Hellevad-Egvad Sogne

Hellevad-Egvad
Sognenyt
Kirke • skole • foreninger
Indhold: side 2
Aktivitetskalender:
Hellevad side 24
Egvad side 25
Redaktionelt: bagsiden
www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk
September - november 2015 I Årgang 9 - nr. 35
Indhold
Fra menighedsråd og præst
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Gudstjenester ......................................... 3
Hellevad Børneunivers ......................... 18
Særlige gudstjenester ............................ 4
Hellevad Open Air ................................ 19
Kirkeinfo ................................................ 10
Hellevad Jagtforening ........................... 20
Siden sidst .............................................. 14
Hellevad Hyggeklub .............................. 20
Menighedsråd ........................................ 15
Hellevad Husmoderforening ............... 21
Hellevad Ringriderforening ................. 22
Pokalringridning i Hellevad ................. 23
Hellevad Idrætsforening ....................... 26
Hellevad Beboerforening ..................... 30
Hellevad 4H ........................................... 32
Hellevad-Egvad Pensionistforening ..... 33
Fra foreninger i Egvad Sogn
Nr. Hostrup Forsamlingshus ................. 34
Nr. Hostrup-Hus .......................................36
Egvad-Hjordkær Familie og Samfund ... 38
Byfest i Nr. Hostrup ............................... 40
Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening. 43
Nr. Hostrup Ungdomsforening ............ 44
Aktivitetskalender .............................. 24-25
Redaktionelt ........................................... 48
2
Indhold
Gudstjenester
HELLEVADEGVAD
Søndag 30. aug. 13.s.e.trinitatis Hellevad kirke lukket
9.00 Robert S. Andersen
Søndag
6. sept. 14.s.e.trinitatis Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
Søndag 13. sept. 15.s.e.trinitatis Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
Søndag 20. sept. 16.s.e.trinitatis Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
høstgudstjeneste - børnekor
Søndag 27. sept. 17.s.e.trinitatis Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
Søndag 4. okt. 18.s.e.trinitatis Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
børnekoret medvirker
Søndag 11. okt.
19.s.e.trinitatis Hellevad kirke lukket
Søndag 18. okt.
20.s.e.trinitatis Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
9.00 Robert S. Andersen
Søndag 25. okt.
21.s.e.trinitatis Hellevad kirke lukket 19.00 Inge With
Søndag 1. nov. Alle helgens dag Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
børnekoret medvirker
Søndag 8. nov.
23.s.e.trinitatis Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
Søndag 15. nov. 24.s.e.trinitatis Hellevad kirke lukket
9.00 Robert S. Andersen
Søndag 22. nov. Sidste søndag i kirkeåret Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
Søndag 29. nov. 1.s.i advent Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
med Ad-hoc kor
Søndag 6. dec. 2.s.i advent Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
Lucia ved børnekoret
og børn fra Egvad
Søndag 13. dec. 3.s.i advent Hellevad kirke lukket 10.30 Inge With
Fra menighedsråd og præst
3
Særlige gudstjenester
Stille
aftensang
Bare kom og nyd en rolig
og meditativ aftenstund
i Egvad kirke
torsdag d. 10. september
kl. 19.00-20.00
onsdag d. 21. oktober
kl. 19.30-20.30
tirsdag d. 3. november
kl. 19.00-20.00
Arr. sognepræst Inge With
Den diakonale
kirke på landet
- Ansvar, muligheder og begrænsninger
Tanker/oplæg der tager
udgangspunkt i og omkring det
diakonale arbejde i landsogne,
med særlig fokus på muligheder
og behov i Hellevad.
Undervejs præsenteres eksempler
på diakonalt arbejde på landsplan,
og samarbejdet med diakonale
foreninger og fonde.
v/konsulent i Samvirkende
Menighedsplejer Annette Langdahl
Torsdag d. 17. september
kl. 19.30
i konfirmandstuen
Der serveres kaffe og kage
Arr. Hellevad Menighedsråd
4
Fra menighedsråd og præst
Særlige gudstjenester
Høstgudstjeneste
i Egvad kirke
søndag d. 20. september kl. 10.30
Børnekoret medvirker.
Afsked med graver Lene Ebsen
Efter høstgudstjenesten inviteres alle til en let frokost
i Nr. Hostrup forsamlingshus, hvor vi vil tage afsked
med vores graver Lene Ebsen, som har valgt at gå på pension.
Lene har været graver ved Egvad kirke i 10 år.
Hun har de senere år haft god hjælp af Rasmus Ebsen, hendes mand.
Vi takker Lene for hendes store omhyggelighed og dygtighed,
som kan ses hver dag på kirkegården og om søndagen
med dejlig pyntning i kirkerummet.
Alle er velkomne
Arr. menighedsrådet ved Egvad kirke
Fra menighedsråd og præst
5
Særlige gudstjenester
Sangstafet
Aftengudstjeneste
Fælles salme- og sangaften
for Hellevad
og Egvad sogne
i Egvad kirke
søndag d. 25. oktober
kl. 19.00
I år er der sangstafet i Egvad Kirke
Kaffe bagefter
Stafetten gik
fra Karen Radik i Hellevad
til graver Nis Christensen i Hellevad.
Fra Peter Kaczmarek i Nr. Hostrup
til Åse Morthorst i Klovtoft.
Fra Lene Ebsen i Hønkys
til Anna Wollesen i Hellevad
til Tage Petersen og hans datter
Tina Lorenzen
Og nu i 2015
Til
BABYSALMESANG
Viggo Andresen fra Brystrup
Kom og syng med på de
salmer og sange, som Viggo vælger.
Tirsdag d. 29. september
kl. 19.00 i Egvad Kirke
Der er kaffe bagefter
Der vil blive oprettet hold i
babysalmesang.
Hvis man ønsker at være med
og måske er flere,
så henvend jer til vores organist
Birte Reimers.
Hun har tlf. 60 94 89 99 og
mail:[email protected]
Følg med i dagspressen og på
kirkernes hjemmeside
www.hellevad-egvad-sogne-dk
Arr. Hellevad menighedsråd
6
Fra menighedsråd og præst
Særlige gudstjenester
Mens Hellevad kirke renoveres samles vi til:
Syng dansk · Spil dansk
Torsdag d. 29. okt. 2015 kl. 17.00 i konfirmandstuen
Skal vi være med til at synge og holde sangtraditionen ved lige med
årets største landsdækkende festdag for dansk musik?
Så kom og vær med til at synge, alle sangglade mennesker.
Børn og voksne, konfirmander, børnekor og fyraftenskor.
Vi synger fra salmebogen og højskolesangbogen
så meget vi kan nå på en time.
Hav din yndlingssang/salme parat.
kl.18- ca.19 spiser vi sammen i konfirmandstuen.
Gratis adgang og gratis spisning.
arr. Hellevad menighedsråd og organist Birte Reimers
NB: Samme aften er der aftenhøjskole
Kl. 19.30 i fællesrummet på skolen
Se det i indlagte program.
Mød også op der.
Fra menighedsråd og præst
7
Særlige gudstjenester
Alle helgens dag
- en mindegudstjeneste
Søndag d. 1. november i Egvad kirke kl. 10.30
Alle navne på dem, som er døde i det forløbne år i begge sogne,
bliver læst op i Egvad. - Vi tænder et lys for hvert navn.
Efter gudstjenesten går vi sammen på kirkegården og lægger en krans
for dem, som er døde i 1. og/ eller 2. verdenskrig, fra vores sogne.
Ved Hellevad kirke lægger graveren en krans.
Brug anledningen til at mindes de døde fra din egen familie eller fra dit
eget nabolag og gør søndagen til en særlig dag på året, hvor man mødes
i kirken og er fælles om at mindes.
Pårørende til de afdøde får tilsendt en invitation til at deltage.
Vi skal synge en ny salme, nr. 552 fra salmebogen.
Se teksten og hør melodien på www.dendanskesalmebogonline.dk
5. vers:
Så lad kun sorgen synge,
få luft for al din klage,
og lad kun savnet tynge,
din godhed bliver tilbage.
Du gir os nye kræfter.
Du knytter nye tråde.
Og hvad der sker derefter,
må komme af din nåde.
Mogens Jessen fra Hellevad spiller på saxofon
ved gudstjenesten i Egvad kirke.
Børnekoret medvirker.
8
Fra menighedsråd og præst
Særlige gudstjenester
AD-HOC kor
I Egvad kirke 1. s. i advent 2015
Søndag d. 29. november
Har du lyst til at synge i kor, så prøv at være med i et kor
som øver 3 aftener og så synger, hvad vi har lært.
1.s.i advent er en særlig dag, hvor vi begynder at se frem til julen.
Det er også blevet en dag, hvor Egvad kirke er fuld af
dig og dine sangglade venner, og hvor der bliver sunget igennem
Man skal ikke have kendskab til noder,
men man skal have lyst til at synge med den stemme, man nu har.
Vi øver onsdagene
d. 11. november, d. 18. november og d. 25. november.
Alle dage kl. 18.30 til 20.00
BARE MØD OP
Spørgsmål kan rettes til Peter Kaczmarek på tlf. 30 66 31 81
Kirkens organist Birte Reimers indøver sangene og dirigerer koret
Fra menighedsråd og præst
9
Særlige gudstjenester / Kirke info
Familiegudstjeneste
for børn, forældre og
bedsteforældre
Søndag d. 6. dec.
2.s.i advent - kl. 10.30
Gudstjeneste i Egvad kirke
med Luciaoptog sunget af Egvad
sogns børn og børnekoret.
Kirkens
istandsættelse
Efter der i 2014 udelukkende blev arbejdet på kirkens tårn, er arbejderne
på og i resten af kirken nu gået i gang.
Hovedopgaven her er at udbedre skader i spær og bjælker i tag- og loftkonstruktioner, hvor der i vidt omfang er
gamle rådskader i tømmeret, der bevirker, at dettes styrke og bærevne er
svækket.
Og vi står dermed overfor omfattende
og ret komplicerede arbejder med at
udskifte de dele af tømmeret, der er
Børnene med deres lys kan
oplyse hele vores lille Egvad kirke.
Kom i god tid og nyd
adventstiden med familien.
Arr. menighedsrådet i Egvad kirke
og organist Birte Reimers
og sognepræst Inge With
10
Fra menighedsråd og præst
Kirke info
skadet, - dette kan betyde udskiftning
af hele tømmerstykker men vil i vidt
omfang bestå i at fjerne rådskadede
dele af bjælker eller spær og erstatte
dette med nye stykker.
Desuden efterses kirkens murkroner
og det indvendige murværk i tagrummene og tegltagene fornyes, inkl. nyt
undertag og ny lægter.
For ikke at have alle tagflader åbnede
på én gang er der startet med de af disse arbejder, der skal udføres på skibet,
og arbejderne på kor, sakristi og fyrrum udføres så derefter – enten i dette
efterår eller fra foråret 2016.
Tårnets murværk har nu stået og tørret
i en periode, og der planlægges at færdiggøre det helt her i sensommeren.
Der vil engang i september komme
et opslag om mulighed for at se byggeriet.
Fra menighedsråd og præst
Der vil blive afholdt et
offentligt
møde
i efteråret 2015
Der vil blive orienteret om
restaurering i Hellevad kirke
af arkitekt Hans Lund
Mødet holdes i konfirmandstuen.
Se opslag i byen om tidspunkt
og se tid og sted på
www.hellevad-egvad-sogne.dk
Menighedsrådet ved Hellevad kirke
11
Kirke info
Find fem fejl
I min avis er denne sommers konkurrence den, at man skal skrive den bedste
artikel om” Den gang jeg tog fejl.”
Når jeg tænker efter, er det ret sjældent,
at jeg møder mennesker, der fortryder
det, de mente sidste år. Eller som vil indrømme, at ”dengang tog jeg fejl”. Jeg
efterspørger ikke vindbøjtler, der skifter mening alt efter hvilken vej, vinden
blæser, men derimod mennesker, der er
blevet klogere.
Fordi de indser, at de tog fejl.
Men desværre er den slags mennesker
ikke i høj kurs. Tværtimod ligger der en
forventning om, at vi helst skal mene det
samme hele livet igennem. Vi skal være
forandringsparate, være villige til at omlægge liv, lån og kost, men at forandre
mening er straks noget andet. Tænk på,
hvor sjældent det er, at man hører nogen sige: “Jeg tog fejl!”
Oven i købet bliver mennesker, der har
modet til at tage de tre ord i munden,
ofte mødt med bedrevidenhed, hån og
latterliggørelse.
En forudsætning for at blive klogere er
modet til at indse, at man tog fejl. Så
hvorfor ikke bruge lidt tid på at finde
fem fejl. Ikke fem fejl ved naboen, manden eller konen. Heller ikke ved os selv
– for de fejl og mangler afslører spejlet
eller vores eget mindreværd alt, alt for
godt.
Men derimod de fejl, der kan gøre os
klogere.
De af vores meninger, der bunder i stædighed og stivsindethed.
De af vores holdninger, der bygger på
fordomme og forestillinger.
Eller helt enkelt:
At se alle de gange i øjnene, hvor vi
ikke havde modet til at tage de ord i
munden: “Jeg tog fejl!”, men i stedet
nægtede at rokke os en millimeter. De
gange, hvor vi glemte pligten til at blive
klogere, men i stedet gjorde en dyd ud
af retten til at forblive dumme.
Sådan behøver det ikke være – hvis vi
altså har modet!
Ide og oplæg fra sognepræst
Carsten Clemmensen, Hasle.
Hilsen fra sognepræsten
Inge With
12
Fra menighedsråd og præst
Kirke info
Ny Graver ved Hellevad kirke
Mit navn er Tonni Petersen, 41 år gammel, gift med Lone Homilius Petersen.
Sammen har vi 3 børn, Vivian på 14 år,
Glenn på 11 år og Simone på 3 år.
Jeg bor i Klovtoft på et dejlig naturskønt
område.
Jeg er uddannet landbrugsmaskinmekaniker, hvor jeg bl.a. har arbejdet som
værkfører, de sidste 4 år har jeg arbejdet
som automekaniker.
I min fritid er jeg sammen med min
kone og børn.
Jeg har en stor interesse for have/anlæg.
Gamle amerikanerbiler/veteranbiler er
også min store interesse, som jeg passer
og vedligeholder, og jeg løber en del
ture i den danske natur.
Jeg ser frem til at servicere, og tage godt
imod kirkens kunder og gæster på allerbedste vis.
Mvh. Tonni Petersen
Fra menighedsråd og præst
13
Kirke info / Siden sidst
VIELSER
Tirsdag d. 1. sept. kl. 19.30
Bibelkreds hos Ruth og Edvard
Høst, Klintetoften 8, Hjordkær.
Fredag d. 18. sept. kl. 18.30
Høstfest i konfirmandstuen.
Fællesspisning, tale sang mm.
Taler: Ejnar Landkildehus,
Bylderup-Bov
Tilmelding: Ernst Andresen,
tlf. 74 66 91 75
Tirsdag d. 29. sept. kl. 19.30
Bibelkreds hos Annelene Luff,
Langevej 8, Klovtoft.
Tirsdag d. 27. okt. kl. 19.30
Bibelkreds hos Grethe Christensen,
Hovedgaden 45, Hellevad.
Fredag d. 6. nov. kl. 19.30
Møde i konfirmandstuen.
Med Ingelise og Regin Benner,
som til daglig arbejder i Nigeria,
udsendt af Misssion Afrika.
Tirsdag d. 24. nov. kl. 19.30
Bibelkreds hos Benthe og Ernst
Andresen, Hellevad-Bovvej 5,
Brystrup.
14
Lørdag d. 23. maj 2015
Jane Pedersen Lunderskov
Kim Machmüller
Løgumklostervej 12, Klovtoft, 6230 Rødekro
Hellevad kirke
Søndag d. 24. maj 2015
Rikke Jensen
Thomas Justesen
Hovedgaden 30, Hellevad, 6230 Rødekro
Hellevad kirke
Lørdag d. 13. juni 2015
Britt Vanda Overbye
Peter Fromberg Jensen
Østermarksvej 12, Nr. Hostrup
6230 Rødekro
Egvad kirke
BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
Fredag d. 22. maj 2015
Jørgen Jørgensen
Stamplundvej 11, Klovtoft, 6230 Rødekro
Kliplev kirke
Fredag d. 22. maj 2015
Karen Peters-Lehm
Rise Bygade 60,6, 6230 Rødekro
Hellevad kirke
Fredag d. 19. juni 2015
Anni Andersen
Funkevej 9C 31, 6230 Rødekro
Hellevad kirke
Fra menighedsråd og præst
Siden sidst / Menighedsråd
Lørdag d. 20. juni 2015
Per Sefland Sand Pedersen
Bag Volden 27, 6392 Bolderslev
Hellevad kirke
Fredag d.26. juni 2015
Jonna Margarethe Petersen
Vestervænget 7, Hellevad, 6230 Rødekro
Ravsted kirke
Tirsdag d. 21. juli 2015
Per Christiansen
Nr. Hostrupvej 45, Nr. Hostrup, 6230 Rødekro
Egvad kirke
Onsdag d. 29. juli 2015
Johanne Katrine Jensen
Brystrupvej 7, Hellevad, 6230 Rødekro
Egvad kirke
Søndag d. 14. juni 2015
Emil Filskov Seehagen
Hinderupvej 5, Hinderup
6230 Rødekro
Hellevad kirke
Søndag d. 12. juli 2015
Jonas Underbjerg Hansen
Hellevad-Bovvej 2, Brystrup
6230 Rødekro
Egvad kirke
Søndag d. 19. juli 2015
Lærke Nissen
Horsbyggårdevej 4, Horsbyg
6230 Rødekro
Egvad kirke
DÅB
Søndag d. 17. maj 2015
Jesper Quines Linnet
Hydevadvej 4, Hønkys, 6230 Rødekro
Egvad kirke
Søndag d. 31. maj 2015
Jeppe Sloth Hybjerg
Diakonveien 19A, 0370 Oslo
Hellevad kirke
Søndag d. 31. maj 2015
Jasmin Lind-Petersen
Egvadvej 3, Nr. Hostrup, 6230 Rødekro
Hellevad kirke
Fra menighedsråd og præst
Menighedsrådsmøder
i Hellevad:
Torsdag d. 27. august kl. 18.30
Tirsdag d. 22. september kl. 18.30
Tirsdag d. 20. oktober kl. 18.30
Torsdag d. 12. november kl. 18.30
15
Menighedsråd
Hellevad menighedsråd
Formand: Birger Wollesen
Hovedgaden 1, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 91 44 - 20 45 91 44
[email protected]
Medlem: Benthe Andresen
Hellevad Bovvej 5, Brystrup, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 91 75 - 24 93 43 61
[email protected]
Næstformand/kontaktperson:
Jørgen Bossen
Langager 14, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 22 - 24 29 06 52
[email protected]
Sognepræst: Inge With Johannesen
Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 31
[email protected]
Kasserer: Marie Thomsen
Vandmøllevej 2, Klovtoft, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 95 14 - 29 42 75 88
[email protected]
Forretningsfører: Tove Carstensen
Hovedgaden 55, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 17 - 30 23 94 17
[email protected] (arbejde: [email protected])
Kirkeværge: Ellen Underbjerg
Borrevad 12, Hellevad. 6230 Rødekro
Tlf. 40 19 92 64 - [email protected]
Egvad menighedsråd
Formand: Jes Jessen Iversen
Tyrholmvej 3
Tlf. 74 66 92 63 - [email protected]
Næstformand og kasserer:
Lars Erik Jensen
Øbeningvej 17
Tlf. 74 66 91 42 - [email protected]
Kirkeværge: Peter Kaczmarek
Egvadvej 6
Tlf. 30 66 31 81 - [email protected]
16
Medlem:
Anne Grethe Jepsen
Hydevadvej 34
Tlf.50 85 96 02 - [email protected]
Sekretær og kontaktperson:
Kirsten Petersen
Nr. Hostrupvej 25
Tlf. 74 66 92 91, mobil 60 96 92 91
[email protected]
Fra menighedsråd og præst
Menighedsråd
Kirkebetjeningen
Sognepræsten:
Inge With Johannesen, Hellevad præste­
gård, Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro, tlf. 74 66 94 31, e-mail: [email protected]
Træffes i præstegården, bedst efter aftale.
Man­­­dag er min fridag, og derfor træffes
jeg ikke.
Ved ferier og særlige fridage henvises på
telefonen til sognepræsten i Hjordkær.
Kirkegårdskontoret:
Tirsdag-fredag kl. 9.30-10.00 og
12.00-12.30, tlf. 53 28 71 25
E-mail: [email protected]
Organist ved begge kirker:
Organist, Birte Reimers, Centrumsgaden
25, Bov, 6330 Padborg, tlf. 60 94 89 99
e-mail: [email protected]
Afløser: Mette Petersen
Øbeningvej 26, Øbening, 6230 Rødekro
tlf. 74 66 95 58
Kirkesangere ved begge kirker:
Ulla Reinholdt, Sønderbyen 7,
6534 Ager­skov, tlf. 21 60 25 03 ,
e-mail: [email protected]
Jes Simonsen, Rugmarken 11,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 10 81,
e-mail: [email protected]
Kirkesanger ved Hellevad Kirke:
Anna Jessen, Elmegårdsvej 2, 6500 Vojens
tlf. 74 51 92 91/20 41 43 17
e.mail: [email protected]
Kirketjener/graver Hellevad:
Mathias Lohmann
Søndervænget 50, Hellevad,
6230 Rødekro
Tlf. 53 28 71 25
Fra menighedsråd og præst
Kirkegårdsmedhjælper:
Kirsten Rahr Jensen
Tingvej 52, Brøns, 6780 Skærbæk
mailadr.: [email protected]
Kirketjener/graver Egvad:
Lene Ebsen, Kløvermarken 16,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 94 79/61 76 10
82, [email protected]
Kirkebilen:
Velkommen til at benytte kirkebilen til
alle gudstjenester og til møder i præstegården.
Ring til Agerskov Taxa: 7483 3640
HUSK at melde adresseændring:
Pårørende til gravsteder bedes venligst
give besked til Kirkekontoret, når de
ændrer adresse og telefonnummer. Der
kan opstå situationer, som gør, at kirkebetjeningen skal kunne komme i kontakt med pårørende.
Hjemmesiden:
www.hellevad-egvad-sogne.dk
17
Hellevad Børneunivers
HELLEVAD BØRNEUNIVERS
Skolens tlf. nr.: 73 76 61 00
Det er med en noget blandet følelse, at
vi igen i år slår dørene op til et nyt skoleår. På den ene side har det været lidt
sparsomt med solrige og varme dage i
sommerferien, så sommeren føles lidt
kort, og på den anden side har vi glædet os rigtig meget til at tage hul på andet år af skolereformen.
Som det ser ud lige nu, har vi 92 elever,
heraf går 37 i SFO. I Smørhullet har vi
pt 43 børn. Faktisk nåede vi op på 57
børn i børnehaven i juli, inden de største børn blev meldt ud og skulle starte
i skole. Dette kunne lade sig gøre, dels
fordi vi har nogle meget dygtige personaler, og dels fordi vi kunne bruge
HELE Universet eller være ude. For
selv om det er dårligt vejr, er børn og
voksne ude HVER dag.
Skolereformen tager mere og mere
form jo længere tid, der går. I år er lektiehjælp så obligatorisk, hvor det sidste
år var valgfrit.
18
Også i år blev byfesten afviklet på den
bedste måde. Der har været ryddeligt
og fint alle dagene. Rigtig megen ros
herfra til de involverede foreninger.
I maj blev der afholdt valg til fællesbestyrelsen i Smørhullet og valgt blev
Marie Jensen for en to årig periode.
Periodens suppleant blev Helle Radik.
Derud over sidder Anette Schmidt og
Lone Wedel Holm som repræsentanter for børnehaven. For skolen sidder
Marianne Wedel-Ibsen, Torben Iwers,
Andrea Nissen og Mia Kruhl. Karoline
Hoffmann og Tina Pedersen er suppleanter.
Vi fortsætter den gode stil, der har været for samarbejdet i de sidste mange
år
Med opstart af et nyt skoleår siger vi
også velkommen til nye medarbejdere.
Mona Toft er begyndt som medhjælper
i SFO 1. august og vil i tæt samarbejde
med Hanne og Lone indgå i hverdagen omkring børnene. Mona har før
slået sine folder i Ravsted.
Annette Vendelbo Jensen begyndte
som lærer ligeledes 1. august og er
indgået i staben. Annette kommer fra
Rønshoved skolehjem.
Vi siger velkommen og ser frem til et
godt samarbejde med de to
Med venlig hilsen
Anni S. Jensen og Torben Ruwald
Fra foreninger i Hellevad sogn
Hellevad Open Air
Hellevad Open Air 2015
TV2 vejret sagde, at der kom 68 mm
regn lørdag den 25. juli. Det grinte vi
meget af, da vi ikke kunne huske, hvornår der nogensinde var kommet så
meget vand. Lørdag morgen stoppede
regnen klokken 10., og da var de første
34 mm kommet. Der blev lynhurtigt
stillet et ekstra telt op, som kunne have
plads til yderligere 100 mennesker, og
vi var så forberedte, som vi mente, vi
kunne være. Lørdag eftermiddag klokken 16.30 kom der vel noget, der lignede 30-35 mm på én time, og man må
sige, at TV2 holdt, hvad de lovede. Ikke
desto mindre viste det sig, at ALLE gæster/bands og frivillige hjælpere var
FULDSTÆNDIG ligeglade med “en
smule” vand. Det blev vel årets fest i
Hellevad med flere end 600 solgte billetter og en udsolgt fællesspisning. Det
viser også bare, hvor stor en opbakning
der er til Open Air, og det takker bestyrelsen for.
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Et STORT tak skal der lyde til alle de
sponsorer, som støtter dette arrangement, som tager firmaet med, som holder høstfest, som bidrager med stort
og småt. Takket være jer har vi nu på 6.
år haft mulighed for at holde “en lille
havefest”.
Ingen fest uden medhjælpere. Vi ville
aldrig nogensinde være i stand til at
holde dette arrangement, uden alle
de medhjælpere, som har hjulpet hele
ugen, på dagen og så sandelig dagen
efter. Det er det, der gør det til en fornøjelse - at holde sådan en fest.
Folk sagde på dagen: Kan Hellevad
Open Air løbe rundt i sådan et vejr,
så kan det altid klare sig. Så vi håber,
folket er klar igen til 2016 regn eller
ej:-). Og husk, det ALTID er den sidste
lørdag i juli.
Med venlig hilsen
Morten Aagaard, Erik Homilius,
Erik Jensen og Jannie Holm
19
Hellevad Jagtforening / Hellevad Hyggeklub
HELLEVAD OG
OMEGNS JAGTFORENING
Aktiviteter:
29. august kl 8.00-12.00
Afholder vi fiskedag i Mjøls, så kom
til en hyggelig dag hvor der er flotte
præmier, gavekort på 700-500-300 og
200 kr.
13. september holder vi trækjagt på
krager.
24. november kl 19.00 holder vi igen
vores succesfulde lottospil med masser af fine gevinster. Sæt allerede nu
et kryds i kalenderen.
28. november holder vi klapjagt, hvor
vores medlemmer deltager gratis.
Vi skal også igen en tur på jagt i Aarhus, dato følger senere.
Hellevad
Hyggeklub
SEPTEMBER:
Tirsdagene den 1., 8., 15., 22., 29.
OKTOBER:
Tirsdagene den 6., 20., 27.
uge 42 er der efterårsferie
NOVEMBER:
Tirsdagene den 3., 10., 17., 24.
DECEMBER:
Tirsdagene den 1., 8.
Den 15. holder vi juleafslutning,
sammen med Pensionistforeningen.
Venlig hilsen
Oda Korsholm tlf. 74 83 39 82
Annemie Møller tlf. 74 66 93 56
Følg os på
www.hellevadjagtforening.dk
og på Facebook
Skulle der sidde nogen, der er interesseret i
at gøre et stykke frivilligt arbejde i vores forening, så kontakt endelig Torben Petersen
på tlf 20 13 66 08.
20
Fra foreninger i Hellevad sogn
Hellevad Husmoderforening
Torsdag, den 26. november 2015,
kl. 18.15
HELLEVAD HUSMODERFORENING
Tirsdag, den 15. september 2015,
kl. 19.00 i skolens alrum
Foredrag af sognepræst i Hellevad og Egvad sogne, Inge With. Hvor godt kender
du din sognepræst? Inge With kommer
og fortæller om sit liv. Inges far var præst,
og det har præget hende på mange forskellige måder. Hvordan hendes liv har
udviklet sig igennem 60’erne, 70’erne og
til nu, glæder vi os til at høre hende selv
fortælle om. Det bliver ikke kedeligt, kan
vi godt love. Så mød op denne aften.
Ingen tilmelding, alle er velkomne.
Pris inkl. foredrag, kaffe/the og kage er
50 kr.
Inspiration til advent. Vi mødes ved Kløver Es, og kører i egne biler til Rødekro
Blomster- og Havecenter, Brunde Øst.
Her vil Dorte, der er uddannet blomsterbinder, vise os, hvordan vi kan lave dekorationer m.v.
Vi kan denne aften handle i butikken,
hvor Havecentret giver 20 pct.
Pris inkl. kaffe/the og kage er 50 kr.
Tilmelding senest den 20. november til
Gitte tlf. 61 37 00 01 eller Lilian tlf. 20
93 90 42.
Den 13. juni var vi på udflugt til
Gammel Estrup i Auning
Vejret var med os, det regnede kun, når
vi kørte i bussen, smart. Vi havde en
rigtig god stemning hele dagen, hvor
vi fejrede foreningens 75 års jubilæum
med lidt ekstra godt til ganen, ligesom
prisen på turen var sænket med 50 kr.
pr. person i anledning af jubilæet.
Vi siger mange tak for gaver i anledning
af vores 75 års jubilæum. Ingen nævnt,
ingen glemt.
Derudover tak til Hellevadhallens Støtteklub for bidrag til vores udflugt.
Venlig hilsen
Hellevad Husmoderforening
Lilian Kristensen. Tlf. 20 93 90 42,
[email protected]
Fra foreninger i Hellevad Sogn
21
Hellevad Ringriderforening
HELLEVAD
RINGRIDERFORENING
Der er afholdt ringridning i forbindelse med midsommerfesten den 27. juni
2015. Ringridningen blev afholdt med i
alt 82 ryttere, en lille tilbagegang på 13
ryttere.
Konge blev: Yvonne Appel fra Rangstrup, Pony konge blev Svend Åge
Kjeldstrøm, Toftlund.
En stor tak til alle hjælpere, både skrivere og trækkere, og tak til alle, som hejste
flaget denne dag.
Samtidig skal der også lyde en rigtig stor
tak til alle vores sponsorer.
22
Nu nærmer tiden sig også til Pokalringridning, som afholdes d. 13. september
2015, på pladsen ved Surbækvej.
I anledning af at Pokalringridningen
har 40 års jubilæum i år, er alle velkommen til morgenkaffe i laden fra kl. 8.30
til 10.00.
Vi håber, at alle vores skrivere, som plejer at give en hånd med også vil i år.
Husk at melde dig på telefon nr. 20 44
82 23 - til Hans Jepsen.
Der er et optog med sidste års konge
og de fremmødte faner fra pladsen kl.
10.45 til Kløver Es, og retur til pladsen
igen.
På gensyn på pladsen!
Se programmet næste side.
Fra foreninger i Hellevad sogn
Pokalringridning i Hellevad
Pokalringridning Pokalringridning
i Hellevad
i Hellevad Søndag den 13. september 2015
Søndag
den 13. september 2015
Program:
Program: Kl. 08.30 ­ 10.00 Morgenkaffe Kl. 08.30-10.00 Morgenkaffe
Kl. 10.45.
Pladsen
Kl. 10.45.
Pladsenåbner
åbner
Sidste
årsårs
konge
følges
medmed
de fremmødte
fanesektion
er
Sidste
konge
følges
de fremmødte
fanesektio
til Hotel
Kløver
tilerHotel
Kløver
Es. Es.
Kl. 11.15
starter
Kl. 11.15 Ringridningen
Ringridningen starter.
Kl. 12.15 Middagspause
Kl. 12.15 Middagspause. Der kan købes gyros m. tilbehør for 65kr
Der
kan købes gyros m. tilbehør for 65 kr. pr. kuvert.
pr. kuvert.
Kl. 13.10 Overrækkelse af sponsorat fra Nordea Fonden.
Kl. 13.15 Ringridning fortsætter
Kl. 13.10
Overrækkelse af sponsorat fra Nordea Fonden.
Kl. 13.15
Ringridning fortsætter
Kl. 15.00
Omridning
Kl. 15.00 Lodtrækning
Omridning
Kl. 16.15
blandt de fremmødte faner
v/Günther fra Kløver Es.
Kl. 16.15
Lodtrækning blandt de fremmødte faner v/ Güther fra
Kl. 16.15 Uddeling
Kløver af
Es.pokaler
v/Hans Jørgen Jessen, formand for AmtsringriderKl. 16.15 foreningen
Uddeling af
pokaler v/ Hans Jørgen Jessen, formand for
Aabenraa.
Amtsringriderforeningen Aabenraa.
Fra foreninger i Hellevad Sogn
23
AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD
SEPTEMBER
1 0. kl. 19.00 13. kl. 10.45 13.
15. kl. 19.00 16. kl. 14.00 17. kl. 19.30 20. kl. 10.30 21. kl. 8.30 22. kl. 18.30 29. kl. 19.00 OKTOBER
1.
13. kl. 19.30 20. kl. 18.30 21. kl. 19.30 25. kl. 19.00 23. 29. 31. NOVEMBER
3. kl. 19.00 12. kl. 18.30 19. kl. 18.30
24. kl. 19.00 26. kl. 18.15 28. 29. kl. 10.30 29. kl. 17.00 DECEMBER
Aktivitetskalender - Hellevad
Stille aftensang i Egvad kirke Pokalringridning Kragejagt Foredrag ved Inge With Besøg i Riseparken
Den diakonale kirke
Høstgudstjeneste i Egvad Glad motion starter v. Bente Menighedsrådsmøde Sangstafet i Egvad kirke Kirken
Ringriderforening
Hellevad og Omegns Jagtforening
Husmoderforening
Hellevad-Egvad Pensionistforening
(konfirmandstuen) Kirken
Kirken
Hellevad-Egvad Pensionistforening
Kirken
Kirken
Aftenhøjskole
Lottospil
Menighedsrådsmøde Stille aftensang i Egvad kirke Aftengudstjeneste i Egvad Disko-fest Aftenhøjskole Dåseindsamling
Hellevad Aftenhøjskole
Hellevad-Egvad Pensionistforening
Kirken
Kirken
Kirken
HIF
Hellevad Aftenhøjskole
HIF
Stille aftensang i Egvad kirke Kirken
Menighedsrådsmøde
Kirken
Skolefest
Hellevad Skole
Lottospil
Hellevad og Omegns Jagtforening
Rødekro blomster/havecenter Husmoderforeningen
Klapjagt
Jagtforeningen
AD-HOC kor i Egvad kirke
Kirken
Syng dansk i konfirmandstuen Kirken
2. Besøg hos Ecco i Bredebro 13. kl. 14.00 Juletræsfest på Vandmøllen 15. kl. 14.00 Juleafslutning i kirken 24
Hellevad-Egvad Pensionistforening
Hellevad Beboerforening
Pensionistforening/Hyggeklub
Aktivitetskalender Hellevad Sogn
AKTIVITETSKALENDER - EGVAD
SEPTEMBER
5. kl. 14.30
10.kl. 19.00-20.00
Uge 37
19.kl. 10.00
20.kl. 10.30
24.kl. 18.00-19.30
24.kl. 19.30 26.kl. 19.00 28.kl. 18.30 29.kl. 19.00
Aktivitetskalender - Egvad
Familietur til Dyrehaven
Stille aftensang i Egvad kirke
Opstart af gymnastik
Familie-motions-cykelløb
Høstgudstjeneste i Egvad kirke
Fællesspisning Evaluering af byfesten Høstfest forsamlingshuset
Mediehuset i Aabenraa
Sangstafet i Egvad kirke
OKTOBER
6. kl. 18.00 Husflidsaften
21.kl. 19.30-20.30 Stille aftensang i Egvad kirke
25.kl. 19.00
Aftengudstjeneste i Egvad kirke
28.kl. 18.00-19.30 Fællesspisning
NOVEMBER
1. kl. 10.30
Alle helgens dag
3. kl. 19.30-20.00 Stille aftensang i Egvad kirke
6. kl. 19.00 Gåsespil 11. kl. 18.30-20
1. øveaften AD-HOC kor
i Egvad kirke
12.kl. 18.00 Husflidsaften
17.kl. 18.00-19.30 Fællesspisning
24.kl. 18.00 Julebinderi hos Jytte
26.kl. 18.00 Julebinderi hos Jytte
29.kl. 10.30
1. søndag i advent
m/AD-HOC kor
29.kl. 14.00-16.00 Sønderjysk kaffebord
m/underholdning DECEMBER
10.kl. 18.00 Husflidsaften Aktivitetskalender Egvad Sogn
Familie og Samfund
Kirken
NHU
Nr. Hostrup Hus
Kirken
Familie og Samfund
Alle foreninger i NH
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Fam. og Sam. Fællesarrang
Kirken
Familie og Samfund
Kirken
Kirken
Egvad Menighedsråd
Kirken
Kirken
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Kirken
Familie og Samfund
NH beboerforen.
Familie og Samfund
Familie og Samfund
Kirken
Nr. Hostrup Hus
Familie og Samfund
25
Hellevad Idrætsforening
H. I. F.
Så er sommerferien vel overstået, og
sæsonen igen skudt i gang og det er
rigtig dejligt.
Vi har siden sidst afholdt Midsommerfesten 2015. Det var nogle rigtig gode dage,
og der var flot tilslutning til de forskellige
aktiviteter generelt. Teltfesten lørdag aften var der dog meget ringe tilslutning
til – kun 60 personer, så byfesten må i år
nok lide et meget lille overskud! Det er
rigtig synd, når mange personer har lagt
et stort arbejde i planlægningen samt afviklingen af Midsommerfesten!
Såfremt nogle kan bidrage med feedback på, hvorfor man ikke deltager, så
må I meget gerne lige hive fat i mig,
eller andre, fra De 4 foreninger, sådan
at Midsommerfesten næste år bliver en
større succes.
Dernæst har der været afholdt Open
Air, og det er en stor fornøjelse at se
børn og voksne, unge og ældre nyde en
super god dag – og i år trods regnen – et
veludført arbejde, og glade mennesker
overalt.
Til slut vil jeg lige fremhæve, at HIF’s
generalforsamling som normalt afvikles i oktober måned, først afvikles d. 23.
februar 2016, idet vi har ændret regn26
skabsåret til 1. januar – 31. december.
Det stemmer bedre overens med de
kommunale tilskud og regnskaber –
blot til info.
Der arbejdes igen på en diskofest for
byens børn, hvilket vil blive afholdt en
fredag i oktober måned, så hold øje
med facebook samt senere plakatopslag
i byen.
Jeg glæder mig til, vi ses på fodboldbanerne, sidelinjen og også gerne til de
øvrige aktiviteter der afholdes. Mød op
med hele familien, og lad os sammen få
nogle hyggelige stunder .
Kh Hanne Marie Toft
FODBOLD - UNGDOM
Ungdomsfodbolden i Hellevad IF er efter en dejlig sommerferie nu igen i fuld
gang på boldbanerne, og alle hold har
trænet fuldt ud fra uge 33. Ungdomsfodbolden i Hellevad IF er fortsat i en
god udvikling, og her til efteråret er der
8 forskellige hold tilmeldt DBU turneringen samt tilmeldt forskellige stævner.
I forbindelse med Midsommer ugen
var der lørdag arrangeret et lille ministævne for alle ungdomsholdene. Der
var inviteret lokale hold fra henholdsvis
Fra foreninger i Hellevad sogn
Hellevad Idrætsforening
Rødekro, Høje Kolstrup og Bov til et par
kampe. Alle banerne var fyldte, og det
gav et par gode og målrige kampe, og
tredje halvleg var også populær med en
lille slikpose og en slush-ice til hver spiller.
Igen i år deltog der også mange ungdomsspillere i Midsommer-optoget,
Fra foreninger i Hellevad Sogn
gennem byen, og som altid var det en
sjov oplevelse for de unge, både til fods
og i minitoget.
Før sommerferien var Foto Expressen
igen i Hellevad for at tage holdbilleder
af de lokale ungdomshold, og nedenfor
ses et synligt bevis på alle de fantastiske
ungdomsspillere, vi har i Hellevad IF.
27
Hellevad Idrætsforening
U14 piger og trænerteamet Dress & Sandra.
U13 drenge og træner Erik.
U11 piger og trænerteamet Lars & Torben.
U10 drenge og trænerteamet Rene, Benjamin
& Anders.
U9 drenge og trænerteamet Rene & Sussi.
28
U8 drenge og træner Peder.
Fra foreninger i Hellevad sogn
Hellevad Idrætsforening
BADMINTON
U5-6 mix og trænerteamet Kevin & Torben.
1-2-3 HELLEVAD ;-)…
Mange hilsner
Fodbold ungdomsudvalget ved Peder Holm
Sæson 2015-2016
Så er vi klar igen med en ny sæson badminton og vil gerne byde alle, nye
som gamle spillere velkommen.
Motions spillere har følg. tider
i gymnastiksalen:
Mandag kl. 19.00 til 20.00
Onsdag kl. 18.00 til 22.00
Torsdag kl. 20.00 til 22.00
Fredag kl. 19.00 til 22.00
Kontingent 1/9 2015 til 31/3 2016 er 400 kr.
Tilmelding:
Ring til Jens Peder Fisker
E-mail: [email protected]
Tlf.: 21 69 24 40
Hilsen Palle
Fra foreninger i Hellevad Sogn
29
Beboerforeningen for Hellevad og omegn
Hellevad Skole
Beboerforeningen glæder sig på borgernes vegne over, at skolen igen starter
efter sommerferien.
BEBOERFORENINGEN
FOR HELLEVAD OG OMEGN
Generalforsamling
Næste generalforsamling i Beboerforeningen er tirsdag den 1. marts 2016.
Mere derom senere.
Du kunne måske tænke dig at gøre noget for din by, være en af de såkaldte
ildsjæle, så mød frem på denne dato.
Hjertestarter
I Hellevad har vi nu fået to hjertestartere opsat. Det takker Beboerforeningen Hellevad Hallens Støtteklub for, de
har været sponsor for begge. Den ene
er tilgængelig hele døgnet og sidder under terrassen ved Hotel Kløver Es. Den
anden er i skolen, der er indgang fra
sportspladsen, hovedindgang til gymnastiksalen eller indgang fra legepladsen.
Til hver hjertestarter er der instruktion
til 16 personer, beboerforeningen søger
derfor byens borgere og firmaer, som er
interesseret, til at melde sig, dette kan
ske til Birger Wollesen på Statoil. Byens
foreninger opfordres til at stille med 2
mand, navn oplyses til Birger Wollesen.
Når der er aftalt tid med instruktøren,
får hver mand besked hvor og hvornår.
Kurset afholdes til efteråret på skolen.
30
Hellevad Open Air
Beboerforeningen vil hermed rose
folkene bag Hellevad Open Air for et
meget godt arrangement. Det er helt
fantastisk, at de kan samle så mange
mennesker, og vi ved der ligger et stort
arbejde forud, og bagefter. Stor ros til
jer, fra beboerforeningen.
Hellevad Hjemmeside
Vi vil hermed gerne opfordre til, at
endnu flere foreninger gør aktivt brug
af de muligheder vi tilbyder på hjemmesiden. Besøg derfor Hellevads hjemmeside www.hellevad.dk, hvor du kan
læse mere om lokalsamfundet, bruge
”opslagstavlen”.
Gør jer selv og andre den tjeneste at
skrive eventuelle aktiviteter (små eller
store) i aktivitets- kalenderen, så vi alle
har mulighed for at deltage, eller bare
følge med i hvad der sker i området.
Har du et billede til forsiden, sæt det
ind, eller send billedet til Birger Wollesen, så sætter han det ind.
Legepladsen
Det er dejligt at se, at legepladsen på
Barnsig bliver så flittigt brugt.
Beboerforeningen opfordrer til, at forældre til brugerne af pladsen vil deltage
Fra foreninger i Hellevad sogn
Beboerforeningen for Hellevad og omegn
i vedligeholdelse af pladsen. Ligeledes
sørge for at der ikke sker skader på
indhegningen, således at børnene kan
komme til skade ved at smutte væk fra
pladsen.
Legepladsen vil også i fremtiden blive
udbygget med flere legeredskaber. Vi
opfordrer til, at brugerne af pladsen
også melder sig ind i beboerforeningen, som står for en del af udgifterne til
vedligehold af pladsen.
Hvis du ønsker at deltage i vedligeholdelse af pladsen, så henvend dig til Kathrine Lehmann tlf.
61 26 27 13 eller Majbrit Outzen tlf. 30
53 26 83. De to er ildsjælene på pladsen.
Med venlig hilsen
Beboerforeningen for Hellevad og Omegn
Bestyrelsen
for Beboerforeningen
Formand:
Birger Wollesen ...... tlf. 74 66 91 44
Kasserer:
Lisbeth Bang-Olsen .tlf. 74 62 55 53
Hej hunde ejere!
Vi, kommunale dagplejere vil gerne sige tak for den store fremskridt
der er sket ang. hundelorte på fortovene i Hellevad. Dejligt, at vi kan
gå og nyde naturen, uden at vi skal
passe på, hvor vi går.
Håber, renligheden fortsætter, for
det pynter byen.
En tak fra vos.
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Sekretær:
Jes Melby................... tlf. 74 66 96 26
Best. medlemmer:
Kathrine Lehmann . tlf. 61 26 27 13
Alis Post Nielsen....... tlf. 22 81 56 45
Suppleanter:
Freddy Hansen......... tlf. 30 55 30 39
Majbrit Outzen......... tlf. 30 53 26 83
31
Hellevad 4 H
HELLEVAD 4H
Sommer 4 H
Siden sidst har vejret været med os 4
H’er, det har ikke regnet en eneste
onsdag, så vi 4 H’er ikke har kunnet
være ude og passe vores haver. Dog
har det været et utrolig koldt forår,
så det tog lang tid for afgrøderne i 4
H haverne at komme i gang med at
gro. Åbenhave havde vi den 1. juli og
den 5. august – vejrguderne var med
os, og hyggen var i alle haverne. 4H
haverne spirer og gror og ser super
flotte ud. 4H-børnene har spist af deres afgrøder fra deres 4H-have i lidt
tid, og det er bare lige sagen. Det er
en fornøjelse at se, hvor 4H-børnene
nyder haverne og hygger med hinanden. Som noget nyt i år deltog vi til
Hellevad byfest, med vores årlige tombola. En super dejlig dag, med liv og
glade dage på pladsen.
Hermed skal der lyde en stor TAK til alle
jer, der har støttet os med gaver til vores
tombola, til Pokalringridning i Hellevad.
Mange TAK for jeres store opbakning
32
Og som noget andet NYT afholdt vi
HAVEFEST samme aften, som vi havde afholdt Åbenhave. Forældre, bedsteforældre og søskende blev budt til
kl. 17.00, og der blev solgt grill-pølser,
fransk hotdogs og drikkelse. Vejret var
super dejligt, og vi hyggede med hinanden, børn som voksne. Tak for en
utrolig god opbakning.
Vinter 4 H
2015/2016
Vinter 4H bliver 6 gange over hele
vinteren, i Hellevad Børneunivers, i
billedkunst lokalet og skolekøkkenet.
Det er 3 gange før jul og 3 gange efter
jul og det er fredag eftermiddag.
Her er datoerne:
• 23. oktober
• 13. november
• 3. & 4. december
og efter jul:
• 15. januar
• 5. februar
• 18. marts
Tidspunktet kommer senere på facebook
og en seddel.
Håber at se mange af jer til vinter 4H
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Hellevad 4 H / Hellevad-Egvad Pensionistfore.
Prisen er kr. 50,00 pr gang og skal
betales på dagen. Tilmelding til Rosa
22749969 eller Vibse 28876220. Det er
først-til-mølle-princip.
Pris for fællesspisning er kr. 35,00 pr.
person.
Vigtige datoer:
• Sidste gang til Sommer 4H
den 2. september 2015
• Starter vinter 4H
den 23. oktober 2015
• Hellevad 4H’s generalforsamling
i Multihuset kl. 19.00,
den 4. februar 2016
Mange solskinshilsner og
pralebønnehilsner fra vores trofaste
hjælpere og Hellevad 4H’s bestyrelse.
[email protected]
Hellevad-Egvad
Pensionistforening
Onsdag.d.16. september kl. 14.00
Vi besøger Riseparken i Rise
Vi vil få en rundvisning, orientering og se de forskellige afdelinger,
derefter drikker vi kaffe. Afgang i
egne biler kl. 13.30 fra Kløver Es.
Tilmelding til Lise eller Inga senest
mandag d. 14. sept. pris kr. 30.Tirsdag d. 13. okt. kl. 19.30
Lottospil på Kløver Es
med mange fine gevinster.
Onsdag d. 2. december.
Virksomhedsbesøg hos Ecco
i Bredebro.
Afgang og kørsel i egne biler, klokkeslæt bekendtgøres senere.
Tirsdag d. 15. december kl. 14.00
Juleafslutning i kirken og derefter kaffe i skolens alrum, sammen
med Hyggeklubben.
Torsdag d. 14. januar 2016 kl. 14.30
Generalforsamling i skolens alrum.
Motionsgymnastik ”Glad motion”
starter mandag d. 21. september
kl.8.30 i skolens gymnastiksal, med
Bente som leder.
Formand Lise Stie, tlf. 74 66 94 32
Fra foreninger i Hellevad Sogn
33
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Nr. Hostrup forsamlingshus
Leje af lokaler:
Vedr. leje af lokaler i forsamlingshuset
er der 3 kategorier for lejemål:
• Begge sale samt køkken....... kr. 2500,00
• Lillesal samt køkken ........... kr. 2100,00
• Storesal samt køkken ....... kr. 2300,00
Bestilling hos Gitte Petersen, tlf. 52 50 30 34
HUSK
fællespisning
i Nr. Hostrup
forsamlingshus
Onsdag d. 28. oktober
fra kl. 18
Tilmelding til menighedsrådet
34
Gåsespil
Fredag d. 6. november
kl. 19.00
Afvikler vi vort årlige gåsespil.
Aftenen er en hyggelig
familieaften, hvor vi håber, at
mange får en gevinst med hjem.
Der er gevinst til alle børn.
Bestyrelsen kommer, som de
plejer rundt for at samle ind, så vi
håber at blive godt modtaget.
Fra foreninger i Egvad Sogn
Nr. HostrupNr.
& Omegns
Hostrup Beboerforening
Forsamlingshus
NR. HOSTRUP
FORSAMLINGSHUS
Formandens klumme
En kold sommer er nu ved at gå på
hæld, markerne bliver høstet og jorden
bliver atter sort.
Vi har i forsamlingshuset haft hænderne fulde med at renovere vores lillesal.
Hvordan det nedfaldne loft skulle renoveres, var der mange delte meninger
om, men vi håber, at rigtig mange efterhånden har set det færdige resultat, og
vi håber som bestyrelse, at I syntes godt
om lillesalen med det hævede loft. I
forbindelse med byfesten, hvor friluftsgudstjenesten manglede husly på grund
af regnvejr, var lillesalen en smuk ramme at holde gudstjeneste i både for øjne
og øre. Alfreds violin og klaveret spillede salmerne så smukt sammen med tonerne fra de sangglade mennesker, der
var mødt op.
Det er belastende for økonomien i et
forsamlingshus pludselig at få en så stor
uventet udgift. Vi har søgt ved forskellige fonde, men der har været lang ekspeditionstid pga. sommerferie, men vi
har fået 15.000 fra H.P. Hanssens mindefond.
Ellers håber vi på et talrigt fremmøde
til både høstfest og gåsespillet i forsamlingshuset
Høstfest
Lørdag d. 26. september
kl. 19.00
Så er tiden kommet til årets
høstfest i Nr. Hostrup forsamlingshus. Der er selvfølgelig
høsttale og igen i år er det I­ nger
og Peter Karlsen, som står for
revyen. Har I ikke nået at få
en god historie med, så ring til
­Inger tlf. 40 53 25 61 eller mail
[email protected]
Tag din egen madkurv med,
e­ller du kan bestille platte, snitter eller smørrebrød ved Anne
Grethe Jepsen tlf. 50 85 96 02.
Bordreservation på tlf. 50 85 96
02 senest d. 21. september kl.
8.00. Først til mølle princip.
Det er Horsbyg, der pynter i år.
Fra foreninger i Egvad Sogn
35
Nr. Hostrup-Hus
Hostrup Forsamlingshus
NR. HOSTRUP-HUS
- Alle foreninger under ét tag
Optimismen blomstrer!
Styregruppen for Nr Hostrup-Hus arbejder på mange fronter for at realisere vores gode projekt.
Vi har mange lovende fondsansøgninger
ude nu, som vi forventer positive tilbagemeldinger fra.
En aftale med kommunen, som kan sikre
den fremtidige drift er ved at falde i hak.
I løbet af efteråret vil vi, efter forudgående
aftale, komme ud til alle husstande i Egvad sogn og bede om bidrag til projektet.
I den forbindelse har vi fået projektet
godkendt, så bidrag op til 15.000 kr. pr år
er fradragsberettiget.
Vi arbejder desuden med planer om at
omdanne lejligheden i forsamlingshuset
til fitnesscenter.
Der er sket mange positive ting!
Billig varme er undervejs! Fjernvarmen
kommer til Nr Hostrup, gravearbejdet er
påbegyndt uge 33.
Et flot gåtursarrangement blev afholdt
den 21. juni, hvor hele 162 deltog. En
god dag for alle deltagere og et pænt
overskud til Nr Hostrup-Hus! Der skal
lyde en stor tak til Langelund maskinstation og SuperBrugsen i Rødekro for
flotte sponsorater.
Jes Petersen har i foråret trænet et stort
hold gymnaster på Vojens Efterskole, hvor
hele overskuddet gik til Nr Hostrup-Hus.
36
Vores Nr Hostrup-Hus stand ved Sognefesten var en stor succes! Vi fik rigtig
mange gode snakke i løbet af weekenden
og mange konkrete tilsagn om hjælp,
både til selve byggeriet, levering af forplejning og ikke mindst økonomi.
Vores flotte pengebarometer, udført af
Rasmus og Jørgen blev præsenteret ved
Sognefesten og vil fremover være at finde
ved forsamlingshuset.
Aftale med OK
Vi har indgået aftale om salg af Benzinkort. Vi får 6 øre pr liter brændstof, der
bliver solgt på kort hvor Nr Hostrup ungdomsforening er valgt som den forening,
man vil støtte (støtten går igennem NHU
til Nr Hostrup-Hus). Man kan selv gå ind
på www.ok.dk og oprette kort.
Har man allerede et OK kort, kan kortet
ændres til at støtte NHU, dette skal gøres
enten telefonisk eller pr. mail til OK. Vi
kan også gøre det, hvis man sender kortnr.
+ fulde navn til Gunnar Petersen på [email protected] eller tlf. 50 45 92 91
Hvis man laver en EL aftale med OK fordobles støtten til 12 øre pr. liter brændstof.
Jern/skrotindsamling
Vi indsamler skrot, der sælges til fordel for
Nr Hostrup-Hus. Så har du noget godt skrot.
Kontakt Lars Jensen på telefon 51 88 42
20 eller mail: [email protected]
Fra foreninger i Egvad Sogn
Nr. Hostrup & OmegnsNr.
Beboerforening
Hostrup-Hus
Kort til salg
Medlemmerne af Egvad menighedsråd
Kortet er til salg i Egvad kirke og hos Gunhar skænket et smukt kort. Motivet er
nar Petersen mail: [email protected]
Egvad kirke. Salget går ubeskåret til Nr
tlf. 50 45 92 91
Hostrup-Hus.
Prisen inklusive kuverter.
ter
arrangemen f.
e
30 kr. pr. styk. 250 kr. for 10 styk.
d
n
e
m
m
o
a
K
å gå glip
man ikke m
Sønderjysk
kaffebord
Egvad Sogn
Rundt
med underholdning
Motionscykelløb for hele familien
Søndag den 29. november
kl. 14.00-16.00
Lørdag den 19. september
kl. 10.00
Lokale mesterbagere vil denne
dag traktere med kaffe og kage
ad libitum.
Der er ruter på 10, 25 og 50 km.
Efter løbet vil der være hyggelige aktiviteter på pladsen.
Spændende foredrag om oplevelser i Mongoliet ved Kirsten
og Jørgen Rasmussen Rødekro
Mulighed for at købe mad
og drikke.
Musik og sang ved Maibritt
Sommerlund og en veninde.
Vind en flot cykel sponsoreret
af Jørn Iversen Hydevad. (Udtrækkes på deltagernummer)
Prisen for alt dette er
kun 100 kr. pr person.
Deltagergebyr er 100 kr. og 50
kr. for børn under 15 år.
Så byd hele familien med til en
dag, hvor der er garanti for, at
ingen går sultne hjem!
Tag hele familien med
til denne hyggelige dag!
Der er plads til alle.
Fra foreninger i Egvad Sogn
37
Egvad-Hjordkær Familie og Samfund
EGVAD - HJORDKÆR
BESTYRELSEN
Formand:
Birgit T. Holm, Nr. Hostrupvej 49, 6230 Rødekro...... tlf. 2022 4429
mail: [email protected]
Næstformand Birgit Iversen, Hydevadvej 48, 6230 Rødekro............. tlf. 5074 7169
og PR-ansvarlig:mail: [email protected]
Sekretær
og Region:
Gurli Hansen, Tingbjergvej 17, 6230 Rødekro........... tlf. 3028 2218
mail: [email protected]
Kasserer:
Inger Karlsen, Hydevadvej 58, 6230 Rødekro............. tlf. 4053 2561
mail: [email protected]
Anni Vloet, Tingbjergvej 18, 6230 Rødekro................ tlf. 2750 8301
mail: [email protected]
Aase von Qualen, Nr. Hostrupvej 39, 6230 Rødekro.. tlf. 4218 3235
mail: [email protected]
Christa Andersen, Hellevad-Bovvej 1, 6230 Rødekro tlf. 2146 3655
mail: [email protected]
Suppleant:
Majbrit Busch Æbelø, Øbeningvej 18, 6230 Rødekro.tlf. 2764 6529
mail: [email protected]
Tove Petersen, Hønkysvej 7, 6230 Rødekro................ tlf. 3055 0857
mail: [email protected]
Vi gør opmærksom på, at deltagelse forudsætter medlemskab,
ellers tillægges et beløb på kr. 50,- pr. arrangement.
Kontingent og KUN kontingent kan indbetales på konto nr.: 7911 7405955
38
Fra foreninger i Egvad Sogn
Egvad-Hjordkær Familie og Samfund
Program for 2015-2016:
SEPTEMBER:
Lørdag den 5. september. Familietur til
Dyrehaven, Nørskovvej 24, 6100 Haderslev (Ved siden af Det Grønne Forsamlingshus), hvor vi mødes kl. 14.30.
Vi får en guidet tur i Dyrehaven. Kom
med til en hyggelig eftermiddag i skønne
omgivelser. Bestyrelsen tager kaffe, saft
og kage med. Medbring selv grillmad og
drikkevarer, så tænder vi grillen.
Pris: Voksne kr. 50,00, børn kr. 20,00.
Tilmelding senest den 29. august 2015
til Inger tlf. 40532561 eller [email protected]
Torsdag den 24. september.
Fællesspisning kl. 18.00-19.30.
Tilmelding til Familie og Samfund
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Mandag den 28. september kl.18.30-22.00
Mediehuset i Aabenraa.
Læs nærmere under fællesarrangementer.
OKTOBER:
Tirsdag den 6. oktober kl. 18.00.
Husflidsaften.
Quilling med Ann-Chrestin. Smalle strimler papir som snos om sig selv med særligt quilling værktøj. Ann-Chrestin har
det hele med og er rigtig god til at lave
ting med os, som alle kan finde ud af.
Man må også gerne strikke. Betina laver mad med mændene til alle deltagerFra foreninger i Egvad Sogn
ne. Pris kr.125,00 pr. person incl. mad.
Tilmelding senest den 2. oktober til Birgit
Iversen tlf. 50747169 eller [email protected]
Tilmelding bindende, afbud senest 2 dage
før, ellers betaler man.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Onsdag den 28. oktober.
Fællesspisning kl. 18.00-19.30.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
NOVEMBER:
Torsdag den 12. november kl. 18.00.
Husflidsaften.
Denne aften med 2 instruktører: Inge Sørensen og Inger Karlsen. Vi laver små ting
i patchwork og forskellige julekort med
sand. Man må stadig gerne strikke. Betina
laver mad med mændene til alle deltagerne. Pris kr. 125,00 pr. person incl. mad.
Tilmelding senest den 8. november til Inger tlf. 40532561 eller [email protected]
yahoo.dk.
Tilmelding bindende, afbud senest 2 dage
før, ellers betaler man.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Tirsdag den 17. november. Fællesspisning
kl. 18.00-19.30
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Tirsdag den 24. og torsdag den 26. november kl. 18.00. Julebinderi hos Jytte.
Vi tager hjem til Jytte, hvor vi laver juledekorationer m.m. Materialeliste fremsendes inden arrangementet. Pris kr. 150,00
pr. person incl. kaffe, excl. materiale.
39
Familie og Samfund / Byfest i Nr. Hostrup
Maks. 10 pers. pr. aften. Bindende tilmelding senest den 19. november til Birgit
Iversen tlf. 50747169 eller [email protected]
Mødested: Bodumvej 6, 6230 Rødekro.
DECEMBER:
Torsdag den 10. december kl. 18.00.
Husflidsaften.
Didde Gildhoff, Goldbækvej, og mor Jytte
kommer og laver konfekt med os. Betina
laver julemad med mændene til alle deltagerne.
Pris kr. 125,00 pr. person incl. mad, men
excl. materiale til konfekt. Tilmelding senest den 4. december til Birgit Holm tlf.
20224429 eller [email protected]
Tilmelding bindende, afbud senest 2 dage
før, ellers betaler man.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Glædelig jul og godt nytår t
il alle vores medlemmer.
På gensyn i 2016.
Byfest i Nr. Hostrup 29.7. til 2.8. 2015
Fem folkelige fornøjelige festdage i Nr. Hostrup er afsluttet på bedste vis.
Byfesten startede med skat i forsamlingshuset onsdag aften, der i år kunne bryste
sig af at have 108 veloplagte deltagere.
Dette kan blandt andet krediteres Thora
og Frede Pedersen samt de øvrige arbejdsomme frivillige, som kunne fejre 10 års
jubilæum. Vinderen af turneringen blev
Christian Pedersen fra Vojens med 2845
point, de øvrige placeringer blev 2. Leif
Kirkegaard Jensen (Arnum) med 2695
point og 3. Per Nielsen (Døstrup) med
2548 point.
Torsdag aften blev der afholdt en velbesøgt friluftsgudstjeneste, der i år dog var
rykket indendørs i forsamlingshuset, da
vejret ikke viste sig fra sin bedste side. Børnene derimod trodsede regn og blæst og
havde en fornøjelig aften på sportspladsen, hvor der blev arrangeret lege og bagt
pandebrød over bål, som samtidigt også
40
var ganske belejligt til at lune sig ved på
en råkold juli aften.
Traditionen tro blev der fredag afviklet
dyst, hvor de lokale områder i sognet dyster indbyrdes, der blev som altid afviklet
en hæsblæsende omgang rundbold, hvor
Øbening kunne trække sig sejrrigt ud af
turneringen og tilføje endnu et præmie
æbletræ til samlingen. Efterfølgende var
der fremragende underholdning i form af
årets revy, der bød på mange sjove indslag,
så der blev varmet op til en fortsat hyggelig aften og på aften timerne.
Lørdagen startede ud med 50+ fest for de
rutinerede, hvor der blev skabt tidlig feststemning med sang og livemusik. Imens
der blev festet i teltet, blev der afviklet
havetraktor-ringridning på pladsen, på de
motoriserede køretøjer blev kongen Ulrik Nielsen. Om aftenen var der fest for
Fra foreninger i Egvad Sogn
Byfest i Nr. Hostrup
alle pengene, da 6feet skabte formidabel
stemning, og sulten blev stillet med helstegt pattegris, så festen kunne fortsætte
ud på de sene nattetimer.
Søndag stod i ringridningens tegn med
optog gennem Nr. Hostrup by, Den Sønderjyske Garde førte an, efterfulgt af rytterne til hest såvel som børn på pyntede
cykler. Cykelringridningen blev afviklet
tidligt på dagen og vinderen 0-6 år blev
Stefanie Christiansen og vinderen 6-14 år
Lucas Borchers. Imens der var godt gang i
ringridningen til hest, var der koncert og
tattoo ved Den Sønderjyske Garde. Derefter fulgte omridningen og afslutning,
som endte ud i, at det var den lokale rytter Benny Kohls,der blev årets Konge og
Svend Aage Kjeldstrøm fra Toftlund, der
blev årets ponykonge.
Dermed blev der rundet af for en feststemt
uge, hvor der igen i år blev støttet godt op
om de forskellige arrangementer, som var
med til at skabe en dejlig stemning. Der
skal lyde en stor tak til alle de besøgende,
sponsorer og de mange frivillige!
Resultat liste
Nr. Hostrup Ringridning 2015
Konge: Benny Kohls, Nr. Hostrup
Ponykonge:
Svend Aage Kjeldstrøm, Toftlund
PONY
1 Jonas Olesen, Rangstrup
2 Lasse Kjeldstrøm, Styding
Fra foreninger i Egvad Sogn
3 Jette Kjeldstrøm, Toftlund
4 Louise Lauritzen, Bodum
5 Kathrine Frees, Rise Hjarup
15-29 ÅR
1 Rasmus Juhl, Ravsted
2 Nina Broders, Hoptrup
3 Gitte Kjeldstrøm, Toftlund
4 Line Breum Søberg, Haderslev
5 Rasmus Frees, Rise Hjarup
30-39 ÅR
1 Henning Andersen, Hydevad
2 Ole Olesen,Rangstrup
3 Gitte Breum,Rødekro
4 Karina Toftebjerg Uldal
5 Chresten Andersen, Borg
40-49 ÅR
1 Lars Appel, Rangstrup
2 Jytte Breum,Over Jerstal
3 Karen Brink. Toftlund
4 Lotte Borschers, Nr: Hostrup
5 Lars Kjeldstrøm, Toftlund
50-64 ÅR
1 Svend Aage Jørgensen, Rens
2 Hans Jepsen,Hydevad
3 Jette Ravn, Over Jerstal
4 Kurt Petersen, Over Jerstal
5 Preben Kristoffersen, Hjordkær
65-99 ÅR
1 Mogens Andersen, Agerskov
2 Aage Kjeldstrøm, Bevtoft
3 Bent Lorenzen, Burkal
4 Herluf Christensen, Hjordkær
5 Mathias Fey, Visby
41
Nr. Hostrup Byfest
Den Sønderjyske Gardes koncert og tatoo søndag.
Masser af mad og drikke ved 50+ lørdag.
Skat i forsamlingshuset onsdag.
Teltfest lørdag aften med gang i den
42
Fra foreninger i Egvad Sogn
Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening
NR. HOSTRUP &
OMEGNS BEBOERFORENING
Legepladsen:
Vi har tidligere nævnt, at vi ville fjerne
klatretræet og i stedet lave en tarzan
bane.
Dette har vi udsat indtil videre på grund
af vores økonomi på nuværende tidspunkt.
Fællesspisning:
Tirsdag d. 17. november kl. 18.00 afholder vi fællesspisning.
Mvh. Nr. Hostrup &
Omegns Beboerforening
Tak til Erik Johnsen for det fine legehus,
som vi har opsat i sandkassen.
Vedrørende petanque-banen har vi en
plan om at fjerne denne og så græs i stedet så pladsen kan bruges til andre spil
f.eks. kongespil.
Ringrider/Sognefest:
Vi vil gerne sige tak for nogle rigtig gode
dage. Og tak til alle som har givet en
hjælpende hånd.
Fjernvarme:
Det er med stor glæde, at vi kan nævne,
at der bliver lagt fjernvarme til Nr. Hostrup By.
Stor tak til jer som har lavet en tilmelding.
Skulle der være nogen, som kunne have
interesse for at få fjernvarme, så er det
ikke for sent.
Tag kontakt til Aabenraa/Rødekro
fjernvarme eller evt. Holger Wollesen.
Fra foreninger i Egvad Sogn
NS
NR. HOSTRUP & OMEG
NG
BEBOERFORENI
Bestyrelse:
Formand:
Holger Wollesen .................... 21 63 92 07
Næstformand:
Peter Jensen ........................... 21 22 07 33
Kasserer:
Lea Muus Carstensen ........... 28 59 25 50
Sekretær:
Rane Møller ........................... 51 64 16 30
Bestyrelsemedl:
Ulla Jensen.............................. 74 66 91 42
Suppleant:
Anja Leonhard ...................... 21 47 81 67
Suppleant:
Jørgen Berg ............................ 60 18 36 57
43
Nr. Hostrup Ungdomsforening
NR. HOSTRUP UNGDOMSFORENING
Efterår/Vinter program
2014/2015
GYMNASTIK
Så er Nr. Hostrup Ungdomsforening klar
til endnu en gymnastiksæson. I kan se
træningstider for de enkelte hold samt
en beskrivelse nedenfor, og I kan allerede nu tilmelde jer holdene.
Vi ser frem til at se nye, som gamle medlemmer i den kommende sæson.
Opstart uge 37
Træningstider for gymnastiksæsonen
2015/2016
Mor/Far/Bedste og Barn
Træningstid:
Mandag Kl. 16.00-17.00 i Jump A Lot.
Tag mor, far eller en bedsteforældre i
hånden, og kom til en sjov og glad gymnastiktime, hvor samspillet mellem barn
og voksen bliver centralt.
Med barnets motoriske udvikling i fokus
skal vi sammen krybe, kravle, rim og remser, lege og grine samt diverse redskaber.
Vi vil sæsonen igennem forsøge at kom-
44
binere undervisningen med at give børnene nye selvstændige udfordringer,
men samtidig også genkendelige ting således at børnene oplever tryghed.
Det forventes, at alle er aktivt deltagende
og påklædt derefter. De voksne skulle
også gerne få sved på panden. Barnet får
mest ud af holdet, hvis det kan gå.
Vi glæder os til at se jer i hallen.
Kolbøtter og troldespring fra
Conni og Didde
Puslinge (3-4 årige)
Tirsdag kl 16.15 – 17.15 i Jump A Lot
Hej alle puslinge
Så er vi igen klar til at komme til gymnastik. Vi instruktører glæder os til at
lave gymnastik med jer. Vi skal hoppe
og springe, slå kolbøtter og trille. Tage
på rejser i fantasien, hvor vi bruger hele
kroppen. Vi skal ha sved på panden og
grine højt.
Kom og vær med…..
Hilsen Line, Freja, Vivian,
Lone, Maria og Gitte
Springmus (5 + 0.-1. klasse)
Træningstid:
Tirsdag Kl. 17.15-18.15 i Jump A Lot
Hej alle gamle og nye springmus.
Så starter sæsonen snart igen, og vi glæder os til at lave en masse gymnastik med
jer. Springmus er holdet med fuld fart på
i hele timen. Vi skal grine, lege, hoppe,
Fra foreninger i Egvad Sogn
Nr. Hostrup Ungdomsforening
springe og lave en masse gymnastik. Vi
lover dig, at du får sved på panden, mens
du lærer nye spring og har det sjovt.
Vejrmølle hilsner fra instruktørerne
Turbotons (2.-4. klasse)
Træningstid: Mandag Kl. 17.00-18.30 i
Jump A Lot
Hej piger og drenge.
Går du i 2. - 4. klasse? Elsker du seje
springopstillinger, udfordrende rytmeserier, drengetons og pigegymnastik? Så er
Turbotons noget for dig. Vi leger, griner,
sveder, laver serier, og lærer nye spring.
Her er holdet, hvor der er masser af succesoplevelser og nye udfordringer. Er du
nybegynder eller øvet? - Det betyder ingenting, vi har plads til alle.
Tag endelig en ven eller veninde med.
Krumspring og spændstige hilsner
fra trænerteamet på Turbotons
Rytmepiger (5.-8. klasse)
Træningstid:
Tirsdag Kl. 16.30-18.00 i Hellevad
Hej Piger
Vi er et rytmehold for alle piger, der går i
5. - 8. Klasse. Vi skal arbejde med forskellige gymnastik-genre og blive bedre til
gymnastik. Ud over det skal vi lege, hygge
og have det sjovt sammen.
Hilsen
Det rytmiske trænerteam
Fra foreninger i Egvad Sogn
Juniormix (5.-8. kl., 12-15 år)
Træningstid:
Tirsdag kl. 18.15 til 19.45
Holdet er for alle, både piger og drenge
samt begynder og øvet. Vi skal lave fedt
gymnastik og blive dygtige til både spring
og rytme. I løbet af sæsonen vil vi bl.a.
arbejde med små rytmesekvenser og teknikbaner, så vi kan fyre nogle flotte spring
af. Vigtigst af alt, så skal vi have det mega
sjovt til hver eneste træning. Så er du vild
med gymnastik, og har du lyst til at ha’
det sjovt. Så tag dine venner og veninder
med og kom til træning på juniormix.
Vi glæder os til at se jer.
Hilsen Anna, Rikke, Marco og Lasse
Ålle Piche
Træningstid:
Mandag Kl. 19.00-20.30 i Hellevad
Hej Piche
Ålle Piche er et hold, der med udgangspunkt i dine forudsætninger arbejder
med grundgymnnastik og grundtræning,
krydret med div. dansestilarter for herigennem at skabe en alsidig gymnast. Undervisningen bygges primært op gennem
koreografier, som giver dig mulighed for
at dygtiggøre teknisk, udtryksmæssigt
og fysisk. Vi arbejder med grundteknikker fra gymnastikken og med forskellige
dansestilarter.
Vi forventer, at du udviser engagement
45
Nr. Hostrup Ungdomsforening
og har motivation for at udvikle dig. Til
gengæld kan du forvente masser af sved,
oplevelser og udfordringer.
Med venlig hilsen
Æ piche trænere:
Gitte Johansen og Nine Vig Nielsen
Karleholdet
Træningstid: Mandag Kl. 19.45-21.15
i Jump A Lot
I år på karleholdet skal vi have brugt
nogen kræfter. Der kommer til at være
masser af gymnastik og spring, men også
plads til lidt tons og tummel. Vi skal have
både nye og gamle karle med, og der vil
være udfordring til alle.
Hilsen
Jesper, Kalle, Karlsen
Kropstræning
Træningstid:
andag Kl. 18.30-19.45 i Jump A Lot
Kropstræning er for kvinder og mænd,
der ønsker at smøre led og muskler med
solid grundtræning for hele kroppen.
Vi lover sved på panden, røde kinder,
smil på læben og et godt grin så selv lattermusklen bliver rørt.
To hyggeaftener efter træning, en før jul
og en til slut på sæsonen, hvor vi lige skal
følge op på, hvad der sker i sognet.
Kom og vær med, det blir’ godt!
Berit Marquartsen og Mari-Ann N. Hansen
46
Motionsherre
Træningstid:
Tirsdag Kl. 19.45-20.45 i Jump A Lot
Her kan ALLE være med. Holdet er for
dig,som gerne vil have kroppen rørt.
Smidighed, styrke og lattermusklerne vil
være fokusområderne for denne sæson.
Selvfølgelig slutter hver træning med en
god gang hockey.
Hilsen Instruktørerne
Cross Gym
CrossGym er en intensiv træningsform,
hvor der er plads til alle uanset alder, køn
eller fysik. På én enkelt time får man kondition, udholdenhed og muskeltræning,
hvor det primære redskab er din egen
krop, så du træner på det niveau, du selv
finder passende.
Opstart udendørs: onsdag d. 26 april kl.
18.30 på sportspladsen i Nr. Hostrup, vi
fortsætter derefter indendørs d. 21 oktober i Hellevad hallen.
Tonen er afslappet og med højt humør,
med nærliggende legeplads er der aktiviteter til de mindste, så tag familien med
og stift bekendtskab med Cross Gym.
Folkedans
– Der danses i Nr. Hostrup forsamlingshus
mandage kl. 19.30
Opstart mandag d. 7. september 2015
De første 3 gange betragtes som prøvegange, så derfor kan du/I bare møde op
Fra foreninger i Egvad Sogn
Nr. Hostrup Ungdomsforening
og se, om det er noget for jer. Man behøver ikke komme som par – vi er mange
”singles”, så der er også en partner til
DIG. Vi synes vi har det sjovt. – Husk at
tage kaffen med!
Arrangementer
for folkedansere:
Sønderjysk Legestue i Hjordkær hallen
lørdag d. 27. februar 2016 kl. 19.30
Sæsonafslutning
mandag d. 21. marts 2016 kl. 19.00
Grillaften for medlemmer
d. 6. juni. 2016 kl. 19.00
Rømøtur d. 24. juli 2016
Bestyrelse:
Britta Iversen. 74 66 92 63/30 34 97 74
Simon Johnsen ................... 22 98 86 07
Lonna Jensen ..................... 61 54 22 55
Didde Clausen .................... 28 76 92 60
Rikke Iversen ...................... 23 81 41 28
Christine Andersen ............ 20 78 74 67
Bo S. Jørgensen .................. 20 61 07 91
Thomas Jørgensen ............. 22 43 69 12
Bo Kaczmarek .................... 40 91 46 81
Fra foreninger i Egvad Sogn
47
Hellevad-Egvad
Sognenyt
Kirke • skole • foreninger
Udgivet af Hellevad og Egvad
menighedsråd
Tovholder for bladet:
Kirsten Petersen
Nr. Hostrupvej 25, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 92 91, mobil 60 66 92 91
Email: [email protected]
Korrekturlæser:
Gretel Terp
Hovedgaden 62, Hellevad,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 93 22
e-mail: [email protected] eller
[email protected]
Medredaktør: Gerda Hansen
Langager 12, Hellevad,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 96 03
e-mail: [email protected]
Medredaktør: Jens Termansen
Østermarkvej 22, Nr. Hostrup,
tlf. 21 66 53 24,
e-mail: [email protected]
Layout og tryk:
MAYMAX grafisk idé og design
Smedegade 1, Varnæs, 6200 Aabenraa
Tlf. 25 33 08 09 - www.maymax.dk
Bladets faste tegner: Veronika Bossen
Lundvej 31, 6372 Bylderup-Bov,
tlf. 61 69 57 52,
e-mail: [email protected]
Man kan sende motiver til Veronika til bladet,
helst foto på papir.
Redaktionelt:
Så kom den endelig – den, vi har ventet på så længe – sommeren. Her først i
august nyder vi ekstra de varme dage og
solen, der skal gi’ os overskud til at stå efterår og vinter igennem. De lyse nætter
sluttede den 8. august, og vi kan se frem
til kortere dage.
Vinterprogrammet er gjort klar fra alle
foreninger, så det er bare om at få sig
meldt til – der er mange gode arrangementer.
Ekstranumre af Sognenyt kan hentes
hos Statoil, Hellevad. Giv besked på skolen, hvis du ikke har modtaget bladet i
din postkasse, tlf. 73 76 61 00.
Den 1. søndag i advent
er den 29. november,
så deadline til næste Sognenyt
er lørdag den 31. oktober 2015