børn skaber fortællinger med billeder og film

BØRN SKABER FORTÆLLINGER
MED BILLEDER OG FILM
Fortællinger er en stor del af børns liv
og lege. Børn styrker deres sproglige
kompetencer gennem fortællinger.
Børn kender billedfortællinger fra deres
billedbøger og tegneserier, og stort set alle
film er båret af en god historie. Giv børnene
nogle dejlige og lærerige oplevelser med at
skabe fortællinger med billeder og film.
HVORFOR GIVER DET MENING?
Børn skal skabe fortællinger med billeder og film fordi:
● Børn møder billedbårne fortællinger over alt i deres hverdag.
● B
illeder og film er fantastiske til at understøtte og udvikle børns fantasi og fortælle-evner.
● B
illed- og filmfortællinger styrker børns evne til at udtrykke følelser, tanker og behov.
Foto: Johanne Fick
HVAD ER EN BILLED- OG FILMFORTÆLLING?
Et enkelt billede kan vise et sted og en til flere
karakterer og genstande. Men for at finde ud
af, hvad karaktererne skal, hvordan de er og
hvordan de udvikler sig, har vi brug for flere
billeder. Og når flere billeder sættes sammen,
opstår der et fortælleforløb.
Filmfortællinger findes i mange forskellige
genrer. De optræder fx i animationsfilm, realfilm
og dokumentarfilm. Og de kan både være
sjove, uhyggelige, sørgelige og eventyrlige.
HVAD ER FORTÆLLESKEMA?
Et fortælleskema handler om, hvordan børn
opfatter forløbet i fortællinger.
En fortælling består typisk af en start, en midte
og en slutning.
De fleste fiktionsfilm er bygget op over samme
skema: En hovedkarakter skal overvinde en
række prøvelser og konflikter for at nå et
bestemt mål.
karakteren har som regel også nogle venner
og familie, der hjælper karakteren med at nå sit
mål. Konventionelle fortællinger ender for det
meste godt.
Udviklingen af børns fortælleskemaer har
både betydning for, hvordan de oplever en
filmfortælling, og for hvordan de selv fortæller.
Karakteren har ofte nogle modstandere, der
forsøger at forhindre denne i at nå sit mål. Men
HVORDAN FÅR BØRN STYR PÅ FILMFORTÆLLINGEN?
Børn kan få en begyndende fornemmelse for fortællinger gennem leg med billeder og
film. Børn kan udvikle deres fortælleskema ved at:
● Prøve at gengive handlingen efter en fælles filmoplevelse.
● Bruge billeder fra filmen som hjælp til at huske historien.
● Printe billleder fra filmen ud og lægge dem i kronologisk rækkefølge – start, midte, slutning.
● Digte videre på filmens historie.
● Prøve at skabe billed- og filmfortællinger selv.
Børn fra 5-årsalderen kan oftest selv sætte en
enkel fortælling i gang med afsæt i billeder og
film.
Her kan det anbefales at sætte fokus på hvad
børnene ser og hvad de bliver fascineret af på
billederne og i filmen.
Men det er rigtigt svært for de mindre børn,
som typisk ikke har fortælleskemaerne på plads.
Se forslag til film og filmark med billeder på
Filmportalfyn.dk under PixiFilm.
LEG FILMFORTÆLLINGEN I GANG
Giv børnene lov til at lege med de billeder og
figurer, som de skal bruge i deres filmfortælling.
Når de har lært deres figurer at kende og har
fundet på et lille handlingsforløb, kan I starte
optagelserne af fortællingen.
Den voksne spiller en aktiv rolle i forhold til
fortællingens struktur og fremdrift. Børnenes
egne fortællinger springer ofte i kronologi, tid
og sted - og det er helt ok, for de øver sig jo i at
fortælle. Her er nogle gode råd:
● Undgå opklarende intellektuelle spørgsmål, for det stopper børnenes leg og flow.
● H
vis børnene går i stå, så gå ind i legen og vær medfortæller. Lån en figur, giv den en overraskende stemme og tilfør fortællingen et skud energi.
● Efter lidt tid kan pædagogen trække sig, og børnene kan fortsætte selv.
Foto: Johanne Fick
AKTIVITETER MED BILLED- OG FILMFORTÆLLINGER
Skab fortællinger udfra tre billeder
Digt videre på film og bøger på tablets
Hvis tre billeder hænger ved siden af hinanden
vil vi naturligt prøve at skabe en forbindelse
mellem dem – en lille fortælling. Specielt hvis ét
element går igen i de tre billeder: en karakter,
en genstand eller et sted. I kan øve jer på
fortællinger sådan her:
Lad børnene digte videre på de kortfilm, I har set
sammen eller de børnebøger I har læst højt for
dem. Sådan gør I:
● L
ad børnene bruge egne fotos eller udklip fra
gamle billedbøger og tegneserier.
● Lad dem fortælle om billederne.
● Klæb de tre billeder op på et stykke karton.
● Lad børnene finde på en titel.
● Hjælp børnene med at skrive et par linjer om,
hvad fortællingen handler om.
● Udstil billeder, titler og fortællinger med
børnenes navne på.
● Gå i dialog om hvad I oplever på billederne.
Læs mere om børns leg med billeder i arket
’Børn leger med billeder’ på Filmportalfyn.dk
under PixiFilm.
● A
fspil filmen fra nettet på jeres tablets. Sæt
filmen på pause og tag skærmbilleder af
filmens figurer og baggrunde.
● B
illederne ligger nu i ’kamerarullen’.
● Fra kamerarullen henter I figurerne og
baggrundene ind i relevante apps.
● Nu kan børnene lege med figurerne og bygge
videre på fortællingerne. På den måde får de
skabt deres egne versioner af filmen.
● Inddrag gerne børnenes egne figurer,
tegninger og baggrunde.
Find gode apps til denne aktivitet i arket ’Børn,
apps, udstyr og IT’ på Filmportalfyn.dk under
PixiFilm.
Fotofortællinger fra hverdagen
Skab små filmfortællinger
Giv børnene til opgave at tage fotos af hvad
de laver om morgenen ude i garderoben, hvad
de leger på legepladsen eller spiser til frokost.
Bagefter taler I om billederne.
Lad børnene eksperimentere med små
filmfortællinger, fx stopmotion film. Se hvordan I
gør i arket ’Børn skaber animationsfilm'.
Børnenes egne udsagn er en lille fortælling om
fotoet. De er ofte morsomme eller overraskende.
Skriv udsagnene under børnenes billeder. Udstil
fotofortællingerne. De giver børn, forældre og
de voksne et godt udgangspunkt for en snak om
billedets fortælling. Her er et ex:
Der hænger et stort nærbillede af et barns
lukkede mund. I fototeksten står der:
Det dér er Elias’ mund. Den er lukket, fordi han
ikke kan li’ makrelmadder. Så han fik æg i stedet.
Sophie 5 år, rød stue.
Tekst: Malene Rungvald Christensen
Redaktion: Ditte Mejlhede
Grafisk design: mariahagerup.dk
September 2015
Inden børnene går i gang med at optage deres
film, skal de have hjælp til at få lidt styr på
fortællingen. Her er et par hjælpe-spørgsmål:
1. Hvem er med i historien?
– figurer, personer, rekvisitter.
2. Hvor befinder de sig? – baggrundsbilleder.
3. Hvad sker der? – handling.
4. Hvordan slutter fortællingen?
– Måske kysser prinsen og prinsessen
hinanden til sidst?