Lønoversigt for transportoverenskomst 2015 mellem DTLs

1. MARTS 2015
LØNOVERSIGT
Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere,
grænseoverskridende kørsel og dagrenovation
Lønoversigt for
Transportoverenskomst
mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F
Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2015 indgår
Indhold:
Side
Generelle satser:
2
Chauffører under oplæring
Chauffører
Chauffører med kvalifikationstillæg
3
3
3
Flyttearbejdere
3
Renovationsarbejdere eksklusiv arbejde med slamslugning
Arbejde med slamsugning
4
4
Eksportchauffører
5
Ungarbejdere under 17 år
Ungarbejdere mellem 17 og 18 år
6
6
Lærlinge
6
Skema
7
Vejledning
Denne lønoversigt er lavet med det formål at regulere de nye lønninger pr. 1. marts 2015 i.h.t.
overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2014.
For at bruge lønoversigten korrekt skal medarbejderne opdeles i følgende 3 grupper:
Under 9 mdr. anciennitet
Herved forstås medarbejdere som ikke har været ansat i 9 måneder.
Over 9 mdr. anciennitet
Herved forstås medarbejdere som har været ansat over 9 måneder.
Faglærte
Herved forstås medarbejdere, som har erhvervsuddannelsesbevis indenfor transport eller
logistik, og som er relevant for medarbejderens beskæftigelsesområde, f.eks.
chaufføruddannelse ved chaufførarbejde.
Disse medarbejdere får udbetalt anciennitetstillæg fra første ansættelsesdag.
Generelle satser:
Grundtimeløn:
Anciennitetstillæg efter 9 måneder:
kr.
kr.
Pr. time
118,70
8,15
Overtidstillæg:
Timen før normal arbejdstid:
1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid:
Derefter samt søn- og helligdage:
kr.
kr.
kr.
35,21
35,21
86,47
Holddriftstillæg:
Hverdage kl. 18.00 til kl. 06.00:
Lørdag efter kl. 14.00 og søn- og helligdage:
Forskydning af vagtlistefridag:
kr.
kr.
kr.
37,54
79,25
20,68
Arbejde på ubekvemme arbejdstider:
Tillæg kl. 18.00 til kl. 23.00:
Tillæg kl. 23.00 til kl. 06.00:
kr.
kr.
36,20
40,63
Feriegodtgørelse:
Under sygdom og tilskadekomst:
kr.
Pr. dag
981,24
Fratrædelsesgodtgørelse:
Efter 3 års ansættelse:
Efter 6 års ansættelse:
Efter 8 års ansættelse:
kr.
kr.
kr.
5.000,00
10.000,00
15.000,00
Fridagsbetaling for timelønsansatte:
Særlig opsparing:
6,75%
1,70%
Pensionsbidrag:
Arbejdsgivers bidrag:
Lønmodtagers bidrag:
Pensionsbidrag i alt:
8,0%
4,0%
12,0%
2
Chauffører
under oplæring
Timeløn ved nyansættelse:
Timen før og
Øvrige
Ugeløn
Timeløn
1.-3. overtime
overtimer
kr. 4.391,90 kr. 118,70 kr. 153,91 kr.
205,17
Chauffører
Timen før og
Øvrige
Ugeløn
Grundtimeløn:
Chaufførtillæg:
Timeløn ved nyansættelse:
Anciennitetstillæg efter 9 måneder:
Timeløn efter 9 måneder:
Faglært tillæg:
Timeløn fra 1. dag som faglært:
Chauffører med
kvalifikationstillæg
Grundtimeløn:
Chaufførtillæg:
Kvalifikationstillæg:
Timeløn ved nyansættelse:
Anciennitetstillæg efter 9 måneder:
Timeløn efter 9 måneder:
Faglært tillæg:
Timeløn fra 1. dag som faglært:
Timeløn
1.-3. overtime
overtimer
kr. 118,70
kr. 14,50
kr. 4.928,40 kr. 133,20 kr. 168,41 kr.
219,67
kr.
8,15
kr. 5.229,95 kr. 141,35 kr. 176,56 kr.
227,82
kr.
4,00
kr. 5.377,95 kr. 145,35 kr. 180,56 kr.
231,82
Timen før og
Timeløn
1.-3. overtime
overtimer
kr. 118,70
kr. 14,50
kr.
3,80
kr. 5.069,00 kr. 137,00 kr. 172,21 kr.
223,47
kr.
8,15
kr. 5.370,55 kr. 145,15 kr. 180,36 kr.
231,62
kr.
4,00
kr. 5.518,55 kr. 149,15 kr. 184,36 kr.
235,62
Flyttearbejdere
Timen før og
Ugeløn
Grundtimeløn:
Flyttetillæg:
Timeløn ved nyansættelse:
Anciennitetstillæg efter 9 måneder:
Timeløn efter 9 måneder:
Faglært tillæg:
Timeløn fra 1. dag som faglært:
Øvrige
Ugeløn
Øvrige
Timeløn
1.-3. overtime
overtimer
kr. 118,70
kr. 21,50
kr. 5.187,40 kr. 140,20 kr. 175,41 kr.
226,67
kr.
8,15
kr. 5.488,95 kr. 148,35 kr. 183,56 kr.
234,82
kr.
4,00
kr. 5.636,95 kr. 152,35 kr. 187,56 kr.
238,82
3
Renovationsarbejdere eksklusiv
arbejde med slamslugning
Grundtimeløn:
Renovationstillæg:
Timeløn ved nyansættelse:
Anciennitetstillæg efter 9 måneder:
Timeløn efter 9 måneder:
Timeløn
1.-3. overtime
overtimer
kr. 118,70
kr. 30,85
kr. 5.533,35 kr. 149,55 kr. 184,76 kr.
236,02
kr.
8,15
kr. 5.834,90 kr. 157,70 kr. 192,91 kr.
244,17
Faglært tillæg:
kr.
Timen før og
Øvrige
Ugeløn
148,00 pr. uge
Arbejde med slamsugning
Timen før og
Øvrige
Ugeløn
Grundtimeløn:
Renovationstillæg:
Timeløn ved nyansættelse:
Anciennitetstillæg efter 9 måneder:
Timeløn efter 9 måneder:
Faglært tillæg:
Timeløn fra 1. dag som faglært:
Timeløn
1.-3. overtime
overtimer
kr. 118,70
kr. 30,85
kr. 5.533,35 kr. 149,55 kr. 184,76 kr.
236,02
kr.
8,15
kr. 5.834,90 kr. 157,70 kr. 192,91 kr.
244,17
kr.
4,00
kr. 5.982,90 kr. 161,70 kr. 196,91 kr.
248,17
Tømning af minicontainere
300 liter:
400 liter:
440 liter:
600 liter:
660 liter:
700 liter:
770 liter:
800 liter:
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
5,38
5,92
6,02
6,46
6,61
6,71
6,90
6,97
pr. tømning
pr. tømning
pr. tømning
pr. tømning
pr. tømning
pr. tømning
pr. tømning
pr. tømning
Bemærk: Ved kontraktperioder med opstart efter 1. januar 2015
erstattes nedenstående satser af lokalt beregnede satser.
Dagrenovation af papirsække og
minicontainere med
compressorvogn
Blandede distrikter (1000 tømninger):
Bydistrikter (1050 tømninger):
Dagrenovation af beholdere på
hjul, max. 240 liter, med lukkede
komprimatervogne
Ved 800 tømninger pr. mand pr. uge:
Ved 850 tømninger pr. mand pr. uge:
Ved 1000 tømninger pr. mand pr. uge:
Ved 1050 tømninger pr. mand pr. uge:
Ved 1400 tømninger pr. mand pr. uge:
Ved 1450 tømninger pr. mand pr. uge:
Overudbæring
Kørsel på
og indkøring af
søgnehelligdage
Nyansat
9 mdr. anc. søgnehelligdage
og søndage
kr.
5,53 kr.
5,83 kr.
6,29 kr.
7,06
kr.
5,27 kr.
5,56 kr.
5,99 kr.
6,72
Nyansat
kr.
6,92
kr.
6,51
kr.
5,53
kr.
5,27
kr.
3,95
kr.
3,82
4
9 mdr. anc.
kr.
7,29
kr.
6,86
kr.
5,83
kr.
5,56
kr.
4,17
kr.
4,02
Overudbæring
Kørsel på
og indkøring af
søgnehelligdage
søgnehelligdage
og søndage
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
7,87
7,40
6,29
5,99
4,49
4,33
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
8,81
8,29
7,06
6,72
5,03
4,86
Eksempler på
Overudbæring
Kørsel på
beregning af overudbæring
og indkøring af
søgnehelligdage
efter 1. januar 2015:
Nyansat
9 mdr. anc. søgnehelligdage
og søndage
Procentsats
9,6%
21,0%
Ved 1000 tømninger pr. mand pr. uge: kr.
5,53 kr.
5,83 kr.
6,39 kr.
7,05
Ved 1050 tømninger pr. mand pr. uge: kr.
5,27 kr.
5,56 kr.
6,09 kr.
6,73
Eksportchauffører
Nyansat
Løn:
Rejsegodtgørelse:
Løn i alt:
Døgnbetaling
Timeløn
kr. 894,16 kr. 37,25
kr. 471,00 kr. 19,63
kr. 1.365,16 kr. 56,88
Ved korte ture under 15 timer:
Eksportchauffører
Over 9 mdr. anciennitet
Løn:
Rejsegodtgørelse:
Løn i alt:
kr.
Døgnbetaling
Timeløn
kr. 973,21 kr. 40,55
kr. 471,00 kr. 19,63
kr. 1.444,21 kr. 60,18
Ved korte ture under 15 timer:
Faglærte eksportchauffører
Løn:
Rejsegodtgørelse:
Løn i alt:
91,01
kr.
96,28
Døgnbetaling
Timeløn
kr. 1.013,21 kr. 42,22
kr. 471,00 kr. 19,63
kr. 1.484,21 kr. 61,85
Ved korte ture under 15 timer:
kr.
98,95
Timeløn ved på- og aflæsning:
Tillæg ved arbejde på lørdage
og søn- og helligdage:
kr.
80,12
kr.
17,10
Kilometertakst:
1 mandsbetjening:
2 mands-betjening, pr. mand:
Ved lærlings deltagelse:
Pr. km.
kr. 0,5768
kr. 0,3193
kr. 0,4223
Garantibetaling:
Ved 4 uger, ekskl. rejsegodtgørelse:
kr. 14.500
5
Ungarbejdere,
under 17 år
Timeløn ved nyansættelse:
Anciennitetstillæg efter 9 måneder:
Timeløn efter 9 måneder:
Ungarbejdere,
mellem 17 og 18 år
Timeløn ved nyansættelse:
Anciennitetstillæg efter 9 måneder:
Timeløn efter 9 måneder:
Timen før og
Øvrige
Ugeløn
Timeløn
1.-3. overtime
overtimer
kr. 2.635,14 kr. 71,22 kr. 92,35 kr.
123,10
kr.
4,89
kr. 2.816,07 kr. 76,11 kr. 97,24 kr.
127,99
Timen før og
Øvrige
Ugeløn
Timeløn
1.-3. overtime
overtimer
kr. 3.513,52 kr. 94,96 kr. 123,13 kr.
164,14
kr.
6,52
kr. 3.754,76 kr. 101,48 kr. 129,65 kr.
170,66
EUD-lærlinge
Sidste år af lærekontrakten:
Næstsidste år af lærekontrakten:
Tredjesidste år af lærekontrakten:
EGU-elever:
Ugeløn
kr. 3.358,86
kr. 2.980,72
kr. 2.641,80
kr. 2.321,38
Grænseoverskridende transporter
Sidste år af lærekontrakten:
Næstsidste år af lærekontrakten:
Tredjesidste år af lærekontrakten:
RejsegodtTimeløn
gørelse
kr.
22,27 kr. 19,63
kr.
18,22 kr. 19,63
kr.
14,68 kr. 19,63
Af- og pålæsningstillæg
Sidste år af lærekontrakten:
Næstsidste år af lærekontrakten:
Tredjesidste år af lærekontrakten:
Timeløn
kr. 90,78
kr. 80,56
kr. 71,40
kr. 62,74
Timeløn
48,88
42,71
37,09
6
Timen før og
Øvrige
1.-3. overtime
overtimer
kr. 125,99 kr.
kr. 115,77 kr.
kr. 106,61 kr.
kr. 97,95 kr.
I alt pr. time
kr. 41,90
kr. 37,85
kr. 34,31
177,25
167,03
157,87
149,21
Døgnbetaling
kr. 1.005,60
kr.
908,40
kr.
823,44
Grundtimeløn:
Overenskomsttillæg:
Kvalifikationstillæg:
Faglært tillæg:
Timeløn ved nyansættelse:
Ugeløn ved nyansættelse:
Timen før/1.-3. overtime:
Øvrige overtimer:
Anciennitetstillæg:
Timeløn efter 9 måneder:
Ugeløn efter 9 måneder:
Timen før/1.-3. overtime:
Øvrige overtimer:
118,70
0,00
0,00
118,70
14,50
0,00
118,70
14,50
118,70
14,50
3,80
4,00
118,70
133,20
4.391,90 4.928,40
153,91
168,41
205,17
219,67
137,00
5.069,00
172,21
223,47
118,70
14,50
3,80
4,00
118,70
21,50
Renovationsarbejdere og
arbejde med
slamsugning
Flyttearbejdere
Faglærte chauffører med
kvalifikationstillæg
(hænger + kran)
Chauffører med
kvalifikationstillæg
(hænger + kran)
Faglærte chauffører
Chauffører
Chauffører under
oplæring
Lønoversigt for
Transportoverenskomst
mellem DTLs
arbejdsgiverforening og
3F pr. 1. marts 2015
118,70
30,85
*)
*)
140,20
149,55
5.187,40 5.533,35
175,41
184,76
226,67
236,02
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15
141,35
145,35
145,15
149,15
148,35
157,70
5.229,95 5.377,95 5.370,55 5.518,55 5.488,95 5.834,90
176,56
180,56
180,36
184,36
183,56
192,91
227,82
231,82
231,62
235,62
234,82
244,17
*) Medarbejdere med relevant erhvervsuddannelse (EUD) indenfor transport oppebærer fagligt tillæg på kr. 4,00 pr. time hvor andet ikke er aftalt.
Dagrenovationsarbejdere oppebærer fagligt tillæg på kr. 148,00 pr. uge mens man ved arbejde med slamsugning oppebærer fagligt tillæg på kr. 4,00 pr. time.
3F Fagligt Fælles Forbund
Transportgruppen
Kampmannsgade 4
1790 København V
Telefon 7030 0300
Fax
7030 0301
E-mail [email protected]
www.3f.dk
3F-varenummer 3025
DTL’s Arbejdsgiverforening
Børsen
1217 København K
Telefon 7015 9500
Fax
7015 9502
E-mail [email protected]
www.dtl.eu
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Børsen
1217 København K
Telefon 3374 6000
Fax
3374 6080
E-mail [email protected]
www.danskerhverv.dk