luxomat® pd4-s

l
esistent
g IR-RC-
Max. 150
sensor)
NO):
1; 1150
rokontakt
VAC)
04/108/
arlige
2011/65 /
LUXOMAT ® PD4-S-DAA4G
Monterings-og brugsanvisning til B.E.G. PD4-S-DAA4G
1. Product information
•
•
•
•
•
•
Slave-tilstedeværelsessensor specielt til DALI-stand-alone
system PD4-M-DAA4G
Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde
Styringsimpuls til master ved detekteret bevægelse er
uafhængig af omgivelsernes lysforhold
Nem og enkel montering
Automatisk testfunktion med masterenheden
Plug & Play – der kræves ingen indstilling af parametre
2. Sikkerhedsforskrift
4.3. Påbygnings-udgaven
11. Potentielle problemer
Sensoren skal monteres på et plant, fast underlag. Ved at løsne to
skruer, kan sensoren fjernes fra soklen. Når ledningerne er monteret korrekt og efter placeringen af soklen på loftet med de to skruer,
fastskrues sensoren igen på soklen med de to skruer.
Se figur 4.3: Montering P
4.4 Lysføler
Den ekstra lysføler er beregnet til fremtidig anvendelse.
Se figur 4.4: Lysføler LED
For stort strømforbrug af tilsluttede DALI-enheder
Tag højde for systemets samlede strømforbrug fra alle DALI-enheder (EVG og eventuelt slave-enheder). Strømforsyningen der er
integreret i PD4-M-DAA4G’en, kan leverer en stabil driftsspænding
på 150 mA for alle DALI-enheder. Hver DALI-EVG bruger ca. 2 mA.
En slave-enhed kræver 7 mA
Tilslutning af for mange slave-enheder
5. Selvtestcyklus
Arbejde med elektrisk udstyr bør kun foretages af uddannede elektrikere eller af uddannet personale under en uddannet elektrikers vejledning og opsyn i henhold til vedtægter
for elektriske installationer
I de første 60 sekunder efter strømtilslutning gennemgår sensoren
en selvtestcyklus. Under denne proces reagerer anordningen ikke
på bevægelse.
!
Sluk for hovedafbryderen før montering
6. Opstart
!
Denne anordning skal ikke bruges til at adskille andet udstyr
fra hovedafbryderen
PD4-S-DAA4G kræver ingen indstilling med parametre eller
adressering og kan derfor anvendes omgående.
!
Efter at have indsat forbindelseskablet monteres kappen til
sensoren
7. Spærring for interferenskilder
!
Trykknaptilslutning og D+/D-terminalerne må ikke tilsluttes
hovedafbryderen
For at spærre for interferenskilder, f.eks. kopimaskiner og klimaanlæg, er det muligt at sætte en hætte på linsen.
!
Der kan være mange årsager til problemer med lysregulering. Det
følgende viser et udvalg af mulige årsager.
Hvis der tilsluttes flere end 4 slave-enheder til DALI-kompaktsystemet
PD4-M-DAA4G, kan dette medføre en ikke forudset fejlfunktion i
lysstyringen.
Varmekilder i de nærmeste omgivelser
Hvis sensoren f.eks. befinder sig i umiddelbar nærhed af ventilationskanaler eller en projektør, kan varme luftstrømme, der udløses
derfra, udløse en bevægelsesdetektering. Sensoren skal placeres
i tilstrækkelig lang afstand til potentielle varmekilder som f.eks.
ventilationskanaler, projektører, kopimaskine, printer etc.
Se figur 7: Udeluk kilder til interferens
3. Operation
3.1 Generelt
PD4-S-DAA4G’en har til opgave at udvide detekteringsområdet
for en PD4-M-DAA4G. Bevægelsesdetekteringen baseres på den
passive infrarødlys-teknologi. Hvis mennesker, dyr eller andre varmekilder bevæger sig indenfor detekteringsområdet, videresender
sensoren bevægelsesdetekteringen til PD4-M-DAA4G’en ved hjælp
af en B.E.G. DALI-protokol.
Se figur 3.1: Detekteringsdiagram
8. LED-indikation
Nr.
Indication
hvid
1
Selvtestcyklus
Blinker
2
Bevægelse registreret
Kort ON
9. Vare/ vare-nr. / tilbehør
3.2. Systemegenskaber
Typ
Vare-nr.
Info
Med en PD4-M-DAA4G kan der maksimalt tilsluttes op til 4 stk.
PD4-S-DAA4G. Det er ideelt, hvis de respektive detekteringsområder overlapper hinanden med ca. 30 %. Slave enheden
bliver spændingsforsynet via DALI-bussen med et strømforbrug på
gennemsnitligt ca. 7 mA. DALI-Bussen må kun forsynes med den
nødvendige driftsspænding ved hjælp af DALI-netdelen, der er
integreret i PD4-M-DAA4G.
PD4-S-DAA4G-i
92721
versionen Slave til
montering indbygning i loft
PD4-S-DAA4G-P
92759
versionen Slave til
montering på væg
Se figur 3.2: El-diagram
3.3 I drift
Hvert 30. sekund sender PD4-S-DAA4G et B.E.G. DALI-telegram
til masteren, såfremt der indenfor disse 30 sekunder detekteres
nogen bevægelse. Så snart masteren er i drift, sender slaven
ved bevægelsesdetektering allerede hvert andet sekund et B.E.G.
DALI-telegram til masteren. Efter 3 minutter omstilles slave-enheden
igen automatisk til normal drift.
Under PD4-M-DAA4G’s adresseringsfase må ingen opholde sig i
PD4-S-DAA4G’s detekteringsområde, fordi der så kan være fare
for, at ikke alle DALI-EVG kan detekteres og adresseres.
For absolut at sikre sig, at der under adresseringen af DALI-EVG’en
ikke kan sendes noget DALI-telegram fra slave til master, anbefales
det, først at tilslutte disse til DALI-bussen, efter at alle DALI-EVG er
adresseret.
4. Montering
4.1. Generelt
Det ideelle monteringssted er indenfor i 2,5 til 3 meters højde i loftet. Der bør ikke være ventilationsenheder i umiddelbar nærhed af
sensoren, da det kan udløse „falsk alarm“-bevægelsesregistrering.
4.2. Montering
I loftet skal der først laves et rundt hul med en diameter af 68 mm.
Efter forskriftsmæssig tilslutning af kablerne indføres sensoren, i
enhold til vedlagte skitse, i den forhåndenværende hul, og fikseres
ved hjælp af fjederklemmer.
PD4-S-DAA4G_120515.indd 1
10. Tekniske data
Strømforsyning:
max. 22 V DC DALI-Bus
Registreringsområde: cirkulær, 360°
Dækningsområde:
Ø 24 m tværgående
Ø 8 m på tværs
Ø 6,4 m siddende
Beskyttelsestype/
-klasse:
P IP54, i IP20 / II / CE
Omgivende temperatur: -25°C / +50°C
Dimensioner i : Ø 98 x 96 mm
Dimensioner P : Ø 101 x 69 mm
Bolig:
Polycarbonate, UV-resistant
Impulsmellemrummet:
30 sekunder (2 sekunder i testen mode
for en periode på 3 minutter) Slave
DALI:
Strømforsyning via DALI bus på
PD4-M-DAA4G
Strømforbrug: omkring 7 mA
maksimum 4 slaver i kombination med en PD4-MDAA4G
Overensstemmelseserklæring:
Dette produkt overholder direktiverne om
1.
Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EU)
2. Laagspanning (2006/95/EU)EU
3.Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk
og elektronisk udstyr (2011/65 / EU)
4.Stærkstrømbekendtgørelsen
MAN 8605 – PD4-S-DAA4G_DK–2– 250815
0 / 60 Hz
DK
28.08.2015 11:20:11
LUXOMAT® PD4-M-DAA4G
Figures PD4-M-DAA4G-SM/FC
3.1.
3.6.
PD4-DAA4G_abb ba.pdf
1
18.02.2015
5.2.
15:10:59
2.50 m
C
M
Y
CM
SM
MY
CY
CMY
FC
K
5.3.
UP
m
24
360°
6.40 m m
8
24 m
100 mm
4.
walking towards
walking across
L
N
seated
3.2.
4
!
Master
1
L
!
!
5.4.
PBC PBB PBA
3
2
!
N NO NO PBC PBB PBA COM DA+ DA–
L
N
open
close
EVSA
DA+
DA–
DALI BUS
DA+ DA–
L
Slave 1......4
3.3.
N DA+ DA–
DALI ECG 1......64
4. 3.1
L
N
Constant light control
C
B
A
Softstart OFF_ON
D
Init light OFF_ON
_
Auto-On
OFF_ON
8.
PB
AP ohne Abdeckung.pdf
Group 1
Group 2
Group 3
DALI BUS
N L
L
- NONO D+ D- COM C B A
1
28.04.2015
DA+
DA-
A
09:45:43
B
C
DIP
123
L N DA+ DA-
Group 4
PB
FC
PBC PBB PBA
Whiteboard
illumination
PB
HVAC
1
2
/
4.3.2
M
Y
CM
Relay lines
C
MY
/
Pushbutton lines
3
C
A
CY
L
N
CMY
K
SM
DALI/
BUS lines
DALI BUS
NO NO X
D+ D-
X
COM
N
L
X
X
X
PBC PBB PBA
L N DA+ DA-
DA+
DA-
9.
B
OFF
ON