Mentalisering i mødet med plejebørn og unge i skolealderen

Mandag den 12. september 2016 kl. 08.30 – 15.00
”Mentalisering i mødet med plejebørn og unge i skolealderen - redskaber til at arbejde
mentaliseringsbaseret i plejefamilier”.
Ved Anne Blom Corlin, klinisk, autoriseret psykolog.
Indholdet for kursusdagen:
At mentalisere vil sige at se sig selv udefra og andre mennesker indefra. Når man mentaliserer,
reflekterer man over sine egne og andres tanker og følelser.
Omsorgssvigtede og traumatiserede plejebørn og unge har, som følger af deres opvækst, typisk
vanskeligheder ved at mentalisere. Mentaliseringsvanskeligheder ses ofte ved, at plejebørn
misforstår andres intentioner, at deres tænkning er præget af konkrethed, samt ved, at de ofte
reagerer impulsivt og ”handler før de tænker”. Men mentalisering kan læres. Heraf udspringer
mentaliseringsbaseret behandling og pædagogik som er en tilgang, hvor man har barnets sind på
sinde og hjælper barnet med at blive i stand til at regulere sine følelser og mentalisere. Denne
tilgang kan være med til at skabe en forandring for disse børn og unge, selvom der med denne
tilgang er tale om langvarige processer.






Kursusdagen vil hovedsagligt omhandle børn i skolealderen og have fokus på følgende:
Hvad er mentalisering og kort om, hvordan denne evne udvikles.
Betydningen af traumer og omsorgsvigt for mentaliseringsevnen.
Kernebegreber i mentaliseringsbaseret samspil (herunder den mentaliserende indstilling,
interventionsspektrum, regulering af følelser mv.).
Opbygning af evner hos plejebørn og unge, her med særligt fokus på redskaber til, hvordan
plejeforældre pædagogisk og i deres samspil kan støtte plejebørn og unge med at udvikle sig
følelsesmæssigt.
At tænke ”Traumefokuseret” i mødet med plejebørn med udviklingstraumer.
Teenageperioden: Særlige udviklingsmæssige forhold som plejeforældre skal medtænke i deres
samspil med plejebarnet.
Form:
Der tilsigtes en interaktiv læring, hvor deltagernes egne erfaringer og praksis inddrages i form af
summe-øvelser m.m. Der veksles mellem undervisning, øvelser og mindre gruppearbejde. I
undervisningen illustreres teorien med cases og eksemplificeringer. Videoklip vil ligeledes blive
anvendt.
Anne Blom Corlin er klinisk psykolog, autoriseret psykolog, i gang med specialistuddannelse i
psykoterapi. Tidligere studerende ved Ph.d. programmet i udviklingspsykologi ved University of
California, Davis (2004- 2005), hvor hun samarbejdede med tilknytningsforsker Dr. Ross Thompson.
Har siden 2006 arbejdet som ekstern og selvstændig konsulent i kommuner m.m. i fht. supervision,
undervisning og terapeutiske opgaver indenfor plejefamilieområdet og har bl.a. medvirket til
udvikling af kursusmaterialet KRITH. Klinisk erfaring fra ansættelser i psykiatrien, voksenområdet.
Ansættelser i psykiatrien, heriblandt ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, ambulatorium for
stress og traumer, hvor hun arbejdede med voksne med tilknytningstraumer og chok traumer/PTSD
tilstande.
Mødested: Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup.
Tilmelding senest den 26. august 2016 til:
Birgitte Møller Aagaard [email protected]