Brugervejledning til Stofa SmartTv (Arris boks)

Stofa SmartTv
Trin for trin vejledning
Arris Tv-boks
INDHOLDSFORTEGNELSE
SÅDAN TILSLUTTER DU
Det indeholder pakken
3
1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks
4
2. Slut din Stofa boks til dit tv
5
3. Tilslut et DVR/Time Shift module
6
4. Strømtilslutning
7
5. Tilslutning af andre lydkilder
8
6. Placering af Stofa boksen
9
SIKKERHED OG MILJØ
Arris sikkerheds- og miljøinformation
10-11
KONTAKTOPLYSNINGER
Kontaktoplysninger12
2
Stofa SmartTv Arris Trin for trin vejledning
DET INDEHOLDER PAKKEN
NETVÆRKS-KABEL
SCART-KABEL
STRØMKABEL
BATTERIER
+
FJERNBETJENING
CR2032
HDMI-KABEL +
STOFA BOKS
CR2032
ANTENNEKABEL
TRIN FOR TRIN VEJLEDNING
1. SÅDAN TILSLUTTER DU DIN STOFA BOKS
A
Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit
modem, når det bliver beskrevet i vejledningen. Har du ikke Stofa Bredbånd,
kan du springe direkte til punkt C.
B
Start med at forbinde Stofa boksen til dit modem med netværkskablet.
C
Forbind dit antennestik og Stofa boksens antenneindgang med et antennekabel.
Modem
Netværkskabel
B.
ON
OFF
HDMI
OPTICAL
RF-IN
12V DC
Stofa boks
POWER
C.
Antennestik
OBS:
Nogle nye TV og lavenergi lamper kan forstyrre signalet mellem fjernbetjening og tv-boks. Hvis din fjernbetjening ikke fungerer optimalt, kan du
prøve at flytte tv-boksen lidt for at se, om det afhjælper problemet.
4
Stofa SmartTv Arris Trin for trin vejledning
2. TRÅDLØS TILSLUTNING AF STOFA BOKSEN
A
Hvis du ikke ønsker at trække kabel mellem dit modem og din Stofa boks,
kan du med en USB-dongle forbinde din Stofa Boks og modem trådløst. USBdonglen medfølger ikke, men kan bestilles på tlf 88 30 30 30. Vil du blot
bruge Stofa Boksen som digital tuner, behøver du ikke tilslutte Stofa Bredbånd.
For trådløs forbindelse mellem dit modem og Stofa boks skal
du tilkøbe en USB-dongle separat. Den er IKKE med i pakken.
OBS:
Vær opmærksom på at en kablet forbindelse altid vil sikre dig en
mere stabil forbindelse end en trådløs.
3. SLUT DIN STOFA BOKS TIL DIT TV
Der er to måder at tilslutte boksen:
Vi anbefaler a) med HDMI kablet, da det giver den bedste billedkvalitet.
Har du ikke denne mulighed, kan du også tilslutte med b) et scart kabel.
A
B
Via HDMI - Anbefales da det giver den bedste billedkvalitet
Via scart
Stofa Arris boks tilsluttes TV
ON
OFF
HDMI
A.
OPTICAL
Tilslutning
via HDMI
RF-IN
B.
Vi tilbyder ikke support i forbindelse med dit eget udstyr.
6
Stofa SmartTv Arris Trin for trin vejledning
Tilslutning
via scart
12V DC
POWER
4. TILSLUT EN HARDDISK TIL DIN STOFA BOKS
Har du valgt en Stofa SmartTv boks med harddisk, skal du indsætte harddisken i din
boks. Sådan tilslutter du harddisken.
1
CAUTION
2
3
CAUTIODet er vigtigt, at du helt har frakoblet strømmen, inden du
begynder at installere harddisken.
I bunden af tv-boksen placerer du harddisken som vist på billedet herunder.
Skub harddisken til højre mod stikket til du hører et klik. Så er harddisken
korrekt placeret.
2.
3.
OBS:
Din nye Stofa SmartTv-boks behøver ikke et kort. Den er klar til brug.
5. STRØMTILSLUTNING
Sæt strøm til tv-boksen med den medfølgende strømforsyning. Herefter tænder du
tv-boksen ved at sætte den på “ON” bagpå boksen.
ON
OFF
HDMI
OPTICAL
RF-IN
12V DC
POWER
OBS:
Brug altid den medfølgende strømforsyning! Brug af andre strømforsyninger kan resultere i, at boksen overopheder og bryder i brand.
6. TILSLUTNING AF ANDRE LYDKILDER
Hvis du ønsker at tilslutte alternative lydkilder, kan du forbinde dit tv og Stofa
SmartTv boksen ved hjælp af et optisk lydkabel. Bemærk at det optiske kabel ikke
medfølger.
ON
OFF
HDMI
8
OPTICAL
Stofa SmartTv Arris Trin for trin vejledning
RF-IN
12V DC
POWER
7. PLACERING AF BOKSEN
A
Placer aldrig boksen ovenpå varmekilder som fx DVD-maskiner, spillemaskiner og musikanlæg. Hvis du gør det, kan det resultere i, at boksen
overopheder og går i stykker. For at boksen ikke overopheder, er det også
vigtigt, at der er mindst 20 cm fri over boksen - du må derfor heller ikke
placere noget ovenpå boksen. Boksen må desuden ikke benyttes i
temperaturer over 40° C.
B
For at fjernbetjeningen skal fungere optimalt, skal den kunne nå boksens
IR-modtager på fronten. Derfor er det vigtigt, at der ikke er nogle
forhindringer mellem fjernbetjeningen og boksen. For at sikre den bedst
mulige forbindelse mellem fjernbetjening og boks, placeres boksen helt ud
til kanten af dit tv-bord.
Når du starter din Stofa boks første gang, kan du under opsætningen parre
den medfølgende fjernbetjening med din Stofa boks. Når din fjernbetjening
og Stofa boks er parret, kan du gemme boksen væk, så den ikke behøver at
stå fremme,
A.
B.
20 cm
ARRIS SIKKERHEDS- OG MILJØINFORMATION
ADVARSEL
For at undgå brand og elektriske stød er det vigtigt, at boksen ikke udsættes
for regn eller fugt
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
• Læs brugervejledningen
• Behold brugervejledningen
• Overhold alle instrukser og advarsler
• Brug ikke tv-boksen i nærheden af vand
• Rengør kun med tør klud
• Installer kun tv-boksen jævnfør brugervejledningen
• Placer ikke tv-boksen nær varmekilder som fx radiatorer, brændeovne eller andre apparaturer, der producerer varme.
• Batterier i både tv-boks og fjernbetjening må ikke udsættes for overdreven varme fra fx solskin, ild eller lignende.
• Du må ikke ændre på den medfølgende strømforsyning. Hvis strømstikket ikke passer til din stikkontakt, skal du rådføre dig med en elektriker for at få udskiftet stikkontakten.
• Sørg for, at der ikke gåes på strømledningen og den ikke bliver klemt - det gælder især omkring selve stikket i både boks og væg.
• Brug kun tilbehør der er godkendt af producenten.
• Frakobl strømmen i tordenvejr eller ved længere tids inaktivitet på boksen.
•
Overlad alt servicearbejde på boksen til uddannet personel. Service på boksen er nødvendig når boksen på nogen måde har været beskadiget - fx hvis strømstikket er ødelagt, boksen har været udsat for fugt, vand eller regn, genstande er blevet tabt på boksen, ikke virker optimalt eller er blevet tabt. I disse tilfælde skal du altid kontakte din tv-udbyder.
STRØMFORSYNING
FOR AT UNDGÅ ELEKTRISKE STØD MÅ DER ALDRIG BENYTTES FORLÆNGERLEDNING
ELLER STIKKONTAKTER, HVOR STRØMFORSYNINGENS TÆNDER IKKE KAN DÆKKES
FULDSTÆNDIGT.
10
Stofa SmartTv Arris Trin for trin vejledning
• Sørg for at der tilstrækkelig plads omkring strømforsyningen for at sikre den
nødvendige ventilation.
• Der må ikke være nogle former for åben ild som fx stearinlys omkring
strømforsyning eller tv-boks.
• Udsæt ikke strømforsyningen for nogle former for vand eller fugt og undgå at placere fx vaser med vand i nærheden.
• Sørg for at hovedstikket forbliver let betjenelige.
Optimal betjeningsmiljø
0-40 C på 0 - 95 % ikke-kondenseret lufttørhed
Spænding
200-240 V ~, 50-60 Hz
Strømforsyning
P/N 590009-002-00
Maksimum strømforbrug
6,2 Watt. 8.5 Watt med Harddisk
©ARRIS Enterprises, Inc. 2013 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced
in any form or by any means or used to make any derivative work (such as translation, transformation, or adaptation) without written permission from ARRIS Enterprises, Inc. (“ARRIS”). ARRIS
reserves the right to revise this publication and to make changes in content from time to time
without obligation on the part of ARRIS to provide notifiction of such revision or change.
ARRIS and the ARRIS logo are all trademarks of ARRIS Enterprises, Inc. Other trademarks and
trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and
the names of their products. ARRIS disclaims proprietary interest in the marks and names of others.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
ARRIS provides this guide without warranty of any kind, implied or expressed, including, but not
limited to, the im-plied warranties of merchantability and fitness or a particular purpose. ARRIS
may make improvements or changes in the product(s) described in this manual at any time.
The capabilities, system requirements and/or compatibility with third-party products described
herein are subject to change without notice.
This installation guide is produced by the manufacturer in the English language. Operators may
elect to translate the installation guide. Any translated version of the installation guide is created purely for the convenience of the operator and end user, and the English language version
is controlling and shall prevail. ARRIS hereby disclaims all liability for any translated versions of
the installation guide created by an operator, for but not limited to, the content of any translated installation guide, the accuracy of the translation and any issues arising as a result of the
translated installation guide, whether they be of an end user nature, legal nature or otherwise.
Stofa A/S
Uraniavej 6
DK-8700 Horsens
www.stofa.dk
KUNDESERVICE
Telefon: 88 30 30 30
e-mail: Gå ind på www.stofa.dk under “kontakt os”
Kundeservice åbningstider:
Hverdage kl. 8.00 – 19.00
TEKNISK SUPPORT
Telefon: 88 30 30 20
e-mail: Gå ind på www.stofa.dk under “kontakt os”
Teknisk Supports åbningstider:
Alle ugens dage kl. 08.00-22.00
Dog ikke juleaften og nytårsaften
12
Stofa SmartTv Arris Trin for trin vejledning
Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. 97863.3215. Der tages forbehold for trykfejl.
KONTAKTOPLYSNINGER