Forslagshæfte

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS
BAROKHAVE
1
17128
ORANGERI
Snit 1: 50
ORANGERIET
- En kalejdoskopisk rejse
Pavillonen er bygget op af en lærketræskonstruktion. Strukturen er dobbeltsidet, og gradvist bliver den overgroet af efeu. Man entrerer pavillonen fra
øst, man skal således gå rundt om pavillonen for at opdage at den er åben.
Pavillonens orientering forholder sig til havens øvrige linjer og har et stort
sydvendt vindue, som skaber optimalt lys, for pavillonens mange planter.
BAROKKEN
Pavillonen tager udgangspunkt i barokkens stoflige tilgang til arkitekturen,
dens dyrkelse af ornamentet, geometri og det, som for os i dag, er at se som
det vulgære.
8m
7m
Barokken er ofte karakteriseret af strenge geometriske organisationer, der
kombinerer klassiske arkitektoniske elementer med en høj grad af ornamentik og symmetri. Ornamenterne er med til at skabe et stofligt drama, der på
den ene side udtrykker en plastisk materialitet, og på den anden side bliver
et udtryk for (kirkens) magt og velstand.
6m
Pavillonen omsætter plasticiteten i en kropslig skala i beplantningens skiftende tætheder, og indvirkning på rumligheden. Detaljeringen i selve beplantningen vil give pavillonens ornamentik en dynamisk karakter.
5m
4m
3m
2m
1m
2
17128
Pavillonen undersøger orangeriet som en eksotisk rejse. Den arbejder med
en sammenstilling imellem elementer fra barokken og nutiden og er i kontinuerlig bevægelse. Pavillonen gror og bliver overgroet. Den udvikler sig
lineært, og har et afsæt af tid, samtidig med, at den udvikler sig cyklisk, over
året. Afhængig af, hvornår på året man oplever pavillonen, vil der forekomme forskellige mønstre som har underspillede esoteriske associationer.
Rumlig koncept skitse
Vi vil gerne være frie, vi vil gerne have fri bevægelighed, rejse, og udvide vores horisonter.
Projektets hypotese er, at vi mangler noget rammesættende at projektere vores egen
eksistens ind i. Rammer der kan hjælpe med at guide vores færd, og fastholde de oplevelser vi
samler sammen undervejs.
Barokkens tendens til det ”indadviklende” og snørklede som reference, oversættes i
pavillonens tagkonstruktion til et kalejdoskop.
Haven skaber en mulighed for at dvæle i øjeblikket og lade sig opfylde af den kompleksitet
der opstår i overlappet mellem Orangeriets teksturer. Beplantningen er pavillonens
ornamenter, og i samspil med det overgroede udtryk og den til dels synlige struktur, skaber
det en magisk lomme, hvori man fortabes.
1: 100
Efeu - udvikling i pavillonens levetid. Opstalt 1:50
8m
7m
6m
5m
4m
3m
2m
1m
År O-I
År I-II
3
ÅrII- III
17128
NUTIDEN
I dag har vi, i hvert fald i store dele af den vestlige verden, et mere pragmatisk forhold til
religion, og netop fraværet af tilliden til ’den højere mening’ pålægger os selv, at definere
værdierne i vores liv og vores samfund.
Beplantningsplan 1:50
17128
Kalejdoskopet.
Indeni cylinderen danner beplantningen i
sine symmetriske placeringer et
levende kalejdoskop, som skifter karakter,
volumen, farve, og duft med årstiderne.
På en snørklet sti af bløde klinker fra
orangeriet, har man lov at komme
indenfor, men på en sti så smal, at man
tænker ‘må jeg?’
Herinde sætter planterne rammerne for
oplevelsen, som man selv er centrum i. Man
kan gå igennem aksen og blive omsluttet
af symmetrien eller i kanten hvor man kun
vil opfatte beplantningens dynamik og ikke
systemet.
Planterne.
I dette nutidens orangeri er der ikke citrus
planter. Citrus var en luksus i
barokken - i dag kan man få en klementin
for småpenge. Luksus i dag, hvor mange
er fattige på tid, men ikke på penge, er
fordybelse og fritid.
Drift.
I forhold til nutiden og er plejeniveauet
relativt højt. Haven skal lues jævnligt,
efeuen skal beskæres hvert halve år for at
bevare dens stringente kant og øge dens
tæthed. Avnbøg og buksbom fastholdes
ligesådan via beskæring i en skarp form.
Hedera hibernica ‘Hestor’
Hedera hibernica ‘Hestor’
Benved- Euonymus europaeus ‘Red Cascade’
Guldjordbær- Waldsteinia temata
Hedera hibernica ‘Hestor’
Klitrose- Rosa ‘Maigold’
Kodriver- Primula veris, Calendula arvensis
Buksbom- Buxus sempevirens var. arborescens
Hedera hibernica ‘Hestor’
Myretæppe- Muehlenbeckia axilillaris
Bronzeblad- Rodgersia pinnata
Daglilje- Hemerocallis hybrid ‘Bonanza’
Hedera hibernica ‘Hestor’
Hosta tokudama 'Golden peeze'
Hjertegræs - Briza media
Avnbøg - Carpinus betulus
Perikon - Hyrperikum calycinum
Kornel - Cornus mas
Italiensk Ingefær - Arum italicum
Hedera hibernica ‘Hestor’
Potentilla 'Red Ace'
Hedera hibernica ‘Hestor’
Eranthis hiemalis
Mangeløv - Dryopteris cristata
Hedera hibernica ‘Hestor’
Crocus ‘Yellow Mammouth’
Epimedium perralchium ‘Frohleiten’
Hedera hibernica ‘Hestor’
Hedera hibernica ‘Hestor’
4
SOMMER
EFTERÅR
17128
SOMMER
EFTERÅR
Tag, definition
VINTER
VINTER
FORÅR
FORÅR
Drivhusglas
5
Drivhusglas m. spejlfilm
Refleksiongrad #1
Drivhusglas m. spejlfilm
Refleksiongrad #2
Vare
m2/m/ antal
EnhedsprisSamlet
Konstruktion
Transport af materiale
5000
Brædder; vægge
296,6
11,1
3292,26
Stolper
93,8
42
3939,6
Remme
1
30000
30000
Drivhusglas
40,4
130
5252
Folier
20,2
237
4787,4
Lægter
76,3
6
457,8
Bolte
240
15
3600
Fløjmøtrikker
160
20
3200
Mandetimer
24
500
12000
Formspændt træ
1
100000
100000
Rodinia majsgul klinke 200 x 100 x 52 mm / 48 stk/m²
2
305
610
Fuge (5mm)
300
Afretning (3cm)
500
Stabiltgrus (10cm)
900
Hedera, Efeu
270
12
3240
Carpinus betulus, Avnbøg, formbeskåret
2
1000
2000
Buksbom (40m)
4
421
1684
Euonymus europaeus ‘Red Cascade’, Benved (50cm)
8
147
1176
Waldsteinia; guldjordbær
28
16
448
Epipedium, Bispehue
8
24,5
196
Muehlenbecki Myretæppe
10,8
20
216
Primula veris, Kodriver
10,8
15
162
Calendula arvensis, Morgenfrue
10
2
20
Rodgersia pinnata
8
40
320
Hosta tokudama 'Golden peeze'
16
21
336
Italiensk ingefær, Arum italicum
16
20
320
Perikon - Hyrperikum
8
22
176
Potentilla 'Red Ace'
8
20
160
Skala 1:1000
Eranthis hiemalis
100
1,7
170
Cornus mas kornel, busk i potte
2
32
64
Hjertegræs, Briza media
19
25
475
Mangeløv - Dryopteris cristata
18
28
504
Crocus ‘Yellow Mammouth’
100
0,5
50
Gartnertimer
16
500
8000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sum
193556,06
Uforudsete udgifter 15%
29033,409
Detaljesnit, samling træ 1:2
Fløjmøtrik
21
21
125
Sum total
125
6
222589,47
17128
Situationsplan 1:2000