Lystholm Nyt August, september og oktober 2015.

Center for Ældre og Handicap
Lystholm Nyt
August, september og
oktober 2015.
Plejecenter Lystholm
Lystholm 20
3480 Fredensborg
[email protected]
LyL
Plejecenter Lystholm
Lystholm 20
3480 Fredensborg
[email protected]
Indholdsfortegnelse:
Hilsen fra Centerlederen. .................................................................................................... 3
Forord august 2015 ............................................................................................................ 3
Beboer Nyt ............................................................................................................................ 4
Fødselsdage ...................................................................................................................... 4
Dødsfald ............................................................................................................................. 5
Nye beboere....................................................................................................................... 5
Personale nyt ....................................................................................................................... 5
Nyansat personale ............................................................................................................. 5
Ophørt personale ............................................................................................................... 5
Hilsen fra medarbejdere ...................................................................................................... 6
Aktiviteter i maj, juni og juli ................................................................................................ 9
Hilsen fra Aktivitetsmedarbejder ......................................................................................... 9
Plantedag og en god oplevelse i sommervejret. ............................................................... 10
Mange gode dage sammen med beboerne sommeren 2015. .......................................... 11
Hyggelige dage i Aktiviteten og billard i mandeklubben. .................................................. 13
Det var en Lørdag aften, i Egebo. .................................................................................... 16
Underholdning med Jørgen og Laila ................................................................................ 17
Motionsdag og daglig rehabilitering med beboerne. ......................................................... 18
Manicure i Aktiviteten. ...................................................................................................... 21
Udendørsfællesgymnastik på terrassen i gårdhaven ....................................................... 22
Fælles spisning Sankt Hans dag for beboere og personalet. ........................................... 23
Aktivitetskalender august, september og oktober 2015 ................................................. 25
August: ............................................................................................................................. 25
September:....................................................................................................................... 27
Oktober: ........................................................................................................................... 29
Bemærkning til vores aktiviteter ....................................................................................... 30
Nyt fra Pilebo ...................................................................................................................... 31
Sct. Hans aften i Pilebo .................................................................................................... 31
Lørdagstræning i Pilebo ................................................................................................... 31
Ældrehaverne. .................................................................................................................... 32
Referat af Bruger- Pårørenderådsmøde........................................................................... 33
VÅGETJENESTEN.............................................................................................................. 35
Laila og Jørgen spiller op til sang og glæde. .................................................................. 36
Praktiske oplysninger........................................................................................................ 38
Fodpleje ........................................................................................................................... 38
Tandlæge ......................................................................................................................... 38
Frisør ................................................................................................................................ 38
Madplan ........................................................................................................................... 39
Café.................................................................................................................................. 39
Dæk og slanger til kørestole ............................................................................................. 39
Gudstjeneste om søndagen. ............................................................................................ 39
Konkurrence. .................................................................................................................... 40
Lystholm Nyt redaktion ..................................................................................................... 42
2
Hilsen fra Centerlederen.
Forord august 2015
Kære Alle på Lystholm.
Jeg håber I alle nyder sommeren, selv om den vist må
siges at være noget omskiftelig…
Jeg vil kort informere om vores økonomi, der er noget
presset i år, da beboere og pårørende kan komme til
at mærke følger af besparelser.
Ud over det årlige prioriteringsbidrag på 2% (penge vi skal spare hvert år på
Lystholm ved at effektivisere på driften) – og som vi har imødegået ved at lave
en omlægning af medarbejdernes arbejdstider fra august, så vi fremover bruger
færre vikarer - besluttede politikerne i maj måned, at vi helt skal stoppe med
at bruge eksterne vikarer, og besparelse for dette blev indregnet i vores budget
for i år.
For at nå vores nye budgetmål skal vi derfor spare på alle områder, vi kan – og
må nogle dage klare dagens opgaver med færre medarbejdere på arbejde. Det
forsøger vi at gøre, så det mærkes mindst muligt for vores beboere, men der vil
være dage eller tidspunkter, hvor vi ikke kan levere den service, vi gerne vil.
Prioriteringen sætter den daglige pleje af beboerne højest – men der kan
forekomme dage hvor vi eksempelvis må udskyde en rengøring eller aflyse en
aktivitet, hvis der mangler medarbejdere på arbejde.
Den fælles sommertur blev aflyst, da den ville koste både direkte omkostninger
til bus/indgang/mad – og mange personaletimer, som vi ikke kan undvære i
plejen (og ikke kan erstatte af vikarer).
Jeg håber på jeres forståelse for, at vi, der arbejder på Lystholm, gør hvad vi
kan for at skabe den bedst mulige hverdag for vores beboere, indenfor de
rammer der er besluttet for os. Vi forventer at vores økonomi for 2016 vil være
mindre sårbar som følge af både den omlægning, vi har foretaget fra august
måned i år, og kommunens generelle økonomiske situation, som forventes at
være stabiliseret.
Udfordringer – og løsningsmuligheder/gode idéer - vil selvfølgelig løbende blive
drøftet i Beboer- og Pårørenderådet.
Mange hilsner
Charlotte Dyrby
3
Beboer Nyt
Fødselsdage
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
4
22. august
26. august
10. september
19. september
24. september
25. september
2. oktober
28. oktober
Leif Clausen
Inge Jytte Jørgensen
Agnes Marie Denager
Gunhild Petersen
Merete Valdorf-Hansen
Tove Thomsen
Inger Marie Jensen
Anna Marie Clausen
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
20A
13
4B
19
10
4A
24A
4
Dødsfald
Karen M. Christensen
Bolig 7
Inger Merete Hansen
Bolig 5
Inge Jenning
Bolig 11
Elly Kunigunde Nielsen
Bolig 20C
Nye beboere
Poul Wøidemann
Boilg 7
Leif Andersen
Bolig 26
Oda Kirstine Kristiansen
Bolig 5
Bjarne Karlsen
Bolig 11
Personale nyt
Nyansat personale
Navn
Diana Funder
Katrine Mæhl-Christensen
Tom Damkier Hansen
Pia Sørensen
Maria-Magdalene Gervecio
Vinitha Jayapalan
Simone Ortved Sebbel
Jonna Andersen
Zita Freiberga
Anna-Marie Johannesson
Lone Wittendorff Neira
Chrysoula Georgiou
Henrik Tügel Hansen
Carina K. Forsberg Madsen
Christina Krogh-Schlichter
Sted
Admin.
Pilebo
Bøgebo
Bøgebo
Egebo
Egebo
Egebo
Pilebo
Pilebo
Pilebo
Pilebo
Køkkenet
Køkkenet
Pilebo
Bøge-/Egebo
Starter
Bemærkninger:
1. maj 2015
6. maj 2015
1. juni 2015
1. juni 2015
1. juni 2015 Indtil 31.8.15
15. juni 2015
1. juli 2015 Indtil 9.9.15
1. juli 2015
1. juli 2015
1. juli 2015
15. juli 2015
1. august 2015
1. august 2015
1. august 2015
1. august 2015
Ophørt personale
Navn
Lisbeth Dyrløv Andersen
Karina Jørgensen
Sted
Bøgebo
Pilebo
Sidste arbejdsdag Bemærkninger:
30. april 2015
30. april 2015
5
Vibeke Ann Larsen
Hanne Vinum
Christina V. Møller
Nina Sarring
Pia Eskildsen
Liselotte A. Østergaard
Katharina Cordrey
Vibeke Grothen
Pilebo
Egebo
Pilebo
Pilebo
Egebo
Pilebo
Pilebo
Pilebo
31. maj
31. maj
30. juni
30. juni
30. juni
31. juli
31. juli
31. august
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Hilsen fra medarbejdere
Kære alle sammen,
Jeg hedder Haleh jeg kommer fra Iran, er
47 år og er uddannet som social og
sundhedsassistent i 2012. Jeg er fast
ansat i Bøgebo som aftenvagt fra 1 maj
2015. Jeg kommer fra Egebjerge
(dement afdeling) i Gentofte, hvor jeg
arbejdede med psykisk demente borgere.
Det var rigtig spændende og
udfordrende, men jeg vil glæde mig
meget til at arbejde i somatisk plejehjem
og udvikle min faglige viden.
Privat bor jeg i Hørsholm, jeg
er gift og har to piger som er 14 år og 11 år. I min fritid går jeg
ture i den smukke natur omkring hjemmet. Jeg glæder mig til at
hjælpe og støtte ældre mennesker både psykisk og fysisk behov.
Jeg ser positive frem til at lære alle beboere og kolleger af kende.
Kærlig hilsen
Haleh
Hej alle sammen,
Jeg hedder Tom og er fastansat i
Bøgebo som aftensvagt som Socialog sundhedshjælper.
Jeg har arbejdet mange år i
hjemmeplejen i Fredensborg.
Jeg ser frem til udfordringen på
plejecentret og glæder mig til at lære
alle beboere at kende og ser frem til
et positivt samarbejde med mine
kollegaer.
Mange hilsner
Fra Tom
6
Hej alle
sammen
Jeg heder
Diana Funder,
er 47 år
uddannet
social- og
sundhedsassistent og kommer fra en
stilling i Hillerøds hjemmepleje
hvor jeg har været de sidste 10
år. Jeg startede 1.maj som
Koordinator på Lystholm hvor jeg
har fået en fantastisk god
modtagelse fra alle, selv om der
har været travlt op til ferien.
Privat er jeg gift, bor i Hillerød og min fritid bruger jeg gerne med lange gå ture
og mine kreative projekter.
Jeg har været glad for at starte på Lystholm og glæder mig til samarbejdet i
fremtiden.
Hilsen Diana
7
Kære alle
Jeg hedder Saima Malik og
jeg er SSH-elev. Jeg startede
på min praktik her på
Lystholm i Egebo den 1. juni.
Jeg er meget glad for alle
mine kolleger og min chef. De
er meget søde og
hjælpsomme.
Jeg bor sammen med min mand og vores 2 børn- en datter på 9 år og en søn
på 6 år. Jeg interesserer mig meget for uddannelsen, både for mine egne børn,
men også i et bredere perspektiv, hvor jeg anskuer uddannelse som vejen til et
godt liv. Jeg vil meget gerne tage social og sundheds hjælperuddannelse, fordi
der er mange muligheder for at finde arbejde der. Når jeg bliver færdig, vil jeg
også tage social sundhedsassistent uddannelse.
Jeg stammer fra Pakistan. I Pakistan underviste jeg på frivillig basis fattige børn
i at læse og skrive. Jeg er meget interesseret i fremmede kulturer, hvilket
formentligt stammer fra min stærkt internationalt orienterede familie. En stor
del af min barndom blev tilbragt i Qatar i 13 år, hvor min far arbejdede. Denne
interesse og nysgerrighed for samfundet, der adskiller sig fra mit oprindelige,
var også den, der førte mig til Danmark for snart ti år siden. Da jeg er meget
fokuseret på kvalitet, vil jeg gerne være en del af et center, der sætter høje
forventninger til service og ydelser. Derudover interesserer jeg mig meget for
omsorg til ældre mennesker.
Jeg arbejder med stærkt engagement på min arbejdsplads, så jeg har brug for
at føle, at mit job er meningsfuldt og har en positiv samfundsmæssig effekt.
Jeg ser frem til at lære alle beboere at kende og et godt samarbejde med mine
kollegaer på Egebo. Jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag.
Med kærlig hilsen
Saima
8
Aktiviteter i maj, juni og juli
Hilsen fra Aktivitetsmedarbejder
Kære alle på Lystholm og læsere af Lystholm Nyt.
Som du kan se har vi nået at lave mange gode aktiviteter
denne sommer.
Selvom vejret har drillet en del i starten af sommeren, har vi alligevel flere
gange fundet gode solskindage, hvor vi har kunne nyde det udendørs.
Vi har haft udendørs gymnastik i gårdhaven, mange gode cykelture med vores
parallelcykel sammen med cykelpilot Jens. Personalet og pårørende tager ofte
selv initiativ og bruger vores cykel når vejret har været fint nok til det.
Da vi desværre har måttet aflyse vores fællesudflugt denne sommer, har vi i
stedet forsøgt at lave flere gode oplevelser og aktiviteter for beboerne både
inden- og udendørs. Personalet har forsøgt at prioritere mere tid til at gå ture
med beboere og sat fokus på daglig rehabilitering.
Vi har afsluttet vores projekt med Mindful musik, og vi håber at vi i fremtiden
får mulighed for at starte projektet op igen.
Vi har fortsat et godt samarbejde med Ældresagen, Røde Kors og pårørende
omkring forskellige aktiviteter.
Vi har stadig Mandeklub mindst en gang om måneden, her mødes vi, både
mænd og kvinder, i spillelokalet og hygger os.
Vi har nu planlagt vores efterårsfest, det bliver torsdag den 8.oktober.
Alle vil hører nærmere om festen senere.
Jeg er ked af at måtte meddele at vores frivillige Birte Kjær Jensen er
død og vi vil savne hende for mange gode stunder med hendes oplæsning.
Vi mangler nu en god oplæser og jeg vil hermed opfordre til at nogen vil melde
sig som frivillig oplæser for vores beboere.
Pårørende, vores centerleder Charlotte og jeg er enige om at
vi snart skal starte en forening - Lystholms Venner - her i
huset. Foreningens formål vil være at skaffe økonomi til flere
aktiviteter for beboerne hele året rundt. Alle er velkommen til
at kontakte mig på tlf. 72 56 30 63 som frivillig til aktiviteter
og som medlem af Lystholm venner.
Jeg ønsker alle en god sensommer og efterår.
Kærlig hilsen Wasna K. Hansen, Aktivitetsmedarbejder.
9
Plantedag og en god oplevelse i sommervejret.
Mandag den 11.maj havde vi planlagt sammen med pårørende og beboere, at
plante blomster i krukker i gårdhaven. Vi havde købt mange forskellige
sommerblomster. På grund af blæsevejret var det kun Bent og Lisbeth der
vovede sig ud og plante blomster,mens andre beboere kiggede med indefra.
Alle glædes over at se blomster i haven.
Inger Marie og Lilly sidder med sommerhat
på og hygger sig i aktiviteten.
Lisbeth og Wasna hjælper hinanden med at
plante alle blomster i krukker der skal stå
rundt omkring på terrassen i gårdhaven.
10
Mange gode dage sammen med beboerne sommeren 2015.
I Bøgebo sad beboerne på terrassen, hvor der blev plantet flotte blomster i
forskellige farver.
Ajse og Ranghild nyder sommervejret på egen terrasse og fik en god snak. De
vinker til hinanden om eftermiddagen.
Der var mange
udendørs aktiviteter, når vejret
er godt.
Efter beboerne
har lavet kroppens øvelser og
alle har spillet,
sluttede vi af
med lidt
massage. Så
gjorde alle glade.
Maria kom også forbi for
at hjælpe med at spille
bold sammen med Bent,
Solveig, Ivan, Poul og
Inger Marie
11
Vi fokuserer meget på
vores daglige
rehabilitering i
samarbejde med
beboerne.
Sven og Malene kom
fobi i aktiviteten. Sven
ville prøve at spille
dart og det gik godt.
De andre beboere
hyggede sig med at se
en god film og nyde
deres
eftermiddagskaffe.
I dag tog vi fine sommerhatte på. Vi har mange flotte hatte i vores aktivitet.
Det var Freja og Nicole, vores SSH elever, der havde lavet
hatteklubarrangementet .
Vi byder alle velkommen til Oda i Bøgebo, bolig 5. Oda blev præsenteret og fik
en venlig og positiv modtagelse af de andre beboere.
Det er første gang Oda, var med i aktiviteten. Oda var meget begejstret og
synes det var hyggeligt. Oda har sagt til personalet at de endelig skal huske, at
hente hende næste gang der
er aktivitet.
Oda og Birgitte havde en god
snak på vej hjem om dagens
oplevelser. Og Oda fik sin
daglige motion.
Oda og Birgitte hyggesnakker
på vej hjem.
12
Hyggelige dage i Aktiviteten og billard i mandeklubben.
Om formiddagen mødte vi op og lavede dejen til boller.
Her laver Ajse og Inge Marie boller. De skal bruges til eftermiddagshygge
sammen med mandeklubben i billardlokalet i Bøgebo.
En gang i mellem får vi rabarber fra Tove og Bents familie.
Her er Ajse, Inge Marie og Elinor i fuld gang med at snitte rabarber til at laver
en lækker kage med puddersukker og flødeskum – uhm...
13
Oscar er på besøg hver
anden torsdag i både
Egebo, Bøgebo og Pilebo
Erling og sin besøgsven, Frank fra Røde Kors, hygger sig i godt selskab med
hinanden hver onsdag.
14
Billard i Mandeklubben
Endnu en god gang billard.
Leif fra Egebo spiller med for første gang og har inviteret sin søn med.
Det var en tæt kamp men Ivan vandt kampen (som han plejer).
Vi spiller mindst en gang om måneden, og nu er der mange mænd i huset og vi
håber at der er flere – også pårørende - der har lyst til at spille med fremover.
Damerne og de mænd der ikke
spiller med, hepper og hygger sig
med dejlig kaffe og kage i
spillelokalet.
Ajse, Ragnhild og Bent hygger sig i
godt selskab og Bent følger med i
Billardspillet.
15
Det var en Lørdag aften, i Egebo.
Vi startede lørdag
eftermiddag med at købe
ind til 2 store dejlige
lagkager, da vi kom
tilbage med alle varerne
aftalte vi med 2 meget
villige og friske damer,
Thora og Solveig, at det
var dem der skulle lave
lagkagerne.
Det vakte vild glæde og
begejstring hos de øvrige
beboere, så der blev
hurtigt fuldt hus omkring
bordet.
Da Leif hørte, at vi skulle
lave lagkage og måske
spise lidt flødeskum, ville
han rigtig gerne med ud.
Der blev ikke kun lavet
lagkager, det blev også til
flødeskum kamp. Leif,
Thora, Solveig, Mette og
Elinor endte med
flødeskum på næsen.
Vi spiste lagkagerne efter aftensmaden i dagligstuen, mens vi grinede og så
Dirch Passer film.
16
Underholdning med Jørgen og Laila
En tirsdag hver måned kommer vores
frivillige Jørgen og Laila og spiller
klaver og synger sammen med
beboerne.
Jørgen fortæller og introducere os for de sange vi
skal synge og er meget
underholdende og der er
en rigtig god stemning
og godt humør blandt os.
Beboerne glæder sig til
næste gang Jørgen og
Laila kommer.
17
Motionsdag og daglig rehabilitering med beboerne.
Til daglig rehabilitering sætter vi fokus på
beboernes selvhjælp til dagligdagens gøremål i
samarbejde med den enkelte beboer,
personale og pårørende.
Younan og Kirsten er på Parallelcykelstur med
Wasna for første gang.
De syntes det var hårdt men også rigtig sjovt
at komme rundt på hele centret og udendørs.
Kirsten glæder sig allerede til næste gang.
Hver uge har vi motionsdag sammen med
beboerne.
Nogle gange går vi tur, andre gange cykler vi
på vores røde parallelcykel.
Sven og Jens hygger sig på en
cykeltur.
18
Ragnhild og Oda er for første gang udendørs på parallelcyklen sammen med Jens og
Wasna. De var omkring Lystholm og besøgte pensionistshaverne på vejen.
Mette og Ranghild møder
hinanden udenfor.
Oda var glad for sin
cykletur og ville gerne med
næste gang.
I dag er Bitten, Ellinor, Mette
og andre beboere selv på vej til
aktiviteten til daglig motion
19
Vores cykelpilot Jens kommer hver uge og cykler eller går en tur med beboerne.
Personalet deltager også disse dage med gåture, cykling
på parallel- og motionscykler mm. Her Tove og Nicole har
haft en god motionstur.
Ajse skulle også prøve cyklen rundt omkring
Lystholm sammen med vores cykelpilot
på motionscyklen.
Om eftermiddagen er Thora og Wasna på vej ud på
en frisk cykeltur rundt omkring Lystholm
.
20
Manicure i Aktiviteten.
En gang om måneden er
der tilbud om manicure,
makeup, klipning og
ansigtspleje for beboerne
– både mænd og kvinder.
Her får damerne ordnet
negle og sat hår som i en
frisørsalon.
Bitten har fået sat hår og lagt makeup og hun var glad for resultatet og
forandringen.
Ella har også fået en tur i frisørstolen og resultatet er smadder flot
Oda har været med til manicure og fået ordnet negle og har fået neglelak på.
Hun blev så glad for farven og er det samme er Ellinor.
21
Udendørsfællesgymnastik på terrassen i gårdhaven
Den 12. juni skinnede solen og det var dejligt varmt sommervejr.
Det var første gang i år at beboerne kunne komme udenfor og lave gymnastik.
Alle var glade og vores SSH-elev Saima, var med til opvarmning og alle øvelserne i
sommervarmen.
Wasna havde købt et dartspil
med magneter, som ikke var
farligt for beboerne, så alle
kunne spille og være med.
Det blev rigtig sjovt og alle så
ud til at kunne lide den.
Efter at alle har
haft de forskellige
aktiviteter,
afsluttede vi med
afslappende
musik, vi dansede
lige som vi havde
lyst til og alle
havde haft en god
oplevelse i det
dejlige vejr.
22
Fælles spisning Sankt Hans dag for beboere og personalet.
Den 24. juni havde Lystholm traditionen
tro fælles frokost Sankt Hansdag.
Der var flot dækket op i Cafeen med
flotte duge, blomster og lys på bordene. Alle var i festhumør og der var en god
stemning for beboere og personale. Der var også inviteret gæster.
Vores Centerleder Charlotte bød alle velkommen til en dejlig middag med god
mad, vin og hyggeligt samvær.
23
For mange af beboerne var det første gang at de deltog i fællesspisning og de syntes at det
var hyggeligt og festligt og glæder sig til næste fest.
Vi vil gerne sige tak til køkkenpersonalet som havde lavet fantastisk dejlig mad
og smuk borddækning denne dag.
24
Aktivitetskalender august, september og oktober
2015
August:
Uge
31
32
33
34
Dag
Dato
Sted
Bemærkninger
Lørdag
Søndag
1
2
Mandag
3
Kursus
Tirsdag
4
I aktiviteten
Onsdag
5
Fælles
Torsdag
6
Fælles
Aktivitetsmedarbejder Wasna på kursus.
Kl.10.45-11.45: Jørgen og Laila kommer og
spiller klaver og synger sange med vores
beboere. (obs! Aktivitetsmedarbejder Wasna
på kursus)
Motionsdag: udendørs/indendørs for beboere,
går en tur eller cykler.
Besøgshunden Oscar kommer i dag.
Fredag
7
I aktiviteten
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik for beboere
Lørdag
Søndag
8
9
Mandag
10
Tirsdag
11
Fælles
Onsdag
12
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
13
14
15
16
17
18
Onsdag
19
I aktiviteten
Torsdag
20
Fælles
Fredag
21
I aktiviteten
Lørdag
Søndag
22
23
Mandag
24
I aktiviteten
I aktiviteten
Kontor
I aktiviteten
Fælles
udflugt
Formiddag: hygge med kaffe, te, frisk frugt og
en god film i aktiviteten.
Om eftermiddagen er der motion sammen med
Wasna og Jens, vores cykelpilot.
Formiddag: damerne laver æblekage til
eftermiddagskaffe på terrassen.
Eftermiddag: vi spiller dart i gårdhaven.
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik for beboere.
Wasna er på kontoret – planlægning.
Kl.10.45–11.45: Monikas stoledans.
Kl.11.30-15.30: Der er smart tøj fra Britts
Butik.
Eftermiddag: hygge med kaffe og kage.
Besøgshunden Oscar kommer i dag.
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik for beboere.
Tur til Helsingør og med Scandlines færge til
Helsingborg sammen med beboere og
pårørende.
25
Tirsdag
25
Onsdag
26
Torsdag
Fredag
27
28
Lørdag
29
Søndag
30
Mandag
26
31
Fælles
I aktiviteten
Mandag
I Bøgebo
Motionsdag: på tur eller på cykler, Jens vores
Frivillig kommer i dag.
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastikfor beboere
Formiddag: kreative ting i aktiviteten.
Eftermiddag: Mandklubben er i Bøgebo og
spiller billard, damerne er med og hygger med
kaffe og kager.
September:
Uge
36
37
38
39
Dag
Dato
Sted
Tirsdag
1
Onsdag
2
Torsdag
3
Fælles
Fredag
4
I aktiviteten
Lørdag
Søndag
Mandag
5
6
7
I aktiviteten
Tirsdag
8
I aktiviteten
Onsdag
9
I aktiviteten
Torsdag
10
Fredag
11
Lørdag
Søndag
12
13
Mandag
14
I aktiviteten
Tirsdag
15
I aktiviteten
Onsdag
16
I aktiviteten
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
17
18
19
20
21
22
Fælles
I aktiviteten
Fælles
I aktiviteten
I aktiviteten
Onsdag
23
I Cafeen
Torsdag
Fredag
Lørdag
24
25
26
I aktiviteten
Bemærkninger
Motionsdag: sammen med vores cykelpilot
Jens og Wasna.
Besøgshunden Oscar kommer i dag.
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik for
beboere.
Manicure for beboere hele dagen
Kl.10.45-11.45: Jørgen og Laila kommer og
spiller klaver og synger sange sammen med
vores beboere.
Blomsterbinding - kom og være med og lave
sin egen buket.
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik for
beboere.
Håndarbejde: – kreative ting - vi laver
smykker og kunstige blomster.
Kl.10-45-11.45: Monika stoledans.
Formiddag: maling, strik og hækler.
Eftermiddag: Jens kommer og går en tur eller
tager på cykleture.
Besøgshunden Oscar kommer i dag.
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik for beboere
Wasna er på kontoret – planlægning.
Kl.10.30-13.30: Damernes Butik kommer og
fremviser smart tøj for damer og herre.
Eftermiddag: motion for beboere.
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik for beboere
27
Søndag
40
28
27
Mandag
28
Fælles
Hele dagen i aktivitetslokalet - vi begynder at
laver bordkort til efterårsfesten. Kom med og
lav et bordkort til dig selv og til dine gæster.
Tirsdag
29
Fælles
Kl.10.45-11.45: Monika stoledans.
Onsdag
30
Bøgebo
Formiddag: Wasna på indkøb.
Eftermiddag: mandeklubben spiller billard i
Bøgebo sammen med Ivan, Jens, Bent, Leif,
Poul og Sven og der er kaffe til alle.
Oktober:
Uge
Dag
Dato
Sted
40
Torsdag
Fredag
Lørdag
1
2
3
Fælles
I aktiviteten
Besøgshunden Oscar kommer i dag.
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik.
Søndag
4
I aktiviteten
Vi laver bordkort og folder servietter til
vores efterårsfest hele dagen.
Margit og Wasna bestiller blomster til
festen.
41
42
43
44
Mandag
5
Tirsdag
6
Onsdag
7
Torsdag
8
Fredag
Lørdag
Søndag
9
10
11
Mandag
12
I aktiviteten
Tirsdag
13
Fælles i
aktiviteten
Onsdag
14
I aktiviteten
I Bøgebo
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Søndag
25
Mandag
26
I aktiviteten
Tirsdag
27
I aktiviteten
I aktiviteten
Fælles i
cafeen
I aktiviteten
Bemærkninger
Vi forbereder og laver blomsterbinding til
vores fest i morgen.
Lystholm afholder
Efterårsfest med underholdning
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik.
Formiddag: vi laver vafler.
Eftermiddag: motion med Parallelcykel.
Kl.10.45-11.45: Jørgen og Laila kommer
og spiller klaver og synger sange sammen
med vores beboere.
Formiddag: Wasna kontortid til LH-Nyt.
Eftermiddag: mænd og damer spiller
billard i Bøgebo og der er kaffe og lækre
kager.
I aktiviteten
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik.
Kontor
Wasna kontorarbejde hele dagen.
Fælles
Motionsdag: vi går tur og cykler.
I aktiviteten
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik.
FN-dag.
Sommertid ender.
Udskæring af græskarmænd og koner og
vi pynter op.
29
Onsdag
28
I aktiviteten
Torsdag
29
Aktiviteter
Fredag
Lørdag
30
31
Vi klipper og maler efter beboernes ønsker.
Fortsætter med udskæring af græskar.
Kl.10.45-11.45: Fællesgymnastik med
sange og musik for beboere.
Aften: Lystholm og skolebørn holder
Halloweenfest. Se opslag senere.
Bemærkning til vores aktiviteter
Torsdag d. 8. oktober kl.17.00–21.00
afholdes der efterårsfest i cafeen.
Invitation udsendes senere.
Fredag d. 30. oktober kl. ca.17.00 17.30 - Halloween-aften på Lystholm.
Se opslag senere.
Fællesgymnastik for beboere hver
fredag i aktivitetslokalet.
Monika stoledans hver anden tirsdag.
Vores frivillige fra Ældresagen.
30
Nyt fra Pilebo
Sct. Hans aften i Pilebo
Borgere og medarbejdere i Pilebo havde en hyggelig Sankt Hans aften.
Køkkenet havde sørget for lækker kartoffelsalat og pølser og der blev serveret
rosé vin og dansk vand til maden.
Alle stod samlet ved vinduerne på den lange gang og nød bålet på græsplænen
og sang med på Midsommervisen.
Lørdagstræning i Pilebo
Fra 1. august og resten af året udvides træningen i Pilebo ved hhv.
fysioterapeut og ergoterapeut med 6 timer hver lørdag. Udvidelsen af de
ugentlige træningstimer er finansieret via ældrepuljen. Tiltaget evalueres ved
årets afslutning.
31
Ældrehaverne.
Mange af jer har sikkert set, at der sker noget udenfor Lystholm mod vest. Der
er igen kommet liv i ældrehaverne.
For 3 år siden var vi nødt til at flytte, fordi en ny fløj skulle bygges ovenpå vores
haver. I den tid har vi fået lov at være i Søholm hos 4H-børnene. Derude er der
stadig ældrehaver, men nu har vi startet forfra her med 12 haver indtil videre.
Kommunen har hjulpet os med at få et skur og en overdækning, så vi kan sidde
i tørvejr og nyde vores formiddagskaffe, og har også sørget for, at jorden er
pløjet og fræset, men alle de mange sten har vi selv måttet samle op. Der er
kørt et læs hestegødning ud, som vi selv har revet rundt med.
Det er planen, at der skal sås mange blomster, så vi kan komme ind med en
buket i ny og næ, og vi håber da også meget, at de af jer, som kan køre i
kørestol, vil kigge ud til os. Vi mødes hver onsdag formiddag fra kl. 10 til 12,
afbrudt af en kaffepause.
I haverne dyrker vi mest grøntsager, men også blomster. Og i et par af
haverne, som endnu ikke er blevet udlejet, vil vi dyrke hokaido og squash.
Hokaidoerne er utrolig smukke med deres runde orange frugter. De kan sagtens
laves til suppe, men de pynter rigtig meget.
For enden af haverne vil vi sætte et hegn, hvor der skal vokse bønner op af, og
ud mod stierne mod vest vil vi plante nogle frugtbuske. Så håber vi på besøg af
mange fugle.
Da haverne ikke er udlejet alle sammen, bliver der et stort stykke jord, som
ikke er i brug. Her vil vi så kløver, der vil forbedre jorden til vi engang skal
bruge den.
Endnu har vi kun lagt kartofler, jorden skal være lun før frøene vil spire. Men i
de næste par uger vil I typisk se os bøjet over jorden med hænderne fulde af
frø.
Vi skal nok holde jer orienterede om hvad der sker,
Agenda21’s ældrehaver
Merete S. Larsen og Bente Sonne
32
Referat af Bruger- Pårørenderådsmøde
Referat fra Bruger – Pårørenderådsmøde
ved Pleje– og Aktivitetscenter Lystholm
Onsdag den 18. februar
Kl.15.00 – 16.30
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Valg af ordstyrer
Wasna blev valgt som ordstyrer.
3. Godkendelse af referat fra møde den 19. november
Referatet blev godkendt.
4. Opfølgning fra sidste møde
Charlotte Dyrby orienterede:
Gruppeleder Bøgebo: Gruppeleder Sanne Friborg er fratrådt sin stilling. Sygeplejerske Marianne
Waage er konstitueret i stillingen indtil 1. august. Evt. stillingsopslag vil komme i juni måned, hvis
Marianne ikke bliver fast i stillingen.
Embedslægetilsyn: endelig rapport er ikke modtaget endnu, men vi har fået beskeden, at vi først
får tilsyn igen i 2016. Rapporten fremsendes til rådets medlemmer lige så snart den modtages.
(Obs rapport er modtaget den 19. februar. Udsendes sammen med referatet.)
Kvalitetsudvikling af mad:
Dialoger med centre/modtagere. Der bliver ulighed for 2 årlige samarbejds-/kostmøder med
deltagelse af køkkenleder Margit Schmidt på alle centre/enheder, der modtager mad fra
Lystholms køkken. Vi drøftede, hvilken form vi ville ønske her (Margit med på dette møde hver
gang og et fast punkt? Eller separate kostmøder?). Vi spørger til beboere og pårørendes ønsker
i forbindelse med kommende valg til rådet til april.
Arrangement: I forbindelse med afslutningen af det kvalitetsudviklingsforløb, som køkkenet har
deltaget i sammen med firmaet Enspire, afholdes et arrangement onsdag den 25. februar.
Repræsentanter for centrenes beboer og pårørenderåd er inviteret; Bjørn Barkholt (beboer) og
Susanne Thomsen (pårørende) deltager fra Lystholm.
Tilfredshed med maden: Der blev spurgt til beboernes tilfredshed med den kolde mad?
Beboerne på mødet syntes godt om den kolde mad og syntes den var fint varieret og med
mulighed for at vælge og vælge fra. 1 pårørende oplevede den kolde mad som ensformig.
Forlængelse af sti: Er påbegyndt, ikke færdig endnu. Bjørn følger processen løbende!
5. Nyt fra Lystholm
Lystholm er i gang med at udarbejde årsplaner for 2015. Der tages udgangspunkt i direktionens
mål for 2015 og i forhold, vi vurderer relevante på Lystholm. Beboerrettet skal vi arbejde med i
endnu højere grad at styrke beboernes egne ressourcer (i stedet for ”at servicere”), da det er så
vigtigt at vedligeholde kræfter. Vi skal også i endnu højere grad have fokus på inddragelse og
information af de pårørende, både i forbindelse med indflytning, det aktive hverdagsliv for
beboerne og ex. temaaftener.
6. Kommende arrangementer
Wasna fortæller at vi søger puljepenge til fælles arrangementer mellem centrene. Ved disse
arrangementer sætter det enkelte center pladser af til at nogle beboere fra andre centre (evt. 5
pr. sted) kan deltage sammen med personale.
Vi skal i gang med at planlægge den årlige store sommertur. Rådet drøftede tidspunkt, og
ønsker at vi venter til hen i august, hvor sommerferien er slut og vejret stadig godt. Forslag –
hvor skal vi hen – til Wasna.
33
7. Orientering fra Seniorrådet
Anders Kopping orienterede:
Seniorrådet er optaget af at arbejde mod en udjævning af huslejeniveau. Der er regler der
vanskeliggør dette fra kommunal side, den enkelte skal søge personligt tillæg, hvis økonomien
er trængt.
Seniorrådet vil gå videre med sagen omkring boligstøtte til Ældrerådet. Der bliver fra pårørende
nævnt, at man havde fået en regulering af boligydelsen. Bjørn har undersøgt: Der har været
fejlberegning på nogle boliger. Hver enkelt må være opmærksom på dette.
Fredensborg Kommune skal spare yderligere, og Seniorrådet har udtrykt bekymring for, om
dette ville ramme ældreområdet. Politisk blev det besluttet at friholde ældreområdet, der kommer
større besparelser på handicapområdet.
Sansehaver: Midler fra Ældrepulje. Anders deltager, sammen med Charlotte, fra Lystholm. Der
er kommet 175.000 til både Benedictehjemmet og Lystholm, forventningen er at pengene kun
rækker til projektering i år.
8. Fortsat udvikling af Lystholm
Der bliver spurgt til frivillige, om vi kan rekruttere flere til at hjælpe med aktiviteter? Nogle centre
har mange frivillige, vi har ikke så mange her, beliggenhed er en faktor. Vi har nogle gode
frivillige på Lystholm, bl.a. til musik, banko, cykelpiloter, besøgshunde, mandeklub og
stolegymnastik – og vi er meget interesseret i flere, men det er svært at ”lokke nogen til”. Forslag
om opslag på bibliotek eller i supermarked – det prøver vi.
9. Valg til rådet i april
Vi fastsætter valgdagen til onsdag den 15. april kl. 15.00 i caféen.
Forud for denne dag vil der komme invitationer og informationer ud til beboere og pårørende.
Alle opfordres til at stille op!
10. Evt.
Vask af uldtøj: Spørgsmål fra pårørende. Charlotte orienterer om, at al vask skal foregå i
maskine – pårørende bedes være opmærksomme på, at noget uldtøj (på trods af mærkning) kun
meget dårligt tåler dette. Hvis tøjet regulært er vasket forkert af personalet og beskadiges, skal
man kontakte gruppeleder/centerleder for erstatning.
Tale tydeligt: Det kan nogle gange være vanskeligt at forstå Lystholms medarbejdere, der har et
andet sprog som modersmål. Vi taler om vigtigheden af at tale langsomt – og at alle siger til, hvis
der er noget man ikke forstår.
Nye datoer for møder – fortsat onsdage kl. 15.00-16.30:
 13. maj
 9. september
 18. november
 17. februar 2016.
Med venlig hilsen
Charlotte Dyrby, centerleder
34
VÅGETJENESTEN
Ældresagen i Fredensborg kommune har oprettet en vågetjeneste.
Når livet er ved at ebbe ud, kan det være rart med en ved sin side og en hånd
at holde i.
Vi er en gruppe frivillige, som synes, at ingen skal dø alene. Vi ønsker at skabe
ro og værdighed i den allersidste tid af livet, at være til stede med
medmenneskelighed og omsorg.
Vi ønsker at medvirke til, at pårørende får mulighed for at holde en pause og
lade op.
Vi er et supplement til den omsorg, de professionelle giver, ikke en erstatning.
Vi udfører ikke plejeopgaver.
Gennem kurser er vi klædt på til opgaven. Vi kommer på plejecentre, i
beskyttede boliger og i private hjem.
Vi kan kontaktes på telefon 40 97 95 95
Varme hilsner
Vågetjenesten
35
Laila og Jørgen spiller op til sang og glæde.
Lystholm får hver måned besøg af Laila og Jørgen som underholder med
kendte sange og historier fra sangenes verden.
Sange åbner sindet, og musikken inviterer glæden på besøg.
Sådan har det været for Laila og Jørgen Nielsen i 35 år. ”og sådan fortsætter
det nok i mange år endnu”, fortæller de.
Lige nu har den charmerende duo travlt med engagementer til private
familiefester, hvor de underholder med et festligt rytmisk og varieret program
af populære sange og viser.
Spørger man deres publikum, giver de altid de samme svar:
”Laila og Jørgen har en ganske særlig stil, der løfter stemningen og tryllebinder
tilhørerne med charme og humør. Det er som om de inviterer hjerterne til fest.
Ofte udbryder festens hovedperson: ”Det er den bedste fødselsdagsgave jeg
nogensinde har fået”.
Skriv til mailadressen ”[email protected]”, hvis man har fået lyst til at gøre
festen til noget særligt og vedkommende.
Første gang Laila og Jørgen besøgte Lystholm var midt i den glade
juletid i december 2014. Her fik beboerne et dejligt program af danske
julesange og kendte sange fra Giro 413 i de seneste 50 år.
Nu har Wasna bedt Laila og Jørgen om at spille og synge for til
fællessangene den første tirsdag i hver måned, og beboerne og
personalet på Lystholm fylder aktivitetssalen med glæde og humør,
mens Laila og Jørgen synger og spiller.
36
Om de danske sange
Danske sange skaber fællesskab og glæde hos os alle. De rummer imidlertid
også mange andre positive aspekter. Sangene er skrevet for at fortælle
danskerne om deres egen historie. Der er således en meget spændende historie
om vores Kongesang: ”Kong Christian stod ved højen mast” og ikke mindst om
vores fædrelandssang, ”Der er et yndigt land”, som har en særdeles interessant
og overraskende historie, som styrker historiens bånd til os alle. Derfor vil Laila
og Jørgen i de kommende måneder også fortælle sangens Danmarkshistorie,
når de besøger Lystholm - gerne den første tirsdag i måneden.
Begyndelsen
Deres samarbejde begyndte for 35 år siden. Jørgen havde netop startet et kor i
Lynge, der fik stor opbakning fra lokale sangere, heriblandt Laila og hendes
børn, Helen og Torben og naboens jævnaldrende søn Henri.
Det blev hurtigt til mange engagementer i det lokale miljø, ikke mindst til glæde
for det lokale foreningsliv og de kirkelige højtider – ikke mindst, da de også
startede Allerød Pensionistkor, som i mange år fik lov til at synge i Konfirmandstuen i Lynge Præstegård.
I de følgende år kom der nye strenge på Jørgen og Lailas fælles musikalske
instrument. Det skete på Jægerspris Slot i Margrethe-Salen, hvor Jørgen i flere
år med stor entusiasme dirigerede ”Jægerspris-koret”, som oplevede en
markant tilgang fra Jægerspris Pædagogiske Seminariums dynamiske elever og
lærere.
Senere blev sangere fra Sverige og Norge en del af de musikalske aktiviteter,
ikke mindst i relation til Lynge og Allerød kommunes samarbejde med de
nordiske venskabsbyer.
Det kulminerede blandt andet i 1989 ved den store jubilæumsfest på
Frederiksborg Slot. Her dirigerede Jørgen et stort festivalkor med mere end 300
deltagere fra hele Nordsjælland, akkompagneret af Erik Åkerwalls store og
farverige orkester, der i en lang årrække underholdt ved utallige
fodboldlandskampe i ”Idrætsparken”.
Visens Venner
Et vigtigt element i Laila og Jørgens musikalske virke er deres aktiviteter i
Visens Venner Furesø – se hjemmesiden: www.visensvennerfuresoe.dk
Det er Jørgen, der har skabt hjemmesiden og flittigt holder den ved lige.
Desuden passer Jørgen den lydtekniske side af de mange arrangementer
viseforeningen holder på Ellegården i det gamle Farums hjerte.
Desuden akkompagnerer han Lailas viser, ligesom han selv er en flittig solist
med hovedvægten på danske og nordiske klassiske viser til eget guitar
akkompagnement.
”Visens Venner i Furesø repræsenterer et højt og krævende musikalsk niveau,
som hele tiden stiller store krav til solisternes tekniske og musikalske kvaliteter.
Vi føler, at denne atmosfære giver os de bedst tænkelige udviklingsbetingelser ”
fortæller Laila og Jørgen.
37
Praktiske oplysninger.
Fodpleje
Fpdåæeke
50 56 85 12
Tandlæge
Frisør
Hus 1
Tirsdag den 18. august
Tirsdag den 15. september
Tirsdag den 13. oktober
Hus 2
Fredag den 7. august
Tirsdag den 1. september
Tirsdag den 29. september
Tirsdag den 27. oktober
Datoerne for tandplejens
besøg vil kunne ses på døren
til klinikken.
Anja Britt Andreasen vil gerne
komme her på Lystholm og
ordne hår.
Man ringer selv og aftaler tid.
Priser:
Dame klip + føn
300 – 350
kr.
Herreklip
150 – 300 kr.
Priserne er afhængige af hvor
mange der skal klippes,
krølles pr. gang.
38
Madplan
Månedens madplan vil fremover ikke være at finde i Lystholm Nyt, men bliver
opsat på opslagstavlen ved hovedindgangen og i informationsstativet samme
sted.
Café
I caféen på Lystholm kan du på hverdage købe middagsmad, smørrebrød og tag
selv salatbord.
Maden kan nydes i caféen eller du kan vælge at tage den med hjem
Åbningstider: kl. 11.30 – 13.00
Priser kan ses på opslagstavlen ved hovedindgangen.
Kaffe og the kan købes på alle tidspunkter. Betaling lægges i sparegrisen ved
siden af kaffemaskinen.
Dæk og slanger til kørestole
Dæk og slanger til kørestole skal beboerne på
kommunens plejehjem selv betale for, ganske
som gældende regel for hjemmeboende
kørestolsbrugere.
Nedenstående firma kan rekvireres til at udføre
udskiftning af dæk og slanger:
Handiwork tlf. 29 65 70 35 eller email
[email protected]
Gudstjeneste om søndagen.
Ønsker du at komme i kirke om søndagen kl.
10.30 kan du bestille kirkebilen på telefon 48
48 41 31, senest lørdag kl. 11.00. Den vil så
afhente dig her på Plejecenter Lystholm.
39
Konkurrence.
Vinderen af konkurrencen i maj, juni og juli er: Bent Larsen, bolig 20 – tillykke du vil meget snart modtage en æske chokolade.
Vinderen er trukket blandt de rigtige svar som var indsendt til administrationen.
Løsning var: Bogstavet B
Måneds konkurrence:
Find 5 fejl – se næste side.
Løsningen afleveres i kontorets postkasse senest den 5. oktober 2015
Husk!
Der er gymnastik hver fredag!
40
Navn:
Bolig:
41
Lystholm Nyt redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Centerleder Charlotte Dyrby
I redaktionen:
Centerleder
Charlotte Dyrby
Adm. medarbejdere
Charlotte Harboe
Helle Krag
Kontakt:
Pleje- og aktivitetscenter Lystholm
Lystholm 20
3480 Fredensborg
Tlf. 72 56 20 21
Fax. 7256 2500
Aktivitetsmedarbejder
Wasna Kaewongsa Hansen
Lay-out:
Helle Krag
Charlotte Harboe
Tryk:
Fredensborg Kommunes trykkeri.
Indlæg til Lystholm Nyt modtages med glæde, fra beboere, pårørende og
personale.
Antal tryk 150 stk.
42
43