Blad 1 - bno-countryclub.dk

Bliv medlem af BNO Country Club
Medlemsblad nr. 1/2015
Medlemspris 2015: Pr. person er kun 100,00 kr.
Pr. husstand 200,00 kr.
Abonnement på Klubbladet koster 60,00 kr. ekstra.
Bladet bliver desuden lagt ud på internettet, hvor du kan downloade
eller læse det gratis på:
www.bno-countryclub.dk
Som medlem får du 50,00 kr. i rabat til alle vores arrangementer.
Klubben arrangerer også intimkoncerter, hvor medlemmer kan opleve musik til en fordelagtig pris.
Tænk ikke for længe - meld dig ind i klubben nu.
Du kan kontakte nedenstående for at tegne medlemskab:
Kasserer: Aksel Hjorth Johansen:
Tlf.:
[email protected]
29 24 52 47
Eller
Formand: Torben Olsen:
[email protected]
Tlf.:
30 91 17 92
Du vil herefter kunne betale over netbank eller få tilsendt et indbetalingskort
Indbetaling kan ske til Spar Nord:
Reg. Nr. 9002 Konto Nr. 1415709931
OBS: husk at påføre navn og adresse på girokortet (også på netbanksgiroen)
Det er også muligt at melde sig ind ved et arrangement, og dermed opnå rabatten direkte. Husk at melde adresseændring.
ForårsCountry i
Harken Hallen
Lørdag d. 25. April 2015
Country Radioer i Vendsyssel
Vores lokale radiostationer sender ugentligt country musik
Her kommer en guide til frekvenserne.
Frekvenserne kan dog være forskellige alt efter hvor man bor.
Der kan desuden være sket ændringer. I så fald vil redaktøren gerne have besked, så det kan blive rettet til næste klubblad:
Skaga FM
105,6
Torsdag: 18.00-19.00
Radio Sindal
104,1
Fredag:
17.00-19.00
Skagen Nærradio
104,4
Søndag:
15.00-16.00
Løkken-Vrå
(kun i lige uger)
106,7
Søndag:
11.00-13.00
FMR Frederikshavn 106,6
107,7
Søndag:
15.00-17.00
Nordjyllands Radio
94,4
98,1
Fredag:
17.35-18.00
Ålborg Seniorradio
92,2
94,9
98,6
102,2
Søndag:
13.00-14.00
Er du på fællesantenne kan du på siden:
http://www.fda.dk/page.php/x/110 finde radiofrekvenserne i dit
område.
Næste kvartals Country arrangementer i Jylland
Aalborg Country Music Club:
Bjørn Wikøren på Country Cafe.
Trekanten, Aalborg d. 5. Maj 2015
Keld Thorbjørn Trio kommer på Country Cafe.
Trekanten, Aalborg d. 2. Juni 2015
Så er der sommerferie
Se mere på klubbens hjemmeside: www.countrymusicclub.dk
————————————————————————————
ForårsCountry Harken Hallen, Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring, Lørdag d. 25. April 2015
Mads Tåghøj i Sørup Forsamlingshus, Nibevej, Sørup d. 6. Maj
2015
Arly Karlsen og sønner + Sonny Poulsen i Asdal Sognegård,
Allingdamvej 76, 9850 Hirtshals fredag d. 22. Maj 2015
Klubaften med G. Thomas i Øster Lindet Forsamlingshus fredag d. 22. Maj 2015
Arly Karlsen og G. Thomas på Myrhøj Camping, Farsø søndag
d. 24. Maj 2015
Følg med på vores hjemmeside for øvrige arrangementer.
www.bno-countryclub.dk
Følg også med på BNO’s Facebook gruppe:
Brand New Opry Countryclub, Hjørring
Af: Jørgen Wiberg
Redaktør BNO-online
Jul og Nytår er overstået og vi er
kommet godt ind i det nye år. Vinteren blev ret mild og kort, og det
er der nok blandede meninger om.
Er det godt eller skidt.
Vi kan jo trække en parallel til
Country musikken for den er der
også mange meninger om. Hvad
er godt og skidt. Vigtigst er at Du
holder af den musik, som du kan
li og lader andre nyde den musik
de kan li.
dig masser af arrangementer
rundt i landet inden det for alvor
går løs på de store scener i Kolding, Glyngøre og Silkeborg.
Aalborg Country
Club har lige haft
Arly Karlsen på
besøg og har
yderligere to arrangementer inden sommerferien.
Glyngøre har længe haft deres
program på plads. I Kolding var
det jo lidt uvist om der overhovedet blev en festival, men heldigvis
I BNO er årets første arrangement trådte Kolding Kommune til med
blevet afholdt. NytårsCountry i
en underskuds garanti.
Asdal Sognegård, og det næste er
lige om hjørnet d 25 April i HarFestivalen i Silkeborg har ændret
ken Hallen.
lidt på navnet, hvilket bunder i
den garanti som Silkeborg Kommune yder overfor arrangementet.
Fakta er dog stadig, at det er 30.
gang denne festival afholdes i Indelukket.
Derudover bliver der som tidligere
år spillet Country rundt om i landet på markeder, campingpladser,
byfester og mange flere steder.
Generalforsamlingen i klubben er
også blevet afholdt uden de helt
store problemer. Så kaffen blev
serveret i god tid og vi kunne
komme hjem i god tid.
Jeg håber at
2015 bliver
et godt
Country år
med mange
gode oplevelser.
Nu hvor foråret er kommet, er det
snart festival tid, men der er sta-
Vi ses derude.
Siden sidst:
Country fest:
NytårsCountry:
Af: Jørgen Wiberg efter referat fra
BNO’s bestyrelsesmøder
Af: Jørgen Wiberg
Af: Jørgen Wiberg
Asdal Sognegård danner rammen
om en Country fest fredag d. 22
Maj. Det er Asdal Idrætsforening
der står bag dette arrangement.
Vi fik startet året i BNO med NytårsCountry i Asdal Sognegård lørdag d. 7. Februar. Små 100 gæster havde lagt vejen omkring den
halve hal mellem Asdal og Åbyen.
Efter Generalforsamlingen har
bestyrelsen konstitueret sig på
følgende måde:
Formand Torben Olsen og Kasserer Aksel Hjort Johansen er valgt
på generalforsamlingen.
Man har lokket Arly Karlsen &
sønner ned til Danmark til dette
arrangement, og som ekstra artist kommer hygge guitaristen
Sonny Poulsen.
Næstformand blev Elsa Høi, Lene
Flensdorf blev Sekretær men
Steen Engbjerg er menigt medlem.
Så er den nye bestyrelse klar til at Asdal IF er kendt for at arrangere
gå i gang med det næste års arnogle gode fester og denne kan
bejde.
kun blive god. Der vil blive serveret en lækket buffet, så der vil bliDer har jo i forbindelse med skifte ve mulighed for at få maven fyldt.
af kasserer været en del overlevering, samt besøg i banken for at få Skynd jer at melde jer til denne
ændret prokura på vores konto.
fest blandt glade mennesker, det
Sekretæren fik ligeledes overdra- bliver en god start på Pinsen.
get referater og lignende fra den
———————0—————————
afgående.
Ellers er man klar til festen i April
og arbejder på de næste arrangementer. Her skal igen nævnes den
ændring der i fremtiden bliver til
betaling ved tilmelding til festerne.
——————— 0 ————————-
Madmor Anja har efterhånden
været vores faste leverandør af
mad gennem de seneste år, hvis
vi lige ser bort fra julefrokosten.
Og denne gang var heller ikke en
skuffelse.
Allan Lassen har gennem årene
været bandets vokalist, men denne aften blev han godt suppleret
med Sonny Poulsen hvis stemme,
Marineret svinekam og bagt kylsynes jeg, bliver bedre og bedre.
ling med en masse tilbehør, det
Ja så skal vi heller ikke glemme
var bare godt. Til dessert var der
at han er en knaldhamrende dyglækre kager, jo der manglede ikke tig guitarist.
noget.
Tydeligt var det at publikum nød
deres musik, for dansegulvet var
sjældent tomt. Jeg tror alle havde
en rigtig god aften. Godt humør
og hyggeligt samvær.
Hjælp:
Af: Jørgen Wiberg
Det er stadig tilladt at sende indlæg til bladet. Jeg synes sommetider at jeg mangler input, så lidt
hjælp er velkommen.
Har du hørt en god melodi, købt
en knaldhamrende god CD eller
oplevet et band eller en artist, så
send nogle ord om det.
Vær ikke bange for at stave forkert eller vrøvle lidt, jeg skal nok
rette det til og der bliver læst korrektur på det hele efterfølgende.
God sommer
Selv om de ikke spiller fast sammen længere, ja så er de jo erfarne gutter som dagligt spiller i forskellige konstellationer.
Men
vi var jo kommet til et Country
arrangement, så musik skulle der
selvfølgelig også til. Første vendte
BJ skiver på Pcén, ja det vil sige
at det kører jo elektronisk fra USB
stik, så der bliver ikke vendt skiver som i gamle dage.
Så var vi klar til aftenens band,
som var en rigtig gammel kending
i BNO sammenhæng, og vi skal
helt tilbage til Julefrokosten i
2000, hvor The Misfit Cowboys
stod på scenen også i Asdal Sognegård.
Vi ser nu frem til næste arrangement i BNO lørdag d. 25. April,
hvor Kenneth Svenning og Martin
Nilsson gæster Harken Hallen.
Vi ses derude.
———————- 0 ————————
Af: Torben Olsen
Så fik vi taget hul på 2015 og vi
har holdt vores første arrangement. Den 7. feb. stod The Misfit
Cowboys på scenen i Asdal Sognegård, det er et band som har
gæstet BNO for en del år tilbage.
De fik igen chancen til at vise, at
de kan spille country musik. Vi
var godt nok ikke så mange, men
vi havde en rigtig god aften, og
Sonny fik vist at han er en god
guitarrist og har en god country
stemme.
tilmelding. Det vil alle medlemmer få tilsendt en skrivelse om
senere.
Men forude er vores ForårsCountry som afholdes d. 25. april. Kenneth Svenning ( fra det gamle
Tomboola band) og Martin Nilsson
står på scenen i Harken hallen.
Prisen denne aften er sat 200 kr.
for medlemmer og 250 for ikke
medlemmer, så håber vi, at det
får flere til at komme til vores fest.
Men der er også Country arrangementer andre steder. I Asdal Sognegård d. 22. maj er det Arly KarlGeneralforsamlingen d. 17. feb. er sen & sønner der står på scenen.
også vel overstået. Der var lidt
Et stort tillykke til Country Truck
udskiftning i bestyrelsen. Vi fik en Stop. Festivalen i Kolding blev
ny kasserer og valget faldt på Ak- reddet.
sel Hjort Johansen som allerede
sad i bestyrelsen.
Glyngøre har et fint program, og
så er der Country-night på DjursIndvalgt blev som ny sekretær Le- land. Sluttelig ikke at forglemme
ne Flensdorf og Steen Engbjerg
Silkeborg Festivalen der har 30
som menigt medlem. Der skal ly- års jubilæum med masser af god
de en stor tak til de 2 afgående
musik, men også traditionen tro
( Karin og Henning ) for det store med overraskelser.
arbejde de har lagt i BNO.
Særligt et band der skal spille
Vi har haft et lille problem ved
dernede, har virkelig sat diskusvore fester, at folk har meldt sig
sioner i gang på de sociale meditil med spisning og de af en eller
er. Men lad os nu se om de kan
anden grund alligevel ikke kan
leverer varen, måske kan de trækdeltage. De melder ikke afbud
ke andre folk til, som måske får
med det resultat at klubben kom- smag for Country, og så senere
mer til at betale for det antal ku- kommer til div. country arrangeverter der er i overskud
menter rundt i landet.
Derfor var der opbakning på generalforsamlingen til, at man fra
September festen skal indbetale
beløbet på vores konto nr. ved
Når bladet er udkommet har jeg
selv været til koncert med The
Mavericks dem glæder jeg mig
utroligt meget til at høre igen.
Silkeborg Countryfestival
2015:
på plakaten, som vi aldrig havde
hørt om, men som af og til overraskede positivt.
Af: Jørgen Wiberg
Da jeg i år hørte at Kandis komFestivalen i Indelukket er i år om- mer på festivalen, var min første
døbt til Silkeborg Countryfestival, reaktion ”What”, men da jeg havmen det laver ikke om på at SCC de sundet mig lidt, tænkte jeg ok
i 2015 fejrer at det er 30. gang der musikere er de jo og spille kan de,
så hvorfor ikke, de skal da have
afholdes festival.
chancen som så mange andre før.
Det skal da fejres, så vi er spændte på det endelige program. Det
skulle være lige på trapperne.
Mon ikke det bliver et par gode
dage i de dejlige omgivelser ned til
Gudenåen.
Hovednavnet har været på plads
længe. Og det er som tidligere
nævnt et gensyn med Bellamy
Brothers. Bellamy Brother har jo
gæstet Danmark rigtig mange
gange herunder også festivalen i
Silkeborg.
Johnny Horsepower er på scenen
igen i år, de var en af de store oplevelser sidste. De er nok nogle af
de bedste Cash fortolkere i Danmark. De er værd at opleve.
Som sædvanligt er der overraskelser når vi snakker program i Silkeborg. Og i år er ingen undtagelse. Tidligere har vi oplevet bands
Det skal da lige indskydes at
Johnny Hansen har været i Nashville og indspille en CD, så lidt Co
er der da omkring bandet. Nu må
vi se og ikke mindst høre.
Seneste navn jeg har hørt er Norske Arly Karlsen, han er jo også
garant for traditionel Country.
Denne gang har han sine to sønner med.
Igen en lille appel til jer derude.
Alle arrangører af festivaler og øvrige Country arrangementer gør et
ufatteligt stort arbejde for at I kan
nyde og opleve en masse god musik.
Mere om denne festival i næste
nummer. Men skynd jer at reserver weekenden i uge 32, det er
datoerne 7. og 8. August 2015 i
Indelukket.
Så er det tid til Cash og det står
Johnny Horsepower for. De var en
af de store oplevelser i Silkeborg
sidste år. Det bliver godt. Vores
lokale Jambalaya Band er efter
hånden også fast inventar i Kolding.
Vi glæder os til at gense denne
fantastiske solist til sommer. Vi
får ham igen efter Hacienda har
spillet endnu et sæt og til slut afslutter Jambalaya Band aftenen.
Det skal nok blive en god aften.
Ligeledes er Ivan Johnsen Band
klar i år igen. Sidste navn på listen er Longhorn & Buffaloes som
også tidligere har gæstet Kolding.
Så på trods af presset reaktionstid fra at der blev grønt lys til festivalen, har man formået at sætte et godt program sammen.
Hvad der kommer herudover inde
i byen vides ikke på nuværende
tidspunkt, men Susanne Mose og
Den Gale Cowboy bidrager sikkert
til noget i byen og på pladsen.
Desværre har jeg hørt, at Teddy´s
Corner ikke er med i år, men vi
må se hvad der sker.
Ellers er det nu der skal bookes
overnatning og købes billetter til
Festvalen i Kolding 26. og 27.
Juni på Amfi Scenen.
Vi ses.
———————- 0 -———————
Lørdag d. 4. juli starter kl. 13:00
med Bjarke og Ute Band, de skifter med Muleskinners eftermiddagen igennem indtil kl 18:00, hvorefter der holdes pause og den helstegte gris serveres.
Efter aftensmaden kl. 19:00 er vil
klar til en super aften. Først får vi
besøg af Hallur Johnsen fra Færøerne som har Jambalaya Band
som backing. Aftenens andet
band er South Mountain fra Canada.
Countryfestival.dk:
Af: Jørgen Wiberg
Glyngøre slår dørene op fredag d.
3. juli 2015 kl 18:00, hvor Jambalaya Band lægger ud i det første
sæt denne aften hvorefter Svenske Hacienda med Martin Nilsson
i front tager over.
Jambalaya er tilbage i tredje sæt, Alt i alt et rigtig godt program som
hvor de er backing for Billy Yates. I ikke skal gå glip af. Der skulle
vist være få pladser tilbage på
Generalforsamling 2015:
Få mail-adresser på alle medlemmer så de kan informeres om arrangementer. Forslag til bestyrelAf: Jørgen Wiberg
sen om at kikke på priserne. Er
Generalforsamling i BNO blev af- det for dyrt? Vil der komme flere
hold den 17. Februar i Salen Sko- hvis entre var lavere?
legade 4, Hjørring. Fremmødet var
Lade spisning begynde senere og
på det normale niveau.
undlade CD musikken efter spisning, således at bandet starter
Leo Madsen blev valgt som dirigent og Karen som referent uden lige efter spisning. Lave betaling
modkandidater. Formanden frem- over net-bank ved tilmelding, for
lagde sin beretning for året, hvor at undgå at bestilles mad som
ikke bliver betalt.
han gennemgik diverse arrangementer i årets løb.
Forslag til at man kan tage en ven
med, ikke medlem, som kommer
Regnskabet blev fremlagt, som
ind til halv pris. Gælder kun én
ligesom beretningen fra formangang pr. person.
den blev godkendt. Da der ikke
var indkommet forslag til generalNye folk har står for udlejning af
forsamling, var dette punkt hurHarken Hallen og prisen synes vi
tigt afsluttet.
er blevet for dyr. Asdal sognegård
Da Henning ikke modtog genvalg kan vi få noget billigere ved at
holde alle fester der.
til posten som kasserer, skulle
der vælges en ny. Aksel blev foreslået og valgt til kasserer. Nyvalgt Måske for ”farligt” at holde alle
til bestyrelsen valgtes Lene Flens- fester i Asdal, da vi gerne skal tildorf og Steen Engbjerg blev fore- godese gæster syd for Hjørring
også. Bedst er det nok at fordele
slået og valgt.
fester mellem Harken og Asdal
Suppleanter: Karen og Anna.
som vi gør i dag.
Jørgen Wiberg og Jørgen Nielsen
Leo takkede for god ro og orden og
blev valt til bilags kontrollanter.
så var der kaffe bagefter.
Gitte og Kirsten fortsætter som
suppleanter.
Bestyrelsen konstituerede sig seKontingentet fastsattes uændret. nere. Formand Torben og kasserer Aksel er jo valgt direkte på geUnder eventuelt blev der diskute- neralforsamling. Elsa valgtes til
næstformand, Lene til Sekretær
ret løst og fast. Måske skulle der
mens Steen er menigt medlem af
hænges flere flyers op! Er der
medlemmer der vil dele flyers ud! bestyrelsen.
Evt. tage flyers med ud på arbejdspladser
Guitarjam på Trekanten:
Af: Jørgen Wiberg
akustiske guitar formåede at spille bas, lead, rytme og tromme,
hvor han fremførte Patsy Cline
nummeret Crazy.
Aalborg Country Music Club gentog succesen fra sidste år med
guitarjam på Trekanten kulturhus i Vejgaard.
Man opgav heldigvis ikke så let,
og fik Kolding Kommune med på
en underskuds garanti, hvilket
betød at man i slutningen af Februar kunne offentliggøre at festivalen var reddet.
Jambalaya Band var igen i år
grundstammen på scenen gennem hele aftenen. Mr. Jack alias
Lars Clausen styrede løjerne så
godt han kunne.
Herefter følger John McCullogh
fra USA og et af de faste bands i
Kolding Stars N´ Bars fra Tyskland med blandt andet Ernest
Ray Everett og Scarlett Seither, ja
vi skal heller ikke glemme den
fantastiske guitarist Matt Wegner.
Nordmanden OJ Hanssen er tilbage i Danmark. OJ har bosat sig i
Schweiz efter en del år i USA. Her
har vi en artist som er en garanti
for god Country. Det er også en af
de solister jeg forventer en del af.
Så man fik rigtig travlt med at
kontakte bands til årets Country
festival på Amfi Scenen i Kolding
fra d. 26 til 27. juni 2015.
En fantastisk guitarist, som vi
også får lov at opleve i Silkeborg i
år, men mere om det andet steds.
En helt igennem fantastisk aften.
Man kan ikke få en bedre fødselsdag og tak for sangen Jambalaya
Band.
Alle gav den bare hele armen og
———————-0————————-der var tryk på fra start til slut.
ForårsCountry i BNO
Men jeg må nu fremhæve Jens
Varmløse som gav os nogle prøver
Harken Hallen
på hvordan man kan håndtere en
guitar.
Lørdag d. 25. April 2015
I Brad Paisley nummeret Nervous
Breakdown gik han forrest med
strengeleg på højt plan, men de
øvrige var nu heller ikke tabt i det
game. Super fedt nummer.
Varmløse stillede også om med sit
one man band, hvor han på sin
Af: Jørgen Wiberg
Sidste års festival i Kolding gav
desværre et underskud som gjorde at Country Truck Stop i første
omgang stod til at aflyse dette års
arrangement.
Tirsdag d. 3. Februar blev en kanon aften og for de som gik glip af
denne oplevelse siger jeg bare:
Synd for dem.
Men ellers blev der jo spillet guitar så man næsten tror det er
løgn. Det er jo nogen af landet
bedste guitarister som stod på
scenen denne aften. Lucas Illanes, Anders Lampe, Frank Lykke,
Sonny Poulsen, Lars Clausen, Kevin Freeman og ikke mindst Jens
Varmløse.
Countryfestival 2015:
Første band på plakaten var The
Derailers fra USA, men desværre
havde de dobbelt booket sig, så de
røg af igen desværre. Dem havde
jeg ellers glædet mig til.
Så får vi glæden af Dick Van Altena og Cor Sanne i konstellationen
Årets navn øverst på plakaten bli- Back to Country fra Holland. Det
ver nu Marti Brom fra USA og
er altså også god gedigen Counhendes stemme fejler ingenting.
try. Så skal vi til Tyskland efter
Hun har en rigtig smuk Country
næste band, og så bliver der gang
sound. Som backing har hun
i den med Rockabilly på højt plan.
Svenske Rancho Notorious, så
Lennerockers giver den garanteret
hende kan vi vist glæde os til.
fuld skrue.
Næste band er også fra Tyskland,
The Lubbocks er for mig ret
ukendt, men det jeg har hørt er
ok. Så er det dansk for resten af
pengene og Memphis Boulevard
skal være der. I år får de en gæst i
bandet og det er ikke mindre end
Chano Tietze, som er en af de
gamle drenge i dansk Country.