Vandrerute på Vestkysten

DVEJ
NR FJAN
JE RGVE
J
J
EJ
TERRÆN / TERRAIN / GELÄNDE
RGVE

P
P


GV
JE R
SKOVSTIER OG STRAND
ILLEBO
B
IDS
SP
Wandering down Rocket Road
Ein Wanderung entlang des ”Raketenweges”
TORUPV
EJ
SPIDSB
Fjand
Nature trails and beach / Naturpfad und Strand
RF
SD
KL
IT
VE
J
KLE
MV E
V
ND
JA
EJ
EVEJ
NØRHED
TORU
PVEJ
Sdr. Nissum
Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle fungerer som bindeled mellem
videnskab, kunst og samfund med kurser, seminarer og udstillinger.
Du er også velkommen til at besøge Huset for Sten og Stjerner skabt af
kunstneren Per Kirkeby.
Between high dunes and fertile plains
Zwischen hohen Dünen und feuchten Ebenen
TERRÆN / TERRAIN / GELÄNDE
BYVE
J
NATURSTI
KIRK
E
Vesterhavet
Besøg også den nyrestaurerede herregård Nørre Vosborg, som på bedste
vis forener kultur og historie. Her kan du opleve nutidig kunst og kultur, og
samtidig mærke historiens vingesus.
KM
MELLEM HØJE KLITTER OG FRODIGE SLETTER
E
Nature trail / Naturpfad
3
#12
KM
G
ND
BU
EJ
DV
ÅR
Linde
Husby
Hjerm
Badesø
Sevel
Ryde
Borbjerg
Skave
MORE
J
Mejrup
Hodsager
GRÆMVEJ
Aulum
Vind
INFORMATION
DA
FT
E
Tvis
Sørvad
Hundeskov
GR
ÆM
VE
J
E
Husby
Vester Husby
SO
G
N
SVO
LLIN
GV
EJ
SV
Vedersø
P
P

EG
BÆKBYVEJ
STA
BYV
EJ
EJ
SV
D
ÅR
© Holstebro Kommune
Copyright © Holstebro Kommune
Ulfborg
Feldborg
ON
Nr. Felding
NV
E
Idom
Råsted
Herrup
Bjergby
Haderup
BÆKBYVEJ
Vemb
Fjand
Husby
Holstebro
Bur
Find mere information på
www.visitholstebro.dk
EJ
Nissum Fjord
INFORMATION
OL
LIN
GV
Thorsminde
Mogenstrup
J
VE
P
P

Vinderup
Handbjerg
D
ÅR
Bækmarksbro
MERE
Venø Bugt
DG

Bøvlingbjerg
BRENNPUNKT „NORDSEEKÜSTE“
Rønbjerg
N
BU

Struer
Folk University Centre Skærum Mill acts as a nexus between science, art and society
with its many courses, seminars and exhibitions. You are welcome to visit the House of
Stones and Stars made by the artist Per Kirkeby.
KLITVEJ
Egebjerg
Ejsingholm
Ejsing
FOCUS ON THE NORTH SEA COAST
The North Sea Coast feature both beach, nature and culture. Experience history first
hand, at Strandingsmuseum St. George in Thorsminde. The Museum invites you to join
their exhibition with finds from the two ships HMS St. George and HMS Defence, which
beached on Christmas Night 1811.
Visit the newly restored Nr. Vosborg, which is a pure unification of culture and history.
At the manor you can experience modern art and culture, while still taking in a breath
of history.
SØNDERBYVEJ
Lemvig
Vesterhavet
6,5
#11
Vestkysten byder på både strand, natur og kultur. Tag på opdagelse i
historien og besøg Strandingsmuseum St. George i Thorsminde. Museet
udstiller fund fra de to engelske linieskibe St. George og Defence, der
strandede julenat 1811.
J
SITTRUPVEJ
Husby Klitplantage
FOKUS PÅ VESTKYSTEN
PÅ TUR LANGS RAKETVEJEN
© Holstebro Kommune
You can find more information at
www.visitholstebro.dk
WEITERE
INFORMATIONEN
Weitere Informationen
finden Sie unter
www.visitholstebro.dk
Die Nordseeküste bietet Strand, Natur und Kultur. Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise in die Geschichte und besuchen Sie das Strandungsmuseum St. George
in Thorsminde. Das Museum stellt
Funde der beiden englischen Linienschiffe HMS St. George und HMS Defence aus.
Diese Schiffe sind in der Weihnachtsnacht 1811 an der Nordseeküste gestrandet.
Besuchen Sie auch den neu restaurierten Herrensitz Nørre Vosborg, der auf allerbeste
Weise Kultur und Geschichte vereint.
Hier können Sie zeitgenössische Kunst und Kultur erleben, und den Flügelschlag der
Geschichte spüren.
Das Volksuniversitätszentrum Skærum Mølle ist Bindeglied zwischen Wissenschaft,
Kunst und Gesellschaft; hält Kurse und Seminare ab und zeigt Ausstellungen.
Besuchen Sie das „Haus für Steine und Sterne“, welches von dem Maler, Architekten
und Dichter Per Kirkeby geschaffen wurde.
PÅ TUR
LANGS RAKETVEJEN
SE KORT SIDE 24
SEE MAP ON PAGE 24
SIEHE KARTE AUF SEITE 24
#11
MELLEM HØJE KLITTER
OG FRODIGE SLETTER
I Husby Klitplantage ved Vesterhavet syd for Nissum Fjord har du mulighed for
unikke vandreture i klitlandskabet.
Denne vandrerute i Husby Klitplantage er under normale forhold egnet til kørestolsbrugere, dog er der et par mindre stigninger undervejs.
Der er flere ruter i området, som alle udgår fra p-pladserne. Ruten beskrevet her
er den gule rute.
Ruten er afmærket med lilla og tager sit udgangspunkt ved Gennevej/Græmvej.
SE KORT SIDE 24
SEE MAP ON PAGE 24
SIEHE KARTE AUF SEITE 24
#12
Turen er anlagt i en del af plantagen, som trods en afstand på kun to km til klitterne
og Vesterhavet er særdeles frodigt.
Turen er varieret og går blandt andet gennem den store flotte klit “Marens Maw”
(Marens mave). Herfra er der en storslået udsigt over plantagen, klitterne og
Vesterhavet.
Tilplantningen af Husby Klitplantage begyndte i 1858 for at dæmpe sandflugten.
I dag er plantagen ca. 1100 hektar, og jordbunden veksler mellem høje klitter og
fugtige sletter.
Undervejs passerer du parabelklitten ”Gryden”, som er en karakteristisk klitdannelse, hvor åbningen i den U-formede klitformation er lukket af nydannede klitrækker.
Den varierede jordbund betyder, at også skoven i området er meget varieret, idet
valget af træart afpasses efter jordbunden.
Undervejs går du på Raketvejen. Navnet stammer fra ældre tid, da man endnu
brugte raketter til at skyde en line ud til strandede skibe. Du kan se raketudstyr fra
dengang på Strandgaarden Museum ved Husby Klit og på Strandingsmuseum St.
George i Thorsminde.
Den sydlige del af plantagen er anlagt på en udløber af en bakkeø, mens den nordog vestlige del er hævet havbund. Det hele er dækket af flyvesand i varieret tykkelse.
Få overblik over flere vandreruter i området på p-pladserne.
Oplev mere / Discover more / Entdecken Sie mehr
WANDERING DOWN ROCKET ROAD
Take time to hike through the unique dune landscape in Husby Klitplantage (Husby Dune Plantation) on the North Sea south of Nissum Fjord (Nissum Inlet).
There are several suitable routes which all start from local car parks. The route marked on the
map is the yellow route.
The trip takes in many different areas including the sizeable and beautiful dune known as
“Marens Maw” (Maren’s Stomach). It commands exceptional views across the plantation, the
dunes and the North Sea.
The route will take you past the parabolic dune Gryden (The Pot). Its shape is typical of many
dunes and results from the closure of the u-shaped opening in the dune by newly formed dunes.
During your trip you will pass down Raketvejen (Rocket Road). Its name dates from the time
when rockets were used to shoot a line out to stranded ships. You can still see rocket equipment
at Strandgaarden Museum by Husby Klit (Husby Dune) and at Strandingsmuseum St. George
(St George’s Stranding Museum) in Thorsminde.
More information about the many routes available can be found at the area’s car parks.
EIN WANDERUNG ENTLANG DES ”RAKETENWEGES”
In der Husby Klitplantage (Dünenforst) an der Nordsee, südlich des Nissum Fjord, gibt es einzigartige Wanderwege in der Dünenlandschaft.
Die verschiedenen Wege gehen alle von den Parkplätzen aus. Dieser Wanderweg ist mit gelb
auf der Karte eingezeichnet.
Die Route ist abwechslungsreich und führt u. a. durch die große Düne „Marens Maw“ (Marens
Magen). Hier gibt es eine großartige Aussicht über den Husby Forst, die Dünen und die Nordsee.
Unterwegs kommen Sie an der Parabeldüne (Bogendüne) mit dem Namen „Gryden“ (Topf)
vorbei; dieses ist eine charakteristische U-förmige Düne, deren Öffnung durch neugebildete
Dünenreihen geschlossen wurde.
Der Wanderweg folgt dem „Raketenweg“ (Raketvej). Der Name stammt aus vergangenen Zeiten, als man Raketen verwendete um Rettungsleinen zu gestrandeten Schiffen zu schießen. Diese
Raketenausrüstng ist im „Strandgaarden Museum“ bei Husby Klit bzw. dem „Strandingsmuseum
St. George“ in Thorsminde zu sehen.
Einen Überblick über andere Wanderrouten finden Sie auf den Parkplätzen.
Oplev mere / Discover more / Entdecken Sie mehr
BETWEEN HIGH DUNES AND FERTILE PLAINS
During normal circumstances, this hikers’ route through Husby Klitplantage (Husby Dune Plan­
tation) is suited for wheelchair users, although the route does take in a couple of slight gradients.
The route is marked in purple and starts from Gennevej/Græmvej.
The route traverses a section of the plantation that despite its close proximity of two km to the
dunes and the North Sea is exceptionally fertile.
Trees were planted in Husby Klitplantage from 1858 in order to prevent the sand’s retreating.
Today the plantation covers some 1100 hectares and takes in both tall dunes and much moister
plains.
These different soils suit very different types of vegetation, so the woodland trees are very
varied.
The southern end of the plantation takes in the foot of a moraine, whilst the northern and
western sections are planted on raised seafloor. Everything is covered in shifting sands of varying
thickness.
ZWISCHEN HOHEN DÜNEN UND FEUCHTEN EBENEN
Dieser Wanderweg ist unter normalen Verhältnissen für Rollstuhlfahrer geeignet; jedoch geht es
an einigen Stellen etwas bergauf.
Der Weg ist mit lilafarbenen Punkten gekennzeichnet und nimmt seinen Ausgangspunkt am
Behindertenparkplatz am Fennevej / Græmvej.
Die Wanderroute ist in einem Gebiet des Forstes angelegt, der üppige Vegetation aufweist,
obwohl der Abstand zu den Dünen und der Nordsee weniger als 2 km beträgt.
Die Bepflanzung der Husby Klitplantage begann bereits im Jahr 1858 um Sandflucht zu verhindern. Heute umfasst der Forst etwa 1100 ha = 11 km3, und die Bodenverhältnisse wechseln ab
zwischen hohen Dünen und Feuchtebenen.
Diese wechselnde Bodenbeschaffenheit bedeutet, dass auch der Wald äußerst abwechslungsreich ist, da die Baumarten den Bodenverhältnissen angepasst sind.
Der südliche Teil des Forstes ist auf dem Auslauf eines Moränenhügels angelegt, während der
nördliche und westliche Teil des Forst auf ehemaligen Meeresboden liegt. Das gesamte Gebiet ist
von Flugsand mit unterschiedlicher Dicke bedeckt.