2015 - Velkommen til agurk

A pril
2015
32.
årgang
HØST
Hadbjerg Ødum Selling Tidende
Side 3 Terezíns The Fireflies
Side19 Hadbjerg Skoles store satsning, støttet af alle foreninger i HØST-området
Redaktøren
Terezíns The Fireflies
har ordet
HØST i april Grundlovsdag
Uden frivillige; ingen aktivite- D. 5. juni 2015 kl. 14.00
ter! Det er en påstand vi igen Igen i år inviterer foreningerne
kan konstatere, holder stik.
bag HØST til Grundlovsdag
Der er nyt fra fodboldafdelin- ved HØST-Hallen i Hadbjerg.
gen, et kampprogram der næDer er lagt op til nogle hyggesten tager pusten fra én, og så lige timer for hele familien.
skal cyklerne pumpes igen.
Årets taler er provst Anders
Basketball’en spinder, du kan Bonde, og der vil være aktiviteløbe for livet og sætte dit præg ter for alle aldre, ligesom man
på Byfestkruset.
igen i år kan deltage i GrundMen den helt store begiven- lovsløbet.
hed er Terezíns The Fireflies. De
lokale foreninger bakker op om
Hadbjerg Skoles store satsning, og sikke en perleST
række af aktiviteter, der
af HØ
r
e
er stablet på benene.
aj
umm
ste n G d. 1. m
æ
n
r
Det bliver en tid fuld
A
o
FRED
line f
af aktiviteter for alle
Dead allerede
er
aldre – takket være de
frivillige kræfter.
God HØST!
OBS
Indhold
Niels Bjarne Larsen
Rikke Møller Antvorskov
2
Forhistoriske Hjørne Side 14
Fællesarrangem. Side 3+19
Hadbjerg Side 11
Hadbjerg Skole Side 19
Her finder du Side 38
HØST IF Side 16
Kalender Side 40
Kirke & menighed Side 4
Redaktøren har ordet Side 2
Selling Side 10
Terezíns The Fireflies Side 3+19
Ødum Side 12
HØST 2015
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December
Her køber du din billet til
Terezíns The Fireflies
forestillingerne
den 4. og 5. maj
Bogcentret Bøger og papir i Hadsten
eller http://flexbillet.dk/hadbjerg-skole/
Vi glæder os meget til at se dig til forestillingerne.
Meget mere information side 19-22.
Hadbjerg Skole,
Hadbjerg – Ødum – Selling borgerforeninger,
HØST IF, Sundhedsambassadørerne i Selling samt
Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Deadline Udkommer
1.5.2015 19.5.2015
7.6.2015 22.6.2015
9.8.2015 24.8.2015
6.9.2015 22.9.2015
4.10.2015 22.10.2015
1.11.2015 16.11.2015
29.11.2015 14.12.2015
3
Kirke &
Kirke &
menighed
Andre kirker
kl. 11.00 Lilleåparken, fælles friluftsgudstj. kirkekaffe
kl. 9.30 kaffe i sognegården
kl. 10.30 Sct. Pauls kirke
kl. 9.00 Nr. Galten Kirke v. Ole Juul
Andre kirker
Kirke i børnehøjde i april
April Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 19. 2. s. e. Påske
kl. 9.30 MD
Torsdag d. 23. Kirke i børnehøjde
kl. 17.15 MK
Søndag d. 26. 3. s. e. Påske
kl. 9.30 MK kirkekaffe
Maj
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Fredag d. 1.
Bededag kl. 11.00 BNJ
Søndag d. 3.
Ingen
Ingen
Mandag d. 4. Befrielsessang
kl. 21.30 MK
Lørdag d. 9.
Konfirmation
kl. 10.00 MK
Søndag d. 10. Konfirmation
kl. 10.00 MK
Torsdag d. 14. Kristi Himmelfart
Søndag d. 17. Konfirmation
kl. 10.00 MK
Søndag d. 24. Pinsedag
kl. 11.00 MK
Mandag d. 25. 2. pinsedag
Tirsdag d. 26. Ældregudstjeneste
Lørdag d. 30. Pilgrimsgudstj. kl. 9.30 Elisabeth Lidell
Søndag d. 31. Trinitatis søndag Ingen
Ingen Juni
Ødum Kirke
Hadbjerg Kirke
Søndag d. 7.
1. s. e. Trinitatis kl. 9.30 MD
Søndag d. 14. 2. s. e. Trinitatis
kl. 11.00 MK
Søndag d. 21. 3. s. e. Trinitatis kl. 11.00 Fam.gudstje. MK
Søndag d. 28. 4. s. e. Trinitatis
kl. 11.00 MK
Andre kirker
Gudstjenester
Gudstjenesteliste indtil august findes i ”Kirkebladet for kirkerne i
og omkring Hadsten”, som ligger i kirkerne.
4
menighed
Hadbjerg Kirke
Torsdag den 23. april kl. 17.15
holder vi gudstjeneste på de
mindstes betingelser. Gennem
salmesang og bibelfortælling får
børnene mulighed for at blive
fortrolige med kirken og dens
fortællinger. Gudstjenesten varer ca. 20 minutter og er målrettet de 3-6 årige, men både yngre
Døbte, viede,
bisatte/begra­
vede
Hadbjerg kirke
Døbte
Freja Emilie Poulsen Nielsen, Selling
Jens Martin Bonde Greil, Langskov
Ødum kirke
Døbte
Sia Holt Jessen, Hadsten
Bisatte og begravede
Else Nielsine Pind Pedersen, Hinnerup
Foredrag
Sonja Bandmann
Onsdag den 22. april kl. 19.30 i
biblioteket i Hadbjerg Skole
Jøde under 2. verdenskrig og
flugten til Sverige.
Læs mere side 20.
og ældre er meget velkomne til
at være med.
Efter gudstjenesten er det muligt at deltage i fællesspisningen
i Hadbjerg forsamlingshus. Ønsker man det, skal man huske at
tilmelde sig hos Ida og Egon på
tlf. 86 91 49 80.
Mette Krabbe
Kirkevejviser
Mette Krabbe
Sogne Præstegården, Ødumvej 32
præst
Tlf. 86 98 90 65
Ruth Bugtrup
For- Glentevej 17, Hadbjerg
mand Tlf. 86 91 49 13
[email protected]
John Langdahl
Kirke Gunderuplundvej 10, Astrup
værge
Tlf. 27 20 01 46
Kirkevej 5, Hadsten
Kirke- Tlf. 86 98 04 25
kontor Mandag til fredag kl. 9.30-13.00
Torsdage dog
kl. 9.30-17.00
Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg
Ødum Tlf. 51 29 53 22
Graver Fie Larsen, Vissing
Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57
Jørgen Carlsen
Torsdag den 7. maj kl. 19.30 i
Ødum præstegård
Portræt af en nazibøddel
Ondskaben i Det Tredje Rige
1933-45. Læs mere side 22.
Menighedsrådet
5
Kirke &
Kirke &
menighed
At gå ind i de
voksnes
rækker
”At gå ind i de voksnes rækker”, ger fra tidligere arbejdsgivere
hvornår er det nu lige man gør (skudsmål) og oplysninger om
det? Jo, traditionen tro gør man bl.a. forældre, dåb og skoledet, når man bliver konfirme- gang. Med skudsmålsbogen i
ret. Sådan var det i hvert fald i hånden var man altså voksen
gamle dage.
og klar til arbejdslivet.
Indtil 1900-årene var konUd over arbejdslivet er parfirmationen det ritual, der dannelsen også karakteristisk
markerede overgangen fra for voksenlivet i forhold til barbarn til voksen. Med konfir- nelivet. Også her markeredes
mationen sluttede skolen for en overgang ved konfirmatiode fleste børn, som herefter nen: Man kunne ikke blive gift,
skulle ud at tjene. Talerne til hvis man ikke havde deltaget i
konfirmanden handlede først nadveren, og man kunne ikke
og fremmest om, at barndom- deltage i nadveren, hvis man
men nu var slut, og det voksne ikke var konfirmeret. Netop i
liv med ansvar og forpligtelser forbindelse med konfirmatiobegyndte. I forbindelse med nen deltog man for første gang i
konfirmationen fik man også nadveren og var dermed klar til
sin skudsmålsbog. En skuds- ægteskabet.
målsbog var ens CV, som man
Konfirmationen markerede
skulle vise, når man skiftede også ganske bogstavelig overarbejde. Helt frem til 1921 gangen fra barn til voksen. Pibrugte man skudsmålsbogen. gerne kunne nu f.eks. få voksen
Den indeholdte anbefalin- frisure og lang sort kjole, og
6
drengene tillagde sig voksne vaner som rygning og lommeur.
I dag ser vores verden helt anderledes ud. Ungdomslivet har
sneget sig ind mellem barne- og
voksenlivet. Overgangen er derfor ikke mere så tydelig og skarp,
som den var engang. I dag er det
vist de færreste, der føler sig –
og bliver betragtet som – voksne,
den dag de bliver konfirmeret.
Så hvorfor overhovedet lade
sig konfirmere? Er det ikke bare
et ritual og en fest, der ikke har
nogen praktisk betydning? Spørger man konfirmanderne, så
siger mange af dem, at de skal
konfirmeres på grund af festen
og gaverne, men mon ikke også
der ligger dybere grunde til bag?
Konfirmation betyder bekræftelse, og det vil sige at man siger
Ja til noget, men spørgsmålet
er hvem, der siger Ja til hvad?
Dette har gennem tiderne været en stor diskussion inden
for den kristne tradition. Der
er enighed om, at det er dåben,
som bekræftes. Uenigheden går
på, om det er Gud eller konfirmanden, som gør det. I dag tror
jeg de fleste vil mene, at det er
både og: På den ene side er konfirmationen Guds bekræftelse
af det løfte han gav ved konfirmandens dåb. På den anden
side er konfirmationen også
konfirmandens personlige stillingtagen til og modtagelse af
netop den gave, som dåben er.
Om ikke mange uger fejrer
vi igen konfirmation her i sognene. 3 festlige konfirmations-
menighed
gudstjenester venter forude
med festklædte mennesker i
alle aldre.
Og selvom konfirmationen
ikke har den samme karakter
som tidligere, så er det alligevel
en vigtig fest, der gerne må blive højtideliggjort. For det handler om mere end fest og gaver.
Alle konfirmanderne får forhåbentlig den gave, at de på deres konfirmationsdag bliver vist
kærlighed og opmærksomhed
fra forældre, familie og venner.
Selvom det for mange er en selvfølge, at ens familie holder af én
og elsker én, som den man nu
engang er, så er konfirmationsdagen en dag, hvor kærligheden
og fællesskabet tydeliggøres for
konfirmanden. At opleve det er
den største gave man kan give
en konfirmand.
En anden gave, som alle konfirmanderne får, er, at de bliver
mindet om, at de er døbt. At
være døbt er en gave så stor, at
man aldrig helt kan fatte omfanget af den, af dens dybde og
betydning. At være døbt er at
være set og elske, som den, man
er. Det er måske ikke noget, man
tænker over til daglig, men der
kommer dage i ethvert menneskes liv, hvor det er godt at
vide. Og hvor det er godt at vide,
at der findes et sted, hvor man
kan gå hen og tale om sin lidelse,
om døden og sorgen. Om alt det,
som kan være så svært at forstå
ved det at menneske.
Mette Krabbe
7
Kirke &
Kirke &
menighed
Konfirmander 2015
i Ødum og
Hadbjerg kirker
Konfirmations­datoer
for 2016 og frem
Konfirmationer 2016
Ødum kirke: søndag d. 1. maj
Hadbjerg kirke: søndag d. 8. maj
Menighedsrådet har besluttet at
ændre datoerne for konfirmationerne i Ødum og Hadbjerg
kirker, så de fra og med 2017
kommer til at ligge i bededagsferien enten bededag eller den efterfølgende søndag. Dagene vil
hvert år skifte mellem kirkerne.
Konfirmation 2017
Hadbjerg kirke: 12. maj
Ødum Kirke: 14. maj
Konfirmation 2018
Ødum Kirke: 27. april
Hadbjerg kirke: 29. april
Konfirmation 2019
Hadbjerg Kirke: 17. maj
Ødum kirke: 19. maj
Datoer for kommende
menighedsrådsmøder
Onsdag den 20. maj
Torsdag den 4. juni
Møderne starter kl. 18.30
og slutter kl. 21.30.
8
Hadbjerg Kirke
Lørdag den 9. maj
Ellen Svendgaard Nielsen
Erminia Laura Bjerring Mirasola
Freya Randrup Skåning
Helena Nielsen
Natasja Lykke Sicko
Rasmus Lindberg Busse
Sascha Meinhardt Iversen
Simon Milling Ringtved
Sofie Stabel Graabek
Søndag den 10. maj
Amalie Præstholm Gamtofte
Anne Jeppesen
Betinna Madsen
Camilla Andersen Berggreen
Halfdan Risom Koch
Maria Nielsen
Mathias Bille Johannesen
Mikkel Vendelbo
Niklas Ryel Bjerregaard
Rosa Strandløv Shevlin
Sjanne Holmes Cilius Kristensen
Tanja Estrid Bilding Loesch
Ødum Kirke
Søndag den 17. maj
Anton Mondrup Langdahl
Cathrine Westergaard Nielsen
Julie Sophie Birk Andersen
Kirstine Vorre Brændgaard
Kristina Kristensen
Lasse Kammann Jensen
Louisa Pflüger Frank Petersen
Mads Kammann Jensen
Marc Stensgaard Pedersen
Marie Hankil Andersen
Mia Søndergaard S Kristensen
Mie Taankvist Rasmussen
Stephanie Qaamaq Schjødt Thomsen
menighed
Pilgrimsvandring
Hadbjerg-Hadsten
Lørdag d. 30. maj 2015
Hadbjerg Kirke, kl. 9.30
Om Elisabeth Lidell
“Det er min intention at tale enkelt om det store, om den treenige Gud. Dér, hvor Guds folk
mødes, kan der forkyndes, hvad
enten det sker i kirkerummet
eller i det fri. Når vore livshistorier undervejs flettes sammen
med vore troshistorier i samtale,
bøn, salmesang, nadverfejring
og bibellæsning, kan det ske, at
mennesker begynder at prise
og takke Gud for livets gave. Da
har Helligånden gjort sin gerning. Da har pilgrimsrejsen nået
sit mål: at skabe rum for mødet
med den levende Gud.”
E
fter en kort andagt i Hadbjerg Kirke vandrer
vi, dels i stilhed, men også med ophold. Her
vil være tid til stilhed, eftertanke, langsomhed,
enkelhed og indre ro.
På en pilgrimsvandring ”beder man med
fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab
bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag
denne verdens timelighed.
Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk
for at kunne flytte sig mentalt.
Vi går ca. 12 km, og undervejs spiser vi den
medbragte madpakke.
Vi slutter senest kl. 15 ved KFUM-Spejdernes
hus i Hadsten.
Der vil være mulighed for at blive kørt tilbage til Hadbjerg.
Gå med Gud!
Ødum Hadbjerg Menighedsråd
Kulturudvalget
9
Selling
Hadbjerg
Selling Byfestudvalg
Selling Byfest afstemning
I år har vi valgt at lægge det ud 1. maj, hvor det billede, der har
til jer i lokalområdet: Hvilket flest likes (syntes godt om), blibillede skal opleves på dette års ver offentliggjort på siden. Ved
uafgjort vil det blive besluttet
byfestkop?
Afstemning foregår på vores internt i gruppen.
Skynd jer at komme ind og
lokale facebookside ”8370 Selling”. Afstemningen afsluttes d. stemme inden det bliver d. 1. maj.
Hadbjerg Borgerforening
Fælles­
spisning
Sidste fællesspisning
i denne omgang er torsdag
den 23. april 2015 kl. 18.00
Menuen til denne dejlige fælles- Arrangementet bliver afholdt i
spisning bliver oksefilet med læk- Søparken. Sankthans i børnekert tilbehør. Prisen for det skøn- højde starter kl. 16.30 – og det
ne måltid vil være: Pr. voksen kr. store bål tændes kl. 20.00.
60. Pr. barn over 4 år kr. 30.
Tilmelding kan ske, når skiltet
Kristine Jensen
ved forsamlingshuset bliver sat op.
Ring til Ida og Egon på tlf.
86 91 49 80 – og husk I er først
tilmeldt, når I har talt med én
af dem.
Sæt X i kalenderen allerede
nu til opstart af fællesspisning
den 24. september 2015 kl. 18.
Indvielse af
madpakkehus
Byens borgere inviteres hermed
til officiel indvielse af madpakkehuset i Søparken lørdag den
23. maj 2015 kl. 14.00. Her vil
borgerforeningen være vært
med lidt godt til ganen og maven. Vi glæder os til at se jer!
10
Sæt X i kalen­
deren til sankt­
hansaften den
23. juni 2015
Ønsker du at blive
medlem af vores aktive
borgerforening?
Kontingentet er:
Enlige kr. 125. Familier kr. 250.
Kontingent kan indbetales på følgende konto: Reg.nr. 1935, kontonr. 0806 964 069
Ved overførsel er det vigtigt, at navn og
adresse er tydeligt angivet for at medlemsskabet kan registreres. Kvittering for indbetaling fungerer som medlemskort.
Du kan også finde mange andre nyttige
informationer på vores flotte hjemmeside:
hadbjergborgerforening.dk
11
Ødum
Ødum
Byforeningen
for
Ødum
og
Omegn
Kultur på hjul
Kultur på hjul er
et projekt under
Kulturaftalen i Kulturring Østjylland
– et tværkommunalt
samarbejde mellem
Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov,
Syddjurs, Norddjurs
Kommune og Kulturministeriet. Kultur på hjul peger på
2 forsamlingshuse,
som skal deltage i
projektet, og der er
Ødum forsamlingshus udpeget i perioden 2015-2016.
Formålet med projektet er at man kan:
• genopleve lokale steder gennem sansevandringer og præsentere oplevelsen i
kunstnerisk form i direkte dialog med
professionelle kunstnere
• mødes mellem generationer og folk
med forskellig uddannelse, kultur og
erfaring.
• blive bevidst om at være del af et lokalområde og samtidig del af en større
sammenhæng.
• få mulighed for reflektere over deres
område, ytre sig om området og dele
viden om området.
• blive bevidste om, at alle steder har
noget at byde på, at alle steder kan opleves.
Lillian Lindberg Nielsen
Tlf. 27 50 56 22
i–
n
u
j
. get i
d5
s
r no
X ve
shu
Sæt der ske amling
ors
mF
u
d
Ø
12
13
Det Forhistoriske Hjørne
Fra den
officielle
indvielse,
3. april
1990
14
Det Forhistoriske Hjørne
Ødums ”vartegn” for 25 år siden
I år er det 25 år siden, at
Ødum fik sit vartegn, og OK
fik sit ”flagskib”, som de
kaldte det.
Sidst i 1989 blev Brugsen i
Ødum solgt til OK, som vinteren igennem byggede et nyt
tankanlæg og en ny butik op, og
flot blev det. Pyramiden, som
man kaldte den, blev kendt i miles omkreds, og var både i aviser
og på tv.
Alt var gjort, for at åbningsdagen skulle blive en fest, bl.a.
blev der i bedene og plænerne
omkring butikken plantet 6.000
påskeliljer.
OK ventede sig meget af tankanlæg og butik, som var deres
pilotprojekt, da der ingen andre
steder i Danmark, var et lignende projekt fra OK.
Informationschefen for OK
udtaler, at det måske kan blive
starten af noget helt nyt for OK.
OK var meget sikre på, at placeringen var helt rigtig ved hovedvejskrydset i Ødum, men
vi lokale talte nu om, at når
motorvejen kom engang, ville
det være slut med trafikken og
benzinsalget. Sådan blev det
heldigvis ikke, og man må sige,
at OK satsede rigtigt. Det blev
en succes!
Vi, som boede i Ødum, var glade for, at vi stadig kunne beholde en dagligvarebutik, da man
dengang nok var mere lokalpatriot, end man er nu om dage
At undvære en butik, nok både
dengang og nu, ville ikke være
godt for Ødum. Der har været
butik på stedet i over 100 år.
Foruden benzinsalg blev der
satset meget på brød, dagligvarer og frostvarer, og som de
sagde på TV2, var det en atypisk
tankstation, hvor man kunne
købe både ovnklare kyllinger,
hvidkålsrouletter, frosne pizzaer og hakket spinat. Poul Henriksen udtaler til TV2, at dagligvare-omsætningen er på ca. 35 %
af det samlede salg. Tiderne har
til i dag ændret sig en hel del, og
jeg vil tro, at dagligvarer i dag
kun en brøkdel af omsætningen.
I disse tider er både pyramiden, ”vartegnet”, og de gamle
brugsbygninger væk, og tankanlægget og butiksbygningen er
fornyet.
Butiksbygningen, som vi kender i dag, blev bygget i 2003-4 og
erstattede bygningerne fra 1956,
som igen erstattede bygningerne fra 1914, da Brugsen startede.
Som et kuriosum kan det
nævnes, at en del af overskuddet fra salget af Ødum Brugs til
OK, blev doneret til HØST. De
penge er stadig med til at finansiere bladet.
Tillykke til OK Ødum med 25års jubilæet.
Den dengang daglige leder,
tidligere
brugsuddeler, Poul
Henriksen
og Søren
Bendixen,
som nu, og
de sidste
mange år,
har været
chefen i
butikken
Martin Møller
15
HØST IF
HØST IF
Basketball
”Basket for alle” Bakken Bears
At det også giver oplevelser erfai HØST IF
rede basketball-spillerne, da de
Tidligere har vi skrevet om at vi
ville prøve at starte ”Basket for
alle” i HØST IF og at det var en
sondering for, om der var basis
for at fortsætte dette tiltag.
Status på dette tiltag er, at
det er stor succes. Der kommer
omkring 20 børn i alderen 1.-6.
klasse til basketball hver tirsdag
kl. 16.00-17.00. Flere af disse
børn er nogen, der ikke før har
gået til idræt i HØST IF regi. Så
det er rigtigt godt, at vi også får
gang i disse børn.
Så vi fortsætter hver tirsdag kl.
16.00-17.00 indtil skoleferien.
NB! Det er gratis at deltage
indtil da!
var inviteret til Bakken Bearshjemmekamp i Vejlby-Risskov
hallen. En stor oplevelse for
spillerne. I pausen vandt flere
spillere præmier for at skyde
basketballen først i kurven. Li-
geledes blev HØST IF præmieret
for et meget flot banner, der var
bragt med til kampen.
Evt. spørgsmål kan rettes til
Allan Thomsen
Mobil 27 84 78 81
Træner
er fundet
Jesper Wichmann, som også gør
sig på volleyball-området, har
sagt ja til at agere træner for
basketball-børnene.
Der er plads til flere, hvis nogen skulle have lyst til ”Basket
for alle” i HØST IF.
16
17
HØST IF
Gymnastik
Terezíns Ildfluer
Gymnastikopvisning
Søndag 19 april 2015 kl. 10.00
Så er vi klar til HØST IF Gymnastik opvisning i HØSTHallen.
Velkommen til en festlig opvisning med sang, latter
og masser af gymnastik.
Program og kaffebord
Voksne kr. 50.
Børn kr. 30.
Husk Gymnastikkens aktivitetsmøde d. 28. april kl. 19.30!
Gymnastikudvalget
Meget mere om
HØST IF fra side 23
18
Hadbjerg Skole,
Hadbjerg – Ødum – Selling borgerforeninger,
HØST IF, Sundhedsambassadørerne i Selling samt
Ødum Hadbjerg Menighedsråd byder velkommen til
en mindeværdig fejring af
70-året for Danmarks befrielse
Medvirkende
Den musikdramatiske forestilling
Terezíns Ildfluer opføres for første
gang siden 1946. Det er et teaterstykke, der bærer på et helt unikt
stykke verdenshistorie
Hadbjerg Skoles elever fra 4.-6. klasse
Simon Rosenbaum – Fortæller
Anna Nadiryan Nørgaard – Musikalsk ledelse
Tomas Ambt Kofod – lnstruktør og rollen som ildfluefar
Lucie Ulrichsen – Ildfluegudmor
Anna Vancova – Ildfluemor
I 1943 og 45 opførtes i koncentrationslejren Theresienstadt et teaterstykke.
Det var skabt af indsatte, mange af dem
kunstnere og lærere, og blev opført af
lejrens børn. Stykket blev lavet på baggrund af et folkekært, tjekkisk eventyr
af Jan Karafiát, ”Broucci” (på dansk
Ildfluer), som er en magisk fortælling
om ildfluernes korte, men smukke og
betydningsfulde liv.
Tomas Ambt Kofod
Anna Vancova
Simon Rosenbaum
Onsdag den 22. april
Mandag den 4. maj
Tirsdag den 5. maj – Befrielsesdagen
Foredrag med
Sonja Bandmann
Teaterforestillingen
”Terezíns Ildfluer”
Teaterforestillingen
”Terezíns Ildfluer”
Biblioteket på Hadbjerg Skole
Premiereaften i HØST-Hallen
i HØST-Hallen med ”Aftershow”
Kl. 19.30 Sonja Bandmann var 16 år og boede sammen med
sin familie i det indre København, da tyskerne besatte Danmark i 1940. Godt tre år efter måtte hun
og hendes familie og mange tusinde andre danske
jøder flygte til Sverige.
Kl. 19.30 Velkomst
v/lokalsamfundsrep. i Landsbyrådet Vagn Poulsen
Indledning ved Borgmester Niels Borring
Kl. 15.00 Velkomst v/lokalsamfundsrep. i Landsbyrådet
Vagn Poulsen
Kom og hør Sonja fortælle om at være jøde i
Danmark under 2. verdenskrig og om ”flugten til
Sverige”. Fanny Poulsen vil også være til stede.
Sonja og Fanny flygtede sammen og har siden
holdt sammen.
Foredraget holdes i biblioteket på Hadbjerg Skole
og menighedsrådets kulturudvalg serverer kaffe
og kage.
Sonja Bandmann og Fanny Poulsen
Kl. 19.45 Forestilling
Kl. 21.00 Opsending af 125 kinesiske lanterner uden for hallen
Befrielsessang
Hadbjerg Kirke
Kl. 21.30 Befrielsessang i Hadbjerg Kirke med fællessang og
korsang om fred, frihed og forår.
Organist Anders Dohn og professionelle sangere
vil være med til at gøre denne sene aftenstund til
en stemningsfyldt oplevelse.
Vi slutter med vin og kransekage i våbenhuset kl. 22
Indledning ved Isabelle Friis Madsen – formand for
Børne- og skoleudvalget
Kl. 15.15 Forestilling
Kl. 16.30 Vores gæster fra Theresienstadtforeningen vil
mødes uformelt med interesserede efter forestillingen og fortælle deres egne historier på gulvet i
teatersalen. Holocaust dramaturg Lauren McConnell, Central Michigan University, USA, vil også
være til stede. Alle er velkomne; dørene er også
åbne for interesserede, der tidligere har set forestillingen.
Ca. 17.30 Vi runder af
Køb billet til begge forestillinger
i Bogcentret Bøger og Papir i Hadsten
eller på http://flexbillet.dk/hadbjerg-skole/
HØST IF
Torsdag den 7. maj
HØST IF Motion
Foredrag med
Jørgen Carlsen
Ødum Præstegård kl. 19.30
Portræt af en nazibøddel
Ondskaben i Det Tredje Rige 1933-45
Den tysk-amerikanske filosof Hannah Arendt (1906-75) fulgte på
nærmeste hold retssagen mod nazibødlen Adolf Eichmann. Den
foregik i Jerusalem og førte til hans domfældelse og henrettelse i
begyndelsen af 60’erne.
Eichmann var den, der med stor effektivitet organiserede fangetransporterne til udryddelseslejrene i Det Tredje Rige. Det foregik
pr. jernbane, hvor fangerne blev behandlet værre end dyr. De blev
stuvet sammen i kreaturvogne og fik ingen forplejning undervejs.
Da de kom til endestationen, og de endelig kunne se himlen igen,
havde de udsigt til udryddelseslejrens rygende skorstene. 6 millioner af disse fanger endte i gaskamrene. Ikke mindst takket være
Eichmanns store organisationstalent. Eichmann var en af de helt
store aktører i den nazistiske udryddelsesmaskine.
Under retssagen blev han underkastet en lang række personlighedsanalyser. Formålet var selvfølgelig at kunne gribe om
ondets rod. Havde han en ulykkelig barndom? Følte han sig svigtet
af andre? Led han af mindreværdsfølelse? Nærede han sadistiske
tilbøjeligheder?
Det påfaldende var bare, at der intet dæmonisk eller satanisk var
over Eichmann. Hans personlighed befandt sig inden for normalområdet. Psykologisk betragtet lignede han en punktlig og
pertentlig bogholdertype. Hans rædselsgerninger bestod snarere
i hans bureaukratiske korrekthed og manglende evne til at indleve
sig i konsekvenserne af sine handlinger. Det ”interessante” ved
ham var, at han som person var så inderligt uinteressant. Denne
pointe udmønter Hannah Arendt i udtrykket ”ondskabens banalitet.”
Alt dette vil Jørgen Carlsen berette om i sit foredrag.
Jørgen Carlsen er siden 1986 forstander på Testrup Højskole. Fra
2011 tillige medlem af Etisk Råd. Desuden er han klummeskribent i
Kristeligt Dagblad.
Jørgen Carlsen
Cykling for
motionister
Onsdage kl. 18.30
cykler vi fra HØST-Hallen
Så er cykling igen klar efter vintermånederne. Bemærk at det
nu er onsdage vi cykler. Som
noget nyt har vi allieret os med
Ole Gregersen, som vil stå for
cykling på racercykel. Så hvis
der er nogen, der er til lidt mere
end det normale tempo, så er
denne mulighed der også.
I år har vi valgt, at det ligesom
andre motionister i HØST IF:
Stavgang, HØST IF Løb etc., skal
koste lidt at deltage, som en del
af HØST IF fællesskabet. Det er
dog beskedent kr. 150 for hele
sæsonen. Det dækker bl.a. mulighed for brug af klublokale til
socialt samvær hygge og kaffe/
te. Desuden vil der være mulighed for et par aktiviteter ud
over onsdagscyklingen henover
sæsonen.
Vi ses til Cykling i HØST IF.
Henvendelse kan ske til
Jonna, tlf. 29 88 91 61, træffes
efter kl. 16.
Du kan også maile til os på
[email protected]
Vi glæder os til at se dig til en
cykelaften i sommeren
Jonna og Niels Erik Thomsen
HØST IF Løb
Sæsonen er i fuld gang i HØST
IF Løb. Rigtig mange får løbet en
masse kilometer i det dejligt forårsvejr, og der er hver gang en
pæn flok til den faste fælles træning tirsdag og søndag. Vi har
altid plads til flere løbere, som
enten lige er startet op med løb
eller som bare trænger til nogle
at løbe sammen med. Et nyt tiltag med fast opsamling, hvor de
forreste efter hver 1-2 km løber
helt tilbage til bagerste løber har
gjort at vi løber mere sammen
og mange faktisk også lidt længere ture.
Aktivitetsoversigt april-juni
6. april: Egå Engsø Rundt, 5 eller 10 km motionsløb
3. maj: Wings for Life World Run (se næste side)
5. juni: HØST Grundlovsløbet
21. juni: Aarhus City Halvmarathon, 21,095 km motionsløb
Faste træningstider, fra HØST-Hallen
Tirsdag kl. 19.30 – fællestræning med fastlagt klubtræning
Søndag kl. 10.00 – fællestræning med mulighed for længere
ture, klubtur 1. søndag i måneden
Medlemskab af HØST IF Løb
Det koster 200 kr. for en hel sæson (januar-december). Man er velkommen til at komme og løbe med 2-3 gange inden
man melder sig ind. Indmeldelse sker på HØST IF
website.
Vel løb
Claus Glavind
23
HØST IF
HØST IF
En verdensbegivenhed
kommer til HØST-området
Søndag den 3.
maj kommer
det verdensomspændende motionsløb Wings for Life World
Run forbi vores lokalområde
Wings for Life World Run er ”et
løb for dem som ikke kan”, og
støtter forskning i rygmarvsskader. Løbet starter i Aarhus kl. 13
og er på op til 100 km. Efter 53
km ca. kl. 16.10 går ruten ind
i Favrskov kommune. Løbet er
specielt, fordi målstregen er en
bil, der indhenter deltagerne
bagfra, idet den starter 30 min.
senere end løberne og øger tempo i takt med, at løbet er i gang
– så måske findes vinderen lige
der, hvor du står.
Vi har brug for din hjælp…
Udover at du jo naturligvis har
mulighed for at deltage i selve
løbet, kan du også hjælpe til
som official – enten som vejviser eller ved en væskepost.
HØST IF Løb dækker nemlig
den del af løbet, som går igennem Favrskov Kommune og
med stor sandsynlighed også
den del på ruten, hvor den danske vinder bliver fundet. I alt
skal vi bruge ca. 24 hjælpere til
opgaver af ca. 1-1½ times varighed fra kl. 15.30. Som hjælper
skal man blot møde ved HØSTHallen, der fungerer som base.
Man modtager en beskrivelse
for den enkelte opgave, som
skal udføres, og der arrangeres
kørsel til/fra ruten. Som official
modtager man forplejning samt
en racebag med sponsorgaver
fra bl.a. Red Bull.
Official-tilmelding foregår ved
at henvende sig til Claus Glavind, mail [email protected]
eller tlf. 22 49 83 45. Læs mere om løbet og se ruten på
www.wingsforlifeworldrun.com.
Yderligere info
Claus Glavind
[email protected], 22 49 83 45
Bettina Sørensen
[email protected], 22 86 07 47
24
Stavgang
Sommersæson
Så er vintersæsonen slut og vi er
gået over til sommergang.
Vi går derfor nu hver torsdag
kl. 19.00 fra HØST-Hallen og
hygger os efterfølgende i klublokalet med kaffe og social hygge.
En gang om måneden kører vi
et sted hen, så vi får set nogle
andre omgivelser. Udgangspunktet er stadig HØST-Hallen.
Vel mødt gamle som nye deltagere.
Vagn Salling Poulsen
Tlf. 86 91 43 76 / 72 20 24 56
Krolf
Vi spiller hver onsdag og fredag eftermiddag fra kl. 13.00
ved HØST-Hallen
Kom og prøv at være med! Vi har
nu 2 helt fine baner, så vi kan
være en masse spillere. Du kan
låne køller og kugler helt gratis.
Vi har det sjovt! Og der er altid
kaffe bagefter!
Kontaktoplysninger
Krolf: Margit Jensen tlf. 22 76 57 78
Petanque: Erik Pedersen tlf. 29 42 02 96
JuJitsu
HØST-Hallen
udvidelse!
Status – information fra
projektgruppen
Projekt ”Akut udvidelse af Servicefaciliteter i HØST-Hallen
2012”
Som tidligere nævnt har vi delt
det oprindelige opgraderingsprojekt op i 3 dele. Så efter afslutning af del 1 er vi allerede
nu ved at kigge på del 2.
Del 2 består af fitnessrum
samt yderligere lokaler til aktiviteter kombineret med brug til
klublokale.
Vi har fået lavet tegninger og
et overslag som vi fremsender
til Budget 2016 for Favrskov
Kommune her i april.
De midler vi har sparet op til
dette, håber vi kan komme i spil
til del 2 og samtidigt være med
til at gøre procestiden kortere.
Måske med en mulig udvidelse
i år 2016.
Ligesom det netop afsluttede
opgraderingsprojekt del 1 vil
der løbende blive informeret
om del 2-projektet her i HØST.
Kontaktperson i projektgruppen
er Lars Olsen
Tlf. 86 91 40 07 / 30 75 22 12
E-mail [email protected]
Træningstider
Tiger (6-11 år): Tirsdag kl. 17.00-18.00
Drage (12-15 år):Tirsdag kl. 18.00-19.15
Voksne:
Tirsdag kl. 18.00-19.15 Torsdag kl. 20.30-22.00
Web http://jujitsu.langton.dk
https://www.facebook.com/pages/Hadbjerg-Ju-Jitsu/303073069735211
E-mail [email protected]
25
HØST IF
HØST IF
Sponsorhjørnet
HØST IF har til
stadighed brug for
hjælp til forskellige
behov og ting der
skal udføres – både
fysisk og økonomisk. Derfor er det
dejligt når virksomheder og private
giver tilsagn om at
give en hånd med.
Hører I om nogen
der kan være potentielle sponsorer, vil
vi godt lige have ”et
vink”, så vi kan få
fulgt op på dette i
sponsorudvalget.
Playersponsorater
i HØST IF
Vi har siden lanceringen af disse sponsorater,
haft en stor succes. Faktisk har vi til denne sæson formået at fordoble antallet af playersponsorater fra 2014. De eksisterende playersponsorater
Rasmus Rungø Johansen – CasinoEvents.dk
Jakob Rungø Johansen – KE EL-installation v. Torben Eriksen
Mogens Krogh – Hadbjerg Mur & Beton v. Morten Eriksen
Casper Lazcko – Vistoft Byg v. Kent Vistoft
Der har været stor efterspørgsel på playersponsorater op til denne sæson, hvilket illustreres
bedst ved at vi har fået en sponsor helt fra
Skanderborg. Det er følgende spillere og sponsorer vi har tilknyttet i 2015 sæsonen
Nikolaj Svejstrup Loft – Radius Møbler
Rasmus Knage Thomsen – Midtjyllands Sommerhusudlejning
Jonas Kristensen – Midtjyllands Sommerhusudlejning Simon Buus Olsen – Rema 1000 Skanderborg v. Martin Kruse
I det næste nummer af HØST vil der være billeder med spilleren og sponsoren, samt en kort
kommentar om hvorfor man vælger at støtte
seniorholdet i HØST IF på denne måde. Skulle
der være interesse fra andre virksomheder
for playersponsorater til seniorholdet, så skal
man være mere end velkommen til at kontakte Simon Buus Olsen på tlf. 41 13 84 82 eller
[email protected]
26
OK
OK Plus sponsortiltag fortsætter for fuld styrke i foråret 2015
OK Plus tester nyt tiltag til alle
klubber og foreninger, der har
en sponsoraftale med OK. Det
nye tiltag går ud på flg.:
• for hver solgt ½ liters Plus
vand
• for hver solgt kop kaffe fra
OK Plus’ kaffeautomat
fra OK Ødum, bidrager OK
Ødum med et 60 øre til HØST
IF’s klubkasse. Det vil sige at
alle kunder, der køber disse
produkter hos netop OK Ødum
automatisk støtter HØST IF.
Ideen er selvfølgelig at gøre opmærksom på OK’s produkter
og samtidig styrke samarbejdet
mellem OK og HØST IF.
Denne sponsoraktivitet til
gavn for HØST IF startede i foråret 2014 og fortsætter så nu
også i 2015.
Tak for støtten til OK og tak
til jer der handler kaffe og vand
hos OK Ødum!
OK Ødum er jo vores lokale
indkøbsbutik i HØST-området,
hvor vi lige kan få det vi står og
mangler. Er bredt sortiment er
der i butikken, så det er nemt
lige at smutte forbi når der lige
skal bruges det ene eller andet.
Morgenbrød kan også hentes
her både hverdage og weekender. Og så er er jo flere muligheder for at få stillet sulten, med
flere menuer og andet varmt på
menukortet når man ikke lige
selv vil stå ved kødgryderne. OK
Plus Ødum er godt lokalt sted at
handle generelt og en rigtig god
samarbejdspartner for HØST IF!
OK aftale i øvrigt
NU OGSÅ: Bestil EL via OK og
får dobbelt up pr. liter tanket
i HØST IF tilskud (de første 3
HØST IF OK elkunder er nu klar,
så HØST IF får nu 12 øre pr. liter
hver gang der tankes
Husk benzinkort til OK med
HØST IF aftale støtter HØST IF
hver gang der tankes.
Du skal huske at du så støtter ungdomsarbejdet i HØST IF
med 6 øre pr. liter, hver gang du
tanker, når du har et OK benzinkort der er tilknyttet HØST IF.
En god og nem måde at støtte
idrætten i lokalsamfundet. Og
til stor glæde for ungdommen i
HØST IF. Tilbud: Hvis man laver
en EL aftale hos OK får HØST IF
nu 12 øre pr. tanket liter benzin
i sponsorstøtte på de benzinkort der er tilknyttet HØST IF.
Så er du interesseret i dette
nye gode OK tilbud med støtte
til HØST IF, så kontakt undertegnede på telefonnummer 3075
2212 eller mød op på tanken
på en af kampagnedatoerne.
I klublokalet i HØST-Hallen er
der brochurer etc. og det vil også
være at finde på hjemmesiden.
Kampagner
Kampagnearrangement
vil
fremover være kombineret mellem fredage kl. 12.00 - 16.00 og
lørdage kl. 10.00 - 14.00. Næste
gang vi er der er vil være en fredag i april kl. 12-16. Kig ind til
OK når vi er der for at få lavet et
OK kort som du får med derfra
med det samme via vores OK
konsulent på stedet!!
Eller benyt vores hjemmeside
www.høstif.dk hvor det også er
muligt at bestille OK kort.
Så støt lokalsporten. Køb benzin og el igennem OK. Så støtter
du din lokaleforening. Sponsorstøtten fra OK går til ungdomsarbejdet i HØST IF.
Lars Olsen
HØST IF
Sponsorudvalg
27
HØST IF
HØST IF
Fodbold
Hjemmebaneoversigt
over kampene her i foråret
Dato
18.4.2015
21.4.2015
22.4.2015
26.4.2015
26.4.2015
26.4.2015
26.4.2015
26.4.2015
26.4.2015
26.4.2015
29.4.2015
29.4.2015
29.4.2015
30.4.2015
6.5.2015
8.5.2015
11.5.2015
13.5.2015
13.5.2015
17.5.2015
19.5.2015
20.5.2015
20.5.2015
21.5.2015
27.5.2015
27.5.2015
28.5.2015
29.5.2015
30.5.2015
30.5.2015
30.5.2015
Kl.
11.15
18.45
19.00
12.00
12.00
13.00
13.00
14.00
14.00
15.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.30
18.00
19.00
13.00
19.00
19.00
19.00
18.00
18.00
18.30
19.00
19.00
10.00
10.30
11.00
28
Bane Bane nr.
11
1 11
1 7
2 8
2 8
3 8
2 8
3 8
2 8
3 11
1 8
2 7
2 11
1 11
1 11
1 11
1 11
1 8
2 7
2 11
1 11
1 7
2 11
1 8
2 8
2 11
1 11
1 11
1 5
4 5
4 5
4 Række
U15 Drenge B 11M Herrer Serie 4
Kvinde C2 (+15) 7M
U11 Drenge B2 8M
U11 Drenge B2 8M
U11 Drenge B2 8M
U11 Drenge B2 8M
U11 Drenge B2 8M
U11 Drenge B2 8M
Herrer Serie 6 11M
U13 Piger (DGI)
Kvinde C2 (+15) 7M
ØOB Oldboys 40 år
Herrer Serie 4
ØOB Oldboys 40 år
Herrer Serie 6 11M
U15 Drenge B 11M
U13 Piger (DGI)
Kvinde C2 (+15) 7M
Herrer Serie 6 11M
Herrer Serie 4
Kvinde C2 (+15) 7M
ØOB Oldboys 40 år
U13 Piger (DGI)
U13 Piger (DGI)
U15 Drenge B 11M
Herrer Serie 4
Herrer Serie 6 11M
U9 Drenge B (DGI)
U9 Drenge B (DGI)
U9 Drenge B (DGI)
Hjemmehold
HØST IF
HØST IF
HØST IF
Ådalen IF
Skødstrup SF
Hornslet IF
HØST IF
Allingaabro IF
IF Mols
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
Nørager BK
HØST IF
Udehold
Houlbjerg/Laurbjerg IF
Søften GF
Hørning IF
HØST IF
IF Mols
Skødstrup SF
Allingaabro IF
Ådalen IF
Hornslet IF
Ådalen IF
Grenå IF
Hammel GF
HEI
Lisbjerg FC
HOG Hinnerup
Værum GF
Helsted Fremad IF 2
Østdjurs 91
Christiansbjerg IF 1
Nielstrup/Voldum IF
FC Sabur
Lystrup IF
Skødstrup SF
Spentrup IF
Langå IK
VRI
Vejlby IK 1
Dronningborg B
Nørager BK
Randers KFUM
Randers KFUM
Dato
3.6.2015
3.6.2015
3.6.2015
3.6.2015
3.6.2015
3.6.2015
3.6.2015
6.6.2015
6.6.2015
6.6.2015
6.6.2015
6.6.2015
10.6.2015
10.6.2015
14.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
17.6.2015
21.6.2015
1.7.2015
Kl.
17.30
17.30
18.10
18.10
18.50
19.00
18.00
10.00
10.00
10.45
10.45
14.00
18.30
19.00
13.00
17.30
17.30
18.15
18.15
19.00
19.00
19.00
11.00
19.00
Bane Bane nr.
5
4 5
5 5
4 5
5 5
4 11
1 8
2 5
4 5
5 5
4 5
5 11
1 11
1 7
2 11
1 8
2 8
3 8
2 8
3 8
2 8
3 11
1 11
1 11
1 Række
U10 Piger B 5M
U10 Piger B 5M
U10 Piger B 5M
U10 Piger B 5M
U10 Piger B 5M
ØOB Oldboys 40 år
U13 Piger (DGI)
U7 Drenge B
U7 Drenge B
U7 Drenge B
U7 Drenge B
Herrer Serie 4
U15 Drenge B 11M
Kvinde C2 (+15) 7M
Herrer Serie 6 11M
U10 Drenge B (DGI)
U10 Drenge B (DGI)
U10 Drenge B (DGI)
U10 Drenge B (DGI)
U10 Drenge B (DGI)
U10 Drenge B (DGI)
ØOB Oldboys 40 år
Herrer Serie 4
ØOB Oldboys 40 år
Hjemmehold
HØST IF
Helsted Fr.
Hadsten SK
SMIFF
Ommersyssel
HØST IF
HØST IF
HØST IF
SMIFF
SMIFF
Hammel GF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
Allingaabro IF
Østdjurs 91
Nørager BK
Østdjurs 91
IF Midtdjurs
HØST IF
HØST IF
HØST IF
HØST IF
Udehold
SMIFF
Hadsten SK
Ommersyssel IF
Oversidder
Helsted Fremad IF
Søften GF
Rougsø FF
Grenå IF
Hammel GF
Grenå IF
HØST IF
Dronningborg B
Hadsten SK
IF Haurum/Sall
Vorup FB 2
IF Alliancen
IF Midtdjurs
HØST IF
Allingaabro IF
Nørager BK
IF Alliancen
Ugelbølle IF
Kristrup Boldklub 2
Virup IF
HØST IF Fodboldudvalg 2015
Navn
Lars Olsen
Bent Engdal Nielsen
Jørgen Halgaard
John Langdahl
Erik Pedersen
Funktion
Mobil
Formand
30 75 22 12
Næstformand/kampfordeler 22 25 01 74
Trænerrepræsentant
29 91 36 02
Forældrerepræsentant
27 20 01 46
Materiel
29 42 02 96
E-Mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
29
HØST IF
HØST IF
Trænere og ledere 2015
Hold
U6 Dr og Pi
U7 Dr og Pi
U8 Drenge
U9 Drenge
U10 Drenge
U11 Drenge
U15 Drenge
U8-9-10 Piger
U13-14 Piger
Damesenior
Herresenior
Old Girls
HSK-samarb.
Old Boys
Motion Herre
30
Funktion
Navn
Tlf.
Træner
Jørgen Halgaard
29 91 36 02
Hjælpetræner Mathilde Juhl-Christensen
Hjælpetræner Rosa Shevlin
Træner
Thomas Smalbro
25 13 90 98
Træner
Fabian Fog Wichmann 61 28 88 47
Træner
Søren Søndergaard
27 21 31 97
Træner/Holdleder Martin Ahrentsen
50 96 76 99
Træner
Martin Simonsen
31 32 27 79
Hjælpetræner Magnus Mikkelsen
20 91 26 14
Træner
Rasmus Knage Thomsen 21 84 16 44
Forældrekontakt Marianne Langdahl
27 20 01 47
Træner
Morten Bjerregaard
22 85 20 26
Hjælpetræner Jes Søberg
30 24 39 09
Holdleder
Tina Bille
60 18 64 20
Træner
Bo Jørgensen
41 38 07 07
Træner
Kristoffer Sørensen
20 22 23 71
Træner
Martin Skåning
23 96 34 59
Træner
Mogens Krogh
26 79 67 14
Holdleder
Rikke Randrup
23 84 34 47
Træner
Simon Buus Olsen
41 13 84 82
Holdleder
Malene Buhl Jensen
60 48 20 20
Træner
Svend Aage Vinther
26 31 80 04
Træner
Rikke Svendgaard Nielsen40 81 91 02
Træner
Cilja Astrup
28 26 56 20
Træner
Caroline Juhl-Christensen 20 72 21 17
Træner
Noel Shevlin
51 21 37 44
Træner
Carsten Kvistgaard
28 44 68 40
Holdleder
Rikke Randrup
23 84 34 47
Træner
Rasmus Martens
31 44 30 10
Træner
Rune Fugl
23 67 87 50
Holdleder
Bent Engdal Nielsen
22 25 01 74
Træner
Simon Buus Olsen
41 13 84 82
Holdleder
Kurt Svejstrup
29 93 00 58
Holdleder
Kenneth Berg Pedersen 28 99 36 63
Holdleder
Brian Amdi
30 70 33 37
Kontaktperson Lars Olsen
30 75 22 12
Holdleder
Christina Mikkelsen
20 91 26 14
Holdleder
Tina Bille
60 18 64 20
Holdleder
Carlo Nielsen
61 60 30 65
Holdleder
Poul Jensen
30 54 24 82
Træningstider 2015
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Aldersgrupper er gældende indtil sommerferien 2015, herefter
rykkes der op i næste U-gruppe.
Træningstider er ligeledes
gældende indtil sommerferien,
herefter kan der ske ændringer.
De enkelte hold vil informere
om ændringer ligesom de vil
fremgå af vores hjemmeside
www.høstif.dk
Hold
Årgang eller klasse
U6 Dr. og piger 3-6 år/årg. 2009 eller yngre
U7 Dr. og piger BH-klasse/årg. 2008
U8 Drenge
1. klasse/årg. 2007
U9 Drenge
2. klasse/årg. 2006
U10 Drenge
3. klasse/årg. 2005
U11 Drenge
4. klasse/årg. 2004
U15 Drenge
7. klasse/årg. 2000 eller yngre
U8-9-10 Piger 1.-3. klasse/årg. 2005-06-07
U12-13-14 Piger 5.-7. klasse/årg. 2000-01-02
Damesenior
Født før 1998
Herresenior
Født før 1998
Old Girls
Født før 1984
Old Boys
Født før 1979
Motion Herrer
Træningsdag
Torsdag
Tirsdag og torsdag
Tirsdag og torsdag
Mandag og onsdag
Mandag og onsdag
Mandag og onsdag
Mandag og onsdag
Mandag og onsdag
Mandag og torsdag
Mandag
Tirsdag og torsdag
HSK-samarb.
Træner ikke
Onsdag
Klokken
16.30-17.30
16.30-17.30
16.30-18.00
16.30-18.00
16.30-18.00
16.30-18.00
18.30-20.00
16.45-18.00
17.00-18.15
19.00-20.30
19.00-21.00
Kamp onsdag
Kamp onsdag
19.00-21.00
Fodboldudvalget
Vil du være ny spiller
eller har du spørgsmål?
Så kontakt Fodbold­
formand Lars Olsen,
tlf. 30 75 22 12
31
HØST IF
HØST IF
Kampfordeler i
HØST IF søges!
Genopslag!
Som tidligere annonceret har vores hidtidige kampfordeler Tina Bille valgt at
stoppe som kampfordeler. Så vi mangler
en der vil stå for denne del. Det er en
del af arbejdet i Fodboldudvalget. Arbejdet består i via DBU Kluboffice og DGI at
planlægge og tilrettelægge kampe. Samt
foretage flytninger og svare på evt. flytteanmodninger.
Ligeså at være med til sammen med
Fodboldudvalgets Senioransvarlige at
finde lokale dommere til de kampe, der
kan dømmes lokalt og af egne dommere.
Der vil være mulighed for via Tina at
få et introkursus i, hvordan man arbejder i Kluboffice, samt en kort beskrivelse
af arbejdsopgaver og håndtering af disse.
Ligeledes er der i Fodboldudvalget backup personer der kan træde til, når det er
nødvendigt. Så vi vil meget gerne udbyde
denne mulighed for at blive HØST IF’s
næste kampfordeler til jer forældre eller hvem det måtte være der vil give en
hånd med i HØST IF Fodboldafdeling. Et
spændende arbejde til gavn for HØST IF.
Det kan siges, at alle de indledende manøvrer for forårssæsonen, tilmelding af
hold, planlægning af kampe etc. er foretaget. ”Så det er lige til at gå til”!
Indtil videre varetages opgaven midlertidigt af Bent Engdal.
Er du interesseret, så kontakt formand Lars Olsen, tlf. 30 75 22 12, e-mail
[email protected]
Fodboldudvalget
32
U10 Piger til
Jyske Mester­
skaber inden­
dørs
U10 Piger HØST IF som trænes
af Sven Åge Winther har været
til Jyske Mesterskaber i Indefodbold i Hobro i marts måned.
Svend Åge skriver
om weekendturen
Jeg vil lige sige tak for turen til
jyske mesterskaber. Det var en
rigtig hyggelig tur med pigerne,
og det er helt klart godt for sammenholdet.
Resultatmæssigt
kan vi se, at nogle af de andre
hold har langt flere spillere at
vælge imellem, og nogle af dem
er jo også rene U11-hold. Men
HØST-pigerne kæmpede for
sagen, så beskedne nederlag
på 0-2, 1-2, 1-5, 1-2 og en puljekamp som endte 2-2 er jo slet
ikke så dårligt.
Mange tak på U10 pigernes
vegne.
Sven Åge
Det er dejligt med gode oplevelser for pigerne. Tak til U10-pigerne for at repræsentere HØST
IF på det jyske landkort.
Fodboldudvalget
Randers FC arrangement
for alle ungdomsspillere
Fredag den 8. maj
Denne dato har vi fået invitation til, samme med alle andre 43
samarbejdsklubber
i RFC-samarbejdet,
at overvære superAlle Jeres ungdomsspillere kan deltage, men I skal
liga hjemmekamp
udforme en fælles klubtilmelding, og for hver 15
Randers FC mod FC
ungdoms spillere må der gratis deltage 2 trænere/
Nordsjælland. Inviledere.
tationen har disse
Som et ekstra tilbud vil vi tilbyde, at der kan kombemærkninger:
me en gratis forælder med til kampen sammen med
sit barn.
Øvrige voksne og søskende er meget velkommen,
og her yder Randers FC 20% grupperabat på billetterne ved minimum 10 betalende personer. Faktura
fremsendes til klubben efter bestilling, så angiv venligst faktureringsadresse ved tilmelding.
De deltagende klubber skal have deres klubtrøjer
på. Klubnavn og logo vil blive vist og nævnt på vores
storskærm på AutoC Park Randers!
Fo d b o l d u d v a l g e t
Der vil være præmie til den klub, der laver den
flotteste opbakning til Randers FC, og her tænkes der
takker Randers FC
på bl.a. på flag, tifo, banner, sange, skilte m.m. (brug
for
indbydelsen.
fantasien). Vi kårer vinderklubberne sidst i anden
Dejligt med disse
halvleg, og vinderklubberne får mulighed for et bearrangementer for
søg af flere Randers FC-spillere til en træningsaften
klubberne.
i egen klub. Her vil der være mulighed for at træne,
Fodboldudvalget
få autografer, lære tricks og få en snak med Randers
vil sørge for at alle
FC-spillerne.
HØST IF børne- &
ungdomsspillere får
Med venlig hilsen
Bjarne Lauridsen – Randers FC
denne invitation.
Hvis der skulle
være andre, der er
Vi laver en samlet klubtilmelinteresseret i at deltage uden for
det nævnte forum, så kontakt ding som giver de 20% i grupLars Olsen, [email protected] perabat for ekstra deltagere.
eller ring 30 75 22 12.
Gerne i god tid inden sidste
Fodboldudvalget
frist for tilmelding den 8. maj.
33
HØST IF
U15 Drenge
11-mands fodbold
Opstart 2015
70-80 tilskuere til at overvære
I år er U15-holdet sprunget fra kampene.
8-mands fodbold til 11-mandsVi har dog en hård pulje med
fodbold.
et par nedrykkere fra A-rækken,
Dette er en stor opgave/udfor- men holdet og jeg, som træner,
dring for flere af spillerne, som er blevet enige om, at vi skal foraldrig har prøvet dette før. Men søge at se på det som en proces,
processen er faktisk gået okay, hvor vi skal toppe i efteråret.
siden vi startede i februar.
Foråret er en læringsfase, hvor
Faktisk vandt holdet deres vi lige skal ind i rutinerne og
første træningskamp i Hadbjerg finde hinanden på banen.
med 2-1 over Randers Freja, som
Vi håber at folk i HØST-omhavde samlet et A-B-C hold i et rådet også vil bakke op om disse
til kampen.
unge gutters hjemmekampe, så
Ugen efter mødte vi igen Ran- de får de bedst mulige forhold
ders Freja og et rent A-hold. Her at præstere i.
tabte vi desværre 0-2, men var
Hvis der skulle være spillere
faktisk rigtig fint med i store i området, som ønsker at prøve
dele af kampen.
fodbold af på U15-holdet i HØST
Noget rigtigt positivt er den IF, kan man kontakte Simon Buus
teamspirit, der er på holdet, et Olsen på tlf. 41 13 84 82 eller
hold i total balance. Hierarkiet [email protected]
er der, men der er kort fra anføDet skal lige nævnes at U15rer til 14. mand i truppen, hvil- holdet er samlet af årgangene
ket gør det til en fornøjelse at 6.-7.-8. klasse, så er man 12 år i
træne disse unge talenter.
6. klasse, kan der også være muSamtidig er der en massiv lighed for at prøve holdet af.
opbakning til holdet, hvilket illustreres godt ved, at vi til vores
Simon Buus Olsen
Træner
to træningskampe har været
34
HØST IF
Senior Serie 4 og Serie 6
Opstart 2015
Vi har til sæsonen skiftet træner fra Peter Møller Thomsen
i 2014 til undertegnede Simon
Buus Olsen. De fleste omkring
fodbold i HØST IF, kender mig
enten som den råbende forsvarer for seniorholdet eller som
træner på fodboldskole og for
U15-holdet.
Jeg har overtaget holdet i år, efter
en hård efterårssæson 2014, hvor
vi røg ind i nogle ordentlige nederlag (fortjente, som ufortjente).
Samtidig har vi mistet vores
absolutte topscorer, ”Laksen”
(Casper Lazcko), hvilket selvfølgeligt sætter sine spor, når scoreren af 60 % af vores mål i hele
2014 forsvinder. Men vi ønsker
Casper al mulig held og lykke i
Søften, hvor han har fået en god
opstart med 7 mål i de seneste
4 træningskampe for deres Serie
1 hold.
Vi startede op lørdag d. 7. februar med nytårsappel. Efter
en kort træning snakkede vi
om forventningerne til denne
sæson og fik afstemt det med
hinanden. Jeg kommer til som
træner, ikke blot med en anderledes spillestil, men et helt nyt
spilkoncept, som gerne skulle
gøre os bedre i organisationen,
samt give os større muligheder
for at dominere kampene med
og uden bolden.
Jeg tror hverken spillerne eller jeg havde forventet, at vi
udviklede os så hurtigt og kom
så hurtigt ind i konceptet, som
tilfældet har været. Vi spillede
første træningskamp d. 13. februar mod HLIF (Serie 3), hvor
vi nærmest ikke havde bolden,
men fokuserede så meget på
det defensive arbejde, som faktisk gik over al forventning, da
vi faktisk ikke gav chancer væk.
I slutningen gav dommeren dog
et meget tyndt straffespark så
HLIF vandt 1-0.
Herefter begyndte vi ret hurtigt at udvikle os, mest af alt
fordi træningsindsatsen har været helt kanon. Vi har i opstarten kørt med knap 20 spillere til
træning i gennemsnit, hvilket
vidst aldrig er set før i HØST IF.
D. 7. marts mødte vi så HOG
(Serie 3), som nok vil spille med
om oprykning i denne sæson.
Den første halve time var et
mareridt, hvor intet fungerede
og vi var bagud 1-4 efter 30 min.
De sidste 60 min blev dog vendepunktet i hele opstarten. Her
var det som om at spillerne fik
en stor, stor ”aha-oplevelse”, ift.
konceptets tankegang. Vi var
uheldige med ikke at vinde de
sidste 60 min. 2-1, men måtte
til sidst indkassere et mål til 3-6.
Herfra har vi ikke set os tilbage
og i de sidste 3 træningskampe
35
HØST IF
HØST IF
I opstarten var vi også på træningslejr i Skjern, hvilket var en
fantastisk weekend, som gav en
ordentligt nyk opad ift. fælleskabet og sammenholdet i truppen. Fodbolden var lidt i anden
række på turen, her skulle vi
lære hinanden endnu bedre at
kende uden for banen.
Anfører
Rasmus
Rungø
Johansen
36
har vi vundet alle 3, med 2-0.
I 2014 havde vi 3 clean sheets
inkl. træningskampe. Det formåede vi lige at gøre på 3 kampe
i marts. Derfor går vi ind til turneringsstart med stor selvtillid
til at vi kan spille lige op med
alle modstandere. Specielt vores 2-0 sejr over Søften, som vi
også er i pulje med, gav selvtillid. Her gav vi ikke en eneste
chance væk i 90 min. og kontrollerede kampen fra start til
slut på bolden. Det var vel den
bedste kamp, jeg kan huske et
seniorhold i HØST IF har spillet
i min 10 årige karriere som senior i HØST IF.
Turneringsstart
Weekenden d. 4. og 5. april
gik turneringen så i gang
for både Serie 4 og Serie 6.
Serie 6 spillede lokalopgør mod
Voldum i Voldum. Her var det
en tæt kamp med nerve og vilje,
som det hører til sig i sådan et
lokalopgør, uanset niveau. Vi
kommer tidligt foran, men må
desværre indkassere to mål
undervejs. Vi havde chancerne,
men bolden ville bare ikke ind,
efter 2 skud på træværket.
Men alt i alt en super indsats
mod Voldum, som går hårdt efter oprykningen til Serie 5 i år.
Serie 4 spillede søndag d. 5.
april imod FC Sabur, som ligesom os selv, var nedrykkere
fra Serie 3. Det blev en meget
tæt kamp, med Sabur mest på
bolden, men os med de bedste
muligheder i omstillingerne. Vi
kommer foran 1-0 midt i første
halvleg ved anfører Rasmus
Rungø Johansen. Rasmus er en
del at en brødretrio vi har på
holdet, hvor Mads Møller Johansen og Jakob Rungø Johansen er de to andre.
Mads scorede faktisk imod
Voldum om lørdagen og hele
weekenden stod i deres navn
må man sige. For efter at Sabur
udligner 10 min. før tid, så bliver Jakob matchvinder 5 min.
før tid med et af de flotteste
frisparksmål jeg nogensinde har
set. Dermed en fremragende
start for Serie 4-holdet, som dermed nappede 3 gode point på
en svær udebane, mod oprykningsfavoritterne FC Sabur.
Vi håber, vi kan fortsætte de
gode resultater, og vi håber specielt, at vi kan spille i samme
rammer som sidste år på hjemmebane, hvor det jo nærmest
var superliga-standard flere
gange. Kom og støt holdene når
de spiller hjemme, så lover vi
underholdning hver gang.
Skulle du have lyst til at spille fodbold, hvad end det er på
hyggeplan eller lidt mere seriøst, så send en sms eller ring
til 41 13 84 82 eller på e-mail
[email protected]
Man kan også skrive til mig personligt på facebook, ved at søge
på Simon Buus Olsen.
Før sæsonen lavede truppen
et værdisæt, hvor den absolut
vigtigste for alle spillerne var:
Fællesskab! Så alle er velkomne
og vil blive taget imod og indlemmet i truppen på en rigtig
god måde.
Simon Buus Olsen
Cheftræner for herreseniorholdet
OB40 holdet
OB-holdet er allerede i gang med
turneringen når HØST april
udkommer. Der skal spilles 12
kampe inden sommerferien.
Så det er et hårdt program fra
de ”gamle ben”! Hjemmekampe
spilles onsdage. Se kampoversigt for hjemmekampe.
Holdleder for holdet er Carlo
Nielsen.
Spørgsmål eller andet ved
OB40-holdet kan stilles til Carlo
på tlf. 61 60 30 65 eller e-mail
[email protected]
Match­
vinder
Jakob
Rungø
Johansen
Fodboldudvalget
37
Her
Akupunktør
Anna Grethe Strange
Baunehøjvej 158, Hadbjerg 86 91 47 47
Autoforhandler
HTC-biler – Autoriseret VW-Skoda
Torben & Benno
87 61 31 17
Kirkevej 67, Hadsten www.htc-biler.dk
Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS
21 71 15 77
Mekonomen Autoteknik www.kp-e.dk
Byvej 8, Selling
Bach –
86 98 28 09
Hadsten service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten
Hadbjerg Auto service 40 35 39 10
Bredgårdsvej 9 hadbjergautoservice.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten
86 98 10 00
Østergade 21, Hadsten
Sparekassen Kronjylland 86 98 28 11
Søndergade 8, Hadsten
vestjyskBANK
86 98 15 00
Østergade 15, Hadsten
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning
Gunnar Lauritsen
86 98 39 00
Søndergade 7, Hadsten
Unik Begravelse
70 23 53 03
Vestergade 15, Hadsten
www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer
OK
86 98 92 66
Landevejen 203, Ødum
Blikkenslager Se vvs
Bogtrykker
Buchs
86 42 05 99
Kertemindevej 15, 8940 Randers SV
By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
Lillian Lindberg
30 64 31 94
[email protected]
Hadbjerg Borgerforening
Kurt Rasmussen
24 43 35 63
38
Kolofon
finder du
Selling Borger- & Grundejerforening
Jesper Dissing Henckel
42 80 27 50
H.C.Andersensvej 2
[email protected]
Cykler
PedalPedersen
51 91 44 50
Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dk
Ejendomsmægler
DanBolig Hadsten
87 61 31 80
Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk
Joan Pank
[email protected]
Elektriker
KE EL-Installation
86 98 95 11
Gunderuplundvej 2, Ødum
Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
Hadbjergvej 136, Hadbjerg
www.hadbjergmurogbeton.dk
[email protected]
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
Udlejning v/Grethe Majgaard26 59 32 12
Selling Forsamlingshus
Udlejning
86 91 45 85
Ødum Forsamlingshus
Udlejning
30 64 31 94
Fotograf
Jette Schulz
29 88 50 86
Smedebakken 24, Hadbjerg
www.jetteschulz.dk
Frisør
Byens frisør
86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten
www.byensfrisoerhadsten.dk
KlippeHuset Hadbjerg 40 10 30 73
Rikke Skorstengaard
Rødkælkevej 18 [email protected]
Galleri
Det lille Galleri
22 97 33 84
Per Tjørnild
www.det-lille-galleri.dk
Ødumvej 30, Ødum
[email protected]
Gartner / frugt og grønt
Minna og Per Rasmussen 86 91 18 08
Tåstrupvej 60, Grundfør
Have- og parkmaskiner
Hadsten Have-Parkmaskiner
Skanderborgvej 13, Hadsten 29 13 04 98
Hårde hvidevarer
Aktiv Hvidevareservice 70 10 10 05
V/Martin Simonsen
www.ahs.dk
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
Kirkekontor
Hadsten kirkekontor
86 98 04 25
Kirkevej 5, Hadsten
Maler
H.A. Sørensen & Søn
86 91 45 40
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Sel.
Murer
Selling Byggefirma aps 86 91 48 99
ved Harry Nielsen, Bavne Alle 12, Hadsten
Præstegård
Ødum Præstegård
86 98 90 65
Ødumvej 32, Ødum
[email protected]
Rådgivende ingeniør
CECP Cortez Engineering 70 20 22 03
Ådalen 19, Selling
[email protected]
www.cortez.dk
Skole
Hadbjerg skole, kontorerne89 64 48 00
Hadbjerg skolefritidsordning89 64 48 20
Snedker
JC Møbler
30 53 21 11
Jørgen Svenningsen, Ødum Torv 5
Sport og gymnastik
HØST IF
www.høstif.dk
Vivi Jensen, formand:
29 82 04 11
Klublokalet:
86 91 42 46
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn
ved Claus Mikkelsen
86 91 41 90
Baunehøjvej 160, Hadbjerg 24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen 86 91 45 78
Ødumvej 6, Selling
40 21 49 50
Tømrermester Hans Johnsen Hansen
Mejlbyvej 21, Røved
86 98 90 99
Tømrermester Hans Peter Krogh
Ådalen 11, Selling
86 91 41 40
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S 87 61 33 16
v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7
I/S Ødum Vandværk
Formand Erik Poulsen
86 98 91 43
Kasserer Jørgen Svenningsen86 98 95 33
Vvs og blikkenslager
Byens Oliefyr & V.V.S. Service
Mågevej 20, Hadsten
86 98 08 86
HØST
Udgives af et samvirke, bestående af foreninger,
menighedsråd og skolebestyrelse.
R e d a k t ø r : R i k k e M ø l l e r A n t v o r s k o v
E - m a i l : r m a _ o e d u m @ h o t m a i l . c o m
Tlf. 30 25 78 64
K a s s e r e r : I r m a K a t h o l m , t l f . 8 6 9 1 4 6 0 9
T e g n i n g e r : P e r T j ø r n i l d , p j o r n @ h o t m a i l . c o m
L a y o u t : N i e l s B j a r n e L a r s e n @ g m a i l . c o m
T r y k : B U C H S , t l f . 8 6 4 2 0 5 9 9
Udkommer hver måned – undtagen januar og juli
– hver den 3. fredag i måneden og 3 dage frem.
Deadline er første søndag i måneden.
Undtagelser er fremhævet.
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December
Deadline
1.5.2015
7.6.2015
9.8.2015
6.9.2015
4.10.2015
1.11.2015
29.11.2015
Udkommer
19.5.2015
22.6.2015
24.8.2015
22.9.2015
22.10.2015
16.11.2015
14.12.2015
Materiale til HØST indleveres til
Rikke Møller Antvorskov og Niels Bjarne Larsen.
Er HØST ikke kommet? Så kontakt:
P e t e r M ø l l e r t l f . 2 3 8 6 3 8 5 4
I n g e - L i s e R a t h j e t l f . 6 0 6 3 7 3 3 0
39
Kalender
Maj
April
HØST
17
18
Ødum Kirke kl. 9.30
19
Gymnastikopvisning
HØST udkommer
20
Plant et træ
21 Sct. Pauls kl. 19.00, musikgudstj.
22 Befrielsesforedrag
Kirke i Børnehøjde
23
Fællesspisning Hadbjerg
24
25
26 Hadbjerg Kirke kl. 9.30, kirkekaffe
27
28 HØST IF gymnastik aktivitetsmøde
29
30
OBS: HØST deadline
1
Ødum Kirke kl. 11.00
2
3 Wings of Life World Run
Terezins Fireflies, premiere
4
Befrielsessang
5 Terezins Fireflies, aftershow
6
7 Befrielsesforedrag
8
9 Hadbjerg kl. 10.00, konfirmation
10 Hadbjerg kl. 10.00, konfirmation
11
12
13
14 Nr. Galten Kirke kl. 9.00
15
16
17 Ødum Kirke kl. 10.00, konfirmation
18
19 HØST udkommer
20 Menighedsrådsmøde
21
22
23 Indvielse af madpakkehuset
24 Ødum Kirke kl. 11.00
25 Engen kl. 11.00, friluftsgudstjeneste
26 Sct. Pauls kl. 10.30, ældregudstj.
27
28
29
30 Hadbjerg kl. 9.30, Pilgrimsvandring
31