Mis med de blå øjne

Mis med de blå øjne
Forfatter: Egon Mathiesen
Illustrator: Egon Mathiesen
Gyldendal
1949
”Gode ord”
Begynd altid med at spørge børnene, om nogen af dem
kender ordet og kan fortælle, hvad det betyder.
1. Travede
Der skal traves og tales om ord for at ”gå”, fx trave/gå/slendre/
spadsere/vandre osv. 2. Våd
Der skal leges med vand, klude og ord: en våd klud, en fugtig klud, en
tør klud, en pjaskvåd klud.
3. Træffer
Dramatiser ordet ved at lade børnene træffe hinanden.
4. Puslede
Lad nogen pusle rundt under bordet – tal om, om det larmer, når der pusles.
5. En kugle
Lav kugler af papir eller bedst modellervoks – de skal være
kuglerunde.
6. Fedtet
Tag fx lidt olie med, så alle kan få fedtede fingre.
7. En lyd
Lav forskellige lyde.
8. Gned sig
Dramatiser ordet.
9. Tyk/tynd
Antonymer, konkretiser – fx vha. pinde.
10. Luntede
Der skal luntes.
2
Spørgsmål til bogsamtale
Aidan Chambers’ grundspørgsmål
(Aidan Chambers: Tell Me, 1993):
1.
2.
3.
4.
Var der noget, du godt kunne lide i bogen?
Var der noget, du ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget, der undrede dig?
Var der mønstre, du lagde mærke til? Var der noget,
du kom til at tænke på, der minder om andre bøger
og film?
Samtale om illustrationer
Tal om kapitelopdelingen. Vis, at der er forskellige små
illustrationer under hvert tal – støt børnene i at finde ud
af betydning af de små illustrationer. Spørg børnene om
de kender andre bøger med kapitelinddeling.
Ved tredje læsning: Kopier evt. kapitel-siderne og lad
børnene skiftes til at fortælle, hvad hvert af kapitlerne
handler om.
3
Kreative aktiviteter
Der skal selvfølgelig tegnes katte. Vis evt. de børn, der har
svært ved det, den helt simple model for siddende kat.
Opgave:
Tegn det dyr, du tror, gemte sig inde i hullet i kapitel 2.
Sætninger til at gentage
(rappe, i kor, hoppe, klappe)
– Hvad skulle han gøre?
– Pludselig hørte han en masse katte mjave.
– Mis var kommet til landet med de mange mus.
4
Bogquiz
– husk fokus på sproglige elementer
Ordet solbriller er lavet af to ord – hvilke to?
Hvad var det første dyr, Mis mødte?
Hvad er antonymet til våd?
Vis, hvordan man traver.
Hvad brugte Mis som spejl?
Hedder det en eller et kat?
Nævn et ord, som betyder næsten det samme som ”at trave”.
Hvad er antonymet til tør?
Hvor mange kapitler er der i bogen?
Hvilken farve har de andre kattes øjne?
Gnid dig bag øret.
Hvad er antonymet til tynd?
Vis, med en finger, hvad der er op, og hvad der er ned.
Vis, hvordan man lunter.
Luk øjnene.
Hvem kan mjave?
Lav en lyd.
Hvad tog Mis på for at gemme sine blå øjne?
Hvor mange katte havde gule øjne?
5