Kvickly avis tidslinje

Kvickly avis tidslinje
Food skitser
Tekstil opstart
ORM
BRAINDSTKOK
ME
N-9
ITSER
FOODSKKUNDEN
TIL
Fotobrief food
N-8
Nonfood opstart
N-7
Multibasen
opdateres
Redaktionsmøde
ITSER
FOODBSKANGLA
TIL
Fotobrief tesktil
(Evt. også fredag)
Tilbagemelding
på food skitser
Multibasen
Skitser
Fotobrief
DSKITSER
NONFILOOBANGLA
T
TUR
FOOD RE
TR YKFILER MED MÅ
KUP PÅ KV PORTALNEENDENS
N-6
N-1
Rentegning
BBH og datoer
Litho
Færdig DIT
Brief tekstforfatter
ROB DIT
NONFOOD RETU
N-2
Trykfiler gøres
klar og godkendes
KV portalen
Kvickly arkiv
Zip fil
Webproof Sharefile
1. korr tilbage
N-3
NY AVTOISR SDAG
T
S
P
O ART
1. korr til kunden
N-4
Rettelser
1. korr tilbage
ROB
R
For- og bagside
godkendelse
N-5
ANDRE
HJÆLPDEAVISER
ME
ROB rettelser
Tilbagemelding for- og bagside
Avisplan for uge ___ Kreativ ___________ Projektleder __________
N-9 Uge nr. ________
Torsdag kl. 9.30
Redaktionsmøde
Herefter sparring med tekstforfatter + Katrina. Resten af dagen kan bruges på at skitse food,
hvor det man skal huske, noteres ind på de enkelte sider.
Fredag kl. 9.00
Brainstorm med Michelle
Torsdag kl. 8.00
Nonfood retur fra Bangla
Torsdag kl. 15.00
Coach gennemgår avis inden ROB
Evt. sammen med kreativ layouter eller efterfølgende med kreativ layouter.
Fredag kl. 12.00
For- og bagside til godkendelse
PDF sendes til kunden enkeltsidet. Godkendes af Katrina eller Jens inden.
Fredag-tirsdag
Layout af profil food
Her skitser du dine profil food sider.
N-8 Uge nr. ________
Mandag kl. 17.00
Multibasen opdateres
Tekstil og nonfood skal være klar inden man går hjem.
Tirsdag kl. 17.00
Multibasen opdateres
N-5 Uge nr. ________
Mandag kl. 12.00
Tilbagemelding af for- og bagside
Mandag kl. 13.00
ROB - Lav samlet PDF i opslag til ROB. For- og bagside lægges enkeltvis.
Tirsdag-onsdag
Rettelser efter ROB
Kød, fisk, viktualie, PHD, F&G og vin skal være klar inden man går hjem.
Avisen printes i enkeltsidet A3 + samlet PDF til webproof.
Coach gennemgår avisen inden den leveres til kunden.
Onsdag kl. 17.00
Onsdag kl. 18.00
Bager, BM, kolonial, frost og nyd skal være klar inden man går hjem.
Avisen uploades på webproof. Manual ligger standardelementer.
Multibasen opdateres
1. korrektur leveres
Onsdag kl. 9.00
Tekstil opstart
Onsdag-fredag
Tekstil layout laves - Multibasen opdateres.
Torsdag kl. 8.30
N-4 Uge nr. ________
Mandag kl. 14.30
Tilbagemelding 1. korrektur hos Kvickly marketing
Send food skitser til godkendelse hos kunden
Mandag kl. 16.00
Samlet pdf sendes til den avisansvarlige.
Korrektur sendes til bangla
Torsdag kl. 12.30
Tirsdag-fredag (Retur fra Bangla kl. 12 tirsdag)
Tilbagemelding af food skitser - Foregår hos Kvickly marketing.
Torsdag kl. 14.00
Rettelser af korrektur
Løbende print til PL som tjekker det er ok og efterfølgende upload på Webproof.
Husk send mail til Tina, hvis der er fotobestillinger der er ændret
Fredag kl. 9.00
N-3 Uge nr. ________
Hos KAM til Joan og Michelle. Print dine skitser i A4 og tag med.
Evt. ændringer i din brief, skrives direkte ind imens i briefer. Tag evt. en bærbar med over.
Mandag kl. 16.00
Fotobrief af food sider
Trykfiler gøres klar når avis er godkendt
Husk at uploade dine skitser i fototrackeren.
Efter du har briefet, giver du besked til Tina, så hun kan gå igang med at stille varer ind.
Når alt er godkendt tages tryk PDFer fra output mappen og lægges på jobnr. i mappe der
hedder “Trykfiler Gravure”. Husk at skulle der herefter komme rettelser er det nu i denne
mappe PDFerne lægges.
Fredag kl. 12.00
Mandag kl. 16.00
Hvis du ikke er helt klar med dine tekstil profilsider, bruges fredag til at få denne del på
plads.
Alle sider i opslag - også for- og bagside. Sendes på mail til PL - uden Månedens kup, samt
lægges på KV portalen sammen med trykfilerne. Manual ligger standardelementer.
Model liste sendes til Kam/Lis
N-7 Uge nr. ________
Ugenyt
Mandag kl. 16.00
Zip-filer til Bangla
Fotobrief af tekstil
Lis og Anders briefes i fotostudiet. Husk at uploade skitserne i fototrackeren.
Alle sider pakkes i opslag og zippes. Zip-filerne lægges uploades via FileZilla på:
Adresse: 202.4.111.18 - Brugernavn: Republica - Password: acilbupeR
Filerne skal placeres under Produktion_2015 -> Kvickly -> Jobnummer -> Layout
Send mail til Bangla når filerne er uploadet.
Mandag kl. 10.00
Tirsdag kl. 16.00
Mandag kl. 9.30
Food til Bangla
Tirsdag kl. 10.00
Nonfood opstart - Herefter sparring med Katrina.
Endelig avis på webproof - Tryk PDF’er.
Tirsdag kl. 16.00
Trykfiler lægges på KV portalen - uden Månedens kup
Tirsdag-onsdag
smb://172.20.184.21 - Kvportalen - ImageLib - Færdige aviser - Kvickly Basisavis 2015 - Uge XX
Manual ligger standardelementer.
Tirsdag-fredag
Tirsdag kl. 16.00
Her skitser du dine NONfood sider. Husk at opdatere dine briefs i multibasen og bestille
digitale packs. Husk at give Tina besked, hvis du laver nogle bestillinger som indebærer at
hun skal bestille ekstra varer + slet bestillinger i multibasen du alligevel ikke skal bruge (hvis
du f.eks. master/slaver flere bestillinger i et billede)
Originalbilleder - KvicklyArkiv - 2015.
Fredag kl. 11.00
Fredag kl. 9.00
Opdatering af multibasen
Layout af NONfood
Fotobrief af NONfood sider
Hos KAM til Maria. Print dine skitser i A4 og tag med.
Evt. ændringer i din brief, skrives direkte ind imens i briefer. Tag evt. en bærbar med over.
Husk at uploade dine skitser i fototrackeren.
Efter du har briefet, giver du besked til Tina, så hun kan gå igang med at stille varer ind.
Fredag kl. 12.00
Nonfood til Bangla
Fredag kl. 16.00
Food retur fra Bangla
N-6 Uge nr. ________
Mandag-fredag
Rentegning og intern litho - Print ud til læsning efter endt rentegning.
Trykfiler lægges på Kvickly arkiv
Tirsdag kl. 16.00
Netfiler laves og lægges på Coop ShareFile
Indesign filer lægges i Switch input - Netfiler. OBS: 144 dpi. Manual ligger standardelementer.
DIT’en kigges igennem og tilrettes
Gå i Firefox eller Chrome: http://tilbudsavis.kvickly.dk/admin og log ind med: admin i bruger
og 1234 i password.
N-2 Uge nr. ________
Tirsdag-onsdag
Intern ROB på DIT’en
Tirsdag eftermiddag eller onsdag gennemgås DIT’en sammen med Rene.
Aftal fra gang til gang hvornår det skal være.
Onsdag kl. 16.00
DIT’en skal være færdig
Giv Rene besked når du har rettet DIT’en færdig. Han sender link til kunden.
Tirsdag kl. 16.00
Fotoslut food
Onsdag
Brief tekster til tekstforfatter
Foodskitser printes i A4 og gennemgåes med tekstforfatter.
Onsdag kl. 16.00
Fotoslut nonfood og tekstil
N-1 Uge nr. ________
Mandag kl. 10.00
Trykfiler MED Månedens kup lægges på KV portalen
Mappestruktur
Hos Republica bruger vi Bridge til at have overblik over vores aviser, herunder har vi undermapper ved hver avis. Alt kører igennem bridge, og udover det har vi en online portal hvor vi
modtager fotos fra fotostudiet. Dette uddybes mere på næste side.
Nogle vælger også at holde styr på deres avis i “finder“, men det opdateres samtidig også
på Bridge. Det er en smagssag, men jeg synes klart at Bridge giver det bedste overblik i de
fleste tilfælde.
Her ses mappe strukturen for en
avis. Der er lavet mapper som
bruges løbende, afhængig hvor
langt processen er.
Multibasen
Multibasen er en hjemmeside som vi briefer alt vores foto igennem, og modtager alle billeder der bliver skudt. Heruder kan man også hente en “cassidy“ som er en funktion, som selv
opretter et indesign med billeder, brødtekst og pris på tilbuddet. På billedet ses et eksempel
på multibasen.
Elementark
Når vi arbejder med aviserne, er det lavet et koncept man skal gå ud fra. Her ser du et udklip
af vores elementark, hvor man kan se alle elementerne. Bl.a. prisstørelser som afhænger af
om tilbuddet er prio (prioritet), middel eller marginal. Og hvis der skal et “gok“ med, ligger
de også herinde. Et gok er bl.a. den hvide cirkel med sorte streger om. Bruger vi andre goks
hentes de i andre mapper, hvor vi har lavet andre koncepter afhængig af hvad der kører.
F.eks. kunne det være et rødt julegok som bruges i julen.