Uvelse kirkeblad nr. 40

Uvelse Kirke & Sogn
Nyhedsbrev nr. 40
December 2015, Januar, Februar 2016
Uvelse menighedsråd ønsker alle
en rigtig glædelig jul & et lykkebringende nytår
02.12.2015 – Julesognemøde – ”Trioen De Grå Synger”
06.12.2015 – ”De 9 læsninger” - Slangerup Spirekor og Frederikssund Pigekor
13.12.2015 – Luciaoptog
17.12.2015 – Händels Messias i Helligåndskirken i København (omtalt i nr. 39)
10.01.2016 – Nytårsmatiné – Sankt Pauls Kammerkor
24.01.2016 – Familieteater - ”David”
27.01.2016 – Sognemøde - ”Han fik morderne til at tilstå” af Tom Christensen
30.01.2016 – Højskoledag - ”Vild opstandelse” - Præstevang kirke, Hillerød
07.02.2016 – Kirkefrokost
17.02.2016 – Kunstforedrag - ”Når kunsten går i kirke” – Ullerød kirke
24.02.2016 – Sognemøde - ”H. C. Lumbye og hans tid” af Karsten A. Woll
Arrangementer
JULESOGNEMØDE
Onsdag, den 2. december 2015, kl. 14.30
i Uvelse sognegård
LUCIAOPTOG
Søndag, den 13. december 2015, kl. 14.00
i Uvelse Kirke
”Trio De Grå Synger”
4. klasses elever fra Uvelse Skole vil gå Lucia i
forbindelse med gudstjenesten.
”Trio De Grå synger” er i julehumør og vil underholde med julesange, som vi synger med på.
Der vil blive læst julehistorie, og vi vil julehygge
med god stemning, overraskelser, kaffe, julekage m.m.
ADVENTSFEJRING ”DE 9 LÆSNINGER”
Søndag, den 6. december 2015, kl. 10.00
i Uvelse Kirke
Slangerup Spirekor 0.-2. klasse og Frederikssund
Pigekor 2.-6. klasse – begge fra Frederikssund
Musikskole, under ledelse af Marianna Jelvacova
Petterson, vil synge mellem læsningerne.
Slangerup Spirekor
Frederikssund Pigekor
Side 2
Lucia er en ægte martyr, det vil sige én, der med
sit liv vidnede om sin tro på Jesus Kristus. Hun
skal have lidt martyrdøden i Syracus på Sicilien
under den romerske kejser Diokletians forfølgelser af de kristne i 304 efter Kristus. Ifølge én
af flere traditioner skulle Lucia være en kristen
pige, der ikke ville giftes, men gav sin medgift
til de fattige. Derfor blev hun anbragt på et
bordel, hvor hun rev sine smukke øjne ud for
ikke at friste mænd. Hver gang hun gjorde det,
voksede der dog nye smukke øjne ud i hendes
øjenhuler. Da hun som straf for sin kristne tro
skulle brændes på bålet, rørte flammerne hende
ikke. Derfor blev hun henrettet med sværd. Hendes himmelske fødselsdag, dies natalis, er 13.
december, den dag hun døde for sin tros skyld.
Luciadag var i den katolske kirke en mindedag
for den hellige Lucia, som var en slags lysets
helgeninde. Lucia kommer af lux, på latin: Lys.
Lucia er skytshelgen for blinde og mennesker
med øjensygdomme.
Arrangementer
JULEAFTEN
Torsdag, den 24. december 2015, kl. 14.00 og
15.30 i Uvelse Kirke
Ved de 2 gudstjenester vil
trompetist Martin Hellesen, som
spiller 1. trompet
i Svend Nicolaisens Orkester,
medvirke.
NYTÅRSMATINÉ – KIRKEKONCERT
Søndag, den 10. januar 2016, kl. 16.00
i Uvelse Kirke
SANKT PAULS KAMMERKOR
Sankt Pauls Kammerkor har eksisteret siden
1988 og holder til i Sankt Pauls Kirke i Nyboder.
Musikken bliver levendegjort af 27 ambitiøse
sangere mellem 20 og 50 år.
Koret synger overvejende klassisk og kirkeligt a
capella-repertoire med værker fra både ældre
og nyere tid. I de seneste år har koret arbejdet
meget med nyere nordiske komponister, heriblandt Niels la Cour, Vagn Holmboe, Sven-Erik
Bäck og Lars Erik Larsson.
Sankt Pauls Kammerkors musikalske ledelse
varetages af Torsten Nielsen, som er uddannet
på Det Kongelige Danske Musikkonservato-
rium, dels med diplomeksamen i kor og ensembleledelse hos bl.a. professor Dan-Olof Stenlund,
dels med pædagogisk eksamen i hovedfaget
sang. Torsten Nielsen er desuden aktiv som
solist, samt fast medlem af DR Vokalensemblet.
Ved koncerten den 10. januar 2016 vil koret bl.a.
synge:
Poulenc 4 Julemotetter
Vagn Holmboe “Sange mod Vårdybet”
Niels LaCour: I sne står urt og busk i skjul
Der er ingenting i verden så stille som sne,
2 koraler fra Bach´s Johannespassion.
LaCour: Den skønne jordens sol gik ned
Stenhammer: 3 körvisor.
Efter koncerten vil vi ønske
hinanden ”godt nytår” i
champagne og kransekage.
Fri entré.
FAMILIETEATER
Søndag, den 24. januar 2016, kl. 14.00
i Uvelse Kirke
“David” hedder en
ny forestilling lavet
af Musikturnéteatret
Elantorí.
“David” er bygget
over historien fra
det gl. testamente
om Kong David. Ham
kender vi som hyrdedrengen David, der
besejrer Goliat og
kommer til magt og ære, men historien indeholder også en skyggeside. David lod sig beruse
af magten og misbrugte den.
I et legende sprog og i en verden af fantasi og
musik er “David” en fortælling om, hvor svært
det kan være at være et ordentligt menneske.
Musikken til ”David” består af en række små
kompositioner, som udtrykker de både dramatisk
Side 3
Arrangementer
og poetiske stemninger i fortællingen og er
skrevet - for orgel - af organist ved Holmens
Kirke Jakob Lorentzen.
Medvirkende er skuespillerne Teis Bayer
og Anne Marie Pock-Steen, samt organist
Else-Marie Kristoffersen. Forestillingen er en
familieforestilling for de lidt større børn og
deres voksne.
Musikturnéteatret har gennem de sidste ni år
spillet for børn og voksne i kirkerummet og
turnerer med deres forestillinger over hele
landet.
Fri entré.
SOGNEMØDE
Onsdag, den 27. januar 2016, kl. 14.30
i Uvelse sognegård
”Han fik morderne til at tilstå”
Foredragsholder:
Tom Christensen,
kriminalassistent og
efterforsker fra
Rigspolitiets Rejsehold.
Oprindelig er Tom Christensen udlært typograf.
I 1970 blev han betjent i Glostrup og siden gik
turen til ordenspolitiet i Odense – og herefter
til Rejseafdelingen,det nuværende Rejseholdet.
I 1982 deltog Tom Christensen i sin første
drabssag med Rejseholdet i Randers – som
autodidakt afhører.
Siden er det blevet til flere end 100 drabsefterforskninger, hvoraf han har en rate på ca. 50%
tilståelser – blandt andet fra over 30 mordere.
Tom Christensen er gift med en tidligere ansat
i Rejseafdelingen hos politiet.
Kaffe og kage kr. 20,00.
Side 4
HØJSKOLEDAG ”VILD OPSTANDELSE”
Lørdag, den 30. januar 2016, kl. 9.00-17.15
i Præstevang Kirke, Hillerød
Deltagergebyr kr. 200,00
Tilmelding senest 15.1.2016 – Hans Aue, tlf.
48140217/21656233
Arrangør: Kirkerne i Allerød og Hillerød kommuner.
Se detaljeret program i våbenhuset og på
vores hjemmeside www.uvelsekirke.dk.
KIRKEFROKOST
Søndag, den 7. februar 2016
Efter gudstjenesten, som er kl. 10.00, samles vi
i sognegården til en let frokost og en god snak.
KUNSTFOREDRAG I HILLERØD PROVSTI
”Når kunsten går i kirke”
Onsdag, den 17. februar 2016, kl. 19.30
i Ullerød Kirke
Kunstneren Anita Houvenaeghel tager os
med på en vandring gennem naturens lys og
skygge, naturens tid og begreber.
Desværre kan vi af pladshensyn ikke gennemføre dette i Uvelse Kirke. Se yderligere på vores
hjemmeside www.uvelsekirke.dk.
Fri entré.
SOGNEMØDE
Onsdag, den 24. februar 2016, kl. 14.30
i Uvelse sognegård
”H. C. Lumbye og hans tid”
Tidligere provst og sognepræst emeritus
Karsten A. Woll, Brønshøj, fortæller denne
eftermiddag om den folkekære komponist H.
C. Lumbyes liv og virke og spiller nogle af hans
stadig iørefaldende og elegante musikstykker.
Vel mødt til en spændende musisk eftermiddag. Kaffe og kage kr. 20,00.
Nyt fra præsten
BABYSALMESANG I NR HERLEV SOGNEGÅRD
Babyer søges!
Babysalmesang er sang og rytmik,
hygge og bevægelse for børn mellem
3 mdr. og 1 år sammen med forældre.
Nærmere information og tilmelding til Charlotte Chammon [email protected] / tlf. 48265253.
MINIKONFIRMANDER
Igen i år bliver der tilbudt mini-konfirmandundervisning i Uvelse sognegård og kirke for
4. klasses elever.
Det vil blive følgende tirsdage: 26/1, 2/2, 23/2,
1/3, 8/3 og 15/3 2016.
Alle dage fra kl. 14.15 –
16.00.
Tilmelding til Anette Nybo
[email protected] / 20829361
KONFIRMANDER 2016
Årets konfirmationsforberedelser er godt i
gang, og holdet konfirmeres Bededag, den
22. april 2016 og, ikke følgende søndag, som
tidligere udmeldt, men lørdag, den 30. april
2016 – efter konfirmandernes ønske.
FERIE- OG FRIDAGE
Præsten har fri/er på kursus den 1. januar og
4. – 8. januar 2016.
Embedet passes af sognepræst Charlotte
Chammon, Nr. Herlev.
Nyt fra menighedsrådet
”Klippedamerne” i sognegården er godt i gang
med at producere årets juletema/julepynt
”jule-træ”, som vil blive udleveret til menigheden efter gudstjenesterne juleaften.
Nyt fra menighedsrådet
BYENS 80+
Traditionen tro, vil Uvelse Kirke igen
i år give en lille julegave til byens 80+
med ønsket om en rigtig glædelig jul.
GRANDÆKNING PÅ KIRKEGÅRDEN
I år vil graverteamet udføre
granudsmykningen af gravene
inden 1. søndag i advent.
Siden sidst
KIRKER OG MESTERVÆRKER PÅ SYDSJÆLLAND
Kirkeekskursion den 20. oktober 2015 til Faxe,
Præstø, samt Næstved og Omegn.
Turen foregik med den kyndige turguide
Birgitte Beck, og kirkerne var udvalgt for at
berige os med kendskab til moderne kirkeglaskunst, samt fantastiske billedskærerarbejder fra Abel Schrøders værksted i Næstved.
Første stop var Faxe Kirke. Her kunne nogle
velbevarede kalkmalerier med drabelige
motiver i våbenhuset ikke passeres i tavshed. I
selve kirkerummet er det Peter Brandes to vinduer, som er en del af alterudtrykket, der gør
Faxe Kirke interessant. Derefter blev der tid til
et kig ud over det imponerende Faxe Kalkbrud.
I den spændende Holsted Kirke fra 2001 har
man indtryk af, at kirkeskibet er lagt på tværs
for at rumme Maja Lisa Engelhardts store altervæg. I kirken er en smuk døbefont fra 1370,
der har fået ”ben” og et dåbsfad i bronze
ligeledes skabt af Maja Lisa, hvilket bringer
fonten i harmoni med den moderne kirke.
Side 5
Siden sidst
Efter frokost gik turen til Herlufsholm Kirke,
hvor pastor emeritus Ejlif Kristensen fortalte
om kirken og dens historie. Det overordnede
indtryk var omfangsrige træskærerarbejder,
samt Herluf Trolle og Birgitte Gøyes våbenskjolde og naturligvis deres gravmæle bag
alteret. De nye tekstiler af Martin Nannestad
Jørgensen fra 2013 specielt omkring alteret er
meget smukke og gav alt ”træværket” et lille
løft.
I Næstved by besøgte vi Skt. Mortens Kirke,
der har en rigt udskåret altertavle af Abel
Schrøder d.y. Endelig så vi Vejlø Kirke, hvor
altertavlen ligeledes er lavet af Schrøder
familien i 1669 og prædikestolen fra 1668, der
bæres af en lidet køn, nøgen heks.
Turen sluttede på Per Hebsgaards glasværksted, hvor han gav os en grundig orientering i
de forskellige glasteknikker. Dette glasværksted
er et af de få, der er tilbage i Danmark. Deres
samarbejde med de enkelte kunstnere virkede
nært og afgørende for det færdige resultat,
som vi bl.a. havde set eksempler på i de to
første kirker. En berigende og fantastisk tur i
skønt solskin og dejligt selskab.
Edda Phipps
FILM OG FROKOST ”MENNESKER BLIVER
SPIST”
Lørdag den 7. november 2015
20 personer havde en rigtig hyggelig formiddag i biografen i sognegården, hvor vi så filmen ”Mennesker bliver spist” af Erik Clausen.
Sognepræst og filmanmelder Søren Hermansen introducerede filmen, og efter frokosten
blev filmens personer og indhold analyseret og
diskuteret.
En rigtig dejlig tradition.
Side 6
Dåb/Giftemål/Døde
Døbt i Uvelse Kirke
10.10.2015
Oskar Skov Weber
Kurreholmvej 41
Gørløse
Viet i Uvelse Kirke
10.10.2015
Pia Kastrup-Nielsen og Jesper
Hodal
Enghave Park 21
Allerød
Bisat/begravet fra Uvelse Kirke
25.09.2015
Aage Axel Flenstrup
Uvelse
Udstillinger
I november og december 2015 udstiller Sussi
Dorete Fabricius, Hillerød, sine malerier, som
meddelt og illustreret i sidste kirkeblad.
I januar og februar 2016 udstiller fotograf
Lina Liddell, Slangerup sine fotografier.
Se mere på www.uvelsekirke.dk.
Kirkelige vejviser
Kirken
Menighedsrådet
Sognepræst
Anette Kristine Nybo
Henriksen
Stenager 12
Tlf.: 48 27 82 87
Mobil: 20 82 93 61
Mail: [email protected]
Ved ferie/ kursus:
Charlotte Chammon
Tlf.: 48265253
Sekretær til kirkebogføring:
Det fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. sal
3400 Hillerød
Tlf.: 70 23 03 93
Fødselsanmeldelser kan afleveres her
Menighedsrådsformand
Vibeke Hansen
Enggårdsvej 13
Tlf.: 20 65 19 36
[email protected]
Næstformand
Ellen Petersen
Uvelse Park 11
Tlf.: 20326989
[email protected]
Kasserer
Mai Franck
Kirkestræde 20
Tlf.: 48 27 88 88
[email protected]
Organist
Allan Jarmer
Tlf.: 49 14 34 05
[email protected]
Sekretær
Lihta Ammekilde Andersson
Damtofteparken 9
Tlf.: 61869066
[email protected]
Kirkesanger
Johanne Møller Sørensen
Tlf.: 44 34 12 02
[email protected]
Kontaktperson
Else M. Rasmussen
Uvelse Park 9
Tlf. 63 18 63 69
[email protected]
Graver
Heidi Marker Jensen
Tlf. 24 63 21 30
[email protected]
Kirkeværge
Erling Nielsen
Uvelse Park 6
Tlf. 21660675
[email protected]
Kirketjener
Susanne W. Hansen
Bøllemosevej 20
Tlf. 51 43 72 12
[email protected]
Ansvarshavende redaktør: Mai Franck
Layout: i.Consult
Tryk: i.Consult
Omdeling: Lasse & Rasmus Frederiksen
Side 7
Gudstjenester
DATO:
KL:
”De 9 læsninger” m/børnekor
06. december 2. søndag i advent
10.00
Luciaoptog
13. december 3. søndag i advent
14.00
20. december 4. søndag i advent
10.00
24. december
Juleaften
14.00/15.30
25. december
Juledag
10.00
Fællesgudstjeneste
26. december
2. juledag
10.00
27. december
Julesøndag
10.00
06. marts
PRÆST:
Uvelse
Anette Nybo
Uvelse
Uvelse
Uvelse
Uvelse
Anette Nybo
Anette Nybo
Anette Nybo
Anette Nybo
Nr. Herlev
Uvelse
Charlotte Chammon
Anette Nybo
16.00
9.00
Nr. Herlev
Uvelse
Charlotte Chammon
Anette Nybo
16.00
10.00
14.00
Uvelse
Uvelse
Uvelse
Anette Nybo
Anette Nybo
Anette Nybo
10.00
Uvelse
Anette Nybo
Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
10.00
9.00
10.00
10.00
Uvelse
Uvelse
Uvelse
Uvelse
Anette Nybo *)
Anette Nybo
Anette Nybo
Anette Nybo
Midfaste
10.00
Uvelse
Anette Nybo
Fællesgudstjeneste
01. januar
Nytårsdag
03. januar Helligtrekongers søndag Nytårskoncert
10. januar 1. søndag efter h.3.k.
17. januar sidste søndag efter h.3.k.
24. januar
Septuagesima
Familieteater ”David”
31. januar
Seksagesima
07. februar
14. februar 21. februar
28. februar
KIRKE:
*) Kirkefrokost
Ret til ændringer forbeholdes!
Hold dig underrettet via vores hjemmeside
www.uvelsekirke.dk