Backup - Sorø Kommune

Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Backup
Skrevet af Leif Pedersen
System/enhed:
Backup
26-02-2015
Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra
iPad.
På en iPad bliver der ikke automatisk taget backup, så det er vigtigt at have en rutine for backup.
Denne vejledning beskriver forskellige muligheder for backup. Det er muligt at kombinere dem, så
de passer til ens behov. Backup betyder, at data (dokumenter, billeder, videoer, ting i apps o.
lign.), der ligger på iPad´en, bliver der taget en sikkerhedskopi af, så det er muligt at genskabe
data. f.eks., hvis iPad´en går i stykker eller slettes. Apps kan installeres igen gratis.
Denne vejledning kommer ind på iCloud, Dropbox, OneDrive og Skoletube, men andre tjenester
kan også anvendes, det er helt op til den enkelte. En mulighed er også at sende en mail til sig selv
med det indhold, man vil have backup af.
I forbindelse med backup, så er der nogen ting, man skal være opmærksom på / overveje.
1. Bemærk at der i forbindelse med overgang til Lightspeed systemet (første
halvår 2015) IKKE kan tages en fuld backup af din iPad i iTunes eller iCloud og
gendanne den efterfølgende! Dette skyldes en teknisk begrænsning i
Lightspeed. Derfor skal der tages backup af iPad’ens data jævnfør resten af
denne vejledning
2. Lav en vurdering af hvad der skal tages backup af. Er det nødvendigt at tage
backup af alt? Eller er det f.eks. kun nogen af billederne, der skal tages backup
af?
3. Vær opmærksom på om du skal have taget backup af Noter, Pages, Numbers,
Keynote, Book Creator, Garageband, bogmærker fra Safari
4. Mail/Kalender bliver der automatisk taget backup af (gælder kun soroeskoler,
som er den der bliver brugt skolemæssigt)
5. Tjek at du kan logge ind på de tjenester, du vælger at bruge til backup. Prøv f.eks.
at logge ud af din Dropbox konto og log ind på den igen, inden du begynder at
lave backup, så du er sikker på, at du kan huske din kode. Gør dette med alle de
tjenester, du vælger at bruge til backup
6. Billeder og videoer skal gemmes på Skoletube
1/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
iCloud
iCloud er Apples backup mulighed, som kræver et Apple ID for, at man kan bruge den. iCloud kan
tage backup af dokumenter fra Pages, Numbers og Keynote, data fra apps, samt billeder og
videoer. Derudover så kan iCloud også tage backup af flere indstillinger på iPad´en, herunder
bogmærker i Safari.
Det forudsættes, at du allerede har et Apple ID, og husk at tjekke, at du kan koden til dit Apple ID.
Tryk på ”Indstillinger”
2/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Tryk på ”iCloud” og log ind med dit Apple ID
3/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Accepter betingelserne
Accepter igen
4/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Vælg ”Kombiner”
Tryk ”Tillad ikke”
5/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
For at iCloud gemmer dokumenter fra Pages, Numbers og Keynote, så skal du aktivere ”Brug
iCloud” under Pages, Numbers og Keynote
Tryk derefter på iCloud igen og derefter på ”Sikkerhedskopi”
6/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Tryk på ”Sikkerhedskopier nu” og herefter bliver der foretaget en sikkerhedskopi
7/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Dropbox
Det forudsættes, at der allerede er oprettet en Dropbox konto, og ellers se anden vejledning til
hvordan dette gøres.
I de fleste Apps på en iPad er det muligt at gemme direkte i Dropbox. Når du ser symbolet
så har du mulighed for at åbne/gemme dit dokument o. lign. i et andet program. I dette eksempel
er der taget udgangspunkt i programmet Book Creator, men samme procedure gælder andre
apps.
Åbn Book Creator
8/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Find den bog du vil tage backup af
9/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Tryk herefter på ”delingsknappen” og vælg ”Export as ePub” så du kan redigere i den
efterfølgende
Vælg herefter ”Open in…”
10/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Find ”Open in Dropbox”
Herefter åbner Dropbox app’en og ved at trykke på ”Vælg en anden mappe…” kan du bestemme
hvor du vil gemme
11/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Tryk på den mappe du vil gemme i
Tryk herefter ”Vælg”
12/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Herefter kan du se hvilken mappe du har valgt, og derefter trykker du ”Gem”
13/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Skulle du senere få brug for dokumentet hentes det frem på følgende måde fra Dropbox
Åbn Dropbox
Find filen du vil åbne og tryk på ”delingsknappen” og derefter ”Åbn i…”
14/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Vælg herefter programmet du vil åbne i. I dette eksempel vælges ”Åbn Book Creator”
Herefter åbner filen op i Book Creator, og du kan redigere i den
15/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
OneDrive
I de fleste Apps på en iPad er det muligt at gemme direkte i OneDrive. Alle har fået oprettet en
@soroeskoler.dk mail, og sammen med den er der adgang til OneDrive.
Når du ser symbolet
så har du mulighed for at åbne/gemme dit dokument o. lign. i et andet program. I dette eksempel
er der taget udgangspunkt i programmet Book Creator.
Åbn Book Creator
16/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Find den bog du vil tage backup af
17/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Tryk herefter på ”delingsknappen” og vælg ”Export as ePub” så du kan redigere i den
efterfølgende
Vælg herefter ”Open in…”
18/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Find ”Open in Arbejde”
Herefter åbner Onedrive. Tryk på ”Upload til OneDrive for Business”
19/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Herefter får du en bekræftelse på at dokumentet er blevet uploadet, som du trykker ok til.
20/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Skulle du senere få brug for dokumentet hentes det frem på følgende måde fra OneDrive
Åbn OneDrive
Tryk på filen du vil åbne
21/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Tryk på de 3 prikker og derefter på ”Åbn et andet program”
Vælg herefter programmet du vil åbne i. I dette eksempel vælges ”Åbn i Book Creator”
22/23
Vejledning fra Driftscenter IT
Sorø Kommune
Herefter åbner filen op i Book Creator, og du kan redigere i den
Skoletube
Sorø Kommune har abonnement til Skoletube, som minder meget om YouTube og giver mulighed
for gemme billeder og videoer. Billeder og videoer fylder hurtig meget på iPad´en, og da der er
begrænset plads, er det en god idé, at uploade billeder og videoer, så snart de er færdige og
derefter slette dem på iPad´en. Du skal bruge dit UNI-Login for at bruge Skoletube.
Det er også muligt at gemme fra blandt andet Book Creator i Skoletube.
LærIT.dk har lavet nogen fine videovejledninger der beskriver hvordan Skoletube anvendes, de kan
findes på dette link: http://www.laerit.dk/skoletube-til-ipad/#
23/23