Annegrete og Orla havde også en hyggelig Sankt

Annegrete og Orla havde også en hyggelig Sankt Hans aften.
Luna er især vild med boldene til krolf.
Kære læsere.
Her, på vej ind i juli måned, ser det nu ud til, at varmegraderne
endelig har fundet vej til de nordlige breddegrader. Det passer jo
helt fantastisk, når nu langt de fleste alligevel har rettet deres fokus
mod den kommende sommerferie.
Ferie… hmm, ja, det er jo altså ikke alle, der holder ferie. Vi har jo fx
lige budt velkommen til de afløsere, som jo netop har meldt sig til, at
arbejde her hele sommeren. Vi har også lige budt velkommen til
husets nye sygeplejerske – Christine, som heller ikke lige ”forsvinder”
i ferie-mylderet.
På andre fronter bliver det en lidt ”ferie-ramt” måned, hvor flere af
de ting, der plejer at foregå ligger stille. Det er dog kun for en kort
periode, og det kan jo så evt. give bedre plads til en ekstra bustur til
stranden efter is.
I slutningen af juli har jeg også holdt ferie, og så vil jeg lige så stille
begynde, at kigge mig om efter en ny medspiller til Bjergby Posten.
Det har afgjort været til stor hjælp og fornøjelse for mig, at have
haft Gerda ved min side, og lige så svært har det været, at
acceptere, at de sidste måneder for hende har været præget af
sygdom.
Hos købmanden har jeg en ny aftale med Orla, hvor han hver anden
fredag vil træde til. Det er jeg rigtig glad for, og jeg venter mange
fornøjelige timer sammen med dig, Orla .
Endelig vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer, hvor jeg håber,
at I får ladet batterierne op til et brag af en Hashøjfest. Jeg glæder
mig!
-Indlæg til næste nummer af Bjergby Posten, kan afleveres hos Hanne
senest d. 29. juli 2015.
Alle er meget velkomne til at skrive i/til Bjergby Posten.
Mange sommer
hilsner fra Hanne.
Sommerhilsen
Fra Annegrete Dall Visby
Allerførst vil jeg sige tak for min første måned som leder af Levehjemmet
Bjergbyparken. Jeg har mødt mange dejlige mennesker, med nærvær, engagement og
lyst til at gøre noget for hjemmet, uanset om man bor her, besøger os, eller arbejder her.
Det har været dejligt at opleve.
Eden i Bjergbyparken
Nye øjne, ser som bekendt nye ting man kan gøre. Jeg vil gerne starte med at sige, at
Eden er kommet for at blive i Bjergbyparken. I har haft en rejse sammen, og jeg vil gøre
alt for, at den rejse fortsætter. Derfor skal vi have pustet liv i Eden igen, efter det har
ligget lidt stille i den periode hvor Levehjemmet har været uden leder og uden
sygeplejerske. Jeg har derfor truffet beslutning om, at vi skal have tre kursus dage i
august/september måned, hvor nye medarbejdere kan blive indført i tankerne bagved
Eden og hvor vi sammen kan se fremad. August måned bliver også den måned, hvor vi
starter med Eden møderne igen.
Ny centersygeplejerske
Vi har netop ansat Christine Damskier som sygeplejerske. I første omgang i et vikariat
og så slår vi stillingen op i august måned, hvor vi også skal have en proces omkring
ansættelse. Der skal selvfølgelig være en beboer med i ansættelsesudvalget og Hans
Aage Jensen er selvskrevet som medlem af udvalget.
Hovedrengøring og store oprydningsdag
I har måske lagt mærke til, at jeg har gået en del rundt i huset med Hanne, vores pedel
og andre personer. Der er flere steder i huset, som trænger til oprydning og
hovedrengøring. Derfor har jeg besluttet at vi laver en aftale med et eksternt
rengøringsfirma, som vi kan komme godt i bund med rengøringen både i kælder og
kvist. Inden da – holder vi store oprydningsdag, hvor vi får sorteret de ting fra, som vi
ikke bruger mere og som står og fylder, så det er svært at gøre ordentligt rent. Store
oprydningsdag skal være en god dag, hvor vi også får hygget og snakket sammen på
kryds og tværs. Det bliver i uge 33 og vi starter dagen med fælles morgenkaffe i
festsalen, ligesom middagen også bliver i festsalen. Lykke og jeg sørger for, at der er
ekstra hænder den dag. Alle er velkomne.
Hygge og varme
Der er blevet afsat midler på budgettet i år til, at vi også kan få malet og vedligeholdt
vores indvendige hus. Det er meningen, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående
af medarbejdere, beboere og deres familier (hvis det kan lykkes at finde én eller to der
har lyst). Det er mange år siden der er blevet malet rundt omkring, der er huller i
væggene og afskallet maling på karme mm. Tanken er, at arbejdsgruppen sammen skal
lave en plan for, på hvilken måde vi bedst får renoveret vores gange og køkkenarealer.
Der bliver indkaldt til første møde i arbejdsgruppen i slutningen af august måned.
Aktiviteter
Gymnastik med Elin Mortensen fortsætter uændret og starter igen til september. Sjov
motion starter igen medio august måned og det vil nu være en lokal idrætsforening I.F.
Sørbymagle, som fortsætter sjov motion. Levehjemmet vil fortsat betale for deltagelsen.
Møde for beboere og familier
Den 2. september klokken 18.30 inviterer jeg til en aften for beboere og familier, hvor
vi kan møde hinanden og hvor I kan høre mere om Eden og vi sammen kan drøfte,
hvordan vi kommer godt videre med processen. Der bliver også lejlighed til at få en
snak med vores centersygeplejerske og med mig. Vi sørger for smørrebrød og deltagelse
er gratis – men tilmelding er nødvendig. – Se invitationen længere inde i Bjergby
Posten.
Min dør er åben
Jeg er meget interesseret i dialog med alle, uanset om du bor her, arbejder her eller du
har familie her i Levehjemmet. Jeg tror på, at dialog løser mange udfordringer,
problemer og misforståelser. Så lad os snakke sammen om det der fylder – og lad os
finde en løsning sammen. Min dør er åben – men det kan være en god idé at aftale et
tidspunkt.
Du kan kontakte mig via mail [email protected] eller via tlf. 58 57 40 80
Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer
Venlig hilsen
Annegrete Dall Visby
Leder af Bjergbyparken
SMIL MED BJERGBY POSTEN!!!
Kvindelige bilister kører aldrig
forkert.
De undersøger bare
mulighederne for alternative
ruter.
De andre børn elskede at drille lille
Peter, fordi de syntes han var lidt
dum, og ikke havde for mange
brikker at flytte med
Deres favorit drilleri var at tilbyde
ham valget mellem en 5ér og en
20ér og lille Peter tog altid 5 kr., og
de grinede lige højt hver gang af
hans dumme valg.
En dag fik en ældre mand ondt af
lille Peter og sagde til ham, at de
drillede, og han skulle da tage de 20
kroner i stedet.
Lille Peter svarede den gamle
mand: - Tror du jeg er dum! Hvis jeg
tager 20éren, så gider de ikke drille
mig mere med det, og indtil videre
har jeg tjent 200 kr.
Hørt ved morgenbordet:
Fruen: - "Hvor herligt! Jeg vejer
et kilo mindre end i aftes!"
Manden: - "Nå, men du har jo
heller ikke lagt make-up
endnu!"
Hørt i klassen:
- Kan nogen sige mig, hvorfor
vi kalder vores sprog for
modersmålet? spør' læreren.
- Kan det ikke være, fordi en
far ikke har så meget at skulle
have sagt, spør' lille Per…
Sig ikke at danske mænd kun
tænker på sig selv!
I går så jeg fx en mand stå
trofast i øsende regnvejr og
holde paraplyen over sin kone i
en hel time!
- Men hun havde vist heller
aldrig prøvet at skifte hjul før!
Fra ordbogen:
Foragt - Første del af et teaterstykke der
spilles forrest på et skib.
Hovmester - Sidste år blev titlen vundet
af Karl Guth, der skoede 12 heste på en
time.
Indiskret - Serveres som regel på indisk
restaurant.
Kantlister - En person, der går meget
stille helt inde ved husmuren.
Pibetobak - Tobaksplante, der klemmer
fingrene i døren.
Støvregn - Når støvsugerposen
eksploderer.
Åkande - Bærbar beholder til opfyldning
af udtørrede vandløb.
MÅNEDSOPGAVE
Løs denne opgave:
LØSNING: ________________________________________
NAVN: ______________________________________
BOLIG: __________
Afleveres i postkassen i ”smilehullet” senest d. 29. juli 2015.
Tillykke til juni måneds vinder som blev:
Bent Jensen - Violen
- Gevinsten er på vej!
TILLYKKE MED FØDSELSDAGEN TIL:
10 år
7. juli: Peter Simonsen (1943) – Syrenen
28. juli: Hans Aage Jensen (1926) - Rosen
BJERGBYPARKEN HAR MISTET:
Gerda Aunskjær
VELKOMMEN TIL:
Else Marie Schmidt – Rosen
Ellen & Willy Larsen - Syrenen
Bjergby Posten har modtaget:
Bjergby Posten har modtaget:
GUDSTJENESTER I JULI:
Onsdag den 15. juli kl. 10.00 i Udsigten.
Onsdag den 29. juli kl. 10.00 i Udsigten.
-Alle er velkomne.
FRISØREN KOMMER :
Tirsdag den 14. juli.
Tirsdag den 28. juli.
NYT PÅ MEDARBEJDERSIDEN:
VELKOMMEN TIL:
Christine, sygeplejerske, som skal være i hele huset.
Samet, løntilskud, som skal være hos Jens i 13 uger.
Alle vores sommerferie afløsere:
Charlotte P.
dag
Gry
dag
Britta
dag
Christine
dag/aften
Charlotte H.
aften
Benno
nat
Dania, SSH elev, som startede den 29.juni og er hos på ”Rosen”.
Stine, SSH elev, som starter den 20.juli og skal være hos ”Violen”.
Sanne, SSA elev, som også starter den 20.juli og skal være hos
”Violen”.
BOCCIA
Hver tirsdag kl. 10.00 – 11.00
Kom og få en hyggelig time, med Boccia og socialt samvær sammen
med vores instruktør René .
I en pause drikker vi en kop kaffe.
SJOV MOTION:
”Sjov motion” er en del af Motionscaféerne i Slagelse Kommune.
Det er et tilbud til alle borgere med hukommelsesbesvær/demens og
pårørende.
Vi mødes i Bjergbyparken hver mandag kl. 14.30. – 15.45.
Vi starter med en halv times opvarmning/leg/gymnastik.
Derefter drikker vi kaffe med frugt eller andet til, før vi slutter af med 15
minutters træning med rekvisitter.
Instruktørerne er René, Elin og Else.
Adresse- og telefonliste på bestyrelsen i
Venneforeningen Bjergbyparken.
Formand:
Preben Edholm
Mølletoften 31
4200 Slagelse
Tlf.: 29 43 91 90, mail: [email protected]
Sekretær:
Tove Edholm
Mølletoften 31
4200 Slagelse
Tlf.: 30 54 29 54, mail: [email protected]
Kasserer:
Carsten Poulsen
Baggesensgade 24
4200 Slagelse
Tlf.: 28 79 69 80, mail: [email protected]
Heidi Olsen
Ærøvej 64, st th
4200 Slagelse
Mail: [email protected]
Venneforeningens arrangementer i 2015:
Anni Korfitzen
Baggesensgade 44
4200 Slagelse
Tlf.: 42 49 62 02
3. maj 2015: forårsfrokost for beboere og pårørende.
18. okt.2015: hyggeeftermiddag for beboere.
13. dec.2015: julehygge.
Medarbejderrepræsentanter:
Helen Frost
Mail: [email protected]
Bilagskontrollanter:
Jørgen Kjeld Jørnsgård, tlf.: 58 18 63 37
Ole Christiansen, tlf.: 58 18 62 03
Valdemarsdag:
Vi nød de nye danske kartofler og
de friskfangede rødspætter med
persillesovs.
Traditionen tro var der øl, vand og
snaps til maden.
I Levehjemmet er der også tradition
for, at vi spiser danske jordbær
mælk og fløde til dessert, og det
havde vi ikke ændret på .
HER ER MIT LIV:
I dag var vel nok en dejlig dag! I dag var én af de dage, hvor jeg prompte fik et
rungende ”Ja”, da jeg spurgte om lov, til at skrive din historie i Bjergby Posten.
Jeg blev så glad. Det var egentlig ikke fordi, jeg havde ventet en afvisning fra dig, for
du er jo altid så imødekommende, men mere fordi jeg længe har haft lyst til, at kende
mere til dig og din livshistorie.
Da jeg spørger om vi skal sætte os ind hos dig, får jeg igen det tydelige ”Ja”, og der er et
dejligt varmt og direkte glimt i dine øjne. Glimtet i øjnene er lige præcis dét, som rigtig
mange gange har ”inviteret til”, at vi lige giver et kram til hinanden når vi tilfældigvis
mødes i hverdagen. Ikke noget stort eller voldsomt – bare et rigtig dejligt ”jeg-holderaf-dig-hygge-kram”. Vi rejser os, og hånd i hånd går vi ind og sætter os ved spisebordet
i din hyggelige stue.
Vi begynder at snakke om Samsø, hvor du, Filippa, kommer fra. Jeg vil jo rigtig gerne
vide lidt om, hvad dine forældre levede af, og inde i mit hoved, har jeg helt klart en
tanke om noget landbrug og en masse dyr. Jeg bliver derfor ganske overrasket, da du
fortæller mig, at din far Ole, var købmand! ”Købmand”, siger jeg – og ganske langsomt
må jeg give slip på billedet af et lille husmandssted med køer og hestevogn og børn, der
leger på gårdspladsen imens deres mor hænger det nyvaskede tøj til tørre.
”Ja”, siger du og studerer mig indgående, og jeg bliver klar over, at det vist er på tide, at
komme tilbage på sporet. ”Købmand – på Samsø” siger jeg, vel vidende, at det var dét
du lige havde sagt én gang, så det var egentlig en ganske overflødig sætning. Jeg prøver
i stedet for, at spørge om der mon var nogle søskende? Igen det meget tydelige ”Ja”. ”Vi
var seks børn”, og jeg får at vide, at du var den næstyngste i en flok på 2 drenge og 4
piger og alle navnene får jeg også:
Ældst var Inger Beate, og efter hende kom Jørgen. Efter Jørgen kom så Anna Margrethe
tæt fulgt af Eva Marie. Et og et halvt år senere kom du (Line) Filippa, og et år senere
blev din lilebror Johan født.
Igennem historien får jeg at vide, at din far ikke blev særlig gammel før han døde. Din
mor – Johanne, tog sig så af forretningen, og var købmand i Tranebjerg. Jeg tror, at hun
må have været meget struktureret, og vi snakker om, at hun jo har haft rigeligt at se til,
når hun både har haft købmandshandel og været alene med seks børn. Der var ikke
nogen ansatte i butikken, så hun har selv bestilt varer, gjort rent og hentet varer ved
færgen. De ældste hjalp så til i hjemmet, og sørgede for, at de yngste fik lavet lektierne
til tiden. En sjælden gang imellem tog I en tur til Jylland, hvor I besøgte familien. Det
var dog ikke noget, som skete hver uge, da det var forbundet med 2 timers sejltur hver
vej.
Din mand Thyge, lærte du at kende i en alder af 16 år. Han kom fra Roskilde, og var
”rejsende” som det hed dengang, og det var jo også i den forbindelse, at hans vej kom
forbi Samsø.
I to ”fandt melodien”, blev gift og du drog med ham til Roskilde, hvor du fik arbejde i
”Kontanten”. Hen ad vejen blev I beriget med både en datter og en søn, der begge har
klaret det godt, og stadig er bosat i Roskilde, hvor de jo også er opvokset.
Selvom du flyttede fra Samsø som ung pige, kan jeg forstå, at øen fylder meget i dit
sind, og du fortæller mig også, at du med din familie har holdt utallige ferier på øen,
hvor I har boet i barndomshjemmet.
Jeg spørger på et tidspunkt, om du vil fortælle mig om alle de mange billeder du har
både stående fremme – og hængende på væggen. Det vil du heldigvis, og vi konkluderer
begge, at du bestemt har mange fælles træk med din mor. Der hænger også nogle meget
flotte malerier af købmandsgården på Samsø og også af det kæmpestore hus, som lå lige
overfor, og som viser sig at være dit barndomshjem. Nu kan jeg så pakke ”mit lille
husmandssted” helt væk, for der er ingen sammenligning overhovedet!
Vi snakker lidt igen om barndommen, og jeg vil jo også gerne vide lidt om, hvad man
som barn lavede efter skole, når lektierne var klaret. Du fortæller mig, at du har gået til
dans, og at du også har spillet klaver. – Der er dog ikke noget rungende ”Ja” fra dig, da
jeg forsøger at få dig med ud og spille på klaveret her i huset… .
Billederne er fra begyndelsen af
1940'erne og taget ved
købmand Klejs butik
Jeg har fundet lidt billeder og historie på internettet om Købmandshandelen og navnet
”Kleis”, som er dit ungpigenavn:
KLEIS, BESSER KØBMANDSHANDEL:
2 generationer af købmænd i Besser.
Det første billede viser Ole Klejs – din far, som jo også var far til Jørgen Kleis som ses
på næste billede.
Jørgen Kleis sidder på sit kontor i
købmandsbutikken.
Jørgen Kleis solgte i 1979 købmandsbutikken til Erling og Wilma Martinussen. ...
Om navnet
Skrevet af: Michael Klejs, 06/12/2005
I Danmark er Klejs ikke noget udbredt slægtsnavn. På Samsø har det til gengæld været
brugt i århundreder. Frederik Poulsen nævner i ”Efterretninger om Samsø”, at navnet
kendes tilbage fra 1705.
Opslag i kirkebøger, søruller og folketællinger mv. bekræfter, at navnet er brugt på
Samsø i hele 1700-tallet og i årene efter. I 1700-tallet var det især i Kolby, Haarmark og
Pillemark, der var personer med navnet.
Jeg hedder selv Klejs. Den første i min slægt, som vi med sikkerhed ved benyttede
navnet, er min tiptipoldefar. Ved sit første barns dåb i 1816 indskrives han nemlig i
kirkebogen med navnet Hans Olesen Klejs. Han er født i Haarmark i 1784 og slår sig
ned i Besser i begyndelsen af 1800-tallet.
Barnet fra 1816 blev den første købmand i Besser med navnet Klejs. Gennem fire
generationer gik butikken i arv fra far til søn. Den sidste, min farbror Jørgen Klejs,
stoppede i 1979.
Det er stadig et ubesvaret spørgsmål, om min tiptipoldefar, Hans, knyttede navnet Klejs
til sig, efter han kom til Besser, eller om han hed det, allerede før han kom. Men bare
ikke brugte det konsekvent. Til gengæld er jeg ret sikker på, at det alene er Hans’
efterkommere, der i dag bærer Klejs som slægtsnavn. Derudover er der en hel del, som
har Klejs, som mellemnavn, og de er ikke alene efterkommere af ham.
Klejs eller Kleis
Der findes både Kleis’ere og Klejs’ere. I ældre tid blev navnet som hovedregel stavet
med ”i”, og på landsplan er der da også flest, der hedder Kleis. I gamle dage, var der
ikke en egentlig dansk retskrivning, og ”i” og ”j” blev brugt synonymt. I min familie har
vi brugt ”j” siden slutningen af 1800-tallet. I 1905 fik min oldefar ”navnebevis” på
navnet Klejs.
En stor tak til dig Filippa. Det har været berigende og meget hyggeligt .
Knus – Hanne.
Sommertur til præstegården i Lundforlund:
Onsdag den 10. maj var der igen i år foredrag og fælleskaffebord i teltet i
præstegårdshaven.
Lars bød velkommen til foredragsholder, pianist og teolog Eva Meile, og de
mange fremmødte gæster.
Sædvanen tro, slog Mai Larsen “tonen an” til fællessang, hvorefter kaffe,
nybagte boller og utallige lækre lagkager blev serveret.
Eva Meiles foredrag handlede om emnet: folk/folket, der er lig med
1. personer, mennesker
2. nation, befolkning, de mennesker der bor i et land
3. mandskab, arbejdskraft
4. menighed, Guds folk.
Indimellem blev der sunget fra sangbogen bl.a. “Den danske sang”, af Carl
Nielsen og “Jeg er havren” af Jeppe Aakjær.
Lars sluttede eftermiddagen af med at takke Eva Meile for foredraget, og
efter den afsluttende fællessang holdt bussen parat, og turen gik atter
hjemad.
Om det var foredraget eller det altid overdådige kaffebord der trak mest,
skal være usagt, i hvert fald var det, som altid, en rigtig hyggelig
eftermiddag.
Tak til menighedsrådet for den store indsats.
Hilsen “de frivillige”: René, Korna, Elin og Else.
Cafémøde i Bjergbyparken
Dato: 18. juni 2015 kl. 14.00 i festsalen.
Dagsorden:
Referat:
Ordstyrer: Annegrete
Referent: Hanne
Annegrete byder velkommen til Christine, der er ansat som
sygeplejerske frem til oktober.
Status på de røde bygninger er, at vi har undersøgt bygningerne for
skimmelsvamp, og der er ikke fundet spor i bygningerne. Der er i
tagkonstruktionen, men det er påvist tidligere.
Vi aftaler et eden gruppe møde før sommerferien.
Spørgsmål til Eden i fremtiden?
Eden fortsætter, og vi går vejen sammen. De midler som er afsat til
personaleudvikling, vil blive brugt til edenudvikling. Der bliver også
tre edendage for medarbejderne i august måned.
Sjov Motion fortsætter. Stadig - uden brugerbetaling for beboere.
Annegrete påtænker at invitere alle familiemedlemmer og beboere til
møde efter sommerferien.
Nyt fra
o De 3 hjem:
o Violen:
Status på fuglenes flytning?
Syrenens beboere giver udtryk for, at de ikke ønsker fuglene.
Der træffes en fælles beslutning om, at Annegrete og Hanne
finder et nyt hjem til fuglene.
Gerda er sovet ind på sygehuset i nat. Før vores møde i dag
slutter, synger vi en sang for hende.
o Rosen:
Fra Hans Aage kommer en stor tak til Annegrete for velkomsten
ved Cafémødet. ”Det er som i gamle dage”, og der er ros for
måden at holde cafémødet på.
René havde arrangeret tur til Sophienholm i går. Opfordring til
at komme med ønsker til ture.
Opfordring til at invitere andre plejehjem til bocciaturneringer.
Ønske om nogle at spille kort med.
o Syrenen:
Frede efterlyser og ønsker at vi ikke lave for meget om på det der
foregår, og vi skal være bedre til at informere.
Frede foreslår en petanguebane. Annegrete og René undersøger
muligheden.
Christine foreslår at bruge petanguebanen i Fådrup indtil evt. bane
her.
Hanne informerer om Pernilles aktiviteter hen over sommeren.
o Familiemedlemmerne: Intet nyt.
o Medarbejderne:
Velkommen til Orla som købmand.
Nyt fra Ældrerådet v/Leif Jensen:
Intet nyt.
o
Næste Cafémøde er den 26. august 2015, kl. 14-15
Luna
Vind en præmie for månedens bedste forslag til en aktivitet!
Vinderen findes ved lodtrækning, og vil blive offentliggjort i
næste nummer af Bjergby Posten.
Vinderen trækker næste måneds vinder.
Den vundne aktivitet vil blive gennemført inden månedens
udgang.
Hilsen ”SOFUS Holdet” fra Violen.
Navn:
Dit forslag:
I maj måned var Sisse, Filippa, Orla, Egon, Tove og Helen på en ferietur
til Rømø.
Vi er så heldige, at de har skrevet dagbog på turen – og de vil her dele
deres oplevelser med os:
Mandag den 4. maj:
Vi tog afsted fra Bjergbyparken kl. 9.30 med Helen som chauffør.
Ved omfartsvejen var der sket en ulykke, hvor 200 grise og deres transport, var
forulykket på vej til motorvejen mod København.
Turen over broen var meget diset.
Efter vi kom godt over Fyn og havde passeret Tønder/Ribe – med et par pauser - endte
vi på ”Perlen” i Skærbæk, som er et godt spisested med god mad.
Derefter til Skærbæk og handle lidt ind (ikke at forglemme de våde varer).
Så gik turen til Rømø, hvor vi ankom til huset, og alle fik en seng at sove i.
- Herrerne fik hver deres værelse, og vi piger sover sammen to og to.
Kaffen blev nydt på terrassen, hvor Egon servicerede os .
Herefter tog vi en tur til Havneby, hvor Egon købte røgede ål til aftensmaden.
Så kørte vi en lille tur til Lakolk og nød Vesterhavet – selv bussen var næsten i bad!
Helen og Egon tjekkede alt OK.
Så var vi en tur på den anden del af Rømø, hvor Egon kiggede forsvarets område efter
med kikkert.
Aftensmaden, som fik vi hjemme i huset var koldt – røget ål og laks med en lille eller to
til halsen.
Så var der hygge til aften, og alle var vi lidt/meget flade efter en meget aktiv dag.
Tirsdag den 5. maj:
Efter en forholdsvis rolig nat (Tove måtte op et par gange), stod Egon op som han plejer
ca. kl. 06.00. Kom ind i stuen og fik et chok!!! Helen sov på sofaen! Han fik dog hurtigt
vækket hende og fik lavet morgenkaffen, hvorefter hans strømper blev klaret. Lidt efter
lidt var alle oppe, og vi nød et dejligt morgenmåltid.
Bagefter gik turen til Højer Sluse langs vandet fra Rømø. Vi var ude, og gik helt op til
den store sluse. Det var en lang tur med blæst i håret, men alle klarede den.
Bagefter gik turen til Tyskland, hvor vi alle fik handlet lidt ind. Damerne gik deres egen
indkøbstur – de tog ud på lageret, så Tove måtte sætte efter.
Hjemturen gik gennem Møgeltønder, hvor vi kørte langs med Schackenborg, og fik set
lidt af det smukke gamle miljø og de meget kønne huse.
Frokost tog vi i Tønder. Vi delte os op, da nogen ville på café og andre hellere ville i
pølsevognen og have en god gammeldaws hotdog (med det hele ).
Hjemturen fra Tønder gav både vand og lyn, men da vi kom til Rømø skinnede solen
igen. På vejen var vi omkring fiskehandleren og fik div. fiskeretter med hjem. Lidt
trætte efter turen slappede vi af med lidt kaffe og kage.
Der var bestemt aftensmads-hygge med både øl, snaps og god mad, og vi snakkede om
dagens forløb – og specielt vejret.
Bagefter slog vi alle maver, og slappede af med en god gammel dansk film på – ja,
”Charlie” – og et par glas rødvin.
Onsdag den 6. maj:
Vi stod alle tidligt op og spiste morgenmad.
Vi ville ud og se på hele Rømø.
Vi startede med kirken og kirkegården. Egon var overrasket over, at der var
stensætninger omkring gravstederne i stedet for buksbom.
Bagefter tog vi til Naturcenter Tønnisgård, hvor vi bl.a. så film om byggeriet af
dæmningen.
Så gik turen til Kommandørgården, som er en gammel rig slægtsgård fra 1700 tallet.
Nu var det så ved at være middag, og vi skulle finde et godt sted at spise. Vi kørte mod
Lakolk, og ja, vi måtte jo lige køre en tur på stranden igen, før vi fandt frokosten på
Lakolk’s butiksgade.
Så fik vi handlet lidt, inden bussen igen kørte på ”sight-seeing”.
Vi kørte til Sønderstrand, hvor vi igen kunne køre helt ud til vandet. Her så vi en flok
turister, som kørte i vandet fra Sønderstrand til Lakolk.
Bagefter kørte vi ud og spiste pandekager med is. Godt mætte og lidt trætte, tog vi til
Holm’s Fiskehandel og fik en masse forskellig fisk (mums).
Endelig gik turen hjemad – alle slappede af – nogle mere end andre .
Vi passede maden til, til aftenhygge med øl, snaps og fisk. Snakken gik højlydt om
dagens tur og oplevelser/input – og om vejret.
Torsdag den 7. maj:
Egon var tidligt i fuld gang, og kl. 06.00 var kaffen klar .
Alle kom op og vi spiste en god solid morgenmad før hjemturen.
Alle pakkede sammen og vi fik gjort rent, så vi kunne vendt næsen hjemad kl. ca. 9.30.
Frokosten spiste vi i Nyborg helt tæt ved broen.
Hjemme kl. 14.00 – trætte, men fulde af gode oplevelser og masser af socialt samvær.
PS: Trods vejrmeldinger og varsler om skybrud, havde vi fantastisk vejr på hele turen.
Citat, Egon : ”Solen følger os, hvor vi er”.
Vi glæder os til næste gang…
Sisse, Filippa, Orla, Egon, Helen & Tove.
Sankt Hans aften i Bjergbyparken
”Aftenpigerne” stod som vanligt for planlægningen af Sankt Hans
aften i Levehjemmet.
De havde sendt indbydelser ud, sørget for menuen og for, at vi
kunne sætte os til rette ved de meget smukt dækkede borde.
Så blev vi budt velkommen, og efter et par sange fik vi først en
flot og lækker forret.
Den blev fulgt af en mindst ligeså lækker hovedret, som måtte
”sættes på plads” med endnu en sang.
Da bordene var ryddet kom det store øjeblik, som mange af os
havde set frem til med store forventninger. Igen i år gik løftet
om Elses hjemmelavede rabarberkage til kaffen. Uhhhmmm.
(Tusind tak, Else. Et stort arbejde du laver, til fryd og stor glæde
for os alle).
Efter kaffe og kage var det blevet tid til, at komme ud til
bålpladsen, hvor Jens havde sørget for, at både bål og heks stod
klart.
Heksen havde vores herlige dagplejere og børnene kreeret, og vi
må sige, at hun var lige så ”styg” som hun skulle være .
Igen i år, var langt de fleste naboer samlet på græsset rundt om
bålet imens børnene hyggede sig med hinanden i det skønne vejr.
Det blev en dejlig aften med bål, båltale og naturligvis
midsommersangen.
Aftenpigerne havde ”hyret” Annegrete som båltaler, og jeg har
været så heldig, at få lov til, at sætte en kopi af den, her i
Bjergby Posten:
”Tale til Sankt Hans fest i Bjergbyparken 23. juni 2015:
Skt. Hans er en skøn tradition. For de fleste af os handler det om at fejre
midsommeren og de lyse nætter. Udsigt til – forhåbentlig - bedre vejr og ferie med
vores familier. Oprindeligt var Skt. Hans en kristen tradition. Nemlig fejringen af en
helgen Johannes Døberen, som har fødselsdag den 24. juni – og med udsigt til, at det
er jul om et halvt år.
I folketraditionen er der en generel opfattelse af, at hekse er særligt aktive på magiske
helligaftener som denne. Og på den måde er det nok sådan, at midsommerilden er
blevet koblet med brændinger på bålet. Så ilden har gennem tiden været brugt til at
afværge det onde.
Men midsommerbålet var også en række andre ting i de oprindelige bondesamfund –
nemlig en social skik, hvor man kunne mødes og fejre lyset og den danske sommer i
fællesskab. Nøjagtigt lige som den er her i aften – en social skik, som samler
mennesker på tværs af alder, erhverv og politisk ståsted.
I dag har jeg været leder af Levehjemmet Bjergbyparken i 23 dage. Jeg vil gerne sige
tak for den tillid, som jeg hver dag møder via kontakten med hjemmets beboere,
familierne, vores mange gæster, frivillige og alle medarbejderne. Jeg har ikke været her
så længe, men jeg har lagt mærke til én ting – nemlig, at jeg er landet på et helt
usædvanligt sted. Det er første gang, at jeg oplever, at der allerede efter en uge står to
ledere fra den lokale skole og daginstitution på mit kontor og hilser mig velkommen.
Tak til jer for det. Også tak til medarbejderne, vores dagplejere, dagplejebørn, vores
venskabsklasse på skolen, frivillige, familierne og vores naboer for jeres måde at tage
imod mig på. Den modtagelse har jeg været meget glad for.
Levehjemmet Bjergbyparken har været igennem et skifte fra at være institution til at
være et hjem. Og hvad betyder det skifte så? Det der er kendetegnet for et hjem er, at
her skal det gode liv leves – her skal man ikke kun plejes. Og betydningen af, hvad et
godt liv er, er meget forskelligt. Det afhænger af øjnene der ser. Så når I kigger op mod
Levehjemmet, ser I ikke en institution. I ser et hjem, der er en del af dette
lokalsamfund. I ser et hjem med 36 forskellige mennesker, der har lige så mange
forskellige livshistorier. I ser 36 mennesker der - ligesom du og jeg - gerne vil leve et
godt og værdigt liv. Jeg glæder mig til fremadrettet at være med til at sikre
Levehjemmets fortsatte rejse mod liv, der forebygger ensomhed, kedsomhed og
hjælpeløshed. Det er tre plager, som ingen mennesker behøver at blive udsat for i det
Danmark, vi bor og lever i.
Jeg tror på, at vi med sproget kan være med til at skabe forandring. Bare tænk på den
store forskel der ligger i at sige, at ”jeg bor i et Levehjem” i stedet for at sige, at ”jeg
bor på et plejecenter”. Med den måde vi taler til og med hinanden på, kan vi sammen
skabe et bedre samfund, som er inkluderende og bygger bro til hinanden. Det oplever
jeg, at I er rigtig gode til her i Slots Bjergby og Hashøj.
Jeg tror på, at det folkelige liv, som I sammen har skabt her, er det, der er med til at
skabe fremtidens Danmark. Der er meget mere fremtid i de fællesskaber og de
diskussioner, vi kan have med hinanden her lokalt - end der er i alt det, der foregår
inde på Christiansborg. Lad os snakke sammen om, hvordan vores børn trives bedst
muligt. Lad os snakke med hinanden om, hvordan vi kan skabe arbejdspladser, hvor
folk er glade for at gå på arbejde – og ikke bliver syge af det. Lad os snakke med
hinanden om, hvad et godt liv er, når man bliver ældre. Lad os snakke sammen om
hvilke holdninger og værdier, vi hver især synes, vi skal give videre til de kommende
generationer. Og lad os snakke sammen om, hvordan livet kan give bedst mening –
uanset alder. Det vigtigste er ikke, at vi er enige. Det vigtige er, at vi snakker med
hinanden om det og respekterer vores forskelligheder.
Lad os have mod til at åbne døren for hinanden – også for dem, som har et anden
etnisk oprindelse end os selv, et andet politisk ståsted eller en anden social baggrund.
Lad os opfostre vores børn og børnebørn, så det ikke kun handler om, at de skal blive
uddannet til at indgå på arbejdsmarkedet, men også til, at de bliver livsduelige – at de
bliver dannet som mennesker. Dannet på den måde, at man kan omgås andre og
dannet på den måde, at man også føler, at verden kommer én ved. At man har et
ansvar for andre mennesker og den virkelighed, man nu lever i. Det er dannelse for
mig.
Da jeg var på arbejdet i går, så jeg et smukt billede, som på alle måder var symbolsk for
et fællesskab, som giver mening. Fire dagplejemødre kom rullende forbi mit kontor i
går formiddags med den heks, som I nu ser på bålet foran jer, i én af barnevognene.
Halm er blevet forvandlet af små hænder og engagerede voksne til den flotteste heks,
jeg nogensinde har set. De kom og delte deres begejstring med os - og samtidig var de
så trygge ved at være i vores hjem, at der var plads til for de små poder at vise navler
for hinanden – og løbe ned for at kramme 103 årige Astrid, som var på vej ned af
gangen i sin kørestol. Jeg fik faktisk en klump i halsen ved det syn, der mødte mig – og
jeg kunne mærke, at JA, det er det her, det handler om. Relationer, varme og nærvær.
Jeg vil gerne sige stor tak for, at I har villet kreere denne fine heks til os alle sammen –
og tak fordi, I gæster vores hjem og spreder så meget livsglæde omkring jer. Det
betyder rigtig meget for alle os, der bor og arbejder her.
Forleden læste jeg en artikel skrevet af en 33 årig journalist Ea Ørum. I en uge flyttede
hun på et plejehjem for at mærke, hvordan det er at være gammel. Hun boede på sit
eget værelse. Hun blev hejst op og ned med lift. Hun kom i kørestol. Hun fik liggesår.
Og hun kom ikke ret meget uden for i seks dage. Og hvordan oplevede hun så det? Hun
fik smerter af det passive liv. Hun blev nedtrykt af mangel på ømhed og kontakt.
Højdepunktet for hende var, da plejehjemmets ældste beboer holdt hende i hånden til
en fest i plejehjemmet. Til slut i hendes artikel skrev hun, at hun ønsker for sin egen
fremtid, at der kommer meget mere HJEM og fælleskab end det, hun havde oplevet i
plejehjemmet. Og det er netop det, vi arbejder for at skabe i Bjergbyparken.
Vi bliver alle sammen gamle, og derfor har det en stor betydning, at vi alle tager aktivt
del i at skabe et hjem for ældre – hvor livet også kan leves, selv om man er nået til den
sidste del af ens liv. Derfor ved jeg også, at det giver stor mening for beboere,
medarbejdere, pårørende og frivillige og for mig, at vi er en aktiv og inkluderende del
af lokalsamfundet - og vi er med til at gå nogle nye veje og vise vores omverden, at det
kan gøres anderledes. Det vil vi fortsætte med.
Min vision som leder af Bjergbyparken er, at vi er sammen om at skabe et levedygtigt
fællesskab i lokalsamfundet, hvor man lever et liv med hinanden, som rækker langt
videre end det, at man ”bare” bor dør om dør. Hvor der er nærhed og fysisk kontakt.
Hvor der er tryghed og omsorg. Hvor der er plads til glæde og latter. Børn og dyr. Og
hvor man hver især bliver set, mødt og anerkendt, som det menneske, man er.
Det er det, jeg vil arbejde for som ny leder her på stedet.”
Tusind tak til ”Aftenpigerne” og de frivillige for en skøn aften, og
også tak til alle, der som deltagere, var med til at gøre denne
Sankt Hans til en god oplevelse for os alle.
Hanne.
Bjergby Posten har modtaget:
”Vi vil gerne sige tusind, tusind tak for en rigtig dejlig Sankt Hans aften i
Bjergbyparken. I aftenvagter og frivillige har gjort en fantastisk indsats,
og det har været en fornøjelse at være beboer/gæst.
Vi har fået utrolig lækker mad, og i skal have stor tak for det hele.
Mange hilsner fra Tove & Bent – Violen.”
Krolf og
sommermotion
Pernille holder ferie i hele august måned.
Derfor har hun planlagt nogle krolf- og
motionsdage i juni og juli, hvor alle, der har
lyst, kan ”swinge” arme, ben og krolfkøller.
Motionsdagene kan indeholde alt fra gåture,
stolegymnastik til ”vi synger sange” eller spiller
boccia alt efter hvad I har lyst til.
Krolf:
Tirsdag den 30. juni kl. 14.30 i haven
Tirsdag den 7. juli kl. 14.30 i haven
Motion:
Onsdag den 1. juli kl. 10.00
Torsdag den 2. juli kl. 10.00
Mandag den 6. juli kl. 10.00
Krolf og hygge i haven:
Invitation til møde for beboere og deres familier
Onsdag den 2. september 2015 klokken 18.30 - 20.30 i festsalen
Jeg vil meget gerne invitere dig og din familie til et aftenmøde, hvor vi kan møde
hinanden og hvor I kan høre om de tanker jeg gør mig om fremtiden for Levehjemmet
Bjergbyparken. Jeg er også meget interesseret i, at høre dine og din families tanker om
hvordan vi sammen kan skabe et godt liv her i Levehjemmet – for dig og for hinanden.
Levehjemmet Bjergbyparken har opnået Eden certificering. Og hvad betyder det?
Til at drøfte det, har vi inviteret Karin Dahl og Aase Porsmose fra Eden Denmark, som
har været igennem hele processen sammen med os – og som skal hjælpe os med den
fortsatte rejse ift. at bevare og videreudvikle alle de gode værdier og det indhold der
ligger i at være et Eden hjem.
I får også lejlighed til at møde Levehjemmets sygeplejerske Christine Damskier.
Program
18.30
Velkommen v/Leder Annegrete Dall Visby og medlem af
Bjergbyparkens Eden gruppe, Hans Aage Jensen
18.40-19.00
Smørrebrød, øl og vand
19.00-20.00
Oplæg om hvad det betyder, at være Eden certificeret v/
landskoordinatorer for Eden Denmark, Karin Dahl og Aase
Porsmose
20.00-20.30
Snak og opsamling på oplæg og drøftelser og hvad skal vi
arbejde videre med?
20.30
Tak for i aften
Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig via dit hus eller via e-mail til:
[email protected]
senest mandag den 24. august.
Jeg glæder mig til en hyggelig aften
Med venlig hilsen
Annegrete Dall Visby
Leder af Levehjemmet Bjergbyparken
REPARATION M.M. AF PRIVAT TØJ
TILBYDES AF:
Liselotte Hansen
Slotsbjergbyvej 19
4200 Slagelse
Mobil: 25 79 40 92

OPLÆGNING AF BUKSER, KJOLER,
NEDERDELE M.M.

SKIFTN1NG AF LYNLÅSE

SMÅREPARATIONER

STØRRE REPARATIONER

SYNING AF GARDINER

OPLÆGNING AF GARDINER
HVAD SKER I JUNI 2015 :
DAG:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
DATO:
1. juli
2. juli
3. juli
6. juli
7. juli
10. juli
14. juli
15. juli
17. juli
21. juli
HVAD SKER:
Formiddag:
Motion med Pernille.
TIDSPUNKT:
10.00
Formiddag:
Motion med Pernille.
10.00
Formiddag:
Købmanden holder åbent.
10.00 -11.00
Formiddag:
Motion med Pernille.
10.00
Formiddag:
Dagplejebørnene er her.
Boccia i festsalen.
Eftermiddag:
Mai synger hos Violen.
Krolf i haven m/Pernille
10.00 - 11.00
14.30
14.30
Formiddag:
Købmanden holder åbent.
10.00 – 11.00
Formiddag:
Dagplejebørnene er her.
Anne-Grete holder åbent i
Frisørsalonen.
Vi spiller Boccia i festsalen.
10.00 - 11.00
Formiddag:
Gudstjeneste i Udsigten.
10.00
Formiddag:
Købmanden holder åbent.
10.00 -11.00
Formiddag:
Dagplejebørnene er her.
Vi spiller Boccia i festsalen.
Eftermiddag:
Mai synger hos Violen.
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
24. juli
28. juli
29. juli
31.juli
Formiddag:
Købmanden holder åbent.
Formiddag:
Dagplejebørnene er her.
Anne-Grete holder åbent i
Frisørsalonen.
Vi spiller Boccia i festsalen.
Eftermiddag:
Mai synger hos Violen.
10.00 - 11.00
14.30
10.00 – 11.00
10.00 - 11.00
14.30
Formiddag:
Gudstjeneste i Udsigten
10.00
Formiddag:
Købmanden holder åbent.
10.00 – 11.00
Solnedgangen Sankt Hans aften fra Bjergbyparken.
BJERGBYPARKENS HJEMMESIDE:
På hjemmesiden kan du hente informationer om både Venneforeningen,
boligtyper, aktuelle aktiviteter og masser af andre ting.
Vi håber at hjemmesiden vil være til stor glæde for alle, der er
interesserede, og vi modtager meget gerne ros/ris eller gode forslag til
ændringer og tilføjelser til hjemmesiden.
www.slagelse.dk/bjergbyparken
TELEFONNUMRE:
Hovednummer/Kontor
Annegrete Visby, Leder
Violen direkte
Syrenen direkte
Rosen direkte
Køkkenet
Mobilt hovednummer – svarer hele døgnet
:
:
:
:
:
:
:
58 57 40 95
21 43 31 08
24 89 03 05
24 89 03 52
24 89 03 53
24 89 04 28
24 89 04 31
Boligselskabet Sjælland
:
46 30 47 00