Præsentation fra Syngenta Landmandsmøder 2015

1
Vejen til et godt resultat i 2015…
Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014
2014 bød på:
2
•
Tidlig såning
•
Mild vinter
•
Meget nedbør i maj
•
Den tidlige såning var
den væsentlige grund til
de høje udbytter
•
Begrænsningerne var de
lave kvælstof-normer
Erfaringer med Moddus i 2014
• Kraftige afgrøder- stort behov for vækstregulering efter mild vinter
• Køligt forår medførte stort behov for Moddus M- alene eller i blanding
• Gode effekter i både korn og frøgræs af Moddus M
Djursland 2014
Skulle
have brugt
Moddus…
3
- The MODDUS Company
•
20 års erfaring med Moddus i EU
•
Højdereduktion, øget stængelstyrke,
forebygger lejesæd, større udbytter
•
Tilfredse brugere og fantastisk virkning
år efter år…
Nyt Moddus produkt…
 Mulighed for tidligere
vækstregulering
 Forbedret formulering
 Flere fysiologiske effekter
 Øget udbyttepotentiale
 Moderne additiver
– helt ny formuleringstype
 Ny DC formulering- 250 g Trinexapac/l
(MODDUS M = EC 250)
 25% øget aktivitet i marken ifht.
Moddus M (bedre fordeling på blade,
større optagelse af aktivstof)
 0.3 l/ha MODDUS Start
= 0.4 l/ha MODDUS M
 Kuldestabil ned til 7 grader
 Registreres i Danmark til anvendelse i
sæson 2015
 Registreres i alle afgrøder relevante for
Moddus (korn og frøgræs)
 Ny mulighed for tidlig vækstregulering
- allerede fra stadie 25 i korn
 Må anvendes i frøgræs fra stadie 30
 Mulighed for
2 x Moddus Start (max 0,8)
+ 1 x Moddus M (max 0,8)
Moddus Start - fordele for afgrøden
•
Øget rodudvikling i alle afgrøder,- særligt ved tidlig anvendelse
•
Øger antal af aksbærende skud
•
Større forgrønnende effekt (øget klorofyl-produktion)
•
Kraftigere strå efter tidlig anvendelse
•
God effekt mod lejesæd - lettere høst af afgrøde med høj kvalitet
•
God blandbarhed
•
God afgrødetolerance
Moddus bør anvendes når
afgrøden er i god vækst 3-4 dage
efter behandling og ikke
hæmmet af tørke eller mangel på
næringsstoffer.
Ny forbedret formulering
- fantastisk blandbarhed i sprøjten
Trinexapac fra andet firma
Mere skum
Mindre / ingen skum
Grumset sprøjtevæske
Klar sprøjtevæske
+
Andet firma
Før opblanding
Andet firma
Efter opblanding
Additiver er optimeret til
anvendelse ved lave
temperaturer
Før opblanding
Efter opblanding
Moddus Start forhindrer lejesæd på 3 måder
Rodforstærkende
Stråforstærkende
Tykkere stå
Regn
Rotdjup
Længere og
tykkere rødder
Kortere strå
Mindre
afstand
mellem
internodier
- tykkere rødder - øget rodmasse
Effekt på rodens diameter
Ubehandlet
Roddybe (cm)
ADAS UK 2013 – gennemsnit af 3 lokaliteter
Tykkere strå med Moddus Start
•
Aktivstoffet (Trinexapac‐ethyl) mindsker cellestrækningen i vækstpunkterne om foråret.
•
Resultatet bliver et stærkere strå med tykkere cellevægge. Jo før der behandles i foråret før strækning desto bedre effekt. Med
Moddus
Uden
Moddus
Moddus Start – Påvirker internodie længden
Ziesendorf (DE), vinterhvede, sort: Meister, 5 x 30 stængler per behandling
24.04.2013
BBCH 29
16.05.2013
BBCH 31
Ubehandlet
Internodie længde (cm) BBCH 71
0
5
2,7
Moddus Start
0,3 l/ha
2,5
10
15
25
30
12,0
7,7
1. Internodie
7,7
6,0
20
2. Internodie
Moddus Start +CCC
0,2 l/ha+ 0,5 l/ha
2,5
3. Internodie
Moddus Start + CCC
0,2 l/ha + 0,5 l/ha
3,0
Moddus
0,3 l/ha
3,0
CCC
1,0 l/ha
Note MODDUS = ME250 i Tyskland
7,5
5,8
8,0
7,0
9,5
10,3
Moddus Start påvirker Klorofyl koncentrationen
Harmshagen (DE), Vinterhvede, Sort: Paroli, 4 x 30 faneblade per måling
N-Tester (absolute tal) 18.06.2014, BBCH 73-75
02.04.2014
12.04.2014
BBCH 28-30
BBCH 32
550
600
650
700 SNK - Test
C
Ubehandlet
CCC
1,0 l/ha
500
CCC
1,0 l/ha
C
Moddus Start + CCC
0,2 l/ha + 0,5 l/ha
A, B
Moddus Start
0,3 l/ha
B
Moddus Start + CCC
0,2 l/ha + 0,5 l/ha
Moddus
0,2 l/ha
B
Moddus Start + CCC
0,2 l/ha + 0,5 l/ha
Moddus + CCC
0,2 l/ha + 0,5 l/ha
A, B
Moddus Start
0,3 l/ha
Moddus + CCC
0,2 l/ha + 0,5 l/ha
A
Variation i målinger
Finland 2014: Vårbyg.
Effekt af tidlig behandling (3 bl.) med MODDUS Start
Aksantal / 80 cm række
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ubehandlet
MODDUS Start 0.3 l/ha
Udbytte t/ha
7
6
5
4
Ubehandlet
3
2
1
Flere sideskud og større rodmasse
0
Ubehandlet
MODDUS Start 0.3 l/ha
Finland 2014: Vårbyg.
Effekt af tidlig behandling med MODDUS Start
Flere skud og større rødder = mere udbytte
Aksantal / 80 cm række
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ubehandlet
MODDUS Start 0.3 l/ha
Udbytte t/ha
7
6
5
4
Ubehandlet
3
2
1
0
Ubehandlet
MODDUS Start 0.3 l/ha
Europæiske timing forsøg med Moddus Start og Moddus M i hvede
29 forsøg BBCH 25 – 29. (DE, FR, UK, PO).
Sluthøjde målt ved BBCH 75
Højde i cm
85
87
84,5
84
83,2
83
82
81
Hkg/ha
86,2
86
84,9
85
84
81,0
83
82
80
81
79
80
82,7
Europæiske timing forsøg med Moddus Start og Moddus M i hvede
29 forsøg BBCH 25 - 29. Sluthøjde målt ved BBCH 75
87,00
86,00
85,00
84,00
83,00
Højde i cm
Hkg/ha
82,00
81,00
80,00
0,3 L/ha
0,4 L/ha
Moddus Start
Moddus
79,00
78,00
Ubehandlet
Sammenstilling fra forsøg 2010 2012 (DE, FR, UK, PO).
Vækstregulering i Hyvido vinterbyg på 5 tidspunkter
Plantehøjde 1 forsøg, 2014, GS75
cm
e
136
de
a-d
ab
a
cde
A GS 25
B GS 30
C GS 32
D GS 37-39
E GS 49
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
LSD 4,3
Ubehandlet Moddus Start Moddus Start Moddus Start Moddus Start Moddus Start Moddus M
0,3 l/ha (A) 0,3 l/ha (B) 0,3 l/ha (C) 0,3 l/ha (D) 0,3 l/ha (E) 0,4 l/ha (B)
Sprøjtet
DK02TP8022014
Ultang, Haderslev
St 25
st 30
st 32
st 37-39
st 49
st 30
Vækstregulering i Hyvido vinterbyg på 5 tidspunkter
Udbytte fra 1 forsøg 2014.
Hkg/ha
a
100
bcd
de
f
de
e
95,9
95
88,9
90
85,0
85
82,4
78,6
80
75
84,4
74,2
70
65
60
LSD 3,4
Ubehandlet Moddus Start Moddus Start Moddus Start Moddus Start Moddus Start Moddus M
0,3 l/ha (A) 0,3 l/ha (B) 0,3 l/ha (C) 0,3 l/ha (D) 0,3 l/ha (E) 0,4 l/ha (B)
Sprøjtet
DK02TP8022014
Ultang, Haderslev
St 25
st 30
st 32
st 37-39
st 49
st 30
A GS 25
B GS 30
C GS 32
D GS 37-39
E GS 49
Forsøg vækstregulering, Holland 2014
Sort: Residence
3 forsøg vækstregulering, Holland, 2014
% Lejesæd 18‐07
2x Trimax 0.25 + CCC 0.5
2 beh.
2x Medax Top 0.75 + Turbo 0.75
2x Moddus Start 0.2 + CCC 0.5
2x Moddus 0.25 + CCC 0.5
Trimax 0.25 + CCC 0.5
1 beh.
Medax Top 0.75 + Turbo 0.75
Moddus Start 0.2 + CCC 0.5
Moddus 0.25 + CCC 0.5
Ubehandlet
0
Sort: Residence
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Moddus Start og Moddus M anbefalinger i korn
0,2 – 0,4 l/ha
+/-CCC til st 32
0,15 - 0,3 l/ha
+/-CCC til st 32
25
Anbefaling i kornafgrøder
I kraftige afgrøder med højt potentiale anbefales
tidlig vækstregulering med 0,3 l/ha Moddus
Start, fra stadie 25
• Sikrer sideskud, rodstimulering og styrke
i afgrøden
• Giver mere ensartet afgrøde
• Ved behov, følges op med 0,2 – 0,4 l/ha
Moddus Start eller Moddus M i strækningen
Anbefaling i frøgræs
I kraftig rajgræs og rødsvingel (hundegræs)
anbefales tidlig vækstregulering med 0,4 - 0,6
l/ha Moddus Start
• Flere sideskud sætter frø og afgrøden
harmoniseres i højden
• Ved behov, følges op med 0,4 – 0,8 l/ha
Moddus Start eller Moddus M før skridning
• Der må max anvendes 0,8 Moddus Start og
0,8 Moddus M / ha pr. år
• Opfodring af frøgræshalm tilladt efter brug af
Moddus M og Moddus Start senest st 33
Med Moddus Start får du..
 Øget rodudvikling i alle afgrøder,- særligt
ved tidlig anvendelse
 Større forgrønnende effekt (øget klorofylproduktion)
 Kraftigere strå efter tidlig anvendelse
 Kuldestabil ned til 7 grader
 God effekt mod lejesæd - lettere høst og
bedre kvalitet
 Øger antal af aksbærende skud
 God blandbarhed
 God afgrødetolerance
Erfaringer med Hyvido hybridvinterbyg i 2014
Fantastiske udbytter fra praksis i 2014
Sandjord
Lerjord
Fantastiske udbytter‐ også i Tyskland (73 lok)
Schleswig-Holstein u.
Nord-Niedersachsen
105,2 dt/ha
+6,8 (N=6)
MecklenburgVorpommern
93,3 dt/ha
+5,1 (N=8)
Süd-Niedersachsen
99,6 dt/ha
+6,4 (N=12)
Brandenburg
84,6 dt/ha
+8,3 (N=6)
NordrheinWestfalen
95,9 dt/ha
+8,8 (N=6)
Sachsen-Anhalt,
Thüringen u. Sachsen
96,3 dt/ha
+6,7 (N=9)
Hessen u.
Rheinland-Pfalz
94,8 dt/ha
+7,4 (N=8)
Baden-Württemberg u.
Bayern
94,9 dt/ha
+7,1 (N=18)
Source: Hyvido Netzwerk Deutschland 2014 (Stand 25.7.),
73 Streifenversuche auf Praxisflächen mit Anbauvergleichen von
hybridoptimiert geführten Hyvido Sorten mit marktbedeutenden
Vergleichssorten. Mehr Information auf www.hyvido.de
Hyvido i Landsforsøgene 2014
Fht for udbytte
110
108
106
104
102
100
98
96
94
Trooper
Quadra
Frigg
Wootan
HejmdalKWS Meridian Padura
SY LEOO
Apropos
Matros
Erfaringer med Hyvido vinterbyg fra Demogård
•
Gennemsnitsudbytte
9.5 ts/ha
•
+ 2.5 ts / ha ved tidlig
såning (1/9) i forhold til
(15/9)
•
Tidlig såning, en
væsentlig grund til høje
udbytter
•
Lav N-norm
begrænsende (140 N)
•
Hyvido klarede tørken i
juli pga. stort rodnet
Demogård Fårevejle
Såning (15/9)
Tidlig såning (1/9)
Hyvido sorter har samme hektolitervægt som 2‐ radede sorter
Hektoliter vægt i vinterbyg
71
70
69
SY LEOO
Padura
68
67
66
SY 210‐79
Wootan
Anisette
Matros
Blanding,vi‐byg2
65
64
Apropos
KWS Meridian
Erfaringer fra 2014 med Hyvido
Schleswig-Holstein u.
Nord-Niedersachsen
105,2 dt/ha
+6,8 (N=6)
MecklenburgVorpommern
93,3 dt/ha
+5,1 (N=8)
Süd-Niedersachsen
99,6 dt/ha
+6,4 (N=12)
Brandenburg
84,6 dt/ha
+8,3 (N=6)
NordrheinWestfalen
95,9 dt/ha
+8,8 (N=6)
Sachsen-Anhalt,
Thüringen u. Sachsen
96,3 dt/ha
+6,7 (N=9)
Hessen u.
Rheinland-Pfalz
94,8 dt/ha
+7,4 (N=8)
Baden-Württemberg u.
Bayern
94,9 dt/ha
+7,1 (N=18)
Skal sås i 1 uge af september
Udvikler et større rodnet
Udvikler flere sideskud
Særdeles hårdfør og robust
Har et højere udbyttepotentiale
Har den bedste kernekvalitet
Har et højt halmudbytte
Federal state
dt/ha = Hyvido Ertrag (86% TM)
+X,X = yield difference in dt/ha compared to line
Sådan ser Hyvido ud medio Februar
Hyvido- Trooper
Lokalitet: Anders Frandsen,
Ringsted
Alternativ Linie Sort
Opstart af Hyvido til forår
HUSK Mangan Mange danske
landmænd har valgt
SYNGENTA VINTERRAPS
Det er der et hav af gode grunde til!
37
Vinterraps fra Syngenta








38
Særdeles højtydende hybrid‐sorter
God vinterfasthed
God sygdomsresistens
Lave sorter med god stængelstyrke
Meget lav tilbøjelighed til lejesæd
Kort afgrødehøjde ved blomstring
Modner tidligt
Meget lette at høste
Sorter fra Syngenta
•
•
•
•
•
•
SY Carlo
Mantara
Medea
SY Saveo
SY Alhambra
SY Alister (kålbrokresistent)
Tidlig og udbredt lejesæd i de højeste sorter…
Randers i maj
40
•
70 mm på 1 døgn Jelling
•
Skybrud (>15 mm /
30 min) flere steder
•
35 % mere end
normalt !
Haderslev i juli
Høje sorter bukkede under for regnen…
Maj
Alternativ sort
17-5-2014 på Djursland
41
SY Carlo
Hund eller kat ?
Juni
Alternativ sort i juni
20-6-2014 på Mols
Foto Jens Arne Sørensen, Eg
42
SY Carlo
Konsekvenser af lejesæd
•
Ubyttetab- op til 25-30 %
•
Går ud over kvaliteten:
•
43
•
lavere olieindhold
•
risiko for spirede frø
•
flere urenheder
Medfører høstbesvær og øget
slitage på mejetærsker
Lejesæd gav en uensartet skårlægning med
frøspild og høstbesvær til følge
Juli
Alternativ sort i juli
15-7-2014 ved Randers
44
SY Carlo
Afgrødehøjde ved høst
CM
180
175
170
165
160
155
150
145
140
Sortinfo 2014
45
SY Carlo
Medea
Sortinfo 2014
DK Explicit
DK Exala
Mescal
SY Saveo
Mantara
Lejesædskarakter
Skala
1-10
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
Sortinfo 2014
46
SY Carlo
Medea
Sortinfo 2014
DK Explicit DK Exala
DK
Exclusiv
SY Saveo
Mantara
Lejesæd gav en uensartet skårlægning med
frøspild og høstbesvær til følge
Juli
Alternativ sort
15-7-2014 ved Randers
47
SY Carlo
Glimmerbøsser i raps- det kan gå rigtig galt !
Djursland
11/5 2011
48
49
Plenum anvendes fra st. 51 – 59 med 1 sprøjtning / år
Anvend 0,15 kg/ha
50
Produkt profil - PLENUM
 Aktivstof:
500 g/kg Pymetrozine
 Virkemåde:
Kontakt og fødeoptagelse – virkningstid ca. 1 uge
 Dosering:
0,15 kg/ha – max 1 sprøjtning / år.
Anbefales til 1. behandling i rapsen
 Transport i planten:
Translaminær og systemisk, fordeles i xylem
 Bier:
Ikke bimærke,- men forsigtighed tilrådes
 Godkendelse:
St. 51-59. Fra blomsterknoppen kan ses
 Resistens:
Ingen krydsresistens til andre midler mod
glimmerbøsser
 Tankblanding:
Blandbar med relevante produkter. Inkl. fl. Bor
 Pakning:
10 x 1 kg
51
Hurtig effekt og god langtidsvirkning med Plenum
Antal glimmerbøsser pr. skud
Dage efter sprøjtning
Kilde: Flakkebjerg, forsøg 2009
52 Ubehandlet ved sprøjtning; 13,75 glimmerbøsser / skud
53
 Højeste nettoudbytte med Amistar
+ Folicur i 43 Landsforsøg over 5 år
 Korteste sprøjtefrist - 28 dage før
høst
 God effekt på alle relevante
sygdomme i raps
 Amistar fordeler sig systemisk i
planten og beskytter indefra
 Behandling i fuld blomst giver
bedst effekt
 Hærder skulperne - mindre spild
 Maksimerer olieindholdet,længere frøindlejring
54
Store merudbytter for bekæmpelse af svampe i 2014
Uddrag. 4 forsøg 2014, med meget knoldbæger svamp eller gråskimmel.
1200
1000
800
600
400
200
0
55
0.35 l Aproach 0.35 l Amistar 0.35 l Amistar 0.35 kg Cantus 0.7 l Prosaro
+ 0.35 l
+ 0.175 kg + 0.35 l Folicur + 0.1 l Roller
250 EC
Prosaro 250 Cantus + 0.1 l
EC 250
EC
Roller
Ubehandlet 4592 kg/ha. 0901014.
Alle beh. St. 65. LSD forsøg: 507
0.7 l Efilor
1 l Efilor
0.35 l Aproach
+ 0.35 l Folicur
EC 250
Anbefaling i fuld blomst:
0,35 - 0,5 AMISTAR +
Orius / Folicur / Prosaro / Efilor eller
Cantus
Minimum 200-250 L/ha og ikke over 5 km/t
56
Karate- insektmidlet med den bredeste
godkendelse på markedet:
• I alle store afgrøder:
• Korn, Raps, Roer, Kartofler, Majs, Græs, Ærter, Hestebønner
• Plus godkendt i mange frugt- og grønsagsafgrøder, skovbrug og
planteskoler
• Må som eneste middel anvendes 3 gange pr. sæson i raps, korn,
roer, ærter og hestebønner
• Dette giver fleksibilitet- også i sprøjtejournalen..
Havrerødsot i vinterbyg??
Karate 2,5 WG må anvendes 3 gange / sæson mod lus
58
•
•
•
•
•
Bred og sikker ukrudtseffekt
Anderledes virkemekanisme
Skånsom uanset majsens størrelse
God effekt på rodukrudt
Anvendelse af Callisto i begge sprøjtninger
giver renere marker
• God økonomi i effektiv ukrudtsbekæmpelse!!
59
Gode effekter i landsforsøg 2014
Vrå
Led 6:
60
1. sprøjtning: 0,5 Callisto + 50 MaisTer
2. sprøjtning: 0,5 Callisto + 50 MaisTer
Ringe
Hvad er det Callisto kan…
Snerle-pileurt
Stedmoder
Melder
Ærenpris
.. og meget mere…
2 x 0,75 Callisto
61
Landsforsøg, Bramming, Juli, 2011
Bedste effekt på ærenpris med Callisto- 2 blade i majs
% effekt
Effekter
fra Planteværn-online
62
Effekter på Ærenpris med 2 eller 3-4 blade…
% effekt
2 blade
2 blade
3-4 blade
2 blade
3-4 blade
Effekter
fra Planteværn-online
63
3-4 blade
Anbefaling til bred bestand af ukrudt i majs
1
2
3
Basis mod ukrudt som
Opfølgning mod
ærenpris, pileurter
kamille & græsukrudt
Afslutning mod
natskygge, tidsler
grå bynke og
spildkartofler
ærenpris og pileurter
& storkenæb
0,5 - 0,75 Callisto +
MaisTer / Harmony
0,5 Callisto
+ MaisTer
0,5 Callisto
Anvendelse af Callisto i split-sprøjtninger giver renere marker !
64
Revus
– Effektiv beskyttelse mod
kartoffelskimmel
Mandipropamid er det stærkeste aktiv mod bladskimmel
Ifølge det europæiske EuroBlight samarbejde
X
X
X
mandipropamid
Revus
4.0
XX
X(X)
benthiavalicarb + mancozeb
cymoxanil + mancozeb
dimethomorph + mancozeb
metalaxyl‐M + mancozeb
propamocarb‐HCl + mancozeb
propamocarb‐HCl + fenamidone
Valbon
Curzate M
Acrobat
Ridomil Gold MZ
Tattoo
Tyfon
3.7
3.0
2.5
?
?
?
XX
X(X)
X(X)
X(X)
X(X)
X(X)
XX
XX
XX
1
Regnfasthed
?
XX
?
Antisporulerende
2.0
3.8
2.9
Kurativ
Dithane / Tridex
Ranman
Shirlan
Forebyggende
Stængelinfektion
dithiocarbamates (mancozeb)
cyazofamid
fluazinam
Knoldinfektion
Produktnavn
Nytilvækst
Virkning
Bladinfektion
Effektivitet
0
XXX
XX(X)
XX
XXX
XXX
0
0
0
0
0
0
X(X)
XXX
XX(X)
XX
XXX
X
X(X)
XXX
X(X)
0
XX
N/A
XX
XX
XXX
XX
XX(X)
XX(X)
XX(X)
XX(X)
X(X)
XX
X
XX(X)
XX
XX
X
X
XX
XX(X)
XX
XX
XX(X)
XX
XX(X)
XXX
XXX
XXX
1
2
Mobilitet i planten
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Translaminær + Kontakt
Translaminær + Kontakt
Translaminær + Kontakt
Translaminær + Kontakt
Systemisk + Kontakt
Systemisk + Kontakt
Systemisk + Translaminær
0 = Ingen effekt, X = rimelig effekt, XX = god effekt, XXX = meget god effekt, (X) = et halvt X, ? = ikke testet.
1 = Baseret på begrænset datamængde, 2 = I nogle forsøg var der indikationer på at karakteren burde være X(X).
www.euroblight.net
66
Registreringsforsøg
LSD 6.6
std deviation
(variability)
67
LSD 3.9
LSD
Fordeling i bladet, Regnfast – nytilvækst – translaminær
Absorberes
hurtigt
Bindes hurtigt
i vokslaget
6 timer
24 timer
68
Diffunderer ind i
bladet
3 dage
Vokser med når
bladet vokser
8 dage
Translaminær aktivitet
skimmelsporer påført bagsiden af bladet
Ubehandlet
69
Persistens af Revus vs konkurrenter
Variety Bintje
Field trial – D081, Saint Amand, 2012 (Benelux)
Max 6 treatments afterwards no treatments at all anymore!!!
inoculation 16/07/12
FAZOR 18/07/12
19/06/12 25/06/12 29/06/12 5/07/12 11/07/12 17/07/12
G
H
I
J
K
Cymoxanil Cymoxanil Cymoxanil Cymoxanil Cymoxanil Cymoxanil over all plots with every treatment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Shirlan 0.4 l/ha
Shirlan 0.4 l/ha
Revus 0.6 l/ha
Shirlan 0.4 l/ha
Revus 0.6 l/ha
Revus 0.6 l/ha
Shirlan 0.4 l/ha
Revus Top 0.6 l/ha
Ranman Top 0,5
Shirlan 0.4 l/ha
l/ha
Shirlan 0.4 l/ha
Ranman Top 0,5 l/ha
Shirlan 0.4 l/ha
Orvego Star 0,8l/ha
Shirlan 0.4 l/ha
Orvego Star 0,8 l/ha
Shirlan 0.4 l/ha
Infinito 1,2 L/ha
Important to keep canopy clean till last application  cymoxanil to every treatment
Inoculation infection rows day before last application  fast infection after last treatment
Hydrazide Maleïque (Fazor) – to stop leaf growth (restrictive conditions) and dilution of product
70
Field trial – D081, Saint Amand, 2012 (Benelux)
100
Shirlan
90
% Infection
80
70
4xRanmanTop
2XRanmanTop
60
4xOrvegoS
2xOrvegoS
50
4xInfinito1,2
40
4xRevusTop
4xRevus
2xRevus
6xRevus
30
20
10
0
17/07 20/07 25/07 27/07 31/07
Last
treatment
71
3/08
7/08
>3 weeks
ALT
10/08 14/08 17/08 23/08
>5 weeks
ALT
ALT: after last
treatment
Field trial – D081, Saint Amand, 2012 (Benelux)
10/09 – 8 weeks after last treatment
Green leaf mass - 10/09
4xInfinito1,2
ab
4xOrvegoS
bc
2xOrvegoS
bc
4xRanmanTop
bc
2XRanmanTop
c
4xRevusTop
a
6xRevus
a
4xRevus
a
2xRevus
a
Shirlan
c
0
20
40
60
% Green leaf mass
72
80
100
Beskyttelse af nytilvækst
Resultat Flakkebjerg 08667, 2008
% bladskimmel
2
1,8
1,6
1,4
1,2
Behandlet
Smittet
Ubehandlet
1
0,8
Revus
0,6
Ranman
0,4
3 dage
0,2
0
3 dages længere beskyttelse
73
Revus – rygraden i bekæmpelse af kartoffelskimmel
● Effektive sprøjtestrategier- høj regnfasthed
● Sikkerhed for optimal vækst – højt udbytte og god kvalitet
● Nem at bruge – 0,6 l Revus/ha
● Translaminær og antisporulerende
● Lav resistensrisiko – 6 sprøjtninger pr. sæson (50 %)
● Ingen risikosætninger – kun 3 dages sprøjtefrist
74
Revus Top
– sund fornuft mod Alternaria og
skimmel i kartofler
75
● Indhold: 250 g/ltr Mandipropamid + 250 g/ltr difenoconazol
● Formulering: Flydende SC formulering
● Afgrøde: Kartofler
● Sygdomme: Kartoffelskimmel og Bladplet
● Godkendt dosering pr sprøjtning: 0.6 ltr/ha
● Antal godkendte behandlinger: 2 pr. afgrøde, 14 dages interval
- Bemærk: i et sprøjteprogram er det max tilladt at anvende midler
indeholdende Mandipropamid 6 gange om året.
● Sprøjtefrist: 3 dage før optagning
76
● Indhold: 250 g/ltr Mandipropamid + 250 g/ltr difenoconazol
● Formulering: Flydende SC formulering
● Afgrøde: Kartofler
● Sygdomme: Phytophthora infestans og Alternaria spp.
● Godkendt dosering pr sprøjtning: 0.6 ltr/ha
● Antal godkendte behandlinger: 2 pr. afgrøde, 14 dages interval
- Bemærk: i et sprøjteprogram er det max tilladt at anvende midler
indeholdende Mandipropamid 6 gange om året.
● Sprøjtefrist: 3 dage før optagning
77
REVUS TOP = 2 stærke aktivstoffer
MPD
mod
Skimmel
DFZ
mod
Alternaria sp.
(MPD) Mandipropamid
(DFZ) Difenoconazol
● Carboxylic acid amide (CAA)
● Triazol
● Cellulose Biosyntese Inhibitor
● Sterol Biosyntese Inhibitor (SBI)
● Translaminar og kontakt
● Translaminar
● Forebyggende mod skimmel
● Forebyggende mod alternaria
78
Difenoconazol nyt aktivstof i kampen mod Alternaria
Tegning af
svampecelle
Strobiluriner & SDHI
Difenoconazol
(Triazol)
 Ny virkemekanisme for at modvirke resistens
79
% control
Præventiv
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I day
2 days
Kurativ
240 mg ai/l
120 mg ai/l
60 mg ai/l
20 mg ai/l
rate
Difenoconazol er forebyggende og til en hvis grad kurativ (mycellium i plantevæv)
80
REVUS TOP – Effekt mod Alternaria sp. 2011
Maximum
100
% Efficacy
80
60
40
20
0
81
Median
Minimum
Difenoconazole, Dose response på Altenaria
Rate Response
90
85
80
75
70
% Efficacy
65
60
55
50
0.3 L/HA
82
0.4 L/HA
0.6 L/HA
Altenaria resultater Landsforsøgene 2014
83
Sunds-001, Syngenta led den 2/9, % Altenaria Dækning
Led 9
Timing T1
Led 8
Timing T3
Led 3
2 X 0,3 Amistar
Led 2
2 X 0,5 Amistar
Led 1
Ubehandlet
0
84
10
20
30
40
50
60
Sunds 2014 -001, Udbytte Hkg Knolde
c
ab
bc
ab
b
Fht 115
Fht 108
T3/T5
T1/T3
640
620
600
580
560
540
520
500
85
Ubehandlet
Amistar 0,5 l/ha
(T3 og T5)
Amistar 0,3 l/ha Revus Top 0,6 l/ha Revus Top 0,6 l/ha
(T3 og T5)
(T3 og T5) +
(T1 og T3) +
Amistar 0,5 l/ha
Amistar 0,5 l/ha
(T7 og T9)
(T5 og T7)
Bedste økonomi med Amistar og Revus Top løsninger
Ubehandlet 2x0,5 Amistar 3x0,25 Signum 4x0,25 Signum 2x0,6 Revus Top +
2x0,5 Amistar
86
Konklusion
● Alternaria kan være en meget alvorlig sygdom og det er vigtigt at være
på forkant / starte tidligt
● Revus Top er vigtig i forebyggelsen af resistens hos Alternaria
● Revus Top er meget effektiv overfor begge alternariatyper (alternata og
solani).
● Optimal effekt opnås med 2 gange Revus Top efterfulgt af 2 gange
Amistar
● Sprøjtefrist er kun 3 dage før optagning
87
88
Alternaria og skimmel strategi DK
89
Alternaria og skimmel strategi DK
0,6 l/ha max 2 behandlinger
0,5 l/ha max 2 behandlinger
0,6 l/ha max 6 behandlinger eller 50% af behandlingerne
0,4 l/ha max 3 behandlinger
Andet
Skimmelprodukt
90
91
Henrik Ryberg
Tel: 30 47 05 64
Mogens Steenholt Mogensen
Tel: 20 12 01 82
Martin Clausen
Tel: 24 47 84 02
Vi er til for at hjælpe dig med et godt resultat
92