NR. 2 · MAJ 2015 · 49. ÅRGANG

e
NR. 2 · MAJ 2015 · 49. ÅRGANG
PK
alk
lub unde
DK
Sp
ci
K
EN
PU
D
L K LU B
B
E
r
Indhold
Fra formanden ...................................... 5
Generalforsamling ................................ 6
Referat fra konstituerende møde ......... 10
Redaktøren har ordet ........................... 11
Udstillingsresultater fra Brædstrup ..... 13
Udstillingsresultater fra Køge .............. 17
Nye Champions .................................... 18
Certifikatudstilling ................................ 20
Nyt fra kredsene .................................. 22
Udstillingskalender 2015 ....................... 27
Pudelposten ......................................... 28
Ugens billeder ..................................... 30
Information
Annoncepriser
Medl. PK
Ikke medl.
1/1 side:
kr. 450,kr. 750,1/2 side
kr. 275,kr. 550,1/3 side
kr. 225,kr. 450,1/4 side
kr. 175,kr. 350,Såfremt der tegnes annoncer for hele året
(5 numre) ydes 10% rabat. Prisen er inkl.
farver. Følgende filer kan bruges: tif, eps,
jpg eller pdf i høj kvalitet.
Tekster modtages udelukkende i Word.
Priser for opsætning af annonce
1/2 side: 100,- kr.
1/1 side: 200,- kr.
Annoncestørrelser
1/1 side 128x190
1/2 side 128x95
1/3 side 128x64
1/4 side 128x45 eller 62x93
Pudelnyt skæringsdatoer
Deadline
Udgivelse
15. januar
15. februar
1. april
1. maj
15. juni
15. juli
1. september 1. oktober
15. november 15. december
Redaktør: Tina Bech
Layout og tryk: WERKs Grafiske Hus a|s
Oplag 850 stk. Pudelklubben kan ikke
2
Agility Nyt ............................................. 32
Agility kalender 2015 ............................ 35
Eksteriørbeskrivelse ............................. 37
Dyrlægen informerer ............................ 38
Orientering fra DKK .............................. 39
DKK informerer .................................... 41
Artikel – Hunde på plejehjem ............... 43
Eksklusivt seminar ............................... 50
Hvalpe i vente ....................................... 55
Hvalpeliste ............................................ 56
Avlshanner ............................................ 58
Opdrætterliste ..................................... 60
gøres ansvarlig for oplysninger eller mangel
på oplysninger i annoncerne/artiklerne.
Kontingentet (følger kalenderåret):
Enkelt medlem (1.1.-31.12)
kr. 300,Husstand/samboende (1.1.-31.12) kr. 350,Udenlandske medlemmer ekstra kr. 75,Enkelt medlem (1.7.-31.12)
kr. 210,Hustand/samboende (1.7.-31.12) kr. 260,Kollektiv hundeansvarsforsikring
Præmie pr. hund for alm. ansvar
kr. 155,Præmie for udv. forsikring pr. hund kr. 65,Pudelklubbens bankoplysninger
Annoncer vedr. hvalpe, pudler ønsker
nyt hjem, avlshanner, opdrætter og
rubrik indbetales på:
Homebanking 1551 5098378
Kontingent/forsikringskonto
Homebanking 1551 10095816
Udenlanske. medl.:
IBAN: DK 50 3000 0005 098378
SWIFT-BIC: DABADKKK
Udstillingskonto
Homebanking 1551 8212066
Udenlanske. udstillere
IBAN: DK83 3000 0008 212066
SWIFT-BIC: DABADKKK
Forsidefoto: Wilma er klar til en forårstur
med mor på ”Cyklen”
Pudelklubbens bestyrelse
Formand
Charlotte Linneberg
Balagervej 25, 8260 Viby J.
E-mail: [email protected]
Næstformand
Eva Eis
Hovedvejen 235, 5580 Nørre Aaby
E-mail: [email protected]
Kasserer
Birgitte Bavnhøj
Lundehusene 32, 2670 Greve
E-mail: [email protected]
Sekretær
Eva Haraldsborg Larsen
Strandbovej 76, 2650 Hvidovre
E-mail: [email protected]
Bestyrelsesmedlem 1
Susanne V. Preisler
Silkeborgvej 56, Lund, 8700 Horsens
E-mail: [email protected]
Bestyrelsesmedlem 2
Erik Skjønnemann Hansen
Engholmvej 7, 8766 Nr. Snede
E-mail: [email protected]
Bestyrelsesmedlem 3
Ronni Renaldi
Bygade 23, 7160 Tørring
E-mail: [email protected]
Kontakt bestyrelsen på tlf. 64 42 18 48
Udstillingsudvalget
Formand Susanne V. Preisler, tlf. 75 65 46 40
Medlem Jytte Pfänner, tlf. 75 64 35 40
Medlem Erik Skjønnemann Hansen, tlf. 21 69
45 27
Tilmelding til udstilling
Kis Anita Hansen,
Engholmvej 7, 8766 Nørre Snede
Tlf. 40 62 27 27, [email protected]
www.facebook.com/Pudelklubben
Dressurudvalget
Formand Carsten Nielsen,
Bygmarksvej 13, 5210 Odense NV,
Tlf. 66 16 38 98
[email protected]
Sekretær Lissie Hansen,
Orionvænget 21, 5210 Odense NV
Tlf. 66 16 36 92
Kasserer Birgitte Bavnhøj
[email protected]
Agility redaktør Jørn Kristensen
Tlf. 51 22 04 40, [email protected]
Forsikrings- og medlemstilmelding
Eva Eis
Hovedvejen 235, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 18 48
[email protected]
Hvalpeanvisning
Inge Kubel
Syvhøjvænge 85, 2625 Vallensbæk
Tlf. 23 26 29 50
[email protected]
Redaktioneludvalg
Ansvarshavende redaktør
Eva Haraldsborg Larsen
Tlf. 36 49 82 70, [email protected]
Webmaster Tina Charlotte Bech
Tlf. 31 15 07 56, [email protected]
Redaktør af Pudelnyt Tina Bech
Tlf. 31 15 07 56, [email protected]
Opdræt- og sundhedsudvalget
Formand Susanne Preisler
Tlf. 75 65 46 40, [email protected]
Kredsrepræsentanter
Formand Ronni Renaldi
Tlf. 31 61 33 82, [email protected]
Klubbens hjemmeside
www.pudelklubben.dk
3
Kredsrepræsentanter
Kreds 1
Birgitte Bavnehøj
2670 Greve
Tlf. 40 53 04 43 bedst efter 16
E-mail: [email protected]
Kreds 6
Berit Pape
8600 Silkeborg
Tlf. 41 60 94 55
E- mail: [email protected]
Kreds 3
Heidi Andersen
5450 Otterup
Tlf.45 34 21 22
E-mail: [email protected]
Kreds 7
Anne Juul
9220 Ålborg Ø
Tlf. 40 75 07 44 (Træffes efter kl. 19.30)
E-mail: [email protected]
Kreds 4
Pirjo Adele Elisabeth Brændeholm
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 51 52 94 90
E-mail: [email protected]
Kreds 9
Cindy Holmfred
7870 Roslev
Tlf. 22 95 53 33
E-mail: [email protected]
Kreds 5
Lillian Renaldi
7160 Tørring
Tlf. 28 12 37 27
E-mail: [email protected]
Kreds 2+8+10 og 11
Ingen p.t.
Kredsenes inddeling
DKK kredsinddeling
Kreds 1.
Postnr. 1000-3699 og 3900-3999
Kreds 2.
Postnr. 4000-4639
Kreds 3.
Postnr. 5000-5999
Kreds 4.
Postnr. 6000-6792
Kreds 5.
Postnr. 7000-7190, 7300-7323, 7361-7362, 8653-8654, 8700-8783
Kreds 6.
Postnr. 8000-8300, 8305, 8310-8643, 8600-8680, 8791-8990
Kreds 7.
Postnr. 9000-9990
Kreds 8.
Postnr. 3700-3790
Kreds 9.
Postnr. 6950-6990, 7470-7990
Kreds 10. Postnr. 4640-4999
Kreds 11. Postnr. 6800-6940, 7200-7280, 7330, 7400-7451
4
Fra formanden
v/ Charlotte Linneberg E-mail: [email protected]
En tid er slut, en ny starter. Mine første ord
som formand for Pudelklubben skrives. Jeg
takker alle der har udvist mig tillid og stemt
på mig til bestyrelsen.
Jytte Pfänner har været klubbens formand
i mange år. Hun er dygtig og har udført et
enormt stykke arbejde for klubben og for
pudlen. Hun er svær at følge efter. Jeg vil
gerne sende hende en stor TAK på klubbens vegne, for hendes enorme indsats
gennem årene. Jeg ved, at Jytte vil hjælpe,
hvis jeg får brug for det. Det er med stor
ydmyghed, at jeg træder i hendes sted.
Jeg har tænkt meget over, hvorledes jeg
kan bruge mine kompetencer i Pudelklubben. Jeg brænder for udvikling og innovation. Jeg vil derfor forsøge at bringe det ind
i klubben.
Først og fremmest er jeg stolt over, at have
fået 3 nye spændende kapaciteter ind som
nye kredsrepræsentanter. Stor TAK til Pirjo,
Cindy og Lillian (se nærmere præsentation
på hjemmesiden og i bladet her), fordi I vil
være en del af holdet og bidrage med nye
tiltag. Jeg håber vores medlemmer vil tage
godt imod dem, og at de får opbakning fra
jer medlemmer rundt omkring. Ikke mindst,
at vores eksisterende gode repræsentanter
kan bistå med hjælp.
Min overbevisning er, at vi der er på
”Holdet”, kan forsøge at skabe de bedste
forudsætninger og rammer. For at tingene
skal lykkes, kræver det dog opbakning,
tillid og at man deltager frem for at iagttage. Tingene løftes ikke af sig selv. Derfor
en opfordring til alle derude. Vær deltagende, aktive, kom med forslag til os. Brug
kredsrepræsentanterne, der rundt omkring
i landet til at hjælpe og skabe aktivitet sammen med jer.
Min mission er at fremme pudlens popularitet. Hvordan gør vi så det? Jeg har ikke
løsningen, men kan være med til at starte
en proces frem mod målet. Hvad kan jeg
sætte i værk? Jeg vil forsøge at skabe
noget aktivitet gennem kredsene, tænke
nyt omkring markedsføringstiltag. Hvad kan
vi gøre her og nu, for at processen skubbes i gang? Som nævnt er det vigtigt, at vi
alle er aktive. Vi vil gerne have flere pudler i
bybilledet.
Jeg vil gerne opfordre alle til at gå ud i det
offentlige rum med jeres søde hunde. Mød
folk på gader og stræder, ved vandet, ved
børnehaverne og hvor I ellers synes det
kunne være hyggeligt at være med jeres
hunde. Lad dem blive set, og få en snak
med de folk I møder. Det virker i hvert fald
her i Århus 
Rigtig god sommer derude.
Charlotte Linneberg
TAK
Pudelklubbens bestyrelse vil gerne takke Gurli Kålund, for hendes store indsats og det
engagement hun har udvist, som klubbens hvalpeanviser gennem mange år.
På Pudelklubbens vegne
Charlotte Linneberg
5
Generalforsamling
Nyborg hallerne 0nsdag 22 marts 2015
Generalforsamlingen begynder 11.10
Jytte byder velkommen og foreslår Michael
Johannesen som dirigent. Valget godkendes af en enig generalforsamling.
Michael Johannesen (MJ) takker for valget
og konstaterer at generalforsaml ingen er
rettidigt indkaldt og dermed lovlig.
Stemmetællere bliver:
Annette Bjerregård
er orden i tingene og det er let overskueligt
det arbejde BB har udført.
åBB fortæller om et system hun og Eva Eis
(EE), som jo er medlemsregistrator, har faet
på plads så medlemstal og økonomi følges
ad og passer sammen.
BB fremlægger budget for 2015.
Jytte påpeger at vi i bestyrelsen nærmest
er blevet pålagt at bruge nogle flere penge,
så derfor underskud i 2015.
Tina Beck (TB)
De er valgt enigt.
Der er 21 temmeberettiget og 2 uden stemmeret.
MJ gennemgår årsberetningen. Michael
Lykke (ML) spørger til servicehunden. Jytte
svarer at det går godt, den er flyttet ud til
”træningsfamilien”, som mener den har et
godt potentiale. Familien har lovet at følge
op og sende nyt til PK, således at vi ved
hvordan det går.
Birgitte Bavnhøj (BB) gennemgår regnskabet.
ML spørger om det var muligt at regnskabet kom ud noget før, da der ikke er meget
tid til at sætte sig ind i tingene her og nu.
Vores love siger at årsregnskabet uddeles
pa generalforsamlingen.
Eva Haraldsborg (EH) mener at BB har lavet
et flot regnskab og gjort et stort stykke
arbejde.
TB som jo er en af revisorerne, siger at der
6
MJ foreslår at punkterne 6 & 7 byttes om
dette godkendes. Kontingentet for 2016 er
uændret.
2. Behandling af indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen er lovædringer,
hvorfor der skal være mindst 14 stemmer
for Forslag 1:
21 stemmer for, vedtages enstemmigt.
Forslag 2: BB forklarer at hvert girokort
koster PK penge og at det også er dyrt for
medlemmer. Forslaget vii gøre det meget
nemmere både for klubben, men også for
medlemmerne.
ML undrer sig over at vi vil påføre medlemmerne dette, med at skrive hvad beløbet
dækker. Det er vi nødt til at vide da der jo er
rigtig mange forskellige konti i PK.
Anja Hansen {AH} sp¢rger med hensyn til
dato. BB svarer at dette vii blive oplyst i PN.
TB foreslår at man kan fa tilsendt et girokort, dem der måtte ønske det, men så skal
PK alligevel have en girokonto og det er det
der koster.
EE mener at det ikke burde være et problem, da man har mulighed for at gå i banken og få foretaget en bankoverførsel,dem
der ikke har mulighed for det selv.
Forslag 2: 19 stemmer for - 2 imod. Forslaget vedtages.
meninger høres og der er selvfølgelig for og
imod. Afstemningen gøres hemmelig.
Punkt 1: 13 stemmer nej
7 stemmer ja
1stemmer blank
Forslag 3:Jytte fortæller at det er DKK
der har bedt om ændringen, så vores love
stemmer overens med deres.
AH spørger til frakendelse af Kennelmærke
og hvorfor det skal stå i PK’s love. Dette er
en beslutning fra DKK.
Forslaget forkastet.
Forslag 2: Også fra Kis Hansen, der så
mener at alle tæver så skaI måles. Afstemningen gøres hemmelig7 stemmer ja
Forslag 3: 21stemmer for, vedtages enstemmigt.
Forslag fra medlemmer. Kis Hansen (KH}
vii af med måling af toy-tæver. ML stiller sig
tvivlende over for forslaget.
MJ mener godt at forslaget kan gennemføres pa generalforsaml ingen.
BB siger at ejere af toy og dærgpudler, der
ikke kommer på udstilling, ikke får dem
målt og derfor kan de stambogføres efter
moren, uden ansvar for opdræt og størrelse.
Susanne Preisler (SP} mener ikke der skal
være forskel på opdrættere uanset udstilling eller ej. ML mener at der er mange der
ikke avler ”rigtige størrelser” så måling er
en god ide.
Erik Hansen (EH} syntes det er underligt at
mellem og stor ikke skal måles.
EE mener også at der er, at diskriminere
opdrættere af toy & dværg.
TB mener ikke der harmoni i størrelsen toy.
AH ser også mange andre pudler der ikke
har den ”rigtige” størrelse,i kraft af hendes
job som ringsekretær og hundefrisør.
13 stemmer nej
1stemmer blank
Forslaget forkastet.
Valg af bestyrelse.
Stemmesedler tælles. Der er 150 stemmesedler, deraf 18 ugyldige, altså 132 stk., der
fordeles således:
Eva Haraldsborg Larsen 64 stemmer
Charlotte Linneberg
100 stemmer
Robert Mikkelsen
39 stemmer
Michael Lykke
32 stemmer
Susanne Preisler
90 stemmer
Ronnie Renaldi
52 stemmer
Valg af kredsrepræsentanter. Det er de
ulige kredse der er på valg i år, herefter ser
det sådan ud:
Kreds 1 Birgitte Bavnhøj
Kreds 3 Heidi Andersen
Jytte mener det mest rigtige er at måle alle
hunde der indgår i avl.
Anne Ørholt spørger om det bliver en avlsrestriktion.
Der er almindelig debat, hvor de forskellige
Kreds 5 Lillian Renaldi
Kreds 7 Anne Juul
7
Kreds 9 lngen
MJ fortæller at i deres klub virker det fint,
med bladet pa nettet, men det er kun det
sidste nye der er tilgængeligt. Resten er
last for andre end medlemmer.
Kreds 11 lngen
Vi ønsker tillykke til de valgte.
Reviser Erik Munk fortsætter.
Intern revisor Tina Beck fortsætter og revisorsuppleant er J¢rn Kristensen. Eventuelt:
Anne Ørholt spørger om bestyrelsen har en
holdning til de såkaldte E-cigaretter. Bestyrelsen mener at forbud er ok, det er der vist
almindelig enighed om. Og vi skal jo også
rette os efter hallernes regler. Et skal bare
skriver i PM.
AH spørger hvorfor PN ligger gratis på
hjemmesiden, så man ikke behøver at være
medlem for at læse det. BB svarer at der
var en prøve og at det højst sandsynligt bliver lukket ned igen. EE pointerer at vi skal
passe pa ikke at blive en ”gammelmands
klub” ved at underkende nettet.
Erik Hansen siger at et PN koster 6,5 pr.
blad, men at det første er væsentlig dyrere
ikke er medlem.
TB mener at der mangler en professionel
fotograf til at tage billeder pa div. udstillinger. Annette Bjerregard siger at hvis hun er
der vii hun gerne, men at det godt kan være
svært fra gang til gang bland andet pga. lys
mm.
Helle Toft mener der bør være mere opmærksomhed ved brug af lak. Jytte svarer
at det er op til den enkelte dommer og
at han altid bliver spurgt, og så bliver det
udmeldt til dem der har interesse idet. Man
har jo altid lov til at lade være.
Michael Johannesen takker af og takker for
god ro og orden. Jytte takker Michael for
godt samarbejde i dag.
Birgitte takker Jytte for godt samarbejde i
bestyrelsen. Generalforsamlingen slutter
klokken 14,00.
Referent Jeanne
Dirigent
Referent
Michael Johannesen
Jeanne Rahn
S¢borg 30-3-2015
8
Referat fra Pudelklubbens
konstituerende møde
Dato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. marts 2015
Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyborghallerne, Halvvej 1, 5800 Nyborg
Deltagere: . . . . . . . . . . . . . . Susanne V. Preisler, Eva Eis, Erik Hansen, Birgitte Bavnhøj,
Ronni Renaldi, Charlotte Linneberg, Eva Haraldsborg Larsen
Referent: . . . . . . . . . . . . . . . Eva Haraldsborg Larsen
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: . . . . . . . . . . . . . . . Charlotte Linneberg
Næstformand: . . . . . . . . . . . Eva Eis
Sekretær: . . . . . . . . . . . . . . . Eva Haraldsborg Larsen
Udstillingsformand: . . . . . . . Susanne V. Preisler
Sundhedsudvalg formand: . Susanne V. Preisler
Kasserer: . . . . . . . . . . . . . . . Birgitte Bavnhøj
Ansvarshavende redaktør: . Eva Haraldsborg Larsen
Medlem/forsikring: . . . . . . . Eva Eis
IT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ronni Renaldi
Kredsrep. Formand: . . . . . . Erik Hansen
Ud over dette var der enighed om at nedenstående varetager følgende opgaver:
Webmaster: . . . . . . . . . . . . . Tina Bech
Pudel Nyt: . . . . . . . . . . . . . . Tina Bech
Hvalpeanvisning: . . . . . . . . . Jytte Pfänner
Udstillingsudvalg: . . . . . . . . Jytte Pfänner
Formanden tager kontakt til Jytte Pfänner med henblik på at få evt. materiale fra
den tidligere formand, således at den nye
formand kan få et overblik over de opgaver
der ligger.
Der var tale om at klubben fik et dankort i
forbindelse med at den nye formand skal
godkendes af banken, samt evt. nedlæggelse af klubbens girokonto, da generalforsamlingen godkendte bestyrelsens
forslag om nedlæggelse af udsendelse af
girokort, da størstedelen af medlemmerne
betaler via netbank.
Alle i bestyrelsen skal sende cpr.nr. og
bankkontonummer til Birgitte Bavnhøj
snarest muligt.
Sekretæren kontakter redaktøren og får
ændret diverse til punktet ”Pudelklubbens
Bestyrelse”.
Det blev aftalt, at næste møde i bestyrelsen
er fredag den 10. april 2015, kl. 15.00
9
Redaktøren har ordet
v/ Tina Bech
E-mail: [email protected]
Vi er nu stærkt på vej ind i den skønne forårs tid, hvor Pudelklubben tilbyder et stort
udvalg af spændende aktiviteter. Alle har
mulighed for at deltage i arrangementerne
på tværs af kredsene.
Husk at tage mange billeder af jeres
skønne pudler og send dem gerne til os.
Jeg modtager stadig gerne billeder til brug
på forsiden af Pudelnyt mv.
Det er ledige pladser i rubrik annoncerne
på Pudelklubbens hjemmeside og i Pudelnyt.
Se mere på Pudellubbens hjemmeside.
Fremsend dit ønske mv. til:
[email protected]
Har du andre ønsker til din annonce vil jeg
gerne være behjælpelig med opsætningen
af annoncen.
Pudelklubben sætter fremover et billede ind
af et nyt medlem. Alle opdrættere opfordres til at indsende uredigeret billede/r af
jeres hvalpekøbere med deres nye hvalp.
Redaktøren udvælger ét billede til brug i
hvert blad under nye medlemmer.
Nye medlemmer
Vibeke Dittmer, 2635 Ishøj
Helle Rask, 7190 Billund
Jacob Vium, 3450 Allerød
Pernille Otzen, 6700 Esbjerg
Elsebeth Aasted Schanz, 8000 Århus c
Nelly Fuglesang, 2700 Brønshøj
Dorthe Lykke Zimmermann, 8350 Hundslund
Mette Ringgaard Kitchell, 2720 Vanløse
Lise Thyregod, 2750 Ballerup
Duddi Andersen, 3630 Jægerspris
Susanne Pfänner, 9700 Brønderslev
Marry-Jette Rasmussen, 6700 Esbjerg
Louise Møller, 6771 Gredstedbro
Melanie Brinch Bathum, 8200 Århus N
Danny Borgholm, 2000 Frederiksberg
Ester Munk, 9670 Løgstør
Henning og Lene Frederiksen, 5700 Svendborg
Bent og Lykke Kawa, 2680 Solrød Strand
Venlig hilsen
Eva Eis, medlemsregistrator
Sidst, men ikke mindst vil jeg opfordre
alle til at hjælpe til med at tage billeder
af vinder pudlerne på vores udstillinger,
således at der kommer billeder på under
resultaterne fra udstillingerne. Fremsend gerne dine billeder til redaktøren.
Ejeren af forside billedet i denne anden
udgave af Pudelnyt, vil i nærmeste fremtid
modtage, et kreativt indrammet billede i A4
størrelse fra pudelklubbens redaktør.
Jeg ønsker jer alle et skønt forår.
Med venlig hilsen
Tina Bech, redaktør
Melanie og Leonardo
– nyt medlem i Pudelklubben
10
Rubrik Annoncer
VICKY’S HUNDESALON
Speciale soignering af pudler samt andre små racer
Tlf. 71 78 80 07
E-mail: [email protected]
www.vickyshundesalon.dk
Hillerød Hundesalon
V/ Birgitte Christensen
Tlf. 49 26 41 60
Møllestræde 5, 3400 Hillerød
www.birgittechristensen.dk
RigtigHundemad Brøndby
Sundt foder af høj kvalitet –
BARF, godbidder og tørfoder
Web: Broendby.rigtighundemad.dk
Mail: [email protected]
Tlf: 2175 4794
Evas Hundesalon
Hovedvejen 235, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 18 48
www.phyrus.dk
Fredensvang Hundesalon
V/ Charlotte Linneberg
Tlf. 51 90 28 82
Balagervej 25 8260 Viby J
www.fredensvang-hundesalon.dk
Indsend din annonce til Pudelklubben:
[email protected]
Medsend info, billede, visitkort mv. du ønsker
anvendt på annoncen.
Redigering eller andet kan blive nødvendigt Pga.
annoncens begrænset plads.
Her kunne dit link være!
11
Udstillingsresultater fra Brædstrup
Den 01/02-15 - Dommer: Anita Bax, GB
60 antal hunde var tilmeldt og følgende hunde blev placeret:
Toypudler:
Hanner
1. Solnes Vanilla Sky
2. Quick Silver G Di San Gimignano
3. Nezhnost Ljubvi Ludwig
4. Toyway Stop The Rain
Tæver
1. Børing Bittelille Betsie
2. Club De Rahni´s Papaya
3. Solnes Cappuccino And Tia Maria
4. Sandust Fantastica
Dværgpudler- sort/hvid/brun:
Hanner
1. Bonvivants La Vie Est Belle
2. Sankt Georgi´s Speedy Gonzales
3. Zabavny Kolokolchik Deco De Fete
Tæver
1. Attila-Laki Black Kiss Me
2. Kazura Czitka
3. Brei-ca´s Love Sublime
4. Børing Black Xulaima
Dværgpudler- abrikos/sølvgrå/rød:
Tæver
1. Sifix Amazing Annabell
2. Floxie Sunset Golden Delaila
3. Bri-ro Special Silver Heart
Mellempudler- sort/hvid/brun:
Hanner
1. Auldaviam Bombadier
2. Brei-ca´s Ready Or Not
3. A´monibe´s Glen Moray
Tæver
1. Cimbria´s Carlotta
2. Splash Mind You
3. Club De Rahni´s Brown CiCi Masha
4. Jaime-Les-Jouets
12
Ch. Kl, Cert, Bir
S.
S.
I.
S.
Næss
Preisler
Børgesen
Preisler
Cert, Bim
J. Kl. Cert, R.Cert
V. Kl. Cert
S.
J.
C.
C.
Smidt
Rahn
Damm
Johansson
Cert, Bir
J. Kl. Cert, R. Cert
Ch. Kl., Cert
S. Preisler
S. Olsen
C. Linneberg
Cert, Bim
Ch. Kl. Cert
J. Kl. Cert, R. Cert
U.
P.
J.
S.
J. Kl. Cert, Cert, Bir
R. Cert
A. Høyer
H. Toft
B. Mikkelsen
Cert, Bim
R. Cert
D. Backe
P. Hvass
M. Olsson
Bir
Cert
J. Kl. Cert, R. Cert
S. Bock
D. Backe
T. Helsel
M. Olsson
Cert
R. Cert
Eberhart
Brændeholm
Carlsen
Smidt
Storpudler- sort/hvid/brun:
Hanner
1. Vätten´s Flash In The Night
2. Brammarps Rocking Angel
3. Atizan Might And Power
Cert, Bir
R. Cert
Ch. Kl. Cert
Tæver
1. Ariel
Cert, Bim
2. Ninihill´s On The Prowl Again
R. Cert
3. Pin Up Panthers Hokus-Pokus Smilla Ch. Kl. Cert
4. Future Creations Hope And Glory
Afsluttende konkurrencer
Barn og hund, mini:
1. Noah Linneberg
2. Mathias Preisler
Barn og hund:
1. Mathilde Preisler
2. Amanda Jensen
Juniorhandler, mini:
1. Daniella Mikkelsen
2. Merian Bosse
3. Julie Renaldi
4. Amanda Hansen
5. Victoria Mikkelsen
Bir og Bim, Toy:
1. Solnes Vanilla Sky
2. Børing Bittelille Betsie
Bir og Bim, Dværg SHB:
1. Bonvivants La Vie Est Belle
2. Attila-Lak Black Kiss Me
Bir og Bim, Dværg SAR:
1. Sifix Amazing Annabell
Bir og Bim, Mellem SHB:
1. Cimbria´s Carlotta
2. Auldaviam Bombadier
Bir og Bim, Stor SHB:
1. Vätten´s Flash In The Night
2. Ariel
L. Jakobsen
L. Strandvad
B. Antonsen
L. Renaldi
L. Elmark
M. Pedersen
V. Larsen
Bis Baby:
1. Solnes Vanilla Rose
2. Black Design’s Somting Xta
3. Phyrus Black A Last Vilma
Bis Hvalp:
1. Bebella’s Love Of Flame
2. Vätten’s Shining All Over
3. Propels Black Alma
Bis Junior:
1. Sankt Georgi’s Speedy Gonzales
2. Club De Rahni’s Papaya
3. Club De Rahni’s Brown Cici Masha
Bis Veteran:
1. X-Tra Black Pi’s Gates
2. Warming Black Kelsey
3. Solnes Cappuccino And Tia Maria
Bis & Bim:
1. Attila-Laki Black Kiss Me
2. Auldaviam Bombadier
3. Børing Bittelille Betsie
4. Ariel
Bis:
1. Cimbria’s Carlotta
2. Solnes Vanilla Sky
3. Vätten’s Flash In The Night
4. Bonvivants La Vie Est Belle
Pudelklubben ønsker alle
tillykke med resultaterne
13
Barn og hund, mini
BIS Barn og hund
Juniorhandler, mini
14
Bis Baby
BIS hvalp
BIS Junior
Bir Bim, toy
Bir Bim, dværg
Bir Bim, mellem
Bir Bim, stor
BIS veteran
BIS BIM
BIS
15
Udstillingsresultater fra Køge
Den 29/3-15 Dommer: Inga Siil, EST.
71 antal hunde var tilmeldt og følgende hunde blev placeret:
Toypudler:
Hanner
1. Secret Style’s Enzo
2. Quick Silver-G di San Gimignano
3. Toyway Stop The Rain
Tæver
1. Risdan’s One More Kiss
2. Imystika’s Crazy Love
3. Club De Rahni’s Papaya
4. Bonvivants Wild Orchid
Dværgpudler- sort/hvid/brun:
Hanner
1. Bonvivants La Vie Est Belle
2. Zabavny Kolokolchik Deco De Fete
3. Sankt Georgi’s Speedy Gonzales
4. Svartalfernas Prins Sindre
Tæver
1. Brei-Ca’s Love Sublime
2. Amalfis Mana Mia
3. Willianas Chrysantheme
4. Sankt Georgi’s Sweet Black Tea
Cert Bim
R. Cert
H. Nicklasson
S. Preisler
S. Preisler
Cert, Bir
R. Cert
I.
I.
J.
S.
Myhrer Stø
Myhrer Stø
Rahn
Preisler
Cert, Bim
Ch. Kl. Cert
R. Cert
S.
C.
S.
B.
Preisler
Linneberg
Olsen
Nordhed-Svensson
Jk. Cert, Cert, Bir
R. Cert
Vk. Cert
J.
C.
P.
S.
Carlsen
Jonsson
Blomberg
Olsen
Jk. Cert, Cert, Bim
R. Cert
R. Mikkelsen
H. Toft
Cert Bim
R.cert
A. Ljung
H. Ingvarson
C. Nilsson
Dværgpudler- fawn/sølvgrå:
Hanner
1. Silver Victori I Found A Way
Tæver
1. Bri-Ro Special Silver Heart
2. Floxie Sunset Golden Delaila
Mellempudler- sort/hvid/brun:
Hanner
1. A’monibe’s Glen Moray
2. Splash Mister Castor
3. Saxbyn’s Wot A High-Quality Dream
Tæver
1. Club De Rahni’s Brown Cici Masha
Jk. Cert, Cert, Bir
2. Amalfis Tintomara
R. Cert
3. Splash Super Nova
4. Saxbyn’s Such A Spectacular Dream
16
T.
E.
M.
C.
Heisel
Amalfis Tintomara
Enered
Nilsson
Mellempudler- fawn/sølvgrå:
Tæver
1. Happy Life Dixa
Cert, Bir
M. Plånborg
Storpudler- sort/hvid/brun:
Hanner
1. Artizan Might And Power
2. Vätten’s Shining All Over
3. Vätten`s Mid`Night
Ch. Kl. Cert, Bim
Jk. Cert, Cert
R. Cert
B. Antonsen
L. Jakobsen
R. Renaldi
Cert, Bir
A. Nilsson
A. Nilsson
L. Renaldi
Tæver
1. Magicalia Back Copy To Jawazza
2. Jawazza White Lotus Elise
3. Ariel
R. Cert
Afsluttende Konkurrence resultater
Barn og Hund:
1. Amanda Jensen
2. Cecilia Bavnhøj
3. Mathilde Preisler
Pudelklubben ønsker alle
tillykke med resultaterne
Juniorhandler, mini:
1. Meriam Hoffmann
Billede af en skotyv
17
Nye Champions
Ny Dansk Champion
DKCH SECH
Vätten´s Flash In The Night
Født: 06.01.2013
Sort storpudel han
Opdrætter: Carin Eriksson, Sverige
Ejer: Lisbeth Jakobsen
Ny Danske Champion
DKCH
Be-Diva Athene Goddess of
Wisdoms
Født: 24.07.2011
Hvid storpudel tæve
Opdrætter: Birgitte Christensen
Ejer: Birgitte Christensen
Ny Danske Champion
DKCH
Kazura Cæsar
Født: 19.04.2012
Sort mellem han
Opdrætter: Pirjo Adele Elisabeth Brændeholm
Ejer: Pirjo Adele Elisabeth Brændeholm
18
Ny Danske Champion
DKCH EUJW13 DKV13 KBHV14
Kazura Czitka
Født: 19.04.2012
Sort dværg tæve
Opdrætter: Pirjo Adele Elisabeth Brændeholm
Ejer: Pirjo Adele Elisabeth Brændeholm
Hvis du har en hund, der er blevet Champion
inden for udstilling, agility, dressur eller rally
mm. har du mulighed for at få et billede med
hundens navn mv. ganske gratis i Pudelnyt.
Udstillingsudvalget
Hr. Zap på eventyr i Normadiet på Prins Henrik Slot Chateau De Cayx
19
Certifikatudstilling
Lørdag den 30.05.2015
Vestfynhallen, Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby
Anmeldelsensfristen er desværre udløbet, men kom og se alle de dejligepudler.
Bedømmelserne starter kl. 10.00 med storpudler, mellempudler
og efter middagspausen dværgpudler og til sidst toypudlerne.
Der er gratis adgang.
Dommer: Werner Schmiegelt, DE
Samlet oversigt over
forårets aktiviteter i kredsene
Dato
Aktivitet
06. maj
2015
Ringtræning udendørs i Greve, Sjælland
09. maj
2015
PK og Myndeklubben afholder handlerkursus, Sjælland
10. maj
2015
PK og Myndeklubben afholder handlerkursus, Jylland
10. maj
2015
Gåtur i Dyrehaven, Sjælland
11. maj
2015
Ringtræning i Esbjerg Ø, Jylland
19. maj
2015
Hvalpe aften i Køge, Sjælland
20. maj
2015
Gåtur ved Mindeparken i Silkeborg, Jylland
23. maj
2015
Eksklusivt grooming -og topsætnings seminar, Jylland
24. maj
2015
Gåtur ved Hjerl Hede, Jylland
27. maj
2015
Ringtræning udendørs i Greve, Sjælland
02. juni
2015
Eksteriørbeskrivelse i Rødovre, Sjælland
06. juni
2015
Hundens Dag, Tivoli Friheden
10. juni
2015
Ringtræning udendørs i Greve, Sjælland
27. juni
2015
Gåtur i Næstved, Sjælland
28. juni
2015
Sejltur ved Himmelbjerget, Jylland
Vi glæder os til at se rigtig mange til arrangementerne
HUSK: Du er velkommen til at deltage i arrangementer på tværs af kredsene
20
Certifikatudstilling
09.08.2015
Rishøjhallen, Skolevej 7, 4600 Køge
Bedømmelserne starter kl. 10.00 med måling, der er gratis adgang.
Dommer: Normann Deschuymere, BE
Der kan tilmeldes i følgende klasser:
Babyklasse (uofficiel) / Baby class 3-6 mdr./months
Hvalpeklasse (uofficiel) / Puppy class 6-9 mdr. /months
Juniorklasse / Junior class* 9-18 mdr. /months
Åben klasse / Open class* >15 mdr. /months
Championklasse / Champion class* >15 mdr. /months
Veteranklasse / Veteran class* >8 år/years
Udenfor bedømmelse / Outside judgement
Barn & Hund
Juniorhandling
DKK 250,00
DKK 250,00
DKK 360,00
DKK 360,00
DKK 360,00
DKK 360,00
DKK Gratis
DKK 75,00
DKK 135,00
* Rabat ved tilmelding af flere hunde med samme ejer i officielle klasser:
1. hund: DKK 360,00
2. hund: DKK 300,00
3. hund: DKK 250,00
Man kan tilmelde Barn & Hund samt Juniorhandling på udstillingsdagen, dog senest
kl. 11.00. Barn og hund, mini er fra 4 – 7 år og Barn og hund er fra 7-10 år.
Junior mini (10-14 år) og Junior maxi (14-18 år), men ikke fyldt 18 på udstillingsdagen.
Bedste Junior og bedste Veteran afholdes før BIR konkurrencen.
Vinderen går videre til BIS Junior og BIS Veteran i store ring.
Webtilmeldingfrist: 05.07.2015 senest klokken 24.00
Webtilmeldingsfrist: Efterfølgende mandag klokken 08.00.
Disse tillægges et ekstra gebyr på 100,- kr. pr. hund
Webtilmeldinger betales med betalingskort.
Manuelle tilmeldinger modtages kun indtil 1. webtilmeldingsfrist.
Alle manuelle tilmeldinger tillægges et gebyr på 50,- kr. pr. hund
Manuelle tilmeldinger betales via bankoverførsel til reg. 1551 konto 8212 066, (husk at
notere, hvad beløbet dækker) og sendes til: Kis Anita Hansen, Engholmvej 7, 8766 NørreSnede eller på E-mail: [email protected] Nærmere oplysninger: Tlf. 40 62 27 27
Bemærk: Der udsendes kun PM til manuelle tilmeldinger.
PM’et kan ses på hjemmesiden min. 1 uge før udstillingen.
Husk: For sen anmeldelse sendes retur.
Ved betaling fra udlandet:
IBAN:DK83 3000 0008 2120 66 (hvis det mangler, vil din bankoverførsel
medføre et ekstra gebyr på kr. 60,00) samt SWIFT-BIC: DABADKKK
(hvis det mangler, vil det medføre et ekstra gebyr på kr. 40,- kr.
21
Kreds 1
Birgitte Bavnhøj
Tlf. 40 53 04 43 · E-mail: [email protected]
Afholdte arrangementer
Den 25. januar afholdte vi klippekursus.
Der mødte 8 dejlig pudler til klippe kursus som blev afholdt i Karslundehallen.
Det var nogle super dygtigt ejer der skulle lærer at klippe deres pudel. Alle gik hjem med en
flot ny klippet hund.
Jeg vil takke alle for en dejlig dag, også mange tak for hjælpen til Anita.
Tak til alle der kom
Hilsen Birgitte
Kommende arrangementer
RINGTRÆNING
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
06. & 27. maj og 10. juni 2015
Kl. 19.00 til 21.00
Mosede Fortet, Mosede Strandvej 89, 2690 Karlslunde- På P-pladsen og til højre.
Kr. 35,- Inkl. Kaffe/the og kage
God og lærerig aften for både uøvede og garvede udstillere.
Du får god vejledning i at fremvise din hund bedst muligt i ringen.
Du møder andre udstillere og din hund socialiseres og lærer noget samtidig.
Du bedes tilmelde dig på forhånd og senest på dagen kl 16.00
Tilmelding til tlf. 40 53 04 43 eller via E-mail: [email protected]
Ps det er udendørs, husk vand til din hund
22
GÅTUR I DYREHAVEN
Dato:
10. maj 2015
Tid:
Kl. 11.00
Sted:
Dyrehaven – Rød port ved Klampenborg station
Pris:
Gratis
Kom med på en gåtur og se om foråret er på vej.
Husk at hunde skal være i snor.
HVALPE AFTEN
Dato:
19. maj 2015
Tid:
Kl. 19 til 21.30
Sted:
Rishøjhallen lokale 2 - Skolevej 7, 4600 Køge
Pris:
Kr. 40,- pr. person
Det er for hvalpe fra 3 mdr til 12 mdr.
Det er en aften, hvor vi skal hilse på andre hvalpe og vi skal lære lidt hvalpetræning og vi
skal også hygge os.
Når vi tager en pause med kaffe/the og kage bliver der et lille kursus i daglige pleje af vores
pudel.
Tilmelding via E-mail: [email protected]
Der er kun plads til max. 10 hunde
Beløbet indsættes på kto 1551 3348484230
Kreds 1 og 10 - Kommende arrangementer
GÅTUR I NÆSTVED
Dato:
27. juni 2015
Sted:
Sortebrødre Gade 2, 4700 Næstved
Tid:
Kl. 10.00
Pris:
Gratis
Vi mødes på p-pladsen ved Sortebrødre Gade.
Så går vi en tur i Næstved by.
Jeg håber vi bliver rigtigt mange, så vi kan vise vores dejlig skønne pudler frem.
Husk at hunde skal være i snor.
Tag vand med til dig og din hund.
Hilsen Birgitte
Tlf. 40 53 04 43
Kreds 3
Heidi Andersen
Tlf. 45 34 21 22 · E-mail: [email protected]
Ringtræning efter behov.
23
Kreds 4
Pirjo Adele Elisabeth Brændeholm
Tlf. 51 52 94 90 · E-mail: [email protected]
Som ny kredsrepræsentant vil jeg kort præsentere mig selv for Pudelklubbens medlemmer.
Som barn havde jeg et brændende ønske om, at få mig en lille abrikosfarvet toypudel – og
det fik jeg. Det blev starten på min ”passion for pudler”, en interesse jeg har haft i snart 14
år.
Jeg har et lille hobbyopdræt bestående af tre hunde, min gamle mellempudel pige på 10 år,
Hilde, og et søskendepar fra hendes sidste kuld Czitka (dværg) & Cæsar (mellem), som jeg
har under kennelnavnet Kazura.
Sammen med min kæreste har jeg en lille dreng på snart 1,5 år, som elsker de 4-benede
venner, og han hjælper gerne med at børste vovserne med sin plastikgaffel.
Vi er bosat i en lille forstad til Esbjerg, Andrup.
Forslag til kommende arrangementer i kreds 4 modtages med glæde.
Såfremt der skulle være nogle spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte mig.
Håber vi ses til nogle arrangementer eller i udstillingsringen.
Mange hilsner
Pirjo Adele Elisabeth Brændeholm
Kommende arrangementer
RINGTRÆNING Hver mandag i ulige uger
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:
11. maj 2015
Kl. 19.00 til 20.00
Majgårdsparken 43, 6705 Esbjerg Ø
Kr. 20,- Inkl. Kaffe, sodavand og på de gode dage et stykke chokolade!
Solen skinner, dagene bliver længere og det er tid til ringtræning.
Det finder sted på et lille græsareal i Andrup. Det er muligt at parkere på vintervej, efterårsvej eller ved spejderhytten.
Første gang mødes vi ved spejderhytten kl. 18.45
Tilmelding skal ske pr. sms på tlf. 51 52 94 90 eller via E-mail: [email protected]
Hvis ikke der er nok på holdet, flyttes opstarten til mandag den 3. august samme tid og
sted.
Hold øje med hjemmesiden eller Facebook for ændringer.
Der er ikke ringtræning i juli, da de fleste sikkert har planlagt lidt ferie.
Glæder mig til at se en masse hundeglade mennesker, såvel nye som rutinerede udstillere.
Formålet er, at vi hygger os med vores hunde og med hinanden
Mange hilsner
Pirjo
24
Kreds 5
Lillian Renaldi
Tlf. 28 12 37 27 · E-mail: [email protected]
Jeg er 36 år og gift med Ronni og sammen har vi 3 børn og 4 pudler (2 mellem og 2 store),
vi udstiller vores 2 Storpudler.
Jeg arbejder på plejecentret Nederbylund i Tørring som social- og sundhedshjælper.
Pudler og udstilling er ikke noget jeg kendte til før jeg mødte Ronni, men nu er det en stor
del af vores liv.
Kommende arrangementer
EKSKLUSIVT GROOMING- OG TOPSÆTNINGS SEMINAR
For øvede PK medlemmer.
Mere information kan ses på side 50 i bladet.
Kreds 6
Berit Pape
Tlf. 41 60 94 55 · E-mail: [email protected]
Kommende arrangementer
GÅTUR VED MINDEPARKEN
Dato:
20. maj 2015
Tid:
Kl. 19.00
Sted:
Legepladsen v Mindeparken i Aarhus
Pris:
Kr. 25,Vi går en tur med vores hunde. Jeg sørger for kaffe og kage.
Tilmelding sendes via E-mail: [email protected] eller på tlf. 41 60 94 55.
Tilmelding senest d. 19. maj.
SEJLTUR V HIMMELBJERGET
Dato:
28. juni 2015
Tid:
Kl. 10.30
Sted:
Hjejlekiosken i Silkeborg i Silkeborg
Pris:
Kr. 75,- samt penge til sejlturen
25
Vi sejler til Himmelbjerget og spiser frokost jeg sørger for.
Arrangementet er med hund.
Tilmelding sendes via E-mail: [email protected] eller på tlf. 41 60 94 55.
Tilmelding senest d. 25. juni.
Hilsen Berit
Kreds 7
Anne Juul
Tlf. 40 75 07 44 · E-mail: [email protected]
P.t. ingen arrangementer.
Kontakt mig gerne for eventuelle ønsker til arrangementer.
Kreds 9
Cindy Holmfred
Tlf. 22 95 53 33 · E-mail: [email protected]
Jeg hedder Cindy Holmfred, er 26 år og arbejder til daglig som landmand. Dog går jeg helt
i hundene når jeg har fri, og tager til træning flere gange om ugen.
Jeg bruger mine hunde til både udstilling og anden hundesport. Jeg udstillede første gang
i 94, og har siden da udstillet mange forskellige racer. Idag udstiller jeg hovedsageligt min
hvide storpudel Wilma, og nogle af min mors hunde fra kennel Beachpearl´s.
Inden for hundesport er jeg lidt alle steder. Jeg går til prøver i DKK lydighed, rally og IPO,
men træner også schweiss spor og agility. Jeg har desuden også arbejdet med eftersøgning af ting og personer, gennem Dansk Politihundeforening. Så jeg har på det grundlag
mulighed for, at lave mange spændende aktiviteter i kredsen.
Jeg håber vi sammen får en masse gode oplevelser, med vores dejlige pudler.
Har man ideer til aktiviteter, så giv endelig besked.
Kommende arrangementer
GÅTUR VED HJERL HEDE
Dato:
24. maj 2015
Sted:
Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup
Tid:
Kl. 11.00
Pris:
Gratis
Kom med på en flot og hyggelig tur, ud over Hjerl hede.
Hilsen Cindy
26
Udstillingskalender
2015
Dato
Klub
Sted
Dommer
Første
frist
Sidste
frist
30.05.15
PK
Nr. Aaby
Werner Schmiegel, DE
26.04.15
04.05.15
09.08.15
PK
Køge
Norman Deschuymere, BE
05.07.15
13.07.15
11.10.15
KLUB
Aars
Leif-Herman Wilberg, NO
06.09.15 14.09.15
29.11.15
PK, dobbelt
udstilling
Brædstrup
Toshinori Omura, JP
Melanie Harwood, GB
25.10.15
02.11.15
2016
31.01.16
Brædstrup
12.03.16
Køge
22.05.16
Nr. Aaby
20. eller 21.08.16
(Modsat DKK kreds 4)
Brædstrup
09.10.16
Klubber/
Års
27.11.16
Køge
Første frist er kl. 24:00 - Sidste frist kl. 08:00
OBS. Sidste frist er til forhøjet pris (kr. 100,- ekstra pr. hund).
Manuelle anmeldelser modtages ikke senere end første frist.
Webtilmeldinger betales med betalingskort.
Manuelle tilmeldinger betales via homebanking Reg. 1551 konto 8212 066, og sendes til:
Kis Anita Hansen, Engholmvej 7, 8766 Nørre-Snede eller på E-mail: [email protected]
Manuelle koster 50,- ekstra. Nærmere oplysninger: Tlf. 40 62 27 27
Bemærk: Der udsendes kun PM til manuelle tilmeldinger.
PM’et kan ses på hjemmesiden www.pudelklubben.dk minimum 1 uge før udstillingen.
På sommerferie
27
Pudelposten
Pudelposten er beregnet til små korte indlæg, gerne med et
billede. Indlæg der bærer præg af personlige anklager eller
chikane vil ikke blive bragt i pudelposten.
Du kan indsende længere indlæg som artikler, gerne med billeder.
Tina Bech, redaktør
En lidt anderledes dag i januar (2015)
Det var en af disse dage, hvor meteorologerne havde proklameret sne og slud i
større mængder, men da man som bekendt
ikke helt kan stole på deres forudsigelser,
drog vi, på denne kolde klare januar dag,
på skovtur med vore to hunde, Cairn terrieren Rufus, og Pudlen Dina. Vi, herren, fruen
og de to små søde hundebasser iførte os
tykt tøj, store støvler, (altså ikke hundene)
striglebørster, håndklæder og pensionistliner, og fik os stuvet ind i bilen.
Hvor var det dog dejligt, endelig en dag
uden regn, hvor man kunne gå tørskoet
rundt i naturen. Som vi huskede, (da vor
demens light endnu ikke er indtruffen) er
der i Sparresholm skoven i Sydsjælland, en
udmærket vandresti, hvor man kan færdes
rimelig sikkert, uden at risikere at brække
benene. Nå, tøsepigen hylede af iver, som
hun plejer, hele vejen i bilen, men heldigvis
er der ikke så langt at køre fra vor bolig,
så vi kunne lige holde det ud. Vi ankom og
undgik lige med nød og næppe at parkere i
en stor smattet mudderpøl. Rufus-drengen
og den igen nyklippede tøsepige, (jeg måtte nemlig atter i gang med saksen, da der
var dukket nogle besynderlige hak og totter
frem efter min sidste klipning af hende)
blev lukket ud i påhæftede pensionist liner
hvorpå vi, de første 100-200 m. blev trukket
af sted med fuld fart gennem skoven. Jeg
har ikke lært eller øvet rundering med hundene, det kan de åbenbart lige fra fødslen,
for få minutter senere, var vi to gamle totalt
viklet ind i linerne. Vi blev så nødt til at gå
på række efter hinanden, hvis vi skulle have
en chance for at bevæge benene frit. Det
28
udløste straks panik hos Dina. Hun ville gå
samme sted som Rufus, som til gengæld
skulle tisse samme sted og selvfølgelig
oveni Dinas markeringer. Nu er der bare det
problem, at Dina ikke har tid til at sætte sig
ordentlig ned og tisse, men bare knækker
lidt sammen i bagbenene, alt imens hun
løbende tisser videre i små sjatter. Så må
Rufus prøve at finde ud af, hvordan han
mon kan løse det problem? Det gør han
så ved at styrte rundt med det ene ben i
”tissestilling” for at ramme pletterne. Det er
derimod ikke er helt nemt for ham, da han
kun kan finde ud af at tisse med det højre
ben oppe, og samtidig er ”lidt” for tung til
at holde balancen. At vi overhovedet kom
nogle vegne, er en gåde.
Vi nåede ca. halvvejen på vores rute, da al
normal færdsel ophørte. Foran os tårnede
sig store mudderbanker op. En bulldozer
havde pløjet hele stien op. På den ene side
af det, der før var en sti, befandt sig en
grøft, og på den anden side kæmpe stakke
med træstammer. Nu var gode råd dyre!
Hvordan skulle vi kunne passere? ”Floden”
på højre side var for bred til, at vi kunne
springe over, og træstammerne kunne vi
slet ikke se op over. Så vi måtte altså bare
arbejde os videre igennem mudderet. Fruen havde sine fine lysegrå støvler (med hvid
pelskant) på, og herren var i nye sorte korte
skindstøvler. Fruen tog et skridt frem, og
sank ned til midt på skinnebenet. Støvlerne
må bestemt være en slags ”tryllestøvler”
for farven ændrede sig lynhurtigt til mørk
ler farvet med antracit grå pelskant. Herrens støvler var derimod helt forsvundet.
Den lille fede (hanhunden) sank helt ned,
så kun det øverste af ryggen var synlig.
Hvor var så Dina blevet af? Hun er jo noget
lettere end os andre, så hun havde hurtigt
scannet en tue, som hun sprang op på, og
derefter fortsatte ned til højre i en bunke
blade. Nu var det så bare ikke, som det så
ud til, blade, men en bred bæk med et lag
is, der var dækket af nedfaldne blade. Der
lød et brag, da isen bristede, og hunden
forsvandt ned i dybet. heldigvis var isen
ikke så tyk, så hun kunne let bryde igennem, men måtte dog atter en gang ned og
dykke. Herren råbte, med panik i stemmen:
Efter hende! efter hende MOR! Du kan
sikkert godt bunde!
Jeg foretrak nu at hive ekstra hårdt i linen,
som selvfølgelig gik i baglås, men fik dog
til sidst kræet trukket op. Kors hvor var
hun dog våd og kold den lille nyklippede
vovse. Vi kæmpede os så videre gennem
tror jeg, ”100 km”. Nå, det er måske lidt
overdrevet, men gennem et meget langt
stykke (med ujævne mudderpukler) hvor vi
havde svært ved at holde balancen, eller
bare få fødderne med os. Endelig kom
vi fri af skidtet, men nu kunne vi næsten
ikke løfte benene på grund af mudder på
støvlerne. Stakkels lille våde, rystende
af kulde-pudelhund. (Herren fremdrog
heldigvis en lille lommelærke med lidt
godt til halsen, men det kunne vi jo ikke så
godt hælde i hundene.) Rufus, (Cairn ter-
rieren på 11 år) var fuldstændig uberørt af
situationen. Han traskede bare af sted med
tykke mudder-klumpe-poter. Man er vel
en terrier! Endelig nåede vi hen til vores
bil, men nu opstod der endnu et problem:
Hvordan skulle vi bære os ad med at køre
hjem med alt det mudder på støvlerne, vi
havde jo ikke tænkt på at tage skiftesko
med. Heldigvis lå der en rulle hundeposer i
bilen, men ville de blive på støvlerne, hvis vi
stak fødderne ned i dem? Og ville plasticen
glide på pedalerne, så vi ikke kunne køre
sikkert? Vi kunne måske også køre hjem
i strømpesokker? Vi valgte poserne, og
der skete heldigvis intet. Mudderet virkede
som lim, så vi kunne næsten ikke trække
poserne af, da vi nåede hjem.
Vel ankomne til parcellen, slæbte vi en
stor balje med varmt vand ud i carporten,
og puttede Rufus-drengen ned i den.
Dina, som normalt har en smuk sort pels,
lignede efterhånden en mørk sølv pudel,
pga. indtørret mudder, så hun måtte en
tur ned i husets badekar, og skrubbes
godt igennem, med efterfølgende føntørring. Aldrig har vores badekar, været så
beskidt. Efter endt rengøring, af det meste
af badeværelset, vask og tørretumbling (af
8 store håndklæder), var alt normalt igen.
Men nu var det blevet helt mørkt, dagen
var pludselig gået, og vi startede ellers om
formiddagen.
”KONEN I MUDDERGRØFTEN”
29
Ugens billeder
9
11
10
30
12
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Så skal der suttes!
Storpudel Amalie leger i sneen!
Første besøg i Legoland - så er
det skønt at få lov at låne barnevognen :-)
Hej, må jeg komme med ind nu?
Pudel i sneen.
Hvad skal vi nu finde på af narrestreger?
I fuld spring på stranden!
Hvalpe 9 uger gammel.
13
14
15
16
31
Agility Nyt
Agilityredaktør, E-mail: [email protected]
Agilitysæsonen er i gang
Agilitysæsonen 2015 er allerede godt i
gang, og der har i skrivende stund (1. april)
været afholdt en del indendørs stævner
i diverse ridehaller. Udendørssæsonen
skydes i gang med et stævne i Aalborg den
11. og 12. april arrangeret af DcH Aalborg
og DcH Dronninglund.
Indtil videre, er det primært DcH-stævner
der har været afholdt, og jagten på kvalifikation til årets Danmarksmesterskab er
allerede godt i gang. Jeg vil derfor i dette
nummer af Pudelnyt fokusere på disse
stævner.
Som tidligere år, bringer jeg løbende resultater fra de forskellige stævner og nævner
de resultater med pudler, hvor deltagerne
har løbet fejlfrie løb inden for banetiden.
Resultaterne vil som tidligere primært være
fra klasse 3 samt fra de åbne klasser. De
åbne klasser i DcH fungerer fortsat som
kvalifikation til DcH’s DM der afvikles i
september.
I DcH regi skal der som sidste år 6 fejlfrie
gennemløb (inden for banetiden) til i løbet
af sæsonen, for at kvalificere sig til DM.
Reglerne er ændret lidt siden sidste år, idet
der nu minimum skal være 3 fejlfrie agilityløb (dvs. man må godt tage alle 6 fejlfri
løb i agility), hvor der tidligere var krav om
3 fejlfrie i henholdsvis agility og spring. Jeg
vil derfor også løbende orientere om hvilke
pudler der har kvalificeret sig til DM.
DcH Højme (v. Odense), lørdag den 24. januar 2015
Agility klasse 3, Lille (4 af 7 deltagende hunde var pudler)
Nr. 1
Mette Müller Nielsen med Tessa
Agility Åben, Lille (6 af 37 deltagende hunde var pudler)
Nr. 5
Lillian Rose med Cindy
Nr. 6
Lillian Rose med Timon
Nr. 7
Helle Rask med Laura
Spring klasse 3, Lille (2 af 6 deltagende hunde var pudler)
Nr. 3
Lillian Rose med Cindy
Nr. 5
Lillian Rose med Timon
Spring Åben, Lille (7 af 40 deltagende hunde var pudler)
Nr. 8
Lillian Rose med Cindy
Nr. 9
Lillian Rose med Timon
Nr. 10 Helle Rask med Laura
Nr. 13 Mette Müller Nielsen med Zoey
Helle Rasks hund Lasse
32
DcH Højme, søndag den 25. januar 2015
Agility klasse 3, Lille (4 af 10 deltagende hunde var pudler)
Nr. 3
Lillian Rose med Cindy
Nr. 4
Lillian Rose med Timon
Agility Åben, Lille (6 af 37 deltagende hunde var pudler)
Nr. 5
Lillian Rose med Timon
Nr. 6
Lillian Rose med Cindy
Spring klasse 3, Lille (3 af 9 deltagende hunde var pudler)
Nr. 1
Mette Müller Nielsen med Tessa
Spring Åben, Lille (7 af 36 deltagende hunde var pudler)
Nr. 2
Mette Müller Nielsen med Tessa
Nr. 9
Lillian Rose med Timon
DcH Vejle, søndag den 22. februar 2015
Agility klasse 3, Lille (4 af 9 deltagende hunde var pudler)
Nr. 4
Lillian Rose med Cindy
Nr. 5
Helle Rask med Laura
Nr. 6
Lillian Rose med Timon
Agility Åben, Lille (8 af 49 deltagende hunde var pudler)
Nr. 3
Lillian Rose med Timon
Nr. 7
Jørn Kristensen med Marco
Spring klasse 3, Lille (3 af 5 deltagende hunde var pudler)
Nr. 1
Jørn Kristensen med Marco (dog med tidsfejl)
Spring Åben, Lille (8 af 48 deltagende hunde var pudler)
Nr. 8
Lillian Rose med Cindy
Nr. 9
Helle Rask med Laura
Nr. 11 Lillian Rose med Timon
Nr. 14 Helle Rask med Lasse
Nr. 15 Jørn Kristensen med Laura
Nr. 18 Jørn Kristensen med Marco
Jørn Kristensens hund Laura
Vilhelmsborg Agility Cup 2015
For 11. år i træk, blev der i weekenden 21. og 22. marts afholdt Vilhelmsborg Agility Cup på
Vilhelmsborg Hestesportscenter ved Aarhus. Stævnet havde i år deltagelse af 286 hunde
med næsten 2.000 starter til følge, hvilket vist (igen) er danmarksrekord for et indendørs
stævne, og blev som sædvanligt arrangeret af DcH Risskov. Igen i år fungerede lørdagens
klasse 3 løb også som udtagelsesløb for landsholdets bruttotrup, hvilket havde fået hele
den danske agilityelite til at møde op. Udvalgte resultater:
33
DcH Risskov, lørdag den 21. marts 2015
Agility klasse 3, Lille (3 af 13 deltagende hunde var pudler)
Nr. 4
Lillian Rose med Cindy
Nr. 5
Lillian Rose med Timon
Agility Åben, Lille (8 af 47 deltagende hunde var pudler)
Nr. 3
Lillian Rose med Cindy
Nr. 5
Lillian Rose med Timon
Nr. 8
Helle Rask med Lasse
Nr. 9
Helle Rask med Laura
Spring klasse 3, Lille (4 af 15 deltagende hunde var pudler)
Nr. 5
Lillian Rose med Cindy
Nr. 6
Lillian Rose med Timon
Spring Åben, Lille (8 af 45 deltagende hunde var pudler)
Nr. 7
Henrik Olesen med Tippi
Nr. 12 Lillian Rose med Timon
Nr. 14 Lillian Rose med Cindy
Nr. 17 Helle Rask med Laura
DcH Risskov, søndag den 22. marts 2015
Agility klasse 3, Lille (3 af 10 deltagende hunde var pudler)
Nr. 1
Mette Müller Nielsen med Tessa
Nr. 2
Lillian Rose med Cindy
Nr. 3
Lillian Rose med Timon
Agility Åben, Lille ( 8 af 44 deltagende hunde var pudler)
Nr. 2
Henrik Olesen med Tippi
Nr. 4
Lillian Rose med Cindy
Nr. 5
Lillian Rose med Timon
Spring klasse 3, Lille (4 af 11 deltagende hunde var pudler)
Nr. 2
Mette Müller Nielsen med Tessa
Nr. 4
Lillian Rose med Cindy
Nr. 5
Lillian Rose med Timon
Spring Åben, Lille (8 af 42 deltagende hunde var pudler)
Nr. 5
Lillian Rose med Timon
Finale 2015 – Vilhelmsborg
Efter de 2 konkurrencedage på Vilhelmsborg, var det sidst på søndagen tid til årets finale.
Til finalen var de 15 hunde kvalificeret, der havde opnået flest point i de 4 åbne løb lørdag
og søndag. Pointene blev uddelt i hvert af løbene med 15 point til nr. 1, 14 til nr. 2 osv.
34
I finalen, der blev afviklet som et springløb, blev følgende pudler placeret:
Nr. 2
Henrik Olesen med Tippi
Nr. 6
Lillian Rose med Cindy
Nr. 7
Lillian Rose med Timon
Nr. 8
Jørn Kristensen med Marco
Pudler klar til DcH DM efter ovenstående stævner:
Lillian Rose med Cindy
Lillian Rose med Timon
I alt 4 små hunde er i skrivende stund kvalificeret til dette års DcH DM, heriblandt den forsvarende danmarksmester som er automatisk deltager. På samme tidspunkt sidste år, var
der 9 kvalificerede hunde. Det kunne tyde på sværere baner eller strammere tidskrav 
Venlig hilsen
Jørn Kristensen
Agility kalender 2015
v/ Jørn Kristensen, agilityredaktør
Dato
Sted
02.05.15 Hvalsø
Arrangør
Hvalsø Hundevenner
(DKK)
03.05.15 Samme
Samme
09.05.15 Ødis Bramdrup
DcH Ødis Bramdrup
10.05.15 Samme
Samme
14.05.15 Åbyhøj ved Århus
DKK Viby
15.05.15 Samme
Samme
16.05.15 Samme
Samme
17.05.15 Nørre Aaby
DcH Vestfyn
23.05.15 Gredstedbro v. Ribe Ribe Hundevenner
(DKK)
24.05.15 Samme
Samme
25.05.15 Samme
Samme
30.05.15 Løgumkloster
DcH Løgumkloster
31.05.15 Samme
Samme
31.05.15 Odsherred
DcH Odsherred
30.05.15 Østerlars, Bornholm DKK Kreds 8
31.05.15 Samme
Samme
06.06.15 Nykøbing Sjælland DcH Nykøbing/
Rørvig
07.06.15 Samme
Samme
Øvrig information
2-dages stævne m. DM-udtag
www.hvalsoehundevenner.dk
2-dages stævne
Steppingvej 23b, Vamdrup
3-dages stævne
www.dkk-viby.dk
DM-udtag alle 3 dage
Fønss Strandvej 9d
3-dages stævne
Sportsvej 1, Gredstedbro
DM-udtag 23. og 24.5.
2-dages stævne
Distriktsskolen, Grønnevej 1
Sted ikke fastlagt p.t.
2-dages stævne
DM-udtag begge dage
2-dages stævne
Rørmosen 31, Nyk. S
35
Dato
06.06.15
07.06.15
07.06.15
13.06.15
13.06.15
14.06.15
19.06.15
Sted
Lemvig
Samme
Broager
Faxe
Ikast
Ikast
Hornbæk
20.06.15
21.06.15
20.06.15
21.06.15
21.06.15
27.06.15
28.06.15
12.07.15
Samme
Samme
Sabro
Samme
Nykøbingvej F.
Odense
Samme
Guldager v. Esbjerg
Arrangør
DcH Lemvig
Samme
DcH Broager
DcH Fakse
DcH Ikast
DcH Herning
Kvistgård Agility
Forening
Samme
Samme
DcH Harlev
Samme
DcH Guldborgsund
DcH Højme
Samme
Ribe Hundevenner/
Øvrig information
2-dages stævne
Rom Flyveplads
Ringriderpladsen
Rosenkildevej 12-16
2-dages stævne
Hagelskærvej 42c, Ikast
3-dages stævne m. DM-udtag
Borsholm Idrætsanlæg
Skibstrupvej 3, Hornbæk
2-dages stævne
Damvej 114, Sabro
Poul Martin Møllers Vej 8b
2-dages stævne
Højmevej 12, Odense SV
www.jutlandiacup.dk
Yderligere information om det enkelte stævne kan findes på arrangerende klubs hjemmeside eller via www.dch-tilmeld.dk/agility.php, hvor man også finder arrangørens invitation
med oplysning om bl.a. adresse og tidspunkter (kuverten længst til venstre i oversigten).
På www.dch-tilmeld.dk kan der også findes information om andre stævner inden for bl.a.
rally, SPH. lydighed m.v.
Hold også øje med www.dkk.dk under aktiviteter/agility/stævnekalender, da denne opdateres løbende med nye stævner. Jeg vil dog forsøge at få så mange af stævnerne med som
muligt frem til redaktionens deadline for hvert nummer af Pudelnyt.
36
Eksteriørbeskrivelse
Den 2. juni 2015 kl. 19.00
Rødovre Gård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
Pudelklubben inviterer til eksteriørbeskrivelse på
Rødovre Gård Kirkesvinget 1, Rødovre
Dommer: Kerstin Nilsson
Alle er velkomne til at få sin pudel beskrevet og målt (færdigmålt ved fyldt 15 mdr.)
Alle klipninger er tilladte, så her er muligheden for, i et afslappet miljø, at få din pudel
beskrevet af en autoriseret dommer, før den skal i avl, eller bare af nysgerrighed.
Du deltager ved at sende stamtavle og ejerforhold, senest den 25.05.2015 til:
[email protected]
Gebyret for eksteriørbeskrivelsener 360,-kr for medlemmer eller
720,- kr for ikke medlemmer.
Skal din hund blot måles (endelig måles ved min. 15 mdr.)
er gebyret 150,- kr. for medlemmer og 300,- kr for ikke medlemmer.
Gebyret indsættes på Pudelklubbens konto: 1551-50983378
HUSK AT NOTERE HVAD BELØBET DÆKKER!!
Vel mødt, vi glæder os til at se rigtig mange pudler til dette arrangement.
SKUE PÅ SJÆLLAND
Dato: Søndag 27. september 2015
Rishøj Hallen, Skolevej 7, 4600 Køge
Dommer: Svein Bjørnes, No uaut (er ved at blive pudel dommer)
Bedømmelsen starter kl 10,00 (åben fra kl 9)
Der kan tilmeldes i følgende klassser:
Babyklasse
3-6 mdr.
Juniorklasse
9-18 mdr
Veteranklasse
8 år og opefter
Hvalpeklasse
Åbenklasse
Championklasse
6-9 mdr
15 mdr og opefter
Pris pr hund kr 200,00. Pris kr 175,00 for næste hunde med samme ejer. Tilmelding til barn
og hund kr. 50,00 samt juniorhandling kr. 100,00 og par klasse 50,00 kr sker på dagen.
Ekstra konkurencer * bedste hverdagsklip * bedste udstillingsklip * nye udstiller *
Hvis du har lyst til at give en præmie så vil jeg blive glad!
Anmeldelse frist d. 8.09.2015
Send kopi af stambog, samt ejerforhold og den klasse din hund skal opstille i.
Birgitte Bavnhøj, Lundehusene 32, 2670 Greve eller på mail [email protected]
Penge indsætte på 1551 3348484230 mrk skue
P.s der udsendes ikke PM – der er cafe hallen
37
Dyrlægen informerer
Rejse med hunde i udlandet
ved Lars Preisler
Den 29.12.2014 blev det indført nye
regler for rejse med hund (og kat) i
udlandet.
Det er ikke mange nyheder, men
der er strammet op.
Det nye ”Pas til selskabsdyr/Pet
Passport” indeholder flere oplysninger både om hund, ejer og dyrlæge.
Passet 3 første afsnit skal udfyldes af
dyrlægen på engelsk, det tredje afsnit der
omhandler hunden ID, dvs. mikrochips,
dato for mikrochips og placering af mikrochips, bliver lamineret således at der ikke
kan rettes i oplysningerne.
Passet skal følge hunden og ikke ejeren.
Dyrlægen er attestere for oplysningerne om
hunden og dens identitet (ID), ejer- oplysningerne skal underskrives af ejeren.
Som hovedregel kan man kun rabiesvaccinere hunde der er over 3 mdr. gamle, og
først udføre dem fra Danmark til EU-lande
3 uger efter rabies vaccination.
Det er dog stadig muligt at indføre ikke
vaccinerede hvalpe til Danmark, hvis der
tale om ikke kommerciel flytning af hvalpe
under 3 mdr. der ikke er vacc, eller hvalpe
mellem 3 mdr. der er vaccineret, men
endnu ikke dækket af vaccinen. De skal
ledsages af den ansvarlige for hvalpen,
der må højst medbringes 5 hvalpe, samt
en hvalpe-erklæring på af hvalpen ikke
har været i kontakt med vilde dyr der kan
formodes at have rabies.
Visse lande tillader ikke indførsel af ikke
vaccinerede hvalpe, det gælder bl.a. Tyskland, Sverige Belgien og Norge, hvorfor det
fx ved transport af hvalp fra Frankrig kun
kan ske ved flyvning? Altså noget man bør
undersøge grundigt inden.
Kommerciel indførsel af hunde/hvalpe kræver en tilladelse med sundhedsattest.
Normalt skal ejer og hund rejse sammen,
hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal
38
ejerens rejse foregå enten 5 dage før eller
efter hundens, og det skal dokumenteres
med billet.
Rejser man med mere end 5 hunde, betragtes det som en kommerciel handling,
dog ikke hvis det kan dokumenteres at
rejsen drejer sig om udstilling eller hundesport, dette skal også dokumenters ved
tilmeldelser.
Ved indrejse til Norge, Finland, England,
Irland eller Malta, skal hunden have en
ormekur mod dværgbændelorm (echinococcus granulosus) 1-5 dage før indrejse,
behandlingen skal foretages af dyrlægen,
og skal indskrives i passet.
Ved rejse ud af EU kræves der for at rejse
ind igen en blodprøve for rabies antistoffer.
Denne foretages 30 dage efter sidste rabies
vaccination og skal dokumenter antistoffer på> 0,5 UI/ml. Hvis blodprøven foretages uden for EU kan man først rejse ind i
EU igen 3 mdr. efter resultatet af prøven.
Sker blodprøvningen i Danmark bortfalder
kravet om de 3 mdr. Ved rejse ud af EU skal
man undersøge, hvilke regler der hersker
i de lande man rejser i. Fx ved at kontakte
konsulatet til de pågældende lande.
Regler for rejse med hund og kat (eller fritte)
finder man på Fødevarestyrelsen hjemmeside under rejse med kæledyr.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Rejse_med_kaeledyr/Sider/Rejse_med_kaeledyr.aspx
Husk at man sydpå har andre sygdomme
end i Danmark, typisk overført med flåter
og stikkende insekter.
En fornuftig parasitbehandling hjemmefra
er en god ide.
Lav evt. en lille medicinkasse til hunden,
med forbindingsmaterialer og Zoolac/
Prokolin til dårlig mave, antihistaminer mod
insektstik m.m.
Go’ tur Lars Preisler
Orientering fra DKK repræsentskabmøde
Den 14.03.2015
DKK’s Årsberetning for 2013 0g 2014 blev
gennemgået, beretningen har været offentliggjort i decembernummeret af Hunden.
Beretningen blev vedtaget. Derefter blev
diverse udvalgsberetninger godkendt, dog
… var der nogle drøftelser:
Eksteriøerdommerudvalgets beretning: Cavalier og schæfer folket var ikke helt tilfreds
med de instrukser vedr. helseproblemer
som dommere bliver præsenteret for om
racerne. Carsten Birk redegjorde for dette,
fortalte at det er NKU’s formulerering som
ligger til grund, men hvis der er fejl eller hvis
der er nye forbedrede sundhedsresulatater
kan man sende det ind til DKK. Desuden
nævnte han, at FCI har en mere generel formulering, som måske er en bedre løsning.
Dette tages op med NKU.
Udstillingsudvalget: Wilfred Olsen forklarede at udstillingsudvalget er i gang med at
lave et program, således der ikke fremover
sker noget ”hovsa” med dommere som
dømmer samme race igen og igen. Eller
der bliver inviteret en dommer til en DKK
udstilling som også er inviteret af speciel
klub samme år. Planen er, at DKK vil have
en 3-4 års tidshorisont, der planlægges
efter med hensyntagen til nabolandenes
arrangementer.
Disciplinærnævnet: Der vil komme en omformulering af retningslinierne for afgørelser. KK modtog et tillidsvotum.
DKK planlægger en større kampagne for
at gøre opmærksom på stambogsførte
hunde. Det blev vist et Power Point oplæg
om tankerne for denne kampagne. Ordene
trykhed og garanti går igen i kampagnen.
Det bliver obligatorisk at DKK opdrættere
SKAL bruge DKK’s købsaftaler ved salg
af hvalpe. Jørgen Hinse var meget glad
over at kunne meddele at hvalpeannoncer
vil blive gratis, selvom DKK vil miste langt
over 300.000 kroner om året. Et vigtigt
tiltag bliver et helt nyt site med domænenavnet Køb-hund.dk, det skal være en
konkurrent til den Blå avis og Gul og gratis.
Det hele skal udmunde i mange flere DKK
hvalpe og medlemmer.
DKK var godt klar over det kunne gå ud
over klubbernes egne hvalpelister….
Årsregnskabet for 2013 og 2014 blev vedtaget og budgettet for blev gennemgået, man
forventer overskud for de næste to år.
Derefter gik man over til afstemning af indkomne forslag, alle forslag blev vedtaget.
Til orientering:
Formandsmøde 15. marts 2016 på Fjeldsted kro
Repræsentantsskabsmøde 18. marts 2017
på Huset, Middelfart
Der holdes week-end møde for kredse og
klubbestyrelser, der kan stadig tilmeldes.
Referent
Jytte Pfänner
39
Kommende aktiviteter i DKK’s kredse
Kreds 5
Kurser i hvalpemotivation
Kreds 5 tilbyde kurser i hvalpemotivation hele året rundt, det vil sige, at nye hold hele tiden
starter op, når der er tilmeldinger nok.
Træningen ledes af DKK-autoriserede hvalpeinstruktører
Træningen foregår i Horsens.
Yderligere oplysninger og tilmelding på tlf. 2464 5899 eller mail: [email protected]
Kreds 6
Juniorhandling og Juniorhandler træning
Dato: 5. maj 2015
Tid: Kl. 19.00
Sted: Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Århus N.
Til alle børn og unge der gerne vil gå barn/hund eller juniorhandle. Både nye og øvede.
Den 5. maj 2015 kl. 19.00 starter vi op med træning for Juniorhandlere.
Vi træner 8 gange Adressen er Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Århus N.
Juniorhandlertræning er for unge under 18 år. Der er fast tilmelding til alle 8 gange. Pris kr.
240,Tilmelding: Skal ske til Jeane Sørensen på mail: [email protected]
Husk at skrive deltagers navn og alder i mailen.
Indbetalingen skal ske på: Reg.nr. 5382 konto 0000520872 Skriv KUN mailadresse i teksten på indbetalingen.
Sidste tilmelding 4 maj Min. 8 deltager
Kreds 9
Kr. Himmelfartsskue og officielle lydigheds- og rallyprøver
Dato: 14. maj 2015 afholder kredsen Kr. Himmelfartsskue og officielle lydigheds- og
rallyprøver
Sted: Folkeparken i Holstebro
Tilmelding på mail: [email protected]
40
DKK informerer:
DKK har den 26.01.2015 godkendt at pudler kan få godkendt frivillig DNA registrering.
For storpudlerne gælder det for Von Willebrand type 1, og Neonatal Encephalopathy (NE)
og pelsfarve Lokus B og Lokus E.
For småvarianterne dog kun pelsfarve.
Procedure for DNA tests
1. Rekvisition skal købes inden undersøgelsen, ellers vil resultatet ikke kunne registreres i
DKK.
2. Rekvisitionen medbringes til dyrlægen, som udtager prøven og attesterer at have aflæst
og kontrolleret hundens ID-nummer.
3. Dyrlægen afsender prøven til det godkendte laboratorium sammen med oplysning om
ejerens navn og adresse.
4. Ejeren beholder rekvisitionen med dyrlægens underskrift og dato for prøveudtagning,
indtil der modtages svar fra laboratoriet.
5. Kopi af certifikatet fra laboratoriet samt den underskrevne rekvisition skal indsendes til
DKK samlet for registrering i DKK. Dokumentation fra laboratoriet skal være det udfærdigede certifikat og vi godtager ikke kopi af e-mails fra laboratoriet.
6. DKK registrerer herefter resultatet.
7. Resultatet offentliggøres på Hundeweb, hvilket ejeren har godkendt ved køb af rekvisitionen.
Det er muligt at få registreret resultater af DNA tests udtaget før ikrafttrædelse af avlsrestriktion/frivillig registrering. Det kræver blot at man køber en rekvisition, der udfyldes som
dokumentation for at blod/svaberprøve er udtaget af en dyrlæge. Rekvisitionen indsendes
sammen med resultatet fra laboratoriet
Se de godkendte laboratorier på DKK’s hjemmeside.
Med venlig hilsen
Susanne Preisler
Formand - Sundheds og opdrætsudvalget
41
Fakta og myter om hundens tænder
Der cirkulerer mange rygter og myter om
hunde og deres tænder. Kan hunde få hul
i tænderne (caries)? Og kan man trække
tænder ud på dem?
Myte: Sygdomme, der får tænderne til at
falde ud, forekommer ikke hos vilde dyr.
Fakta: Vilde dyr kan også få sygdomme,
som får tænderne til at falde ud, og det kan
være dødeligt. Et vildt dyr, der ikke kan jage
eller få andel i maden sulter ihjel.
Myte: Hunde får ikke huller i tænderne
(caries).
Fakta: Hunde kan få caries i tænderne
ligesom mennesker, men det sker sjældent.
En af grundene til den sjældne forekomst
er, at hunden har en højere pH-værdi i
munden, og det nedsætter risikoen. Når
hunde endelig får caries, skyldes det som
regel, at de har fået søde sager. Som regel
opdager man det ikke, før tænderne er så
medtaget, at man ikke kan gøre andet end
at trække dem ud.
Myte: Man behøver ikke trække revnede/
knækkede tænder ud på en hund.
Fakta: En revne i en tand, hvor der er
åbent ind til nerven, kan gøre meget ondt.
Bakterier kan trænge ind og give infektion i tandens rod, og man kan risikere, at
infektionen breder sig til andre organer i
kroppen.
Myte: Det er ufarligt for hunde at få klippet
tænderne.
Fakta: Hvis man klipper hjørnetænderne
hos en hund, sådan at nerven blottes,
får hunden stærke smerter ligesom ved
revnede eller knækkede tænder, og det kan
også give anledning til infektioner.
42
Myte: Revnede tænder heler af sig selv.
Fakta: Det er en gammel myte, hvor man
forveksler situationen med gradvis nedslidning af tænderne, hvor nerven samtidig når
at trække sig tilbage. Som regel slides fortænderne langsomt, og man kan efterhånden se en lille brun prik. Det er tandbenet,
der dækker roden. På en revnet/knækket
tand, hvor nerven er død, kan man se nerven som en sort prik. Sådan en tand skal
trækkes ud eller rodbehandles. Kontakt
dyrlægen for at få undersøgt hunden, hvis
den har fået en tandskade.
Myte: Man kan ikke børste tænder på
mindre dyr.
Fakta: De fleste hunde kan vænne sig til
at få børstet tænder. Det er nemmest, hvis
man begynder, når de er hvalpe eller meget
unge.
Myte: Maden har ingen betydning for sygdomme, der får tænderne til at falde ud.
Fakta: Selv om vilde hunde også kan rammes af sygdomme, der får tænderne til at
falde ud, ved man, at maden har betydning
for, hvor hurtigt sygdommen udvikler sig.
Det er bedre at fodre med tørfoder end
med vådt foder, fordi tørfoderet rent mekanisk er med til at rense hundens tænder,
når den tygger det.
Kilde: Agria Dyreforsikring
Hvordan få man lov til at komme
på plejehjem med en hund?
Det gør man ved at melde sig til projektet i
Tryk Fondens besøgshunde.
Herefter bliver man tilsagt til at møde op til
sessionen, hvor min stor Puddel Zap skulle
til test, og det var i maj 2013.
Der skulle også bruges forskellige papirer
på Zap.
Man blev budt velkommen, og efter en kort
tid blev vi kaldt ind til test af Zap.
Den første var hos en dyrlæge, som var
meget grundigt i undersøgelsen af Zap, han
blev testet på hjerte, lunger, pels, bevægelse i ben, tænder, og alt, hvad man kunne
testet det tog ca. en halv time, med snak
om Zap under undersøgelsen, og han blev
godkendt af dyrlægen med en bemærkning
om at det var en dejlig hund.
Efterfølgende test af hunden gik ud på om
den var rar og glad:
Vi kom nu ind et afgrænset område ca. 10
x 10 meter med en seng, hvor der sad en
ung dame, så var der også en mandelig
figurant, som sad i en kørerstol, der kørte
rund i området. Zap snuste til manden og
syntes det var noget mærkelig noget.
Zap var ikke i snor og da damen på sengen
kaldte på ham, gik Zap hen til hende, hun
krammede ham og han blev meget kælet,
hvilket han godt kunne lide.
Manden i kørestolen kaldte også på Zap,
mens han kørte rund i stolen, Zap syntes
det var en mærkelig stol, og da damen på
sengen igen kaldte, gik Zap hen til hende.
Imens Zap var på vej hen til hende kastede
manden sin stok hen af gulvet, Zap vendte
sig om og gik hen og snuste til den, hvorefter Zap forsatte hen til damen på sengen.
Her fik han igen klap og kæl som jeg kunne
se at han nød, damen krammede Zap
meget voldsomt og han nød det. Manden
i kørestolen ville give Zap en godbid, men
det ville han ikke spise, men det er heller
ikke noget jeg har lært Zap, han spiser kun
når jeg har haft det i hånden.
Testen med at kramme og tage hårdt på
Zap forgik ca. fem gange hos damen uden
problemer, men da manden i kørestole vil
gøre det, gav Zap en lille knurre, nu kunne
det være nok, men damen kunne godt gøre
det igen, Zap elsker damer og der var ingen
problemer.
Efter nogle lyd test, hvor en ske blev smidt
på gulvet uden tegn på nervøst tegn fra
Zap. Blev han godkendt som besøgshund
på plejehjem og blev sat på hjemmesiden,
så alle kunne se at han var godkendt.
Den sidste del var en samtale med en
ansvarlig om, hvad det vil sige at være
besøgshund, vi fik oplyst at vi skulle huske
på at vi er gæster og vi har tavshedspligt
omkring det, vi ser og høre.
Efter et par dage gik jeg ind på hjemmesiden for at se om der var nogle plejehjem i
en radius på ca. 10-20 km, der ville have
besøg, og det var der mange, der gerne
43
ville. Jeg kontaktet to af dem og aftalte
nærmer.
Et plejehjem ville jeg besøge om torsdagen
og det næste ugen efter om fredagen, sådan forløb det i to måneder, men jeg fandt
ud af at det var en dårlig ide, fordi de ældre
ikke kunne huske Zap, når der gik så langt
tid imellem besøgene.
Derfor blev det ene plejehjem sagte fra.
Jeg fandt også ud af at de ældre havde
svært ved at huske Zap, så jeg fik den ide,
at fremstille 10 gode foto af Hr Zap som
jeg gav dem, og det gjorde stor lykke, nu
glæde de sig til hver torsdag for Zap kommer på besøg. Han er på besøg i ca. tre
timer på plejehjemmet.
Jeg var lidt nervøs ved de første besøg på
plejehjemmet og de første gange var der
en plejer med rundt og præsenterede Hr
Zap og mig for beboerne, Trykfonden har
tilsendt plejehjemmet en lille labels som
de kunne sættes på døren, således kunne
jeg se, hvem der gerne ville have besøg af
hunde.
Jeg havde fyldt min lomme med godbidder
som jeg ved at Zap godt kan lide, jeg fandt
hurtig ud af at de kun skulle have en af
gangen, fik de flere så gav de Hr Zap dem
alle på en gang.
Mange at de ældre har haft hund og flere
fik Zap til at give pote og fik den til at sige
vov til stor glæde.
Når man sidder og taler er det virkelig en
stor fornøjelse at høre om gamle dage. Hestevogne og sporvognene som blev trukket
af heste, og hvordan man lyttet til krystal
apparatet lige efter første verdenskrig. Jeg
44
har også haft en dejlig oplevelse med Hr
Zap, da en af de ældre på plejehjemmet
fyldte rundt. Hun har ingen levende slægtninge mere, så hun havde et ønske om at
Hr Zap skulle komme til fødselsdag.
Så selvom det var en mandag, så kom Zap
til fødselsdag, det var hyggeligt og jeg satte
dansk flag på Zap, som jeg fandt i min juletræskasse. Jeg behøver vel ikke at fortælle
at det var en stor glæde for mig at se, hvor
glad hun blev for besøget.
Når jeg er i den fælles opholdsstue med
Zap så skal jeg passe på, for mange af de
ældre vil sidde ved siden af ham, og en
gang var de ved at komme op at slås om
pladsen. Af og til kan der også opstå ube-
hagelige situationer, når vi er på besøg på
plejehjemmet. Under et besøg blev Zap og
jeg overfaldet af en beboer, som kastede
vand på os. Heldigvis til stor tilfredshed for
mig reagerede Hr Zap helt roligt og viste
ingen vrede over for beboeren.
Hver torsdag siger jeg til Zap at nu skal han
ind til damerne, hvorefter han vifter glad
med halen og så er han ikke til at styrer før
vi kommer af sted.
En torsdag, hvor jeg kom på besøg, sagde
jeg til en ældre beboer: Sikken en flot bluse
du har på, og det svar jeg fik havde jeg ikke
ventet; Idet hun svarede at det er fordi Hr
Zap kommer og besøgte mig.
Jeg kan blive ved med at skrive om de
dejlige oplevelser, vi har fået med de ældre.
Man skal dog have en stor tålmodighed,
når man snakker med dem, mange gange
gentager de sig selv og fortæller de det
samme om og om igen, men når der er
gået lidt tid, så kommer de i tanke om
gamle dage og deres ungdom. Det er
dejligt at høre deres historier og de bliver så
glade at de er næsten ikke er til at stoppe
igen.
Og da jeg kom til Jul med Hr Zap så havde
beboer og pleje personalet samlet ind og
Hr Zap og jeg fik en masse gaver, som
rørte mig så meget at jeg græd indvendig
af glæde over det.
Og til sidst vil jeg sige at det har lært mig
meget. Det at blive gammel er ikke spor
morsomt for mange ældre mennesker. Derfor synes jeg at man kun skal gøre det man
har lyst til, når man kommer op i årerne, og
så skal man huske på at man selv kan blive
mange år ældre på et blot sekund.
Er der nogen der vil vide mere om Tryg
Fondens Besøgshunde, så gå ind på deres
hjemmesiden: www.besøgshunde.dk eller
skriv til E-mail [email protected]
Og her så en hilsen fra Hr Zap: Husk at gå
lange ture med hunden eller alene, det er
vigtigt at holde sig i gang.
Hilsner fra
Anker og Hr Zap
45
7 tips om hundesport
Her får du 7 tips til forskellige former for hundesport, du og din hund kan deltage i. At
træne sammen er en god måde at have det sjovt sammen sin hund på, og du vil komme til at mærke, at din hund bliver mere opmærksom på dig i forskellige situationer.
Agility
Agility er en tempofyldt og sjov sport både
for hund og fører. Agility kom til Danmark
midt i 1980’erne og blev hurtigt en meget
populær sport. Den bygger på et tæt samarbejde mellem hund og fører. Føreren skal
vise hunden vej gennem en bane af spring,
tunneler, slalompinde og balancebomme –
og der er fart over feltet!
I denne sport konkurrerer man både individuelt og på hold, og i alle klasser inddeles
hundene efter størrelsesgrupper – lille, mellem og stor. Konkurrenceklasserne findes
i forskellige sværhedsgrader fra Klasse I til
III og desuden findes der rene springklasser, hvor der ikke indgår forhindringer med
berøringsfelter. Din hund skal være mindst
18 måneder, før den må gå til konkurrence.
Lydighed
Inden for lydighed bedømmes hundens
præstation i de forskellige øvelser. Føreren
skal med meget lille hjælp fortælle hunden,
hvad den skal gøre, og det kræver meget
træning.
De enkelte øvelser består blandt andet af:
dæk, indkald, fri ved fod og dæk under
gang. I lydighed konkurrerer man i fire
klasser (I, II, III og Elite) og sværhedsgraden
øges trinvist. Lydighed er en kvalitetskonkurrence, hvor du vinder første-, anden- eller tredjepræmie afhængig af, hvor mange
point din hund har fået – og uanset hvilken
placering I får i forhold til de andre deltagere. Hvis du har fået en førstepræmie i en
klasse, kan du gå videre i næste klasse,
hvis du vil. Hunde, der opnår 1. præmie i
klasse I og II samt tre 1. præmier i klasse III
hos mindst to forskellige dommere, får titlen Dansk Lydigheds Champion (DKLPCH).
Ikke stambogsførte hunde får titlen Dansk
Lydigheds Mester (DKLPM).
Brugshundetræning
Bag dette navn gemmer der sig en lang
række forskellige træningsformer. Man kan
f. eks. gå til konkurrence i sporsøg, lydighed og forsvarsarbejde på tre forskellige
niveauer. Det kræver som regel meget træning at gå videre fra et niveau til et andet.
Billede indsat af Pudelklubben
46
Billede indsat af Pudelklubben
Flyball
Har du en hund, der elsker bolde? Så er
det måske sporten for jer! Det er en meget
tempofyldt og publikumsvenlig sport.
Flyball er en holdkonkurrence, der udføres
som stafetløb på to baner, der ligger parallelt med hinanden. Den første hund løber
af sted, springer over fire forhindringer og
hen til en kasse (en flyballmaskine), der står
for enden af banen. Kassen indeholder en
bold, og for at udløse bolden skal hunden
trykke med poten på en pedal. Hunden
skal derefter gribe bolden og løbe tilbage
samme vej over de fire forhindringer og
over mållinjen, før næste hund kan sendes
af sted. Føreren må ikke gå ind på banen
sammen med sin hund, men må styre hunden med stemmen.
Lure Coursing
Lure Coursing er først og fremmest en
sportsgren for mynder. Det er så at sige
en simuleret harejagt, hvor et hareskind
skal forestille haren. ’Banen’ er som regel
et egnet naturområde, som er mere eller
mindre kuperet. Hundene slippes løs to og
to af sine førere og løber efter ’haren’, der
sidder i et snoretræk drevet af en motor.
Linen er spændt op mellem nogle ruller, der
bevirker, at ’haren’ kan bevæge sig i skarpe
kurver og siksak hen over terrænet.
To dommere bedømmer herefter hundenes
hastighed, entusiasme, intelligens, adræthed og udholdenhed. Banen er som regel
mellem 600-1000 meter lang, og det giver
hundene mulighed for at strække ordentligt
ud. De kan komme op på 60 km i timen.
Udstilling
Skønhedskonkurrence eller ej? Hundeudstilling handler om kvalitetsbedømmelse,
hvor dommerne skal bedømme et avlsresultat. De beslutter ikke, om din hund
er egnet til at anvende i avl eller ej – men
hunden bliver vist frem for dommeren, der
ganske enkelt bedømmer dens kvalitet
med en præmiering. Hundene bedømmes i
første omgang mod racens standard. Hvis
47
kvalitetspræmieringen er en førstepræmie
(rødt bånd) får du og din hund lov til at
konkurrere videre mod de andre hunde,
der også har fået et rødt bånd.
Det er først og fremmest hundens anatomi, der bedømmes. Det vil sige, hvordan
den er bygget, de racetypiske detaljer
og temperament. Det spiller også en ret
stor rolle, hvordan hunden præsenteres.
Hunden skal være ren, børstet og trimmet
eller klippet, hvis det er relevant for netop
din race. Hunden skal også kunne stå
stille ved tandvisning og kunne løbe pænt
i en udstillingsline, for at fremvise sine
bevægelser korrekt.
Hundene bedømmes først i deres egen
race og den, der bliver BIR (bedst i racen)
går vvidere i gruppen og dyster
om BIG (Bedst i gruppen).
De hunde, der bliver BIG
ko
konkurrerer derefter om BIS
(Be
(Best in show), udstillingens
sm
smukkeste hund – det vil
sig
sige, den hund, der bedst
sva
svarer til den respektive
race
racestandard.
Kilde
Agria Dyreforsikring
48
Billede indsat af Pudelklubben
Hvad tænker hunde om mennesker?
En amerikansk forsker har trænet hunde til at sidde stille i MRI-scannere for at blive
klogere på, hvad vores firbenede venner tænker og føler.
https://www.youtube.com/
watch?v=eVw1zs2X3iA
Hunden er menneskets bedste
ven – men er mennesket også
hundens bedste ven?
Det er svært at afgøre, hvad hunde tænker
og føler, men den amerikanske neurolog
Gregory Burns har nu taget nogle af de første skridt på vejen til at forstå menneskets
bedste ven. Sammen med sine kollegaer
ved Emory University har han nemlig brugt
de seneste to år på at træne hunde til at
sidde stille i MRI-scannere og måle deres
hjerneaktivitet.
Hans resultater er endnu ikke udgivet, men
de er temmelig opsigtsvækkende. Det tyder
nemlig på, at hunde oplever samme glæde,
når de kan lugte deres ejer, som når de tror,
de skal have mad.
Hunde er lige så glade for ejeren som for
mad.
I første omgang præsenterede forskerne
hundene i scanneren for håndtegn, som
hundene forbandt med mad. Her viste
scannerens billeder, at et bestemt belønningscenter lyste op i hundenes hjerner.
Men hvad viser det?
At hunde er glade for mad er ikke så overraskende – men efter de første forsøg
udsatte Gregory Burns også hundene for
lugten af deres ejer samt fremmede menneskers lugte.
Her viste det sig, at det samme område
lyste op, når hundene fik præsenteret
håndtegnet for mad, som når de blev præsenteret for lugten af deres ejer. På samme
måde lyste området også op, når hundene
så deres ejere.
Svært at bevise følelser
at hundehjerner har meget til fælles med
menneskehjerner.
Området, der lyste op hos hundene, hedder
Nucleus caudatus, eller på dansk halekernen, og det eksisterer både hos mennesker
og hunde. Hos mennesker forbinder man
blandt andet området med positive følelser,
og ifølge Gregory Burns er det mange af
de samme ting, der aktiverer området hos
hunde og mennesker.
»Evnen til at opleve positive følelser som
kærlighed og tilknytning ville betyde, at
hunde har en føleevne som kan sammenlignes med et menneskeligt barn. Og
en sådan evne ville give anledning til at
genoverveje, hvordan vi behandler hunde,«
skriver Gregory Burns i et indlæg i The New
York Times.
Hunde med rettigheder
Som det er nu, så er hunde stadig ejendom, og de har altså ikke selv noget at
skulle have sagt i forhold til, hvordan de
bliver behandlet. Men ifølge Gregory Burns,
så kan det måske ændre sig i fremtiden.
»I to tilfælde har højesteretten i USA brugt
hjerneskanninger til at konkludere, at unge
kriminelle ikke kunne få livstid, fordi billederne viste, at deres hjerner endnu ikke
var fuldt udviklede,« skriver Gregory Burns i
New York Times.
Selvom disse domme ikke har noget med
hunde at gøre, mener han alligevel, at det
er et skridt i en ny retning, at man inddrager
hjerneskanninger i retssager.
»Måske ser vi en dag en sag, hvor der
argumenteres for en hunds rettigheder på
baggrund af hjerneskanninger,« skriver han
i et indlæg på The New York Times.
Kilde: Videnskab.dk
Ifølge Gregory Burns er de nuværende
resultater ikke nok til at kunne bevise, at
hunde har følelser, men de viser derimod,
49
Eksklusivt groomingog topsætnings seminar
Med én af Danmarks absolut bedste Pudel groomers,
Jes Breinholt Carlsen, mangeårig opdrætter og udstiller.
Dette eksklusive seminar udbydes til øvede udstillere, som er medlem
af Pudelklubben i Danmark, samt udbydes til skandinaviske øvede udstillere.
Dagen vil bestå af klipning af egne medbragte nyvaskede hunde.
Jes vil gennemgå anatomi samt klipning i etaper under vejledning af ham.
Sidst på dagen vil Jes vise hvorledes man sætter en ”Vinder-top” på sin hund.
TID OG STED
Seminaret finder sted i kreds 5, under kredsrepræsentant Lillian Renaldi,
Tilmelding til Lillian, som kan kontaktes på
Tlf. 28 12 37 27, eller mail: [email protected]
Dato
Pinselørdag den 23. maj kl. 10-17
Adresse
Aale Forsamlingshus Bjerggårdsvej 1, 7160 Tørring
Der serveres en let frokost samt drikkevarer. Kaffe og kage.
Pris for deltagelse for PK medlemmer er 350,- kr.
50
Lund Dyreklinik
v/ Lars og Susanne Preisler
• Vi foretager undersøgelser og behandlinger af hunde og katte m.m.
• Alle almindelige operationer på led og krop
• Røntgenundersøgelser for hofteleddysplasi og albuedysplasi
• Drægtighedsundersøgelser med bl.a.ultralydsscanning
• Progesteronmåling for fastsættelse af det rigtige parringstidspunkt
• Undersøgelse og behandling, der kræver laboratoriesvar
(eget laboratorium)
• EKG, røntgen og scanning af hunde med dårligt hjerte
• Tandbehandling: Tandrensning og udtrækning samt fyldninger
(udføres af human tandlæge på klinikken)
• Mulighed for kiropraktisk behandling
(human kiropraktor på klinikken).
Lund Dyreklinik
Silkeborgvej 156 · Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 65 46 40
[email protected]
www.lund-dyreklinik.dk
51
Dr. Margrethesvej 8 · 8960 Randers SØ
Tlf. 86 42 13 33 · [email protected]
www.thordal.dk
52
Hvilke menneskelige egenskaber har dyr?
Hvor mange menneskelige egenskaber dyr
egentlig har. To forskere opklarer blandt andet, om dyr græder, om der findes enæggede tvillinger i dyreriget – og omvendt om
kvinder også kommer i ’løbetid’.
Hvorfor dit og hvorfor dat? Når det gælder
spørgsmål om dyr, er der næsten ingen
grænser for, hvad vores engagerede læsere
kan finde på at spørge om. Specielt ikke
hvis det gælder spørgsmål om forskelle
mellem mennesker og dyr.
Hvorfor græder dyr ikke? Og kan de grine?
Hvorfor føder dyr så mange unger ad gangen, og kan høns få enæggede tvillinger?
Her svarer 2 eksperter på, hvor meget dyr
ligner mennesker.
Professor og biolog Björn Forkman fra
Københavns Universitet, samt dyrlæge ved
Københavns Zoologiske Have Mads Frost
Bertelsen kommer her med svarene på, om
dyr blandt andet kan være mørkerædde, og
om hunde og katte kan få bumser.
Der kan være bumser i flæskesvær
Derfor får dyr mange
unger ad gangen
Hvorfor mennesker græder,
og hvorfor dyr ikke gør det
Ifølge Björn Forkman er svaret, at det som
i så mange andre sammenhænge handler
om kvalitet frem for kvantitet.
Professoren skynder sig dog at indskyde,
at det bestemt ikke er unikt for mennesker kun at få én unge ad gangen. Det gør
mange andre primater også, og det samme
gælder også dyr som heste, køer, elefanter
og giraffer.
Vi er på ingen måde alene om det, for det
er en udbredt strategi, som mange dyrearter bruger, når de skal sikre, at deres gener
bliver ført videre til næste generation.
»Der er i naturen to modstridende taktikker,
når det gælder afkom. Man kan enten få
mange unger og på den måde have gode
chancer for, at i hvert fald én overlever.
Man kan også få én unge, og så bruge alt
sin energi på at sikre netop den ene unges
overlevelse. Nogle dyr vælger den ene
taktik, mens andre vælger den anden,«
forklarer Bjørn Forkman.
Björn Forkman forklarer det indtil videre er
den dårligst forståede biologiske mekanismer hos os mennesker. Det gælder både
funktion og oprindelse af tårerne.
»Både dyr og mennesker kan græde. Blandt
andet græder krokodiller, men de gør det for
at udskille salt fra kroppen. Når det gælder
mennesker, er det mere usikkert, hvilken
funktion tårer har. Det ved vi faktisk ikke.
Nogle forskere har lidt fantasifulde hypoteser
om, at mennesker på et eller andet tidspunkt
i vores udviklingshistorie har levet i tæt forbindelse med havet, og at tårer er en rest fra
den tid,« fortæller Björn Forkman, der dog
tvivler meget på hypotesens rigtighed.
Mads Frost Bertelsen har dog en lidt anden
forklaring:
»Alle pattedyr producerer tårer, som holder
øjnene fugtige. Det er bare kun hos os, at
vi kan se en unødig stor ekstraudskillelse
som følge af følelsesmæssige udsving,«
siger han.
»Jeg har længe undret mig over, om jeg er
den eneste i huset, der får bumser, eller om
hunden og katten også gør«
Kan dyr også lide af det velkendte teenageproblem.
Dyrlægen Mads Frost Bertelsen arbejder
med dyr til dagligt og ser dem også helt tæt
på. Han fortæller, at alle dyr kan få bumser.
»Både hunde og katte får bumser som os
mennesker. En bums er en lille byld, og det
er ens for både mennesker og dyr,« fortæller han.
Der er sikkert mange flæskesværspisende
mennesker, som næste gang kigger med
væmmelse på posen med den krøllede grisehud og tænker ’bwadr’. Men det behøver
de ifølge Mads Frost Bertelsen ikke gøre.
»Hvis man på slagterierne finder en bums
eller flere i grisens hud, bliver stykket kasseret,« fortæller han.
Det må vi jo så håbe, at han har ret i.
53
Krokodiller kan producere tårer, hvilket har
givet ophav til udtrykket ’krokodilletårer’,
som Shakespeare
blandt andre har brugt i både Othello og
Henrik VI. Men krokodiller græder ikke for
deres ofre, som legenden går på. Deres
tårer tjener det simple formål at rense deres
øjne. (Foto: Shutterstock)
Tårer er skabt for at udskille salt og holde
øjnene fugtige.
Dyr frygter generelt ikke mørket
»Er det kun os mennesker, der kan være
mørkerædde, eller kan dyr også godt være
det?«
Som om det ikke er nok, at dyr kan være
bange for lys, er der også andre årsager
til, at det ofte ikke er særligt sjovt at være
dem.
»Nej, ikke på den måde vi kender det. Men
dyr ser forskelligt i mørke, og man kan da
godt tænke sig, at nogle dyr, som ikke ser
så godt i mørket, er mere på vagt i mørket
og derfor skræmmes lettere af lyde,« siger
Mads Frost Bertelsen.
»Generelt er dyr ikke bange for mørket,
med mindre de har decideret dårlige
minder om mørket. Så kan det godt være.
Faktisk er de fleste dyr mere bange for
lyset, for der kan de jo lettere blive opdaget
af potentielle rovdyr,« siger han.
Svært at forestille sig
enæggede kyllinger
»Findes der også enæggede tvillinger
blandt ikke-pattedyr? Kan eksempelvis
kyllinger være enæggede?«
»Man kan godt have enæggede kyllinger,
men de dør, inden de klækker, da der ikke
er nok plads til dem inde i ægget. Men taler
man om enæggede i genetisk forstand,
kan det godt lade sig gøre. Nogle dyr kan
lave såkaldte jomfrufødsler, hvor afkommet
er genetisk identisk med moderen. Det
gælder eksempelvis slanger. De vil da være
genetisk enæggede uden at komme fra det
samme æg,« forklarer Björn Forkman.
54
Der kan kun komme én
kylling ud af hvert æg.
Hvis ægget starter med
at indeholde to fostre,
vil det ene - hvis ikke
begge - dø på grund af pladsmangel. (Foto:
Shutterstock)
Dyr morer sig ikke
»Kan dyr overhovedet grine eller more sig?«
Svaret fra dyrlægen Mads Frost Bertelsen
er ret så nedslående. For dyrene forstår
faktisk slet ikke at more sig, og de slår sig
heller ikke på lårene af grin
»Dyr morer sig generelt ikke på samme
måde, som vi gør. For at gøre det kræver
det menneskets sociale intelligens. Nogle
primater kan dog godt more sig, men når
eksempelvis chimpanser ser ud, som om
de griner, betyder det faktisk, at de er
bange eller vrede,« forklarer Mads Frost
Bertelsen, der også fortæller, at det nogle
gange gør, at mennesker og chimpanser
kommer til at misforstå hinanden.
Her er det så Björn Forkmans tur til at være
uenig i Mads Frost Bertelsen svar.
For Björn Forkman mener, at dyr sagtens
kan grine, og specielt chimpanserne kan
godt more sig, siger han og peger på dette
studie om smittende latter mellem chimpanser som bevis.
Björn Forkman har tidligere fortalt til
Videnskab.dk, at mange dyr elsker af have
sex for sjov. Og det er da vidst også ret
menneskeligt.
Kvinder kommer også i løbetid
»Hvorfor kommer kvinder ikke i løbetid?«
Mads Frost Bertelsen starter sin besvarelse
med at slå fast, at begrebet ’løbetid’ faktisk
er noget, man kun bruger om hunde, men
at alle pattedyr har en cyklus, hvor de er
mere eller mindre liderlige.
»Det gælder også mennesker,« siger Mads
Frost Bertelsen og fortsætter:
»Der er lavet flere forsøg, der viser, at
kvinder har mere lyst til sex på et bestemt tidspunkt i deres cyklus, nemlig det
tidspunkt, hvor chancen for at blive gravid
er størst. Sådan er det for alle pattedyr,
men hos nogle er det mere udtalt end hos
andre. Nogle dyr skaber sig meget omkring
dette tidspunkt, mens andre ikke gør det.
Eksempelvis tror jeg, man skal være en
hangiraf for at kunne se, når en hungiraf er
lystig,« siger Mads Frost Bertelsen.
Alle dyr er dyr
Hvordan det kan være, at vi mennesker
skal have så varieret en kost, når nu de fleste dyr rent faktisk spiser det samme hver
eneste dag 365 dage om året.
Men faktisk behøver dyr også en mere
varieret kost, end man umiddelbart skulle
tro, fortæller Mads Frost Bertelsen:
»Hvis eksempelvis en løve kun spiste kød,
ville den blive meget syg. Den har også
brug for at spise knogler, brusk og sågar
tarmindhold fra byttet for at få alle de
næringsstoffer, den skal bruge. Når man
laver fuldfoder til hunde, sørger man for, at
foderet indeholder alt det, man ved, hunde
har brug for.«
»Når man så anbefaler, at mennesker skal
spise mere varieret end hundefoder, skyldes det, at der i den varierede kost også vil
være mange elementer, som vi ikke ved, at
kroppen har godt af. Men vi kunne sagtens
klare os med en meget mere snæver kost«
siger han.
Kilde: Videnskab.dk
Nej, en hund kan nok
ikke spille skak. Til gengæld har dyr mange
andre egenskaber, der
minder om vores. (Foto
Shutterstock)
Hvalpe i vente
Kennel World Stars v/Lene Mangaard
Gammel Munkegade 1, 8000 Århus C.
Tlf. 86 18 08 88
E-mail: [email protected] / www.worldstars.dk
Race:
Toy
Farve:
Sort
Far:
Rusch Mix Dare Devil
Parret:
13.03.15.
Mor:
Brittuvan’s My Honey Blossom
Forventes:
14.05.15.
Kennel Balslev v/Kirsten Balslev
Rynkebyvej 14, 5750 Ringe
Tlf. 21 15 73 20
E-mail: [email protected]
Race:
Mellem
Far:
Kazura Cæsar
Mor:
Balslev Black Carla
Farve:
Parret:
Forventes:
Sort/Brun
20.02.15.
24.04.15.
55
Hvalpeliste
Kennel La’ Biba’s v/Birgitte Bavnhøj
Lundehusene 32, 2670 Greve
Tlf. 40 53 04 43
E-mail: [email protected] / labiba.dk
Race:
Toy
Far:
Notify Crackerjack Pea
Mor:
La’ Biba’s L Amour Blanche
Farve:
Født:
Antal:
Hvid
25.02.15.
han
Kennel Lindekronen v/Jette Oggesen
Loddervej 7, 4684 Holmegaard
Tlf: 24 81 03 05
E-mail: [email protected]
Race:
Toy
Far:
Solnes King Leopold
Mor:
Hestebakkens Orange
Farve:
Født:
Antal:
Fawn
07.03.15.
1 han og 2 tæver
Kennel Lykkehuset v/Michael Lykke
Grumstrupvej 82, Grumstrup, 8732 Hovedgård
Tlf. 75 66 25 30
E-mail: [email protected] / www.kennel-lykkehuset.dk
Race:
Dværg
Farve:
Sort/Fawn
Far:
Wightwonder Top Of The Pops
Født:
29.12.2014.
Mor:
Holly Raciborski Puch
Antal:
5 hanner og 1 tæve
Kennel Lindekronen v/Jette Oggesen
Loddervej 7, 4684 Holmegaard
Tlf. 24 81 03 05
E-mail: [email protected]
Race:
Dværg
Far:
Solnes King Leopold
Mor:
Hestebakkens Quick Step
Farve:
Født:
Antal:
Kennel Skjoldborg’s v/ Bente Skjoldborg Hansen
Vædevej 38, Væde-5462 Morud
Tlf. 64 83 14 50 & 24 26 17 23
E-mail: [email protected]
Race:
Dværg
Farve:
Far:
Pan Tau Von Der Hutzelsweiz
Født:
Mor:
Skjoldborg`s Sweet Jodie
Antal:
56
Fawn
03.03.15.
1 han
Sort
10.04.15.
3 hanner og 2 tæve
Kennel La Zenia v/Lene Veirum
Hellevadvej 1, 6240 Løgumkloster
Tlf. 22 42 79 17
E-mail: [email protected]
Race:
Mellem
Far:
Sankt Georgi’s Speedy Gonzarles
Mor:
La Zenia Black Elizia
Farve:
Født:
Antal:
Sort/Brun
03.01.15.
3 hanner og 1 tæve
Charlotte Koefoed
Strandvejen 114 B, 3700 Rønne - Bornholm
Tlf. 40 42 35 12
E-mail: [email protected] / www.pudelhvalp.dk
Race:
Mellem
Farve:
Hvid
Far:
Auldaviam Bombadier
Født:
05.01.15.
Mor:
Candis
Antal:
4 hanner og 1 tæve
Birgitte Børsmose
Hjerting Strandvej 40, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 40 73 90 65
E-mail: fi[email protected]
Race:
Mellem
Far:
Kiyara Design
Mor:
Black Design’s Brown Sabrina
Farve:
Født:
Antal:
Sort
05.02.15.
1 han og 1 tæve
Kennel Maincoat v/Linda Gravesen
Elmevej 11, 8800 Viborg
Tlf. 86 67 31 10
Race:
Mellem
Far:
Crecendo’s White Extreme
Mor:
Decathlon Lesly Magdalena
Farve:
Født:
Antal:
Hvid
06.04.15.
2 hanner og 2 tæve
Kennel Crecendo’s v/Jytte Pfänner
Fanøvej 11, 8700 Horsens
Tlf. +45 75 64 35 40
E-mail: [email protected] - Hjemmeside:
Race:
Mellem
Far:
Crecendo’s White Extreme
Mor:
Crecendo’s Echo Of Jazz
www.crecendo.dk
Farve:
Sort/Hvid
Født:
15.04.15.
Antal:
3 hanner og 2 tæve
Kennel Høyanta v/Anna Høyer
Dovervej 23, Dover, 6660 Lintrup
Tlf. 74 85 57 71
E-mail: [email protected] / www.hoyanta.dk
Race:
Stor
Farve:
Far:
Vätten’s Mid’night
Født:
Mor:
Alberte
Antal:
Sort/Hvid
31.03.15.
5 hanner og 2 tæver
57
Avlshanner
Se billeder og flere oplysninger på hjemmesiden
Hundens navn
TOY:
Quick Silver-G De
San Gimignano
Bonvivants Harry
Potter
Toyway Wicked
Soul
Sejcon Grey Victor
Født
Farve Ejer/ Tlf.
Toyway The
Wizard
Vanitonia Masaru
17.07.09
Lille Nørholm’s
Foolery Fraine
Bonvivants Greek
Zafferano
DVÆRG:
Emmani’s Black
Heaven Can Wait
Hestebakkens Tell
About Me
Zabavny Kolokolchik Deco de Feté
15.12.07 Sort
20.08.11 Sølvgrå
20.11.10 Sort
19.05.10 Brun
07.12.09
Sølvgrå
Sort
05.06.09 Hvid
19.07.07 Brun
25.11.13
Sort
15.09.13 Fawn
30.01.12 Sort
Bonvivants Boy
08.10.11 Sort
Scout
Floxie Sunset Gol- 10.02.11 Fawn
den Casanova
Notify Magic Bean 02.03.10 Hvid
Emmani’s Brown
Beyond Paradise
Aconite Golden
Lion King
58
18.07.09 Brun
19.08.08 Fawn
E-mail/hjemmeside
Susanne V. Preisler
Tlf. 75 65 46 40
Susanne V. Preisler
Tlf. 75 65 46 40
Susanne V. Preisler
Tlf. 75 65 46 40
Gunda Poulsen
Tlf. 97 93 11 70
Susanne V. Preisler
Tlf. 75 65 46 40
Susanne V. Preisler
Tlf. 75 65 46 40
Susanne V. Preisler
Tlf.75 65 46 40
Susanne V. Preisler
Tlf. 75 65 46 40
[email protected]
www.bonvivantpoodles.dk
[email protected]
www.bonvivantpoodles.dk
[email protected]
www.bonvivantpoodles.dk
[email protected]
www.sejcon-grey.dk
[email protected]
www.bonvivantpoodles.dk
[email protected]
www.bonvivantpoodles.dk
[email protected]
www.bonvivantpoodles.dk
[email protected]
www.bonvivantpoodles.dk
Tina Charlotte Bech
Tlf. 31 15 07 56
Pernille Frejvald
Tlf. 30 27 63 32
Charlotte Linneberg
& Jørn Kristensen
Tlf. 86 19 16 03 &
51 50 17 12
Susanne V. Preisler
Tlf. 75 65 46 40
Karina Bendix
Petersen
Tlf. +45 25 21 91 06
Birgitte Bavnhøj
Tlf. 40 53 04 43
Tina Charlotte Bech
Tlf. 31 15 07 56
Lissie Hansen
Tlf. 66 16 36 92 &
28 33 40 59
[email protected]
www.kennel-emmani.dk
[email protected]
[email protected]
www.charmeurhuset.dk
[email protected]
www.bonvivantpoodles.dk
[email protected]
www.kennel-sifix.dk
[email protected]
www.labiba.dk
[email protected]
www.kennel-emmani.dk
www.lion-king.dk
[email protected]
Toyway Never
Give Up
X-Tra Black Pi’s
Gates
MELLEM:
Kazura Cæsar
Crecendo’s Silver
Dollar
Crecendo White
Extreme
Black Design’s
Brown Melody Of
Love
Kiyara Design
09.01.06 Brun
16.12.05 Sort
19.04.12 Sort
23.09.11 Sølvgrå
14.12.09 Hvid
29.05.07 Brun
07.05.05 Sort
STOR:
Artizan Might And 27.07.12
Power
Prato
Hvid
05.01.12 Sort
Susanne V. Preisler
Tlf. 75 65 46 40
Charlotte Linneberg
& Jørn Kristensen
Tlf. 86 19 16 03 &
51 50 17 12
[email protected]
www.bonvivantpoodles.dk
[email protected]
www.charmeurhuset.dk
Pirjo Elisabeth
Brændeholm
Tlf. 51 52 94 90
Vibeke Raabye
Tlf. 72 16 93 77
Jytte Pfänner
Tlf. 75 64 35 40
Merete Jensen
Tlf. 30 29 95 38
[email protected]
www.pudlen.dk
Merete Jensen
Tlf. 30 29 95 38
Benedikte Antonsen
Tlf. 40 11 35 46
Kirsten Liebst
Tlf. 30 82 95 35
[email protected]
[email protected]
www.crecendo.dk
[email protected]
www.kennel-black-design.
com
[email protected]
www.kennel-black-design.
com
[email protected]
[email protected]
Skriv ind til Pudelposten,
søde sjove historier modtages gerne
59
Opdrætterliste
60
Kennelnavn
Indehaver
Variant
E-mail / Hjemmeside
ACONITE
Nancy Jelle
Tlf. 22 58 89 99
Fawn
Toy og dværg
[email protected]
www.aconite.dk
ARTMANN
Sonja Artmann
Tlf. 75 16 08 09
Sort
Dværg og Mellem
[email protected]
www.artmann-pudel.dk
ASTOYA
Tine Schmidt
Tlf. 28 88 03 36
Sort og brun
Toy og Dværg
[email protected]
www.astoya.dk
BACH LÆRKEGÅRD
Andi Lærkegård
Tlf. 60 78 86 07
Fawn
Stor
[email protected]
BALLROOM
Susanne Bagge
Tlf. 26 84 10 96 &
75 75 10 96
Sort, brun og hvid [email protected]
Toy og Dværg
BALSLEV
Kirsten Balslev
Tlf. 62 62 18 74 &
21 15 73 20
Sort og brun
Mellem
BEACHPEARL’s
Lissy Sørensen
Tlf. 24 81 88 69
Sort, hvid og sølv
Stor
[email protected]
www.beachpearls.dk
BE-DIVA
Birgitte Christensen
Tlf. 48 39 48 41 &
29 66 12 21
Sort og hvid
Stor
[email protected]
www.birgittechristensen.dk
BLACK DESIGN
Merete Jensen
Tlf. 30 29 95 38
Sort og brun
Dværg og Mellem
[email protected]
www.kennel-black-design.com
BONVIVANT
Susanne Værnholt Preisler Sort, brun, og hvid [email protected]
Tlf. 75 65 46 40
Toy og Dværg
[email protected]
www.bonvivantpoodles.dk
BREI-CA’s
Jes Breinholt Carlsen
Tlf. 75 67 62 66 &
76 83 70 07
Hvid Toy
[email protected]
Sort og brun
www.breica.dk
Dværg
Sort og brun
Mellem
Sort, brun og hvid
Stor
BRI-RO
Britta & Robert Mikkelsen
Tlf. 86 99 63 58
Sort og sølvgrå
Toy og Dværg
[email protected]
www.bri-ro.dk
BØRING
Inge Børgesen
Tlf. 64 87 17 40 &
40 93 97 40
Sort, brun og
sølvgrå
Toy og Dværg
[email protected]
[email protected] www.
ingeshundesalon.dk
CHARMEURHUSET
Charlotte Linneberg &
Jørn Kristensen
Tlf. 86 19 16 03
Sort
Dværg
[email protected]
www.charmeurhuset.dk
CHEMIN PUDLER
Rita Bergen
Tlf. 46 43 32 63 &
40 51 06 50
Hvid, Fawn
Toy og Dværg
[email protected]
www.kennelchemin.dk
CLUB DE RAHNI’s
Jeanne Rahn
Tlf. 40 47 17 10 &
39 67 37 10
Sort
Mellem
CRECENDO
Jytte Pfänner
Tlf. 75 64 35 40
Hvid og sølvgrå
Mellem
[email protected]
www.crecendo.dk
EMMANI’s
Tina Charlotte Bech
Tlf. 31 15 07 56
Sort og brun
Toy og Dværg
[email protected]
www.kennel-emmani.dk
FINTO’s
Marlies Marcussen
Tlf. 74 60 84 73
Sort
Toy og Dværg
kennel-fi[email protected]
www.kennel-fintos.dk
FLOXIE SUNSET
Helle & Morten Toft
Tlf. 61 54 29 34
Fawn
Toy og Dværg
fl[email protected]
www.floxie-sunset.dk
GRAND MASTER
Charlotte Østergaard
Christensen
Tlf. 98 26 14 46 &
26 62 14 46
Sort og brun
Mellem
Hvid
Toy
[email protected]
www.grand-master.dk
HESTEBAKKEN’s
Hanne Andreasen
Tlf. 40 31 40 19
Fawn
Toy og Dværg
[email protected]
www.hestebakkens.dk
HØYANTA
Anna Høyer
Tlf. 74 85 57 51 &
22 34 76 13
Sort, brun og
Fawn
Stor
[email protected]
www.hoyanta.dk
KAANBJERG’s
Aase Kaanbjerg
Tlf. 21 77 07 96
Sort og brun
Toy og Dværg
[email protected]
LA´BIBA
Birgitte Bavnhøj
Tlf. 40 53 04 43
Hvid
Toy og Dværg
[email protected]
www.labiba.dk
LA TOYETTES
Annette Høi
Tlf. 47 33 59 09
Sort
Toy og Dværg
LILLE NØRHOLM’s
Kis Anita Hansen
Tlf. 40 62 27 27
Sort, brun, hvid
og sølvgrå
Toy og Dværg
[email protected]
LINDEKRONEN
Jette Oggesen
Tlf. 24 81 03 05
Fawn
Toy og dværg
[email protected]
www.lindekronen.com
LINI’s
Lilian Nielsen
Tlf. 55 72 75 60
Sort og hvid
Stor
[email protected]
www.kennel-lini.dk
LYKKEHUSET
Michael Lykke
Tlf. 75 66 25 30
Sort og brun
Toy og Dværg
[email protected]
www.kennel-lykkehuset.dk
MAINCOAT
Linda Gravesen
Tlf. 86 67 31 10
Hvid og sølvgrå
Mellem
OLINE
Inger Pretzmann
Tlf. 97 97 70 31 &
51 22 73 25
Sølvgrå
Stor
[email protected]
www.oline-silver-storpudler.dk
PHYRUS
Eva Eis
Tlf. 64 42 18 48
Sort
Toy og Dværg
[email protected]
www.phyrus.dk
PIN UP PANTHER’s
Marie Pedersen
Tlf. 75 29 94 83 &
61 77 94 83
Sort og hvid
Stor
[email protected]
www.pin-up-panther.com
SANKT GEORGI´s
Sonja & Benny Olsen
Tlf. 28 77 44 64 &
51 88 04 64
Sort, brun og hvid [email protected]
Toy og Dværg
www.sankt-georgis.dk
SIFIX
Kárina Bendix Petersen
Tlf. 25 21 91 06
Fawn
Dværg
[email protected]
www.kennel-sifix.dk
SOLHAVE
Kirsten Ibæk
Tlf. 44 91 48 31
Sort
Toy
[email protected]
SUBLIMBEAUTY
Vibeke Larsen
Tlf. 51 92 39 37
Sort
Stor
[email protected]
www.sublimbeauty.dk
SUN-BOUNTY
Mitza Eshington
Tlf.73 78 30 40
Sort, brun, Fawn
Toy og dværg
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VEST BLACK
Cecilie Andersen
Tlf. 97 32 03 14 &
20 99 04 60
Sort
Dværg
[email protected]
WHITNEY’s
Annegrethe Floor
Tlf. 86 49 52 55 &
40 18 68 11
Hvid, sort og brun [email protected]
Toy
Dette er DKK’s opdrætterlogo, opdrættere som har taget uddannelsen kan få logoet på når de har/eller
venter hvalpe. Se mere her: www.dansk-kennel-klub.dk/494
61
Information
Alle størrelser:
Tidligste alder ved fotografering :
HD foto: 12 måneder
AD foto: 12 måneder
OCD foto: 12 måneder
Avlsrestriktioner
Avlsrestriktion stor Pudler:
Ingen
Pudel, stor = over 45 cm. (mindst 45,1 cm.)
Avlsrestriktion Små varianter
(Toy, Dværg og Mellem):
Øjen-krav for prcd/PRA:
Afkom kan kun stambogsføres såfremt mindst
et af forældredyrene er registreret genetisk fri for
prcd/PRA i DKK.
En DNA-test for prcd/PRA gælder for livstid.
Hvis begge forældredyr er registreret prcd/
PRA-fri i DKK, registreres afkommet ”Fri grundet
forfædres DNA test”.
Indført 6. september 2012 og gælder for alle
hunde i racen.
Det skal på behørig vis dokumenteres, at
faderen til et hvalpekuld har normale testikler på
normal plads.
Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler.
Varianter: Særlige regler for måling og omregistrering af pudler kan læses i den vedhæftede fil
forneden på siden. Ordningen er gældende fra
den 1. september 2003.
Pudel, Toy = under 28 cm. (max 27,9 cm.)
Pudel, dværg = fra og med 28 cm. til og med 35 cm.
Pudel, mellem = over 35 cm. (mindst 35,1) til og
med 45 cm
Hvalperegistrering
Afkom stambogsføres som moderens størrelsesvariant.
Hvalpe efter Pudel, toy
Dog stambogsføres hvalpe efter en Pudel, toy
som Pudel, dværg, såfremt denne ikke er fremstillet på Eksteriørarrangement eller udstilling
efter den er fyldt 15 måneder.
Farver for racen
Sort, brun, hvid, fawn, sølvgrå og fejlfarve.
Måleregler
Regler for måling og flytning af pudler til anden
størrelsesvariant.
1. Alle pudler måles endeligt, første gang de udstilles eller deltager på et Eksteriørarrangement,
efter de er fyldt 15 måneder.
Det er ejerens eget ansvar, at stille til forannævnte måling.
62
Målingen finder sted i ringen, inden bedømmelserne på udstillingen starter. Hundens stambøger skal afleveres ved målingen. Ringpersonalet/
udstillingslederen skal foranledige, at stambøgerne sammen med kritikkerne bliver afleveret/
fremsendt til DKK for registrering af ”M” for målt
eller for eventuelt udstedelse af ny stambog med
korrekt størrelsesvariant anført.
Målet på hunden skal anføres på dommerkritikken, ligesom det skal fremgå af dommerkritikken, hvis hunden flyttes til en anden
størrelsesvariant. Hvis målingen finder sted på
et Eksteriørarrangement, skal målet på hunden
samt en eventuelt flytning til en anden størrelsesvariant, fremgå af de resultatlister, som
arrangementsledelsen sammen med hundenes
stambøger skal fremsende til DKK senest 14
dage efter arrangementet har fundet sted.
Hunde som, efter de er fyldt 15 måneder, allerede er blevet målt, kan ikke længere stille til
måling. Hunde, der er fyldt 15 måneder, som
eventuelt undlader at stille til måling, første gang
de udstilles, vil blive registreret som den størrelsesvariant, de er registreret som på dagen,
og vil ikke senere kunne måles med henblik på
overflytning til anden størrelsesvariant.
Vigtigt! Hvis hunden ved første måling efter den
er fyldt 15 måneder, måles til anden størrelsesvariant end den, der allerede fremgår af hundes
stambog, skal hunden omregistreres til korrekt
størrelsesvariant efter ovenstående retningslinier.
Dispensationsmuligheder:
Såfremt dommeren på en udstilling eller et
Eksteriørarrangement – efter at hunden er fyldt
15 måneder – eller ejeren selv rejser begrundet
tvivl om den første målings korrekthed, kan hundeejeren ansøge PK om dispensation til, at der
foretages en kontrolmåling af hunden.
Denne mulighed gælder dog kun for hunde, der
endnu ikke er fyldt 24 måneder. Ansøgningen
om dispensation skal således være Pudelklubben i hænde, inden hunden er fyldt 24 måneder.
Hunden kan derefter på førstkommende udstilling,
hvor hunden skal være anmeldt på normal vis,
blive bedømt og målt af en autoriseret dommer.
Denne måling vil være endelig og kan ikke
ankes.
2. Hunde i baby/hvalpeklassen måles og flyttes
ikke på udstillingsdagen, men udstilles som den
størrelsesvariant, de er registreret under.
3. Hunde, der stilles i juniorklasse, men som
endnu ikke er fyldt 15 måneder kan ligeledes
stille til måling forinden bedømmelserne. Såfremt ejeren ønsker hunden flyttet til en anden
størrelsesvariant på dagen, skal målingen finde
sted i ringen inden udstillingen starter. Ved
eventuel flytning til anden størrelsesvariant,
registreres der intet herom i stambogsregistret
eller på stambogen. (Dette betragtes ikke som
en endelig flytning og hunden skal stadig, hvis
flytning ønskes, stille til måling jvf. afsnit 1).
Eller
4. Det er muligt at få målt sin pudel lige før bedømmelserne starter på Pudelklubbens udstilllinger for en autoriseret dommer for racen uden
at den er tilmeldt udstillingen.
Eller
5. Det er muligt at få sin pudel målt på Pudelklubbens eksteriørbeskrivelser af en autoriseret
dommer for racen uden at få sin hund beskrevet.
Pkt. 4. og 5. kræver, at man mindst 14 dage før
et arrangement, indsender kopi af stamtavle og
ejerbevis til Pudelklubben for udfærdigelse af
”målebrev” som skal medbringes til målingen.
Avls- og opdrætsklasser:
Anmeldes efter hundens registrerede størrelse
på anmeldelsestidspunktet. Der kan kun anmeldes (min. 4 hunde) hunde af samme størrelsesvariant. Der vil ikke blive taget hensyn til, om en
eller flere hunde i klassen efter anmeldelsestidspunktet er flyttet endeligt til anden størrelse.
Hvalperegistrering
Afkom stambogsføres som moderens størrelsesvariant.
Afkom efter pudler som i Tyskland har et Zuzhttauglich bevis efter hundens fyldte 15 måneder,
registreres efter moderens størrelse.
Hvalpe efter Pudel, toy
Dog stambogsføres hvalpe efter en Pudel, toy
som Pudel, dværg, såfremt denne ikke er fremstillet på Eksteriørarrangement eller udstilling
efter den er fyldt 15 måneder.
Etiske anbefalinger for avl
Neden for ses DKKs etiske anbefalinger.
Pudelklubben har tilsluttet sig disse
1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund
til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og
mentalt er egnet til avl, herunder at tæver ikke
indgår i avlen før de er fuldt udviklede .
2. Det er opdrætterens ansvar, at der i avlen kun
anvendes hunde, der kan parre sig naturligt
samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.
3. En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin
levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8
år. Det er opdrætterens ansvar, at tæven får
passende pauser mellem kuldene.
4. Det er opdrætterens og hanhundeejerens
ansvar, at hunde med arvelige defekter ikke
anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe
med alvorlige defekter, må ikke gentages.
5. Parring mellem nært beslægtede hunde bør
undgås.
6. Det er opdrætterens og hanhundeejerens
ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde
antalsmæssigt dominerer avlen inden for en
race, undgås.
7. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt,
skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.
8. Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og
om racens egenskaber og behov.
9. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge
afkommets udvikling til voksne hunde og
derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.
Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af
DKKs etiske anbefalinger vil medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af
avlsforbud – og/eller disciplinære sanktioner i
henhold til DKKs love og stambogsføringsregler.
Pudelklubben anbefaler desuden følgende:
Alle størrelser:
Udstilles eller eksteriørbedømmes inden avl.
Toy, dværg og mellem:
1. Øjenlyses inden første parring p.g.a undersøgelse for andre øjensygdomme end PRA samt
ved 5 og ved 7-8 års alderen, idet der i pudler
findes mere end en type PRA.
2. Undersøges for partella lux. og grad 2 bør
ikke anvendes i avl. Grad 1 bør kun parres til
fri
Alle størrelser:
1. HD fotograferes inden de indgår i avlen. C bør
kun parres til A
2. Opdrættere bør kun med stor forsigtighed
blande farverne,
3. Ved tvivl, så brugfarve til farve.
Optageregler
For alle lister gælder, at man skal være medlem
af Pudelklubben for at blive optaget på disse.
Avlshanlisten bringes i PN3 og opdrætterlisten
bringes i all numre af PN.
Avlshanlisten og opdrætterlisten bringes begge
permanent på Pudelklubbens hjemmeside www.
pudelklubben.dk.
Prisen er pr. 01.01.2015 150,- kr. for avlshanlisten
og 150,- kr. for opdrætterlisten pr. kalenderår.
Husk at betale senest 15. januar, hvis du fortsat
ønsker at stå på disse lister.
Optagelse på hvalpelisten/parringslisten koster
fra 150,- kr. pr. kuld.
Kuldet skal opfylde avls-restriktionerne.
Se yderligere information vedr. optageregler på
Pudelklubbens hjemmeside.
Alt materiale som ønskes bragt sendes til
hvalpeanviser:
Inge Kubel
Syvhøjvænge 85, 2625 Vallensbæk
Tlf. 23 26 29 50
eller på e-mail: [email protected]
63
Afsender: Eva Eis, Hovedvejen 235, 5580 Nørre Aaby
NYHED
Hjælper med at reducere
ophobning af plak og tandsten
ved klinisk dokumenteret tandrensningseffekt
af foderpillen
Støtter en sund vægt
med klinisk dokumenteret niveauer af
L-carnitin og et højt fiberindhold
Avanceret ernæring
til din hund eller
kats essentielle
sundhedsbehov
Hjælper med at holde urinvejene sunde
ved kontrolleret niveauer af mineraler og pH
Giver en sund hud og en glansfuld pels
med omega-6 fedtsyrer
Støtter en sund mavetarmkanal
med et balanceret fiberindhold
Indeholder en unik
envejsfiberteknologi
(monodirectional
natural fibre
technology)
Det nye Hill’s™ Science Plan™ Vetessentials tilbyder en række
ernæringsmæssige avancerede fodertyper til raske hunde og katte:
• Har en unik tandrensningseffekt, som renser tænderne for hver bid
• Består af lækre og større foderpiller, som giver forbedret tyggenydelse
og -tilfredshed
Fås eksklusivt hos din dyrlæge
Spørg din dyrlæge til råds om din hund eller
kats essentielle sundhedsbehov allerede i dag.
www.hillspet.dk/vetessentials
vets’ no.1 choice
e™
Avanceret ernæring med klinisk
dokumenterede fordele
De fem væsentligste illustrerede sundhedsbehov gælder for Hill’s TM Science Plan TM VetEssentials Feline Young Adult.
TM
Varemærke ejes af Hill’s Pet Nutrition Inc. ©2010