Kirkeblad sep-nov 2015 - Velkommen til As, Klakring og Juelsminde

Kirkebladet September, Oktober, November 2015
AS-KLAKRING-JUELSMINDE
Det sker...
Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni
2015
Læs om og se flere fotos fra vores tur på:
www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk
Spaghettigudstjenester
Vi vil gerne invitere alle børn 0-8 år til børnegudstjeneste i Juelsminde og Klakring kirker
sammen med forældre. Efter gudstjenesten,
som varer ca. ½ time, følges vi sammen over
i Kirkebakkehuset/Graverhuset og spiser aftensmad. Aftensmaden koster 25 kr. for voksne
- børn spiser gratis. Vi slutter ca. kl. 19.00. Vi
glæder os til at se jer!
Datoer:
2. september kl. 17.30: Friluftsgudstjeneste i
Bugten på stranden ved Daneborg.
Denne aften er menuen pølser, snobrød og kage.
Man skal selv medbringe drikkevarer og alle
spiser gratis!
21. oktober kl. 17.30:
Klakring kirke
18. november kl. 17.30:
Juelsminde kirke
Tilmelding til: Sognemedhjælper Kirsten
Bach-Kristensen, Telefon 2330 7233, Mail:
[email protected]
Steen Munch Hansen, Juelsminde
udstiller i Kirkebakkehuset i august og september. Steen Munch er en farverig person og maler,
der er opvokset i Juelsminde og et kendt ansigt
i lokalområdet. Mød kunstneren i Kirkebakkehuset mandag den 28. september kl. 16-17.00.
Friluftsgudstjeneste i Palsgård Park søndag d.
6. september kl. 10.30
Der inviteres igen til gudstjeneste under åben
himmel i Palsgård Park fælles for de tre sogne.
Kirkens Voksenkor medvirker, og efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe.
Aften for enlige og ældre med spisning,
fællesskab, sang og hygge i Kirkebakkehuset
Vi vil gerne indbyde dig til spisning og fællesskab
i Kirkebakkehuset i efteråret, vi mødes kl. 18.00
og aftenen slutter kl. 20.30
Aftnerne vil også indeholde et lille foredrag, en
aktivitet eller en historie på ca. 15 - 30 min.
Aftnerne er: onsdag den 9. september, den 7.
oktober og den 11. november.
Pris 60 kr. + drikkevarer. Kirkebil kan bestilles.
Tilmelding senest om mandagen inden kl. 12.00
til : Kirsten Bach-Kristensen tlf. 2330 7233 eller
email: [email protected] eller til:
Birgit Plank-Laube tlf. 2262 2554
Har du lyst til at synge i kor?
Korene ved Juelsminde Kirke starter igen efter sommerferien. Nye medlemmer er meget
velkomne.
Børnekor fra 2.-5. kl.: torsdag kl. 14.30-15.15
Juniorkor fra 6. kl. og opefter: torsdag kl. 15.1516.00. Vi øver i Kirkebakkehuset og starter den
3. september.
Voksenkor: torsdag kl. 19.00-21.00. Vi
starter den 27. august og mangler særligt
mænd. Det er gratis at synge i korene. Organist Annelise Corydon Frederiksen, e-mail:
[email protected] / tlf. 4013 5684.
Læs om korets tur i maj til Sydslesvig på vores
hjemmeside: www-as-klakring-juelsmindesogne.dk
2
Det sker...
Carl Nielsen koncert i Juelsminde Kirke søndag d. 13. september kl. 15.00. En musikalsk
billedfortælling
Carl Nielsen ville i år være fyldt 150 år. Carl
Nielsens liv bliver fortalt med et stort digitalt
billedshow ledsaget af nogle af hans skønneste
melodier fra sange, salmer, opera og kammermusik, spillet af Søren Juhl på fløjte og Aksel
Skjoldan på klaver. Aksel Skjoldan og Søren
Juhl har siden 2006 givet omkring 150 koncerter
sammen mest i kirker i hele Danmark. Heraf
har de fleste været musikalske billedfortællinger.
Entré 50 kr.
Vi begynder med kaffe kl. 10.40, og derefter
gudstjeneste/andagt.
Alle er velkomne.
Med H. C. Andersen til Spanien, onsdag d.
30. september kl. 14.30 i Kirkebakkehuset
Birgit Johansen fortæller i et spændende lysbilledforedrag om H. C. Andersens første rejse til
Spanien i 1862 i diligence.
Salmesangsaftener tirsdag d. 15. september
kl. 19.30 i Juelsminde kirke og tirsdag d. 20
oktober kl. 19.30 i Klakring kirke
Kom og syng med Jytte, Annelise, Jette og Erik.
Vi vil lære nye salmer og andre melodier til
kendte salmer og hygge os sammen med musik
og sang en times tid. Der bliver også mulighed
for at synge noget kendt, og vi slutter aftenen
af med kaffe i våbenhuset.
Birgit Johansen
Birgit Johansen, der nu er pensionist, bor i
efterårs- og vintermånederne i Spanien, hvor
hun arbejder i Den Norske Sømandskirke. Men
der har også været tid til på cykel at foretage
den samme rejse som H. C. Andersen gjorde
i 1862. Og det er der kommet en spændende
rejseberetning ud af, som Birgit Johansen i ord
og billeder vil fortælle om.
Alle er velkomne. - Kaffe 20 kr.
Menighedsrådsmøder kl. 17.00
Onsdag d. 16. september i Kirkebakkehuset
Torsdag d. 8. oktober i Klakring Graverhus
Tirsdag d. 24. november i Klakring Graverhus
Højskoleeftermiddag med Jens Rosendal
onsdag d. 7. oktober kl.14.30 i Kirkebakkehuset
Digteren Jens Rosendal vil fortælle om sine
sange og salmer, som vi naturligvis også skal
synge. Mange kender hans kærlighedssang
”Du kom med alt det der var dig”, der er en
af de mest kendte og sungne fællessange i det
folkelige Danmark.
Jens Rosendal, der også kaldes ”Marskens digter”, er den nulevende forfatter, der har flest
sange repræsenteret i Højskolesangbogen.
Alle er velkomne - kaffe: 20 kr.
Sogneaften i Klakring forsamlingshus mandag
d. 21. september kl. 19.30
”Frie fugle på træk”. En humoristisk odyssé med udgangspunkt i fuglene omkring
os. Sammen med forsamlingen synger vi
”fuglesange” krydret med billeder og fuglesnak.
Klaver & harmonika: Arne Ploug. Harmonika,
billeder & fuglesnak: Hans Rytter. Fælles
kaffebord og fællessang. Entre´ 50 kr.
Gudstjenester i Aktivitetscenteret på Birkelund
Onsdag d. 30. september, Nørgaard
Onsdag d. 28. oktober med altergang, Nørgaard
Onsdag d. 25. november, Schiang
Fællesarrangement med Per Stig Møller i
Stouby Multihus onsdag d. 21. oktober kl.
19.30
3
Det sker...
Sangaften på Hellebjerg Idrætsefterskole
torsdag d. 29. oktober kl. 19.30
Igen i år markerer vi Spil Dansk Dagen på Hellebjerg Idrætsefterskole.
Juelsminde Kirkes Voksenkor medvirker i fællessangene og med egne indslag. Koret vil bl.a.
synge forskellige efterårssange og andre danske
sange. Der bliver rig mulighed for fællessang
efter Højskolesangbogen, hvor alle efter kaffepausen kan komme med forslag.
Der er fri entré; kaffe og kage i pausen: 35,kr.
Jytte Kragh håndterer klaveret under fællessangene, medens Annelise Corydon Frederiksen
leder koret og medvirker på violin.
ene afskedsgudstjeneste i Klakring, hvor alle
naturligvis er velkomne.
Carsten Nørgaard har været sognepræst i AsKlakring siden 1981, og når han forlader embedet, er det som en præst, der gennem de mange
år har haft berøring med en meget stor del af
befolkningen i sognene gennem gudstjenester,
dåb, konfirmandundervisning og konfirmation,
bryllupper og begravelser. Derudover er han som
fast afløser for Christian Schiang også kendt af
mange i Juelsminde.
På prædikestolen er Carsten en levende og
udtryksfuld prædikant, som med sin mimik,
sin gestik og ikke mindst sit store teologiske
overblik belyser søndagens tekst fra mange sider. Det være sig bibelcitater, citater af Luther
eller andre store kirkefædre og fortolkere, eller
det kan være litterære paralleller. Carsten er i
sin belysning og tolkning af dagens tekst grundig og alsidig, og de salmer, han vælger - tit de
store, gamle digteres centrale salmer - udgør
oftest en indholdsmæssig enhed med dagens
evangelium.
Carsten er med sit venlige væsen og sin hjælpsomhed meget vellidt både som person og præst
- og altid imødekommende over for dem, der
har brug for ham.
Derfor håber menighedsrådet, at mange allerede nu vil sætte X
i kalenderen den 15.
november for deltagelse
i afskedsgudstjenesten og
den sammekomst, som
vil blive holdt samme
dag. Nærmere herom
senere.
Menighedsrådet
Allehelgensgudstjenester
Allehelgensgudstjenesten er søndag d. 1.
november kl. 16.00 i Klakring kirke. Der er
levende lys i kirken; og i våbenhuset står der
lys, som man efter gudstjenesten kan sætte på
gravstedet.
I Juelsminde kirke er det kl. 10.00, og her vil
der være lejlighed til at tænde et lys, for den,
man har mistet og tænker tilbage på.
Sogneeftermiddag i Kirkebakkehuset om Lise
Munk tirsdag d. 3. november kl. 14.00
Hanne Munk fortæller om sin svigermor Lise
Munk, som i 15 år blev Kaj Munks livsledsagerske og fødte ham fem børn. Da hun som 34årig blev enke, flyttede hun med sine fem børn
til København. Først hen ved 30 år senere fik
hun igen fast bopæl i Vedersø gamle præstegård,
hvor hun fik mange gode år, inden hun døde i
1998. Kaffe 20 kr.
Carsten Nørgaard går på pension.
Sognepræst i As-Klakring, Carsten Nørgaard,
fylder 65 år i november, og han har i den
forbindelse meddelt, at han ønsker at gå på
pension. Afskedsgudstjenesten bliver i Klakring Kirke søndag den 15. november 2015
kl. 10.30. As kirke er fra 1. august lukket på
grund af renovering, så der bliver kun denne
Babysalmesang i Juelsminde eller Klakring
Kirke, første gang ons. d. 18. november
Det foregår nu også i din kirke, onsdage fra kl.
10.30 til 11.30. Hver lektion sluttes med en hyggesnak over en kop kaffe, vi slutter kl. 12.00.
Vi synger, danser og vugger til salmer og børnesange, så babyerne oplever med alle deres sanser.
4
Det sker...
Se YouTube: Baby.Salmesang
Dato og tidspunkt:
Holdet starter onsdag d. 18. november kl. 10.30
og vi slutter ca. kl. 12.00, i alt 8 gange. Det er
gratis at deltage. Et hold består af min. 5 og max.
10 mødre. Tilmelding til: Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen, Telefon 2330 7233, Mail:
[email protected]
mesiden for As, Klakring og Juelsminde kirker
har fået ny adresse:
www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk
Ny graver ved As, Klakring og Juelsminde
kirkegårde
Begravede fra As kirke
Død d.:
10 juni: Christa Ragnhild Hansen
29. juni: Arne Due
29. juni: Kaj Evald Jensen
Begravede fra Klakring kirke
Ingen begravede siden april.
Graver Steen Schartau
Menighedsrådet har ansat ny graver til at varetage de overordnede og administrative opgaver
på kirkegårdene i As, Klakring og Juelsminde
efter Niels-Aage Hedegaards overgang til pension. Steen Schartau er den nye graver; Steen
er 54 år, og har en alsidig baggrund for opgaven,
idet han er uddannet anlægsgartner og har været ansat i forskellige anlægsgartnerfirmaer og
tillige været selvstændig anlægsgartner, så han
har solid viden og erfaring om det gartneriske
og praktiske.
Steen kommer på alle tre kirkegårde efter
behov, og han træffes lettest på mobil 2085
8527 og bedst tirsdag - fred. mellem kl. 9 og
10. Graverkontorets nummer 7569 4647 kan
stadig benyttes.
Graverkontoret har fået ny mailadresse:
[email protected]
Husk venligst at slette den tidligere adresse
([email protected])
Menighedsrådet byder Steen velkommen i
arbejdet!
Begravede fra Juelsminde kirke:
Død d.:
6. april: Helga Marie Sørensen
14. april: Kirsten Marie Rasmussen
15. april: Søren Christian Rasmussen
25. april: Edith Solvejg Hansen
27. april: Bent Skibdal Rasmussen
28. april: Karin Lea Thomsen
11. maj: Marie Katrine Maciejewski
16. maj: Anders Egon Laursen
19. maj: Flemming Trosborg Brandt
22. maj: Jørgen Munk
25. maj: Poul Keller
5. juni: Verner Jacobsen Tougaard
7. juni: Gretha Engbjerg
24. juni: Birthe Julsen
25. juni: Edith Storm
Hjemmesidens adresse
Menighedsrådet gør opmærksom på, at hjem-
5
Gudstjenestetider og kalender
På datoer, hvor kirkens navn ikke er nævnt, er der ingen gudstjeneste
September
Onsdag d.
2.
Søndag d.
6.
Onsdag d.
9.
Søndag d.
13.
Kl.
17.30
Spaghettigudstjeneste i Bugten
10.30
14. s. e. trin.
Friluftsgudstjeneste i Palsgård park
18.00
Fællesspisning for enlige og ældre i Kirkebakkehuset
9.00
10.30
15. s. e. trin.
Juelsminde, Nørgaard
Klakring, familiegudstjeneste
Søndag d.
13.
15.00
Carl Nielsen-koncert i Juelsminde kirke
Tirsdag d.
15.
19.30
Salmesangsaften i Juelsminde kirke
Søndag d.
20.
10.00
10.30
16. s. e. trin.
Juelsminde, Høstgudstjeneste, Kor
Klakring, høstgudstjeneste
Mandag d. 21.
Søndag d.
19.30
9.00
10.30
17. s. e. trin.
Juelsminde, Nørgaard
Klakring, kor
Mandag d. 28.
16.00
Åben maleriudstilling i Kirkebakkehuset
Onsdag d. 30.
14.30
Sogneeftermiddag i Kirkebakkehuset med Birgit Johansen
10.00
10.30
18. s. e. trin.
Juelsminde
Klakring
14.30
18.00
Højskoleeftermiddag i Kirkebakkehuset med Jens Rosendal
Fællesspisning for enlige og ældre i Kirkebakkehuset
9.00
10.00
19. s. e. trin.
Klakring
Juelsminde, Nørgaard
10.00
10.30
20. s. e. trin.
Juelsminde
Klakring, kor
Oktober
Søndag d.
27.
Sogneaften i Klakring forsamlingshus
med Arne Ploug og Hans Rytter
4.
Onsdag d.
Onsdag d.
7.
7.
Søndag d.
11.
Søndag d.
18.
6
Tirsdag d.
20.
19.30
Salmesangsaften i Klakring kirke
Onsdag d. 21.
Onsdag d. 21.
17.30
19.30
Spagettigudstjeneste i Klakring kirke
Fællesarrangement med Per Stig Møller i Stouby Multihus
10.00
10.30
21. s. e. trin.
Juelsminde, Børne- og fam.gudstjeneste, BUSK
Klakring
19.30
Spil Danskdagen på Hellebjerg Idrætsefterskole
10.00
16.00
Alle helgens dag
Juelsminde
Klakring
14.00
Sogneeftermiddag i Kirkebakkehuset om Lise Munk
10.00
10.30
23. s. e. trin.
Juelsminde, Salmesangens søndag, Kor
Klakring
18.00
Fællesspisning for enlige og ældre i Kirkebakkehuset
10.30
24. s. e. trin.
Klakring, afskedsprædiken, kor
17.30
Spaghettigudstjeneste i Juelsminde kirke
Søndag d.
25.
Torsdag d. 29.
November
Søndag d.
1.
Tirsdag d.
3.
Søndag d.
8.
Onsdag d. 11.
Søndag d.
15.
Onsdag d. 18.
Søndag d.
22.
9.00
Søndag d.
29.
9.00
10.00
December
Søndag d.
6.
9.00
Sidste søndag i kirkeåret
Juelsminde, U. Dige
1. søndag i advent
Klakring, Schiang
Juelsminde
2. søndag i advent
Juelsminde, U. Dige
Kirkebil tlf. 7026 0027
kan bestilles til gudstjenester inden kl. 16 fredag før
gudstjenesten og til kirkelige arrangementer inden kl.
16 dagen før arrangementet. Menighedsrådet afholder
udgiften.
7
Adresser
Sognepræst i As-Klakring: Carsten Nørgaard, Kirkholmvej 12, 7130 Juelsminde,
tlf. 7569 0150, mail: [email protected]
Sognepræst i Juelsminde: Christian Schiang, Kirkekontoret, Kirkebakken 2,
7130 Juelsminde, tlf. 7569 3074, mail: [email protected]
Graver: Steen Schartau, træffes på Graverkontoret, Kirkebakken 2, 7130 Juelsminde
eller på kirkegården tirsdag - fredag kl. 9.00 - 10.00, tlf. 7569 4647 eller
mob. 2085 8527, mail: [email protected]
Organist i Juelsminde: Annelise Corydon Frederiksen, Grønvej 33, 7130 Juelsminde,
tlf. 4013 5684, mail: [email protected]
Sognemedhjælper: Kirsten Bach-Kristensen,
tlf. 2330 7233, mail: [email protected]
Menighedsrådsformand: Søren Kallestrup, Hvedevænget 9, 7130 Juelsminde,
tlf. 7569 4712, mail: [email protected]
Kirkeværge, Klakring kirke: Rita Gundesen, Klakringvej 52, 7130 Juelsminde,
tlf. 7569 4019 / 2463 7247, mail: [email protected]
Kirkeværge, As kirke: Ellen Valentin Dam, Birkemosevej 3, 7130 Juelsminde,
tlf. 7569 0348 / 2286 6683, mail: [email protected]
Kirkeværge, Juelsminde kirke: Irma Ravn Olesen, Rousthøjsparken 53, 7130 Juelsminde,
tlf. 5174 3328, mail: [email protected]
Kirkernes hjemmeside: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk
Kirkebladet udgives af As-Klakring-Juelsminde menighedsråd.
Redaktion: Else Margrethe Friis-Nielsen, Birgith Kruse,
Carsten Nørgaard (ansvarsh), Christian Schiang.
Tegninger: Gerda Blaabjerg.
Gudstjenester og kirkelige arrangementer i Danmark: www.kirku.dk
Forsidefoto: Japansk løn på Juelsminde kirkegård. Foto: Søren Kallestrup