Kirkeblad nr. 3 2015 er nu på hjemmesiden. Klik her for at se det.

K i r ke b l a d
F o r L a n g å & To r u p S o g n e
NR.3 Juni, Juli, august 2015 ÅRG.48
Velkommen
Så skete det. Kirkebladet har fået vokseværk. Vi er nu to, der tager os af
bladet. Bettina Bunch tager sig af det grafiske udtryk og Bjarke Kirkegaard
Nielsen tager sig af teksterne. Vi håber, det vil give et flottere kirkeblad og
mere læsevenlige tekster.
I dette blad kan du blandt andet læse om asylsøgere i Langå Kirke, Skt.
Hans i Torup, ny kirkesti i Langå og selvfølgelig er der også flotte billeder
af årets mange konfirmander.
I Torup var der hele otte konfirmander, hvilket er højst usædvanligt. Det
gav nogle udfordringer med logistikken, men heldigvis klappede det hele
og konfirmanderne fik en flot dag.
Vi håber, at alle konfirmander er blevet fejret på bedste maner og vi ønsker
også et stort tillykke herfra.
Har du kommentarer til vores nye kirkeblad eller forslag til ting, du gerne
ville læse om i bladet, så skriv til os på [email protected]
Med forårshilsner
Bettina Bunch og Bjarke Kirkegaard Nielsen
Skt Hans i Tor up
d. 23. juni kl. 19.00
En af de gode gamle traditioner bliver igen i år holdt i live i Torup, når vi
tænder skt. hans bålet 23. juni.
Vi har valgt at flytte tidspunktet en smule, så flere børnefamilier kan
deltage.
I år bliver arrangementet mere ildfyldt end vanligt. Vi får nemlig besøg
af ildsluger, ildjonglør og ildgøgler, Mester Peder, som kommer og
underholder både børn og voksne.
Som sædvanligt starter vi med en gudstjeneste i kirken. Derefter går vi ud
og oplever Mester Peders show, inden pastor eremitus Christian Jensen
fra Hvorslev holder årets båltale.
Herefter vil vi servere pølser og en sodavand.
Har man lyst til andet at drikke end sodavand, bedes man selv medbringe
det. Vi håber igen at se rigtig mange mennesker til en hyggelig aften.
Side n sidst
B e s øg a f asylcentret
Langå Kirke får af og til besøg af skoleklasser, og det er vi rigtig glade for.
Torsdag, den 1. april, havde vi besøg af en hel særlig skoleklasse; nemlig
den fra Asylcentret i
Bredgade.
Trods sproglige
forhindringer fik vi
snakket lidt om,
hvordan vi er kirke her
i Danmark, hvordan vi
p
og om,
fejrer påske,
hvordan man er kirke
og fejrer påske,
p
der,
hvor de kommer fra.
Nogle af dem overholder fastetiden med omhu, og kunne derfor ikke drikke
kaffe midt på formiddagen.
Men kaffe var der, efter dansk kirke-tradition, - og da den var drukket
skulle gæsterne hjem på skolebænken, - og vi tror, at de er flittige: Alle
forstår meget på dansk og kan sige noget dansk, selvom de kun har været
her ganske kort.
”Tusind tak” og ”mange
tak” var afskedsordene
fra gæsterne.
Det siger vi også, og
kom igen en anden
gang, hvis vi kan nå
det inden centret
lukker.
Forbedring af kirkesti i Langå
Efter flere års
planlægning og
opsparing af
midler, er det nu
endelig muligt
at gennemføre
stiprojektet
på Langå
Kirkegård.
Foto:
Niels Drescher
Den nuværende belægning på stien udskiftes og det befæstede areal
omlægges ved hoved-indgangen og ved lågen mod Kildevej.
Den nye belægning vil bestå af asfalt med granitsten i gyldne nuancer på
toppen. Stien fra Kildevej til kirkegården vil også blive forbedret og der vil
blive opsat belysning langs hele stien.
Hegnet mod øst vil blive erstattet af bøgehæk og lågen mod Kildevej vil
blive udskiftet med en støbejernslåge.
Randbeplantningen med avnbøg ved hovedindgangen vil blive ført
igennem langs skellet
mod syd. Ved kirkens
hoveddør vil den blive lagt
et areal med chaussesten
og rundt om kirken bliver
der lagt pigsten ved foden
af kirkebygningen.
Foto:
Niels Drescher
Arbejdet starter i uge 17 og 18, fortrinsvis med gartnerarbejde, hvorefter
der holdes pause til efter konfirmationerne.
Derefter opstartes byggeplads (uge 20) og anlægsarbejderne påbegyndes.
Det forventes, at anlægsarbejderne færdiggøres i uge 24.
Der er leveringstid på lågen, som først kan opsættes i uge 32, hvorefter
projektet er afsluttet.
Foto:
Niels Drescher
Foto:
Niels Drescher
Projektet er udarbejdet
af Landskabsarkitekt Birgitte Henningsen, Århus, som også er rådgiver
under gennemførelsen.
Et stort TILLYKKE skal lyde
herfra til alle
konfirmanderne
Langå
26. April
Foto:
Niels Drescher
Bg. rk Cecilie Hagerup Uhrskov, Christian Bering Moltzen, Rasmus Lund Koue, Simon Jakobsen,
Fredrik Møller Anersen. Fr. rk: Sofie Hestbech Kjær, Frederikke Kobberøe Frimor, Amalie Edith
Engelund Franson, Mathilde Yde Olsen, Lærke Thorsager Jensen. Præsten er Anna-Christine
Elming. Milla Borup Geisler mangler.
Torup
1. Maj.
Foto:
Niels Drescher
Bg. rk: Kasper Paamand Brandsen Jensen, Laurits Kristian Lykke Christensen,
Rasmus Snebæk Lunøe, Kristian Fich Jespersen. Fr. rk.: Heidi Skovrider, Kamilla Skovsager Skotland Neubert,
Anna Isalina Krog, Nicole Marie Beck Staugaard. Præsten er Anna-Christine Elming.
Langå
3. Maj.
Foto:
Niels Drescher
Bg. rk.: Nikolaj Møgelvang Christensen, Emil Carøe Christensen, Theis Boserup, Marius Lund Hviid, Rune Alexander Steffensen, Oliver Eik Rosendal Kurth. Ml.rk.: Cia Møller Nielsen, Magnus Edmund Springborg, William
Agerbo, Frederik Vincent Agerbo, Mads Dybro Churchill, Simone Byrgiel Hedegaard.Fr. rk.: Ida Hellum Michii
Larsen, Karoline Fyrst Johansen, Amalie Buch Jensen, Embla Kristine Asmussen, Lærke Randløv Kristiansen,
Mie Abildgaard Vand og Line Skærup Christensen. Præsten er Anna-Christine Elming.
Langå
9. Maj
Foto:
Niels Drescher
Mikkel Emil Laursen og Jeppe Andesen.
Præsten er Anna-Christine Elming
Langå
10. Maj.
Foto:
Niels Drescher
Bg. rk.: Nikolaj Dam Quottrup, Frederik Dueholm Arnkjær Hvid, Jeppe Bach Jensen, Mads Schatz-Jakobsen,
Oliver Olav Højmark Thøgersen, Mikkel Fruergaard Christensen, Frederik Svane Dyrgaard Nielsen. Fr. rk.: Maja
Ljungberg Sørensen, Mathilde Juel Kristensen, Michelle Rasmussen, Sofie Elisa Mørup, Charlotte Arnholtz,
Kathrine Hermansen, Simone Gullie Hansen og Cecilie Horsbøll Pedersen. Præsten er Anna-Christine Elming.
JUNIORKONFIRMANDER 2015
I uge 35 starter vi et nyt hold juniorkonfirmander. De børn,
der til den tid går i 3. klasserne på Langå skole vil få tilsendt
invitation lige efter sommerferien, men er der børn, der ikke
går på Langå skole, som gerne vil være med, så skal I være
velkommen.
Ring på: 8646 1094 eller send en mail: [email protected] og meld jer
til.
Undervisningen finder sted på TORSDAGE fra uge 35 til uge
47 i 7. og 8. lektion, altså lige efter skoletid. I kan køre med
skolebussen op til kirken, og I kan også køre med den sidste
skolebus hjem.
Vi hører fortællinger fra Det nye Testamente, vi synger sange
og salmer, vi leger lidt og tegner lidt, og hygger os lidt med
Grethes dejlige serveringer.
Vi ved godt, at det bliver en lang dag for børn i 3. klasse at ”gå
til noget” lige efter skole – men vi ved også, at de går glade
hjem fra juniorkonfirmandundervisningen, - så kom og vær med.
Hilsen alle os voksne i Langå kirke.
KONFIRM ATION 2016
Foto:
Niels Drescher
Lige efter sommerferien får 7. klasserne brev om K-16 START.
Vi mødes første gang søndag 30. august kl. 14.00.
Her deltager vi i gudstjenesten, som vil være med ”brugsanvisning”,
da det er startdag for næste årgang konfirmander.
Efter gudstjenesten går vi i Sognegården og får lidt spiseligt og en orientering
om, hvad der venter i forberedelsestiden. Årsplan med datoer, der gerne skal
reserveres, bliver udleveret og indskrivnings seddel og dåbsattest (gerne
kopi) modtages.
Vi håber, at se alle konfirmander og forældre denne søndag.
Konfirmationerne i 2016 finder sted på
følgende datoer:
Den gamle A klasse: 1. maj
Den gamle B klasse: 8. maj.
Konfirmander fra Torup sogn konfirmeres
den 5. maj.
Konfirmander, der ikke går på Langå skole, men ønsker
at blive konfirmeret i Langå eller Torup kirker bedes
kontakte mig på 8646 1094 eller mail: [email protected]
Hilsen Anna-Christine Elming.
Bisp evalg
I juli måned fylder biskop Kjeld Holm 70. Derfor skal han træde
tilbage fra sit embede.
I den anledning har de lokale menighedsråd været med til at
vælge Kjeld Holms efterfølger.
Valget stod mellem Jens Maibom Pedersen, der er forstander
på Diakonhøjskolen og Henrik Wigh-Poulsen, der er domprovst i
Odense.
Efter en lang valgkamp, blev stemmerne talt op og valget faldt
på Henrik Wigh-Poulsen, der altså er den nye biskop for Aarhus
Stift per 1. september.
Selvom Odense kan virke langt væk, har vores kommende
biskop lokale rødder, da han er vokset op i Randers.
Vi glæder os til at følge den nye biskop.
Fæ lles sommergudstjenest e
Nu er det lige før, at vi kan kalde det en tradition: At Øster
Velling, Helstrup, Grensten, Langå og Torup sogne afholder en
FÆLLES gudstjeneste på en af de søndage, hvor det ganske
land er ramt af ferie. Sidste år var det Langå Kirke, der husede
menigheden fra de fem sogne – i år er det Grensten, der lægger
kirke til.
Den fælles gudstjeneste finder sted søndag
19. juli kl. 10.30 Grensten kirke.
Prædikant er Børge Jensen.
Og fordi vi kan se, at ideen med en fælles gudstjeneste for 5
sogne er blevet godt modtaget, og at den blandede menighed
gerne vil snakke med hinanden, udvider vi i år konceptet med
KIRKEKAFFE i våbenhuset, så der kan blive lejlighed til at
udveksle nyheder udensogns fra.
Vi håber, at mange igen i år vil slutte op om den fælles
gudstjeneste.
Anna-Christine Elming
GODT AT VIDE ALLEREDE NU:
Høstgudstjenesterne vil i år blive afholdt
d. 13. september i både Langå og Torup.
Torup kl. 10.30
med efterfølgende frokost i teltet.
Langå kl. 19.00.
Vi har aldrig før prøvet at holde høstgudstjeneste om aftenen,
men nu skal det prøves. Langå FDF er med-arrangører, og vi
lover en flot pyntet kirke, gode gamle høstsalmer, kor-indslag og
kaffebord i Sognegården efter gudstjenesten.
Kirkelige handlinger:
Langå:
Døbte:
Mathias Krag Iversen, den 15. marts
Johan Oliverio Andersen, den 22. marts
Theodor Skou Finnemann, den 22. marts
Milas Bundgaard Nansen, den 19. april.
Vielser:
Helle Emma Svendsen og Mark Christian Overgaard Nielsen, den 7. marts
Bisatte/begravede:
Vang Ilsø, den 21. februar
Caja Christensen, den 28. februar
Bjarne Møller, den 7. marts
Jens Christian Mathiasen, den 12. marts¨
Jenny Rita Christensen, den 28. marts
Irma Tove Rasmussen, den 31. marts
Jørgen Louring Nielsen den 4. april
Olga Marie Anine Jørgensen, den 17. april
Petra Jørgine Sørensen, den 22. april
Jonna Bentha Laustsen, den 22. april
Poul Marius Andersen, den 5. maj
Torup:
Døbte:
Anton Søgaard Espensen, den 1. marts
Gudstjenester
LANGÅ
TORUP
DAG
7. juni
1.s.e.trin.
J. Lorentzen
10.30
ingen
14.. juni
2.s.e.trin
9.00
10.30
21.juni
3.s.e.trin.
10.30
ingen
23. juni
Skt. Hans
ingen
19.00
28. juni
4. s.e.trin
10.30
ingen
5. juli
5. s. e.trin
10.30
ingen
12. juli
6.s.e.trin
9.00
10.30
19. juli
7.s.e.trin.
Børge Jensen – fælles gudstj. i
Grensten kirke kl. 10.30
26. juli
8. s.e.trin.
Børge Jensen
9.00
ingen
2. august
9. s.e.trin
ingen
Børge Jensen
9.00
9. august
10. s.e.trin
10.30
ingen
16. august
11. s.e.trin
10.30
ingen
23. august
12. s.e.trin
ingen
9.00
31. august
13. s.e.trin
14.00
ingen
Gudstjenest er på Kildevang:
Onsdage kl. 14.30.
uge 24:
den 10. juni
uge 27:
den 1. juli
uge 31:
den 29. juli
uge 34:
den 19. august: AFLYST
uge 37:
den 9. september
Foto:
Niels Drescher
35 små påskemotiver malet af konfirmanderne i 2013
LANGÅ MENIGHEDSRÅD
TORUP MENIGHEDSRÅD
Formand:
Poul Jørgensen
Kildevej 6
8870 Langå
Tlf: 86 46 13 74
Formand:
Karin Østergaard
Præstegårdsvej 3A, Torup
8860 Ulstrup
Tlf: 29 63 79 14
Kirkeværge:
Ernst Nielsen
Søvej 23B
8870 Langå
Tlf: 86 46 18 42
Kirkeværge:
Bettina Bunch
Hollerupvej 16, Torup
8860 Ulstrup
Tlf: 28 18 40 55
Kasserer:
Dorte Bruuns
LandboMidtØst
Trigevej 20, Søften
8382 Hinnerup
Kasserer:
Enghøj Kirkekontor
Att.: Torup Kirkekasse
Enghøj Allé 10
8920 Randers NV
Langå Kirkegård:
Kirkegårdsleder:
Jørn Krath Nielsen
Ulstrupvej 30
Tlf: 86 46 20 38
Træffes på kontoret mellem
kl. 12-13. Mandage fri.
Torup Kirkegaard
Graver:
Tove Nielsen
Træffes på tlf.: 21 65 34 79
Organist og korleder:
Tove Birgitte Barrett
Falkevej 6
8210 Århus V.
Tlf: 86 46 87 87 (Annekset)
Kirkeblad udgives af:
Langå & Torup Menighedsråd
Ansvarshavende:
Bjarke Kirkegaard Nielsen
Trykning af kirkeblad:
Hvid Grafisk, Mediehuset
Niels Brocks Gade 18
8900 Randers
Organist:
Tove Birgitte Barrett
Falkevej 6
8210 Århus V.
Tlf: 86 46 87 87 (Annekset)
Sognepræst:
Anna-Christine Elming
Gydevej 1
8870 Langå
Træffes efter aftale.
Mandage fri
Hjemmesider:
www.ltpastorat.dk
www.torup-kirke.dk
www.langåkirke.dk