amazone-uf-sproejte-2015

UF
UF
Marksprøjte UF
Forspring gennem design, innovation og pålidelighed!
S
Dying
E
E
r
P pa
s
”Amazone UF 1201 overbeviste i testen ikke kun i kraft af
den gode betjening. Den havde også den bedste føring af
sprøjtebommen og den reneste forarbejdning”.
(profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ –
sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 01/2013)
2
3
Den nye dimension
Stor beholdervolumen: 900, 1200, 1500 eller 1800 liter. Med fronttank op til 2800 liter.
Lille og stor arbejdsbredde: 12-28 meter.
Manøvredygtig, stor kapacitet og nem betjening.
UF
Hurtig – Flot – Intelligent
Side
Topargumenter
4
Produktfamilie
6
Teknik | Beholder
8
Teknik | Betjeningscentral
12
Betjening | Skylning, røreeffekt, rengøring
14
Styring | AMASET+ og AMASPRAY+
16
Styring | ISOBUS-terminaler
18
Styring | AMATRON 3
20
Styring | GPS-Switch, GPS-Track og GPS-Maps
22
Styring | CCI 100
24
Sprøjtebom
26
Plantebeskyttelses-styring
34
DUS/kantdyseinddeling
36
Udstyr
38
Fronttank
40
AMAZONE Service
46
Tekniske data
48
Se film:
www.amazone.tv
UF
Præcis, økonomisk
og miljøvenlig!
AMAZONE-marksprøjter modsvarer kravene i bestemmelserne
i loven om plantebeskyttelse, retningslinjerne fra Julius KühnInstituttet og de skrappeste europæiske prøvningsstandarder
(ENTAM-certificering, D - 1732).
Efter ønske forsynes AMAZONE-marksprøjter med
prøvemærker fra det officielle kontrolorgan for marksprøjter.
Stabil konstruktion ved lette konstruktioner:
- Sikkerhed i alle køresituationer
- Mulighed for anvendelse af lettere traktorer
Smalle sprøjtevæsketanke med godt tyngdepunkt:
- ingen aflejring som følge af runde kanter, let at
rengøre og minimale restmængder
Indskylningsbeholder – sikker og hurtig:
- med Powerinjektor til hurtig og ren opløsning samt til
indsprøjtning af pulverformige stoffer
- med rotationsdyse til problemfri
rengøring af sprøjtemiddelbeholderen og
kemikaliepåfyldningsbeholderen
Sprøjtebomme med superlet flykonstruktionsteknik:
- superstabil og superlet takket være speciel
profilkonstruktion og kompakt påbygning via moderne
industridesign
- 3-delt ophæng med støddæmpere til meget
vanskelige opgaver
Stempelmembranpumper med flere cylindre:
- hurtig og sikker påfyldning: let at vedligeholde,
tørløbssikker, selvsugende og bestandig over for
flydende gødning
Den mest moderne armaturteknologi til præcis dosering
og delbreddeaktivering via driftssikre motorventiler
Med
S
ISOekBnU
ik
t
Dine fordele med ISOBUS:
Samtlige AMAZONE ISOBUS-marksprøjter er certificeret
efter AEF-konformitetstesten UT 2.0. Således kan disse
AMAZONE maskiner betjenes fra alle terminaler på
markedet, der er certificeret efter UT 2.0. Endvidere kan
AMAZONE ISOBUS-marksprøjter drives med en ISOBUSkonform SectionControl-licens på ISOBUS-terminaler fra
andre leverandører.
AMAZONE terminalerne AMATRON 3, CCI 100 og AMAPAD
samt alle AMAZONE ISOBUSmaskiner understøtter
AEF-funktionaliteten AUX-N. Det betyder, at der f.eks.
kan allokeres funktioner individuelt til de enkelte taster
på et eksisterende AUX-N konformt multifunktionsgreb.
Således er hver eneste funktion placeret netop der, hvor
kunden ønsker det.
Topargumenter
4
„Brugere af maskinen giver forarbejdningen og lakeringen
bedømmelsen meget god. Stabiliteten, af- og påmontering
samt fleksibilitet og dimensionering fik ligeledes topkarakter.
Endelig blev sprøjtebommen og det fejlfri pendulsystem rost.“
(Citat: BBA-anerkendelse 2006)
5
UF
En stærk familie
UF 1801
1.980 liter
UF 1501
1.720 liter
Produktfamilie
6
UF 1201
1.350 liter
UF 901
1.050 liter
7
UF
Så enkel:
Monter, fyld, og kør!
Funktionelt beholderdesign
- Smal beholder med god vægtfordeling
- Glatte beholdersider letter rengøringen indvendigt og udvendigt
- Minimal restmængde takket være den særlige konstruktion –
også ved brug på skråninger
- Effektiv og JKI-testet røreeffekt
8
Teknik | Beholder
Lynkoblingssystem
Med få greb.
Hurtig og sikker.
Med få håndbevægelser kan du hurtigt og sikkert koble
UF-sprøjten til traktoren. Det store frirum mellem traktor og
sprøjte letter tilkoblingen.
Takket være parkeringshjulene er sprøjten let at flytte.
Lynkoblingssystemet og Tele-Space-kardanakslen, der kan
bestilles separat, sikrer en hurtig og nem montering på
traktoren. Alle kabler og slanger er overskueligt monteret,
så de ikke kan forveksles.
UF 1801
med 24 m Super-S-bom og parkeringshjul (bremset)
”Amazone UF har den mindste tyngdepunktafstand og med
1,3 t en lav egenvægt”.
(profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ –
sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 12/2012)
Skyllevandsbeholderen på 120 liter (901/1201) eller 180 liter
(1501/1801) sidder under sprøjtevæskebeholderen. Den lette
påfyldning foregår i jordhøjde i højre side (i kørselsretningen).
Skyllevandsbeholderen kan også bestilles med påfyldning i
venstre side (i køreretningen).
UF 1201
med 24 m Super-S-bom
”Især er vi igen blevet begejstret af de solide transportruller fra
Amazone”.
(profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ –
sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 12/2012)
Skyllevandsbeholder
Indskylningsbeholder
9
UF
Alt i orange/grønt
Hurtig og sikker påfyldning
Påfyldning med sugeslange
Sprøjten fyldes med en 2" sugeslange med påfyldningsstuds.
Væskekredsløbet er udformet, så der altid er rent vand til rådighed i
kemikaliepåfyldningsbeholderen i forbindelse med indsugningen.
”Når det gælder påfyldning, ligger sprøjterne fra Amazone i
front”.
(profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ –
sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 12/2012)
Teknik | Beholder
10
Påfyldningstilslutning som ekstraudstyr
Stempelmembranpumper
Hvis der anvendes en trykslange til påfyldningen, fås
en påfyldningsstuds med Geka- eller C-kobling som
ekstraudstyr. Studsen sikrer, at skyllevandsbeholderen kan
fyldes fra venstre side samtidig.
Stempelmembranpumperne kan ikke løbe tør og kan
bruges til flydende gødning. Pumpernes udførelse
garanterer samtidig en høj sugeevne for en tilsvarende høj
kapacitet samt en jævn drift - også ved høje tryk.
Pumperne fås med en ydelse på 160, 210 og 250 l/min.
For at sikre at pumpen kan styres direkte af føreren er
pumpens oliemængdeudligning monteret så højt, at den er
synlig fra førersædet.
Påfyldningsniveauviser
Fyldstandsindikatoren kan aflæses både på en viser og
elektronisk på betjeningsterminalen AMATRON 3 eller på
kørecomputeren AMASPRAY+.
En trykluftkobling til hurtigtømning kan tilsluttes en 2"
tilslutning (ekstraudstyr).
11
UF
Betjeningsterminal UF
Ganske enkelt overskueligt
Alle funktioner med kun
tre betjeningselementer:
1
1) Vario-skift trykside til påfyldning,
skylning, sprøjtning samt indvendig
og udvendig rengøring
2
2) Hurtigtømning (ekstraudstyr) til
tømning af sprøjtevæsketanken ved
hjælp af pumpen
3) Omrørerventil til trinløs indstilling
af rørehastigheden ved hjælp af
trykfilteret med automatisk rengøring.
Integreret ekstrafunktion:
målrettet tømning af trykfilteret
4) Vario-skift sugeside til sugning fra
sprøjtevæskebeholderen, skyllevandsbeholderen eller ved hjælp af
sugeslangen.
Integreret ekstrafunktion:
Trykfri resttømning og ventilation af
sugefilteret.
Overskuelig og brugervenlig.
Alle betjeningselementerne sidder forrest til venstre, direkte ved
førersiden, og er placeret logisk og uden risiko for forvekslinger.
Ventilerne er mærket med selvforklarende symboler, så betjeningsfejl
undgås. Sammenlign!
3
4
Teknik | Betjeningscentral
12
Væskekredsløb UF
AMATRON 3 – udgave med
DUS, hurtigtømning og
udvendig vaskeindretning
Sugeside
Trykside
Udvendig rengøring
Indvendig rengøring
Returløb
Påfyldningsinjektor
2
1
3
4
Væskekredsløb UF – Logisk og komfortabelt
Væskekredsløbet på UF-modellen er udviklet til at sikre den størst
tænkelige brugervenlighed og de lavest tænkelige restmængder.
Beholderen kan rengøres, selvom den ikke er tom, og suge- og
trykfilteret kan tømmes målrettet, før filterhuset åbnes.
13
UF
Nøjagtig blanding af sprøjtevæske
Sikkert og hurtigt med kemikaliepåfyldningsbeholder
Den 55 liter store kemikaliepåfyldningsbeholder til hurtigt
og rent arbejde er placeret ved betjeningsterminalen i
venstre side og er let tilgængelig.
Med Powerinjektoren opnår du en god sprøjteydelse. Det
er den samme professionelle påfyldningsbeholder som på
påhængssprøjten UX.
Indspuling
Skylning af kemikaliedunke
Pulvermidler og større mængder granuleret gødning
opløses hurtigt med strålerøret og bliver samtidig skyllet
ind med stor kapacitet. Tre ekstra dyser sikrer en sprøjtefri
og effektiv indspuling. Tilløb og udsugning kan indstilles
trinløst.
Beholderen er udstyret med en rotationsdyse, så du nemt
og effektivt kan rengøre kemikaliedunken og samtidig
udnytte dunkens indhold fuldt ud. Med denne dyse kan
også kemikaliepåfyldningsbeholderen rengøres i lukket
tilstand. En dødmandsafbryder beskytter brugeren.
Trykfilter
Trykfilteret er udstyret med selvrengøring afhængigt af serien. Ved
hjælp af omrørerhanen kan der også foretages en målrettet tømning
af trykfilteret. På den måde kan du kontrollere filteret, uden at der
kommer sprøjtevæske ud – især hvis beholderen er fuld.
Betjening | Skylning, røring, rengøring
14
Trinløst, hydraulisk
intensiv-røreværk
Komfort-pakke til fjernbetjening af
sprøjtevæskekredsløb
Den hydrauliske omrørers ydelse kan reduceres
trinløst og tilkobles fuldstændigt for at forhindre, at
plantebeskyttelsesmidlet skummer op, eller for at lette
udskylning af restmængder.
En mulighed med tre funktioner til alle UF modeller med
AMATRON 3
Det automatiske påfyldningsstop drejer sugehanen, når
den ønskede fyldmængde nås.
Ved AMAZONE marksprøjter føres overflødig sprøjtevæske
altid via returløbet og til indsugningsområdet. En utilsigtet
fortynding af sprøjtevæsken via returløbet er således
udelukket.
Den automatiske frakobling af røreværk ved en
fyldstand på < 5% (af nominel volumen) medfører ringe
restmængder.
Rengøring af sprøjteledning, beholder og røreværk
kan foretages via AMATRON 3. Brugeren behøver ikke
længere at forlade kabinen.
Indvendig og udvendig rengøring
Beholderen rengøres hurtigt og effektivt indvendigt ved
hjælp af en rotationsdyse. De glatte sider af beholderen
uden gennembrydninger og underskæringer garanterer en
sikker funktion og en enkelt kontrol.
Med den ekstra vaskebørste kan marksprøjten rengøres
grundigt udvendigt direkte på marken, når arbejdet er
afsluttet. Slangetromlen med 20 meter slange garanterer et
arbejdstryk på 10 bar og sikrer en effektiv rengøring med et
lavt vandforbrug.
15
UF
Betjeningsterminal
AMASET+
AMASET+ –
enkel og sikker
Betjeningsterminalen AMASET+ er en komfortabel
komponent, der sikrer en brugervenlig og miljørigtig
plantebeskyttelse. Alle de vigtige funktioner fjernstyres
elektrisk. Sprøjten styres og overvåges fra førerhuset.
Doseringen (l/ha) forbliver kontant i en enkelt overkøring.
Seriefunktioner:
Digital trykvisning
Hoved- og delbreddeinddeling
Op til 7 delbredder
Elektrisk trykjustering
Visning af bommens position og aflåsning
Særlige funktioner:
Forvalg af opklapning til reduktion af sprøjtebommen i
den ene side
Ende- eller kantdyseinddeling
(alternativ til forvalg af opklapning)
Klapning og hældning via 1 DW
(elektrisk kontaktenhed)
Ligetryksarmatur
Ligetryksarmaturet til køresporet AMASET+ sidder centralt
midt på sprøjtebommen. De moderne motorventiler
muliggør hurtig og sikker omstilling. Ligetryksarmaturet
indstilles nemt og hurtigt til dysestørrelsen med det
overskuelige indstillingshjul.
Manuelt armatur
Det manuelle armatur gør det muligt at sprøjte uden strøm. En
hovedafbryder, den manuelle trykindstilling og omskiftning mellem
tre eller fem delbredder er anbragt på en ergonomisk måde. Takket
været ligetryksanordningen forbliver hektardoseringen konstant,
selvom der skiftes delbredde.
Styring | AMASET+ / AMASPRAY+
16
Betjeningsterminal
AMASPRAY+
AMASPRAY+ –
enkel og alsidig
Med AMASPRAY+ er en enkel, men alligevel fuldautomatisk
regulering af UF mulig. Kontakter integreret i
betjeningsterminalen muliggør til- og frakobling af fem, syv
eller ni delbredder. AMASPRAY+ har en digital trykvisning
og en digital tankniveauvisning. Den registrerer udbragte
mængder og bearbejdet areal. Hydraulikfunktionerne
betjenes via traktorens styreanordninger. Bomhældningen
og -låsningen vises ligeledes i AMASPRAY+. En ekstra
mulighed med AMASPRAY+ er at klappe sprøjtebommen ind
i den ene side eller alternativt at aktivere kantdyserne.
Seriefunktioner:
Oplyst skærm med kraftig kontrast og enkelt linje
Hoved- og delbreddeinddeling
Op til 9 delbredder
Digital trykvisning
Digital påfyldningsniveauviser
Visning af bommens position og aflåsning
Hektartæller (samlet udregning eller dagstæller)
+/- 10 % tast
Ordrestyring
Betjeningsterminalen AMASPRAY+ kan også anvendes med
den serielle port til automatisk dokumentation (ASD) og
differentieret såning i delarealer.
Særlige funktioner:
Forvalg af opklapning til reduktion af sprøjtebommen i
den ene side
Ende- eller kantdyseinddeling
(alternativ til forvalg af opklapning)
Klapning og hældning via 1 DW
(elektrisk kontaktenhed)
ASD inside: serielt interface
Sprøjteteknologi i topkvalitet
Til betjeningsterminalen AMATRON 3 og AMASPRAY+ fås
den mest moderne armaturteknologi. Delbredderne skiftes
hurtigt og sikkert ved hjælp af ventilerne i elektromotoren
med trykregulering.
Doseringen styres nøjagtigt og hurtigt af computeren i alle
situationer. Teknologien betyder, at det ikke længere er
nødvendigt at anvende ligetryksindstilling.
Armatur TG til AMASPRAY+
17
UF
Med
ISOBUS-terminaler
S
ISOekBnU
ik
t
ISOBUS står for en globalt gældende kommunikationsstandard mellem betjeningsterminaler, traktorer og påmonterede
redskaber på den ene side og landbrugsrelateret kontor-software på den anden side. Det betyder, at du med én terminal
kan styre alle ISOBUS-kompatible redskaber.
Marksprøjten UF kan betjenes med forskellige
AMAZONE ISOBUS-terminaler:
AMAZONE AMATRON 3
5,6 " stor skærm
AMAZONE CCI 100
8,4 " stor berøringsskærm
Flere ISOBUS-terminaler
f.eks. Fendt Vario-terminal
f.eks. John Deere GreenStar
f.eks. Müller COMFORT-terminal
18
Styring | ISOBUS-terminaler
Multifunktionsgreb AmaPilot
Betjeningen af sprøjteboms- og armaturfunktionerne ved hjælp af
multifunktionsgrebet AmaPilot er ekstra behagelig. Alle funktioner i
arbejdsmenuen kan også betjenes via multifunktionsgrebet AmaPilot
eller andre ISOBUS-joystick (AUX-N).
Dine fordele med ISOBUS:
AMAZONE ISOBUS-marksprøjter er UT 2.0 certificerede og kan således betjenes fra enhver ISOBUS-terminal med UT 2.0.
Samtlige AMAZONE ISOBUS-terminaler og jobcomputere understøtter AUX-N-standarden og kan allokere en tastkonfiguration til et AUX-N konformt multifunktionsgreb.
AMAZONE ISOBUS-marksprøjter kan aktiveres med enhver ISOBUS-konform SectionControl-licens.
Særlige kendetegn ved AMAZONE ISOBUS-marksprøjter:
Der kan oprettes op til tre brugerprofiler og individuelle brugerflader til forskellige førere.
Betjeningsmenuen kan tilpasses optimalt på ISOBUS-terminaler med forskellige antal
taster.
Hver maskinfunktion kan placeres frit i menuføringen.
Fuld dokumentation via Task Controller (ISO-XML). Alternativt til dokumentationen via
Task Controller er der mulighed for en enkel registrering af -sumværdier (bearbejdet
areal, nødvendig tid, udbragte mængder). De registrerede sumværdier kan eksporteres
til en USB-stick som screenshot.
Vigtig henvisning
Bemærk, at der for at et system skal fungere med andre
ISOBUS-terminaler, skal være en ekstra SectionControl-software, f.eks. traktorproducentens. Denne er ofte ikke inkluderet i standardversionen af andre ISOBUS-terminaler.
2-terminalløsning
En 2-terminalløsning med samtidig anvendelse af traktorISOBUS-terminal og AMATRON 3 eller CCI 100 kan anbefales, hvis traktorterminalen ikke understøtter funktionen
SectionControl, eller hvis du vil kontrollere og aktivere din
marksprøjte med AMATRON 3 eller CCI 100 via en separat
skærm.
19
UF
Moderne betjeningsterminal
E N til
ALT
AMATRON 3
AMATRON 3 er fuldt nedad kompatibel med AMATRON+ og opad
kompatibel med ISOBUS-standarden og danner dermed en bro
mellem NON-ISOBUS- og ISOBUS-verdenen.
!
Med AMATRON 3 kan brugere sikkert og komfortabelt betjene både
alle AMAZONE-redskaber med AMATRON+-udstyr (AMABUS) og
redskaber, der understøtter ISOBUS-standarden.
Naturligvis også, selv om disse ikke er fra AMAZONE.
Styring | AMATRON 3
20
21
AMATRON 3
Terminalen til alle
plantebeskyttelsesfunktioner
Nøjagtig dosering og
enkelt betjening
Betjeningsterminalen AMATRON 3 kan foretage
fuldautomatisk regulering af den forprogrammerede
sprøjtemængde (l/ha). Mængdeændringer i %-trin, der kan
forvælges.
Denne moderne terminal er særdeles brugervenlig takket
være den overskuelige, enkle og logiske håndtering og
de belyste taster. Til overvågningen af systemet er der
indbygget et kontrastrigt og refleksfrit display. Computeren
er meget kompakt og optager derfor kun lidt plads i
traktorens førerhus.
Takket være de to trykvisere bliver sprøjtemængden ekstra
præcis, selv ved lav dosering.
Terminalen har følgende funktioner:
ISOBUS-maskinbetjening
AMABUS-maskinbetjening
Jobstyrefunktion (Task Controller) til dokumentation
Import/eksport af markdata pr. USB-stick
Automatisk delbreddekobling GPS-Switch (ekstra)
Parallel-kørehjælp GPS-Track (ekstra)
Valgfri ekstern lightbar til parallel-kørehjælpen GPS-Track
Applikationskort-modul GPS-Maps (ekstra)
ASD-interface til seriel kommunikation, f.eks. til
N-sensorer
Traktor-ECU funktion
Seriefunktioner:
Hoved- og delbreddeinddeling
Digital trykvisning
Digital påfyldningsniveauviser
Visning af bommens position og aflåsning
Særlige funktioner:
Skummarkering
Ende- eller kantdyseinddeling
Forvalg af opklapning til reduktion af sprøjtebommen i den
ene side
Profi-opklapning til sprøjtebomsklapning i den ene side
eller -vinkling (kræver kun 1 styring)
DistanceControl – automatisk føring af sprøjtebommen
Comfort-pakke – fjernstyret væskekredsløb
GPS-Switch, GPS-Track og GPS-Maps
AMACLICK med AMATRON 3
I specialkulturer og ved punktbehandling skal enkelte delbredder
midt på bommen ofte til- og frakobles. AMACLICK er en anden
ergonomisk betjeningsenhed, som kan anvendes i forbindelse med
multifunktionshåndtaget AmaPilot, men også alene med AMATRON 3.
UF
GPS-Switch, GPS-Track
og GPS-Maps
Endnu større præcision med GPS-Switch,
GPS-Track og GPS-Maps
Som ekstraudstyr fås den automatiske forager- og
delbreddeomkobling GPS-Switch og parallelkørselssystemt
GPS-Track og den delarealspecifikke applikation via GPSMaps.
GPS-Switch
read
GPS-Track
read
GPS-Switch til AMATRON 3
GPS-Track til AMATRON 3
Dette GPS-understøttede computersystem automatiserer
til- og frakobling af maskinen på nøjagtige positioner
på forageren, i udløbere og kiler. Der tages hensyn til
arbejdsbredden og delbreddernes placering.
Parallelkørselssystemet GPS-Track viser sig at være
en enorm lettelse ved orienteringen på marken, især
på græsjord (uden kørespor). Den råder over diverse
sporindstillinger, såsom A-B linje og konturkørsel samt en
forhindringsfunktion. Køresporene er klart nummererede.
Afvigelser fra ideallinjen vises grafisk på displayet. Desuden
vises afstanden til det næste kørespor præcist – for at
sikre en ideel orientering, f.eks. ved at finde den rigtige
majsrække.
Den automatiske delbreddeomkobling GPS-Switch
giver præcision, komfort og sikkerhed: Man vælger
ganske enkelt den ønskede overlapningsgrad, hvorefter
automatikken kobler til og fra. Således kan også vanskelige
udfordringer som f.eks. store arbejdsbredder, begrænset
sigtbarhed ved tusmørke, mørke eller høje afgrøder
mestres optimalt. Hertil kommer: Du sparer op til 5 %
plantebeskyttelsesmiddel, skåner desuden miljøet og kan
koncentrere dig fuldt ud om overvågningen.
Ekstern lysbjælke til parallel-kørehjælpen GPS-Track
Som en mulig udvidelse er der en ekstern lightbar til rådighed, som
bekvemt kan kobles sammen med GPS-Track. Ekstern Lightbaren kan
du positionere frit i førerhuset.
Styring | GPS-Switch / GPS-Track / GPS-Maps
22
23
Fremtidssikret teknik
En seriel kontaktflade (RS232) til udnyttelse af
sensorteknikken (f.eks. Yara-N-sensor) følger med i det
omfattende sortiment til AMATRON 3 og AMASPRAY+.
Således gives der, afhængigt af mål og terminal, flere
muligheder for en delarealspecifik applikation – efter
kort eller efter sensor. Hvilket system der er egnet til dine
forhold og behov, og som tages i anvendelse, afgør alene
du som bruger.
GPS-Maps
read
GPS-Maps til AMATRON 3
Tillægsmodulet, hvormed applikationskort kan behandles
GPS-baseret i shape-format. Både i AMABUS- og i ISOBUStilstand.
Man kan enten angive udbringningsmængden direkte eller
angive det ønskede virkningsstof. Mængderne kan tilpasses
yderligere i AMATRON 3.
Med Task Controller (standardudstyr) kan man både i
AMABUS- og i ISOBUS-tilstand, også uden GPS-Maps,
afvikle applikationskort i ISO-XML-format.
Dokumentation med ASD
Den automatiske markrelaterede dokumentation (ASD)
giver mulighed for med udgangspunkt i markkartoteker
automatisk at udveksle planer og faktiske værdier
markrelateret med betjeningsterminalen AMASPRAY+ og
AMATRON 3. Dokumentationen bliver dermed enklere og
mere nøjagtig. Du vil spare meget skrivearbejde.
ASD rummer i dag mulighed for dokumentation med
mange af Europas betydende udbydere af markkartoteker.
ASD-interfacet er tilgængeligt som åben standard for
alle computer- og softwareudbydere. AMAZONE tilbyder
med ASD en praksisorienteret og konkurrencedygtig
dokumentationsløsning for alle typer af bedrifter.
UF
CCI 100 Terminal
Styring | CCI 100
24
Ekstern lysbjælke til parallel-kørehjælpen CCI.Command.PT
Dine fordele
Som en mulig udvidelse er der en ekstern lightbar til rådighed, som
bekvemt kan kobles med CCI.Command.PT. Den eksterne lightbar kan
du positionere frit i førerhuset. En forudsætning for anvendelsen er, at
Parallel Tracking-modulet CCI.Command frikobles.
CCI-ISOBUS-terminalen fra AMAZONE er resultatet af et
samarbejde med flere andre landbrugsmaskinproducenter i
Competence Center ISOBUS e. V. (CCI). Med CCI har AMAZONE
og deres partnere lagt grundsten til at introducere ISOBUS
i praksis. CCI 100 fungerer som grundlaget for gradvist at
omstille alle AMAZONE-maskiner og -redskaber til ISOBUS-standarden.
Lysstærkt 8,4“ farvedisplay med lysudstråling, der
automatisk tilpasser lysstyrken til lysforholdene. Dette
forhindrer, at føreren bliver blændet af et for lyst display
i tusmørke eller om natten.
Indtastningen foretages efter eget valg via det betjeningsvenlige touch-display eller via tasterne.
For at man kan indtaste og indstille nominelle værdier
direkte er et scroll-hjul med bekræftelsesfunktioner
integreret ergonomisk i huset.
En funktion der ligeledes er integreret i terminalen, sætter efter aktivering, redskaber der er tilsluttet ISOBUS, i
en sikker tilstand (ISB-funktion).
Arbejdet i mørke bliver mindre trættende takket være en
belysning af knapperne, der ligeledes er forbundet med
lyssensoren.
Terminalen har
følgende funktioner:
Den gennemprøvede AMAZONE enhåndsbetjening er
fortsat til rådighed, da funktionskonfigurationen af
„softkeytasterne“ ganske enkelt kan spejles.
ISOBUS-maskinbetjening
Jobstyrefunktion til dokumentation CCI.Control
CCI.Command (ekstra)
Automatisk delbredde til og fra kobling CCI.Command.SC
Parallel-kørehjælp CCI.Command.PT
Understøtter applikationskort i ISO-XML-format
Serielt interface, f.eks. til N-sensorer Traktor-ECU-funktion
Kamerafunktion CCI.Cam
Som en hjælp til en intuitiv menuføring og en komfortabel indtastning af værdier og tekster er displayet
forsynet med en touchfolie i høj kvalitet.
25
UF
AMAZONE sprøjtebomme
med flykonstruktion
Løftetårn med højdeindstilling på ca. 0,50 til 2,20 m
”Sprøjtebommen har ved Amazone det største
indstillingsområde og klapper ind og ud hurtigst”.
(profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ –
sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 01/2013)
”Amazone UF 1201 med Super-S-sprøjtebom har den bedste
affjedring og dæmpning”.
(profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ –
sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 01/2013)
Sprøjtebom | Profil
26
Superstabil og superlet
på én gang
3-delt ophæng med støddæmpere til
meget vanskelige opgaver
AMAZONE sprøjtebommene er superstabile og
superlette takket være den specielle profilkonstruktion.
Dyserhovederne med integreret membran-nondropventil,
der sikkert forhindrer, at dyserne drypper, er placeret i
bomprofilerne. Selvjusterende bajonetomløbere giver
hurtig udskiftning af dyserne uden brug af værktøj. Der fås
dyser til alle formål og doseringer, herunder for eksempel
til flydende gødning, til befugtning og til forebyggelse af
afdrift.
Alle AMAZONE bomme udstyres som standard med
en fjeder-/støddæmperpakke til dæmpning af lodrette
pendulbevægelser,
Fjederdæmpningselementer med kugleophæng til
udligning af de vandrette bevægelser og
Fjederelementer til støddæmpende ophæng i hele
sprøjtebommen.
Sammen med den hydrauliske højdeindstilling og
glidemederne opnår du en meget nøjagtig længde og
tværfordeling af sprøjtevæsken.
Den perfekte
udlæggerkonstruktion
I meget bakket terræn og ved store arbejdsbredder er det
bedst at anvende den hydrauliske hældningsindstilling.
Den hurtige og præcise indstilling af bommens hældning
og tilbageførsel til neutral stilling foretages sikkert og nemt
med styringen eller de elektrohydrauliske funktioner i
AMATRON 3.
AMAZONEs Q-plus- og Super-S-bomme er JKI-godkendt.
Dermed opfyldes de strengeste europæiske krav til
plantebeskyttelsesudstyr – Sammenlign!
27
UF
Sammenlign selv!
AMAZONE sprøjtebom –
en tanke bliver til virkelighed
Kompakt er en trumf!
På grund af det lave tyngdepunkt og den meget lette og
stabile konstruktion er maskinen nem at transportere.
Aflastningen af forakslen er mindre end tilsvarende
konkurrerende produkter.
Sikker transport!
Oversigtsforholdene ved kørsel på gader og veje er
fremragende. Hvis traktoren kan komme igennem, kan
sprøjtebommen også. Ingen fremspringende dele, ingen
beskadigelse af bommen og meget lave transportmål.
Alt passer!
Sprøjtebommen sidder fast i transportkroge. Ingen klapren!
Ingen berøring/slidspor fra sprøjtebommen på traktoren.
Det er ikke noget problem at køre stærkt.
Rent arbejde!
Der drypper ikke sprøjtevæske på traktoren eller
betjeningscentret, og bommen kommer ikke i nærheden af
førerhuset.
Sprøjtebom | Profil
28
De vigtigste kvalitetstræk
Et led, der holder!
Vedligeholdelsesfri og lang levetid
Vores mangeårige erfaring med konstruktion af
sprøjtebomme betaler sig: Den koniske sprøjtebomsbolt
er den intelligente kerne i en gennemtænkt
sprøjtebomsfilosofi! Sprøjtebommen sidder uden slør på
den koniske ledbolt og garanterer driftssikkerhed efter
mange år.
Brugen af specialstål som standard, KTL-lakeringen
i autostandard og den målrettede brug af plast og
aluminium garanterer lang levetid.
Eksklusiv ved AMAZONE: Alle hydraulikforskruninger er
altid fremstillet i specialstål!
29
UF
Central slangeføring
Den centrale slangeføring sikrer, at kabler og slanger ligger pænt og
uden knæk.
Q-Plus-sprøjtebom
12 – 12,5 – 15 meter
Superstabil og superlet
på én gang
Den hydrauliske opklapning af sprøjtebommen sker ved
hjælp af kraftige hydraulik-cylindre. Den hydrauliske
højdeindstilling, den 3-delte støddæmpning og
opklapningen i venstre side i kørselsretningen er standard.
80 mm brede profiler sørger for den nødvendige stabilitet.
Q-Plus-sprøjtebommen kan klappes halvt ind eller ud.
Samtidig kan den låses i den ønskede højde. Der anvendes
to styringer:
En dobbeltvirkende styring til højdeindstilling
En dobbeltvirkende styring til ind- og udklapning
En dobbeltvirkende styring til den hydrauliske
hældningsindstilling (ekstraudstyr)
UF 901
med 15 m Q-Plus-bom
Låsning og oplåsning af Q-Plus-bommen sker
automatisk. Funktionerne bombetjening og
hældningsindstilling kan med en elektrisk
kontaktenhed (ekstraudstyr) også betjenes via
en styring.
Det er også muligt at klappe Q-plus-sprøjtebommen ud
manuelt. Manuel klapning foregår ved hjælp af kraftige
træk- og trykfjedre uden låsepaler.
Manuelt sammenklappelig Q-Plus-sprøjtebom (ekstraudstyr)
Sprøjtebom | Q-Plus
30
Bominddeling og foldningsvarianter
Arbejdsbredder
Vægt
12 m (transportbredde 2,56 m)
202 kg
5-4-6-4-5
(5)
12,5 m (transportbredde 2,56 m)
202 kg
5-5-5-5-5
(5)
15 m (transportbredde 3,00 m)
228 kg
6-6-6-6-6
(5)
Dyseinddeling
(Delbredder)
3 meter
Q-plus-sprøjtebom med
opklapning i den ene side
Q-Plus-bommen kan som standard foldes i venstre side i
kørselsretningen.
Q-Plus-sprøjtebommen fås også med forvalg af
opklapning i højre eller venstre side. Forvalget af disse
hydraulikfunktioner sker elektronisk ved hjælp af AMASET+,
AMASPRAY+ eller AMATRON 3.
Når sprøjtebommene i begge sider er slået ud, kan
sprøjtebommen i den ene side klappes op igen.
Alternativt kan tasterne også konfigureres
med rand- eller endedyseaktivering ved
AMASET+ og AMASPRAY+.
31
UF
Super-S-bom
Super-S-bommen med op
til 140 mm brede kantede
stålprofiler er superstabil og
superlet.
15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 meter
Super smal transportbredde
på blot 2,40 m
Super-S-bommen klappes fuldautomatisk ud og ind ved
hjælp af hydraulikcylindre. I transportposition befinder
bommen sig superkompakt bag basismaskinen med en
transportbredde på kun 2,40 m. Transporthøjden udgør ved
en almindelig traktor ca. 2,90 m.
Takket være det tredelte støddæmpende
ophæng, den hydrauliske højdeindstilling og de
elastiske glidemeder holder Super-S-bommen
sikkert den korrekte afstand over afgrøden.
Centralpendul
Fjederdæmpningssystem til
reduktion af vandrette svingninger
Led på tværs af
kørselsretningen
Låsning af sprøjtebommen
Fjederdæmpningssystem til
reduktion af lodrette svingninger
Sprøjtebomme | Super-S
32
Bominddeling og foldningsvarianter
Dyseinddeling
(Delbredder)
Arbejdsbredder
Vægt
15 m
415 kg
6-6-6-6-6
(5)
16 m
423 kg
7-6-6-6-7
(5)
18 m
429 kg
6-8-8-8-6
(5)
20 m
541 kg
8-8-8-8-8
(5)
21 m
544 kg
6-6-6-6-6-6-6
(7)
21/15 m
539 kg
6-6-6-6-6-6-6
(7)
24 m
561 kg
6-6-8-8-8-6-6
(7)
27 m
610 kg
6-6-6-6-6-6-6-6-6
(9)
28 m
611 kg
8-8-8-8-8-8-8
(7)
Forvalg af foldning
Opklapning i én side kan foretages med AMASET+,
AMASPRAY+ og AMATRON 3 ved hjælp af styringen.
Opklapning i den ene side
Profi-bombetjening
Profi-bombetjening er en elektrohydraulisk aktivering af sprøjtebommen via oliekredsløbet. Højdeindstillingen, ud- og
indklapning, opklapning i den ene side, bomreduktion og hældningsindstilling (Profi I) kan styres nemt ved hjælp af AMATRON 3
eller multifunktionshåndtaget.
Med Profi-bombetjening II kan der
Vinkling
foretages ekstra vinkling.
Profi-bombetjening II
DistanceControl med 2 eller 4 sensorer
Til Super-S-bomme er der i forbindelse Profi-bombetjening I eller II mulighed for den fuldautomatiske bomstyring
DistanceControl med 2 eller 4 sensorer. Ved meget forskelligt udviklede afgrøder eller områder med dårligt korn kan det
ske, at bommene dykker ned i afgrøden ved brug af udstyr med 2 sensorer. I så fald kan problemet løses ved at bruge
udstyr med fire sensorer. Sensorerne er elektrisk parallelforbundne, og der tages hensyn til
den sensor, der er tættest må
målfladen.
Ultralydssensorer
Vinkelsensorer
Ultralydssensorer
33
UF
Det rigtige dysevalg
Grundlaget for en vellykket plantebeskyttelse
Mindre afdrift –
selv ved stor vindhastighed
Enkelt- og
dobbeltdysehoved
Med luftinjektordysen kan plantebeskyttelsesmidlet
spredes med en meget lille afdrift. De kan anvendes
universelt i alle kulturer og alle indikationer. Da dyserne
fordeler sprøjtevæsken i store dråber, kan de anvendes ved
højere vindhastigheder.
Dyserhovederne med integreret membran-nondropventil,
der sikkert forhindrer, at dyserne drypper, er placeret i
bomprofilerne. Selvjusterende bajonetomløbere giver
hurtig udskiftning af dyserne uden brug af værktøj. De
tredelte eller firedelte dysehoveder er meget velegnede
til arbejde, der kræver hyppige dyseskift som følge af
forskellige kulturer. De udvendige dysebeskyttelsesrør,
der også fås til hele sprøjtebommens bredde, beskytter de
lange injektordyser og multidysehovederne.
AMAZONE tilbyder et bredt udvalg af dyser fra
producenterne Agrotop, Lechler og Teejet.
Plantebeskyttelses-styring
34
35
2
3
Eksempler
1
1) Lechler IDN 120-025
2) Teejet XRC 110-025
3) Agrotop Airmix 110-04
Injektordyserne (ID, TTI) har et relativt groft dråbespektrum og
meget variable med hensyn til deres anvendelsesområde. Det
mulige trykområde er fra 2 til 8 bar.
Den todelte sprøjtestråle afgiver mere ensartet på plantens
for- og bagside og er et interessant alternativ i flere
tilfælde.
Hvis forstøvningskvaliteten er det primære ved anvendelsen,
anbefales brugen af findråbede standard- eller lowdriftdyser
som XR eller AD. På grund af tendensen til afdrift skal der
udvises særlig forsigtighed over 3 bar.
Ved hastigheder > 10 km/t er TD-HiSpeed-dysen med
asymmetrisk sprøjtevinkel en interessant praktisk trend.
De moderne kompakt-injektordyser ID-K eller Airmix er et
godt kompromis: De har en relativt lille afdrift, et ikke alt for
groft dråbespektrum, og de kan køres med 2 til 4 bar.
Dråbestørrelsens fordeling
Hvis det afgørende er særlige forstøvningskvaliteter, er den
dobbelte fladstråledyse et interessant alternativ: AVI Twin
fra Agrotop er som dobbelt fladstråle-injektordyse heller
ikke for fint forstøvende.
Injektordyser
Injektordyser kompakt
Antidriftdyser
Fladstråle
MVD*
125 µm
Meget fine
dråber
250 µm
Fine
dråber
* Middel volumetrisk diameter
Middel
dråber
350 µm
Grove
dråber
450 µm
575 µm
Meget grove Ekstremt
dråber
grove dråber
UF
Med DUS bestemmer du takten
ca. 40 meter
Genialt enkelt –
ganske enkelt genialt
Start
Uden DUS
Med DUS fuld
arbejdsbredde med
det samme
Trykomløbssystem (DUS) – gennemprøvet mere end 10.000 gange
AMAZONE trykstyringen DUS garanterer en sikker
cirkulation i hele systemet. Når arbejdet starter, bliver
slangesystemet og sprøjteslangen fyldt med sprøjtevæske
under tryk i modsat retning. Slangerne er derfor altid fyldt
og er klar til brug i hele arbejdsbredden. Der er således
ingen ventetid ved forageren.
Ved en rengøring skylles derimod rent vand gennem
slangerne helt ud til dyserne, uden at der skal sprøjtes.
Under rengøringen føres den koncentrerede sprøjtevæske
tilbage til sprøjtevæskebeholderen ved hjælp af
trykomløbssystemet.
På grund af trykstyringen cirkulerer sprøjtevæsken
kontinuerligt, når du kobler enkelte delbredder fra, hver
gang du vender og under transport. Dermed forhindres
aflejring, tilstopning eller udskilning i slangerne.
Sprøjtevæskens koncentration er dermed altid konstant i
slangerne helt ud til dyserne, så du altid kan starte arbejdet
med det samme uden problemer, f.eks. efter skift til et
andet middel.
Fra pumpen
Reduktionsventil
Strømmen af sprøjtemiddel føres af trykregulator til reduktionsventilen
og strømmer med lavt tryk videre til drosselventilen.
Sprøjtemidlet strømmer derefter i modsat retning gennem slangerne
tilbage i beholderen.
Deaktiveret
delbreddeventil
Til beholderen
Sprøjteledning
Kontraventil
DUS/kantdyseinddeling
36
Elektrisk kantdyseaktivering
Til miljøskånsom applikation langs kanten af marken
Ekstradyse-aktivering
Til udvidelse af den regulære arbejdsbredde fås
en asymmetrisk dyse. Dette er især vigtigt, hvis
sprøjtesporsafstandene ikke er tilstrækkeligt nøjagtige.
Endedyse-aktivering
Hvis der som følge af de gældende afstande skal sprøjtes
med en meters afstand til markkanten, kan der anvendes
endedysekobling.
Grænsedyse-aktivering
Til sprøjtning tæt på kanten mellem to følsomme kulturer
kan sprøjtebilledet begrænses mere nøjagtigt med
grænsedyser.
37
UF
Udstyr til alle krav
”Dyserne er let tilgængelige, og kun Amazone leverede det
nødvendige traktorslangeudstyr”.
(profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ –
sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 01/2013)
UF 1801
med traktorslangeforbindelse
Udstyr
38
Flydende gødning –
sikker og nem at håndtere
I forbindelse med AMAZONE sprøjtebommen kan et
separat slæbeslangesæt leveres til risikofri sengødskning.
Aluminiumprofilerne kan monteres med få greb. VA-vægte
forbedrer slæbeslangernes placering i afgrøden.
VA-vægt ved slæbeslangen
AMAZONE tilbyder dyser med 3, 5 eller 7 huller til fordeling
af gødningen i store dråber.
7-huls-dyse
I forbindelse med Super-S-sprøjtebommen tilbyder AMAZONE
elegante løsninger til effektiv underbladssprøjtning ved grøntsagseller majsdyrkning. Dropleg-systemet fra Lechler er f.eks. en let
og robust underbladssprøjteenhed, der pendulerer frit på tværs af
rækkerne, og som imødekommer professionelle krav.
39
UF
Den lille selvkørende enhed
UF med Frontank
„Det er lykkedes AMAZONE at få fronttanken til at fungere
virkelig godt i praksis med den intelligente styring af
væskestrømmen.“
(Top Agrar 10/2008)
Fronttank | Fordele
40
Fordele i forhold
til bugseret sprøjte
De særlige fordele ved fleksible traktorer med påmonterede
redskaber i forhold til bugserede sprøjter på små og
uregelmæssige marker samt de gode egenskaber på
skråninger er gode argumenter for en løsning med
fronttank.
Men også i klassen 3.000 liter selvkørende enhed kan en
komfortabel traktor med en godt udstyret kombination
af påmonteret sprøjte og fronttank være et interessant
alternativ.
Eksempler på anvendelse
af en UF-FT-løsning
Kompakt enhed
Fleksibel sidedrift på skråninger
God ballastregulering af forakslen giver gode
køreegenskaber på skråninger
Hurtig rangering på forager og ved udløb
Mere fleksibel på små arealer
Kompakt transport, også på smalle veje og ved
gennemkørsel af byer
Fronttanken er samtidig frontvægt og giver optimal
balance
Reduktion af jordtrykket
Prisfordel
60 - 150 ha agerdyrkning eller forædling:
80 - 160 HK som plejetraktor
med UF 901/1201 og FT 1001
1.900 l/2.200 l beholdervolumen
150 - 400 ha landbrug eller maskinstation:
140 - 220 HK som primær traktor
med UF 1501/1801 og FT 1001
2.500 l/2.800 l beholdervolumen
Dyrkning af grøntsager:
Høj fleksibilitet og maksimal læssevolumen
Fordele i forhold
til selvkørende enheder
En enorm prisfordel
Godkendt til kørsel på vej op til 50 km/t
80 km/t tilladelse med Fasttrac
Traktoren kan også anvendes til andet arbejde
41
UF
Automatisk styring gennem Flow-Control
Arbejde som med en stor beholder
Fronttank | Flow-Control
42
Jobcomputer
Jobcomputer
Betjeningsterminalen AMATRON 3 styrer væskekredsløbet.
Først når fyldstanden i trailersprøjten når 30 %-grænsen,
pumpes der sprøjtevæske ud af fronttanken bagud.
Elektronisk fyldstandsstyring
Fordelen ved FT 1001 er blandt andet en 100% integration af
fronttanken i den påmonterede sprøjte via den elektroniske
fyldstandsstyring Flow-Control i AMATRON 3. Den tekniske
basis for Flow-Control er de to elektroniske fyldstandsmålere
i beholderne og to højtydende injektorer. Overførselseffekten
i hver retning udgør op til 200 l/min. Sprøjtevæsken er altid
ideelt homogeniseret.
AMATRON 3 styrer væskekredsløbet automatisk, så
man altid opnår en optimal vægtfordeling. En for tidlig
aflastning af forakslen forhindres. Afhængigt af fyldstanden
ledes der rettidigt sprøjtevæske fra fronttanken, således at
den påmonterede sprøjte aldrig løber tør før fronttanken.
Sprøjtevæsken forbliver således altid homogen.
Med den manuelle styring er det også muligt kun at
medbringe rent vand i fronttanken.
Automatiseret væskeforløb
med Flow-Control
1) AMATRON 3
2) Højtydende injektorer
1
3) Koblingsventiler til injektorer
4) Elektroniske
fyldstandsindikatorer
2
5) Flow-Control-pumpe 115 l/min
6
6) Indvendig rengøring
4
7) UF-sprøjtepumpe
8) Sprøjteledning
4
3
7
5
8
43
UF
Håndtering og transport
Fronttank | Håndtering og transport
44
Gennemtænkt design
til optimal sikkerhed
På gårdspladsen eller i laden: Man finder altid en
holdeplads til den kompakte kombination af transportruller.
Den enkle håndtering virker allerede overbevisende efter få
ganges brug.
Den indvendige rengøring af sprøjten foretages ved
hjælp af rentvandstanken på UF. En 100 l ekstra vandtank
muliggør en rengøring i henhold til europæiske direktiver
(beholdningen af rent vand udgør mindst 10 % af
beholdervolumen).
Den kompakte sprøjte-traktor-enhed er en fordel ved
transport, især når man kører gennem smalle gader i byer.
På grund af det innovative design på FT er der så godt som
frit udsyn.
AMAZONE FT 1001 følger alle relevante EU-direktiver og
standarder for trafiksikkerhed.
Et optimalt belysningsanlæg er nødvendigt, når traktorens
lygter er tildækkede. Der skal kompenseres for de
tildækkede nærlys på traktoren på traktorens tag. Det er
ikke tilladt at montere lygter på fronttanken.
Ekstra kamerasystem
Det valgfrie kamerasystem på fronttanken og liftophængte sprøjter
giver større sikkerhed foran og bagtil i uoverskuelige situationer.
Monitoren med høj opløsning og blændfri skærm er baggrundsbelyst,
og den kan også vise to kameraer samtidigt.
45
UF
AMAZONE Service – altid i nærheden af dig
Verschleißteilkatalog / Catalogue pièces d‘usure / Wearing parts catalogue / Каталог деталей износа
Din tilfredshed er vores drivkraft
Original
az
Verschleißteilkatalog
Wearing parts catalogue
für Landtechnik und Kommunaltechnik
for Agricultural machinery and ground care products
Catalogue pièces d‘usure
Каталог деталей износа
pour Machines agricoles et gamme espaces verts
для сельскохозяйственной и коммунальной техники
VDMA-kampagne:
Pro-Original
AMAZONE Service
46
Vores kunders tilfredshed
er det vigtigste mål
Vi tilbyder dig førsteklasses
reservedelsservice
Til det formål satser vi på vores kompetente salgspartnere.
De hjælper også med servicespørgsmål fra landbrug og
maskinstationer. Gennem løbende kurser sikres det, at
vores salgspartnere og serviceteknikere altid har indgående
kendskab til den nyeste teknik.
Grundlaget for vores globale reservedelslogistik er det
­centrale reservedelslager på fabrikken i Hasbergen-Gaste.
Her garanteres det, at reservedele altid er tilgængelige,
­herunder også til ældre maskiner.
På det centrale reservedelslager i Hasbergen-Gaste garanteres det, at de dele, der er på lager, og som bestilles inden kl.
17, forlader lageret samme dag. 28.000 forskellige reserveog sliddele kommissioneres og håndteres af vores højmoderne lagersystem. Dagligt sendes der op til 800 ordrer til
vores kunder.
Vælg hellere originalen
med det samme
AMAZONE „E-Learning“ –
den nye førertræning på PC
Dine maskiner udsættes for ekstreme betingelser! Kvaliteten
af AMAZONEs reserve- og sliddele giver dig den pålidelighed
og driftssikkerhed, som du skal bruge for at opnå en effektiv
jordbearbejdning, en præcis udsåning, en professionel gødskning og en god plantebeskyttelse.
Med internet-værktøjet „E-Learning“ har AMAZONE udvidet servicetilbuddet på deres hjemmeside med en meget
nyttig funktion. „E-Learning“ er en interaktiv førertræning,
med hvilken man kan træne betjeningen af en kompleks
maskine både online og offline på en pc eller en tablet.
Førere får med det nye servicetilbud mulighed for at gøre
sig fortrolige med betjeningen af en ny maskine, allerede
før den første indsats i praksis. Men også øvede førere kan
her opfriske deres kundskaber for at kunne udnytte maskinernes ydelsespotentiale endnu bedre.
Kun originale reserve- og sliddele er afstemt præcist til
AMAZONE-maskinerne, når det gælder funktion og holdbarhed. Det garanterer et optimalt arbejdsresultat. Originaldele til rimelige priser betaler sig i det lange løb.
Beslut dig derfor for originalen!
Fordelene ved de originale reserve- og sliddele
Kvalitet og driftssikkerhed
Innovation og effektivitet
Øjeblikkelig tilgængelighed
Høj gensalgsværdi på brugte maskiner
47
Tekniske data for påbygningssprøjte UF
Model
Faktisk volumen (l)
UF 1801
UF 1801
UF 1501
UF 1501
UF 1201
UF 1201
UF 901
UF 901
12 m Q-plus 15 m Q-plus 18 m Super-S 21 m Super-S 21 m Super-S 24 m Super-S 24 m Super-S 28 m Super-S
250 l/min
250 l/min
250 l/min
210 l/min
210 l/min
160 l/min
160 l/min
115 l/min
TG 9-delt
TG 7-delt
TG 7-delt
TG 5-delt
TG 7-delt
NG 5-delt
TG 5-delt
NG 5-delt
AMASET+ AMASPRAY+ AMASET+ AMATRON 3 AMASPRAY+ AMATRON 3 AMASPRAY+ AMATRON 3
1.050
1.050
1.350
1.350
1.720
1.720
1.920
1.920
Egenvægt (kg)
680
713
924
1.046
1.188
1.206
1.226
1.285
Længde (m) *
1,65
1,65
1,70
1,70
1,90
1,90
1,90
2,00
Højde (m)
2,66
2,66
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
Transportbredde (m)
2,56
3,00
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
Højdeindstilling (m)
0,50 – 2,10
0,50 – 2,10
0,50 – 2,10
0,50 – 2,20
0,50 – 2,20
0,50 – 2,20
0,50 – 2,20
0,50 – 2,20
* Dimensionering på liftarmskuglerne
Model
Basisvægt (kg)
FT 1001, Flow-Control
217
Nominelt volumen (l)
1.000
Faktisk volumen (l)
1.125
Tilladt totalvægt (kg)
1.475
Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforbindende! Der
kan forefindes afvigelser på de tekniske data afhængigt af maskinens udstyr.
Maskinafbildninger kan afvige fra enkelte landes færdselsregler.
AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Telefon: +49 (0)5405 501-0 · Telefax: +49 (0)5405 501-193
BRØNS MASKINFORRETNING Aps · Tingvej 12 · 6780 Skærbæk
Tel: +45 7475 3112 / Fax: +45 7475 3248 · E-Mail: [email protected]
MI5016 (da_DK) 07.15
Printed in Germany
www.amazone.de
www.amazone.dk
E-Mail: [email protected]