Læse forståelse Læse forståelse

Merete Brudholm
Læse
forståelse
– hvorfor og hvordan?
Læseforståelse
– hvorfor og hvordan?
Læseforståelse af Merete Brudholm © Alinea, København
Læseforståelse
– hvorfor og hvordan?
Merete Brudholm
Læseforståelse af Merete Brudholm © Alinea, København
Læseforståelse – hvorfor og hvordan?
indgår i serien Læringsarenaer.
© 2002 Alinea, København
Kopiering fra denne bog er kun tilladt ifølge aftale med Copy-Dan
Forlagsredaktion: Sven Jeppesen
Grafisk tilrettelægning og omslag: Svend Erik Andersen
Omslagsillustration: Llustra
Tryk: Narayana Press
1. udgave, 5. oplag 2006
ISBN 978-87-23-04803-5
ISBN 87-23-04803-4
Læseforståelse af Merete Brudholm © Alinea, København
Indhold
Forord
9
Bogens komposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1. DEL L ÆSE-,
TEKST- OG LITTERATURTEORI
Kapitel 1. Hvad er læsning?
18
Den læseteoretiske uenighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
En interaktiv læsemodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kapitel 2. Hvad er læseforståelse?
1. At have en god sprogforståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den semantiske standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den leksikalske standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den syntaktiske standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. At have baggrundsviden – »viden om verden« . . . . . . . . . . . . .
3. At kunne danne inferenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. At danne indre forestillingsbilleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. At have et godt genrekendskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Den fortællende skønlitterære genre . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Den informerende faglitterære genre . . . . . . . . . . . . . . . .
6. At være metakognitiv – at have en aktiv læseindstilling . . . . . .
Kapitel 3. Litteraturteori – litteraturpædagogik
Receptionsteorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Litteraturfortolkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åbne tekster – huller/tomme pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekstkonventioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Læserens kompetencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ny litteraturpædagogik – en anden metodik . . . . . . . . . . . . . . . .
Læseforståelse af Merete Brudholm © Alinea, København
27
30
31
39
42
46
49
50
53
55
56
57
62
62
63
66
67
68
69
2. DEL L ÆSEFORSTÅELSESSTRATEGIER
Kapitel 4. Om læseforståelsesstrategier
72
Hvad er en læseforståelsesstrategi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forskning i læseforståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
At stille spørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pædagogiske strategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 5. Ord- og begrebsforråd
72
73
75
79
80
Ordkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tankekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eleveksempler fra 2. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betydningsordkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eleveksempler fra 3. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation af betydningsordkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associationskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 6. Genrekendskab som læseforståelsesstrategi
81
82
83
86
88
90
91
93
95
Genrearbejde 3. klassetrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Eleveksempler fra 3. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Genrearbejde 6. klassetrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Eleveksempler fra 6. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kapitel 7. Fortællende tekster, prosa
103
Fortællestruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabeldyret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortællingskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
At arbejde med fortællingskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De tre bukke bruse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rødhætte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventyr i 2. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortællingsansigtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H.C. Andersen:
Klods Hans og Den lille pige med svovlstikkerne . . . . . . . .
Læseforståelse af Merete Brudholm © Alinea, København
104
105
106
109
110
112
114
120
123
Kim Fupz Aakeson: Historien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvem er du?-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biodigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tankekort ➝ personkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tankekort ➝ emnekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammenligningskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Det litterære klatretræ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
At stille spørgsmål til tekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eleveksempler 6. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Læselog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eleveksempler 6. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 8. Informerende tekster – faglitteratur
142
Informerende tekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
At få øje på »forfatterens håndværk« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fem generelle argumentationsstrukturer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ens/forskellig – sammenligning/kontrastering . . . . . . . . . . .
Årsag/følge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tidslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Over-/underbegreber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eleveksempler 5. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procesnotater (matematik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eleveksempler fra 5. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Før-under-efterlæseforståelsesstrategier: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. V-Ø-L-strategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eleveksempler 5. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Rammenotater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eleveksempler 2. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. To-kolonne-notater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eleveksempel 2. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. At arbejde med resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. At arbejde med en »spørgehorisont« . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 9. Hvad gør en tekst let eller svær at læse?
124
126
128
128
129
130
131
135
136
138
138
144
145
146
148
149
150
151
153
155
157
159
159
162
162
165
167
168
168
170
172
Læsbarhedsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Lærebogstekster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Læseforståelse af Merete Brudholm © Alinea, København