miniklubblad maj 2015

En af Mininyts trofaste grafiske leverandører med
flotte illustrationer: Maria 2a, med en meget fin
gennemarbejdet ”troldetegning”.
Forskningens Døgn!
Så har Miniklubben lagt hus til 2 fantastiske dage. 600 børn har set, hørt, smagt og prøvet en masse fantastiske ting. Alle mødte op og var åbne over for alle de sjove opgaver,
der ventede dem og formidlerne var meget begejstrede for børnenes spørgelyst. Når børn og voksne kom over i bålhuset for at få en pause og bage
brød og få sig en kop suppe til at varme sig på,
fortalte de med begejstring om alt det, de havde
hørt eller prøvet
og alle de nye
input gav en
enorm appetit.
Det var 2 dejlige
og hyggelige,
men også travle
dage i bålhuset.
SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF. 79947295. Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk
Sprutter
Månedens Tegning
Vi havde fint besøg fra Vadehavscentret den sidste dag under Forskningens
døgn. Ud over at man kunne holde på livlige
rejer og studerer krabber - kunne man få en
god gennemgang af, hvordan en blæksprutte
ser ud indvendig - hvordan den lever sit liv og
hvad den spiser.
Det var en helt speciel oplevelse; at se Naturvejlederen tage den fine streng ud bag ved
blækspruttens spiserør, hvor den gemmer sit
blæk. Med kirurgisk præcision skar han den
fra med sin skalpel (det er meget skarp kniv).
Herefter kunne man prøve at skrive med
blækket via et lille rør. Det var sjovt for alle at
prøve og imens fik man meget at vide. F.eks.
hvordan blæksprutten kan sprutte farven ud,
når den føler sig truet af større fisk; den laver
en mindre farvesky og forsvinder. Alt i mens
tror fiskene, at den er i blækskyen, men må
lede forgæves. (På denne måde når Sprutten
at komme væk, smart ikke).
Her er et billede fra dagen og over gennemgangen af blækspruttens anatomi og liv i havene.
Skrevet af Jesper
Forskningens døgn
Klog på naturen
Så havde vi lige et par dage, der var revet ud af kalenderen; al normal aktivitet i skolen
tog lærerne sig af. Hele Miniklubbens personale var heldags på
projektet, og det var der brug for. Vi regner med ca. 400 børn,
egne plus gæster i forskellig størrelse, deltog.
Heldigvis havde vi god hjælp udefra: Fødevarestyrelsen med et
talstærkt hold stod for den mere videnskabelige del med dissekering og produktion med mere af fjerkræ. Suppleret af Vadehavscentret omkring undersøgelse af blæksprutter og livet i
havet.
Vores mangeårige lokale naturvejleder Bent samt Naturstyrelsen havde guidede ture i lokalområdet. Med hver deres vinkel kunne de hjælpe med at undersøge, hvad der
foregår lige nu i naturen her hos os. Det passer heller ikke
bare sig selv, der er f.eks. skovpleje ved de dertil ansatte
stude og bekæmpelse af mårhunde efter Judas metoden.
Den mere kreative formidling praktiserede Varde museum;
her formidles ulvens historie og nuværende betydning som rollespil med
børnene som skuespillere.
Vores rolle var, sammen med et par
hold pædagogstuderende, at skabe en
masse eksempler på aktiviteter i naturen, som børnene kunne prøve og som
måske kunne inspirere til at lave noget lignende selv, når de kommer
hjem. Vi ville også gerne have børnene til at mærke efter,
hvad de oplever i kroppen og hjernen undervejs. Der venter vi spændt på at få spørgeskemaerne retur.
Vi var noget spændte på, hvordan vi kunne få det hele til at
spille sammen, da det jo var et noget større setup med flere
samarbejdspartnere og kunder i butikken, end vi havde prøvet
før.
Men vi må sige, at vi oplevede det meget positivt, at der var
fuld knald på. Med kombinationen af den faglige formidling og
vores praktiske del, der kunne give en på opleveren og fungere
som buffer, gjorde at vi undgik kø og skabte en god aktiv stemning med godt flow. Vi oplevede, at børnene kom til at arbejde
med både krop, følelser og hjerne. De ville gerne det hele og
selv om de måske ikke nåede alt, kom de langt omkring.
Så må vi jo se på deres tilbagemelding, om det også er børnenes oplevelse.
Mvh Personalet i Miniklubben
Miniklubbens forældreråd:
Marielle og Tove
Pia Elmertoft Mor til Mathilde 1B (Formand)
Kirstine Christiansen mor til Asta 1A (Referent)
Hanne Thuesen mor til Mads 2C
Bent Goul far til Mathias 0 kl.
Danny Hammer far til Casper 2C
Carsten Frederiksen far til Magnus 1B
Majken Hansen mor til Peter 2B
Repræsentant for skolebestyrelsen
Karin Stender
Medarbejder rep.:
Thomas Klüver Møller
Ansvarshavende : Steen Jull Jensen
Layout : Tove Axelsen
MiniNyt udkommer omkring den 1. i hver
måned.
SAMS HYTTE
Sams Hytte kan lejes af alle interesserede. Så har du lyst til
at opleve dette skønne sted og den Svenske natur, så kontakt ”Hytte Meyer” Axel Jørgensen tlf. 6130 0412 eller mail
til [email protected]
I sommerferien er Sams Hytte er ledig i uge 28 + 31 og 32.
Se flere oplysninger ang. Sams Hytte på Samuelsgårdens
hjemmeside www.samuelsgaarden.dk.
Alle i hele verden skal væ
ære gode mod hinanden
Og ikke komme op og skæ
ændes
Hvis vi gø
ør det så
å så
åre i
hinandens fø
ølelser. Og vi bliver
kede af det og det bliver ikke
sæ
ærligt sjovt at blive drillet
Mvh Cilke Katrine Julie.
Tanker i en tid, hvor der er
meget fokus
på mobning.
Skrevet af 3
piger fra 2. årgang
2. klasser på Samuelsgården.
Åbningstider
mandag - torsdag 15 - 17
fredag
13 - 16
Eller efter aftale.
Industrivej 32 - 6840 Oksbøl
Fra tirsdag den 26/5 til og med fredag den 29/5 skal 2. klasserne på
Samuelsgården.
De går på Samuelsgården direkte fra
skole og skal afhentes eller bliver
sendt til de sædvanlige tider, der er oprettet i Tabulex. Beskeder vedrørende evt. ændringer af sendetider eller andet
skal stadig oprettes i Tabulex.
Marcus d 4/5
Mie 19/5
Frederik d. 9/5
Oscar d. 7/5
Sofie d. 17/5
Nynne 17/5
Mai d. 20/5
Lasse d. 30/5
Emmeli d. 8/5
Laura d. 30/5
Bent d. 11/5
Mette d. 27/5
Vi forhandler
kvalitetsfoder
til dine kæledyr,
strøelse til heste
samt biobrændsel.
Noah d. 30/5
www.vroegum-fiskesoe.dk
I forbindelse med 2. klasserne skal på Samuelsgården i uge 22, bliver Miniklubben invaderet af nye
børn.
De kommende 0. klasser kommer i SFO’en sammen med børnehavepædagogerne. Her skal
de opleve hverdagen sammen
med deres kammerater, som de
skal gå i skole med efter sommerferien.
Vi glæder os til at se alle.
Dyreføljeton
Kaninungerne trives. Storfamilien med fællesreden holdt. Det skal dog siges at de moderne principper om individuelle hensyn og udviklingsmål ikke er helt spildt. De tykke unger blev tykkere betydelig hurtigere end de
tynde. Men der faldt dog lidt af til alle, nu er de ude af reden og spiser
selv. Den individuelle forplejning har børnene taget sig af. Favoritungen
eller den der var lidt lille, har de udsøgt de bedste spæde mælkebøtteskud
til, så har den måske også lige fået en lille vuggevise, når den skulle slå
mave efterfølgende. Det er nogle meget velklappede kaninunger, børnene
har været meget optaget af dem. Her efter
Forskningens Døgn er de ved at være gamle
nok til at flytte hjemmefra, så det gør de nok.
Nogle børn har lavet aftaler med deres forældre
om at have en kanin derhjemme. Det kan være
rigtig for nogen. Men for mange af de børn der
bliver meget optaget af det, tror jeg at det ligeså meget drejer sig om at samværet med dyrene åbner op for følelserne, så de også oplever
meget positiv samvær med vennerne på den
konto. Det er også rigtig fint, men så bliver det
måske ikke helt det man troede, når man får
kaninen
hjem.
Igen i år vil jeg prøve at tappen
birkesaft med børnene.
Birkesaft kan tappes fra det tidspunkt
safterne i birketræet begynder at stige. Det vil efter en typisk vinter sige
cirka fra midten af marts frem til træerne springer ud i april. Sidste år tappede vi helt frem til midten af maj, og
rigtig mange af børnene prøvede at
smage det.
Birkesaften bliver brugt medicinsk, til
madlavning, vin, øl, hudcreme, parfume og til at drikke direkte fra træet.
Birkesaft siges at være godt mod vinterforkølelse, blæresten, nyregrus,
skørbug, gulsot, udslet, indvoldsorm,
gigt, reumatisme og meget andet. Det
virker blodrensende, sved- og
urindrivende. Vi
drikker nu bare
for sjovt.
Kærlig helsen
Thomas Møller
Kaninungerne har fundet deres afløsere. Påskelammene kom i lidt
større mængder end fårene kunne
huske de havde født, så det blev til
et par flaskelam: Glimmerstjerne
og Glitter.
Nu er lammene jævnlige gæster i
Miniklubben og tror bestemt, at
børnene er deres mødre. Den opgave påtager børnene sig også gerne.
Og så skal man jo også vise dem
verden og hygge.
Jens
Ny kollega: Robert
Velkommen til Robotten Robert.
2. årgangs sjov med skrald førte til mange fantastiske
nye bud på, hvordan væggen i Spillerummet kan se ud.
Under designprocessen udviklede tingene sig til at 2.
klasses-designerne ønskede, at vi enten skulle have en
stor måne, en rummand eller en robot, alt lavet af gamle spil fra både Miniklubben og børnenes hjem ude omkring.
2. klasserne mangler dog lige lidt mere i baggrunden på
væggen af Robotten Robert... så hvis du har nogle gamle spil du og din familie ikke bruger mere, må du gerne
give den til Miniklubben eller til én af 2. klasse børnene - så de kan skabe flere
sjove små raketter, rumkaniner, sjove planeter og universer.
Hilsen 2. klasse børnene og Jesper
G
M P i Miniklubben!
Så er det igen blevet tid til den årlige tilbagevendende begivenhed…
nemlig MGP. Vi starter med audition mandag d. 1. juni, hvor vi lytter til
børnenes sange, ser deres danse, og hvor vi vil sammensætte sange og
dansegrupper. Alle der har lyst til at synge og danse, og som vil deltage i opvisningen er meget velkomne. Vi glæder os rigtig meget til at
starte op, og vil øve fra børnene kommer fra skole kl. ca 14.35. Det kan
ikke blive hver dag, men børnene er meget velkomne til også at øve
sammen hjemme. Der vil være generalprøve tirsdag d. 16. juni og opvisning onsdag d. 17. juni klokken 15.00. Det er dommere fra Samuelsgården, som skal give point til de forskellige grupper, og der er præmier til de tre bedste grupper. Hele showet vil blive foregå på Miniklubben og Samuelsgårdens udendørs rullende scene, og vi ønsker og håber på skønt, varmt og rigtig dejlig solskinsvejr. Alle både forældre,
bedsteforældre, søskende og naboer er velkomne til at hylde børnene
den dag. Og en kop kaffe eller saftevand kan også forefindes.
Mange hilsner
Hanne og Doris
MGP 2014
Forældre-hjælp.
Jeg siger tak for hjælpen her i påsken. Det har gjort, at vi er kommet i
gang igen med at kører cross ude på vores bane i grusgraven.
Jeg vil prøve at køre cross hver mandag, og hvis det kan lade sig gøre, så
vil jeg også køre om torsdag. Indtil nu er det gået godt med at køre cross.
Vi har også fået gang i bålstedet, hvor vi har varmet æbleskiver. For barnemotoren skal jo også have lidt at køre på.
Hvis I som forældre synes, at det er for sent jeres børn kommer hjem til Miniklubben, er i velkomme til at hente jeres barn der ude, så
kan i jo også lige se
dem køre.
Og så skulle jeg lige sige, at vi altid har plads
i vores mavemotorer til
lidt lækkert. :).
Leon
Minifotografer
Som et kreativt tiltag i børnehøjde havde
vi udstyret nogle udvalgte børn fra Miniklubben til at virke som fungerende fotojournalister under festivallen.
Særligt fine fotoskud er fra; ifølge
smagsdommerene (os voksne fra Minikubben), børn som Magnus og Malte 2a.
Her nedenfor ses nogle af deres ”skud” fra den guidede tur med naturvejleder på natur
og krondyrsvildttur i plantagen.
Jesper
I fredags skulle vi til discoteksfest og vi lavede konkurrence. Vi lavede flødebollekonkurrence og snørebåndskonkurrence og det var sjovt og Møller dansede
med pigerne og det var sjovt og det var for 2. klasserne og Spillerummet var
lavet om til discoteksrum.
Vi fik pitabrød og snack. Vi hyggede os rigtigt meget. Der var et discorum hvor
vi dansede og havde det sjovt, men det var trals da vi skulle hjem.
Skrevet af Liva og Sine
Varieret morgenmad.
Ifølge de nye kostråd anbefales det at man spiser varieret og sundt. Måltider nydes sammen
med andre og man skal lære at lave
mad og videregive denne læring.
Miniklubben ser en ære i at lære børnene at spise sundt og varieret, så derfor
dette billede til inspiration til morgenmåltid i hjemmet. Og der skal spises op.