Dit Liv - Frederikssund Kommune

Dit Liv
Et tilbud til dig, der er ramt af
kræft
Praktiske oplysninger
Tilbuddet gives i et samarbejde mellem Halsnæs Kommune og Frederikssund
Kommune.
På www.frederikssund.dk/ditliv kan du se, hvornår tilbuddet udbydes næste
gang.
Du kan få mere information ved at kontakte os på telefon 40 49 06 26 eller
på mail [email protected]
For at deltage skal din læge eller hospitalet henvise dig. Når du er henvist,
bliver du kontaktet af en sygeplejerske, der vurderer, om du kan visiteres til
tilbuddet.
Frederikssund
Kommune
Sundhedsafdelingen
Torvet 2
3600 Frederikssund
Telefon 47 35 10 00
Telefax 47 35 10 99
www.frederikssund.dk
Hvad er Dit Liv?
Tag hånd om Dit Liv
Dit Liv er et rehabiliteringstilbud, der består af forskellige
Gennem dette tilbud kan du styrke eller genvinde
kontrol og handlekraft.
dele, som tilbydes samlet eller enkeltvis:

Kursusforløb på 4 dage á 5 timer for 20 deltagere.

Træningsforløb på 8 uger med træning to gange
om ugen i 1½ time. Dit funktionsniveau testes ved
den indledende samtale.
Ved at deltage får du


Ergoterapeutisk vejledning. Tilrettelægges individuelt eller i grupper afhængigt af behov.
Rygestopkursus over fem - otte gange. Kurset er
et åbent tilbud og er ikke specifikt rettet mod kræftramte.
Undervisning, vejledning og træning varetages af sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og rådgivere fra Frederikssund og Halsnæs kommuner og Kræftens Bekæmpelse.
For at deltage skal du have en henvisning fra din læge eller
hospitalet. Når du er henvist tager vi kontakt til dig, for at
finde ud af om tilbuddet passer til dig.
Du bliver indkaldt til en indledende samtale med en sygeplejerske. Samtalen har fokus på dine udfordringer og behov.
Herefter sammensættes tilbuddet til dig på baggrund af
samtalen og en faglig vurdering.






værktøjer til at forbedre din hverdag gennem
god kost, bevægelse og tænkning
Viden og vejledning om senfølger
viden om, hvordan du kan fastholde dit arbejdsliv eller søge pension
fysisk og mental styrke
psykosocial støtte
mulighed for at udveksle erfaringer med ligestillede
Hvem kan deltage?
Tilbuddet er til dig, der
 bor i Frederikssund Kommune
 er i gang med eller for nylig har afsluttet kræftbehandling
 er fyldt 18 år
 har brug for støtte til at forholde dig til dit sygdomsog behandlingsforløb
 er motiveret for at deltage aktivt
 Kan indgå i gruppeforløb med andre, der er ramt af
kræft