Travel Cash

SAS EuroBonus
Travel Cash
De mest almindelige spørgsmål
Senest opdateret: 8. september 2015
DE MEST ALMINDELIGE SPØRGSMÅL OM EUROBONUS TRAVEL CASH ................... 5
Sp. Hvordan ansøger jeg om et EuroBonus-medlemskort med Travel Cash? ................................................... 5
Sp. Koster det noget at få Travel Cash? ............................................................................................................. 5
Sp. Jeg har ansøgt om et Travel Cash-kort, men jeg har endnu ikke modtaget det. Hvornår kan jeg forvente
det? ...................................................................................................................................................................... 5
Sp. Er jeg berettiget til et EuroBonus-medlemskort med Travel Cash? .............................................................. 5
Sp. Kan jeg få et Travel Cash-kort, selv om jeg ikke er EuroBonus-medlem? ................................................... 5
Sp. Kan jeg få et kort, hvis jeg er under 18 år? ................................................................................................... 5
Sp. Hvad er EuroBonus' Travel Cash-funktion? .................................................................................................. 5
Sp. Hvorfor er der et MasterCard-logo på mit kort? Er det et kreditkort?............................................................ 5
Sp. Hvad er et forudbetalt kort? ........................................................................................................................... 5
Sp. Hvorfor har SAS føjet denne funktion til EuroBonus-medlemskortet? .......................................................... 6
Sp. Hvor mange EuroBonus-point optjener jeg? ................................................................................................. 6
Sp. Kan jeg anvende kortet til at identificere mig selv i lufthavne? ..................................................................... 6
Sp. Erstatter kortet mit SAS Smart Pass? ........................................................................................................... 6
Sp. Hvordan fungerer kortets kontaktløse indkøbsfunktion? .............................................................................. 6
Sp. Vil jeg fortsat kunne bruge alle mine øvrige fordele som EuroBonus-medlem? ........................................... 6
Sp. Hvorfor ser mit kort anderledes ud end mit kreditkort og øvrige MasterCard-kort? ...................................... 6
KOM GODT I GANG MED DIT EUROBONUS TRAVEL CASH-KORT............................... 6
Sp. Hvordan kommer jeg i gang? ........................................................................................................................ 7
Sp. Hvordan "aktiverer" jeg den nye Travel Cash-funktion på kortet? ................................................................ 7
Sp. Hvordan overfører jeg penge til mit Travel Cash-kort? ................................................................................. 7
Sp. Er det et krav, at jeg aktiverer den nye Travel Cash-funktion på kortet? ...................................................... 7
Sp. Hvornår bør jeg overføre penge til mit aktive Travel Cash-kort? .................................................................. 7
Sp. Hvilke valutaer kan jeg overføre til mit Travel Cash-kort? ............................................................................ 7
REKVIRERING OG SKIFT AF PINKODE ............................................................................ 7
Sp. Skal jeg bruge en pinkode for at bruge mit korts Travel Cash-funktion? ...................................................... 7
Sp. Hvordan får jeg en pinkode? ......................................................................................................................... 7
Sp. Kan jeg ændre pinkoden til en anden, som jeg selv vælger? ....................................................................... 8
Sp. Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt min pinkode? ............................................................................................. 8
2
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015
OVERFØRSEL OG HÅNDTERING AF PENGE PÅ TRAVEL CASH-KORTET .................. 8
Sp. Hvor mange valutaer kan jeg have på mit Travel Cash-kort?....................................................................... 8
Sp. Hvordan betaler jeg med fremmed valuta? ................................................................................................... 8
Sp. Hvilke valutaer bør jeg have på min Travel Cash-konto? ............................................................................. 8
Sp. Hvad er vekselkursen, når jeg overfører penge mellem de udenlandske valutaer? ..................................... 8
BRUG AF TRAVEL CASH-KORTET TIL KØB ELLER KONTANTHÆVNING ................... 9
Sp. Hvordan bruger jeg kortet? ........................................................................................................................... 9
Sp. Hvordan sætter jeg kortet i en betalingsterminal eller pengeautomat? ........................................................ 9
Sp. Kan jeg bruge kortet til betalinger, hvis der ikke er penge på det? ............................................................... 9
Sp. Hvad sker der, når jeg bruger kortet til køb eller kontanthævning? .............................................................. 9
Sp. Kan jeg anvendes mit Travel Cash-kort ombord på SAS til at købe varer og mad for pengene? ................ 9
Sp. Kan jeg anvende mit Travel Cash-kort ombord på SAS til at købe varer og mad for EuroBonus-point? ..... 9
Sp. Hvad sker der i lande, der anvender valutaer, som ikke kan opbevares på mit Travel Cash-kort? ............. 9
Sp. Skal jeg flytte penge til en bestemt valuta for at bruge pengene i det pågældende land/den pågældende
valuta? ................................................................................................................................................................. 9
Sp. Hvor er mine 3 kontrolcifre (eller CVC-kode)? ............................................................................................ 10
Sp. Hvad sker der, hvis jeg forsøger at bruge Travel Cash-kortet, og der ikke er penge nok på kortet? ......... 10
Sp. Kan jeg bruge kortet på internettet? ............................................................................................................ 10
Sp. Hvad gør jeg, hvis betalingsterminalen eller pengeautomaten beder mig om at konvertere transaktionen til
en anden valuta? ............................................................................................................................................... 10
KONTANTHÆVNING I PENGEAUTOMATER ...................................................................10
Sp. Kan jeg bruge mit kort til kontanthævning fra pengeautomater? ................................................................ 10
Sp. Kan jeg hæve i enhver valuta fra en pengeautomat? ................................................................................. 10
Sp. Hvor meget kan jeg hæve fra en pengeautomat hver dag? ....................................................................... 10
Sp. Hvad er gebyret for hævning fra pengeautomater? .................................................................................... 10
ADMINISTRATION AF DIN TRAVEL CASH-KONTO ........................................................10
Sp. Hvordan kontrollerer jeg saldoen på min Travel Cash-konto? .................................................................... 10
Sp. Hvordan får jeg fat i Travel Cash-appen? ................................................................................................... 11
Sp. Hvordan kan jeg se min transaktionshistorik? ............................................................................................ 11
Sp. Hvor længe varer det, før mine point registreres på min EuroBonus-konto? ............................................. 11
Sp. Hvordan ændrer jeg rækkefølgen for de valutaer, der skal bruges? .......................................................... 11
3
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015
Sp. Kan jeg få gratis transaktionsalarmer? ....................................................................................................... 11
Sp. Hvor mange penge kan jeg have på min Travel Cash-konto? .................................................................... 11
Sp. Hvad nu, hvis jeg glemme kortets pinkode? ............................................................................................... 11
Sp. Hvad nu, hvis jeg indtaster den forkerte pinkode, når jeg foretager et køb eller en kontanthævning? ...... 11
Sp. Hvad sker der, når mit EuroBonus-medlemskort udløber? ......................................................................... 11
Sp. Hvad skal jeg gøre, når jeg modtager et nyt Travel Cash-kort? ................................................................. 11
Sp. Kan jeg få ekstra kort til andre familiemedlemmer? .................................................................................... 11
Sp. Hvad sker der, hvis jeg flytter til udlandet? ................................................................................................. 12
Sp. Hvad gør jeg, hvis mit kort bliver væk eller stjålet?..................................................................................... 12
Sp. Hvad er et virtuelt kort? ............................................................................................................................... 12
Sp. Hvad gør jeg, hvis mit Travel Cash-kort ikke virker i en forretning eller i en pengeautomat? .................... 12
Sp. Hvordan anmelder jeg det, hvis der er transaktioner på mit Travel Cash-kort, som jeg ikke har foretaget?
........................................................................................................................................................................... 12
Sp. Hvor længe varer det, før mine penge er tilgængelige, efter jeg har indsendt formularen? ....................... 12
Sp. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke modtager hele det angivne beløb fra en pengeautomat? ................................ 12
Sp. Hvad er forskellen mellem en afventende transaktion og en posteret transaktion? ................................... 13
Sp. Hvad er transaktionsmeddelelser for Travel Cash-kort?............................................................................. 13
Sp. Er der tidspunkter, hvor jeg ikke bør bruge mit Travel Cash-kort? ............................................................. 13
GEBYRER OG BEGRÆNSNINGER ..................................................................................13
Sp. Hvilke gebyrer og afgifter er knyttet til Travel Cash-funktionen? ................................................................ 13
Sp. Hvilke betalings- eller saldogrænser er knyttet til Travel Cash-funktionen? ............................................... 13
YDERLIGERE SPØRGSMÅL? ...........................................................................................13
4
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015
De mest almindelige spørgsmål om EuroBonus Travel Cash
Sp. Hvordan ansøger jeg om et EuroBonus-medlemskort med Travel Cash?
Det er meget nemt. Hvis du er bosiddende i Sverige, Norge, Danmark eller Finland med en tilhørende
adresse og er 18 år eller ældre, kan du ansøge om et medlemskort med Travel Cash ved at logge på
www.sas.dk/travelcash og ansøge om et kort med Travel Cash-funktionen.
Sp. Koster det noget at få Travel Cash?
Nej, det er gratis og en af mange fordele, du får som medlem af EuroBonus-programmet.
Sp. Jeg har ansøgt om et Travel Cash-kort, men jeg har endnu ikke modtaget det. Hvornår kan jeg
forvente det?
Hvis du opfylder kravene til Travel Cash-kvalificering og har ansøgt om et kort fra www.sas.dk/travelcash, vil
dit nye kort blive sendt til din registrerede postadresse. Hvis du ikke har modtaget dit nye EuroBonus-kort
efter 5 til 10 dage, kan du kontakte os på 70 10 20 00, fra udlandet: +45 70 10 20 00. Vores åbningstider er
08.30-17.00.
Sp. Er jeg berettiget til et EuroBonus-medlemskort med Travel Cash?
Du kan få et EuroBonus-medlemskort med Travel Cash, hvis du er EuroBonus-medlem og 18 år eller ældre,
er bosiddende i Sverige, Norge, Danmark eller Finland og har en tilhørende adresse i et af disse lande. Da
EuroBonus-medlemskortet med Travel Cash ikke er et kreditkort, kræves der ikke kontrol af kreditværdighed.
Sp. Kan jeg få et Travel Cash-kort, selv om jeg ikke er EuroBonus-medlem?
Ja, hvis du opfylder betingelserne for Travel Cash, kan du ansøge om et Travel Cash-kort i forbindelse med
registreringsprocessen for at blive nyt EuroBonus-medlem. Du kan registrere dig som EuroBonus-medlem
her.
Sp. Kan jeg få et kort, hvis jeg er under 18 år?
Desværre kan vi ikke sende et Travel Cash-medlemskort til personer under 18 år. Når et EuroBonus-medlem
fylder 18 år, kan han/hun ansøge om et nyt EuroBonus-medlemskort med Travel Cash-funktionen.
Sp. Hvad er EuroBonus' Travel Cash-funktion?
Det er en funktion på dit EuroBonus-medlemskort, hvor du kan:
 Optjene ubegrænsede EuroBonus-point for dine køb med betalingskortet.
 Fylde danske kroner på din Travel Cash-konto. Se mulighederne for opfyldning, når du logger på din
konto på: www.sas.dk/travelcash
 Foretage indkøb og anvende pengeautomater over hele verden, hvor MasterCard er accepteret.
 Låse valutakurser, når du konverterer dine danske kroner til en af de 11 øvrige understøttede
valutaer.
 Undgå gebyrer ved veksling af valuta og internationale transaktioner, når du foretager indkøb i en
understøttet lokal valuta i det land, du opholder dig i.
Sp. Hvorfor er der et MasterCard-logo på mit kort? Er det et kreditkort?
Det er ikke et kreditkort. EuroBonus-medlemskortet med Travel Cash-funktionen er et forudbetalt MasterCardhævekort. Med Travel Cash overtager EuroBonus-medlemmer styringen ved kun at bruge de penge, de har
føjet til Travel Cash-kortet og ved at låse valutakurser, så gebyrer og omkostninger i forbindelse med
udlandsrejser reduceres. Travel Cash-funktionen er ikke knyttet til din personlige bankkonto og tilbyder ikke
nogen form for kredit. Da Travel Cash-funktionen ikke er et kreditkort, kræves der ingen kontrol af
kreditværdighed for at være berettiget til et nyt kort.
Sp. Hvad er et forudbetalt kort?
Det er et sikkert forudbetalt MasterCard-kort, hvor du kan:
 Tilføje dine egne penge
5
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015



Tilføje penge regelmæssigt, efterhånden som din tilgængelige saldo anvendes, eller når du har brug
for at kunne købe mere
Kontrollere forbruget ved kun at tilføje det beløb, du ønsker at kunne bruge
Få glæde af ekstra sikkerhed, da det beskytter dine penge, hvis kortet stjæles eller mistes.
Sp. Hvorfor har SAS føjet denne funktion til EuroBonus-medlemskortet?
Travel Cash-funktionen er ideel for ethvert EuroBonus-medlem, da det giver flere muligheder og muliggør
optjening af EuroBonus-point – både hjemme og i udlandet! Med Travel Cash-funktionen undgår du desuden
risikoen ved at have kontanter, når du rejser i udlandet. Det reducerer desuden dine rejseomkostninger ved at
låse valutakurserne fast før din rejse. Du kan vælge mellem 11 øvrige valutaer, som du kan konvertere dine
danske kroner til for at sikre, at du låser valutakurserne, før du rejser, og så du fjerner internationale
transaktionsgebyrer, når du køber ind i lande, hvor Travel Cash-valutaer understøttes.
Sp. Hvor mange EuroBonus-point optjener jeg?
Med Travel Cash-funktionen på dit EuroBonus-medlemskort har du mulighed for at optjene EuroBonus-point
på alle kvalificerede køb foretaget med Travel Cash-kortet. Du vil optjene:
5 POINT
for hver 100 kroner anvendt i dit hjemland
10 POINT
for hver 100 kroner anvendt i udlandet
Bemærk: Kvalificerede køb gælder ikke hævning i pengeautomater, køb der involverer kontanter som byttepenge, gebyrer og afgifter,
kontojusteringer, tilbageførte transaktioner samt transaktioner i forbindelse med spil.
Sp. Kan jeg anvende kortet til at identificere mig selv i lufthavne?
Ja, når du rejser til lufthavne, der understøtter SAS self-service check-in, kan du bruge magnetstriben,
chippen eller NFC-senderen (hvor denne tjeneste understøttes) på EuroBonus-kortet med Travel Cash til
nemt at identificere dig selv.
Sp. Erstatter kortet mit SAS Smart Pass?
Travel Cash-kortet tilbyder de samme tjenester som SAS Smart Pass, så du kan vælge, hvilken løsning du vil
bruge.
Sp. Hvordan fungerer kortets kontaktløse indkøbsfunktion?
Med denne funktion kan du hurtigt og sikkert foretage daglige indkøb med blot et tryk på kortet på
ethvert indkøbssted, hvor du ser det universelle symbol for kontaktløs betaling. Hold udkig efter dette
symbol i forretninger, på fastfoodrestauranter, apoteker, transportsteder, varehuse og supermarkeder, selv
taxier og selvbetjeningsautomater, faktisk hvor som helst kontaktløse MasterCard PayPass-betalinger
accepteres. Bemærk, at du skal gennemføre en betaling med kortets chip og verificere med din pinkode,
inden du kan begynde at anvende kontaktløse betalinger.
Sp. Vil jeg fortsat kunne bruge alle mine øvrige fordele som EuroBonus-medlem?
Naturligvis! Alle dine øvrige EuroBonus-fordele forbliver uændrede. Det betyder, at du fortsat vil optjene point
som normalt, når du flyver med SAS og foretager indkøb via vores EuroBonus-partnere. Desuden forbliver
dine medlemsskabsprivilegier og -fordele uændrede.
Sp. Hvorfor ser mit kort anderledes ud end mit kreditkort og øvrige MasterCard-kort?
Det nye EuroBonus-medlemskort er specielt designet til at kombinere det bedste af EuroBonus og Travel
Cash-funktionen i et enkelt kort, med to unikke sider. EuroBonus-medlemskabssiden omfatter dit EuroBonusniveau og nummeret på din medlemskabskonto. Travel Cash-siden af kortet omfatter dit MasterCardbetalingskortnummer, udløbsdato og kontrolcifre (de 3 cifre til højre for underskriftsfeltet). Du kan foretage
betalinger via chippen (placeret på kortets medlemsside), kontaktløst eller ved at anvende magnetstriben,
som er placeret øverst på kortets Travel Cash-side.
Kom godt i gang med dit EuroBonus Travel Cash-kort
6
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015
Sp. Hvordan kommer jeg i gang?
Når du har modtaget dit nye EuroBonus-medlemskort med Travel Cash, skal du logge på
www.sas.dk/travelcash for at bekræfte dine personlige oplysninger og få mere at vide om Travel Cash-kortets
tjenester og fordele, herunder hvordan du overfører penge til dit Travel Cash-kort, og hvordan du håndterer
fremmed valuta.
Sp. Hvordan "aktiverer" jeg den nye Travel Cash-funktion på kortet?
Det er meget nemt – og gratis. Følg blot disse enkle trin:
 Gå til www.sas.dk/travelcash, log på og klik på Aktivt kort.
 Besvar nogle få spørgsmål, så vi kan være sikre på din identitet (hvilket bankreglerne kræver).
 Hent din sikre 4-cifrede pinkode, som du skal anvende, når du foretager indkøb eller hæver kontanter
i en pengeautomat.
 Føj danske kroner til dit Travel Cash-kort, konverter dem til fremmed valuta og begynd at shoppe!
Sp. Hvordan overfører jeg penge til mit Travel Cash-kort?
Det er også meget nemt! Når du har aktiveret dit Travel Cash-kort, kan du tilføje penge ved sikkert at overføre
dem fra din personlige bankkonto på en af følgende måder:


Log ind på www.sas.dk/travelcash, og:

Vælg muligheden "Overfør midler"

Følg vejledningen til at overføre penge fra din personlige bankkonto
Eller anvend Travel Cash-appen (søg efter Travel Cash i Apple Store og Google Play,
og følg vejledningen til at overføre midler)
Sp. Er det et krav, at jeg aktiverer den nye Travel Cash-funktion på kortet?
Nej, men vi anbefaler kraftigt, at du gør det! Det er gratis at aktivere funktionen, og du får mulighed for at
shoppe sikkert blandt 12 valutaer, mens du optjener EuroBonus-point for dine indkøb via kortet. Du kan fortsat
anvende kortet til at identificere dig selv ved lufthavnens terminaler, også hvis du ikke har aktiveret Travel
Cash-funktionen.
Sp. Hvornår bør jeg overføre penge til mit aktive Travel Cash-kort?
Du kan overføre penge til dit Travel Cash-kort når som helst, så længe du overfører penge, før du har i sinde
at foretage indkøb eller hæve penge via en pengeautomat.
Sp. Hvilke valutaer kan jeg overføre til mit Travel Cash-kort?
 Svenske kroner
 US-dollars
 Norske kroner
 Britiske pund
 Danske kroner
 Japanske yen
 Euro
 Polske zloty
 Hong Kong-dollar

Singapore-dollars

Schweiziske franc
Thai baht
Tyrkiske lira


Rekvirering og skift af pinkode
Sp. Skal jeg bruge en pinkode for at bruge mit korts Travel Cash-funktion?
Ja, du vil blive spurgt om en 4-cifret pinkode, når du bruger kortet i pengeautomater og i forretninger, der
anvender chipbaserede kortlæsere.
Sp. Hvordan får jeg en pinkode?
Du modtager din sikre pinkode, når du aktiverer Travel Cash-kortet på: www.sas.dk/travelcash.
7
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015
Sp. Kan jeg ændre pinkoden til en anden, som jeg selv vælger?
Ja, det kan du gøre i MasterCard-pengeautomater, der understøtter ændring af pinkoder. Sådan ændrer du
pinkoden via en understøttet pengeautomat:
 Indsæt dit kort
 Angiv den sikre pinkode, som du modtog, da du aktiverede Travel Cash-kortet
 Følg vejledningen på pengeautomatens skærm for at ændre pinkoden til en ny 4-cifret kode efter eget
valg.
Sp. Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt min pinkode?
Du kan finde din pinkode ved at gå til www.sas.dk/travelcash og logge på din Travel Cash-konto. Klik på
navigationen til venstre på Travel Cash-kontoen, og vælg derefter fanen Administrer kort, så du kan få vist din
pinkode. Du kan også se din pinkode i Travel Cash-appen.
Overførsel og håndtering af penge på Travel Cash-kortet
Sp. Hvor mange valutaer kan jeg have på mit Travel Cash-kort?
Dit kort kan have op til 12 forskellige valutaer, herunder dit hjemlands valuta på din Travel Cash-konto. Dit
hjemlands valuta er din kontos primære valuta, og den er knyttet til det land, du er bosiddende i. Med andre
ord, hvis du bor i Danmark, er den primære valuta danske kroner.
Sp. Hvordan betaler jeg med fremmed valuta?
Når du har overført penge til dit Travel Cash-kort (som f.eks. danske kroner), kan du konvertere pengene til
enhver anden understøttet valuta via vekselfunktionen. Den komplette liste over understøttede Travel Cashvalutaer er:





Svenske kroner
Norske kroner
Danske kroner
Euro
Hong Kong-dollar



US-dollars
Britiske pund
Japanske yen

Polske zloty

Singapore-dollars

Schweiziske franc
Thai baht
Tyrkiske lira


Med Travel Cash-kortet kan du opbevare beløb i enhver af de 12 understøttede valutaer samtidigt. Du kan
aktivere en ny valuta ved blot at overføre penge fra en eksisterende valuta til den nye valuta efter eget valg.
Du kan deaktivere en bestemt valuta ved blot at overføre alle midler fra den pågældende valuta til en anden
valuta.
Sp. Hvilke valutaer bør jeg have på min Travel Cash-konto?
Vi anbefaler, at du opbevarer valutaer, der accepteres i det land eller de lande, du rejser i. Hvis du f.eks.
rejser i USA, anbefaler vi, at du veksler penge til US-dollars. Hvis du har planer om at bruge dit kort i lande,
der ikke anvender en af de understøttede valutaer, anbefaler vi, at du beholder pengene i den primære valuta
for dit hjemland.
Sp. Hvad er vekselkursen, når jeg overfører penge mellem de udenlandske valutaer?
Dit Travel Cash-kort tilbyder konkurrencedygtige vekselkurser, som opdateres kontinuerligt, og som til enhver
tid kan låses, når du overfører penge fra en valuta til en anden.
Du vil blive præsenteret for en opdateret vekselkurs på det tidspunkt, du igangsætter overførsel af penge fra
én valuta til en anden. Når du præsenteres for værdien af den fremmede valuta for din overførsel, kan du
vælge at acceptere kursen og foretage overførslen, eller du kan afvise kursen og undlade at overføre
pengene.
8
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015
Bemærk, at hvis du foretager et køb i en valuta, hvor der ikke er tilstrækkelige midler i den tilhørende valuta
på dit Travel Cash-kort, vil Travel Cash-systemet automatisk hæve en tilsvarende værdi for købsbeløbet i en
anden valuta på kortet til den vekselkurs, der er gældende på købstidspunktet.
Brug af Travel Cash-kortet til køb eller kontanthævning
Sp. Hvordan bruger jeg kortet?
Når dit Travel Cash-kort er aktivt, og du har overført penge, kan du bruge kortet præcist som et hvilken som
helst andet MasterCard-hævekort.
Sp. Hvordan sætter jeg kortet i en betalingsterminal eller pengeautomat?
Det er nemt. Du skal blot indsætte kortet i betalingsterminalen med chipsiden opad på kortets EuroBonusside. Hvis du har brug for at bruge magnetstriben, skal du blot lokalisere magnetstriben øverst på kortets
Travel Cash-side og føre det langs med læseren i betalingsterminalen. Du kan bruge Travel Cash-kortets
kontaktløse tjeneste ved at holde kortet som angivet på enhver terminal, der understøtter MasterCards
PayPass-tjeneste.
Sp. Kan jeg bruge kortet til betalinger, hvis der ikke er penge på det?
Travel Cash-kortfunktionen kræver, at der overføres penge for at foretage køb eller hæve kontanter. Du kan
dog fortsat anvende kortets EuroBonus-medlemstjenester med eller uden at overføre penge. Du kan fortsat
anvende kortet til at identificere dig selv ved lufthavnens terminaler, også hvis der ikke er penge på kortet.
Sp. Hvad sker der, når jeg bruger kortet til køb eller kontanthævning?
På det tidspunkt, hvor du foretager købet eller hæver penge fra en pengeautomat, vil Travel Cash-kortet
automatisk forsøge at hæve penge fra den valuta, som transaktionen foretages i. Hvis du f.eks. foretager et
køb i en forretning i USA (online eller ved personligt fremmøde), vil Travel Cash automatisk forsøge at hæve
penge fra din USD-beholdning.
 Hvis beløbet i USD er tilstrækkeligt til at dække transaktionsbeløbet, vil alle midler stamme fra din
USD-valuta
Hvis transaktionens beløb overstiger saldoen på din USD-valuta, men du har tilstrækkelige midler i
dine øvrige valutaer, vil Travel Cash automatisk hæve differencen for transaktionen fra dine øvrige
aktive valutaer i den rækkefølge du har valgt, og til den vekselkurs der er gældende på
transaktionstidspunktet.
Sp. Kan jeg anvendes mit Travel Cash-kort ombord på SAS til at købe varer og mad for pengene?
I de betalingsterminaler, som findes ombord i dag, understøttes forudbetalte betalingskort ikke. Når
terminalerne efterhånden udskiftes, vil du kunne anvende Travel Cash-kortet for at betale med penge.
Sp. Kan jeg anvende mit Travel Cash-kort ombord på SAS til at købe varer og mad for EuroBonuspoint?
Da dit Travel Cash-kort er dit nye medlemskort, kan du bruge det præcis som normalt, hvis du vil betale med
point ombord. Brug først dit medlemskort og derefter et betalings- eller kreditkort. Se foregående spørgsmål
vedrørende yderligere detaljer.
Sp. Hvad sker der i lande, der anvender valutaer, som ikke kan opbevares på mit Travel Cash-kort?
Du kan fortsat bruge kortet! Hvis du f.eks. shopper i et land, der anvender fijianske dollars, vil Travel Cash
automatisk forsøge at hæve penge fra dine danske kroner og derefter fra andre aktive valutaer i den
rækkefølge, du har angivet. Det betyder, at du kan regne med dit Travel Cash-kort, da du har adgang til alle
dine midler, i alle dine udenlandske valutaer, på ethvert tidspunkt.
Sp. Skal jeg flytte penge til en bestemt valuta for at bruge pengene i det pågældende land/den
pågældende valuta?
Nej, du behøver ikke at bekymre dig, hvis du har glemt at overføre penge til USD-valutaen, før du foretager et
køb. Travel Cash vil automatisk forsøge at hæve penge fra din primære valuta først og derefter fra enhver
anden aktiv valuta i den rækkefølge, du har angivet, til den vekselkurs der er gældende på
9
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015
transaktionstidspunktet. Hvis du f.eks. rejser til USA og kun har overført danske kroner til dit Travel Cash-kort,
vil ethvert køb i USD automatisk blive hævet fra dine danske kroner til den vekselkurs, der er gældende på
transaktionstidspunktet.
Sp. Hvor er mine 3 kontrolcifre (eller CVC-kode)?
Dine kontrolcifre (CVC) er lokaliseret på højre side af underskriftsfeltet på kortets Travel Cash-side. CVCkoden er de 3 kontrolcifre, du skal bruge, når du foretager en transaktion på internettet eller via telefonen.
Sp. Hvad sker der, hvis jeg forsøger at bruge Travel Cash-kortet, og der ikke er penge nok på kortet?
Da Travel Cash-kortet er et forudbetalt hævekort, giver det ingen kredit, så enhver transaktion på et beløb
større end den samlede (tilsvarende) værdi af valutaer opbevaret i Travel Cash-valutaer vil blive afvist. Hvis
du har registreret dig for transaktionsalarmer, vil du modtage en e-mail eller en meddelelse i den mobile
Travel Cash-app, som fortæller dig, hvorfor transaktionen blev afvist.
Sp. Kan jeg bruge kortet på internettet?
Ja, bestemt. Du kan bruge Travel Cash-kortet online til at foretage køb online. Én måde er at bruge det
virtuelle kort, som er et nyt dynamisk 16-cifret kortnummer, en udløbsdato og kontrolcifre tilknyttet dit
eksisterende, aktive Travel Cash-kort, som kan anvendes, når du foretager køb online, uden at du behøver at
bruge nummeret på dit fysiske kort.
Sp. Hvad gør jeg, hvis betalingsterminalen eller pengeautomaten beder mig om at konvertere
transaktionen til en anden valuta?
Oversøiske pengeautomatoperatører og betalingsterminaler i butikker kan tilbyde at konvertere værdien af din
kontanthævning eller dit køb til en valuta, der er forskellig fra den lokale valuta (også selv om du har penge på
kortet i den lokale valuta). I en sådan situation vil pengeautomaten eller betalingsterminalen tilbyde dig en
vekselkurs, der ikke leveres af Travel Cash-kortet. Hvis du vil betale i den lokale valuta på dit Travel Cashkort, skal du afvise butikkens eller pengeautomatens tilbudte valutakonvertering.
Kontanthævning i pengeautomater
Sp. Kan jeg bruge mit kort til kontanthævning fra pengeautomater?
Ja, dit Travel Cash-kort understøtter kontanthævning i den lokale valuta i mere end 2 mio. pengeautomater
over hele verden, der accepterer MasterCard. Du skal sikre dig, at du har et tilstrækkeligt beløb på din konto
til dækning af hævningen samt til eventuelle pengeautomatgebyrer. Du optjener ikke EuroBonus-point ved
kontanthævninger fra pengeautomater.
Sp. Kan jeg hæve i enhver valuta fra en pengeautomat?
Du kan kun bruge dit Travel Cash-kort til at hæve penge fra en pengeautomat, som accepterer MasterCard, i
en valuta, der understøttes af den lokale pengeautomat i det pågældende land, du besøger.
Sp. Hvor meget kan jeg hæve fra en pengeautomat hver dag?
Du får to gratis hævninger i dit hjemland samt i udlandet hver måned. Læs mere om dette under
Kortholdertips, og hold styr på gebyrerne på www.sas.dk/travelcash. Visse operatører af pengeautomater kan
anvende lavere grænser. Disse grænser anvendes for at beskytte dig.
Sp. Hvad er gebyret for hævning fra pengeautomater?
Læs mere om dette under Kortholdertips på www.sas.dk/travelcash. Visse operatører af pengeautomater kan
opkræve et ekstra gebyr for brug af deres pengeautomat, som vises eller ikke vises, når du hæver kontanter.
Administration af din Travel Cash-konto
Sp. Hvordan kontrollerer jeg saldoen på min Travel Cash-konto?
10
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015
Den hurtigste og nemmeste måde at kontrollere saldoen for din Travel Cash-konto på er at logge på
www.sas.dk/travelcash eller SAS-appen, hvor du finder din Travel Cash-saldo. Herfra har du også adgang til
din personlige Travel Cash-kontoside, hvor du kan se flere oplysninger, eller til din dedikerede Travel Cashapp. Alternativt kan du foretage en saldoforespørgsel i en pengeautomat.
Sp. Hvordan får jeg fat i Travel Cash-appen?
Du kan gratis downloade Travel Cash-appen fra App Store eller Google Play, afhængigt af din mobile enhed.
Sp. Hvordan kan jeg se min transaktionshistorik?
Du skal blot logge på din konto via SAS-appen, i Travel Cash-appen eller ved at gå til www.sas.dk/travelcash.
Sp. Hvor længe varer det, før mine point registreres på min EuroBonus-konto?
Point optjent for kvalificerede Travel Cash-transaktioner krediteres din EuroBonus-konto hver den 15. i en
måned. Kvalificerede transaktioner inkluderer ikke brug hos spilaktører, kontanter fra pengeautomater og
hævning af kontanter i banker.
Sp. Hvordan ændrer jeg rækkefølgen for de valutaer, der skal bruges?
Det er meget nemt. Du skal blot logge på din Travel Cash-konto på enten www.sas.dk/travelcash eller Travel
Cash-appen og vælge Administrer valutaer for at ændre rækkefølgen for den automatiske valutarækkefølge.
Hvis du foretager en transaktion i en ikke-understøttet valuta, eller hvis du anvender Travel Cash-kortet i dit
hjemland, hæves der altid midler fra dine danske kroner først.
Sp. Kan jeg få gratis transaktionsalarmer?
Ja. Du kan registrere dig, så du får en e-mail eller en mobil app-meddelelse i realtid, så du altid kender din
aktuelle saldo og altid kan holde øje med mistænkelige transaktioner. Du kan få mere at vide og registrerer
dig via Travel Cash-appen eller ved at logge på www.sas.dk/travelcash.
Sp. Hvor mange penge kan jeg have på min Travel Cash-konto?
Det maksimale beløb, der kan overføres og opbevares på dit Travel Cash-kort er bestemt af flere faktorer i
henhold til de bankregler, der gælder for tjenesten. Du kan få flere oplysninger under Travel Cash-grænser i
begrænsningstabellen eller i vores vilkår og betingelser på www.sas.dk/travelcash.
Sp. Hvad nu, hvis jeg glemme kortets pinkode?
Du kan finde din sikre pinkode på www.sas.dk/travelcash og logge på din Travel Cash-konto eller ved at
bruge Travel Cash-appen og vælge "Vis pinkode", hvorefter du får vist den eksisterende pinkode.
Sp. Hvad nu, hvis jeg indtaster den forkerte pinkode, når jeg foretager et køb eller en
kontanthævning?
Hvis du indtaster en forkert pinkode tre gange, blokeres dit Travel Cash-kort, og du bedes kontakte os på 70
10 20 00, fra udlandet: +45 70 10 20 00 for at fjerne blokeringen af Travel Cash-kortet.
Sp. Hvad sker der, når mit EuroBonus-medlemskort udløber?
Udløbsdatoen for Travel Cash-kortet og kvalifikationsperioden for EuroBonus-kortet er koordineret. Vi sender
dig et erstatningskort før udløbsdatoen eller før den nye kvalificeringsperiode. Du skal blot aktivere
erstatningskortet snarest mulig efter modtagelsen, så du har uafbrudt adgang til din Travel Cash-konto.
Sp. Hvad skal jeg gøre, når jeg modtager et nyt Travel Cash-kort?
Når du modtager et nyt Travel Cash-kort med posten, skal du "aktivere" Travel Cash-funktionen på det nye
kort (så vi kan kontrollere din identitet og sikkert aktivere Travel Cash-funktionen). Du kan aktivere dit nye
Travel Cash-kort på www.sas.dk/travelcash, i Travel Cash-appen eller via vores call center. Husk at
underskrive dit Travel Cash-kort, så snart du har aktiveret det.
Sp. Kan jeg få ekstra kort til andre familiemedlemmer?
Der kan desværre kun udstedes ét Travel Cash-kort til hvert berettiget EuroBonus-medlem.
11
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015
Sp. Hvad sker der, hvis jeg flytter til udlandet?
Travel Cash-funktionen er kun tilgængelig for personer bosiddende og med en fysisk adresse i Danmark,
Finland, Norge eller Sverige. Flytter du til et andet land, og skifter adresse på din EuroBonus-konto, vil du ikke
længere være i stand til at overføre penge eller optjene EuroBonus-point via Travel Cash-kortet. Du vil fortsat
være i stand til at bruge Travel Cash-funktionen på dit eksisterende kort og til at hæve penge, men når din
eksisterende Travel Cash-konto når en saldo på nul, lukkes den, og du vil få udstedt et nyt EuroBonusmedlemskort, som ikke indeholder Travel Cash-funktionen. Hvis du flytter tilbage til et af de understøttede
lande herover, og hvis du ønsker at genåbne dit Travel Cash-kort, skal du ansøge om et nyt kort med din nye
fysiske adresse i det pågældende land.
Sp. Hvad gør jeg, hvis mit kort bliver væk eller stjålet?
Du skal omgående rapportere tabet og anmode om et erstatningskort på en af følgende måder:
 Log på www.sas.dk/travelcash, via SAS-appen eller Travel Cash-appen og vælge "Rapportér stjålet
eller bortkommet kort".
 Kontakt call centeret ved at ringe 70 10 20 00, fra udlandet: +45 70 10 20 00 inden for åbningstiden.
En repræsentant vil annullere kortet, gennemgå de seneste transaktioner sammen med dig og bestille et nyt
kort, som vil blive sendt til adressen i din EuroBonus-profil. Travel Cash tilbyder et højt niveau af sikkerhed via
pinkoder, chipteknologi og sikkerhedsspørgsmål med svar, som kun du kender.
Sp. Hvad er et virtuelt kort?
Det virtuelle kort er et nyt dynamisk 16-cifret kortnummer, en udløbsdato og kontrolcifre tilknyttet dit
eksisterende, aktive Travel Cash-kort, som kan anvendes, når du foretager køb online, uden at du behøver at
bruge nummeret på dit fysiske kort. Log på din Travel Cash-konto på www.sas.dk/travelcash, og gå til
"Administrer kort", hvor du har mulighed for at angive et "virtuelt kort".
Sp. Hvad gør jeg, hvis mit Travel Cash-kort ikke virker i en forretning eller i en pengeautomat?
Sker dette, skal du kontrollere, at:
•
•
•
•
•
Dit Travel Cash-kort er aktiveret. Du skal aktivere (og overføre penge til) dit Travel Cash-kort på
www.sas.dk/travelcash, før du kan bruge det til indkøb eller kontanthævning.
Du bruger den rigtige pinkode. Du kan hente din pinkode på www.sas.dk/travelcash eller Travel
Cash-appen.
Forretningen eller pengeautomaten accepterer MasterCard.
Du forsøger at foretage et køb for et større beløb end den tilgængelige saldo på din Travel Cashkortkonto.
Du har indtastet en forkert pinkode tre gange. Har du det, låses dit Travel Cash-kort, og du bedes
kontakte os på 70 10 20 00, fra udlandet: +45 70 10 20 00 for at få kortet låst op.
Har du kontrolleret alle ovenstående punkter, og dit Travel Cash-kort fortsat ikke virker, bedes du kontakte os
på lokalt: 70 10 20 00, fra udlandet: +45 70 10 20 00 og få yderligere hjælp.
Sp. Hvordan anmelder jeg det, hvis der er transaktioner på mit Travel Cash-kort, som jeg ikke har
foretaget?
Hvis du ikke har foretaget bestemte transaktioner, skal du:
 Omgående rapportere dit kort bortkommet eller stjålet for at forhindre yderligere misbrug.
 Downloade
anmeldelsesformularen
fra
www.sas.dk/travelcash,
under
“Juridiske
og
overensstemmelsesmæssige oplysningserklæringer”, udfylde alle felter og e-maile den tilbage til os til
den e-mailadresse, der er trykt på formularen.
Sp. Hvor længe varer det, før mine penge er tilgængelige, efter jeg har indsendt formularen?
Den normale behandlingstid fra modtagelsen af din underskrevne formular, og indtil dine penge er
tilgængelige, er op til 90 dage.
Sp. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke modtager hele det angivne beløb fra en pengeautomat?
12
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015
Du kan kontakte pengeautomatens ejer, eller du kan anmelde transaktionen ved at downloade
anmeldelsesformularen fra Travel Cash-webstedet, udfylde alle felter og e-maile den tilbage til os til den emailadresse, der er trykt på formularen.
Sp. Hvad er forskellen mellem en afventende transaktion og en posteret transaktion?
En afventende transaktion er en transaktion, der er godkendt til betaling til modtageren. En posteret
transaktion er en transaktion, som modtageren har sendt til udligning/betaling, og hvor midlerne derfor er på
vej til modtageren. En afventende transaktion forbliver i denne status i 8 dage, eller indtil modtageren vender
tilbage for at udligne transaktionen, afhængigt af, hvad der indtræffer først.
Sp. Hvad er transaktionsmeddelelser for Travel Cash-kort?
Transaktionsmeddelelser holder dig informeret om aktiviteter på Travel Cash-kontoen via e-mail eller via
meddelelser fra Travel Cash-appen. Via transaktionsmeddelelser kan du nøje overvåge dit forbrug via
realtidsmeddelelser om din aktivitet, og du kender altid din aktuelle saldo. Med transaktionsmeddelelser får du
øget sikkerhed på dit Travel Cash-kort. Hvis du får en meddelelse om en transaktion, du ikke genkender, kan
du rapportere hændelsen omgående og forhindre yderligere misbrug af dit Travel Cash-kort.
Sp. Er der tidspunkter, hvor jeg ikke bør bruge mit Travel Cash-kort?
Vi anbefaler, at du ikke bruger dit Travel Cash-kort til at "forhåndsgodkende" transaktioner i forbindelse med
hotelværelser eller billeje. Det skyldes, at hotellet eller biludlejningsfirmaet kan binde et beløb som depositum
– nogle gange i flere uger –, og du vil ikke være i stand til at anvende beløbet i denne periode. Det er ikke
noget problem at betale for hotelværelser eller billeje via dit Travel Cash-kort ved slutningen af din tur, men vi
foreslår, at du ikke forhåndsgodkender betalinger med det, når du reserverer.
Vi anbefaler også, at du ikke bruger dit Travel Cash-kort på tankstationer med betaling ved standeren eller til
motorvejsafgifter, da disse betalingssteder også forhåndsgodkender beløb på dit kort som nævnt ovenfor.
Gebyrer og begrænsninger
Sp. Hvilke gebyrer og afgifter er knyttet til Travel Cash-funktionen?
Alle gebyrer og afgifter tilknyttet Travel Cash-funktionen på dit EuroBonus-kort er defineret under
Kortholdertips på www.sas.dk/travelcash.
Sp. Hvilke betalings- eller saldogrænser er knyttet til Travel Cash-funktionen?
Alle betalings- og saldogrænser knyttet til Travel Cash-funktionen på dit EuroBonus-kort er defineret under
Kortholdertips på www.sas.dk/travelcash.
Yderligere spørgsmål?
Har du spørgsmål, som ikke er besvaret her, er du meget velkommen til at kontakte os på en af følgende
måder:
Brug SAS-appen, Travel Cash-appen eller gå til
Vil du tale med en repræsentant:
www.sas.dk/travelcash.
Ring til os på 70 10 20 00, fra udlandet: +45 70 10 20
00.
Vores åbningstid er 08.30-17.00 på hverdage
13
SAS EuroBonus – Travel Cash
Senest opdateret: 21. oktober 2015