbenyttelse - her er
sikker skolevej til Trørød Skolen og Rema 1000 få minutters kørsel fra huset.
Denne Johan Christensen villa er fra 1972 - et velbygget hus i gode materialer med en
super planløsning til den store børnefamilie. Sælger har passet rigtig godt på huset, som
ligger på den mest fantastiske, store grund på 1.502 m2.
Villaen har stort potentiale ! Du kan opdatere huset med lidt hvid maling og flytte ind som
det er i dag - alt fungerer nemlig upåklageligt i boligen. En renovering og opdatering til
anno 2015 på +1 mio. kroner kunne også være en mulighed. Grundens størrelse og
hyggeligt anlagte have kunne også friste til at se ejendommen som en 'BYGGEGRUND',
hvor du selv sætter dagsordenen og bygger dit drømmehus.
Huset fremstår originalt og indeholder 179 m2 veldisponeret bolig : entré med stort
badeværelse, forældresoveværelse, 3 værelser, kæmpe spisestue og stue med pejs,
begge med udgang via glas-skydedøre til den store syd / vest vendte delvist
overdækkede terrasse med udendørs pejs. De 3 værelser har deres eget badeværelse en hel perfekt planløsning. Køkken og bryggers med egen indgang. Stor dobbelt garage
og masser af plads til opbevaring.
Haven er et kapitel for sig - smukt anlagt med mange fine gamle stedsegrønne planter,
hyggekroge / terrasser og en charmerende pavillon.
Mulighed for omgående overtagelse.
Vigtig information
Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det
måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk
rådgivning m.v.
Ansvarlig ejendomsmægler: Lars Kaas
Version 2.1 E/SO
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 1
Adresse:
Kontantpris:
Højleddet 50, 2840 Holte
4.345.000
Villaen
Version 2.1 E/SO
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
5493KM
6.449
Dato: 28-11-2015
Plantegning
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 1C
Adresse:
Kontantpris:
Højleddet 50, 2840 Holte
4.345.000
Version 2.1 E/SO
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
5493KM
6.449
Dato: 28-11-2015
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 1B
Adresse:
Kontantpris:
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
Højleddet 50, 2840 Holte
4.345.000
Dato: 28-11-2015
5493KM
6.449
Ejendomsdata :
Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:
Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Villa
Beboelse
Ejendomsvurdering
Rudersdal
2dd Holte By, Søllerød
Byzone
Offentligt
Offentlig
Offentlig
Naturgas / Centralvarme
1972
Vurdering og ejendomsværdiskat
01-10-2013
Offentlig vurdering pr.:
4.250.000
Offentlig ejendomsværdi:
2.932.100
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
2.520.000
Grundlag for ejd. værdiskat:
1.893.600
Grundskatteloftsværdi:
Arealer
Grundareal ifølge:
Grundareal udgør:
heraf vej:
Bygningsareal ifølge:
- af dato:
Hovedbyg.bebyg.areal:
Lokalplan: nr. 48
Tingbog
1502 m²
0 m²
BBR
12-10-2015
Tinglyste dokumenter:
21.03.1953 Landv Nævns Kendelse, vedr 2BX
11.05.1967 Landvæsenskommisionskendelse, vedr 1A
13.06.1968 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
01.10.1985 Lokalplan nr 48
08.03.2007 Dok vedr tilslutningspligt til naturgas
179 m²
Bevaringsværdi med SAVE karakter 6
Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger:
- heraf carport
Sælger er et dødsbo.
0 m²
0 m²
179 m²
50 m²
39 m²
Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
AEG kogeplade, Indesit opvaskemaskine, Voss emhætte, Atlas køle / fryseskab, Electrolux vaskemaskine, Danmax fryser.
Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
Version 2.1 E/SO
Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 2
Adresse:
Kontantpris:
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
Højleddet 50, 2840 Holte
4.345.000
Dato: 28-11-2015
5493KM
6.449
Forsikringsforhold:
Andre forhold af væsentlig betydning :
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Konkret tilbud hos Husejernes Forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
insekt: Ja
rørskade: Ja
Forbehold:
Oplysningerne om ejendommen er givet med forbehold for ændringer.
KAAS & MARKSØ er uafhængig af banker, realkreditinstitutioner og forsikringsselskaber.
Ejendommens nuværende forsikringsforhold:
Forsikringsselskab: Codan
Særlige forhold ved forsikringen:
Sælger er et dødsbo.
Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 17.984
Udgiften er beregnet i år: 2015
Ejendommens primære varmekilde: Naturgas
Forbrug: 2570 m3
Oplysningerne stammer fra: Det beregnede varmeforbrug jf. ejendommens energimærke
Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse :
Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg,
evt. andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken
salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller ejerudgifter.
Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter:
Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 K3 U/N
Elinstallationsrapport: Der foreligger elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2 K3
Energimærkning: D
Version 2.1 E/SO
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 3
Adresse:
Kontantpris:
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
Højleddet 50, 2840 Holte
4.345.000
Ejerudgift 1. år:
Ejendomsværdiskat:
Ejendomsforsikring:
Ejendomsskatter:
Skorstensfejning:
Renovation:
Pr. år:
25.200,00
5.659,00
43.420,25
579,54
2.531,25
Dato: 28-11-2015
5493KM
6.449
Kontantbehov ved køb:
Kontantpris:
Tinglysningsafgift af skødet
Ialt
Ejerudgift i alt 1.år:
Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:
77.390,04
4.345.000
27.760
kr.
4.372.760
Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: købers egne
rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske, tinglysning, herunder pantebreve, debitor/kreditorskifte
m.v., finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse m.v.
Gæld udenfor købesummen:
INGEN
Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:
Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejerudgift med brutto/nettoydelse. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene
finansieringsomkostninger. Derfor skal ejerudgiften lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter.
Udbetaling: 220.000 Brutto ex. ejerudgift: 21.584 md./ 259.010 år. Netto ex ejerudgift: 17.710 md./ 212.523 år v/ 27%
Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med en standardfinansiering uden fradrag og eksklusiv ejerudgifter, forbrugsafhængige udgifter samt løbende vedligeholdelse.
Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssigt fradrag. Da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås.
Standardfinansiering
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000.
Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et
konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder.
Beregningsdato for realkreditlån: 28-11-2015
For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari, og renten fastlægges hvert
kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11 som den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye udlån til boligformål til lønmodtagere m.v.
Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og tillægges 3 procentpoint. Nærværende rente på boliglån er baseret på den gennemsnitlige rente i perioden: januar-juli Forbehold:
Særlige oplysninger om finansiering: I henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. må ejendomsmægleren ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, ligesom
ejendomsmægleren ikke må formidle finansiering.
Version 2.1 E/SO
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 4
Adresse:
Kontantpris:
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
Højleddet 50, 2840 Holte
4.345.000
Dato: 28-11-2015
5493KM
6.449
Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:
Långiver/art
Realkredit
-type
Nordea Kredit
KA
Kontant
Version 2.1 E/SO
Restgæld
612.265
Obl.
restgæld
609.953
Kontantværdi
612.931
Optaget
i valuta
DKK
Rente
Kont./pålyd.
0,459 /
1. års
ydelse
5.601,96
Restløbetid
ÅOP
12
1,0
Saldo
fradragskonto
0,00
Særlige overtagelsesvilkår
Garantistillelse
Kontant
regulering
Nej
0,00
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 5