Maj - Masterplan Syd

BYGGEAVISEN
Renovering af rækkehusene i Albertslund Syd
- Almennet besøger rækkehusene
- Sådan foregår et evalueringsseminar
- Carina er glad for sin bolig
LEDER
Vi er snart i mål!
Sommeren er på vej, og i år har det en helt særlig
betydning i rækkehusene. Det betyder nemlig, at
vi kan se slutningen af juli for os, hvor de sidste
rækkehuse står klar til indflytning. Går man en tur
i området omkring rækkehusene, vil man se håndværkere, der arbejder for at rækkehusene kan stå
klar til den tid. Man kan se driftspersonalet, som
under hele renoveringen har gjort et stort stykke
arbejde med de daglige opgaver, der er blevet forandret under byggesagen. Og man kan se de allerede tilbagevendte beboere, der sørger for at de
ikke blot bor i et nyrenoveret rækkehus, men også i
deres helt eget hjem. Alle dem kan du møde i dette
nummer af Byggeavisen.
Dagen hvor de sidste beboere flytter ind, er en dag,
der er længe ventet for mange. Ikke nok med, at
renoveringen af rækkehusene har været undervejs
siden oktober 2012, men selve planerne om samarbejdet Masterplan Syd fejrer også sin ti års fødselsdag i år.
Siden 2005 har mange forskellige mennesker været engagerede i at skabe den bedst mulige renovering. Beboerdemokrati, boligorganisationer, rådgivere, entreprenører, Albertslund Kommune og
Landsbyggefonden, er bare nogle af de parter der
har bidraget til at rækkehusene i Albertslund Syd
bliver moderne og fremtidssikrede – og at processen bliver gennemført med videst muligt beboerhensyn.
Et af de mange møder mellem byggesagens parter,
blev holdt i slutningen af april, hvor repræsentanter fra BO-VEST, totalentreprenøren MT Højgaard,
bygherrerådgiveren Wissenberg og Albertslund
Forsyning var mødt op til et fælles evalueringsseminar. Det kan du læse om på side 6.
Fra alles sider glæder man sig til at alle beboere er
flyttet ind, og den renovering, som har været diskuteret i ti år er færdiggjort. Lad os bruge den forventningens glæde til at komme gennem det sidste
stræk, og lad os så derefter være rigtigt gode til
at give vores erfaringer med byggesagen videre til
naboerne i gårdhusene.
Med venlig hilsen
Jesper Rasmussen
Byggeudviklingschef, BO-VEST
Om Byggeavisen
Byggeavisen er udgivet af
BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup.
Redaktør: Johanne Rytter Hansen, [email protected]
Forside: Almennets besøg i rækkehusene, foto Johanne Rytter Hansen
Byggeavisen udkommer hver tredje måned, mens renoveringen af rækkehusene står på. Formålet er at give
beboerne et blik ind bag kulisserne i en byggesag.
Kommentarer til Byggeavisen eller input til indhold sendes på mail til [email protected]
Læs mere om renoveringen på www.masterplansyd.dk
2
INDHOLD
4
6
8
10
12
14
Branchen besøger rækkehusene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et evalueringsseminar med plads til stolthed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tid til 1 års gennemgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Så de sådan ud før?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Nogle gange skal man bare presses lidt” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ejendomsfunktionærs erfaringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
ALMENNET PÅ BESØG
Branchen besøger rækkehusene
Almennet havde valgt at holde deres udviklingsseminar i Albertslund Syd. Her kunne
deltagerne snuse til hele den omfattende renoveringsplan, som kaldes Masterplan Syd.
Det er en enorm opgave at renovere en hel bydel
trin for trin, og det griber meget ind i beboernes
hverdag. Foreningen Almennet, der har til formål
at udvikle gode løsninger på at fremtidssikre almene boliger, havde valgt at placere deres årlige
udviklingsseminar i Albertslund Syd, for at se løsninger på, hvordan dette kan gribes an. Her bliver
2.200 boliger renoveret over en årrække. Etagehusene langs kanalgaden, blev afsluttet for fem år
siden. Lige nu renoveres på der højtryk i 544 rækkehuse, før turen kommer til 1005 gårdhuse. Hele
renoveringen af Albertslund Syd, kaldet Masterplan
Syd, har længe været genstand for omverdenens
interesse. For eksempel har en japansk delegation
besøgt bydelen, ligesom statsminister Helle Thorning-Schmidt har været på besøg.
4
”Albertslund Syd er et unikt boligområde, med en
forandring, der skaber stor opmærksomhed,” siger
byggeudviklingschef i BO-VEST, Jesper Rasmussen.
Det gik i den gale retning
Dagen startede med et generelt program. Efter
frokost holdte Jesper Rasmussen et oplæg om Masterplan Syd.
”Der var så mange tegn på, at det gik i den gale
retning, specielt i forhold til fysisk nedslidning,” fortalte han.
Derfor blev den omfattende plan for området lavet,
som har til formål at modernisere og fremtidssikre
hele bydelen.
Et kæmpe puslespil
Efter oplægget var det tid til en rundtur i Albertslund Syd. Deltagerne startede med at se rækkehusene, både de der stadig er under renovering, og
de, der allerede står færdige. Jesper Rasmussen
kunne sammen med projektleder i MT Højgaard,
Steen Beck, fortælle om processen med den gennemgribende renovering.
”Er det jeres egen boligafdeling, der har stået for
genhusning? Det er jo et kæmpe puslespil at koordinere,” konstaterede en deltager.
Ikke set før
Blandt de emner, de deltagende fik muligheden for
at snakke om, er rækkehusenes energiforbrug. Albertslund Forsynings opgørelse fra 2014 viste nemlig, at beboerne i gennemsnit havde halveret deres
varmeregning, efter at være flyttet tilbage til deres
rækkehus.
Det er noget, der ikke gik ubemærket hen. Den store besparelse har været omtalt i mange forskellige
medier, henover et par dage omkring februar.
”Det er jo noget, som har skabt meget stor opmærksomhed,” siger Jesper Rasmussen til de 40
deltagere
”Jeg tror ikke det er en opmærksomhed, der er set
før,” konstaterer en deltager.
En hel renoveringsproces på en dag
Efter besøget ved rækkehusene fortsatte turen
over til etagehusene, og sluttede ved gårdhusene.
I gårdhusene er syv prøvehuse opført, hvis erfaringer skal bruges i den endelige renovering. Det var
en af grundene til, at arrangementet blev holdt i
Albertslund Syd.
”Vi har jo valgt at holde det her, på grund af de
her fantastiske prøvehuse, og for at kunne se de
forskellige stadier af rækkehusenes renovering. På
den måde får vi set en hel renoveringsproces på
en dag,” sagde Rolf Andersson, som er formand for
Almennet og byggedirektøri KAB.
Det almene op på niveau
Også blandt de andre deltagere i Almennets Udviklingsseminar, var der ros til det omfattende renoveringsprojekt.
”Det er rigtigt gode løsninger de viser her. Det viser, at der er rigtigt gode muligheder for at få det
almene byggeri op på niveau,” sagde projektleder i
Boligselskabet Sjælland, Anders Thomsen.
5
EVALUERINGSSEMINAR
Et evalueringsseminar med plads til
stolthed
Hvert halve år mødes nogle af renoveringens parter til et fælles evalueringsseminar om
renoveringens fremgang. Byggeavisen giver her et indblik bag lukkede døre i drøftelserne.
Deltagende til forrige evalueringsseminar, der blev holdt på Arken
6
Det er fredag morgen i MT Højgaards hovedkvarter
i Søborg. Rundt om bordet i et af mødelokalerne er
der i dag samlet mange af de mennesker, der hver
dag arbejder for, at rækkehusenes renovering skal
blive så god som overhovedet muligt. De fremmødte er både chefer og medarbejdere i MT Højgaard,
Wissenberg, Rambøll og Albertslund Forsyning, og
de har et fælles mål med dagens seminar, som løber hvert halve år: At samle op og evaluere processen indtil nu, og aftale, hvordan det fremtidige
forløb skal være.
Ny praksis
Selvom det er normalt i BO-VESTs byggesager, at
parter i renoveringen mødes og holder møder, er
formen på evalueringsseminarerne noget særligt.
I dette forum mødes alle de forskellige professionelle led i renoveringsarbejdet nemlig til en fælles
evaluering.
Det er her, nogle af de overordnede tanker om renoveringens forløb diskuteres, og planer for det videre arbejde fastlægges.
Dette ses for eksempel i de seks sætninger, der blev
udarbejdet ved forrige møde i september. Sætninger som nu bruges i arbejdet med renoveringen.
Bedst mulig aflevering
Til mødet i dag er der et helt særligt emne på programmet. Det er nemlig sidste møde, der bliver
holdt inden rækkehusene bliver afleveret i slutningen af juli. Derfor er det overordnede punkt på
mødet, hvordan alle i samarbejde kan sørge for, at
byggesagen bliver afleveret på bedst mulig vis til
sommer.
Der bliver blandt andet aftalt, hvordan den sidste
del af renoveringen klares gnidningsfrit, hvordan de
kommende 1 års gennemgang bliver afholdt bedst
muligt, og hvordan BO-VESTs drift overtager rækkehusene, når MT Højgaard til sommer pakker deres skurby i Fiskens Kvarter ned.
Mange delegationer
Men som navnet ”evalueringsseminar” tydeliggør,
er der også på seminaret rum til at se tilbage på
den del af renoveringen, der allerede er foregået,
og komme med kritiske eller positive bemærkninger om det foregående arbejde.
Et af de emner, der kun er grund til at glæde sig
over, er den store opmærksomhed, der har været
på rækkehusene, senest i forbindelse med Almennets udviklingsseminar.
”Vi har haft omkring 50 delegationer ude at se
rækkehusene,” fortæller byggeudviklingschef i BOVEST, Jesper Rasmussen, til alles fornøjelse.
DE 6 SÆTNINGER
• Styrken ligger i fællesskabet
• Beboerne skal i centrum
• Godt arbejdsmiljø - fysisk som psykisk
• Skarpere informationsflow
•
Forventningsafstemning i forbindelse med
aflevering
• Alle forhold afklaret ved slutaflevering
7
1-ÅRS GENNEMGANG
Tid til mangelafhjælpning
Forårets komme betyder også, at det er tid til afhjælpningen til den obligatoriske 1 års
gennemgang.
Mens de sidste rækkehuse færdiggøres og står klar
til sensommeren, er det lige i denne tid at boligerne
i den første etape kommer igennem afhjælpningen
til deres 1 års gennemgang.
Derfor har beboerne i de boliger der hører til første
etape modtaget og udfyldt deres fejl- og mangellister.
En regnfuld forårsdag sidst i marts, kort forinden at
afhjælpningen til 1 års gennemgang gik i gang, er
der derfor varslet besigtigelse i nogle af de boliger,
der har meldt tilbage med fejl og mangler.
Før mangelafhjælpningen aftales med MT Højgaard
er det nemlig nødvendigt først at undersøge de påtalte fejl.
reparationen efterfølgende vil være synlig. Derfor
noteres det ned, så beboerne ikke vil hænge på en
regning, når de flytter ud.
Mangelafhjælpning er næste skridt
Efter besøg i flere boliger i Hvalens Kvarter, beslutter holdet sig for, at de har set nok tilfælde af, hvad
de mener er en generel fejl. Derfor er alle de tilfælde, der er meldt tilbage af ridser i vinduer og revner
i væggene, registreret.
Nu venter en gennemgang mellem BO-VEST og MT
Højgaard, og herefter skal MT Højgaard planlægge
forløbet.
Ridser tegnet op
Dagens hold af medarbejdere, der besigtiger fejl
og mangler inden en eventuel mangelafhjælpning,
er Anja Kirkeby Repstock og Berit Djarling fra BOVEST, Jørgen Madsen fra Wissenberg og Jesper
Rasmussen fra MT Højgaard.
De går sammen fra bolig til bolig i Hvalens Kvarter,
ringer på, og kommer ind for at se de fejl, der er
meldt.
I en af boligerne, er det særligt ridser i vinduer,
samt revner i væggene, der er skrevet på listen.
Beboerne i boligen har nøje tegnet ridserne op på
vinduet, så det er let for holdet, at se placeringen
af ridser.
Om de pågældende fejl bliver ordnet til 1 års gennemgangen, er dog endnu ikke sikkert. Men sikkert er, at beboerne ikke kommer til at betale for
udbedring af de fejl, de allerede har meldt, når de
flytter ud. Når de har meldt fejlen ind, betyder det
nemlig, at det allerede er registreret, at det er sket
på grund af renoveringen.
”Bare jeg ikke kommer til at betale for det ved udflytning så,” siger den kvindelige beboer.
”Det gør du bestemt ikke,” kan Berit Djarling fra
BO-VEST forsikre hende.
Fejl afhjælpes som udgangspunkt, men nogle fejl er
af en sådan karakter, at de ikke kan rettes uden at
8
Beboeren i dette rækkehus har tegnet ridser i ruderne op.
Beboerne i dette rækkehus, har blandt deres mangler, meldt en revne i væggen. Jørgen Madsen tager billede af den, for at dokumentere den.
Anja Kirkeby Repstock fra BO-VEST og Jørgen Madsen fra Wissenberg inspicerer ridser i vinduerne fra hver sin side af vinduet
9
1-ÅRS GENNEMGANG
”Så de sådan ud før?”
Byggeavisen tog en tur ud i solskinsvejret, for at fotografere renoveringens fremgang.
Området omkring rækkehusene summer af liv i disse dage. Rundt omkring går håndværkere og arbejder på det, der til sommer er et færdigrenoveret
område.
Nedriverne har allerede forladt byggepladsen
Omkring Hjortens Kvarter, står de sidste ”skeletter” af boliger tilbage. At de slet ikke ligner de nyrenoverede huse i Vædderens Kvarter ved siden af,
er tydeligt for de forbipasserende.
”Det skal være ligesom de huse der,” viser en ung
mand sin ven. ”Hvad? Så de sådan ud før?” spørger
vennen.
Det er da heller ikke til at tro, at husene i Hjortens
10
Kvarter om få måneder, står lige så fint klar, som
de andre rækkehuse i området, men ikke desto
mindre er det det, der sker.
Sidst i juli flytter de sidste beboere nemlig ind i
deres nyrenoverede rækkehus.
Også omkring Løvens Kvarter er håndværkerne
travlt optaget af at arbejde i forhaverne.
Dette arbejde skal være færdigt i løbet af foråret.
Kun få ting mangler at blive gjort, når alle er flyttet
ind. Dette gælder blandt andet asfaltering af visse
p-pladser, samt plantning af hæk og træer. Disse
ting bliver gjort hurtigst muligt efter indflytning.
11
1-ÅRS GENNEMGANG
”Nogle gange skal man bare presses
lidt”
Hun flyttede ind i rækkehusene som ganske ung, og det var en ”totalt fed chance,” da
hun efter at være flyttet hjemmefra, kunne vende tilbage i et rækkehus. I dag er Carina
Egedes hjem nyrenoveret, og hun har mange positive ting at sige om sin nye bolig
Carina Egede er 47 år og arbejder som gårdmand. Hun bor sammen med sin mand, søn og hunden Arnold.
Der er et smil på Carina Egedes læber, når samtalen
falder på renoveringen af rækkehusene. Ikke fordi,
det altid har været let at bo midt på en byggeplads.
Men fordi hun ved, at slutresultatet er godt.
Får meget for pengene
Carina er kommet i rækkehusene mange år. Hun
flyttede til Løvens Kvarter sammen med sine forældre, da hun var 14 år.
Det er en samtale, der er præget af optimisme. En
optimisme der dels stammer fra Carinas lyse sind,
men også fra at have oplevet, hvor dejligt det er at
være tilbage i et nyrenoveret hus.
Siden flyttede hun hjemmefra, til et andet boligområde i Albertslund. Men da chancen bød sig for
at hun kunne bytte sin lejlighed til et rækkehus i
Krebsens Kvarter, slog hun til. Egentlig mest fordi, hun ønskede en større bolig, hvor der også var
have.
”Det har også været hårdt at bo midt i en byggeplads. Men det bliver bedre og bedre – og så er det
blevet rigtigt pænt!” Slår Carina fast.
12
”Det er absolut ikke noget, jeg nogensinde har fortrudt. Vi får meget for pengene her. Det er en totalt
fed chance,” siger Carina.
På førstesalen ligger foruden Carinas soveværelse, også sønnens værelse
Carina er meget tilfreds med at have fået bolig midt i et af
stræderne i Krebsens Kvarter
Hunden Arnold følger trofast Carina rundt
Carina har valgt at tapetsere væggen ved sit spisebord
Da renoveringen så var gået i gang, kom det næste
tilbud, som Carina ville blive glad for. Hun kunne
skifte sin hjørnelejlighed i Krebsens Kvarter ud med
et nyrenoveret hus i midten af et stræde i samme
kvarter. På den måde fik Carina ikke blot en bolig,
der lå lige som hun ønskede det. Hun fik også muligheden for at springe genhusningsperioden over,
og flytte direkte ind i en totalrenoveret bolig.
”Nogle gange skal man bare presses lidt. Man synes altid det man kender, er bedst. Man kan ikke
vide, hvordan det er at bo på en anden måde,” siger
Carina.
Åbent og venligt
Selv om Carina i dag smiler over renoveringen, er
der ingen tvivl om, at processen har været lang og
nogle gange hård. Hun har sammen med de andre beboere taget mange kampe for at få lov til at
have deres afskærmede baghaver. At de alligevel
fik åbne baghaver, endte med at være en god ting
for Carina.
”Nu hvor jeg er flyttet ind, synes jeg det er meget
hyggeligt, at man kan se folk. Før var der lidt skummelt på bagstierne, nu er der åbent og venligt,”
siger hun.
Derfor endte hun med at være tilfreds over, at beslutningen blev taget, selvom det ikke var det hun
ønskede, da det kom på tale.
Man får så meget igen
Når Carina bliver bedt om at pege på det bedste
ved sin nye bolig, kan hun ikke nøjes med en ting.
”Området er blevet lyst, venligt og åbent. Samtidig
er indeklimaet virkelig blevet forbedret. Og så er
vi bare helt vildt glade for at bo midt i et stræde, i
stedet for på hjørnet,” siger hun.
Det er ikke kun, hvordan hendes nyrenoverede bolig ser ud, som hun er tilfreds med. Carina er også
meget tilfreds med håndværkerne på pladsen. Hun
husker sig selv på, at med denne sags størrelse, er
det umuligt helt at undgå fejl. Samtidig føler hun
sig godt behandlet af entreprenøren og håndværkerne.
”Når jeg er på vej på arbejde, så hilser jeg på dem.
Når man hilser, så får man så meget godt igen. Og
de skal jo også være her,” siger Carina.
13
En ejendomsfunktionærs erfaringer
Jan Petersen fra ABs ejendomskontor har arbejdet i området siden byggesagens start.
Han vil især huske sagen for de store mængder affald, der skulle fjernes.
Mange mennesker har haft deres gang omkring
rækkehusene under byggesagen. Udover beboerne, hvis hjem har undergået, eller undergår, omfattende renovering, har området været fyldt med
håndværkere, entreprenører, projektledere. Og så
er der ejendomsfunktionærerne, der gennem hele
byggesagen har skullet udføre deres arbejde, samtidig med at nye udfordringer er dukket op.
En af disse er Jan Petersen. Han holder til daglig til
i Storkens Kvarter ved gårdhusene, og har været
med næsten siden Masterplans Syds start.
Bedre end forestillet
Da Jan Petersen kom til AB for ni år siden, var det
første prøvehus i Krebsens Kvarter undervejs. Siden da har hele området omkring rækkehusene i
høj grad ændret sig. Og det til det bedre, mener
han.
En oprydningsmængde, der undervejs har føltes
som generende, men som alligevel endte med at
de lærte noget af det.
”Til sidst kom det til at fungere godt, da vi fik en
container til storskrald,”
Kommunikation er nøgleordet
Næste trin for Jan Petersen er renoveringssagen i
gårdhusene. Her kan han bruge noget af den erfaring med at arbejde som ejendomsfunktionær under en byggesag. En af de ting han tager med, er
en åbenbaring af hvor vigtig kommunikation er i
sådan en sag.
”Kommunikation er et godt nøgleord i det her,” siger han.
”Det var svært at danne sig et billede af, hvad det
ville blive til. Men jeg synes det er blevet bedre end
jeg havde forestillet mig,”
Her peger han især på samarbejde med beboerkoordinator Berit Djarling, som et punkt hvor kommunikationen har virket.
”Det har været godt, at jeg har kunnet gå ind til
hende, hvis der var opstået en udfordring, og hun
så kunne ringe og bringe tingene i orden,” siger Jan
Petersen
Meget ekstra oprydning
Selv om Jan Petersen mest har haft opgaver ved
gårdhusene, har især et aspekt ved rækkehusenes
renovering især fyldt hos ham: Mængden af affald
der blev deponeret.
Positive beboere
Alle ABs huse er renoverede, og beboerne er flyttet
tilbage. Ifølge Jan Petersen har han hovedsageligt
mødt beboere, der har flyttet tilbage til deres bolig
med stor tilfredshed.
”Vi har haft rigtigt meget ekstra oprydning, der har
været storskrald der lå i store bunker,” fortæller
han.
”Mange af dem har været rigtigt positive. De fleste
har glædet sig til at flytte tilbage,” siger Jan Petersen.
14
Sidste bolig står klar til indflytning i slutningen af juli!
Det betyder også, at den næste udgave du får af Byggeavisen, bliver den sidste.
Her samler vi op på de erfaringer, alle led i byggesagen har gjort sig ved renoveringen.
Du kan fortsat læse informationer om den sidste del af arbejdet med renoveringen, samt udbedring af fejl og mangler, i nyhedsbrevet til rækkehusene, der udkommer hver måned.
Husk også at gå ind på masterplansyd.dk, hvor du kan holde dig opdateret med
renoveringen af rækkehusene, gårdhusene og etagehusene, også efter de sidste
håndværkere har forladt pladsen.
15