ØLSEMAGLE KIRKEBLAD

GUDSTJENESTER
SOGNEUDFLUGT TIL POLITIGÅRDEN 21 marts kl 9.00
MARTS:
1. kl.10.30Familiegudstjeneste
8. kl.10.30 Højmesse
15.kl.10.30 Gud & Lasange i sognegården
22.kl.10.30Højmesse
29.kl.10.30Familiegudstjeneste
Vores forårssogneudflugt går til Politigården. Vi skal indenfor
murene og have en guidet rundvisning, hvor vi bl.a. skal høre
om ”Den Runde Gård”, Mindestuen og den gamle dommervagt.
På hjemturen kører vi til PH cafeen, Halmtorvet, hvor vi skal
nyde ”lidt Vand og Brød”. I sig selv en historisk rute. Der har
aldrig været langt fra Politigården til Halmtorvet ☺
Vi glæder os til at komme indenfor murene - og ud igen
sammen med jer.
v/ Jørgen Lund
v/ Jørgen Lund
v/ Louise Kiær
v/ Jørgen Lund
v/ Jørgen Lund
APRIL:
2. kl.10.30 Skærtorsdag v/ Louise Kiær
3. kl.10.30 Langfredag v/ Jørgen Lund
5. kl.10.30 Påskedag v/ Jørgen Lund
6. kl.10.30 2. Påskedag v/ Louise Kiær
12.kl.10.30 Højmesse v/ Louise Kiær
19.kl.10.30 Højmesse v/ Jørgen Lund
26.kl.10.30 Højmesse v/ Jørgen Lund
ØLSEMAGLE
MAJ:
g
Gud o
ne
Lasag
KALENDER
Vi forventer at være hjemme ca. 13.30.
Turen koster 100 kr.
Billetter købes på kirkekontoret fra den 24 februar kl. 9.30.
Ved køb af billet skal der opgives navn og adresse,
der forlanges sendt af os til politigården
inden vi kommer.
Menighedsrådet
Fotoklub udstiller i Ølsemagle Sognegård.
Det er Solrød Computer og Fotoklubs medlemmer der kommer
og viser, hvad der kan laves med kamera og printer.
I klubben, der oprindelig startede som computerhjælper,
udviklede der sig hurtig et hold, der mest ville lege med digitalkamera og printer. I dag er der fire fotogrupper i gang i
klubben, som efterhånden har udviklet sig til en ren fotoklub.
Det er de 10 medlemmer af fotogruppe 1. der udstiller. Medlemmerne mødes 1 gang om ugen for at vise og drøfte erfaringer
om computerbehandlede fotos, som ofte er inspireret fra forskellige ekskursioner, som tit går til det sydlige Sverige, men
også København, Bornholm, Berlin og Krakov er fyldt med motiver som har medlemmernes interesse. I 2014 var klubben således på en spændende rundtur i Skotland og efteråret sluttede
Regnskabsmøde
Ølsemagle menighedsråd afholder offentligt regnskabsmøde for regnskabsåret 2014 Onsdag den 11. marts kl.
17.30 i sognegården.
Ferniseringen finder sted i Ølsemagle Sognegård torsdag d.
12. marts kl. 17.00. Karin Louw kommer med BUBA koret og
underholder med sange, der er tilpasset udstillingens motiver.
Solrød Fotoklub har sponsoreret et af de mange flotte billeder
til udlodning ved ferniseringen. Lodderne købes af de interesserede, og vinderen må selv vælge frit blandt motiverne. Menighedsrådet er vært og der vil i dagens anledning være
stillet lidt frem til hals og gane. Alle er velkomne og entreen er
gratis.
Ølsemagle Menighedsråd.
Onsdag den 8. april kl. 17.30:
MENIGHEDSRÅDSMØDE i sognegården.
Mandag den 13. april:
TØJINDSAMLING BEGYNDER I
SOGNEGÅRDEN. Varer til den 27. april.
Torsdag den 12. marts kl. 17.00:
FOTOFERNISERING i sognegården.
Lodtrækning om billede efter eget valg blandt
de fremmødte. BUBA-koret kommer også.
Onsdag den 15. april kl. 19.00:
CAFÉAFTEN med foredrag om Mariatjenestens arbejde på Vesterbro. Billetter á 50
kr. i sognegården fra den 24. 02. kl. 9.30.
Fredag den 13. marts kl. 17.30:
FREDAGSTRÆF i sognegården. Dejligt
samvær for alle, der ikke er så overtroiske,
at de frygter fredag den 13. Billetter á 60 kr.
i sognegården fra tirsdag den 24. febr. kl. 9.30.
Onsdag den 22. april kl. 15.30:
ÅRSMØDE I MENIGHEDSPLEJEN.
Fungerer som generalforsamling. Det er her,
man kan komme med nye forslag, ideer,
korrektioner osv. Nærmere inde i bladet.
Lørdag den 21. marts kl. 10.00:
SOGNEUDFLUGT til politigården i
København. Husk pas, straffeattest,
opgørelser over skatterestancer m.v. Billetter
á 100 kr. i sognegården fra den 24.02. kl. 9.30.
Søndag den 29. marts kl. 10.30:
FAMILIEGUDSTJENESTEN i oversigten
ovenfor dækker over, at vi har besøg af
forårssæsonens baby- og tumlingesalmesangere, der afslutter deres kursus med at
bidrage til gudstjenesten.
Kirkekontoret Email: [email protected]
Sognegården, Rishøjvej 1 A, 4600 Køge. tlf. 56 65 42 17.
kontortid: Man-Tirs: 9.30-12.00
Onsdag :15.00-17.30
Torsdag : 9.30-12.00
Fredag : lukket
www.oelsemaglekirke.dk
Kordegn Lisbeth Larsson, e-mail: [email protected]
Sognepræst
Jørgen Lund, Rishøjvej 15, 4600 Køge.
tlf. 56 65 82 64 alle ugens dage undtagen mandag.
Ny p
MAJ:
ræs
Onsdag den 13. maj kl. 17.30:
MENIGHEDSRÅDSMØDE i sognegården.
Søndag den 17. maj. kl. 14.00:
BØRNEKONCERT i sognegården med
SILLE & PALLE. Gratis adgang.
Onsdag den 11. marts kl. 17.30:
MENIGHEDSRÅDSMØDE i sognegården,
herunder:
Søndag den 15. marts kl. 10.30:
GUD OG LASAGNE i sognegården. Vi
leger og synger og spiser os igennem
gudstjenesten den dag. Kom og vær med.
Tilmelding til kirkekontoret senest 9. marts
med fire dage i ”Nationalpark Thy”, hvor der blev taget et hav af
fotos. Nogle af de mange ”Thy”- fotos vises på denne udstilling.
APRIL:
Mandag den 6. april kl. 10.30:
2. PÅSKEDAG I KIRKEN MED PIGEKORET.
Til lykke til de døbte
Laura Elisa Kofod
23.11.2014
Carla Thang Nielsen
30.11.2014
Emmanuel Joseph Hvilsom
30.11.2014
Carla Krickau Lindeborg Vilhelmsen03.01.2015
Liam Baden Linnebæk
25.01.2015
Liam Sylvester Bjerregaard
01.02.2015
Udover kirkebladet opfordrer vi til at
følge os på hjemmesiden
www.oelsemaglekirke.dk
der bliver opdateret hyppigt.
– Tænk hvis du gik glip af noget!
ADRESSER
Sognepræst
Louise Kiær, Trekronergade 5B, 2500 Valby
Træffes efter aftale på tlf. 2721 9909
E-mail: [email protected]
Organist
Karin Louw, Overdrevsvej 9, 4653 Karise.
mob. 51 66 59 72.
Kirkesanger
Asger Villumsen
Humlebækvej 4, 4600 Køge,
mob. 20 99 14 77.
t
Mandag den 25. maj kl. 10.30:
DÅBSJUBILÆUMSGUDSTJENESTE for fem
års børn. Efter fem år som Guds barn kan man
fejre dåbsjubilæum ved denne børnegudstjeneste, og bagefter er der afterparty i sideskibet
med kagemand og kakaomælk/saftevand.
Fredag den 29. maj kl. 17.30:
FREDAGSTRÆF med grillparty i
sognegården. Som en del af programmet
BÆREDYGTIG KIRKE vil kødet
være erstattet af grillet tang. Billetter á 60 kr. i sognegården fra
den OBS OBS! 28. 04. kl. 9.30.
Onsdag den 10. juni kl. 08.30: PENSIONISTUDFLUGT hele dagen. Turen går til andelsbyen NYVANG, som har genopført land- og
bymiljøer fra andelstiden 1870-1950. Man kan
komme op at køre i en hestevogn. Og så er
der snaps til frokosten! Billetter á 175,- i sognegården fra den OBS! 28. 04. kl. 9.30.
Bør
nek
on
c
Si
Pa l l e
G
ll
e W r øn
i n be r
df
el G
dt
er
t
m
ed
Mand
– kom egruppen
og væ
r med
GENBRUGSBUTIK
Valdemarshaab 10A (bag Den hvide By)
Tlf: 5665 1040 Email: [email protected]
Åbningstider:
Mandag-fredag
10.00 – 17.00
Lørdag 10.00 – 14.00
1.søndag i måneden 10.00 – 15.00
Graver
Svend Aage Nielsen,
kontor på kirkegården, tlf. 56 16 98 22
Formand
Bente Moris,
Borgevangen 2, 4600 Køge, tlf. 56 65 62 46.
Kasserer:
Kasserer: John Fristeen,
Snogebækvej 57, 4600 Køge, Tlf. 56 65 55 90
Kirkeværge
Lasse Paaske-Møller, Nordvangen 1, 4600 Køge
Tlf. 56 65 73 68
Deadline til næste nr: Den 1. maj. 2015. Redaktion af dette nr: Jørgen Lund, Bente Moris, Karin Louw & Annelise Jensen
Bladet udkommer ultimo februar, maj, august & november. Stof til bladet må være redaktionen i hænde senest til deadline.
Si
l
i Ø le &
lse Pa
ma lle
gle
Bo
Køge KopiCenter A/S - 56637300
MARTS:
Marts • April • Maj 2015
www.oelsemaglekirke.dk
1. kl.10.30 + 12.30 Konfirmation v/ Jørgen Lund
2. kl.10.30 Konfirmation v/ Jørgen Lund
3. kl.10.30 + 12.30 Konfirmation v/ Jørgen Lund
10.kl.10.30
Højmesse
v/Jørgen Lund
14.kl.10.30
Kristi himmelfart v/ Louise Kiær
17.kl.10.30
Højmesse
v/ Louise Kiær
24. kl.10.30
Pinsedag
v/Jørgen Lund
25.kl.10.30
2.Pinsedag med dåbsjubilæum for
fem års børn v/ Jørgen Lund
31.kl.10.30
Højmesse
v/ Jørgen Lund
Der er mulighed for kørsel med kirkebil til gudstjenester og arrangementer. Alle - også nuværende brugere - bedes henvende sig på kirkekontoret.
Søndag den 1. marts kl. 10.30:
FAMILIEGUDSTJENESTEN i oversigten
ovenfor dækker over, at vi har to dåb og forventeligt mange børn i kirke den dag.
KIRKEBLAD
hu
oking
m a kontakt og
n m køb af
u si CD
c. d
k
,
l gæst:
a
i
c
e
p
S
JOHAN
SEN
PETER
ugt
Udfl
ing
still en
d
u
o
Fot negård
g
i so
Mandegruppen
– kom og vær med!
Så er mandegruppen kommet godt i gang efter
årsskiftet. Hyggelige klubmøder har resulteret i flere
arrangementer. Vi har været på EDB kursus, som
Jørgen K. tog sig af. Fredag den 27. febr. laver Palle
en bowlingtur med frokost i Sognegården bagefter.
Tirsdag d. 14. april har Helge Olsen arrangeret en tur
til Holmen, hvor vi både skal kaste et blik på Chr. 4´s
mastekran og have en guidet rundvisning på skibene
Peder Skram og Sælen. Senere på foråret er der aftalt
ture til den nye udsigtsplatform i Brøndby, hvor den
nye jernbane skal krydse motorvejen. Den dag ser vi
også på Mosede Fortet inden vi kører hjem og hviler
ud med en god frokost i Sognegården. Erik arbejder
med en tur til den nye bydel i København, hvor Carlsberg havde deres bryggeri. Ellers fortsætter mandegruppen med de hyggelige klubmøder som er på
tirsdage i lige uger, skiftende mellem kl. 10.00 og kl.
19.00. Her kan du være med til at fastlægge, hvornår
ekskursionerne skal finde sted og hvor de skal gå hen.
Kom og vær med!
Vagn Sandfeld for mandegruppen.
Fredagstræf i marts
– og i maj med Grillparty.
Efter en vel overstået nytårskur med 90 spisende gæster og god
stemning er menighedsplejens køkkenhold igen på banen med
en invitation til alle i Ølsemagle sogn: Fredag den 13. marts er
dagen, hvor du kan invitere dine venner i Ølsemagle til middag
for kun 60 kr. uden at skulle vaske op bagefter. Denne gang
satser vi på underholdning, der er helt lokal.
Festen starter kl. 17.30 og billetterne kan købes i Sognegården
tirsdag den 24. februar kl. 9.30.
Efter denne herlige fest i Sognegården koncentrerer vi os om
udflugten til Politigården, som du købte billet til sammen med
billetten til fredagstræffet.
Dernæst kommer påskehøjtiden og alle konfirmationerne, inden
vi når frem til det store GRILLPARTY den 29. maj kl. 17.30, og
som der sælges adgangstegn til tirsdag den 28. april i Sognegården. Her vil Menighedsplejens køkkenhold igen gøre alt for
at sommeren får den rigtige begyndelse i Ølsemagle.
Menighedsplejen
Årsmøde i Menighedsplejen
Ølsemagle Sogns Menighedspleje afholder årsmøde
Onsdag den 22. april 2015 kl. 15.30 i sognegården
Har du punkter der ønskes behandlet på dagsordenen, kan de
afleveres på kirkekontoret eller sendes pr. mail til [email protected]
dk, senest 08.april 2015.
Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppe, julemarked, fredagstræf, mandegruppe, tøjindsamling og
indsamling af lysestumper. Se nærmere på vores hjemmeside:
www.Oelsemaglekirke.dk
Dagsorden samt vedtægter kan afhentes på kirkekontoret fra
tirsdag den 14.04.2015.
Alle er velkomne – Vi glæder os til at se dig.
Ølsemagle Sogns Menighedspleje
-Et folkekirkeligt socialt arbejde
Billedet er fra mandegruppens seneste tur, der gik til Roskilde Domkirkes lofter, hvor vi beså alle de fantastiske og komplicerede tømmerkonstruktioner, der gemmer sig oppe under kobbertaget. Fotoet viser
toppen af Margrethe-spiret, set indefra.
Tøjindsamling
Ølsemagle Sogns menighedspleje indsamler igen tøj
til fordel for Kofoeds Skole. Tøm dit klædeskab for tøj,
der bare fylder, og du af den ene eller anden grund
ikke bruger mere. Da Menighedsplejen tidligere har
været på besøg på Kofoeds Skole, kan vi stå inde for
den måde tøjet bliver behandlet og fordelt på.
Vi modtager tøj i perioden mandag den 13.04. –
27.04.2015
Tøjet afleveres i sognegården i kirkekontorets
åbningstider eller ved arrangementer i samme periode.
Vi tager også imod børnetøj, sko samt gardiner og
andre stykker stof, som kan genanvendes i systuen på
Kofoeds Skole
Menighedsplejen takker for alle bidrag.
Ny præst i Ølsemagle.
SALMESWING - BØRNEKONCERT
Søndag d. 17. maj kl. 14.00
ØLSEMAGLE SOGNEGÅRD
Som I nok har bemærket bor vi i Danmarks travle(-ste) hjørne.
Højhastighedsjernbane, supersygehus, Køge Kyst, Køge Campus, udvidelse af transportcentret, motorvejsudvidelse osv.
Også hos os lokalt i Ølsemagle sker der store forandringer:
Vi får Danmarks største jernbanestation, og vi må forvente
udbygning af transportcentret rundt om landsbyen – også med
flere boliger. Vi har allerede fået det første cirkelhus med 130
lejemål.
I kirken har vi også travlt. Aktiviteterne vokser, og det sidste nye
er, at det er blevet lovpligtigt at tilbyde minikonfirmandforløb.
Alt i alt har vi søgt om og fået bevilget en ekstra præst, så vi
kan holde til presset.
Valget er faldet – helt enstemmigt og uden at indstille andre
kandidater – på Louise Kiær, som begyndte sin ansættelse her
pr. 1. januar.
Louise Kiær fortæller her ved sin tiltrædelse:
”Mit navn er Louise Kiær. Jeg er født og opvokset på Ærø. Uddannet 2010 fra Københavns Universitet. Har fire års erfaring
som præst herunder Horserød Statsfængsel, Frihavnskirken og
Kongsted Kirke. Jeg bor med min familie i Valby. Jeg glæder
mig til at være præst hos Jer i Ølsemagle Sogn og ser frem til
af være en del af Jeres allerede aktive sogn, samt til et godt
samarbejde med Jeres sognepræst Jørgen Lund og Ølsemagles Menighedsråd. Første gang jeg kørte til Ølsemagle, så jeg
en regnbue der stod i spænd over motorvejen og den ramte
Gud og Lasagne
Der er et måltidsfællesskab i nadveren til gudstjenesten, men
søndag d. 15 marts udvider vi måltidet til Gud og Lasagne
med gudstjeneste kl. 10.30 i Ølsemagle Sognegård og efterfølgende spisning. Vi har tænkt på at kalde det alt fra ”Gud og
fadbamser” til ”Hellige hotdogs” men lasagne kan de fleste nok
lide….og Gud er Gud under alle omstændigheder, så kom og
vær med til Gud og Lasagne- gudstjeneste med Pigekoret. Så
er vi klar med en varm og lækker portion lasagne efter gud-
Børnekonce
Enhver ordentlig præst skal kunne strikke. Denne embedsforpligtelse
har Jørgen Lund dog uddelegeret til Louise Kiær, der her er under oplæring hos Anne Marie. Det går dog ikke bedre end at Anne Marie tager
sig til hovedet og tænker, at det kan blive en lang dag.
rt m
ed
Sille
G r øn
be r G
Pa l l e
Wind
fe l d t
lige ned i Ølsemagles byskilt. Jeg tænkte ”Det tegner godt” selv
en regnvåd oktoberdag, rammer en regnbue over landskabet,
med marker, heste og gravemaskiner… lige ned i Ølsemagle.
Det gamle møder det nye. Jeg håber på at lære jer som bor i
Ølsemagle sogn at kende - lige der hvor regnbuen ender og
begynder”.
Louise Kiær
stjenesten, noget til frokost, noget at være fælles om.
Når vi har travlt hænder det, at vi spiser ALENE, et æble på
cyklen, en birkes i bilen, alene med en TV dinner, en hurtig
makrelmad ’to go’ til frokost. Men her er det et måltids-FÆLLESSKAB: Sid ned og se din sidemand, sid ned og slap af
denne søndag i marts, få en portion lasagne og hør vintergækkerne gro og Pigekoret synge.
Af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding til kirkekontoret
senest mandag den 9. marts.
La´ det blive til noget. La´sagne.
Hilsen Louise
Bookin
g, kontak
Glemmekasse
HAR DU GLEMT NOGET?
I Ølsemagle sognegård kommer der mange mennesker, derfor
bliver der til tider også glemt nogle ting. I øjeblikket har vi et lille
udvalg af bl.a. cyklehjelme og
tøj. Disse genstande fylder i
vores garderobe. Derfor har vi
oprettet en glemmekasse. Her
vil alle glemte ting blive lagt
ned, mens de venter på deres
ejermand.
Har ejermanden ikke henvendt
sig inden 3 måneder, vil
vi tillade os at overdrage
genstandene til Kirkens
Korshærs Genbrugsbutik.
Med venlig hilsen
Ølsemagle Menighedsråd
human
t og køb
m u s ic .d
af CD
k
Caféaften den 15. april kl. 19.00 med en spændende gæst!
Det er lykkedes at få en meget spændende gæst til Ølsemagle.
Det drejer sig om korshærspræsten JOHAN PETERSEN. Efter
allerede i mange at have arbejdet i den blanding af socialt og
næstekærligt arbejde, vi i Folkekirken kalder DIAKONALT
arbejde, blev Johan Petersen i 1990 ansat som sogne- og
korshærspræst ved Mariakirken på Vesterbro.
Det blev til 19 år blandt alkoholikere, narkomaner, prostituerede, hjemløse, kriminelle og psykisk syge mennesker sammen med fire ansatte og ca. 100 frivillige.
Forholdet til politiet var i lange perioder
problematisk med mange uoverensstemmelser som følge af den politijagt på narkomanerne, som prægede de første år.
Både for politiet og for sognets beboere
var det vanskeligt at forstå, at alle - også
narkomaner – var velkomne i kirken. Foruden sognegudstjenesten var der hver søndag aften en særlig korshærsgudstjeneste.
Desuden har der siden 1995 været gadegudstjenester foran
kirken i Istedgade hver måned..
Johan Petersen blev pensioneret i 2009, men det afholder ham
ikke fra at være engageret i forskelligt korshærsarbejde.
Den 15. april vil han bl.a. komme ind på hvordan det er at være
kirke på Vesterbro blandt udstødte mennesker, befolkningssammensætningen på Vesterbro før og nu, hvad der kræves af
medarbejderne, hvorfor han har engageret sig i dette arbejde
i så mange år samt naturligvis fortælle om særlige oplevelser i
arbejdet.
Billetter á 50 kr. sælges i sognegården
fra den 24. febr. kl. 9.30.
Menighedsrådet
Ølsemagle Kirke byder til spændende børnekoncert med Sille
Grønberg og Palle Windfeldt - musikerne bag TV-programmet:
”Rosa fra Rouladegade”.
Vores eget SPIREKOR medvirker i koncerten, som er for alle
sangglade børn og barnlige sjæle – selv de alleryngste, vil
sikkert kunne genkende nogle af sangene fra Baby- og TumlingeSalmeSang.
Spirekoret vil også assistere Sille og Palle med kagesangen fra
børneprogrammet.
Sognegården fyldes af musik, når Sille og Palle spiller og synger. Der spilles nogle af de kendte og elskede salmer blandet
op med livgivende rytmer til hjertet til sanserne til dansebenene.
Og mon ikke børnene selv får lov til at spille med - - hvis ellers
guitarerne vil vågne--Efter koncerten byder Menighedsrådet på børnechampagne og
.........ROULADE ☺
til alle børn, og lidt andet godt til hals
og gane til de voksne.
Der er fri entré og alle er velkomne.
Musikhilsen fra Menighedsrådet og Karin Louw
Mandegruppen
– kom og vær med!
Så er mandegruppen kommet godt i gang efter
årsskiftet. Hyggelige klubmøder har resulteret i flere
arrangementer. Vi har været på EDB kursus, som
Jørgen K. tog sig af. Fredag den 27. febr. laver Palle
en bowlingtur med frokost i Sognegården bagefter.
Tirsdag d. 14. april har Helge Olsen arrangeret en tur
til Holmen, hvor vi både skal kaste et blik på Chr. 4´s
mastekran og have en guidet rundvisning på skibene
Peder Skram og Sælen. Senere på foråret er der aftalt
ture til den nye udsigtsplatform i Brøndby, hvor den
nye jernbane skal krydse motorvejen. Den dag ser vi
også på Mosede Fortet inden vi kører hjem og hviler
ud med en god frokost i Sognegården. Erik arbejder
med en tur til den nye bydel i København, hvor Carlsberg havde deres bryggeri. Ellers fortsætter mandegruppen med de hyggelige klubmøder som er på
tirsdage i lige uger, skiftende mellem kl. 10.00 og kl.
19.00. Her kan du være med til at fastlægge, hvornår
ekskursionerne skal finde sted og hvor de skal gå hen.
Kom og vær med!
Vagn Sandfeld for mandegruppen.
Fredagstræf i marts
– og i maj med Grillparty.
Efter en vel overstået nytårskur med 90 spisende gæster og god
stemning er menighedsplejens køkkenhold igen på banen med
en invitation til alle i Ølsemagle sogn: Fredag den 13. marts er
dagen, hvor du kan invitere dine venner i Ølsemagle til middag
for kun 60 kr. uden at skulle vaske op bagefter. Denne gang
satser vi på underholdning, der er helt lokal.
Festen starter kl. 17.30 og billetterne kan købes i Sognegården
tirsdag den 24. februar kl. 9.30.
Efter denne herlige fest i Sognegården koncentrerer vi os om
udflugten til Politigården, som du købte billet til sammen med
billetten til fredagstræffet.
Dernæst kommer påskehøjtiden og alle konfirmationerne, inden
vi når frem til det store GRILLPARTY den 29. maj kl. 17.30, og
som der sælges adgangstegn til tirsdag den 28. april i Sognegården. Her vil Menighedsplejens køkkenhold igen gøre alt for
at sommeren får den rigtige begyndelse i Ølsemagle.
Menighedsplejen
Årsmøde i Menighedsplejen
Ølsemagle Sogns Menighedspleje afholder årsmøde
Onsdag den 22. april 2015 kl. 15.30 i sognegården
Har du punkter der ønskes behandlet på dagsordenen, kan de
afleveres på kirkekontoret eller sendes pr. mail til [email protected]
dk, senest 08.april 2015.
Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppe, julemarked, fredagstræf, mandegruppe, tøjindsamling og
indsamling af lysestumper. Se nærmere på vores hjemmeside:
www.Oelsemaglekirke.dk
Dagsorden samt vedtægter kan afhentes på kirkekontoret fra
tirsdag den 14.04.2015.
Alle er velkomne – Vi glæder os til at se dig.
Ølsemagle Sogns Menighedspleje
-Et folkekirkeligt socialt arbejde
Billedet er fra mandegruppens seneste tur, der gik til Roskilde Domkirkes lofter, hvor vi beså alle de fantastiske og komplicerede tømmerkonstruktioner, der gemmer sig oppe under kobbertaget. Fotoet viser
toppen af Margrethe-spiret, set indefra.
Tøjindsamling
Ølsemagle Sogns menighedspleje indsamler igen tøj
til fordel for Kofoeds Skole. Tøm dit klædeskab for tøj,
der bare fylder, og du af den ene eller anden grund
ikke bruger mere. Da Menighedsplejen tidligere har
været på besøg på Kofoeds Skole, kan vi stå inde for
den måde tøjet bliver behandlet og fordelt på.
Vi modtager tøj i perioden mandag den 13.04. –
27.04.2015
Tøjet afleveres i sognegården i kirkekontorets
åbningstider eller ved arrangementer i samme periode.
Vi tager også imod børnetøj, sko samt gardiner og
andre stykker stof, som kan genanvendes i systuen på
Kofoeds Skole
Menighedsplejen takker for alle bidrag.
Ny præst i Ølsemagle.
SALMESWING - BØRNEKONCERT
Søndag d. 17. maj kl. 14.00
ØLSEMAGLE SOGNEGÅRD
Som I nok har bemærket bor vi i Danmarks travle(-ste) hjørne.
Højhastighedsjernbane, supersygehus, Køge Kyst, Køge Campus, udvidelse af transportcentret, motorvejsudvidelse osv.
Også hos os lokalt i Ølsemagle sker der store forandringer:
Vi får Danmarks største jernbanestation, og vi må forvente
udbygning af transportcentret rundt om landsbyen – også med
flere boliger. Vi har allerede fået det første cirkelhus med 130
lejemål.
I kirken har vi også travlt. Aktiviteterne vokser, og det sidste nye
er, at det er blevet lovpligtigt at tilbyde minikonfirmandforløb.
Alt i alt har vi søgt om og fået bevilget en ekstra præst, så vi
kan holde til presset.
Valget er faldet – helt enstemmigt og uden at indstille andre
kandidater – på Louise Kiær, som begyndte sin ansættelse her
pr. 1. januar.
Louise Kiær fortæller her ved sin tiltrædelse:
”Mit navn er Louise Kiær. Jeg er født og opvokset på Ærø. Uddannet 2010 fra Københavns Universitet. Har fire års erfaring
som præst herunder Horserød Statsfængsel, Frihavnskirken og
Kongsted Kirke. Jeg bor med min familie i Valby. Jeg glæder
mig til at være præst hos Jer i Ølsemagle Sogn og ser frem til
af være en del af Jeres allerede aktive sogn, samt til et godt
samarbejde med Jeres sognepræst Jørgen Lund og Ølsemagles Menighedsråd. Første gang jeg kørte til Ølsemagle, så jeg
en regnbue der stod i spænd over motorvejen og den ramte
Gud og Lasagne
Der er et måltidsfællesskab i nadveren til gudstjenesten, men
søndag d. 15 marts udvider vi måltidet til Gud og Lasagne
med gudstjeneste kl. 10.30 i Ølsemagle Sognegård og efterfølgende spisning. Vi har tænkt på at kalde det alt fra ”Gud og
fadbamser” til ”Hellige hotdogs” men lasagne kan de fleste nok
lide….og Gud er Gud under alle omstændigheder, så kom og
vær med til Gud og Lasagne- gudstjeneste med Pigekoret. Så
er vi klar med en varm og lækker portion lasagne efter gud-
Børnekonce
Enhver ordentlig præst skal kunne strikke. Denne embedsforpligtelse
har Jørgen Lund dog uddelegeret til Louise Kiær, der her er under oplæring hos Anne Marie. Det går dog ikke bedre end at Anne Marie tager
sig til hovedet og tænker, at det kan blive en lang dag.
rt m
ed
Sille
G r øn
be r G
Pa l l e
Wind
fe l d t
lige ned i Ølsemagles byskilt. Jeg tænkte ”Det tegner godt” selv
en regnvåd oktoberdag, rammer en regnbue over landskabet,
med marker, heste og gravemaskiner… lige ned i Ølsemagle.
Det gamle møder det nye. Jeg håber på at lære jer som bor i
Ølsemagle sogn at kende - lige der hvor regnbuen ender og
begynder”.
Louise Kiær
stjenesten, noget til frokost, noget at være fælles om.
Når vi har travlt hænder det, at vi spiser ALENE, et æble på
cyklen, en birkes i bilen, alene med en TV dinner, en hurtig
makrelmad ’to go’ til frokost. Men her er det et måltids-FÆLLESSKAB: Sid ned og se din sidemand, sid ned og slap af
denne søndag i marts, få en portion lasagne og hør vintergækkerne gro og Pigekoret synge.
Af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding til kirkekontoret
senest mandag den 9. marts.
La´ det blive til noget. La´sagne.
Hilsen Louise
Bookin
g, kontak
Glemmekasse
HAR DU GLEMT NOGET?
I Ølsemagle sognegård kommer der mange mennesker, derfor
bliver der til tider også glemt nogle ting. I øjeblikket har vi et lille
udvalg af bl.a. cyklehjelme og
tøj. Disse genstande fylder i
vores garderobe. Derfor har vi
oprettet en glemmekasse. Her
vil alle glemte ting blive lagt
ned, mens de venter på deres
ejermand.
Har ejermanden ikke henvendt
sig inden 3 måneder, vil
vi tillade os at overdrage
genstandene til Kirkens
Korshærs Genbrugsbutik.
Med venlig hilsen
Ølsemagle Menighedsråd
human
t og køb
m u s ic .d
af CD
k
Caféaften den 15. april kl. 19.00 med en spændende gæst!
Det er lykkedes at få en meget spændende gæst til Ølsemagle.
Det drejer sig om korshærspræsten JOHAN PETERSEN. Efter
allerede i mange at have arbejdet i den blanding af socialt og
næstekærligt arbejde, vi i Folkekirken kalder DIAKONALT
arbejde, blev Johan Petersen i 1990 ansat som sogne- og
korshærspræst ved Mariakirken på Vesterbro.
Det blev til 19 år blandt alkoholikere, narkomaner, prostituerede, hjemløse, kriminelle og psykisk syge mennesker sammen med fire ansatte og ca. 100 frivillige.
Forholdet til politiet var i lange perioder
problematisk med mange uoverensstemmelser som følge af den politijagt på narkomanerne, som prægede de første år.
Både for politiet og for sognets beboere
var det vanskeligt at forstå, at alle - også
narkomaner – var velkomne i kirken. Foruden sognegudstjenesten var der hver søndag aften en særlig korshærsgudstjeneste.
Desuden har der siden 1995 været gadegudstjenester foran
kirken i Istedgade hver måned..
Johan Petersen blev pensioneret i 2009, men det afholder ham
ikke fra at være engageret i forskelligt korshærsarbejde.
Den 15. april vil han bl.a. komme ind på hvordan det er at være
kirke på Vesterbro blandt udstødte mennesker, befolkningssammensætningen på Vesterbro før og nu, hvad der kræves af
medarbejderne, hvorfor han har engageret sig i dette arbejde
i så mange år samt naturligvis fortælle om særlige oplevelser i
arbejdet.
Billetter á 50 kr. sælges i sognegården
fra den 24. febr. kl. 9.30.
Menighedsrådet
Ølsemagle Kirke byder til spændende børnekoncert med Sille
Grønberg og Palle Windfeldt - musikerne bag TV-programmet:
”Rosa fra Rouladegade”.
Vores eget SPIREKOR medvirker i koncerten, som er for alle
sangglade børn og barnlige sjæle – selv de alleryngste, vil
sikkert kunne genkende nogle af sangene fra Baby- og TumlingeSalmeSang.
Spirekoret vil også assistere Sille og Palle med kagesangen fra
børneprogrammet.
Sognegården fyldes af musik, når Sille og Palle spiller og synger. Der spilles nogle af de kendte og elskede salmer blandet
op med livgivende rytmer til hjertet til sanserne til dansebenene.
Og mon ikke børnene selv får lov til at spille med - - hvis ellers
guitarerne vil vågne--Efter koncerten byder Menighedsrådet på børnechampagne og
.........ROULADE ☺
til alle børn, og lidt andet godt til hals
og gane til de voksne.
Der er fri entré og alle er velkomne.
Musikhilsen fra Menighedsrådet og Karin Louw
Mandegruppen
– kom og vær med!
Så er mandegruppen kommet godt i gang efter
årsskiftet. Hyggelige klubmøder har resulteret i flere
arrangementer. Vi har været på EDB kursus, som
Jørgen K. tog sig af. Fredag den 27. febr. laver Palle
en bowlingtur med frokost i Sognegården bagefter.
Tirsdag d. 14. april har Helge Olsen arrangeret en tur
til Holmen, hvor vi både skal kaste et blik på Chr. 4´s
mastekran og have en guidet rundvisning på skibene
Peder Skram og Sælen. Senere på foråret er der aftalt
ture til den nye udsigtsplatform i Brøndby, hvor den
nye jernbane skal krydse motorvejen. Den dag ser vi
også på Mosede Fortet inden vi kører hjem og hviler
ud med en god frokost i Sognegården. Erik arbejder
med en tur til den nye bydel i København, hvor Carlsberg havde deres bryggeri. Ellers fortsætter mandegruppen med de hyggelige klubmøder som er på
tirsdage i lige uger, skiftende mellem kl. 10.00 og kl.
19.00. Her kan du være med til at fastlægge, hvornår
ekskursionerne skal finde sted og hvor de skal gå hen.
Kom og vær med!
Vagn Sandfeld for mandegruppen.
Fredagstræf i marts
– og i maj med Grillparty.
Efter en vel overstået nytårskur med 90 spisende gæster og god
stemning er menighedsplejens køkkenhold igen på banen med
en invitation til alle i Ølsemagle sogn: Fredag den 13. marts er
dagen, hvor du kan invitere dine venner i Ølsemagle til middag
for kun 60 kr. uden at skulle vaske op bagefter. Denne gang
satser vi på underholdning, der er helt lokal.
Festen starter kl. 17.30 og billetterne kan købes i Sognegården
tirsdag den 24. februar kl. 9.30.
Efter denne herlige fest i Sognegården koncentrerer vi os om
udflugten til Politigården, som du købte billet til sammen med
billetten til fredagstræffet.
Dernæst kommer påskehøjtiden og alle konfirmationerne, inden
vi når frem til det store GRILLPARTY den 29. maj kl. 17.30, og
som der sælges adgangstegn til tirsdag den 28. april i Sognegården. Her vil Menighedsplejens køkkenhold igen gøre alt for
at sommeren får den rigtige begyndelse i Ølsemagle.
Menighedsplejen
Årsmøde i Menighedsplejen
Ølsemagle Sogns Menighedspleje afholder årsmøde
Onsdag den 22. april 2015 kl. 15.30 i sognegården
Har du punkter der ønskes behandlet på dagsordenen, kan de
afleveres på kirkekontoret eller sendes pr. mail til [email protected]
dk, senest 08.april 2015.
Nuværende aktiviteter under Menighedsplejen: Netværksgruppe, julemarked, fredagstræf, mandegruppe, tøjindsamling og
indsamling af lysestumper. Se nærmere på vores hjemmeside:
www.Oelsemaglekirke.dk
Dagsorden samt vedtægter kan afhentes på kirkekontoret fra
tirsdag den 14.04.2015.
Alle er velkomne – Vi glæder os til at se dig.
Ølsemagle Sogns Menighedspleje
-Et folkekirkeligt socialt arbejde
Billedet er fra mandegruppens seneste tur, der gik til Roskilde Domkirkes lofter, hvor vi beså alle de fantastiske og komplicerede tømmerkonstruktioner, der gemmer sig oppe under kobbertaget. Fotoet viser
toppen af Margrethe-spiret, set indefra.
Tøjindsamling
Ølsemagle Sogns menighedspleje indsamler igen tøj
til fordel for Kofoeds Skole. Tøm dit klædeskab for tøj,
der bare fylder, og du af den ene eller anden grund
ikke bruger mere. Da Menighedsplejen tidligere har
været på besøg på Kofoeds Skole, kan vi stå inde for
den måde tøjet bliver behandlet og fordelt på.
Vi modtager tøj i perioden mandag den 13.04. –
27.04.2015
Tøjet afleveres i sognegården i kirkekontorets
åbningstider eller ved arrangementer i samme periode.
Vi tager også imod børnetøj, sko samt gardiner og
andre stykker stof, som kan genanvendes i systuen på
Kofoeds Skole
Menighedsplejen takker for alle bidrag.
Ny præst i Ølsemagle.
SALMESWING - BØRNEKONCERT
Søndag d. 17. maj kl. 14.00
ØLSEMAGLE SOGNEGÅRD
Som I nok har bemærket bor vi i Danmarks travle(-ste) hjørne.
Højhastighedsjernbane, supersygehus, Køge Kyst, Køge Campus, udvidelse af transportcentret, motorvejsudvidelse osv.
Også hos os lokalt i Ølsemagle sker der store forandringer:
Vi får Danmarks største jernbanestation, og vi må forvente
udbygning af transportcentret rundt om landsbyen – også med
flere boliger. Vi har allerede fået det første cirkelhus med 130
lejemål.
I kirken har vi også travlt. Aktiviteterne vokser, og det sidste nye
er, at det er blevet lovpligtigt at tilbyde minikonfirmandforløb.
Alt i alt har vi søgt om og fået bevilget en ekstra præst, så vi
kan holde til presset.
Valget er faldet – helt enstemmigt og uden at indstille andre
kandidater – på Louise Kiær, som begyndte sin ansættelse her
pr. 1. januar.
Louise Kiær fortæller her ved sin tiltrædelse:
”Mit navn er Louise Kiær. Jeg er født og opvokset på Ærø. Uddannet 2010 fra Københavns Universitet. Har fire års erfaring
som præst herunder Horserød Statsfængsel, Frihavnskirken og
Kongsted Kirke. Jeg bor med min familie i Valby. Jeg glæder
mig til at være præst hos Jer i Ølsemagle Sogn og ser frem til
af være en del af Jeres allerede aktive sogn, samt til et godt
samarbejde med Jeres sognepræst Jørgen Lund og Ølsemagles Menighedsråd. Første gang jeg kørte til Ølsemagle, så jeg
en regnbue der stod i spænd over motorvejen og den ramte
Gud og Lasagne
Der er et måltidsfællesskab i nadveren til gudstjenesten, men
søndag d. 15 marts udvider vi måltidet til Gud og Lasagne
med gudstjeneste kl. 10.30 i Ølsemagle Sognegård og efterfølgende spisning. Vi har tænkt på at kalde det alt fra ”Gud og
fadbamser” til ”Hellige hotdogs” men lasagne kan de fleste nok
lide….og Gud er Gud under alle omstændigheder, så kom og
vær med til Gud og Lasagne- gudstjeneste med Pigekoret. Så
er vi klar med en varm og lækker portion lasagne efter gud-
Børnekonce
Enhver ordentlig præst skal kunne strikke. Denne embedsforpligtelse
har Jørgen Lund dog uddelegeret til Louise Kiær, der her er under oplæring hos Anne Marie. Det går dog ikke bedre end at Anne Marie tager
sig til hovedet og tænker, at det kan blive en lang dag.
rt m
ed
Sille
G r øn
be r G
Pa l l e
Wind
fe l d t
lige ned i Ølsemagles byskilt. Jeg tænkte ”Det tegner godt” selv
en regnvåd oktoberdag, rammer en regnbue over landskabet,
med marker, heste og gravemaskiner… lige ned i Ølsemagle.
Det gamle møder det nye. Jeg håber på at lære jer som bor i
Ølsemagle sogn at kende - lige der hvor regnbuen ender og
begynder”.
Louise Kiær
stjenesten, noget til frokost, noget at være fælles om.
Når vi har travlt hænder det, at vi spiser ALENE, et æble på
cyklen, en birkes i bilen, alene med en TV dinner, en hurtig
makrelmad ’to go’ til frokost. Men her er det et måltids-FÆLLESSKAB: Sid ned og se din sidemand, sid ned og slap af
denne søndag i marts, få en portion lasagne og hør vintergækkerne gro og Pigekoret synge.
Af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding til kirkekontoret
senest mandag den 9. marts.
La´ det blive til noget. La´sagne.
Hilsen Louise
Bookin
g, kontak
Glemmekasse
HAR DU GLEMT NOGET?
I Ølsemagle sognegård kommer der mange mennesker, derfor
bliver der til tider også glemt nogle ting. I øjeblikket har vi et lille
udvalg af bl.a. cyklehjelme og
tøj. Disse genstande fylder i
vores garderobe. Derfor har vi
oprettet en glemmekasse. Her
vil alle glemte ting blive lagt
ned, mens de venter på deres
ejermand.
Har ejermanden ikke henvendt
sig inden 3 måneder, vil
vi tillade os at overdrage
genstandene til Kirkens
Korshærs Genbrugsbutik.
Med venlig hilsen
Ølsemagle Menighedsråd
human
t og køb
m u s ic .d
af CD
k
Caféaften den 15. april kl. 19.00 med en spændende gæst!
Det er lykkedes at få en meget spændende gæst til Ølsemagle.
Det drejer sig om korshærspræsten JOHAN PETERSEN. Efter
allerede i mange at have arbejdet i den blanding af socialt og
næstekærligt arbejde, vi i Folkekirken kalder DIAKONALT
arbejde, blev Johan Petersen i 1990 ansat som sogne- og
korshærspræst ved Mariakirken på Vesterbro.
Det blev til 19 år blandt alkoholikere, narkomaner, prostituerede, hjemløse, kriminelle og psykisk syge mennesker sammen med fire ansatte og ca. 100 frivillige.
Forholdet til politiet var i lange perioder
problematisk med mange uoverensstemmelser som følge af den politijagt på narkomanerne, som prægede de første år.
Både for politiet og for sognets beboere
var det vanskeligt at forstå, at alle - også
narkomaner – var velkomne i kirken. Foruden sognegudstjenesten var der hver søndag aften en særlig korshærsgudstjeneste.
Desuden har der siden 1995 været gadegudstjenester foran
kirken i Istedgade hver måned..
Johan Petersen blev pensioneret i 2009, men det afholder ham
ikke fra at være engageret i forskelligt korshærsarbejde.
Den 15. april vil han bl.a. komme ind på hvordan det er at være
kirke på Vesterbro blandt udstødte mennesker, befolkningssammensætningen på Vesterbro før og nu, hvad der kræves af
medarbejderne, hvorfor han har engageret sig i dette arbejde
i så mange år samt naturligvis fortælle om særlige oplevelser i
arbejdet.
Billetter á 50 kr. sælges i sognegården
fra den 24. febr. kl. 9.30.
Menighedsrådet
Ølsemagle Kirke byder til spændende børnekoncert med Sille
Grønberg og Palle Windfeldt - musikerne bag TV-programmet:
”Rosa fra Rouladegade”.
Vores eget SPIREKOR medvirker i koncerten, som er for alle
sangglade børn og barnlige sjæle – selv de alleryngste, vil
sikkert kunne genkende nogle af sangene fra Baby- og TumlingeSalmeSang.
Spirekoret vil også assistere Sille og Palle med kagesangen fra
børneprogrammet.
Sognegården fyldes af musik, når Sille og Palle spiller og synger. Der spilles nogle af de kendte og elskede salmer blandet
op med livgivende rytmer til hjertet til sanserne til dansebenene.
Og mon ikke børnene selv får lov til at spille med - - hvis ellers
guitarerne vil vågne--Efter koncerten byder Menighedsrådet på børnechampagne og
.........ROULADE ☺
til alle børn, og lidt andet godt til hals
og gane til de voksne.
Der er fri entré og alle er velkomne.
Musikhilsen fra Menighedsrådet og Karin Louw
GUDSTJENESTER
SOGNEUDFLUGT TIL POLITIGÅRDEN 21 marts kl 9.00
MARTS:
1. kl.10.30Familiegudstjeneste
8. kl.10.30 Højmesse
15.kl.10.30 Gud & Lasange i sognegården
22.kl.10.30Højmesse
29.kl.10.30Familiegudstjeneste
Vores forårssogneudflugt går til Politigården. Vi skal indenfor
murene og have en guidet rundvisning, hvor vi bl.a. skal høre
om ”Den Runde Gård”, Mindestuen og den gamle dommervagt.
På hjemturen kører vi til PH cafeen, Halmtorvet, hvor vi skal
nyde ”lidt Vand og Brød”. I sig selv en historisk rute. Der har
aldrig været langt fra Politigården til Halmtorvet ☺
Vi glæder os til at komme indenfor murene - og ud igen
sammen med jer.
v/ Jørgen Lund
v/ Jørgen Lund
v/ Louise Kiær
v/ Jørgen Lund
v/ Jørgen Lund
APRIL:
2. kl.10.30 Skærtorsdag v/ Louise Kiær
3. kl.10.30 Langfredag v/ Jørgen Lund
5. kl.10.30 Påskedag v/ Jørgen Lund
6. kl.10.30 2. Påskedag v/ Louise Kiær
12.kl.10.30 Højmesse v/ Louise Kiær
19.kl.10.30 Højmesse v/ Jørgen Lund
26.kl.10.30 Højmesse v/ Jørgen Lund
ØLSEMAGLE
MAJ:
g
Gud o
ne
Lasag
KALENDER
Vi forventer at være hjemme ca. 13.30.
Turen koster 100 kr.
Billetter købes på kirkekontoret fra den 24 februar kl. 9.30.
Ved køb af billet skal der opgives navn og adresse,
der forlanges sendt af os til politigården
inden vi kommer.
Menighedsrådet
Fotoklub udstiller i Ølsemagle Sognegård.
Det er Solrød Computer og Fotoklubs medlemmer der kommer
og viser, hvad der kan laves med kamera og printer.
I klubben, der oprindelig startede som computerhjælper,
udviklede der sig hurtig et hold, der mest ville lege med digitalkamera og printer. I dag er der fire fotogrupper i gang i
klubben, som efterhånden har udviklet sig til en ren fotoklub.
Det er de 10 medlemmer af fotogruppe 1. der udstiller. Medlemmerne mødes 1 gang om ugen for at vise og drøfte erfaringer
om computerbehandlede fotos, som ofte er inspireret fra forskellige ekskursioner, som tit går til det sydlige Sverige, men
også København, Bornholm, Berlin og Krakov er fyldt med motiver som har medlemmernes interesse. I 2014 var klubben således på en spændende rundtur i Skotland og efteråret sluttede
Regnskabsmøde
Ølsemagle menighedsråd afholder offentligt regnskabsmøde for regnskabsåret 2014 Onsdag den 11. marts kl.
17.30 i sognegården.
Ferniseringen finder sted i Ølsemagle Sognegård torsdag d.
12. marts kl. 17.00. Karin Louw kommer med BUBA koret og
underholder med sange, der er tilpasset udstillingens motiver.
Solrød Fotoklub har sponsoreret et af de mange flotte billeder
til udlodning ved ferniseringen. Lodderne købes af de interesserede, og vinderen må selv vælge frit blandt motiverne. Menighedsrådet er vært og der vil i dagens anledning være
stillet lidt frem til hals og gane. Alle er velkomne og entreen er
gratis.
Ølsemagle Menighedsråd.
Onsdag den 8. april kl. 17.30:
MENIGHEDSRÅDSMØDE i sognegården.
Mandag den 13. april:
TØJINDSAMLING BEGYNDER I
SOGNEGÅRDEN. Varer til den 27. april.
Torsdag den 12. marts kl. 17.00:
FOTOFERNISERING i sognegården.
Lodtrækning om billede efter eget valg blandt
de fremmødte. BUBA-koret kommer også.
Onsdag den 15. april kl. 19.00:
CAFÉAFTEN med foredrag om Mariatjenestens arbejde på Vesterbro. Billetter á 50
kr. i sognegården fra den 24. 02. kl. 9.30.
Fredag den 13. marts kl. 17.30:
FREDAGSTRÆF i sognegården. Dejligt
samvær for alle, der ikke er så overtroiske,
at de frygter fredag den 13. Billetter á 60 kr.
i sognegården fra tirsdag den 24. febr. kl. 9.30.
Onsdag den 22. april kl. 15.30:
ÅRSMØDE I MENIGHEDSPLEJEN.
Fungerer som generalforsamling. Det er her,
man kan komme med nye forslag, ideer,
korrektioner osv. Nærmere inde i bladet.
Lørdag den 21. marts kl. 10.00:
SOGNEUDFLUGT til politigården i
København. Husk pas, straffeattest,
opgørelser over skatterestancer m.v. Billetter
á 100 kr. i sognegården fra den 24.02. kl. 9.30.
Søndag den 29. marts kl. 10.30:
FAMILIEGUDSTJENESTEN i oversigten
ovenfor dækker over, at vi har besøg af
forårssæsonens baby- og tumlingesalmesangere, der afslutter deres kursus med at
bidrage til gudstjenesten.
Kirkekontoret Email: [email protected]
Sognegården, Rishøjvej 1 A, 4600 Køge. tlf. 56 65 42 17.
kontortid: Man-Tirs: 9.30-12.00
Onsdag :15.00-17.30
Torsdag : 9.30-12.00
Fredag : lukket
www.oelsemaglekirke.dk
Kordegn Lisbeth Larsson, e-mail: [email protected]
Sognepræst
Jørgen Lund, Rishøjvej 15, 4600 Køge.
tlf. 56 65 82 64 alle ugens dage undtagen mandag.
Ny p
MAJ:
ræs
Onsdag den 13. maj kl. 17.30:
MENIGHEDSRÅDSMØDE i sognegården.
Søndag den 17. maj. kl. 14.00:
BØRNEKONCERT i sognegården med
SILLE & PALLE. Gratis adgang.
Onsdag den 11. marts kl. 17.30:
MENIGHEDSRÅDSMØDE i sognegården,
herunder:
Søndag den 15. marts kl. 10.30:
GUD OG LASAGNE i sognegården. Vi
leger og synger og spiser os igennem
gudstjenesten den dag. Kom og vær med.
Tilmelding til kirkekontoret senest 9. marts
med fire dage i ”Nationalpark Thy”, hvor der blev taget et hav af
fotos. Nogle af de mange ”Thy”- fotos vises på denne udstilling.
APRIL:
Mandag den 6. april kl. 10.30:
2. PÅSKEDAG I KIRKEN MED PIGEKORET.
Til lykke til de døbte
Laura Elisa Kofod
23.11.2014
Carla Thang Nielsen
30.11.2014
Emmanuel Joseph Hvilsom
30.11.2014
Carla Krickau Lindeborg Vilhelmsen03.01.2015
Liam Baden Linnebæk
25.01.2015
Liam Sylvester Bjerregaard
01.02.2015
Udover kirkebladet opfordrer vi til at
følge os på hjemmesiden
www.oelsemaglekirke.dk
der bliver opdateret hyppigt.
– Tænk hvis du gik glip af noget!
ADRESSER
Sognepræst
Louise Kiær, Trekronergade 5B, 2500 Valby
Træffes efter aftale på tlf. 2721 9909
E-mail: [email protected]
Organist
Karin Louw, Overdrevsvej 9, 4653 Karise.
mob. 51 66 59 72.
Kirkesanger
Asger Villumsen
Humlebækvej 4, 4600 Køge,
mob. 20 99 14 77.
t
Mandag den 25. maj kl. 10.30:
DÅBSJUBILÆUMSGUDSTJENESTE for fem
års børn. Efter fem år som Guds barn kan man
fejre dåbsjubilæum ved denne børnegudstjeneste, og bagefter er der afterparty i sideskibet
med kagemand og kakaomælk/saftevand.
Fredag den 29. maj kl. 17.30:
FREDAGSTRÆF med grillparty i
sognegården. Som en del af programmet
BÆREDYGTIG KIRKE vil kødet
være erstattet af grillet tang. Billetter á 60 kr. i sognegården fra
den OBS OBS! 28. 04. kl. 9.30.
Onsdag den 10. juni kl. 08.30: PENSIONISTUDFLUGT hele dagen. Turen går til andelsbyen NYVANG, som har genopført land- og
bymiljøer fra andelstiden 1870-1950. Man kan
komme op at køre i en hestevogn. Og så er
der snaps til frokosten! Billetter á 175,- i sognegården fra den OBS! 28. 04. kl. 9.30.
Bør
nek
on
c
Si
Pa l l e
G
ll
e W r øn
i n be r
df
el G
dt
er
t
m
ed
Mand
– kom egruppen
og væ
r med
GENBRUGSBUTIK
Valdemarshaab 10A (bag Den hvide By)
Tlf: 5665 1040 Email: [email protected]
Åbningstider:
Mandag-fredag
10.00 – 17.00
Lørdag 10.00 – 14.00
1.søndag i måneden 10.00 – 15.00
Graver
Svend Aage Nielsen,
kontor på kirkegården, tlf. 56 16 98 22
Formand
Bente Moris,
Borgevangen 2, 4600 Køge, tlf. 56 65 62 46.
Kasserer:
Kasserer: John Fristeen,
Snogebækvej 57, 4600 Køge, Tlf. 56 65 55 90
Kirkeværge
Lasse Paaske-Møller, Nordvangen 1, 4600 Køge
Tlf. 56 65 73 68
Deadline til næste nr: Den 1. maj. 2015. Redaktion af dette nr: Jørgen Lund, Bente Moris, Karin Louw & Annelise Jensen
Bladet udkommer ultimo februar, maj, august & november. Stof til bladet må være redaktionen i hænde senest til deadline.
Si
l
i Ø le &
lse Pa
ma lle
gle
Bo
Køge KopiCenter A/S - 56637300
MARTS:
Marts • April • Maj 2015
www.oelsemaglekirke.dk
1. kl.10.30 + 12.30 Konfirmation v/ Jørgen Lund
2. kl.10.30 Konfirmation v/ Jørgen Lund
3. kl.10.30 + 12.30 Konfirmation v/ Jørgen Lund
10.kl.10.30
Højmesse
v/Jørgen Lund
14.kl.10.30
Kristi himmelfart v/ Louise Kiær
17.kl.10.30
Højmesse
v/ Louise Kiær
24. kl.10.30
Pinsedag
v/Jørgen Lund
25.kl.10.30
2.Pinsedag med dåbsjubilæum for
fem års børn v/ Jørgen Lund
31.kl.10.30
Højmesse
v/ Jørgen Lund
Der er mulighed for kørsel med kirkebil til gudstjenester og arrangementer. Alle - også nuværende brugere - bedes henvende sig på kirkekontoret.
Søndag den 1. marts kl. 10.30:
FAMILIEGUDSTJENESTEN i oversigten
ovenfor dækker over, at vi har to dåb og forventeligt mange børn i kirke den dag.
KIRKEBLAD
hu
oking
m a kontakt og
n m køb af
u si CD
c. d
k
,
l gæst:
a
i
c
e
p
S
JOHAN
SEN
PETER
ugt
Udfl
ing
still en
d
u
o
Fot negård
g
i so
GUDSTJENESTER
SOGNEUDFLUGT TIL POLITIGÅRDEN 21 marts kl 9.00
MARTS:
1. kl.10.30Familiegudstjeneste
8. kl.10.30 Højmesse
15.kl.10.30 Gud & Lasange i sognegården
22.kl.10.30Højmesse
29.kl.10.30Familiegudstjeneste
Vores forårssogneudflugt går til Politigården. Vi skal indenfor
murene og have en guidet rundvisning, hvor vi bl.a. skal høre
om ”Den Runde Gård”, Mindestuen og den gamle dommervagt.
På hjemturen kører vi til PH cafeen, Halmtorvet, hvor vi skal
nyde ”lidt Vand og Brød”. I sig selv en historisk rute. Der har
aldrig været langt fra Politigården til Halmtorvet ☺
Vi glæder os til at komme indenfor murene - og ud igen
sammen med jer.
v/ Jørgen Lund
v/ Jørgen Lund
v/ Louise Kiær
v/ Jørgen Lund
v/ Jørgen Lund
APRIL:
2. kl.10.30 Skærtorsdag v/ Louise Kiær
3. kl.10.30 Langfredag v/ Jørgen Lund
5. kl.10.30 Påskedag v/ Jørgen Lund
6. kl.10.30 2. Påskedag v/ Louise Kiær
12.kl.10.30 Højmesse v/ Louise Kiær
19.kl.10.30 Højmesse v/ Jørgen Lund
26.kl.10.30 Højmesse v/ Jørgen Lund
ØLSEMAGLE
MAJ:
g
Gud o
ne
Lasag
KALENDER
Vi forventer at være hjemme ca. 13.30.
Turen koster 100 kr.
Billetter købes på kirkekontoret fra den 24 februar kl. 9.30.
Ved køb af billet skal der opgives navn og adresse,
der forlanges sendt af os til politigården
inden vi kommer.
Menighedsrådet
Fotoklub udstiller i Ølsemagle Sognegård.
Det er Solrød Computer og Fotoklubs medlemmer der kommer
og viser, hvad der kan laves med kamera og printer.
I klubben, der oprindelig startede som computerhjælper,
udviklede der sig hurtig et hold, der mest ville lege med digitalkamera og printer. I dag er der fire fotogrupper i gang i
klubben, som efterhånden har udviklet sig til en ren fotoklub.
Det er de 10 medlemmer af fotogruppe 1. der udstiller. Medlemmerne mødes 1 gang om ugen for at vise og drøfte erfaringer
om computerbehandlede fotos, som ofte er inspireret fra forskellige ekskursioner, som tit går til det sydlige Sverige, men
også København, Bornholm, Berlin og Krakov er fyldt med motiver som har medlemmernes interesse. I 2014 var klubben således på en spændende rundtur i Skotland og efteråret sluttede
Regnskabsmøde
Ølsemagle menighedsråd afholder offentligt regnskabsmøde for regnskabsåret 2014 Onsdag den 11. marts kl.
17.30 i sognegården.
Ferniseringen finder sted i Ølsemagle Sognegård torsdag d.
12. marts kl. 17.00. Karin Louw kommer med BUBA koret og
underholder med sange, der er tilpasset udstillingens motiver.
Solrød Fotoklub har sponsoreret et af de mange flotte billeder
til udlodning ved ferniseringen. Lodderne købes af de interesserede, og vinderen må selv vælge frit blandt motiverne. Menighedsrådet er vært og der vil i dagens anledning være
stillet lidt frem til hals og gane. Alle er velkomne og entreen er
gratis.
Ølsemagle Menighedsråd.
Onsdag den 8. april kl. 17.30:
MENIGHEDSRÅDSMØDE i sognegården.
Mandag den 13. april:
TØJINDSAMLING BEGYNDER I
SOGNEGÅRDEN. Varer til den 27. april.
Torsdag den 12. marts kl. 17.00:
FOTOFERNISERING i sognegården.
Lodtrækning om billede efter eget valg blandt
de fremmødte. BUBA-koret kommer også.
Onsdag den 15. april kl. 19.00:
CAFÉAFTEN med foredrag om Mariatjenestens arbejde på Vesterbro. Billetter á 50
kr. i sognegården fra den 24. 02. kl. 9.30.
Fredag den 13. marts kl. 17.30:
FREDAGSTRÆF i sognegården. Dejligt
samvær for alle, der ikke er så overtroiske,
at de frygter fredag den 13. Billetter á 60 kr.
i sognegården fra tirsdag den 24. febr. kl. 9.30.
Onsdag den 22. april kl. 15.30:
ÅRSMØDE I MENIGHEDSPLEJEN.
Fungerer som generalforsamling. Det er her,
man kan komme med nye forslag, ideer,
korrektioner osv. Nærmere inde i bladet.
Lørdag den 21. marts kl. 10.00:
SOGNEUDFLUGT til politigården i
København. Husk pas, straffeattest,
opgørelser over skatterestancer m.v. Billetter
á 100 kr. i sognegården fra den 24.02. kl. 9.30.
Søndag den 29. marts kl. 10.30:
FAMILIEGUDSTJENESTEN i oversigten
ovenfor dækker over, at vi har besøg af
forårssæsonens baby- og tumlingesalmesangere, der afslutter deres kursus med at
bidrage til gudstjenesten.
Kirkekontoret Email: [email protected]
Sognegården, Rishøjvej 1 A, 4600 Køge. tlf. 56 65 42 17.
kontortid: Man-Tirs: 9.30-12.00
Onsdag :15.00-17.30
Torsdag : 9.30-12.00
Fredag : lukket
www.oelsemaglekirke.dk
Kordegn Lisbeth Larsson, e-mail: [email protected]
Sognepræst
Jørgen Lund, Rishøjvej 15, 4600 Køge.
tlf. 56 65 82 64 alle ugens dage undtagen mandag.
Ny p
MAJ:
ræs
Onsdag den 13. maj kl. 17.30:
MENIGHEDSRÅDSMØDE i sognegården.
Søndag den 17. maj. kl. 14.00:
BØRNEKONCERT i sognegården med
SILLE & PALLE. Gratis adgang.
Onsdag den 11. marts kl. 17.30:
MENIGHEDSRÅDSMØDE i sognegården,
herunder:
Søndag den 15. marts kl. 10.30:
GUD OG LASAGNE i sognegården. Vi
leger og synger og spiser os igennem
gudstjenesten den dag. Kom og vær med.
Tilmelding til kirkekontoret senest 9. marts
med fire dage i ”Nationalpark Thy”, hvor der blev taget et hav af
fotos. Nogle af de mange ”Thy”- fotos vises på denne udstilling.
APRIL:
Mandag den 6. april kl. 10.30:
2. PÅSKEDAG I KIRKEN MED PIGEKORET.
Til lykke til de døbte
Laura Elisa Kofod
23.11.2014
Carla Thang Nielsen
30.11.2014
Emmanuel Joseph Hvilsom
30.11.2014
Carla Krickau Lindeborg Vilhelmsen03.01.2015
Liam Baden Linnebæk
25.01.2015
Liam Sylvester Bjerregaard
01.02.2015
Udover kirkebladet opfordrer vi til at
følge os på hjemmesiden
www.oelsemaglekirke.dk
der bliver opdateret hyppigt.
– Tænk hvis du gik glip af noget!
ADRESSER
Sognepræst
Louise Kiær, Trekronergade 5B, 2500 Valby
Træffes efter aftale på tlf. 2721 9909
E-mail: [email protected]
Organist
Karin Louw, Overdrevsvej 9, 4653 Karise.
mob. 51 66 59 72.
Kirkesanger
Asger Villumsen
Humlebækvej 4, 4600 Køge,
mob. 20 99 14 77.
t
Mandag den 25. maj kl. 10.30:
DÅBSJUBILÆUMSGUDSTJENESTE for fem
års børn. Efter fem år som Guds barn kan man
fejre dåbsjubilæum ved denne børnegudstjeneste, og bagefter er der afterparty i sideskibet
med kagemand og kakaomælk/saftevand.
Fredag den 29. maj kl. 17.30:
FREDAGSTRÆF med grillparty i
sognegården. Som en del af programmet
BÆREDYGTIG KIRKE vil kødet
være erstattet af grillet tang. Billetter á 60 kr. i sognegården fra
den OBS OBS! 28. 04. kl. 9.30.
Onsdag den 10. juni kl. 08.30: PENSIONISTUDFLUGT hele dagen. Turen går til andelsbyen NYVANG, som har genopført land- og
bymiljøer fra andelstiden 1870-1950. Man kan
komme op at køre i en hestevogn. Og så er
der snaps til frokosten! Billetter á 175,- i sognegården fra den OBS! 28. 04. kl. 9.30.
Bør
nek
on
c
Si
Pa l l e
G
ll
e W r øn
i n be r
df
el G
dt
er
t
m
ed
Mand
– kom egruppen
og væ
r med
GENBRUGSBUTIK
Valdemarshaab 10A (bag Den hvide By)
Tlf: 5665 1040 Email: [email protected]
Åbningstider:
Mandag-fredag
10.00 – 17.00
Lørdag 10.00 – 14.00
1.søndag i måneden 10.00 – 15.00
Graver
Svend Aage Nielsen,
kontor på kirkegården, tlf. 56 16 98 22
Formand
Bente Moris,
Borgevangen 2, 4600 Køge, tlf. 56 65 62 46.
Kasserer:
Kasserer: John Fristeen,
Snogebækvej 57, 4600 Køge, Tlf. 56 65 55 90
Kirkeværge
Lasse Paaske-Møller, Nordvangen 1, 4600 Køge
Tlf. 56 65 73 68
Deadline til næste nr: Den 1. maj. 2015. Redaktion af dette nr: Jørgen Lund, Bente Moris, Karin Louw & Annelise Jensen
Bladet udkommer ultimo februar, maj, august & november. Stof til bladet må være redaktionen i hænde senest til deadline.
Si
l
i Ø le &
lse Pa
ma lle
gle
Bo
Køge KopiCenter A/S - 56637300
MARTS:
Marts • April • Maj 2015
www.oelsemaglekirke.dk
1. kl.10.30 + 12.30 Konfirmation v/ Jørgen Lund
2. kl.10.30 Konfirmation v/ Jørgen Lund
3. kl.10.30 + 12.30 Konfirmation v/ Jørgen Lund
10.kl.10.30
Højmesse
v/Jørgen Lund
14.kl.10.30
Kristi himmelfart v/ Louise Kiær
17.kl.10.30
Højmesse
v/ Louise Kiær
24. kl.10.30
Pinsedag
v/Jørgen Lund
25.kl.10.30
2.Pinsedag med dåbsjubilæum for
fem års børn v/ Jørgen Lund
31.kl.10.30
Højmesse
v/ Jørgen Lund
Der er mulighed for kørsel med kirkebil til gudstjenester og arrangementer. Alle - også nuværende brugere - bedes henvende sig på kirkekontoret.
Søndag den 1. marts kl. 10.30:
FAMILIEGUDSTJENESTEN i oversigten
ovenfor dækker over, at vi har to dåb og forventeligt mange børn i kirke den dag.
KIRKEBLAD
hu
oking
m a kontakt og
n m køb af
u si CD
c. d
k
,
l gæst:
a
i
c
e
p
S
JOHAN
SEN
PETER
ugt
Udfl
ing
still en
d
u
o
Fot negård
g
i so