Kandidater - Realdania

Kandidater
Valgmøde i Valggruppen for landbrug den 13. november 2015
Livskvalitet gennem
det byggede miljø
1
Claus Neergaard
Hans Henning Rottbøll
Herlufmagle
Vrå
Titel:
Godsejer
Ansættelsessted:
Gunderslevholm Gods
Født:
1958
Titel:
Hofjægermester, godsejer
Ansættelsessted:
Børglum Kloster
Født:
1961
Uddannelse:
Cand. agro., KU-Life København
HD i Finansiering & Kreditvæsen,
CBS København
Uddannelse:
Militærpolitisergent
Agrarøkonom, Næsgård
Agerbrugsskole
Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen for:
A/S Knabstrup Gods
Borrebyfonden
Holsteinborg fondene
Krogerup Avlsgaard A/S (formand)
Margit & Adam Moltke-Huitfeldts
Fond
Thomas Harttung A/S (formand)
Østlige Øers Landboforeninger
Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen for:
European Arable Farmers
Medlem af repræsentantskabet for:
DLF
Realdania
Opstillet af bestyrelsen
Bestrider tillige poster som
bestyrelsesmedlem i - eller formand
for - en række foretagender med
enten kommercielt eller filantropisk
sigte
Medlem af repræsentantskabet for:
Alm. Brand af 1792 fmba
Det danske Hedeselskab
Opstillet af mindst ti stillere
3
Ingrid Bucka
Karen Hækkerup
Bylderup-Bov
København V
Titel:
Mælkeproducent, gårdejer
Født:
1967
Titel:
Adm. direktør
Ansættelsessted:
Landbrug & Fødevarer f.m.b.a.
Født:
1974
Uddannelse:
Landbrugsingeniør HAS Dronten i
Holland
Grønt bevis Gråsten
Landbrugsskole
Uddannelse:
Cand.scient.pol., Københavns
Universitet
Historie, Odense Universitet
Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen for:
LAG Sønderborg-Aabenraa
Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen for:
SEGES P/S (næstformand)
Medlem af repræsentantskabet for:
Arla
Realdania
Opstillet af bestyrelsen
Opstillet af bestyrelsen
4
Lars Hvidtfeldt
Michael Brockenhuus-Schack
Nykøbing F
Ringsted
Titel:
Godsejer, direktør
Ansættelsessted:
Kirstineberg A/S
Gl. Kirstineberg Gods
Født:
1966
Titel:
Cand.agro.
Ansættelsessted:
Giesegaard Handelsselskab ApS
WEBS ApS
Født:
1960
Uddannelse:
Cand. agro.
Uddannelse:
HA
Cand.agro.
Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen for:
Hold Danmark Rent
Landbrug & Fødevarer
(viceformand)
Lolland-Falster Folketidende A/S
(formand)
Malmø Tidningstryck AB
Rotationen A/S
Sannarp AB
SEGES P/S (formand)
Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen for:
Axel B. Lange A/S (formand)
Carlsen-Langes Legatstiftelse
(formand)
Det Classenske Fideicommis
Friends of the Countryside
Gammelkjøgegaard Landbrug A/S
(formand)
Jagtejendommen i Trend Skov
Kai Lange og Gunhild Kai Langes
Fond (formand)
Pensionskassen for tjenestemænd i
Det Classenske Fideicommis
(afviklingskasse)
Promilleafgiftsfonden for landbrug
(formand)
Realdania (formand)
Medlem af repræsentantskabet for:
Realdania
Opstillet af bestyrelsen
Medlem af repræsentantskabet for:
Realdania
Opstillet af bestyrelsen
5
Peter Palle Pedersen
Søren Frederiksen
Nykøbing F
Ringkøbing
Titel:
Proprietær
Vurderingssagkyndig
Ansættelsessted:
Ellehavegård
DLR Kredit A/S
Født:
1950
Titel:
Udviklingskonsulent, Projektleder og
Naturvejleder
Ansættelsessted:
Ringkøbing-Skjern Kommune, Kultur,
Natur og Fritid
Født:
1956
Tillidshverv:
Medlem af repræsentantskabet for:
Realdania
Uddannelse:
Agrarøkonom
Befalingsmand, Hæren
Naturvejleder
Opstillet af bestyrelsen
Tillidshverv:
Medlem af repræsentantskabet for:
Realdania
Opstillet af bestyrelsen
6