Time- og eksamensplaner, efterår 2015

Time- og eksamensplaner, efterår 2015
For at undgå sammenfald af timer og eksaminer er planlægningen af undervisning og eksamen på cand.merc. gennem
flere år sket med udgangspunkt i nedenstående fagklynger.
Fagklyngerne består af fag inden for samme fagområde. Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der ikke er
sammenfald af timer og/eller eksaminer inden for klyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller
eksaminer imellem fag fra forskellige fagklynger. Time- og eksamensplanerne er på plads senest primo juni. Hvis du
skal tilmelde dig valgfag i efteråret, bedes du orientere dig om nedenstående fagklynger.
Hvis du vælger fag fra forskellige fagklynger, og det efter offentliggørelse af time- og eksamensplaner viser sig, at der
er sammenfald af timer og/eller eksaminer, så har du mulighed for at vælge et andet valgfag inden studiestart.
Tilmelding til valgfag i efteråret 2015 kan ske fra 1. – 10. maj 2015.
Du kan se fagbeskrivelsen i kursuskataloget ved at bruge den nye fagkode, men på tilmeldingsblanket er fagene
angivet med den gamle fagkode, hvilket også vil være den fagkode, som du bliver tilmeldt. Dette skyldes nogle
tekniske ændringer i det studieadministrative system grundet fremdriftsformens indtræden.
Fag, der angives som forudsætningsfag, er fag, som indgår i det obligatoriske fagudbud på en cand.merc.-linje. Fag,
der er angivet som valgfag, indgår ikke i en linjes obligatoriske fagudbud, men udbydes kun som valgfag og har kun en
fagkode.
Klynge 1: Finansiering
Klynge 2: Økonomistyring og Logistik
Klynge 3: Marketing, Innovation Management og Business Intelligence
Klynge 4: Cand.merc.(jur.) 1. semester
Klynge 5: Revision og Erhvervsjura - øvrige erhvervsjuridiske fag
Klynge 6: Organisation, International Business og Information Management
Klynge 7: Economics
Klynge 1: Finansiering
Forudsætningsfag
Gamle fagnr.
Nye fagnr.
Fagtitel
ECTS
4620520026
460152E001
Corporate Finance I
5
4620520028
460152u032
Corporate Finance II
5
4620620053
460152u047
Applied Econometric Methods I
5
4620620055
460152u050
Applied Econometric Methods II
5
460122U003
460152u049
Portfolio Theory and Investment Analysis
5
460122U004
460152u048
Fixed Income Securities
5
Valgfag
4620820078
Credit Risk: Theory and Applications
5
4620720132
Real Options and Strategic Interaction
5
460132U004
Financial Risk Management for Real
10
460152u079
Behavioral Corporate Finance
5
4620820098
Corporate Valuation
10
Klynge 2 – Økonomistyring og Logistik
Forudsætningsfag
Gamle fagnr.
Nyt fagnr.
Fagtitel
4620820034
460152u076
Advanced Excel
5
4620820060
460152u102
Optimization Methods
5
460152u094
Project Management: Dynamic Scheduling and Control
5
460152u101
Simulation: Modelling and Analysis
5
460152u096
Supply Chain Design and Management
10
4620820096
4620820096
Accounting Information Systems
5
460132u016
460152u070
Strategic and Organizational Concepts for Management Control
5
460132U015
460152u075
Cost Management: theories, models and technologies
10
460122U010
460152u077
Foundations of Management Accounting Research
5
4620820070
ECTS
Valgfag
4621020059
Logistics and Business Processes in SAP
10
460152u098
Business Dynamic Analysis and Balanced Scorecard Modelling
5
460122U033
Revenue Management
5
460152u093
Cases in Distribution and Transportation
10
Klynge 3: Marketing, Innovation Management og Business Intelligence
Forudsætningsfag
Gamle fagnr.
Nyt fagnr.
Fagtitel
ECTS
4620720051
460152u020
Economic Psychology
10
460132U017
460152u063
Marketing Research
10
460152u066
Customer Value and Innovation
5
460132U020
460152u015
Classic and Contemporary Readings in Innovation and Entrepreneurship
5
460132U018
460152u026
New Product Development Clinic
10
460132U026
460152u012
Data Warehousing
5
460132U027
460152u024
SAS and SQL for Business Analytics
5
Valgfag
460152u091
Consumer Policy
5
4620720114
Social Marketing
5
460132U021
Applied Business Development
10
4621120016
Marketing to children and youth
5
Klynge 4: Cand.merc.(jur.) 1. semester
Forudsætningsfag
Gamle fagnr.
Nyt fagnr.
Fagtitel
ECTS
4620920084
420152u009
Corporate Finance Regulering
5
4620820120
420152u007
Law and Economics – an introduction to the Economic Analysis of Law
5
4620920038
420152u004
Videregående formueret (Kun JUR)
10
Samt følgende erhvervsøkonomiske forudsætningsfag, som allerede er anført under hhv. gruppe 1 og gruppe 6
 Corporate Finance I 5 ECTS og Corporate Finance II 5 ECTS, eller
 Organizational Theory 10 ECTS og Internationalisation of the Firm 10 ECTS
Klynge 5: Revision og Erhvervsjura - øvrige erhvervsjuridiske fag
Forudsætningsfag
Fagnr.
Fagtitel
ECTS
4620120143
Selskabsret
5
4620920090
Skatteret I
5
4620120145
Finansieringsret
5
4620920086
Regnskab
10
4620920095
Revision III: Revisonsmetoder og –opgaver
10
Valgfag
4620220157
Børsret
Kun JUR + AUD
10
420152u011
Advanced international Intellectual Property Law
kun JUR
10
4620920030
International Intellectual Property Law
CM + JUR
5
4620120066
Responsumskrivning
kun JUR
5
4620920080
Skatteretlig responsumskrivning
kun JUR + AUD
5
4620320021
Generationsskifte
kun JUR + AUD
10
4620820143
Virksomhedsordningen og skatteregnskabet
kun JUR + AUD
5
420152u010
Business with China
CM + JUR
10
4620320044
Moms- og afgiftsret
kun JUR + AUD
10
4620820092
Skat og fast ejendom
kun AUD
5
420142u001
International Development Law
kun JUR
10
4620320033
Masterclass i juridisk analyse
kun JUR
10
420152u001
kun JUR
10
420152u002
Selskabsstrukturer
Joint
ventures,
grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer
EU skatteret - Harmoniserende skatter og afgifter
kun JUR
10
420132u003
EU Company Law
kun JUR
10
420152u003
EU Consumer Law
kun JUR
5
420152u012
Legal Aspects of Corporate Social Responsibility
kun JUR
10
koncerner,
Klynge 6: Organisation, International Business og Information Management
Forudsætningsfag
Gamle fagnr.
Nyt fagnr.
Fagtitel
ECTS
4620920078
460152u009
The Emergence of Global Enterprises
10
460132U019
460152u022
Management Research Method
10
460122U001
460152u018
Emerging Markets, Their Institutions and Challenges
10
4620820062
460152u011
Organizational Theory
10
460152u082
Internationalisation of the Firm
15
4620820048
460152u007
Introduction to Information Systems Management
5
460122U013
460152u061
IS Philosophy of Science and Research
5
4621120004
460152u029
IS Development & Implementation in a Business Context
10
Valgfag
4620520014
Culture and International Business
5
460142U014
Strategic Thinking
10
4621120012
Social networks and organizations
5
460132U022
Business Process and Transformation Management
5
460132U024
Employee Emotions, Attitudes & Behavior
5
460132U030
Process Consultation and Change Processes
10
460132u060
Business Negotiations
5
Klynge 7: Economics
Forudsætningsfag
Gamle fagnr.
Nyt fagnr.
Fagtitel
ECTS
4620820036
460152u100
Advanced Methods in Economic Consulting
5
4620720046
460152u056
Cost Benefit Analysis
10
4621020057
460152u057
Organizational Economics and Strategy
5
4620820050
460152u099
Introductory Methods in Economic Consulting
5
4621020037
460152u034
Advanced Industrial Economics
5
Valgfag
4629720270
The Economics of Human Resources
5
460132U044
Behavioral Decision Making in Markets and Organizations
10
300415/chs