GUIDE 1

GUIDE 1
Blænde
ISO
Lukkertid
Eksponeringsværdi
…. og lidt om, hvordan de hænger sammen
GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET
© 2015 LÆRfoto.dk
Indhold
Indhold ..........................................................................................................................................................................2
Indledning .....................................................................................................................................................................3
Blænde ..........................................................................................................................................................................4
Blænde og dybdeskarphed .......................................................................................................................................5
Blænde og lyset ........................................................................................................................................................6
ISO.................................................................................................................................................................................7
ISO og støj .................................................................................................................................................................8
ISO og lyset ...............................................................................................................................................................9
Lukkertid .....................................................................................................................................................................10
Lukkertid og bevægelse ..........................................................................................................................................11
Lukkertid og lyset....................................................................................................................................................12
B-I-L’en og eksponeringsværdien: EV .........................................................................................................................13
Brug B-I-L’en praksis ...............................................................................................................................................14
Det bliver lysere og mørkere i B-I-L’en ...................................................................................................................15
LÆRfoto.dk’s serie af guides er gratis. Det er korte guides med formålet at give dig en indføring i den
vidunderlige hobby: fotografering.
Du får ikke alt i serien af guides, og du bliver ikke uddannet til superfotograf ved at læse disse guides.
Det kræver nemlig masser af øvelse og træning. Det er håbet, at både øvelse og træning bliver hjulpet
godt på vej af serien af guides.
Du må gerne fortælle andre om LÆRfoto.dk og alt det, der kan findes på sitet. Men du må ikke lægge
materiale fra LÆRfoto.dk direkte på din egen hjemmeside. Hvis du ønsker at give dine læsere adgang til
at downloade guides, så link til dem. Du må selvfølgelig ikke ændre i materialet.
Alle rettigheder til såvel tekst som billedmateriale tilhører LÆRfoto.dk.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
2
Indledning
Fotografering er mere populært end nogensinde før, og fotografering har aldrig været lettere end nu. Alligevel er
der rigtig god grund til at bruge lidt tid på at lære noget om de grundlæggende begreber i fotografering. For
selvom det typisk går fint i Auto, så er det i nogle af de andre indstillinger, du får resultaterne, der er bedre end
”fint”.
LÆRfoto.dk har til formål at sprede viden og inspiration om fotografering.
Så enkelt er det.
Målet søges nået gennem en kombination af tre ting: 1) Drift af hjemmeside, 2) afholdelse af kurser/foredrag og
3) udgivelse af bøger.
1) Hjemmesiden tilbyder en række guides og artikler om fotografering. Alt sammen gratis. Hjemmesiden skal
være en levende platform for viden og inspiration.
2) Kurserne udvikles og afholdes for at tilbyde et lærerum med tid til at høre om teori og erfaringer og med
tid til at prøve tingene selv. Alle kurser planlægges med praktiske øvelser.
3) Bøgerne om fotografering udgives fra forlag i papirformat og i den takt, det lykkes at overtale forlag til
udgivelse. Herudover udgives nogle publikationer i PDF-format på hjemmesiden LÆRfoto.dk. Det er enten
bøger, der ikke kan findes forlag til, eller bøger og hæfter, der vurderes at gøre sig bedst som elektronisk
publikation.
Det er håbet, at LÆRfoto.dk vil bidrage til den fortsatte udvikling i interessen for, og kvaliteten af,
amatørfotografering.
John Nyberg
LÆRfoto.dk
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
3
Blænde
Blænde er størrelsen på den åbning, som lyset passerer igennem i objektivet. Blændetallet beskriver åbningens
størrelse. Herover kan du se, at åbningen til venstre er meget stor (stor blænde, f.eks. f/2,8) og til højre, at
åbningen er lille (lille blænde, f.eks. f/16).
I daglig tale siger vi ikke ”f over 16”. Vi siger ”blænde 16”, og derfor kan det forvirre, at ”blænde 4” er større end
”blænde 16”. Du skal altså selv huske på, at når vi siger ”blænde 4”, så mener vi ”f over 4” – hvor f er udtryk for
brændvidden (f’er står for focal lenght).
Et objektiv’s tophastighed (største blænde) er altid en del af objektivets navn. Objektivet ” Biometar 2.8/80 MC
Carl Zeiss Jena DDR” fortæller, at objektivets brændvidde er 80mm (se senere om brændvidde) og den største
blændeåbning er f/2,8.
Altså: Jo større blænde, jo mere lys kan objektivet lade passere til sensoren – jo hurtigere er objektivet.
Når du ændrer på blænden, så har det konsekvenser to steder. Dels på dybdeskarpheden, dels på den mængde
lys, som slipper ind igennem objektivet og frem til sensoren. Det kan du se mere om på de to næste sider.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
4
Blænde og dybdeskarphed
Blænden styrer hvor stor dybdeskarpheden i dit billede bliver. En stor blænde (f.eks. f/2,8) giver lille
dybdeskarphed, imens en lille blænde (f.eks. f/16) giver stor dybdeskarphed. På billedet herover kan du se
forskellen på blænde f/2,8 og blænde f/16.
Den venstre del af billedet er taget med blænde f/2,8 og du kan tydeligt se, at blomsten til venstre er uskarp,
mens blomsten til højre er skarp. Den højre del af billedet er taget med blænde f/16. Her kan du tydeligt se, at
begge blomster er skarpe.
På internettet kan du finde elektroniske tabeller over konsekvenserne af at ændre på blændetallet (når alt andet
ikke ændres). Søg på efter ”DOF calculator” for at finde hjemmesiderne.
I tabellen under billederne kan du se, hvordan dybdeskarpheden bliver større og større, jo mindre blænde der
vælges. Ved blænde f/1,4 er dybdeskarpheden i eksemplet 36 cm, men 1,03 meter ved f/4 og hele 5,43 meter ved
f/16. Så når du skal have det meste skarpt, så skal du vælge en lille blænde.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
5
Blænde og lyset
lyset
Blænden er den åbning i objektivet, som lyset skal igennem, før det når kameraets sensor. Blænden kan varieres,
og jo større blænde du vælger, jo mere lys kan der slippes ind. Jo hurtigere bliver der lys nok på sensoren.
Du kan derfor styre mængden af lys, ved ændre blænden. Blænden opgive som en brøk og hvis du vil vide, hvor
meget lys, du forhindrer at nå sensoren, når du blænder ned, så er det ikke så svært at regne ud (eller huske).
Blænden opdeles nemlig i det, der kaldes ”fulde stop” eller bare ”stop”. For hvert stop blænden gøres mindre,
halveres lysmængden, der når sensoren. I billedet kan du se blænderækkens stop imellem f/1 og f/32.
Så hver gang du blænder ned, sænker du altså tophastigheden i din bil. Hvert stop du blænder ned med, halverer
hastigheden.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
6
ISO
ISO er et mål for sensorens lysfølsomhed. Jo større tal, jo mere følsomhed. Når du skruer op for ISO, virker det
altså ligesom at træde på bilens speeder: Det går simpelthen hurtigere med at få lys nok til sensoren.
ISO er derfor en elektronisk justering af kameraets sensor. Ved at skrue op for ISO, kommer der ikke mere lys til
sensoren, som der gør ved at blænde op. Det aktuelle lys udnyttes blot bedre (eller hårdere, vil nogle sige).
Der er to ulemper ved at skrue ISO højt op. Den første er, at du kan risikere ”ISO-støj”: små farvede prikker og
unøjagtigheder i billedet. Den anden er, at jo højere ISO-tallet skrues op, jo mindre lysforskelle kan kameraet
håndtere uden at billedet enten brænder ud eller bliver helt sorte.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
7
ISO og støj
Når du skruer op for ISO, så træder du på speederen og gør din sensor mere lysfølsom. Men samtidig øger du
risikoen for støj i dit billede: Den såkaldte ISO-støj. ISO-støj gør dit billede uklart at se på, og det gør samtidig, at
dit kamera ikke kan vise detaljer i de mørke områder så godt, som det ellers kan.
På billedet herover kan du se, hvordan støjen i den fremhævede del af billedet påvirker resultatet. Der er tydelige
fejl i form af prikker, og billedet ser uklart ud.
TIP: Heldigvis findes der hjælpemidler. Dit kamera har indbygget støjfjerner, som du kan slå til. Men husk på, at
når dit kamera fjerner støj, så udvisker det samtidig nogle (flere) af detaljerne i de støjfyldte områder.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
8
ISO og lyset
Når du skruer op for ISO, så forøger du spændingen i din sensor, og det gør sensoren mere lysfølsom. Det
betyder, at hver eneste pixel på kameraets sensor kan nøjes med mindre lysstyrke for at ”få nok” – kameraets
sensor forstørrer simpelthen lyset påvirkning af sensoren. Pludselig er et enkelt stearinlys nok til at oplyse et helt
rum.
De fleste digitalkameraer har ISO 100 som mindste indstilling, og omkring ISO 20.-30.000 som højeste. For hver
gang du fordobler ISO, fordobler du lysfølsomheden. Et kamera har en såkaldt ”base-ISO”, og det betyder den
ISO-indstilling, hvor kameraets sensor tilfører billedet mindst uønsket støj og har den bedste gengivelse af
detaljerne i både de mørke områder og de lyse. Base-ISO er typisk enten ISO 100 eller ISO 200.
Når du træder på din ”ISO-speeder” regulerer du altså hvor hurtigt sensoren bliver fyldt med lys. En fordobling af
ISO-tallet betyder en fordobling af udnyttelsen af lyset. ISO 200 medfører altså dobbelt så kraftig påvirkning af
sensoren, som ISO 100.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
9
Lukkertid
Lukkertid er den tid, som lukkeren i dit kamera er åben. Vi burde i virkeligheden hellere kalde det for
”åbningstiden”, men det er nok bare en oversættelse af det engelske ”shutter” med ”tid” bagefter. Lukkertid
hedder på engelsk ”shutter speed” – lukkerhastighed.
Du kan tænke på lukkertiden som en bremse på en bil. Når du ikke træder på bremsen, så kører bilen – når
lukkeren lukkes, så stoppes lyset. Jo længere tid, lukkeren er åben, jo mere lys slippes ind.
Lukkertiden spiller derfor en rolle i forhold til et billedes eksponeringsværdi, men mere grundlæggende spiller
lukketiden en rolle for, om motivet fastfryses eller ej – og om dine rystelser af kameraet påvirker billedets
skarphed.
Til motiver, der bevæger sig hurtigt, så du bruge en kort lukkertid for fastfrysning. Men hvis du med vilje gerne vil
have lidt bevægelse i billedet, så kan du gøre lukkertiden længere.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
10
Lukkertid og bevægelse
Vi har allerede set, at blænden påvirker hvor meget lys, der kommer igennem objektivet og derved ind til
sensoren, og vi har set, at ISO bestemmer sensorens lysfølsom. Den sidste faktor, i forhold til billedets belysning,
er lukkertid. Lukkeren åbner og lukker for lysets adgang til sensoren. Den tid, som lukkeren er åben, kaldes for
lukkertid. Ikke lukketid; det er noget med butikker (og pubber i England).
Med lukkertiden styrer du fastfrysning af dit motiv. På forrige side så du, hvordan bladene i en skov blev
fastfrosset af en lukkertid på 1/80 sekund, imens pigernes bevægelser ikke blev det. Herover kan du se, noget, der
bevæger sig meget hurtigere end to piger i en skov – og derfor kræver endnu kortere lukkertid for at blive
fastfrosset.
Jeg gætter på, at flyvemaskinen bevæger sig med omkring 140-160 km i timen. Lukkertiden for billedet er 1/1000
sekund, og det er nok til at fastfryse flyveren. Men prøv at se på propellen.
Propellen er ikke helt fastfrosset. Enderne af propellen viser tydelige tegn på bevægelse. Endda mere end ved
propellens centrum. Det skyldes naturligvis, at propellens blad skal flytte sig længere ude i enderne end helt inde
ved centrum.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
11
Lukkertid og lyset
lyset
Jo kortere tid lyset har til at slippe ind igennem objektivet og påvirke sensoren, jo mindre lys når at gøre det. På
forrige side viste jeg dig noget om, hvordan en kort lukkertid kan fastfryse motivet.
Herover kan du se, hvordan en lang lukkertid får vandets små bevægelser til at udjævnes og reducere bevægelse i
spejlbilledet i Københavns havn. Det kan du også se på billedet ”ISO og lyset”, hvor den lange lukkertid får vandet
til at ligne vat.
Mængden af lys er ligefrem proportional med lukkertiden. Det betyder, at hvis du med et sekunds lukkertid får
”en sæk” lys på sensoren, så får du med to sekunders lukkertid ”to sække lys”. På den måde ligner lukkertidens
effekt på sensoren den effekt, som du får ved regulering af ISO. Fordobling af lukkertid giver fordobling af lys og
fordobling af ISO giver fordobling af lysets effekt på sensoren.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
12
B-I-L’en og eksponeringsværdien: EV
Blænde, ISO og lukkertid er de tre elementer, som bestemmer billedets eksponering: Hvor godt billedet bliver
belyst. Når du indstiller dit kamera til ”Auto”, så vil det altid prøve at finde den optimale eksponering: 0 EV. 0 EV
betyder ikke, at der ikke kan være helt sorte områder og helt hvide områder; det betyder blot, at kameraets evne
til at gengive detaljerne er udnyttet bedst muligt.
Det kan f.eks. være, at du med blænde f/2,8, ISO 100 og en lukkertid på 1/500 sekund opnår den korrekte
eksponering af dit billede. De tre indstillinger giver, i dette tilfælde, 0 EV. Men hvis du f.eks. ønsker et lysere
billede, så må du overbelyse. Overbelyste billeder beskrives også med eksponeringsværdi og det kan f.eks. være 1
EV. Hvis du ønsker et mørkere billede, så må du undereksponere og det kan f.eks. være -1 EV.
Eksponeringsværdi er derfor ikke noget du stiller på. Det er udtryk for relationen imellem dine indstillinger og den
lysmængde, som du fotograferer i.
Hvis du ønsker at overbelyse dit billede til 1 EV, så skal du fordoble den lysmængde, der rammer din sensor eller
gøre din sensor dobbelt så effektiv.
I eksemplet herover kan du derfor overeksponere ved at blænde op til f/1,4 eller forøge ISO til ISO 200 eller ved at
vælge lukkertiden 1/125 sekund. For et stop med blænden giver dobbelt så meget lys. En fordobling af ISO
udnytter lyset dobbelt så effektivt og en fordobling af lukkertiden giver dobbelt så meget lys.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
13
Brug B-I-L’en praksis
Præcis som du kan vælge din bil med forskellige muligheder, kan du vælge din B-I-L i forskellige indstillinger. Lad
os antage, at du for at opnå den korrekte eksponering skal bruge f/2,8, ISO 100 og 1/500 sekund. Se øverste B-I-L
trekant til venstre. De indstillinger giver dig den korrekte eksponering: 0 EV.
Men du vil forøge dybdeskarpheden, og vælger derfor at blænde ned. Du blænder ned fra f/2,8 til f/4). Du får
altså kun halvt så meget lys ind til sensoren. Du justerer derfor lukkertiden til 1/250, altså dobbelt så lang tid som
før. Det giver dobbelt så meget – og altså mere end og da ISO ikke er rørt, så ender du igen på 0 EV. Se trekanten
nederst til venstre.
Hvis du i stedet vil have en hurtigere lukkertid, fordi motivet bevæger sig, så vælger du 1/1000 sekund. Det
betyder, at lukkeren kun er åben i halvt så lang tid som før = halvt så meget lys til sensoren. Du kompenserer
derfor. Du er tilfreds med dybdeskarpheden, så du vælger i stedet at justere på ISO. Den skrues op fra 100 til 200
og du ender igen med 0 EV. Se trekanten øverst til højre.
Men hvis du vil både forøge dybdeskarpheden og gøre lukkertiden hurtigere, så vælger du f.eks. at blænde ned til
f/4 og sætte lukkertiden til 1/1000 sekund. Blændejusteringen halverer lysmængden, og lukkertiden halverer
lysmængden endnu en gang. Derfor skal du forøge ISO til ISO 400 for at ende med en eksponering på 0 EV. Se
trekanten nederst til højre.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
14
Det bliver lysere og mørkere i B-I-L’en
Du kan selv se på B-I-L-trekanten, at lysniveauet ikke er ens i de tre linjers yderpunkter. Så vi tager lige fire gode
sætninger:
1) Når du blænder op, gør du åbningen større og derfor kommer der mere lys til sensoren. Når du skruer op for
ISO, så bliver sensoren mere lysfølsom. Når du gør lukkertiden længere, så kommer der mere lys til sensoren.
2) Når du blænder ned, så bliver åbningen mindre og der kommer derfor mindre lys til sensoren. Når du skruer
ned for ISO, så bliver sensoren mindre lysfølsom. Når du gør lukkertiden kortere, så kommer der mindre lys til
sensoren.
3) Blænder du et stop op for blænden, fordobler du mængden af lys, som rammer kameraets sensor. Det svarer til
at fordoble ISO eller gøre lukkertiden dobbelt så lang.
4) Blænder du et stop ned for blænden, halverer du mængden af lys, som rammer kameraets sensor. Det svarer
til at halvere ISO eller til at fordoble lukkertiden.
GUIDE 1 – grundlæggende teori
© LÆRfoto.dk
15