Actiflo® - Krüger A/S

Find mere information på www.kruger.dk
For kontaktoplysninger klik her eller ring +45 39 69 02 22
STANDARD
ANLÆG
Actiflo®
FORDELE:
SPECIELT VELEGNET TIL:
⊲⊲ Processen kan behandle enhver type vand
⊲⊲ Forklaring af spildevand
⊲⊲ Effektiv fjernelse af forurenende stoffer
⊲⊲ Rensning af returskyllevand
⊲⊲ Pålidelig drift
⊲⊲ Behandling af overløbsvand i regnvejssituationer
⊲⊲ Hurtig opstart (mindre end 10 minutter)
⊲⊲ Mindre pladskrævende kompakt anlæg
⊲⊲ Enkel vedligeholdelse og pasning
⊲⊲ Effektiv ved stor variation i vandstrømmen
⊲⊲ Ved placering på renseanlæg kan behandling
af overløbsvand kombineres med tertiær
behandling af spildevand i tørvejr
⊲⊲ Ved placering nær recipient kan behandling
af overløbsvand kombineres med rensning
af f.eks. søvand i tørvejr
⊲⊲ Som erstatning for tertiære filtre på renseanlægget (efterpolering)
⊲⊲ Ved behandling af drikkevand kan Actiflo®
benyttes til både at behandle grundvand og
overfladevand
⊲⊲ Sikrer fjernelse af Giardia og Cryptosporidium
Actiflo® - Kompakt standard anlæg
Slam
For drikkevand reduceres turbiditeten til 0,5 NTU eller mindre
med en overfladehastighed på
40-75 m/h. For spildevand og
overløbsvand er reduktionen af SS
normalt 85-95% , af COD 50-60%
og af fosfor 85-95% ved en overfladehastighed på 80-150 m/h.
Slam og mikrosand
Hydrocyclon
Microsand
M
M
M
M
Renset vand
Koagulant
Indløb
Koagulering
Injektion
Modning
Lamelseparator
Polymer
Actiflo® anlægget er et kompakt standardanlæg til rensning af
drikkevand, procesvand, overløbsvand, spildevand og søvand. Actiflo® anlægget renser bl.a. for fosfor, suspenderet stof og COD.
Processen er opbygget over en effektiv renseteknologi, som er
baseret på mikrosand, der fungerer som ballast i forbindelse med
flokkulering og bundfældning.
ACTIFLO® PROCESSEN
Råvandet ledes ind i koagulationstanken, hvor koagulant tilsættes under kraftig omrøring for at sikre dannelsen af primærpartikler. Polymer og mikrosand tilsættes i injektionstanken. Vandet
ledes videre til modningstanken, hvor forholdene for polymerformation mellem mikrosand og primærpartiklerne er optimale. Fra
modningstanken ledes vandet til lamelseparatoren, hvor slamflokkene hurtigt fældes pga. mikrosandet, og det rensede vand
ledes op gennem lamellerne og ud via afløbsrender.
Slammet fra bunden af lamelseparatoren pumpes gennem et sæt
af hydrocykloner, hvor mikrosandet separeres fra slammet og returneres til Actiflo® anlægget.
Det høje indhold af mikrosand i systemet stabiliserer processen,
hvis flowet, turbiditeten eller temperaturen ændrer sig hurtigt.
Opholdstiden er meget kort, og der opnås hurtig respons ved ændring af f.eks. kemikaliedosering (10-15 minutter), hvilket sikrer, at
processen har en stabil drift på mindre end 20 minutter.
Kompakt standard Actiflo®anlæg til høj kvalitetsrensning af drikkevand, procesvand, overløbsvand, spildevand og søvand.
MODEL
APW-1
APW-2
APW-3
APW-4
Typisk kapacitet for
rensning af drikkevand/
procesvand
(m3/h)
40
80
160
320
MODEL
APWW-1
APWW-2
APWW-3
APWW-4
Typisk kapacitet for
rensning af overløbsvand,
spildevand og søvand
(m3/h)
80
160
320
640
Længde
4.1
5.1
5.7
8.2
Bredde
1.8
2.4
2.7
3.6
Højde
3.2
3.2
3.2
3.2
Dimensioner
(for hver line)
(m)
Da anlæggene opbygges af standardmoduler, er det let at foretage
udvidelser og sikre høj fleksibilitet.
Krüger A/S
E-mail: [email protected]�www.kruger.dk
Gladsaxevej 363
DK-2860 Søborg
Tel: +45 39 69 02 22
Haslegårdsvænget 18
DK-8210 Aarhus
Tel: +45 87 46 33 00
Indkildevej 6 C
DK-9210 Aalborg SØ
Tel: +45 98 18 93 00
Fabriksparken 35
DK-2600 Glostrup
Tel: +45 43 30 01 11