Skatter og afgifter

Se bagsiden
for yderligerå informationer.
I digitalpost findes
yderligerå intårmationer i et
bilåg under ejendomsskattebilletten.
[email protected]
Bente Schulz
Søholt At16 l-0
B
Udsl(Het
B
dan:
MomHr.:
Sorteringsnummen
20/1-1,-2015 29L89641, 13 00000
8600 Silkeborg
03403
8.
s vej 4L 4
2O]-4 (01-l10-2014)
5
Matrikålbetegnslse:
SILKEBORG BYGRT]NDE 42A
5.
E'jI.
45
Ejåndomsværdi
Grundværdi
050.000
280. 900
Stuehusgrundvætdi
Grundskatt€loffværdi
113 .500
Fritagels for grundskyld til l(ommunen
Frådrag i grundvætdi for forbedringtr
Del af grundværdi der beskattes i andffi
kmmne
Dæknin
Fritaget dæloin gsfgiff sdigrig
gefgift spligti g fo6kdssdi
Kommunal ejendomsskat m.m. q
Beløb
prorrille af grundlag
113500
28,260 :
KOMMT'IIE
Grundskyld
01/01-31/"5-2
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faKureringstidspunKet.
Foriald$dab
ot/a7-2016
3207,54
ved beregningen - derfor lngen indbetalingskort
Tilmeldt betalingsservice
ot / o1,-20L6
HeFf mms
222,20
Rottebekæmpelse
01
02
fo6kels€rdi
Side 01 af 01
Spæifikation
Rate
Sidste ettidig€ indb.dag
o4
/ oL-201,6
ot /
07
-20L6
I ALT
Rat€beløb
L7r4 ,86
L71_4
,85
3429 ,1a
0, 00
Moms beløb
oL/ ot-20a6
0L/ 07 -201,5
0, 00
0, 00
N
o
N
d
o6
@
o
a
o
o
Såfremt ddi forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag, søgos det inddrevet ved udlæg'
Y
Ved for sen indbetaling påløber renter bg evt. gebyr,
som sædvanligvis opkræves på næste års skaftebillet.
o
o
o
a
I
Vurderingsån
Ejendommens beliggenh€d:
Christian
047487
Renter beregnes fta forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.