Manual Brugervejledning

Aguasol Unibody
Installationsvejledning & manual
V e r si o n 11 - 17. s ep. 2 0 14
V ig t ig t! D ow nl o ad d en ny e st e v e r si on p å w ww. agu a s ol. dk
Indhold
Produkt introduktion
1
Produkt præsentation
3
Komponenter
6
Forberedelse for installation
9
Installation
15
Vedligeholdelse
32
Fejlfinding
34
Ansvarsfraskrivelse
35
Garanti
37
Garanti formular
40
Kontakt oplysninger
41
Aguasol - September 2014
Produkt introduktion
Aguasol - September 2014
side 1 af 43
Produkt introduktion
Om Aguasol Unibody
Aguasol Unibody er en højtydende solvandvarmer, som omdanner
solens stråler til varmt badevand og opbevarer det i en 190 liters
højisoleret og integreret beholder indtil der er brug for vandet.
Aguasol Unibody kan placeres i haven på et special designet stativ
eller monteres direkte på taget.
Kompakt - alt i en energikilde
Aguasol Unibody er den eneste solvandvarmer som har en fuldt
dækkende isolering, der samtidig integrerer alle komponenter.
Designet forøger den samlede ydelse og beskytter mod vindafkøling på
kolde nætter samt udelukker kuldebroer. Det betyder at Aguasol
Unibody er meget effektiv og kan anvendes hele året - også om
vinteren i f.eks. Danmark.
Aguasol Unibody er selvcirkulerende og termisk, og kræver derfor ikke
installation af pumper og en stor vandtank inde i huset.
Anlægget har to kredse, en lukket solvarmekreds (primær-kreds) med
12 liter frostvæske og en sanitær kreds (sekundær-kreds) 190 liters
tank til det varme brugsvand i huset. Anlægget kan også bruges til en
installation hvor man kobler det sammen med det primære varmekilde
til rum- og varmtvand i huset. Det kan også bruges fx til brinen i et
jordvarmeanlæg.
Aguasol - September 2014
side 2 af 43
Produkt præsentation
Termisk funktionsprincip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Solens energi går gennem glasset og absorberes af
den sorte overflade på absorberen og opvarmer den
hurtigt.
Solens energi overføres fra absorber- pladen til de
påsvejsede rør, som efterfølgende overfører varmen
til frostvæsken i det “lukkede system” (rød).
Fordi varm væske er lettere end koldt, begynder den
opvarmede frostvæske nu at stige opefter i
absorberen. Dette er begyndelsen på den naturlige
termiske effekt som starter selvcirkulationen.
Frostvæsken løber nu ind i kappebehold- eren, der
omslutter brugsvandstanken, og overfører gradvist
varmen til de 190 liter brugsvand.
Den opvarmede frostvæske fordeler sig omkring
tanken, så den varmeste væske bevæger sig mod
toppen og den kolde væske synker mod bunden af
kappe- beholderen.
Inde i 190 liters tanken sker der også en lagdeling af
brugsvandet, så at det varme vand befinder sig i
toppen af tanken og det kolde synker ned i bunden.
Fordi der er koldere vand i bunden af vandtanken og
koldere frostvæske i kappe- beholderen, forstærkes
den selvcirkulerende effekt, hvilket medfører at
frostvæsken bliver suget tilbage mod bunden af
absorberen.
Frostvæsken i det lukkede system er nu tilbage i
absorberen og bliver ydeligere opvarmet.
50
Processen forsætter indtil temperaturforskellen mellem
systemerne er udlignet eller solen forsvinder helt.
Aguasol - September 2014
side 3 af 43
Komponenter
Aguasol - September 2014
side 4 af 43
Komponenter
Komponenter i kasserne
Kasse 1 (3,89 x 1,56 x 0,54 m)
Unibody
67 kg
3,1 x 1,6 x 0,60 m
Unibody låg
8 kg
1,6 x 0,55 x 0,70 m
Plastikpose med lågskruer
-
4 stk.
Manual - (Opdateret på www.aguasol.dk)
-
-
75 kg
Kasse 2 (1,3 x 0,6 x 0,6 m)
Kappevarme tank med sikkerhedsventiler
og fittings, samlet og monteret på tanken.
Flexslange, koldt- og varmtvands tilslutning
80 kg
1,24 x 0,585 m
-
2 stk.
Vinkel messing union ¾, til primær kreds
14 L Anti-frost solfangervæske (37°C)(Propylengcol)
1 stk.
14 kg
Plastdunk
94 kg
Ekstra (valgbar)
Stativ med tankunderstøtningsbeslag
12 kg
2,1 x 0,2 x 0,2 m
Monteringsbeslag til tag, med hældning
8 kg
1,0 x 0,3 x 0,1 m
Aguasol - September 2014
side 5 af 43
Komponenter
Komponent oversigt
190 L emaljeret kappebeholder
Sikkerhedsventil
solkreds
3
bar,
Ekspansionsbeholder (Valgfri - ikke nødvendig)
4 mm hærdet jernfrit solar glas
2,49 m2 aluminium /kobber absorber
Termostatstyret skoldningssikring (35-65°C)
Sikkerhedsventil 8 bar, brugsvand
Dræn og påfyldnings
(Propylengcol)
Aguasol - September 2014
ventil
til
side 6 af 43
solfangervæske
Komponenter
Komponent oversigt - tank
Top
Termostatstyret skoldningssikring ( 35° - 65°C)
Sikkerhedsventil 3 bar - solkreds
Koldt vand til skoldningssikring/mixer ventil
Isoleret kappetank
Varmt brugsvand ud
Solkreds ind
Under det sort plastiklåg er
flangen hvorpå El-patron,
termostat og anode er
monteret.
På den anden side af tanken:
Solkreds ud
Aguasol - September 2014
Kontraventil
(Kan også placeres i teknikrummet
i huset)
Sikkerhedsventil 8 bar - brugsvand
side 7 af 43
Komponenter
Teknisk data
Vægt og dimensioner
Aguasol Unibody
Unibody af helstøbt polyuretan
Tank & fittings
Unibody
2,8x1,5x0,7 m
25 mm
Unibody + låg
80 kg
Farver
Sort
Brugsvandstank - emaljeret ståltank
med kappe
190 L
Kappe tank, inkl. absorber
Tom tank med isolering og fittings
120 kg
Polyuretan med hård overflade
12 L
UV beskyttet
Tank isolering
Aguasol Unibody, ex. beholder og låg
50 mm
80 kg
Anode
Unibody, egenvægt - alt inkluderet
Unibody - alt inkluderet med vand
200 kg
400 kg
Solfanger & relaterede komponenter
Absorber overflade
2,48 m2
Absorber materiale
aluminium m/selektiv
overflade
Stigrør materiale
Kobber
Stigrør, kobber
9 styk
Frostvæske - kappe + stigrør
12 L
Max. drifttryk - Solfangerkreds
Aftapning / påfyldningsventil
3 bar
Ventiler
Sikkershedventil - brugsvand
8 bar
Sikkerhedsventil - solkreds
3 bar
Skoldningssikring
(termostatisk blandeventil)
mellem 35-65° C
Kontraventil, kontrolerbar
1 stk.
Påfyldning/aftapningsventil 1/2"
1 stk.
termostatstyret 1070° C
Drifttryk brugsvand
max 10 bar
Tilslutnings rør, koldt/varmt vand,
flexslange med ¾” fittings
2 stk.
Bortskaffelse af system
Diverse
Solar Keymark testet og godkendt.
Europæisk mærkningsordning for
solvarmeprodukter, der opfylder
betingelserne for godkendelse efter
europæiske standarder.
El-patron 2.500W, CE, EN60730
Genbrug:
Glas, metaldele og
isolering
Til forbrændingen::
Unibody skallen
(polyurethan)
testår
2012
1
Ekstra kollektor isolering
30 mm Rockwool
Glas - jernfrit og hærdet, Tsol 0,912
4 mm Solar Glas
Aguasol - September 2014
magnesium
EN12976:1
EN12976:2
side 8 af 43
Forberedelse før installation
Aguasol - September 2014
side 9 af 43
Forberedelse før installation
Checkliste før installation
Generelt:
• Lokale bygningsregulativer.
• Træernes skygge.
• Placeres med retning mod syd/sydøst/sydvest.
• Tagkonstruktions type og materiale samt statikken.
• Eksisterende varmtvandssystem.
• EL installation til el-patron og el-tracing.
• Tag forholdsregler for ekstremt vejr.
Tag installation (skrånende tag):
• Hældning af taget - mellem 15° - 45°.
• Skal der anvendes kran.
• Tagmaterialets type og stand.
• Belastning tag og evt. nødvendige modifikationer.
Installation på fladt tag:
• Underlag.
• Overvejelser omkring afstanden fra husets vandforsyning.
• Tagmaterialets type.
• Belastning tag og evt. nødvendige modifikationer.
• Gennemgang af elinstallatør, hvis nødvendigt.
• Samling af stativ.
Installation på jorden:
• Underlag - blødt / hårdt.
• Overvejelser omkring afstanden fra husets vandforsyning.
• Nedgravning af rør eller direkte gennem væg.
• Gennemgang af elinstallatør, hvis nødvendigt.
• Samling af stativ.
Aguasol - September 2014
side 10 af 43
Forberedelse før installation
Observation vedr. instruktioner og standarder
Det er meget vigtigt at følge disse installations-, operations-, og
vedligeholdelsesinstruktioner for at kunne undgå fare for dødsfald
og/eller skader på individer eller ejendom, og for at din enhed
fungerer optimalt fremover.
Firmaet der har fremstillet og/eller leveret dette solvarmesystem
har intet erstatningsansvar over for installatøren/slutbrugeren
og/eller brugeren i tilfælde af at instruktioner ikke har været fulgt
grundigt, eller hvis forventet almen procedure og viden i industrien
ikke har været efterfulgt.
Hvis mere information eller klargørelse er nødvendig, bedes De
kontakte leverandøren af produktet.
Europæiske standarder
Dette solsystem er blevet fremstillet og testet efter de europæiske
standarder:
EN 12976-1: Termiske solsystemer og komponenter –
Fabriksfremstillede systemer - System og komponent krav.
EN 12976-2: Termiske solsystemer og komponenter Fabriksfremstillede systemer - Driftssikkerhed.
Akkrediteret testinstitut: ICIM, Milano, Italien.
Solar Keymark Certification Body CEN 025.
Certificate number: 095BN/0
Aguasol - September 2014
side 11 af 43
Forberedelse før installation
Generelle sikkerhedsadvarsler og vejledning for ikke at miste produktgarantien
Følg Arbejdstilsynets love og bekendtgørelser om sikkerhed på arbejdspladsen og vær opmærksom på deres advarsler og
advarslerne under hver sektion i denne installationsvejledning.
ADVARSLER
Før installationen startes, må installatøren læse og omhyggeligt observere følgende advarsler for at undgå fare for dødsfald og/eller skade
på individer, produkt eller ejendom.
1.
Gå venligst ind på www.aguasol.dk og download den nyeste Installationsvejledning & manual.
2.
Anvend en kran til at løfte elementerne. Det er ikke tilladt at stå på kanten af taget (med og uden hældning) og trække nogle af
elementerne i reb. Lad aldrig nogen befinde sig under elementerne mens de transporteres op på taget.
3.
Solfangerne har en stor overflade, som er følsom for blæst. Installer ALDRIG systemet hvis det blæser kraftigt. Vælg en vindstille dag.
4.
Udfør ikke arbejde på taget når det er glat pga. bl.a. regn og sne.
5.
Undgå installation af Aguasol Unibody i frostvejr for at undgå at produktet svigter når systemet startes.
6.
Hvis installationen foregår på et skråt tag, er der fare for at glide. Følg Arbejdstilsynets love og bekendtgørelser og sikre dig selv og
andre mod fald og nedstyrtnings ulykker.
7.
Husk at tjekke om alle bolte og møtrikker er strammet ordentligt og at hele installationen er sikkert fastgjort til taget efter installationen.
8.
Handsker skal altid være i brug, når der arbejdes med en Aguasol Unibody og supportsystemet for at undgå skader på hænderne.
9.
Glasset kan blive meget varm, hvis den bliver udsat for solens stråler under installationen. Glasset kan være meget varme f.eks. når
der ikke er påfyldt frostvæske. Derved kommer varm luft ud af flexslangerne fra solfangeren. Temperaturen kan godt komme op på
200°C. Både før og efter, den er sat i drift og er den væskefyldt, kan der på glasset opstå temperature op omkring 120°C. Derfor skal
glasset altid være overdækket, med et stykke pap eller lingende, indtil alt arbejdet er udført og solvandvarmeren er klar til at sætte i
drift, sådan at der ikke sker personskade eller materielskade. Dette er også vigtig for produktgarantien. Der er fare for at skære sig på
enderne af flexslangerne når de ikke er monteret med fittings.
Aguasol - September 2014
side 12 af 43
Forberedelse før installation
Generelle sikkerhedsadvarsler og vejledning for ikke at miste produktgarantien
10.
Forbrugsvands tanken skal fyldes først med de 190 liter vand, inden frostvæsken påfyldes på solkredsen.
11.
Fastgør ikke låget over tanken, før der er vand og frostvæske på systemet samt at solvandvarmeren er sat i drift. Glasset skal være
tildækket indtil solvandvarmeren er sat i drift. Overholdes dette ikke bortfalder garantien.
12.
Isæt aldrig tanken alene, brug om muligt en kran til at løfte tanken. Ved stativ montering, skal der være mindst 4 personer som vipper
tanken op på plads, vha. løftestangsprincippet. To skal støtte under tanken og de to andre trækker i bunden af solfangeren.
13.
VIGTIGT! vend aldrig bunden i vejret eller glasset ned imod jorden under montagen da det kan beskadige delene inden i solfangeren.
14.
I perioder hvor forbruget af varmt vand er lavt, kan temperaturen af vandet i tanken nå op omkring 100°C. Kontrollere at
skoldningssikrings ventilen virker og er indstillet til den ønskede temperatur mellem 35-65°C.
15.
Tilslutning af el-patron skal udføres af en autoriseret elektriker.
16.
Når den elektriske installation og VVS installationen er færdig, må testen af el-patronen først udføres, når tanken er fyldt op med
vand. Ellers vil el-patronen blive ødelagt. VARMELÆGEMET MÅ IKKE TÆNDES FØR DER ER VAND PÅ SYSTEMET.
17.
Kontraventilen skal være placeret på det kolde vands indløb med pilen pegende mod tanken for at udgå forurening af
drikkevandssystemet. Hvis muligt placeres kontraventilen hvor det kolde vand tilsluttes til Unibodyen, efterfulgt af en aftapningshane
til tømning af tank. Kontraventilen er forsynet med to hvide kontrolskruer. Kontrolskruerne skal afmonteres for kontrol af ventilens
tilbageløbsfunktion.
18.
De to sikkerhedsventiler og skoldningssikring bør motioneres (drejes min. en omgang eller fra minimum til maximum) mindst en gang
om året for at bevare ventilernes funktion.
19.
Magnesium anode kontrolleres første gang, to år efter ibrugtagen og derefter hvert år, for evt. tæring.
20.
Brug kun Anti-frost (-37°C ) solfangervæske (Propylengcol) til efterfyldning. Solfangervæskestand i solkredsen skal kontroleres min.
en gang årligt. Bliver væskestanden for lav virker produktet ikke optimalt og overophedning kan opstå med stor risiko for beskadigelse
af produktet.
21.
En Aguasol Unibody bør installeres af fagkyndige personer. Ved tilslutning til VVS- og EL-installationer, skal landets love og regler
overholdes.
22.
VED EVT. FEJL OG REKLAMATION SKAL FORHANDLEREN / INSTALLATØREN KONTAKTES.
23.
FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE SKAL UDFØRES AF EN AUTORISERET INSTALLATØR.
Aguasol - September 2014
side 13 af 43
Forberedelse før installation
Brug af Aguasol Unibody gennem vinteren
En Aguasol Unibody kan anvendes hele vinteren hvis der tages højde for nedenstående forholdsregler.
Det er brugerens eget ansvar og garantien dækker ikke hvis Aguasol Unibody fryser til og der sker skade på ejendom
eller selve Unibody’en. Herunder er de tre generelle metoder beskrevet.
Aguasol Unibody leveres med anti-frost solfangervæske (Propylengcol) som er frostsikret til -37°C
Propylengcol’en er færdigblandet og klar til påfyldning. Propylengcol’en skal altid bruges uanset om der er vinter med frost eller
ej, idet det også beskytter mod korrosion.
1. Tømning af systemet inden vinter (frost)
Hvis Aguasol Unibody ikke skal anvendes i vintermånederne,
skal følgende instruktioner udføres:
1.
Tøm brugsvandsbeholderen. Advarsel! Husk at afbryde
el-patronen.
2.
Det er ikke nødvendigt at tømme det lukkede
solvarmekredsløb, da det består af
Propylengcol/frostvæske.
3.
Advarsel! Glasset skal være tildækket når systemet
tømmes og står tomt. Aguasol Unibody kan tage skade
ved overophedning hvis det ikke bliver tildækket - selv om
det er vinter.
Eller 2. Brug om vinteren og når temperaturen er under 0 grader
Hvis Aguasol Unibody skal anvendes i vintermånederne, skal
følgende instruktioner udføres:
1.
For at undgå skader af produktet (pga. frost), når
systemet installeres og opstartes, må Aguasol Unibody
ikke installeres under frost eller frostlignende forhold.
2.
El-patronen skal sættes til minimums temperatur (10
grader).
3.
De isolerede slanger til koldt og varmt brugsvand skal
forsynes med el-tracing.
4.
Installationen skal være under opsyn, når temperaturen
er under 0 grader, og der må ikke forekomme længere
strømafbrydelser i frostvejr.
Note: Hvis installationen ikke overvåges er det anbefalet
at tømme systemet som beskrevet i “Tømning af
systemet inden vinter (frost)”.
3. Frostsikring kan også laves med cirkulation mellem unibody og husets fyr. Kontakt installatør for mere information.
Aguasol - September 2014
side 14 af 43
Installation
Aguasol - September 2014
side 15 af 43
Installation
Installations oversigt
Aguasol Unibody er klargjort til installation og klar til, at tanken blot skal placeres i Unibody’en og rørene forbindes. Derefter skal varmt - og
koldtvandsrørene forbindes til husholdningens brugsvandsinstallation.
Vigtigt!
Gå venligst tilbage i manualen og læs sikkerhedsadvarslerne, hvis det ikke allerede er gjort, inden installationen af en Aguasol Unibody.
Afgør om Unibody’en skal anvendes om vinteren
Hvis Aguasol Unibody skal anvendes om vinteren, sørg for at
brugsvandsrørene (forskellige muligheder) er bestilt med el-tracing, og at
en autoriseret installatør udfører installationen.
Beslut om Unibody’en skal
installeres på et skråt tag eller
en plan overflade på stativ.
Montering på taget (15° - 45°)
> gå til side 17
Aguasol - September 2014
Montering på plan overflade
> gå til side 19
side 16 af 43
Installation
Montering på taget (15° - 45°)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Før kranen ankommer forberedes følgende: Unibody
pakkes ud på jorden og tanken ilægges og
slangerne monteres så Unibodyen er klar til kranløft.
Advarsel! - kranen skal bruge LØFTEÅG ellers bliver
Unibodyen beskadiget. Det kan anbefales at lægge
to brædder som er ca. 10 cm. bredere end UB dvs.
1450 mm. De lægges på glasset imellem stropperne
sådan at stropperne ikke kan klemme på siderne af
Unibody’en.
Derefter tages der mål til placering af tagbeslaget,
disse monteres. Skruer med tætningskiver placeres
altid på de højeste steder på tagbeklædningen, så
vandindtrængen undgås.
Hvis nødvendigt foretages forstærkning af tagets
konstruktion.
Til sidst hejses Unibody’en med monteret tank op på
taget og fastgøres i tagbeslagene.
Husk at flex-slangerne som stikker ud af bunden på
Unibody’en skal kobles sammen med koldt og varmt
forbrugsvands slanger fra huset, inden Unibody’en
lægges helt ned på taget. Ved samme operation skal
div. el-ledninger også føres igennem hullet i bunden
sammen med koldt og varmt vandsslangerne.
Uden brug af kran anbefales det at løfte den op på
taget i indpakningen, som den bliver leveret i.
Skader på kanter har ingen betydning på
holdbarheden, men bør alligevel undgås. Hvis du
ønsker at transportere Aguasol Unibody op på taget
som vist på billedet, skal 50% af dens længde være
understøttet. Desuden skal blød beskyttelse
benyttes, så remmene ikke laver mærker.
Bemærk: Det er en god ide at fjern Aguasol Unibody
låget fra den store kasse før den løftes op op taget,
så det ikke bevæger rundt rundt inde i den store
kasse og bliver skadet.
Aguasol - September 2014
Kasse nr. 1 med Unibody’en
Brug lift, kran osv til at anbringe
Unibody’en på taget.
3. Fastgør tag monteringsbeslaget
Tag monteringsbeslaget
side 17 af 43
Installation
Montering på taget (15° - 45°)
1.
Bor hul i taget til det isolerede varm/kold
brugsvandsslanger.
2.
Lav en vandtæt tildækning af kanterne i
hullet. Vi anbefaler www.sabetoflex.dk
3.
Træk slangen igennem taggennemføring.
4.
Forbind varm og koldsvand flexslange til det
eksisterende brugsvandssystem. Brug min.
ø20mm eller ¾” forbindelser. Pust luft
gennem rørene for at fastslå hvilket rør der
er varmt, og hvilken der er koldt. Lav en
makering på den varme.
5.
Placer Aguasol Unibody på tag-monteringsbeslaget og sikre det, med bolte og
sikringssplit. Sørg samtidig for at varm og
kold brugsvandsslanger føres ind gennem
hullet på undersiden af Unibodyen. Husk
også at få div. el-ledninger ført igennem
sammen med flexslangerne.
6.
Tjek at Aguasol Unibody er fastgjort korrekt.
7.
Fortsæt med installation af tanken...
>gå til side 25
Aguasol - September 2014
1-3 Bor et hul i taget
Tagbeslag og gennemføring
Flexslander og ledning igennem
Unibody
Placer tanken i Unibody’en
side 18 af 43
Installation
Montering på taget (15° - 45°) uden brug af kran
1.
Bor hul i taget til det isolerede varm/kold
brugsvandsslanger.
2.
Lav en vandtæt tildækning af kanterne i
hullet. Vi anbefaler www.sabetoflex.dk
3.
Træk slangen igennem taggennemføring.
4.
Forbind varm og koldsvand flexslange til det
eksisterende brugsvandssystem. Brug min.
ø20mm eller ¾” forbindelser. Pust luft
gennem rørene for at fastslå hvilket rør der
er varmt, og hvilken der er koldt. Lav en
makering på den varme.
5.
Placer Aguasol Unibody på tag-monteringsbeslaget og sikre det, med bolte og
sikringssplit. Sørg samtidig for at varm og
kold brugsvandsslanger føres ind gennem
hullet på undersiden af Unibodyen. Husk
også at få div. el-ledninger ført igennem
sammen med flexslangerne.
6.
Tjek at Aguasol Unibody er fastgjort korrekt.
7.
Placer vandtanken på taget bagved Aguasol
Unibody så den ikke ruller ned af taget.
8.
Placer tanken i Unibody’en.
Brug en rem til at løfte og sænke tanken ned
i Aguasol Unibody således, at fingrene ikke
bliver klemt.
9.
1-3 Bor et hul i taget
Tagbeslag og gennemføring
Flexslander og ledning igennem
Unibody
Placer tanken i Unibody’en
Fortsæt med installation af tanken...
>gå til
side 252014
Aguasol
- September
side 19 af 43
Installation
Montering på plan overflade - På stativ
Specielt designet stativ til plane overflader
Support systemet er lavet af aluminium efter EN 19991-1. Det er designet til en vandret plan flade som fx et
fladt tag, Teresse eller på jord/græs.
1. Flyt den stor kasse med Aguasol Unibody hen til et
solrigt sted tæt på hvor den skal installeres.
Bemærk: For at undgå ridser bør Unibody’en
ikke tages ud af kassen. Sørg for at kanterne er
beskyttet. Skader på kanter har ingen effekt på
holdbarheden, men bør stadig ungås af hensyn til
udseendet.
1. Skær og åben kassen
2. Fold kassen ud
3. Løft den tynde ende af
Unibody’en op på nogle kasser
4. Monter de længste stænger i
bunden af Aguasol Unibody
2. Skær og fold kassen ud. Advarsel! Brug kun kniv
med et knivblad som svare til pappets tykkelse.
Vær forsigtig så kniven ikke smutter, til fare for
dig selv og produktet.
3. Løft det forreste af Aguasol Unibody op på noget
som kan understøtte den således at der bliver plads
til at arbejde på undersiden med montering af
stænger. BEMÆRK vend aldrig Unibodyen med
glasset nedad.
4. Fastgør med bolt og låsering, de længste stænger til
de indstøbte beslag som er på undersiden af
Unibodyen, modsat tanken.
Aguasol - September 2014
side 20 af 43
Installation
Montering på plan overflade - På stativ
5.
Placer tanken bag Aguasol Unibody, så den
virker som modhold.
Løft i den tynde ende. Løft og skub Aguasol
Unibody bagud indtil de lange stænger peger
lige ned mod jorden.
Advarsel! Der skal ALTID være en person
til at støtte Aguasol Unibody, så den ikke
kan vælte eller falde ned. Ophold dig
ALDRIG under Aguasol Unibody.
Læg noget pap eller lignende under de lange
stænger for at undgå, at de ikke synker ned i
jorden.
6.
Fastgør forlænger beslaget.
7.
Indsæt de to beslag i bunden af de tykke ben,
beslagene fastholdes ved isætning af den sorte
plastprop, slå proppen i med en stor hammer.
8.
Indsæt de to flanger i bunden af de tykke ben,
og fasthold dem med plastproppen.
5. Løft den tynde ende sådan at
stængerne peger lodret nedad
6a. Fastgør forlænger beslaget
6b. Fastgør forlænger beslaget
7. Indsæt de to flanger.
8. Attach
the plastproppen.
cross leg
Fastgør
dem med
9.
Aguasol - September 2014
side 21 af 43
Installation
Montering på plan overflade - På stativ
8.
Fastgør de tykke stænger til forlænger beslaget
Aguasol Unibody.
Bemærk: Spænd KUN løst med håndkraft.
9.
Fastgør den korte tværstang. Fastgør bolten
med en låsering.
10. Monter den første af krydsstabiliseringsstængerne.
11. Hægt den første kryds- stabiliseringsstang på
bolten.
Aguasol - September 2014
8. Fastgør de tykke stænger til
Unibody’en
9. Fastgør den korte tværstang.
10. Monter krydsstabiliseringsstængerne
11. Hægt kryds- stabiliseringsstang
på bolten
side 22 af 43
Installation
Montering på plan overflade - På stativ
12. Hægt den anden kryds-stabiliseringsstang på
bolten. Om nødvendigt kan bolten trækkes
halvvejs ud.
Man kan også forskyde benene til siden så den
ene kryds- stabiliseringsstang strammes op,
hvorved den anden er nemmere at hægte på.
13. Stram møtrikken på begge sider med håndkraft
sådan, at afstanden er den samme.
Bemærk: Det er vigtigt at det forlængende
beslag peger lige bagud og IKKE bøjer indad,
fordi den er for stram.
12. Træk bolten halvvejs ud hvis
nødvendigt.
13. Stram møtrikkerne lige meget
på hver side med håndkraft!
14. Rør ind over beslag.
15. Skub stangen ind over beslaget.
Fastgør bolten med en låsering.
14. Før den lange stang ind over beslaget, i begge
sider, ved at skubbe Aguasol Unibody lidt
fremad.
Advarsel! Hav ALTID en person til at støtte
Aguasol Unibody, så den ikke kan vælte
eller falde ned. Og stå aldrig under den.
Aguasol - September 2014
side 23 af 43
Installation
Montering på plan overflade - På stativ
16. Vip Aguasol Unibody frem til lodret så tanken
kan rulles ind i den. Rul nu tanken ind i
Unibodyen. Advarsel! Vip ikke tilbage før
tanken er helt på plads.
17. Vip Unibodyen op i rigtig position. Fire
personer skal bruges til dette. To til at løfte
enden med tanken og to til at trække øverst i
stængerne.
18. Placer Aguasol Unibody forsigtigt.
Nu er den klar til at blive tilsluttet...
16. Vip Aguasol Unibody og rul
tanken ind i den.
17. Vip Aguasol Unibody
tilbage til normalposition
18. Placer den forsigtigt
Aguasol - September 2014
side 24 af 43
Installation
Tilslutning på plan overflade & tag (15° - 45°)
Fortsat fra s. 18, 19 og 24:
19. Forbind det “kolde” rør fra solfangersystemet.
20. I den lille æske, der er med tanken, ligger en ¾"
vinkel messing radiatorforskruningen og
overgangsfitting til flexslange, samt 2 stk.
fittings til flexslange.
21. Skru halvdelen af ¾" vinkel messing
radiatorforskruningen ind i tanken i den ende af
tanken hvor der kun er en muffe. Det er
returløbet til solfanger i solkredsen. Skru den
anden halvdel af radiatorforskruningen sammen
med overgangsfittingen til flexslangen, og skru
derefter denne på flexrøret i tankrummet.
Flexrøret formes ind i renden, i polyurethanen.
Vinkelhalvdelen placeres omhyggeligt så den
vender rigtigt, i forhold til tanken og
fastspændes endeligt.
22. Når tanken er lagt i, spændes de to halvdele af
radiatorforskruningen sammen
23. Hvis du har brug for mere plads til arbejdet, kan
tanken skubbes lidt sideværts.
24. Bemærk: Sørg for at flexslangen ikke bliver
klemt eller knækker ved gentagende buk.
25. Forbind fremløbet i solkredsen.
26. Bemærk: Sørg for at flexslangen ikke bliver
klemt eller knækker ved gentagende buk.
Aguasol - September 2014
19. Forbind det “kolde” rør fra
solfangersystemet.
22. Stram.
“varm”
solkreds
24. Sørg for at flexslangen ikke
bliver klemt.
25. Forbind det “varme” rør fra
solfangersystemet.
side 25 af 43
Installation
Tilslutning på plan overflade & tag (15° - 45°)
27. Monter de to medfølgende flexslanger med
fittings på, i den ene ende (slangerne ligger i
kassen med tanken). Enden uden fittings
samles med de fittings der er monteret i på
tanken. Rød = varmt forbrugsvand ud. Blå =
koldt forbrugsvand ind.
28. Tape løkken fra el-traicingen på hver af
slangerne med Alu-Tape sådan at enden af
løkken ( ca. 20-30 cm. kommer ind ved enden
af tanken så rør og ventiler også holdes frostfri.
29. Til sidst, lægges slangerne så tæt mod tanken
som muligt
30. Det anbefales at forberede tilslutning af elpatronen, også selv om den ikke skal bruges
lige nu og her.
31. Isolere hullet i bunden af Unibodyen, når
flexslanger, el-ledninger og el-tracing er ført
gennem hullet.
32. Når den er tilsluttet VVS-systemet, kan
påfylding af de 190 liter vand påbegyndes.
Forbind det koldt/varmt
brugsvandsrør
Fastgør den
elektriske el-tracing
Tip - Brug evt. en strip til at flytte rørene
tættere på tanken, så låget kan lukkes.
Brug en strip til at flytte rørene
tættere på tanken
Aguasol - September 2014
side 26 af 43
Installation
Tilslutning på plan overflade & tag (15° - 45°)
Top
Skoldningssikring og mixerventil 35° - 65°C
Sikkerhedsventil 3 bar - solkreds
Koldt vand til skoldningssikring
33. Tank kit.
34. Forbered kablet og
installationen af den
elektriske vandvarmer.
Isoleret kappetank
Varmt brugsvand ud
Solkreds ind
Under det sort plastiklåg er
flangen hvorpå El-patron,
termostat og anode er
monteret.
Kontraventil
(Kan også placeres i teknikrummet
i huset)
Sikkerhedsventil 8 bar - koldt brugsvand
Tank kit
Aguasol - September 2014
side 27 af 43
Installation
Montering på plan overflade & montering på taget (15° - 45°)
Påfyldning af frostvæske på sol-kredsen
35. Indstil plasthåndtaget på 3 bars
sikkerhedsventil, på solkredsen, imellem to
hak, så ventilen er konstant åben.
36. Skru låg af påfyldningsventil i bunden af
solfangeren.
37. Klargør skruemaskine-pumpen og kobbel den
sammen med påfyldningsventilen.
38. Åben for påfyldningsventilen, med låget som
hænger i kæden.
Frostvæske
35. Indstil 3 påfyldning
bars lentil
Påfyldningsventil
Påsætning af slange
Fyld med frostvæske.
39. Start pumpen og STOP når der kommer væske
ud af sikkerhedsventilen.
40. Luk for for påfyldningsventilen.
41. Drej sikkerhedsventilen tilbage så den er
lukket.
42. Tag afdækningen af glasset, så lys og solen kan
begynde opvarmningen.
Aguasol - September 2014
side 28 af 43
Installation
Montering på plan overflade & montering på taget (15° - 45°)
43. Læg låget på. Sikre at alle flexslanger og
ledninger ligger så tæt som muligt ind på
tanken, så låg nemt glider på plads og slutter
fint til.
44. Skub skruen i med hånden, indtil den fanger
tråden i låget.
45. Advarsel! Spænd omhyggeligt og brug kun
håndværktøj.
43. Put Unibody låget på.
44. Skub skruen i med hånden,
indtil den fanger tråden i låget.
45. Spænd forsigtig og brug kun
håndværktøj.
46. Tag et varmt bad ;-)
46. Tag et velfortjent når der er varmt vand ;-)
Aguasol - September 2014
side 29 af 43
Installation
CHECK LISTE FOR INSTALLATØREN
Før installationen forlades bør følgende ting sikres:
1.
Tjek af det selvcirkulerende solkreds (Primær kreds). Det kan tjekkes efter ca. en times sol ved at berøre det varme fremløb til
tanken, og bagefter det kolde returløb i modsatte ende af tanken. Der skal være en betydelig temperatur forskel, som betyder, at
den naturlige cirkulation og varmeveksling er i gang.
2.
Tjek at der ikke er nogle lækager ved solkredsen (Primær kreds) og brugsvandssystemet (Sekundær kreds).
3.
Tjek at alle bolte og møtrikker er blevet spændt tilstrækkeligt og sikret.
4.
Tjek at forankringen af tagbeslag eller stativ er sikret, så den kan modstå kraftige vinde.
5.
Kold brugsvandsforsyning og rørsystem til varmt brugsvand er installeret ordentligt. De skal være passende isolerede og evt. med
el-tracing til vinterdrift.
6.
Er der installeret el-tracing, skal brugen af denne forklares. Skal tændes når frosten kommer og slukkes igen når frosten forsvinder
igen om foråret.
7.
Tjek tilslutning af el-patronen fungerer rigtigt og termostaten er sat til det ønskede temperatur. Termostaten kan bruges som
komforttermostat, således at der altid er den ønskede temperatur på det varme forbrugsvand. Termostaten kan også bruges som
ekstra frostsikring, hvor temperaturen så stilles fx. 10°C.
8.
Lav en gennemgang af Unibodyen med brugeren således at han kender til drift og vedligeholdelse af installationen.
Aguasol - September 2014
side 30 af 43
Installation
Forskellige installations princip diagrammer
Aguasol - September 2014
side 31 af 43
Vedligeholdelse
Aguasol - September 2014
side 32 af 43
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Af hensyn til lang levetid for dit produkt, følg venligst vejledningen:
•
Er der er for meget støv og skidt på glasset og Aguasol Unibody. Kan den nemt skylles med vand og børstes med en blød
børste. Normalt fjerner regnen støv og evt. skidt på glasset.
•
Tjek om der mangler frostvæske på sol-kredsen en gang om året. Se vejledning under: Påfyldning af frostvæske på solkredsen. Mangler der frosvæske kan det bestilles ved sælgeren eller på www.aguasol.dk.
•
Check solfangersystemets niveau og frostsikringen en gang om året. Fyld op igen hvis det er nødvendigt.
•
Magnesiumanoden som beskytter mod korrosion indvendigt i brugsvandstanken bør mindst efterses af fagmand førstegang
efter to år. Derefter efter behov. Brugsvandets egenskaber er meget forskellige afhængig af hvilken land og region man er i.
Afhængig af vandet bliver anoden hurtig eller langsom brugt og skal skiftes. Den lokale Installatør kender vandets
egenskaber i området og ved hvor ofte det er nødvendigt at kontrollere anoden.
•
Check hvert fjerde år tagbeslag eller stativ.
•
Hvis vinternætterne er ekstremt kolde kontroller at el-tracing er tilslutte strøm for at undgå at rørene fryser til og at elpatronen med termostat er indstillet på den ønskede temperatur.
•
Unibodyen skal dryppe fra bunden af tanken og ud gennem drænhullet når solen skinner. Det er helt naturligt i forbindelse
med den varmeudvidelse der sker i det varme brugsvand, ved opvarmningen. Hvis ventilen ikke drypper, så drej nogle
omgange på 8 bars sikkerhedsventilen, for at tjekke om den havde sat sig. Hvis det ikke virker skal den udskiftes. Kontakt
Installatøren.
•
Hvis der ikke kommer varmt vand Unibodyen under solskin, bør Unibodyen tjekkes igennem. Tjek først solkredsen. Er der
frostvæske på. Tjek hele Unibodyen for evt. lækager. Tilkald evt. en Installatør for gennemgang af anlægget.
•
Hvis el-patronen ikke fungerer korrekt, bør sikringer på el-tavlen i huset tjekkes. Derefter kontrolleres termostaten ved at
dreje knappen på termostaten for at se om dette kan tænde el varmelegemet. Hvis ikke dette virker, så kontakt elfagmanden, da det kan være forbundet med stor fare selv, at reparere på el installationerne.
Aguasol - September 2014
side 33 af 43
Fejlfindning
Frost og sne
Hvordan systemet kan tøs op
1. Skru op for alle varmtvandshaner i huset.
2. Tjek at el-tracing er tændt. Hvis det ikke hjælper, så gå videre til step 2.
3. Ring til en autoriseret installatør. Denne installatør kan bruge følgende
anvisninger:
1. Sluk for hovedvandforsyningen.
2. Sæt den elektriske el-patron til den højeste mulige temperatur.
3. Tænd for den elektriske el-tracing eller monter elektrisk eltracing på de frosne rør.
4. Check om der er lækager når rørene er tøet op.
5. Tænd for hovedvandforsyningen.
6. Check igen om der er lækager.
7. Sæt termostaten til den normale temperatur igen.
Mere fejlfinding og FAQ: www.aguasol.dk
Aguasol - September 2014
side 34 af 43
Ansvarsfraskrivelse
Det vil altid være nyeste version af Installationsvejledning & manual som er gældende. Nyeste version er til enhver tid, den
som ligger på www.aguasol.dk
1.
Produktansvar
1.1
AGUASOL er ansvarlig i henhold til gældende lov om produktansvar, dog med forbehold for de begrænsninger, der fremgår af
nærværende pkt. 12.
1.2
AGUASOL kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til produktionstab,
driftstab, tidstab, pønalerstatning og følgeomkostninger forårsaget af en mangelfuld vare.
1.3
AGUASOL kan ikke holdes ansvarlig for skade på produkter fremstillet af køber eller efterfølgende købere eller på produkter
fremstillet af sådanne produkter.
1.4
Videre kan AGUASOL ikke holdes ansvarlig for tab lidt i forbindelse med transport eller erstatning af et produkt, der er blevet
videresolgt.
1.5
Skulle køber blive opmærksom på, at de købte varer har forårsaget skade eller der er fare for, at de skal forårsage skade, skal
køber uden ugrundet ophold give AGUASOL skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen fritager ikke køber for dennes forpligtelse til
at minimere sådan skade.
1.6
I det omfang AGUASOL måtte pådrage sig produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at skadesløsholde AGUASOL i
det omfang, sådant ansvar overskrider begrænsningerne i henhold til nærværende pkt. 12.
1.7
Køber accepterer hermed at blive adciteret af AGUASOL for enhver domstol, for hvilken en eventuel retssag mod AGUASOL om
produktansvar vil blive anlagt.
1.8
Køber skal give meddelelse til AGUASOL, såfremt tredjemand fremsætter erstatningskrav om produktansvar mod køber.
Aguasol - September 2014
side 35 af 43
Ansvarsfraskrivelse
2.
Ansvarsbegrænsning
2.1
AGUASOL kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller
andre indirekte tab, uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller andet.
3.
Force majeure
3.1
Hverken køber eller AGUASOL er erstatningsansvarlige eller skal på nogen måde betale kompensation for forsinkelse eller
manglende opfyldelse af forpligtelse, når en sådan forsinkelse eller mangel skyldes force majeure.
3.2
Force majeure defineres som udefra kommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge, eller en omstændighed eller
uforudset tilfælde, som er uden for den berørte parts rimelige kontrol. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinkelse i
levering af varer eller mangelfulde varer leveret af underleverandører, væsentlige prisforhøjelser for sådanne leveringer, krig
(varslet eller ikke varslet), oprør, uroligheder, strejke, lockouts, arbejder-optøjer, brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv,
eksplosion, blokade, embargo, mangel på grundlæggende råvarer, mangel på eller fejl i transport, ethvert usædvanligt eller uventet
regerings- eller statsindgreb, eller lignende tilfælde.
3.3
I tilfælde af force majeure skal den part, der er ramt heraf, omgående give den anden part skriftlig meddelelse herom og
specificere grunden for force majeure, og hvorledes den vil indvirke på udførelsen af den ramte parts forpligtelser.
3.4
Hvis levering af varerne er midlertidig forhindret på grund af force majeure, suspenderes leveringsforpligtelsen i den periode, hvor
force majeure situationen eksisterer med den virkning, at køber ikke har ret til at ophæve salgsaftalen.
3.5
Såfremt opfyldelse af aftalen, levering af varerne eller andre forpligtelser er forhindrede i mere end en periode på 120
sammenhængende dage, kan begge parter ophæve de forpligtelser, der er forhindrede som følge af force majeure.
Der henvises til ”Aguasol generelle salgs og leveringsbetingelser” som er på www.aguasol.dk
Aguasol - September 2014
side 36 af 43
Garanti
Aguasol - September 2014
side 37 af 43
Installation, idriftsætning, pasning og vedligeholdelse
For at reklamationsretten og garantien kan opretholdes på Aguasol Unibody, skal den installeres i overensstemmelse med
fabrikantens anvisninger.
Installatøren skal, inden anlægget overdrages til ejer/bruger, afprøve anlæggets funktion og sikre sig, at alt installationen og
sikkerhedstilbehør er funktionsdueligt og korrekt justeret.
Installatøren skal gennemgå anlægget med ejer/bruger om idriftsætning, pasning og vedligeholdelse, herunder
periodisk kontrol og afprøvning af sikkerhedstilbehør.
Anlæggets ejer/bruger har det fulde ansvar for, at anlægget og dets sikkerhedsmæssige udstyr holdes i forsvarlig og
driftssikker stand.
Ejer/bruger skal sikre sig, at driftspersonalet har de nødvendige kvalifikationer og er instrueret i pasningen af
anlægget.Relevante driftsinstruktioner skal være til rådighed for driftspersonalet.
Aguasol - September 2014
side 38 af 43
Garanti
Få 5 års udvidet garanti - udfyld formularen i dag!
Generelt lever AGUASOL op til landets love ang. reklamationsret.
Udover almindelig dansk reklamationsret yder AGUASOL en udvidet garanti på 5 år på collectoren og tanken if. nedenstående:
1.1
Følgende krav skal være opfyldt for at opnå den udvidet garanti: 1) korrekt udfyldt garanti web-formular på AGUASOLS hjemmeside.
2) Udfyldt og indsendt indenfor 30 dage fra købs/faktura dato. 3) Kunden udskriver og gemmer deres garantibevis som skal bruges
ved krav om udvidet garanti ikrafttrædelse. Generelt skal kunden altid følge vejledningen på garanti web-formularen på AGUASOLS
hjemmeside.
1.2
Collector og varmtvandsbeholder er omfattet af 5 års garanti mod funktionsfejl, der kan henføres til fejl i materialer eller udførelse.
Garantien dækker udelukkende reparation eller ombytning til nyt eller tilsvarende produkt, ikke evt. følgeskader, direkte eller indirekte
tab, forårsaget af det defekte produkt. Aguasols erstatningspligt, som følge af at leverede ydelser er behæftet med mangler, er under
alle omstændigheder begrænset til varens værdi inkl. transportomkostninger.
1.3
Skader forårsaget af blokeret sikkerhedsventil, manglende vedligeholdelse eller forkert/mangelfuld installation dækkes ikke af
garantien.
For varmtvandsbeholderen er korrosionsgarantien kun gældende, hvis anode bliver efterset og/eller udskiftet ved serviceeftersyn
mindst hvert 2. år. Varmtvandsbeholderen må ikke være tilsluttet nogen anden temperatur eller tryk end den på mærkepladen
anførte, og installationen skal være udført ifølge gældende regulativ. Frost-, lyn- eller tørkogningsskader, eller ødelæggelse som
følge
af
kedelstensafsætning
og
overtryk
erstattes
ikke.
Garantien omhandler ikke sædvanligt slid, ælde eller skader, forårsaget ved købers/brugers ukorrekte eller mangelfulde
behandling/ændring.
Det er en forudsætning for Aguasol garanti, at produktet efterses, renses og justeres mindst hvert 2. år af et autoriseret servicefirma.
Aguasol påtager sig ingen ansvar for fejl, som direkte eller indirekte hidrører fra reparationsarbejder, der uden Aguasol mellemkomst
udføres af fremmed firma, ligesom garantien bortfalder, såfremt fremmed firma udøver reparationer vedrørende produktet.
Find Udvidet Garanti formular på dette
link:
www.aguasol.dk/warranty5year
Aguasol - September 2014
side 39 af 43
Garanti formular
Udfyld på www.aguasol.dk/warranty5year eller indsend nedenstående med alm. post til Aguasol
Når den er modtaget og registreret vil du modtage en kvittering som er dit Udvidet Garanti bevis.
Alle felter skal udfyldes/besvares.
Ejeroplysninger
Fornavn
Efternavn
Gade
Nr
By
Post
Email
Tlf
Intalleret på (sæt kryds)
Stativ
Tagbeslag
Billede vedlagt (sæt kryds)
Ja
Nej
Andet
Forhandler oplysninger
Firma
Gade
Nr
By
Post
Email
Tlf
Website
Aguasol - September 2014
side 40 af 43
Kontakt oplysninger
Aguasol A/S
PAKHUS 13
Nordhavnsgade 4
8000 Århus C
Danmark
+45 70 224 225
[email protected]
www.aguasol.dk
Aguasol - September 2014
side 41 af 43