DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK
POST-ORKESTER
FORBUND
Nr. 1 · 40. årgang · Marts 2015
ISSN 1902-2360
Foråret er på vej
Mund- og Fodmalende Kunstnere i Danmark ApS
Sankt Peders Stræde 39 • 1453 København K
Tlf. 4635 4975 • E-mail: [email protected]
www.mfk.dk
F O R B U N D S
N Y T
Så er vi i gang igen
DANSK
POST-ORKESTER
FORBUND
FORBUNDSFORMAND
Martin Ørgård Hansen
Spaniensgade 15A, 3.th
2300 København S
[email protected]
FORBUNDSKASSERER
Dorthe Liebmann Knudsen
Musvågevej 36
5210 Odense NV
Tlf. 6616 2106
Mobil 2162 5420
[email protected]
“DANSK
POST-ORKESTER”
FORBUNDS REDAKTION
Anders Faber Kappendrup
Herman Triers Plads 6, 1. th
1631 København V
[email protected]
ANNONCEEKSPEDITION
Agerbakken 21,
8362 Hørning
DÆKNING
Direkte til samtlige med
lemmer af postorkestrene,
Post Danmarks forretningsenheder samt posthuse og
distributionscentre.
UDKOMMER
marts, juni, sept., dec.
Oplag 3.500 stk.
Julen er for længst over – og en ny kalender er taget i brug – så nu
er vi i gang igen.
Et år har mange faste traditioner ude blandt orkestrene – og lige
nu er mange sikkert i gang med enten nytårskoncerter eller forårskoncerter. I forbundet har vi også vores egen cyklus. I årets første
måneder sætter formændene sig sammen og deler erfaringer og
problemstillinger med hinanden. Det plejer at være en weekend,
der er velbesøgt og er meget givende – for vi har i grunden mange
af de samme udfordringer hver i sær.
I år skal vi mødes den 20-21. februar på Dalum Landbrugsskole.
Noget af det, som vi skal have talt om, - og som kan give lidt rynker på panden, er den forandring
som sker med vores alle sammens post. Med K.B. Pedersens pensionering, sker der også ændringer i
forhold til alt det, vi har kendt. Post Danmark – eller som det hedder nu PostNord Danmark – får
fremadrettet status af landekontor med landechef – hvilket betyder at retningen nu udstikkes fra
Stockholm, og ikke fra København som tidligere. Med K.B. Pedersen og tidligere Helge Israelsen
havde vi vores egne ambassadører og protektorer – men hvad med fremtiden? Kigger vi til Sverige
har Postorkestret i Stockholm det svært. De får ingen støtte fra hovedkontoret – og er det noget af
det, som kommer til at ramme os nu?
Selvom fremtiden ser usikker ud, foregår der en masse spændende ting ude rundt omkring, og det
skal vi bare blive ved med. Selv et orkester som Radiounderholdningsorkestret formåede at komme
igennem en turbulent periode – og det samme er jeg sikker på, at vi gør. Det er noget af det, som
formændene vender i februar.
Og traditionelt plejer mødet også at generere noget arbejde til forretningsudvalget, som vi skal bruge
resten af året på at finde løsninger på, således at vi kan nyde godt af, at vi er en stor forening med
otte husorkestre fordelt over hele landet.
God arbejdslyst derude.
Martin
STOF TIL NÆSTE NUMMER
Skal være redaktionen i hænde
senest d. 24. april 2015
SATS OG TRYK
FL reklame, Hørning
Tlf. 7022 1870
Følg DPOF på facebook
Forsidebillede:
Foråret er på vej
3
SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD
Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret
for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et
foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening
og medlemmer.
Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.
Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af
vores erfaring...
FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · [email protected] · t. +45 7022 1870
4
F O R B U N D S
N Y T
K.B. Pedersen går af
Foto Sine Fiig
Ved døren ind til konferencesalen stod
2 klarinetter – fra det Kongelige Danske
Musikkonservatorium – iklædt galla og
med deres duetter og etuder tog imod hver
en gæst, som defilerede forbi for at trykke
K.B. Pedersen i hånden. Ventetiden føles
ikke lang, når musikken spiller og tæerne
tapper med nede i skoen til de velkendte
musikstykker.
Ud fra de forbipasserendes tilsagn gjorde vi
et godt parti. Vi havde leveret varen og gjort
dagen ekstra festlig for K.B. Pedersen. Med
sådan et afsæt kan tredje fase af livsforløbet
kun blive godt – vi ønsker i hvert tilfælde
K.B. en rigtig god pensionist-tilværelse.
Martin Ørgård Hansen
Post Danmarks mangeårige
chef – og nummer to i PostNord
koncernen – skivedrengen, Knud
Børge Pedersen, går på pension.
Torsdag d. 15/1 dannede
Central-postbygningen rammen
om afskedsreceptionen, hvor 350
gæster fra nær og fjern havde fået
en invitation – hertil kommer
alle dem, som havde set opslaget enten i postalregi eller i den
landsdækkende presse. Mange
benyttede lejligheden til at kigge
forbi – og blandt de mere prominente gæster talte Trafikminister
Magnus Heunicke, tidligere
DSB-direktør Jesper Lok, flere
topchefer fra europæiske postselskaber – og selvfølgelig var
postorkestrene også med.
Foto Sine Fiig
Kommende arrangementer
Hovedbestyrelsesmøde i Odense
d. 29. + 30. januar 2016
- Formændene fra de 8 orkestre sætter sig sammen
Kongres i Odense
lørdag d. 31. oktober 2015 kl. 11:00
- DPOF’s generalforsamling, hvor alle er velkomne
5
O D E N S E
P O S T- O R K E S T E R
Øveweekend
Vi var på weekendtur i september. Vi boede på
Danhostels i Svendborg og vi spillede i lånte
lokaler på Svendborgs Musikskole, som dannede
perfekte rammer for vores spil og sammenspil
alle dagene.
BESTYRELSEN FOR
ODENSE
POST-ORKESTER
FORMAND
Mette Juhl Jensen
Ridderhatten 247
5220 Odense SØ
Tlf. 6130 2410
[email protected]
www.odensepostorkester.dk
Nogle tog af sted allerede fredag, men vi var
mange der først kom lørdag morgen. Vi havde
både sammenspil og gruppespil i løbet af weekenden og der kom godt styr på programmet til
velgørenhedskoncerten. Den gruppeundervisning vi har i orkestret fungerer godt og der bliver
sat fokus på de enkelte stemmer i de forskellige
grupper, også tak til vores gruppeinstruktører for
at de tog sig tid til at komme og holde os i kort
snor.
Det var et veldækket bord og rigtig lækker mad
med efterfølgende kaffe. Herefter blev det øl og
vin der blev indtaget og snakken fortsatte.
Et herligt indslag midt på aftenen var café
musik, Claus, Michael og Jesper dannede en trio
og nogle dansede og andre sad blot og snakkede
hyggeligt og nød den gode musik.
Da vi brød op søndag eftermiddag kørte jeg
hjem med en god oplevelse i bagagen, det var
bare en super hyggelig weekend og vi var ét orkester – det var fedt at opleve den samhørighed.
NÆSTFORMAND
Lisbeth Ronneby
Dømmestrupvej 63
5792 Årslev
Tlf. 2073 0937
KASSERER
Jette Mouritzen Lisberg
Egilsvej 31
5210 Odense NV
Tlf. 6116 5629
BESTYRELSESMEDLEM
Per Koch Benavent
Bakkevej 23
5210 Odense NV
Tlf. 2511 8453
BESTYRELSESMEDLEM
Liselotte Øbo Poulsen
Hans Schacksvej 253
5300 Kerteminde
Tlf. 5335 3712
DIRIGENT
Carsten Rungstrøm
Ridderhatten 247
5220 Odense SØ
Tlf. 4055 9404
ØVEAFTEN
Tirsdag kl. 19:00 – 21:45
Dannebrogsgade 2
5000 Odense C
6
Der var en god pause inden middagen lørdag
aften. Som noget nyt, blev der trukket bordkort,
så man ikke sad sammen med dem man plejer,
men vi blev blandet, det virkede rigtig godt,
snakken gik heftigt på kryds og tværs, der blev
grinet og resten af aftenen var super hyggelig.
Jeg er igen glad for at være en del af Odense
Postorkester.
Tak til alle for en super hyggelig weekend og især
tak til vores søde køkkenhjælp og bestyrelsen.
Jette Mouritzen
O D E N S E
P O S T- O R K E S T E R
Velgørenhedskoncerten 2014
Så var det igen på de tider hvor vi skulle
spille vores koncert til fordel for julemærkehjemmene i Danmark. For lige at få de
sidste detaljer på plads havde vi allerede
afholdt en meget succesfuld øveweekend i
Svendborg som I kan læse om andetsteds
i bladet.
For at få det hele til at gå op i en højere
enhed sådan en kold novemberdag, er det
nødvendigt med en del logistik og man
må sige at Odense Kommune ikke var os
venligt stemt denne søndag!
Gaden som skærer igennem Odense,
Thomas B Thrigesgade, var blevet lukket
allerede om sommeren fordi hele bymidten
skulle omlægges. Det gir i sig selv en masse
trafikale problemer. Hvad værre er: Hele
p-pladsen ved koncerthuset var et stort
hul!! Hvor skulle alle vores trofaste publikummer så parkere? Det lykkedes dog at
parkere i de små sidegader omkring koncerthuset så alle kom til koncert.
I år var vores solister Jette Torp og Silas
Holst samt børn fra Fjordmarken julemærkehjem. At Jette Torp kan synge ved vi jo
alle sammen bl.a. hendes fortolkninger af
Carpenters sange er jo fremragende men
Silas Holst! Jo, det kan han! Han kunne
godt byde Jette op til dans på det område
(som man jo siger). Han var i hvert fald
et hit blandt de kvindelige publikummer
måske noget med de vuggende hofter og
det altid perfekte hår.
Silas var med i Rottefælden 2014 så han
kendte vores trofaste konferencier Jan
Schou ret godt fra revyen i Svendborg.
Børnene fra Fjordmarken havde medbragt
nogle sange som de sang for et begejstret
publikum. Det er en fornøjelse at have de
unge mennesker med og publikum elsker
dem. Især da de dansede rundt til tambourkorpsets fjollede fortolkning af Silly
Song fra Snehvide og de syv små dværge.
Det tog kegler!
Selvom det jo er en tradition og selvom
vi efterhånden har godt styr på det, er det
alligevel med et sug i maven man går ind
på scenen. Men når man så har spillet det
første nummer er resten af koncerten en
ren nydelse. Der var engang en klog mand
som sagde til mig at hvis man ikke havde
det sug i maven, så var det fordi man var
ligeglad og det er det eneste man ikke må
være!
Lidt over 900 havde fundet vej til koncerthuset denne søndag og vi håber at endnu
flere vil komme næste gang ikke mindst
for at støtte det gode formål. For det at
støtte børn som har det svært er en god
sag.
Vi ses i 2015 til endnu en god koncert
så må vi se om kommunen har fået fyldt
hullet!!!
Jørgen
Julekoncert i Odense Rådhussal
Som traditionen sig byder
afholdt OPO julekoncert på
rådhuset den 14/12 kl 15
00. Koncerten er en hyggelig
afslutning på året og det er jo
også dejligt at synge de gode
gamle julesalmer sammen med
et julestemt publikum.
Udover den dejlige julemusik
er det jo også denne dag, at
julemærkefonden får overrakt
overskuddet fra vores nyligt
afholdte velgørenhedskoncert.
Michael Rungstrøm havde igen
sagt ja til at agere konferencier
og det gjorde han på fortræffelig vis. Michael har jo igen
meldt sig under fanerne i OPO
efter en længere sygdomsperiode og det er dejligt atter at
have en multimusiker og en
sprogekvilibrist i OPO.
I år havde vi også et kor med. Det var Stemmer
fra Vollsmose som gjorde det rigtig godt. Det
var tydeligt at se at publikum nød deres smukke
stemmer.
Apropos overskuddet fra vores velgørenhedskoncert for julemærkehjemmene så var det i
år rigtig stort. Vi havde hævet prisen på billetterne en smule, men alligevel kom der over 900
publikummer!
Det er dejligt at så mange hvert år støtter op om
en god sag og overskuddet i 2014 blev på i alt
75.917 kr. som ubeskåret går til julemærkefonden. OPO har nu gennem årene samlet næsten
1 million kr. ind til det gode formål.
Dorthe Liebmann Knudsen overrækker checken med de 75.917 kr. til en
repræsentant for julemærkefonden
7
N Y K Ø B I N G
F.
P O S T- O R K E S T E R
Julefrokost i pavillonen
Bangs Have i Maribo
NYKØBING F.
POST-ORKESTER
FORMAND OG DIRIGENT
Kurt Jørgensen
Rådhusparken 3
4873 Væggerløse
Tlf. 5417 4028
[email protected]
NÆSTFORMAND
Kurt Ibsen
ØVRIGE BESTYRELSE
Finn B. Jørgensen
Birgit Burmeister
Lise Hansen
Gunner Myssen (Suppleant)
INSTRUKTØR
Michael Melchior
ØVELOKALE
Nørre Skole
Nykøbing Falster
Torsdag 19.00 - 21.30
HJEMMESIDE
www.postmusik.dk
Et overblik
Foto: Johnny H. Hansen
Torsdag, d. 11. december, holdt orkestret ikke
prøveaften, men en rigtig hyggelig julefrokost
i restauranten Bangs Have i Maribo. Bangs
Have ligger ved kanten af en skov og er en af de
sidste sø pavilloner med udsigt over Naturpark
Maribosøerne og Maribo Domkirke. Desværre
kunne vi ikke ”lige” nyde udsigten i aftens
mørke og skulle koncentrere os om, at finde en
parkeringsplads. Men det måtte jo kun være et
godt tegn, at der allerede var så mange biler her.
Selvfølgelig tager et orkester ikke bare til en helt
almindelig julefrokost, som ikke havde noget
med musik at gøre. Vi kunne nemlig glæde os –
sammen med vores ledsagere - til en særlig jazz
julekoncert med Bobo Moreno og Blue Rain
Orchestra.
Blue Rain Orchestra er et svingende big band
fra Vordingborg. Orkestret består af ca. 20
musikkere under ledelse af Niels Gerhardt.
Musikken er dels originale kompositioner og
8
arrangementer af ham blandet med klassiske Big
Band arrangementer fra Count Basie og omegn.
Vi var selvfølgelig meget spændt at se Niels i
aktion, da han jo er vores ”Co-trainer” en gang
imellem.
Bobo Moreno er kendt som en fremragende og
meget alsidig sanger, som Blue Rain Orchestra
har samarbejdet med igennem 2014. Bobo’s
domain er jazz, pop og soul og han er derfor
fortrolig med de fleste musikalske stilarter som
stammer fra den amerikanske blues. Han har
sunget i mange sammenhænge og i mange
genre, bl.a. er han også kendt for sit samarbejde
med DR Big Band.
Da vi ankom, sad der allerede en del mennesker ved de pænt dekorerede borde. Heldigvis
havde orkestret reserveret de to borde direkte
foran scenen, således vi havde den bedste udkig til orkestret, sangerne og instrumenterne.
Medlemmerne blev opdelt efter valg af menuen.
N Y K Ø B I N G
F.
P O S T- O R K E S T E R
Bord 1
Foto: Johnny H. Hansen
To glade drenge
Foto: Johnny H. Hansen
Bord 2
Foto: Johnny H. Hansen
Bobo og Niels i aktion
Foto: Johnny H. Hansen
Bord 1 var til en ”sammenkogt kød ret” med kartoffelmos, mens bord 2
foretrak en plade med lidt forskellig. Maden var rigtig godt og selvfølgelig var der vin og øl eller juleøl som ”akkompagnement”.
Alt i alt var der i hvert fald mere end 200 forventningsfulde gæster, som
var veloplagt og glædede sig til koncerten. Dette galt selvfølgelig også
postorkestret, som man kan se på de to glade trompeter drenge Ole og
Michael.
Mht. musikken kan man sige, at koncerten var stort set en hyldest
til Frank Sinatra og Count Basie. Orkestret startede med et udvalg af
Count Basies kendte numre, som fx ”One o’clock jump”. I løbet af
aften kom der også en række Frank Sinatra sange, som fx ”Fly me to
the moon” og ”My way”, men selvfølgelig også danske og internationale
juleklassikere, som fx ”It’s cold outside”. Den sidstnævnte blev sunget
som duet af Bobo Moreno og gæstesolisten Pernille Wolder. Hun har en
dejlig stemme og trådt op i en megen flot og passende jule-rød kjole.
Bobo og Pernille i fuldt sving
Foto: Johnny H. Hansen
Blue Rain Orchestra og Niels Gerhardt
Foto: Johnny H. Hansen
Aften har været en stor succes, synes jeg. Mange tak til Thomas for en
super idé og hele koordineringen af denne hyggelige sammenkomst.
Birgit
9
N Y K Ø B I N G
F.
P O S T- O R K E S T E R
Nytårskoncert
Lidt hygge i sløjdlokalet
Foto: Johnny H. Hansen
Lørdag, d. 10. januar om eftermiddagen,
havde vi vores første koncert i det nye år.
Det var igen Blishøjgård Ældrecenter i
Væggerløse med ”Cafe damehat”, som står
for dette årlige arrangement i Sydfalster
Skolen. ”Café Damehat” er en frivilligklub, hvor pensionister og borgere kan
komme, selvfølgelig for mænd og kvinder,
med eller uden hat. Her bliver der arrangeret foredrag, film, musik, rejsebeskrivelser
med mere, og der hygges over en kop kaffe
og kage.
Udover Nykøbing F. postorkestret deltog
også Horbelevkoret og Seniordanser i
nytårskoncerten. Fordi vi skulle afslutte
koncerten, mødtes orkestret først i sløjdlokalet og gjorde instrumenterne klar indtil
det var vores tur. I ventetiden fik vi leveret
lækker kaffe og kage. Desuden skulle vi
også lige sætte Johnny ”i stand” igen, fordi
10
han var så uheldig at falde på vejen fra
bilen til skolen. Der var straks nogle flinke
orkester kollegaer til stede og hjalp ham
med at rense sin røde postjakke. Men den
skal vel nok alligevel en gang til renseriet.
Heldigvis er Johnny ikke kommet alvorligt
til skade.
Der skal siges, at der havde været et rigtigt
storm- og regnvejr på Lolland og Falster
denne dag. Så man skulle godt passe på,
ikke at blive blæst bort med vinden og
undgå at falde i de kæmpestore vandpytter
på parkeringspladsen. Man skulle virkelig
kæmpe sig frem mod stormen, men vejret
afholdt heldigvis ikke de ca. 150-200 gæster, hovedsagelig seniorer, i at fremmøde
til arrangementet.
Efter koret havde forladt scenen og mens
Seniordanserne var i fuldt sving i hallen,
kunne orkestret så stille op på scenen
bagved tæppet. Det var en rigtig god
stemning selvom der lige pludselig lugtede
lidt af brand. Det viste sig senere, at Kurts
forstærker var gået i stykker, således den
ikke længere havde rumklang og ekko.
Alle vores musiknumre, som fx vores
Vejrmeldings medley, Cherry Pink samt
sange fra Kurt som fx California Blue og
Nyboders Pris blev godt modtaget af publikummet. Den meste applaus fik vi dog
for vores ABBA potpourri og et udvalg af
numrene fra My fair lady. Vi ses vel igen
ved nytårskoncerten næste år.
Birgit
N Y K Ø B I N G
NFPO gør sig klart
Foto: Johnny H. Hansen
F.
P O S T- O R K E S T E R
Så er koncerten slut
Foto: Johnny H. Hansen
Applaus, applaus
Foto: Johnny H. Hansen
Generalforsamling i Nykøbing F. Postorkester
Den 22. januar var det så tid igen til vores
årlige generalforsamling. Der var næsten
fuldtalligt fremmøde og formanden startede med et kort tilbageblik af året 2014.
Næstformanden, Jette og vandrepokalen
Foto: Birgit I. Burmeister
Vi har haft et godt år med 12 koncerter og
to interne fester, som sommerhygge og en
julefrokost til årets afslutning. Desværre
måtte vi sige farvel til Hans Poulsen, som
døde alt for tidligt efter en blodprop. Hans
død er et stort tab for orkestret og for hele
egnens musikscene. Men heldigvis kom
Lise Hansen tilbage igen i saxgruppen,
efter hun blev udsat for en trafikulykke og
den hermed forbundne rekonvalescens tid.
Michael Melchior gjorde sig meget umage
med at indøve de sidste arrangementer fra
»
11
N Y K Ø B I N G
Formanden og Finn med sit nye diplom
Foto: Johnny H. Hansen
Hans Poulsen og også fremover vil han
blive ved med at ”plage” os, således vi
kommer til at spille endnu bedre. Det er
også ham, der planlægger vores prøver og
koncerter mht. udvalg af musikstykker afhængig af hvordan vores besætning ser ud.
Samtidigt havde vi også et rigtigt godt
samarbejde med Niels Gerhard, som fungerede en del gange som ekstra instruktør
til at forbedre vores sammenspil og bl.a.
give os ”lektiehjælp” i Big Band musik.
Det er planen, at vi også vil fortsætte med
denne instruktør arrangement i 2015.
Lige som sidste år blev der tildelt vores
”vandrepokal” til et medlem som udførte
en særlig stort indsats i årets løb til gavn
for orkestret. Denne gang udpegede
bestyrelsen Jette Jørgensen for hendes store
arbejde med at oprette, designe og løbende
ajourføre postorkestrets hjemmeside. Den
er altid opdateret med de nyeste koncertterminer, medlemmer og der findes en
kæmpe stor galleri med dejlige billeder af
alle vores mange arrangementer. Stor tak
og til lykke til Jette for hendes indsats!
Som skrevet i sidste nummeret af postbladet forlod Finn Larsen os grundet
problemet med hørelsen. Han har også
været inviteret til generalforsamling, fordi
bestyrelsen gerne ville udnævne ham til
æresmedlem. Grunden er Finn Larsens
trofaste virke i orkestret gennem 25 år
både som musiker, sangsolist og fordi han
i mange år har udført et stort arbejde i
bestyrelsen.
12
F.
P O S T- O R K E S T E R
Vores to æresmedlemmer: Peter og Finn
Foto: Johnny H. Hansen
Diplomet blev overrakt med applaus og
Finn takkede for sin nye status i orkesteret.
Han sagde også, at det har været meget
svært for ham at stoppe i postorkestret.
Han savnede sit arbejde slet ikke så meget
den gang han gik på pension, end at spille
hos os. Hver torsdag aften tænker han på
os. Derfor har han besluttet, at komme til
så mange af vores koncerter som muligt.
Orkestrets
første
æresmedlem, Peter
Fynbo, var
også til stede
i generalforsamlingen. Derfor tog vi
lige chancen at tage
et billede af vores
to æresmedlemmer.
Med indkommende forslag og forskellige drøftelser sluttede den officielle del af
forsamlingen. Vi udbragte lige et HURRA
for Nykøbing F. Postorkestret og fortsat
denne hyggelige aften med kaffe, oste- og
skinke mad.
Birgit
K Ø B E N H AV N S
P O S T- O R K E S T E R
Feriedage betød høj aktivitet
KØBENHAVNS POSTORKESTERS BESTYRELSE
www.postorkester.dk
e-mail: [email protected]
FORMAND
Martin Ørgård Hansen
Spaniensgade 15 a, 3. th
2300 København S
Tlf. 2720 2756
[email protected]
NÆSTFORMAND
Michael Højgaard Bojsen
Bakkevænget 12
4060 Kirke Såby
Tlf. 2062 5650
[email protected]
KASSERER
Inger Oline Lundtofte Hansen
Sneslevvej 41
4250 Fuglebjerg
Tlf. 5545 4012
[email protected]
SEKRETÆR
Anders Faber Kappendrup
Herman Triers Plads 6. 1. th.
1631 København V
Tlf: 3010 5424
[email protected]
BESTYRELSESMEDLEM
Thomas Malik Bojsen
Skuderløse Indelukke 9
4690 Haslev
Tlf. 2271 4799
[email protected]
SUPPLEANTER
Peter Skov
Ditte Møller
CHEFDIRIGENT
Robert Bang
Grønnevej 98, 2. th.
2830 Virum
Tlf. 4595 1864
[email protected]
Vi hører til i
Københavns Postcenter (KHC)
Bernstoffsgade 40, 2.
1577 København V.
Hver tirsdag mellem
19.00-21.45
Sikke dog en herlig juleperiode vi lige er gået ud
af. Julen var i den grad til fordel for os lønslaver
– helligdagene faldt helt rigtigt – og det gav en
masse fridage. For min del over 14 dage, hvor
jeg ikke skulle tænke på andet end det, som er
mig kært. Og det ramte mit planlægningsgen –
og Københavns Post-Orkester.
I mange år har jeg ofte diskuteret med vores
dirigent, hvad vi spiller hen imod? I København
har vi i mange år haft 1 stor koncert omkring
marts – og så har vi de sidste par år forsøgt at
lave nogle spæde forsøg på at lave en koncert
omkring oktober/november. Med to store
koncerter om året, hvor man som musiker skal
ud på kanten af stolen for at få koncerten i hus
– giver også et vakuum efterfølgende – for hvad
øver vi så op til? Øveaftner er hyggelige – men
de er som regel bedre besøgte lige op til vores
koncerter.
Med alle mine før omtalte fridage – fik jeg nu
overskud til at kigge i kalenderen for det nye
år – og ret hurtigt stod det klart, hvor vi skulle
sætte ind for at lave regelmæssige koncerter. Ikke
nødvendigvis store koncerter – torvekoncerter
tæller også – og inden sæsonen gik i gang var der
blevet planlagt fem koncerter for 2015, som vi
selv står for:
1. Forårskoncert, Ishøj (marts)
2. Sommerkoncert, Tivoli (juni)
3. Rådhuskoncert, København (september)
4. Efterårskoncert, Valby (november)
5. Julekoncert, Hvidovre (december)
For at det kommer til at fungere, kræver det at
nodeudvalget får sat sig sammen og lagt en plan
for repertoiret.
Det lyder hårdt – hvor hårdt må vi se når året er
omme – men dirigenten var tilfreds. Det giver
ham noget at arbejde med samt lave et forløb,
hvor han også kan kigge fremad. Vi har kendt
hinanden længe – dirigenten og jeg – men det
er først nu, hvor jeg havde alle disse fridage, at
jeg har kunnet sætte mig ned og planlægge i
samarbejde med koncertstederne. Jeg har store
forventninger til 2015.
København, - jeg håber, I er med mig!
Martin
Kommende arrangementer
Øveweekend
- 27. februar til 1. marts 2015, Ishøj
KPO’s Forårskoncert
- søndag den 8. marts 2015 – kl. 14:00
Ishøj Kultur Café, Ishøj Østergade 28, 2635 Ishøj
Generalforsamling
tirsdag den 10. marts 2015 – kl. 19:00
Københavns Post-Orkesters lokaler, Carsten Niebuhrs Gade 6, 1577 København V
Torvekoncert
lørdag den 25. april 2015 – kl. 14:00
Fisketorvet, Havneholmen 5, 1561 København V
Blæseorkestrenes dag
lørdag den 6. juni 2015 – kl. 12:00
Bakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg
13
K Ø B E N H AV N S
P O S T- O R K E S T E R
Eventyret om KPO’s efterårskoncert
9. november 2014
Der var engang et fint hus der stod på en
central plads i Dronningens København.
Det var et flot hus, med fine udsmykninger og en imponerende facade med en
bred trappe og et indgangsparti med høje
døre og klassiske joniske søjler. Øverst var
der en fin gesims der viste tænder til alle,
der måtte tænke ondt om den flotte bygning. På søjlerne udenfor var der volutter,
og inde i huset var der konvolutter, for det
fine hus var nemlig et posthus.
Det fine posthus havde ligget der siden
1922, med en stor park på den ene side og
en speciel trekantet plads på den anden.
Huset havde været midtpunkt for alle
bydelens postaktiviteter i mange år, så det
var vant til at der altid skete noget i og
omkring huset.
Pludselig en dag holdt alle aktiviteter i
huset op, og de store gule lastbiler, der
plejede at komme med posten, kom nu
14
og hentede alle møblerne og andet inventar. Nu var der meget tomt og stille i
posthuset. Alle de rødjakkede postbude,
der plejede at komme på deres gule cykler,
kom ikke mere, og næsten alt liv forsvandt
fra bygningen. Der var en enkelt rotte der
benyttede sig af lejligheden og flyttede
ind på postmesterens kontor, men det var
posthuset nu slet ikke glad for.
Suk; hvad har jeg dog gjort siden jeg nu
bare skal stå her uden at blive brugt. Det
føles så mærkeligt ikke længere at skulle
være et trygt sted for breve, pakker og
bude tænkte huset, og det hjalp slet ikke at
det havde hørt, at der var en hel del andre
posthuse der led samme skæbne.
Huset havde nu stået tomt i tre uger, og
det var begyndt at blive noget mismodigt
over dets skæbne, men pludselig en søndag
skete der noget. Der kom der et par af de
velkendte gule postbiler kørende, og der
begyndte også at komme folk med røde
jakker hen til det fine hus. Havde man
mon endelig fundet ud af, at det var en
misforståelse at jeg skulle tømmes tænkte
posthuset ved sig selv, og rankede sig lidt
mere i efterårssolen. Det fulgte spændt de
gule bilers manøvrering i postgården, for
huset ville da gerne se, hvilken slags post
der skulle være den første der skulle sorteres i de nu tomme postsorteringslokaler.
Men så gjorde huset store øjne, for det var
da de allermest mærkværdige pakker der
kom ud af bilerne. Der var bure med store
runde pakker, der var kæmpestore kobbergryder med låg (dem syntes posthuset
rigtig godt om; der var stil over dem, ligesom over huset selv) og et underligt bord
med sølvglinsende plader på. Det var jo
virkelig mærkeligt det her, men da der også
kom folk med de velkendte røde jakker, så
måtte det jo være rigtigt.
K Ø B E N H AV N S
Alle tingene blev bragt op i lokalet hvor
posten tidligere var blevet sorteret, og her
kom der nu flere og flere folk med underligt formede tasker, der ikke så ud til
at være særlig velegnede til at have breve
i, men de kunne måske bruges til disse
nymodens e-mails, som huset havde hørt
så meget om.
Endelig sker der noget godt tænkte posthuset. Så tog de de røde jakker af, og
huset konstaterede med fryd, at under de
røde jakker var de velkendte blåstribede
skjorter, og at de oven i købet havde slips
og tørklæde på; det var sandelig velklædte
bude der kom. Det var en fryd for øjet, og
huset prøvede at få de gamle rør til at give
lidt mere varme fra sig, for det ville jo gøre
alt for at alle følte sig godt tilpas.
De flinke folk myldrede rundt og fejede og
sørgede for at toiletterne var fine og at der
var papir i automaterne. Huset ville gerne
være med til at gøre det rigtig fint, så det
fik jaget rotten ud fra postmesterens kontor og ind i en fælde. Heldigvis var der en
af de flinke folk der fjernede den dumme,
nu meget døde, rotte.
Der blev flyttet rundt på stole, og taskerne
blev åbnet. Ud af dem kom der de særeste
P O S T- O R K E S T E R
ting og mapper med papirer med striber
og prikker. Det lignede slet ikke de stempler og blanketter, som bygningen havde
været vant til. Der var træ- og metalgenstande i alle former, men blandt de mange
mærkelige ting var der også et posthorn,
og det glædede posthuset meget.
Der blev sat plakater op, og der blev lagt
flotte programmer frem. Huset sneg sig
til at kigge i et af dem, og nu så huset at
det var et postorkester der skulle spille i
de gamle lokaler. Det frydede huset at se
al den energi der blev lagt for dagen. Det
var jo næsten som i de gode gamle dage
tænkte huset, og de opførte sig også som
budene havde gjort det. Det var tydeligt
at se, for det med mad og drikke var vist
meget vigtigt. Der blev dækket op med til
helt store sønderjyske kaffebord, og det så
meget lækkert ud syntes posthuset.
De store gryder var nu sat pænt, og nu
kunne huset jo regne ud at det ikke var
gryder, men pauker. Alle de mange runde
æsker viste sig at indeholde et trommesæt,
så der var pludselig en masse lyd mellem
de gamle sorteringspulte. Pludselig begyndte der at lyde de dejligste toner fra de
mange folk, der sad pænt og kiggede op på
en der stod og pegede med en lille pind.
Mon det var den nye postmester tænkte
huset. Han havde i hvert fald alles opmærksomhed, og de fleste gjorde også som
han sagde – lige som med postmesteren i
gamle dage.
Nu begyndte der at komme flere folk, men
nu uden de kendte røde jakker, men det
var huset helt tryg ved. Det var jo vant til
at der var kunder der kom og gik, omend det ikke var så ofte at de fik lov til at
komme ind bag skrankerne.
Pludselig blev der helt stille, og postmesteren kom ind. Alle fulgte ham andægtigt
med øjnene, uden at der blev sagt noget –
indtil en barnestemme højt sagde ”Hej far”
– og så grinede alle. Det var også noget
der glædede det gamle hus, for menneskelighed, spontanitet og livsglæde havde
det altid sat højt, selvom det havde knebet
lidt med det i de seneste år som posthus.
Nu havde huset jo læst i programmet, og
vidste at det ikke var postmesteren, men
derimod dirigenten Robert Bang der stod
foran hele orkesteret, men posthuset syntes
nu stadig at han virkede som en rigtig
postmester.
Så gik alle i gang med at spille, og det
lød faktisk rigtig godt i det lokale – det
»
Indkaldelse til
Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 10. marts kl. 19:00
I Københavns Post-Orkesters lokaler,
Carsten Niebuhrs Gade 6, 1577 København V
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen
15
K Ø B E N H AV N S
var som om det var skabt til kunstnerisk
udfoldelse. Da posthuset havde set det
fine program med alle de gode beskrivelser
af hvad der skulle spilles, så kunne det
følge med hele vejen. Der var oven i købet
en der hed Martin der mellem numrene
fortalte om huset og dets skæbne og om
fremtiden for posten. Det var huset rigtig
glad for, for det var vigtigt at fortælle alle
om hvordan det stod til i den gamle etat.
Først spillede orkesteret Le Gendarme de
Saint-Tropez, og det var en livlig og glad
start på koncerten. Derefter blev der budt
på musik fra en af de mange TV-serier
som huset havde hørt om, nemlig Band
of Brothers. Så kom der en march der hed
March af Shostakovich, og den kunne
huset godt forstå man havde lyst til at
marchere til.
Derefter kom det mærkelige bord med
de sølvglinsende plader frem igen, og nu
kunne huset jo læse sig til at det var en
vibrafon. Orkesteret spillede nu A Tribute
to Lionel og en ung, meget dygtig fyr der
hed Nicklas Dyrvig spillede solo på vibrafonen. Det lød rigtig godt, og posthuset
var meget imponeret.
Nu var alle spillet godt varme, og med det
næste nummer kom der ordentlig gang i
musikken, for nu blev der spillet Hinë ma
Tov. Det var en livlig sag som det var svært
at sidde stille til. Det næste nummer fik
huset til at komme i rigtig feststemning,
for nu blev der spillet Fantasy on British
Sea Songs, og det var jo lige som det post-
P O S T- O R K E S T E R
huset havde set i fjernsynet fra den store
koncertsal i London. Gad vide om jeg kan
blive en sådan flot koncertsal, nu da jeg
ikke mere bruges til at passe på posten,
tænkte posthuset ved sig selv.
Så var musikken pludselig slut, og ham
der hed Martin sagde at der var pause – og
huset vidste godt hvad det betød, for det
havde det ofte hørt budene sige. Så gik
alle rundt mellem hinanden og snakkede.
Man gik hen til kaffebordet og tog for sig
af kagerne, og det kunne posthuset godt
forstå, for det var virkelig meget fristende
alt sammen. Det var også nogen der gik
op på taget af posthuset og nød den flotte
udsigt. Det var huset meget glad for, for
det var en af de ting der var rigtig specielt
for netop dette hus. Det havde altid hørt
at folk var meget begejstrede når de kom
derop og kunne kigge ud over parken og
pladsen.
Så gik orkesteret i gang igen, og igen kom
vi ud i den store verden. Denne gang blev
der spillet Paris Montmartre, og igen fik
posthuset lyst til at danse med. Det kunne
det selvfølgelig ikke, så det blinkede lidt
med lyset i stedet, selvom det ikke virkede
som om musikerne brød sig så meget om
at posthuset spillede med på den måde.
Derefter kom der endnu et potpourri af
melodier, denne gang fra musicalen West
Side Story. Det var virkelig musik som
posthuset syntes om, for det havde altid
godt kunnet lide storbylivet. Det stod jo
næsten nabo med Parken, så var det jo
vant til lidt af hvert med kampe og stridigheder. Til sidst blev der spillet endnu et
potpourri, denne gang A Tribute to Elvis,
hvor de gode gamle Elvis-klassikere fik nyt
liv. Så klappede alle tilskuerne, og orkesteret tog opfordringen op og afsluttede med
Københavnermarch som ekstranummer.
Der var ingen ende på den lykke som
posthuset følte, for det havde været
vidunderligt at være på en musikalsk
rejse i Frankrig, Rusland, Israel, USA og
England. Det kendte jo til alle disse lande,
for der havde altid været post fra hele
verden i dets tid som aktivt posthus. Huset
følte, at det fik genoplevet lidt af fortidens
mange eksotiske oplevelser – men allerbedst var det dog at det hele sluttede i
Dronningens København, for det var nu
der, posthuset rigtig hørte hjemme.
Koncerten var slut, og alle begyndte at
pakke sammen igen, og pludselig var alt
og alle væk igen. De gule postbiler var
kørt, og huset stod tilbage for sig selv,
tomt. Hvor havde det dog været en dejlig
oplevelse at afslutte den aktive tid som
posthus med en koncert tænkte huset.
Selvom huset var lidt trist over sin skæbne,
og lidt usikker overfor hvad fermtiden ville
bringe, så havde det været en dejlig dag,
som posthuset længe ville glæde sig over.
Se, det var et rigtigt eventyr!
KØBENHAVNS POST-ORKESTER
afholder
FORÅRSKONCERT
Søndag d. 8. marts 2015 kl. 14.00
Ishøj Centersal - Ishøj
Entre: kr. 50,-
16
Paul, Basklarinet
K Ø B E N H AV N S
P O S T- O R K E S T E R
Jul på Strandmarkshave Plejecenter
Julen er hjerternes fest, hvor det gælder om at bringe
glæde til andre. For nogle er det dog ikke altid lige
nemt selv at opsøge denne dejlige julestemning. Derfor
drog Københavns Postorkester ud til Strandmarkshave
Plejecenter i Hvidovre for at sprede julehygge til dem,
der ikke selv har mulighed for at komme ud.
At spille et nyt sted og i et nyt rum, det er som at vente
på juleaften. Søndag den 14. december kom dagen, og
alle forventninger blev opfyldt både for orkesteret og
beboerne. Der blev spillet julemusik i en time med både
gamle klassikere som ”Sangen omkring juletræet” og
forskellige salmer, men også mere moderne julemusik
som ”A Nightmare before Christmas”, som nok ingen af
beboerne kendte, men alligevel kunne sidde og nyde.
Det må siges at være en god dag for alle og det tegner
allerede til at blive en fast tradition, og der er allerede
aftalt at KPO igen skal spille i 2015. En af beboerne
sagde efter koncerten, at det var så godt og så behøvede
man ikke engang at have høreapparatet på!
Anders F. Kappendrup
17
A A L B O R G
P O S T- O R K E S T E R
Kirkekoncerter
i Nord, Syd, Øst og Vest
”Set fra oven ” wiev over
orkestret i Assens kirke.
AALBORG
POSTORKESTERS
BESTYRELSE
FORMAND
Helle Kronborg Jensen
Vesterbrogade 28, 2.th.
9400 Nørresundby
Tlf. 2320 9474
[email protected]
NÆSTFORMAND
John Møll
Hyldemorsvej 3, Dall Villaby
9230 Svendstrup
KASSERER
Henrik Jensen
Fælledvej 12
9210 Aalborg SØ
BESTYRELSESMEDLEMMER
Anne Merete Mortensen
Vingen 2
9210 Aalborg SØ
Jette Nielsen
P. Heises Kvarter 33
9700 Brønderslev
DIRIGENT
Paul John Cook
ØVELOKALE
Nordjyllands Postcenter
Postmestervej
Tårntrappe 7, 3.
9000 Aalborg
Hver mandag kl. 19.30 – 21.30
REDAKTION
Anne Merete Mortensen
Susanne Skytte Madsen
Helle Kronborg Jensen
BANK
Spar Nord Bank
POSTGIRO
6 30 80 90
STIFTET 22. JANUAR 1952
www.aalborgpostorkester.dk
18
Jul – og Nytårskoncerter blev der mange af for
Aalborg Postorkester i 2014 og starten af 2015
Vi startede ud med en Advents-koncert i Assens
kirke, Mariager d.24. november. Kendetegnene
for denne koncert var den utrolige gode akustik
i kirken.
Hasseris kirke
A A L B O R G
P O S T- O R K E S T E R
Julemelodierne var næsten lagt på hylden og erstattet med melodier
som ”Gymnopédie”,”Alley Cat”; ”the Snowmand” ”floral Dance” og
ikke mindst ”Millennium”- som jo passer perfekt i kirkerummet med
højt til loftet.
Specielt i Skalborg Kirke fik vi selv en fantastisk oplevelse, da organisten satte sig og spillede på det flotte Orgel, bl.a ”Sortie i ES-dur” og
”Hornpipe Humoreske”. Det var en anderledes oplevelse.
Øvedag i APO – morgen maden indtages
samlet, inden vi starter med at øve
Julemelodier steg lystigt til vejrs. Det var
blandt andet melodier som ”Hark the
Herald Angel”, ”jeg så julemanden kysse
mor”, ”the Christmas song”, ”Christmas
Piece” og mange andre.
Næste stop var Gistrup Kirke d. 1.
december, hvor det efterhånden
er blevet en tradition at vi spiller
hver jul. Fra at det kun var
de trofaste kirkegænger
er det nu en næsten fuld
kirke. Det kræver jo
også at kommer man
år efter år er der noget
der skal være nyt og
noget ganske genkendeligt- nemlig ”nissernes
vagtparade”. Den er jo altid
god at slutte af med og gå
hjem på.
Nytårskoncerterne blev spillet henholdsvis Hasseris og
Skalborg Kirke.
Weekenden før havde vi
øvedag, hvor alle var til
stede og vi gennemgik programmet til koncerterne.
Kommende arrangementer
9. februar
Generalforsamling
19
S K I V E
P O S T- O R K E S T E R
Jul i Stoholm 2014
BESTYRELSEN FOR
SKIVE
POSTORKESTER
FORMAND
Hanne Sloth Poulsen
Kisumvej 60
7800 Skive
Tlf. 6133 0281
[email protected]
Selv om det kun er den 30. november, er det
koldt. Vi skal imidlertid af sted fra Skive til
Stoholm og spille med postuniform og nissehuer. Julens glade budskab skal også frem til
nabobyen. Vi har allerede gjort det i 30 år, så vi
kan vel tage det på rutinen, selv om det jo ikke
er de samme musikere som fra dengang.
Stoholm. De nye fotovogne er endnu ikke nået
frem til den stedlige politistation. Det er vi ikke
utilfredse med, undtagen den ene klarinettist,
som i dagtimerne fungerer som læge. ”Når jeg
kører lægevagt, får taxachaufføren i alt fald ikke
lov til at køre i det tempo,” siger hun mere end
en gang.
Vi kører af sted. ”Pokkers”, siger chaufføren,
”Jeg har ikke fået mundstykket til hornet med.”
Vi vender om, og nu har vi pludselig temmelig
travl. Mundstykket ligger i den stik modsatte
retning i Oddense i forhold til Stoholm. Han
finder det hurtigt, og nu går det i hast mod
To minutter i et er vi fremme, og på de par
minutter har vi fået pakket ud, og er klar sammen med de andre. Vores dirigent Trine JensenGadegaard, som i øvrigt har sine to musikalske
børn med, har ventet på os med professionel
tålmodighed. Bageren i Stoholm er tilfreds,
NÆSTFORMAND
Jørgen Staun
Tviskjærvej 9
7700 Thisted
Tlf. 2165 0748
[email protected]
LOKALREDAKTØR
Torben Lassen
Asgårdvej 5
7800 Skive
Tlf. 9751 1974 / 2873 5756
[email protected]
KASSERER
Merete Larsen
Kløvervej 5, Dommerby
7840 Højslev
Tlf. 2361 0899
[email protected]
SEKRETÆR
Inger Marie Christensen
Katrinevej 76
7800 Skive
Tlf. 6018 2335
[email protected]
MUNDERING
Per Andersen
Bellisvej 5
7800 Skive
Tlf. 9752 5079
[email protected]
DIRIGENT
Trine Jensen-Gadegård
Æ-drøwt 4,Vridsted
7800 Skive
Tlf. 2970 3701
ØVEAFTEN
Musikkens Hus
Resenlund
Onsdag kl. 19.30
www.skivepostorkester.dk
20
Sponsoreret
S K I V E
nu da vi ikke marcherer så langt gennem
byen, så børnene er med til det sidste, og
ikke som sidste år har givet op på halvvejen. I år er der gang i salget af de smurte
boller. Vi kan glæde os indendørs bagefter
med varm chokolade, masser af boller og
Gammel Dansk.
P O S T- O R K E S T E R
”Åh,” siger jeg på hjemvejen, ”jeg lovede
jo at købe en adventskrans. Pokkers!” –
Jamen, vi standser bare på hjemvejen, så
du kan købe en i blomsterforretningen i
Højslev. Som sagt, så gjort, men det tog
en krig, inden beslutningen var taget, og
selvfølgelig skulle den dekoreres helt fra
bunden.
Hjem kom vi da, og jeg viste stolt adventskransen frem som heldigvis blev
godkendt. Julen var reddet i det lille hjem i
Skive. ”Nå, hvordan gik det så i Stoholm?”
spurgte Anni, min kone. ”Nå ja for resten,
vi spillede jo også.”
Torben Lassen
Julens fødselar
Når man ”tillader sig” at fylde rund
1. juledag, kan man ikke forvente en
stor lykønsknings-delegation fra Skive
Postorkester. Men Jørgen Staun, der
rundede 70 år denne dag, blev behørigt
lykønsket på årets første bestyrelsesmøde
i januar, hvor mødet blev holdt hos ham i
Thisted.
Jørgen blev headhuntet som trommeslager
i Skive Postorkester i 2012 med hjælp fra
vort anden Thisted-medlem Holger. Man
kan godt undre sig lidt over, at Jørgen
sagde ja til også at spille hos os, for i forvejen spiller han i 3 andre orkestre, bl.a.
Nibe Big Band, som han har været aktiv i
i mange år. Som født og opvokset i Nibe
har han været en kendt person i musiklivet
i Nibe siden sine unge år, også med pigtrådsmusikken. Trods sit aktive musikliv
møder han trofast og rettidigt op til hver
prøve i Skive Postorkester og accepterede
også en bestyrelsespost ved sidste generalforsamling.
Jørgen er et rigtig godt eksempel på, at der
er der GO i de 70-årige!
Inger Marie
21
A A R H U S
P O S T- O R K E S T E R
Byens blæsere 2014
KONTAKT
BESTYRELSEN PÅ
[email protected]
BESTYRELSEN FOR
AARHUS POST-ORKESTER
FORMAND
Mette Grøndahl
Falkevej 1
7540 Haderup
Tlf. 2140 1776
[email protected]
NÆSTFORMAND
Cecilie Lund
Skejbyvej 1
11
8240 Risskov
Tlf. 2835 3918
[email protected].dk
KASSERER
Martin Flarup
Falkevej 90, 2. tv.
8800 Viborg
Tlf. 2020 0234
[email protected]
BESTYRELSESMEDLEM
Sofie Brems Sørensensen
Fennebakken 249
8800 Viborg
Tlf. 2148 3821
[email protected]
BESTYRELSESMEDLEM
Michael Kolding
Elmegade 11, 1.
8200 Århus N
Tlf. 2926 6995
[email protected]
SUPPLEANT
Mette Thostrup
Kalmargade 61, 1.tv.
8000 Århus C
Tlf. 5190 8835
[email protected]
SUPPLEANT
Line Jaquet
Sdr. Ringgade 79, 3.tv.
8000 Århus C
Tlf. 4233 8432
ØVEAFTEN
Tirsdag kl.19.00-22.00
www.apo.nu
I forbindelse med Aarhus Festuge 2014 havde vi i
Aarhus Post-Orkester taget initiativ til at samle nogle
af harmoniorkestrene i Århus til et fælles arrangement
i Tivoli Friheden. Søndag den 7. september mødtes
vi om formiddagen til en fælles prøve. De medvirkende orkestre var foruden Aarhus Post-Orkester,
Aarhus Concert Band, Aarhus Garden og Den Jyske
Pigegarde. Hvert orkester havde valgt et stykke musik
til fællesnumre, og som vi havde haft mulighed for at
øve på hver især i vores respektive orkestre.
Efter den fælles prøve blev alle musikerne lukket ud i
Tivoli Friheden. Hvert orkester havde en halv times
koncert rundt omkring i Haven og ellers stod den på
hygge og afprøvning af forlystelser.
Da alle havde givet hver vores koncert (vores var
foran svinggyngerne), var der fælles opstilling på den
store scene. Vi var et kæmpe harmoniorkester på
ca. 100 musikere, og koncerten lød rigtig godt. For
mange af de unge musikere fra Concert bandet og
Aarhus Garden var det første gang, de spillede sammen med så mange andre i et harmoniorkester, og
det var en stor oplevelse for alle.
Enden på dagen blev, at alle var enige om, at dette
måtte vi gentage. Det er derfor allerede nu planlagt,
at Byens Blæsere bliver et fast tilbagevende årligt arrangement i forbindelse med Festugen.
For Aarhus Post-Orkester er sådan en dag vigtig,
fordi vi synes, at vi har en forpligtigelse til at motivere
unge musikere til at blive ved med at spille - også når
de forlader musikskolerne og skal ud i verden. Og så
er det rigtig sjov at spille sammen med børn og unge
og være med til at give dem sådan en oplevelse.
4
5
7
9
2
8
2
4
1
3 1 5 9 2
5
7
8 4
6
8
9 5 2
1
1
9
4
5
6
7
7
8
9
1
5
De 9 tal diagonalt markeret med rødt er løsningen.
Løsningen og adresse sendes <l forbundsredaktøren, som trækker lod om 2 flasker rødvin.
Løsningen og vinderen bliver offentliggjort i næste blad.
Da julenissen havde haG en finger med i spilllet sidste gang og taget en kolonne, så bringes sudokuen igen i fuld udgave.
22
A A R H U S
P O S T- O R K E S T E R
Den Gamle By
Traditionen tro spillede Aarhus Post-Orkester julen ind med
at spille en weekend i Den Gamle By. Det var som altid to
rigtig hyggelige dage med masser af gæster, der nød julemusikken. For at være tro mod bygningerne og deres historie,
spiller vi fortrinsvis julemusik (salmer), der er skrevet før år
1900. Dog havde vi i år fået lov til at krydre repertoiret med
lidt nyere julemusik. Det virkede til, at det faldt i god jord hos
publikum. Vi glæder os allerede nu til at spille i den gamle by
igen til næste jul.
MARKER SCANDINAVIA
Ledreborg Alle 10 • 4320 Lejre • www.marker-scandinavia.com
23
A A R H U S
P O S T- O R K E S T E R
Nytårskoncert
Fotograf Jacob Almtoft
Lørdag den 17. januar skød Aarhus
Post-Orkester det nye år ind med et
brag af en nytårskoncert. Koncerten
blev holdt i den smukke rådhushal i
Aarhus og denne gang var årets tema
Musicals. Vi havde fået fat i to unge og
meget dygtige sangsolister Christina
Mørkøre og Mads Æbeløe.
De kom blandt andet omkring
så forskellige musicals som Les
Miserables, My Fair Lady og Atlantis.
Aarhus Post-Orkestre bidrog også med
værker fra Chess, Candide og West Side
Story. Traditionen tro sluttede koncerten af med champagnegaloppen.
Solist Christina Mørkøre.
Solist Mads Æbeløe.
Aarhus Post-Orkester.
24
Dirigent Aarhus Post-Orkester,
Pål Soknes.
Aarhus Post-Orkester.
A A R H U S
P O S T- O R K E S T E R
Aarhus Post-Orkester 2015
I Aarhus Post-Orkester sætter vi stor pris på både at have tilbagevendende begivenheder og at finde på nyt. Det afspejler sig i
programmet for 2015, som det ser ud nu.
Efter en vellykket nytårskoncert går vi nu i det rytmiske hjørne.
Tirsdag den 14. april skal vi spille en koncert i Skanderborg, som
kulminationen på et samarbejde, som vi skal have med Steen
Nikolaj Hansen, der er leder af Radioens Bigband.
Så tager vi hul på sommerrepertoiret. Lørdag den 6. juni skal
vi spille til DAO-arrangementet Blæseorkestrenes Dag i Tivoli
Friheden sammen med en masse andre dejlige DAO-orkestre.
Efter sommerferien lægger vi ud med Byens Blæsere. Og så
står efteråret ellers i DM’s tegn. Vi drager den 21. november til
Lyngby kulturhus med den intention at vinde pokalen tilbage.
Denne gang forventer vi endnu mere konkurrence, da Rødovre
Concert Band igen har meldt sig på banen som DM deltagere.
Og mon ikke vi så afslutter året i Den Gamle By som vi plejer.
25
E S B J E R G
P O S T- O R K E S T E R
Forår
BESTYRELSEN FOR
ESBJERG
POST-ORKESTER
FORMAND
Kim Junk
Jyllandsgade 20,1 th.
6700 Esbjerg
KASSERER
Ryan Metcalfe
Kobbermøllen 8
6800 Varde
Tlf. 4695 0887
[email protected]
BESTYRELSESMEDLEM
Heidi Bjergbæk
Tjørnevænget 6
6740 Bramming
BESTYRELSESMEDLEM
Flemming Toft
[email protected]
BESTYRELSESMEDLEM
Benjamin Giversen
Skolegade 55,1 th.
6700 Esbjerg.
DIRIGENT Martin Folmer
Nørregade 11
6640 Lunderskov
Tlf. 2622 5995
[email protected]
ØVELOKALE
Salen, Spangsberg Skolen
Skrænten 120
6700 Esbjerg
Onsdag kl.19.30-22.00
www.esbjergpostorkester.dk
26
Ja det er der ikke meget af lige nu. Ganske vist
er det så som så med sneen og midvinter, og alt
det der. Men det er altså kun lige begyndelsen af
februar.
Alligevel er vi i Esbjerg Postorkester godt i gang
med forårets strabadser. Der har været generalforsamling, og årets første øvelser er allerede i
fuld gang, og vi har endda fået lidt ekstra at se
til. Det er godt at være beskæftiget med noget
sundt. Lediggang er som bekendt roden til alt
ondt, og det vil vi selvfølgelig gøre vores til at
forhindre.
Siden sidst har vi jo haft både en jubilæumskoncert og noget juleoptræden.
Og året sluttede som altid
med en fælles koncert med
Esbjerg Underholdningskor i
Sædden kirke. Julekoncerten
var lige ved at ende i en tragedie for min fotograf, men
mere om det senere.
Vi har også allerede afviklet
årets generalforsamling.
Det er en smule tidligere
end normalt, men det er
en konsekvens af forårets
udfordringer. En anden ting
som har ændret sig med dette nye år er, at vi har
fået en ny dirigent. Dog ikke mere ny end at der
er tale om en gammel kending, som tidligere
har svinget taktstokken for os. Det er Martin
Folmer der er tale om. Det bliver sikkert sundt
for os at prøve noget nyt. Brian Jakobsen som
har været vores dirigent i rigtig mange år har
jo gjort det rigtig godt, så der er bestemt noget
at leve op til. Det er vi dog ikke i tvivl om at
Martin er i stand til.
Når vi kigger på den periode der ligger foran
os, må vi konstatere at vi har ganske travlt. Vi
skal nemlig deltage i en Fælleskoncert med
Esbjerg Brass Band, og med Kurt Ravn som
solist sammen med Susanne Vibæk. Repertoiret
bliver ganske bredt, med musik og sang (det
er noget nyt for EPO) af både lettere og mere
udfordrende numre. Det er en velgørenhedskoncert som arrangeres af en lokal Rotaryklub.
Som orkestre skal vi således kun koncentrere os
om at spille. Alt det der handler om afviklingen
af arrangementet behøver vi ikke tænke på. Det
er da skønt. Vi skal bare kunne vores musik, så
sørger andre for alt det andet, som handler om
reklamer, billetsalg m.m. Det bliver bare kanon-
E S B J E R G
P O S T- O R K E S T E R
Jubilæum
godt. Desværre har jeg så
ikke selv mulighed for at
deltage i koncerten da jeg
befinder mig i Israel på
dette tidspunkt.
Men forhåbentlig vil der
være andre der kan hjælpe
med informationer om
hvordan det går. Jeg har
allerede fået lovning på
at der vil komme en og
hjælpe med et par billeder.
Det kan ikke gå helt galt.
De første øvelser sammen
med Esbjerg Brass Band er
allerede gennemført. Først
en ”normal” øveaften
med en musikprofessor
fra Esbjerg musikkonservatorium Harry Lender.
Senere samme uge en hel
spilledag sammen med
Susanne Vibæk. Begge to
gjorde hvad de kunne for
at trække lidt mere ud af
orkestrene end vi normalt
leverer. To rigtige dejlige
dage. Billedet er fra øvelørdagen med Susanne
Vibæk. Desværre står hun
jo med ryggen til, så man
kan ikke rigtig se hvor
engageret hun virkelig er.
Fotografen er CB (Carsten
B. Lauridsen), vores
slagtøjsspiller som åbenbart ikke lige havde noget
der skulle slås på, på dette
tidspunkt.
Et andet projekt som
foregår simultant med
dette er en koncert med
The Repeatles, som er
et kopiband der spiller
Beatlesmusik. Der bliver
en koncert i Esbjerg d.
23. april, og der er brug
for noget support, som
så kommer fra Esbjerg
Postorkester samt Esbjerg
Brass Band. Som den
opmærksomme derfor kan
konstatere har vi nok at se
til i øjeblikket.
Benjamin R Giversen
Fotograf Gro Luneborg
Som det allerede er beskrevet i tidligere numre
af DPOF-bladet er vi jo i Esbjerg Postorkester
fyldt rundt sidste år. Vi er faktisk ved at nå en
alder, hvor man måske skulle tro at tingene
var ved at falde lidt fra hinanden. Det er dog
langtfra tilfældet. Der er stadig plads til både
begejstring og spilleglæde når vi mødes onsdag
efter onsdag.
Sådan en rund fødselsdag skal selvfølgelig fejres. Og det må man sige at den blev. Vi havde
booket musikkonservatoriet i Esbjerg, da det
er et af de allerflotteste steder at spille i Esbjerg
(min personlige mening). Samtidig vidste vi jo
også at der var god plads til alle de der måtte
forventes at dukke op til sådan en festforestilling.
Under normale omstændigheder er der jo fri
entré til vores koncerter, men til denne havde
vi valgt at tage en beskeden entré på 25kr. pr.
person. Det er jo ikke nogen stor investering
i forhold til værdien af den musik der bliver
leveret ved sådan en lejlighed. Vi havde allieret
os med vores gode venner fra Fyn samt nogle
lokale kræfter. Temaet for koncerten var jo nærmest en vandring igennem tiden. ”Fortidens”
dirigenter og andre som har hjulpet os igennem
tiden når vores faste dirigent var på skiferie i
Østrig eller andet, havde fået indbydelsen til
at dirigere et eller flere numre som på en eller
anden måde var deres ”varemærke” eller hvordan man nu skal udtrykke det. Her mangler jeg
ligesom lidt ord. Under alle omstændigheder
gik vores koncert godt. Vi havde som vi så ofte
har haft det, Winnie Martinussen som kon-
ferencier. Det er hun altså bare rigtig god til,
måske fordi hun også selv brænder for Brassmusikken som vi gør det.
Om det var fordi Borgmesteren måtte melde
afbud, eller om det var vores entrè på 25kr.
vides ikke i skrivende stund, men et er sikkert.
Der kom ikke så mange til koncerten som vi
havde håbet på. Det er jo lidt ærgerligt når man
har brugt 8-9 måneder på at forberede tingene.
Det var dog ikke noget vi kunne ændre på, og
for de der kom blev det da også en rigtig god
oplevelse at deltage i.
En af de ting der altid hører med til en koncert
med Esbjerg Postorkester er et amerikansk
lotteri, hvor man med det samme kan se om
man har vundet. Det er endvidere særdeles
populært. Lodderne sælger næsten sig selv. Men
igen kunne vi mærke effekten af at der ikke
kom helt så mange som der plejer at komme, så
for første gang i de 12-14 år jeg har været med
i EPO fik vi ikke udsolgt af lodderne. Det var
lidt underligt at opleve.
Men: Som det allerede er nævnt blev det en
god koncert. Publikum fik fuld valuta for pengene, og var glade og fornøjede da de gik. Og
efter sådan en god koncert venter der selvfølgelig også en god fest.
Det var Jørgen og Karen Stein der havde det
store overblik over den. Der var ikke sparet
nogle steder. For det første var alle nuværende
og forhenværende medlemmer inviteret til at
deltage alene, eller med deres ledsagere som
de nu fandt det bedst. For det andet var der
sørget for dansemusik til det halve af natten.
Og som om det ikke var nok havde Jørgen også
»
27
E S B J E R G
Fotograf Benjamin Giversen
engageret en gruppe der kom og spillede helt fantastisk
flot musik for os. Og musikken var lidt i familie med det
vi selv roder med. Der var tale om Jazz, så flot så at det
var lige før jeg tænkte om det var det forkerte orkester
jeg spillede i. De gjorde det bare så godt. Forestil jer en
mand på 130kg+ hoppe og danse rundt med en tuba alt i
mens der spilles i dobbeltforte og kraftigere. Jeg har aldrig
oplevet noget lignende. De øvrige gjorde det lige så godt,
men det var tubaen der gjorde det største indtryk på mig.
Det var aftenens bedste indslag.
Nå, men inden vi nåede helt så langt, skulle vi jo først lige
hjem og have noget mere praktisk festtøj på. Man kan
ikke fejre fødselsdag i en postuniform uanset hvor flot,
nogle mennesker så i øvrigt synes den er. Det går bare
ikke.
Da vi så ankom til stedet hvor festen skulle være blev vi
mødt af noget af det smukkeste man kan forestille sig. Det
var jo den første november, og Halloween var jo netop i
fuld gang. Her var der så en af orkestrets mere kreative
medlemmer, som havde kreeret den flotteste velkomst
man kan tænke sig. Tre smukt udskårne græskar med lys
i, noder, G-nøgler og hvad det nu hedder alt sammen,
sammen med et græskar hvor der stod EPO på. Jeg ved
ikke hvor hun får ideerne fra, men hun er bare så god til
den slags. Det samme når der er kager på programmet.
Sådan en bradepandekage bliver bare til lidt mere når hun
har været i gang. Så er det lige før man ikke kan nænne at
spise af det. Det er selvfølgelig Carina Lykke Rasmussen
der er tale om. Når hun ikke skærer i græskar eller bager
kager, spiller hun flygelhorn hos os, og såmænd også hos
Esbjerg Brass Band, og hun gør det fremragende.
Ellers indeholdt festen jo hvad sådan en fest skal have.
Masser af god mad, gode drikkevarer, et par søde piger
til at servere (ikke sandt Kent) en gruppe til at spille til
dansen senere på aftenen når folk ikke kunne spise mere.
Sidst men ikke mindst en hel flok af glade, dejlige mennesker der bare slappede af og nød hinandens selskab. Hvor
mange der har været involveret i at skabe festen, og skrue
den sammen ved jeg ikke, men de har knoklet med det,
og de er sluppet rigtig godt af sted med det.
28
P O S T- O R K E S T E R
Fotograf Benjamin Giversen
Hva’ har jeg glemt?…
Øh… Hvor gamle EPO blev?… … … Æh… Hmmn… … Var det ikke
60 år… Jeg tror det…
Benjamin R Giversen
E S B J E R G
P O S T- O R K E S T E R
Julen 2014
Fotograf Gro Luneborg
Vi har jo som altid haft et par julearrangementer i EPO. Nu er det jo efterhånden
længe siden at det var jul, og min hukommelse er ikke længere hvad den har
været (se artikel 1). Det betyder at mange
detaljer er forsvundet. Samtidig må jeg jo
også tilstå at jeg ved juletid ikke er så flittig
til at deltage som jeg tidligere har været.
Det er ikke muligt for mig at få tingene til
at hænge sammen når jeg også skal være
andre steder på de samme dage.
Det første julearrangement vi havde var i
Tønder. Det er en tradition, at vi er nede
og spille for dem når Julemændene har
deres årlige kongres, og Julebyen i Tønder
dermed åbner. Det er et festligt arrangement med en god lang marchtur, hvor
man når at få rytmen ind i benene før
marchen er slut. Det er godt når vi kun
er ude at gå 4-5 gange om året. Samtidig
er mange af julemændenes medhjælpere
jo særdeles festlige at følge. Vejret var
samtidig ok. Ikke for koldt, ingen blæst
og ingen regnvejr. Det får man ikke bedre
den første lørdag i november. De der var
med dernede sagde at det var et glimrende
arrangement.
Så havde vi et arrangement i Bramming,
som er en stationsby mellem Esbjerg og
Vejen. Her skulle julemanden hentes på
banegården. Denne dag var vi ikke heldige. Det regnede konstant hele dagen,
hvilket ikke var så godt da vi senere skulle
til Ribe og spille der.
I Bramming var der dog mødt en masse
glade børn og forældre op. De var ikke
helt så påvirkede af vejret
som vi var, men de skulle
selvfølgelig heller ikke
holde styr på noder og
instrumenter i regnen og
blæsten som også generede. Vi spillede lidt på
banegården indtil julemanden ankom. Derefter
var der en kort marchtur
gennem byen. Heldigvis
er Bramming ikke så stor,
så vi var relativt hurtigt
færdige til at få en kop
gløgg og en småkage.
Efter en god pause gik
turen så til Ribe. Der har
de også en juleby. Den
står lige ved siden af domkirken. Aftalen
var at vi skulle spille 3-4 forskellige steder
i deres gågade, og til sidst nede ved deres
juleby. Det var ikke en dag der satte sig
i baghovedet i gruppen af gode minder.
Tvært i mod. Lige som året før var det
regn og blæst der prægede spilleriet. Vi
gjorde vores bedste, men det var desværre
ikke det bedste vi har leveret. Ved julebyen
»
29
E S B J E R G
opgav vi simpelthen at spille fordi det var
umuligt at stå ordentligt og samtidig spille.
Det var synd, for der var en del børn, som
var klædt ud som man kan forestille sig
det for 2-300 år siden. De dansede når vi
spillede, og lavede ellers kunster sådan som
man kunne forvente at det foregik den
gang. Om det var scener fra Oliver Twist
de eftergjorde ved jeg ikke, men det kunne
det godt have været.
Det sidste arrangement fra julen var
vores julekoncert sammen med Esbjerg
Underholdningskor. Der var måske ikke så
meget nyt i forhold til tidligere. Alligevel
blev det en lidt anderledes oplevelse end
ellers. Jeg havde fået lovning på at en af
mine venner ville komme, og så samtidig
30
P O S T- O R K E S T E R
tage nogle billeder. Men jeg blev alligevel
lidt overrasket over at der kom, ikke en
men 5 af mine venner. De to af dem kom
så langt væk fra som Grindsted. Det er alligevel en køretur på over 50 kilometer hver
vej. De fire af dem har aldrig tidligere set
eller hørt Esbjerg Postorkester, så de vidste
ikke helt hvad der ventede. Det gjorde jeg
heller ikke. Som nævnt skulle en af dem
hjælpe med nogle billeder. Det er svært
at tage billeder når man sidder og spiller,
blot for at forklare. Nå men det gik jo også
fint. Hun fik taget de billeder der skulle
tages, og alt var såre godt, lige indtil en af
de øvrige gerne ville studere kameraet lidt
grundigere. Det burde jo normalt heller
ikke være et problem, men af uransagelige
årsager, begyndte kameraet at formatere
kortet som billederne lå på. Det var jo ikke
så godt. Hende der havde taget billederne
blev jo lidt ked af det, og ham der var så
uheldig at få dem slettet var lige så ked af
det. Der blev taget lidt flere billeder, men
de der var forsvundet var jo væk og ingen
ved jo hvilke billeder der lige akkurat
kunne være dem der blev hittet. Nå, men
vi blev jo færdige med at spille. Jeg vidste
ikke noget før de fortalte om katastrofen.
Heldigvis har alle eventyr jo en god slutning, og det har denne lille anekdote jo
også. Jeg har nemlig selv prøvet det et par
gange at få slettet noget som ikke skulle
have været slettet. Derfor har jeg et lille
program som kan finde sådanne slettede
billeder og genskabe dem. Så jeg fik lov til
E S B J E R G
P O S T- O R K E S T E R
at låne kortet og alle billederne dukkede frem igen.
Det var selvfølgelig godt, for ellers ville der ikke
have været nogle billeder til denne artikel. Samtidig
var der jo heller ikke nogen der blev kede af det ret
længe. Det var jo det vigtigste.
Den ene af de fem venner havde i øvrigt en lille
søn på et halvt års tid med. Han nød dog koncerten lige så meget som de øvrige gæster, ifølge hans
mor. Som altid i Sædden kirke var der tale om
en god måde at afrunde året på. For rigtig mange
begynder julen først rigtigt når man har været i
Sædden kirke og overvære koncerten med Esbjerg
Underholdningskor og Esbjerg Postorkester. Så det
laver vi ikke om på.
Benjamin R Giversen
Generalforsamling
Dette år har også en generalforsamling på programmet. Det er jo noget der skal til når man er et orkester
som vores.
Bestyrelsen skal stilles til regnskab for hvorledes året
er gået. Er der noget der har været rigtig godt? Er der
noget som har været godt, men som måske kan justeres
en smule og derved blive bedre. Har medlemmerne
nogle ønsker til hvordan orkestret skal udvikle sig. Der
er masser af spørgsmål som man kan stille. Mange af
dem besvares helt af sig selv, når hhv. formanden og
kassereren gennemgår hver sit område, og forklarer
hvordan de har oplevet det sidste år. Formanden har
Foto: Benjamin R. Giversen Billedet er vores
et stort område der skal dækkes ind da han (i vores
nye bestyrelsesmedlem Flemming Toft.
tilfælde) jo skal forklare hvad der er godt og hvad der
er knap så godt. Kassererens opgave er lidt mere begrænset, da han jo primært skal sørge for at pengekassen stemmer, sammen med Esbjerg Brass Band og et andet projekt med The
og at der ikke er en alt for stor sprække i den så pengene ryger for Repeatles, som skal spille i musikhuset, og som ønsker brassbandhurtigt ud.
musik som støtte.
Dernæst er det medlemmernes opgave at godkende eller nedstemme de to beretninger.
Vi havde også de ordinære valg til forskellige poster i bestyrelsen.
I Esbjerg gør formanden det godt. Beretningen blev debatteret og Bortset fra en enkelt var der dog genvalg til alle de der var på valg,
der var forslag til hvordan man kunne tage fat på forskellige ting i så det var hurtigt overstået.
det kommende år. Beretningen blev naturligvis godkendt, da der
jo ikke var noget at sætte en finger på. Godt arbejde Kim Junk.
Det er Steen Møbjerg Christensen der er blevet skiftet ud med
Kassererens beretning var lige så god. På trods af et jubilæumsår
Flemming Toft på en af de menige bestyrelsesposter.
kunne han præsentere et regnskab med mindre end 1000 kroners
underskud. Den første kommentar var da også at vi havde været
Som altid hører der også fastelavnsboller med til sådan en gefor nærige til jubilæumsfesten, men det var vi jo ikke. Vi har
neralforsamling. Dem havde Steen sørget for. Han fortæller at
bare haft en kasserer som ikke bare går og rutter med pengene til
han kom ind til en bager og bad om 25 fastelavnsboller tror jeg
unødvendige ting. Det er rigtig flot. Samtidig er regnskabet ført
det var. Det havde de ikke hvortil han havde spurgt om det da
godt, så der ikke er noget at komme efter når revisorerne kigger
ikke var en bagerforretning. Det var det jo, så han fik at vide han
det igennem. Jeg stemmer for genvalg til Ryan Metcalfe næste
kunne hente dem kl. 17.00 om eftermiddagen så skulle de nok
gang der skal vælges kasserer.
være klar. Det var de også.
Ellers var det fremtiden der stod på programmet. Vi har jo et par
projekter på bedding til i foråret, nemlig en velgørenhedskoncert
Benjamin R. Giversen
31
F R E D E R I C I A
P O S T- O R K E S T E R
Juletravlhed
BESTYRELSEN FOR
FREDERICIA
POST-ORKESTER
FORMAND
Niels Middelbo
Bystedparken 64 Gårslev
7080 Børkop
Tlf. 7592 6205 / 2164 0316
[email protected]
[email protected]
NÆSTFORMAND
Kjeld Kynde Kristensen
Nørrefaden 15
3070 Christiansfeld
Tlf. 3028 2694
LOKALREDAKTØR
Gunnar Jensen
Nørre Allé 34 Strib
5500 Middelfart
Tlf. 6440 6624 / 4055 6913
KASSERER
Maj-Britt Nielsen
Kalvehavegårdsvej 14
7000 Fredericia
Tlf. 2940 8348
SEKRETÆR
Kjeld Påbøl Hansen
Odinsvej 42
7000 Fredericia
Tlf. 7592 8592
BESTYRELSESMEDLEM
UNIFORMER
Marianne Corydon Jepsen
Kongstedvej 56 Kongsted
7000 Fredericia
Tlf 7595 4861 / 2420 0610
DIRIGENT
Anders Regnal Farstad
Sct. Poulsgade 49 st.tv.
8000 Århus C
Tlf. 6074 5187
ØVELOKALE OG
ORKESTERPRØVER
Mandag fra kl. 19.00 til 22.00
Allé Skolen ”Tumlingesal”
Nørre Allé 5
7000 Fredericia
HJEMMESIDE
www.fredericiapostorkester.dk
32
Anders dirigerer FPO.
Orkestrets julearrangementer plejer at starte
med indgangen til adventsugerne, og 2014
var ingen undtagelse. Så søndag d 30. november stillede vi op til lidt julemusik på torvet i
Børkop.
Det er ikke helt i overensstemmelse med sandheden, når jeg skriver vi. Jeg var nemlig forhindret i at være med, og det var jeg taknemlig for,
da jeg senere hørte, hvor meget de andre havde
frosset, mens Børkopperne havde travlt med
komme ind i de varme butikker.
»
I runde tal
Tre jubilarer, som sammenlagt har
spillet 140 år i vores orkester.
Der har været meget at fejre siden jeg skrev
de sidste artikler til bladet.
D. 25. september var vi en flok musikere,
der kørte til Ejby for at overraske Poul
Halle på hans 70-års fødselsdag med lidt
musik.
Ole Sørensen, som er én af vore tubaspillere kunne fejre sin 70-års dag d. 25. oktober, og bare en lille uge senere, var det Flemming
Rasmussen – Han spiller baryton – der rundede de 70 år.
Den sidste, der rundede et skarpt hjørne var Betina Lyngsøe, som også spiller baryton. Hun blev
50 år d. 25. december.
Niels, vores formand, kom ellers til ønske hende tillykke med de tres år. Det faldt ikke i god jord.
Betina trængte til juleafslutnings
æbleskiverne efter formandsfadæsen.
Men det er ikke gjort med de runde fødselsdage:
Under julekoncerten kunne vores formand kalde tre jubilarer frem
til scenekanten.
Det var Ole Sørensen og Kjeld Påbøl, som begge nu har været med
i orkestret i 40 samt Bent Wichmann, den ene af vores altsaxofonister, som fik overrakt en helt ny kreeret jubilæumsnål. Han har
nemlig nu som den første været medlem i vores orkester i 60 år.
F R E D E R I C I A
Søndagen efter – anden søndag i advent –
skulle vi traditionen tro spille ved afgangen
til årets julemærkemarch.
Her fik vi lov til at stå inden døre, mens
vi spillede for de mange trofaste vandrere,
som mødte op og efterhånden fyldte godt
op i den store posthal, inden der blev givet
signal til afgang.
Det var selvfølgelig dejligt, at vi kunne stå
inde i varmen. Men det var lidt af et problem, at vi blev skubbet så langt over i et
hjørne, at vi havde svært ved at se noderne.
P O S T- O R K E S T E R
Heldigvis var det meste gammelkendt stof.
Så vi kunne spille en stor del af musikken
godt støttet af hukommelsen.
Tredje søndag i advent skulle vi levere den
årlige julekoncert ved to forestillinger på
Fredericia Teater.
Vi havde arbejdet hele efteråret frem mod
den store dag og havde bl.a. haft øveweekend i november, hvor et hold professionelle instruktører hjalp os med at få
samling på julekoncertens mange numre,
og det var der sandelig også hårdt brug for
i numre som ”Oregon” og ”James Bond –
agent 007”, og det samme gjaldt ”Instant
Concert” og ”The Dam Busters”.
I år skulle Jesper Lundgaard være vores
sangsolist sammen med tubaisten, Lars
Birkelund Olsen, Lars skulle også være
konferencier ved de to koncerter.
Det blev to succesfulde koncerter som det
trofaste publikum tog rigtig godt imod,
sådan som det kan læses af den lille julehilsen, jeg har heftet ved.
Det luner med sådan en hilsen.
33
Revisor
Carlo Andreasen
Torvevænget 10 - 8310 Tranbjerg J
Tlf. 86 11 27 16
Hadsundvej 184 B • 9000 Aalborg
Tlf. 70 300 858
Fax 70 300 859
Du finder os i tolv byer rundt om i landet. Find din afdeling på vores hjemmeside
Hos Bjarne Nielsen A/S er vi autoriseret forhandler af:
Birkerød Kongevej 37-39 • 3460 Birkerød
Tlf. 70 80 86 60 • www.bn.dk
34
Vort moderselskab Arkitektfirmaet HS Rådgivning as er tilknyttet som rådgiver
på opgaver som løses af Bygge og Anlægsfirmaet Holm Sørensen as.
Bygge- og Anlægsfirmaet Holm Sørensen as udfører alle former for byggeopgaver i totalentreprise, og altid i tæt samarbejde med bygherren eller
dennes repræsentant.
Vi har for Post Danmark etableret distributionscentre i Nykøbing F,
Nykøbing Sj, Næstved og Nakskov.
Bygge & Anlægsfirmaet
Arkitekfirmaet
Hjorthøjvej 20 , 4200 Slagelse
Telefon 58 50 25 26
Hjorthøjvej 20 , 4200 Slagelse
Telefon 58 50 25 26
Holm Sørensen as
[email protected]
HS Rådgivning as
www.hs-slagelse.dk
Data Scanning A/S
www.kurergruppen.dk
Kurér Gruppen
Fuglebækvej 4C
2770 Kastrup
Tlf. 70 20 20 15
Afsender.:
Dansk Post-Orkester Forbund
Spaniensgade 15 A, 3. th
2300 København S