Sankt Hans-fest

Så er der atter
Sankt Hans-fest
i Forsøgshaven i Tarm
Søndag den 23. juni
PROGRAM
Kl. 18.30: Boderne åbner
Kl. 19.00: Solgaarden underholder
Kl. 20.00: Bålet tændes
Harry Jensen holder båltalen.
Indtil kl. 21.45 spilles og synges
hyggemusik af Solgaarden.
En stor tak til:
Tarm Udviklingsforum,
samt Skjern Bank.
Arr: Sportens Venner
Annoncesponsor:
r
Pølse d
rø
og b
Kaffe
og kage
Snobrød
Øl og
vand