Se hele programmet​ her.

Fredag 24. april 2015
PROGRAM
Åbne
stande
i pausen
Få målt:
• dit kondital
• din balance
• din lungekapacitet
• dit blodsukker
• dit BMI
• hvor godt du vasker hænder
Se og spørg om:
• ultralydskanning af hjertet
• kunstige knæ og hofter
• forskning i forstoppelse
• forskning i bestråling og
sammenligninger
• kalorier
• Kræftens Bekæmpelses
’De 7 tegn’
Gentofte Hospital er et universitetshospital.
Det betyder, at hospitalet har en forskningsforpligtelse, hvorfor der forskes på alle hospitalets afdelinger. Der arbejder ca. 300 personer
med forskning, og forskerne har mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.
Mød forskerne
Ved Forskningens Døgn 2015 har vi sat fokus
på vigtige spørgsmål inden for den nyeste
forskning på Gentofte Hospital. Borgerne får
mulighed for at stille spørgsmål til forskerne
om deres forskning.
I pausen kan borgerne blive klogere på
standene i forhallen.
Forskningsråd Gentofte
Forskningens Døgn arrangeres af Forskningsråd Gentofte og Forskningsenheden.
Forskningsrådet består af forskningsaktive
repræsentanter fra hospitalets afdelinger og
skal rådgive Hospitalsdirektionen i forskningsrelaterede spørgsmål samt løse en række
konkrete opgaver relateret til forskningen på
Gentofte Hospital.
Kl. 14.00 – 14.05
Velkomst og praktisk info
Forskningschef, overlæge, dr. med. Jüri Rumessen
Kl. 14.05 – 14.20
Er der en sammenhæng mellem at være syg og blive forstoppet?
Projektsygeplejerske, MPH, Marie Louise Thise Rasmussen
Kl. 14.20 – 14.35
Kl. 14.35 – 14.50
Hvad gør et ”ærme” i tarmen for din vægt og sukkeromsætning?
Læge, ph.d. studerende Ulrich Rohde
Kl. 14.50 – 15.05
Kostråd eller kostrod – hvad er hjerterigtig kost nu om dage?
Ledende overlæge, dr.med. Steen Stender
Kl. 15.05 – 16.00
Pause med åbne stande og servering af kaffe & te
med konditorens ’forskerkager’
Kl. 16.00 – 16.15
Genoplivning anno 2015 – mangler vi hjertestartere?
Overlæge, ph.d., Fredrik Folke
Kl. 16.15 – 16.30
Hvorfor og hvordan motiveres patienter med type 2-diabetes
til behandling OG livsstilskift?
Professor, overlæge, dr.med. Tina Vilsbøll
Kl. 16.30 – 16.45
Hvad kan man med en ny hofte? Er der noget, man ikke må?
Overlæge, dr. med. Søren Solgaard
Kl. 16.45 – 17.00
Paneldiskussion og afslutning
Hvorfor får børn astma og allergi?
Læge, ph.d., post doc., Jakob Stokholm
Programvært: Jerk W. Langer
Læge, foredragsholder, forfatter og science journalist
Kendt fra TV og radio samt brevkasser i aviser og ugeblade
Gentofte Hospital
Auditoriet
Opgang 10 A, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup
Gangsti til hovedindgang
Parkering
N
Ø
V
S
Kolesterollaboratoriet
Indkørsel
34
22B
36
10A+B
22A
grunden. Husk at sætte p-skiven.
40
6A
4C
8
14
4B
Færdselslovens bestemmelser
42
og området kontrolleres af p-vagter.
4A
7
Information, Opgang O, stuen
Parkering
5
Østlige indkørsel
til lige numre
5
og langtidsparkering på hospitals-
5
3A
65
TAXI
Opgange på Ledreborg Allé
1A
Du skal være opmærksom på,
59B
1
1D
26
Busholdeplads
at det kun er tilladt at parkere på
Informationstavle
Prøvetagning, Opgang O
Opgange
3
3B
grunden. Husk at sætte p-skiven.
0
Gangsti til hovedindgang
15
1C
59A
Blodbank, Opgang 3
Akutklinik
de afmærkede pladser.
19
Færdselslovens bestemmelser
TAXI
Røntgen- og skanning, Opgang 2 og 4A
Taxiholdeplads
gælder også på hospitalsområdet,
og området kontrolleres af p-vagter.
Vejen er lukket for
ind- og udkørsel
Indkørsel til matriklen
Kørselsretning
Kildegårdsvej
Vestlig indkørsel til
lige/ulig numre og
hovedindgang
Gangsti til hovedindgang
Østlige indkørsel
til lige numre
59B
5
Informationstavle
Opgange
Prøvetagning, Opgang O
Opgange på Ledreborg Allé
Blodbank, Opgang 3
Busholdeplads
Akutklinik
Taxiholdeplads
Røntgen- og skanning, Opgang 2 og 4A
Indkørsel til matriklen
Auditorium, Opgang 10 og 10A
Kørselsretning
Cafe, Opgang O
Information, Opgang O, stuen
Kapel, Opgang 24
,
59A
TAXI
ådet,
Informationstavle
Prøvetagning, Opgang O
Cafe, Opgang O
Mød forskerne
oA
i
nX X
daxæSp
Ø
eDeh
m
mvb
f
d
U
fCs b
5
Auditorium, Opgang 10 og 10A
Kapel, Opgang 24
Information, Opgang O, stuen
ven.
-vagter.
j
Indkørsel til matriklen
Kørselsretning
2B
Hovedindgang
pitals-
r
Taxiholdeplads
2
ntofte Hospital | Kildegårdsvej 28 | 2900 Hellerup | Telefon: 38 67 38 67 | www.gentoftehospital.dk
e på
TAXI
4
17
3C
Der findes både korttids-
Busholdeplads
gælder også på hospitalsområdet,
2A
6
12
17A
Opgange på Ledreborg Allé
de afmærkede pladser.
38
18
20A
5
at det kun er tilladt at parkere på
36
10
20
Opgange
Du skal være opmærksom på,
34
22
18A
20B
og langtidsparkering på hospitals-
44
24
5
Der findes både korttids-
Nordlige indkørsel
til lige numre
Kom og hør om
den nyeste forskning
Fredag 24. april 2015 kl. 14.00 – 17.00
Auditoriet, Opgang 10 A, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup