Litteraturliste forskning faglitteratur Lis Lyngbjerg 2015

 LITTERATURLISTE LYNGBJERG 2002–2015 EGNE UDGIVELSER: Lyngbjerg, Lis. Ledelse uden stress. Redskaber fra stresseksperter og ledelsesudviklere til håndtering af stress. Børsens Forlag, 2002. Ebog: Forlaget Griffle, 2012. Lyngbjerg, Lis. Effektiv uden stress – en ny arbejdsmodel. Børsens Forlag, 2003. Ebog: Forlaget Griffle, 2014. Andersen, Lars, Lyngbjerg, Lis, Køhlert, Charlotte Gad. God Personaleledelse. Børsens Forlag, 2005. Udsolgt. Lyngbjerg, Lis. Ledelse og Stress. Jyllands-­‐Postens Forlag, 2007. Lyngbjerg, Lis. Søvnkuren – til dig, der er træt af at sove dårligt, Gads Forlag, 2011. Findes også som ebog. Lyngbjerg, Lis. Styrk jeres kommunikation og undgå konflikter. Artikel i: Sådan dræber du dine medarbejderes motivation – og 29 andre artikler fra Lederweb.dk. Væksthus for Ledelse, 2015. PRIMÆR LITTERATUR: LEDELSE/HR Andersen, Malene Friis, Nielsen, Karina, Brinkmann, Svend. How do Workers with Common Mental Disorders Experience a Multidisciplinary Return-­‐to Work Intervention. A Qualitative Study. Journal of Occupational Rehabilitation, 24, pp. 709-­‐
724, 2014. Andersen, Marianne Boje. Stresshåndtering på arbejdspladsen. En håndbog om ledelse, trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Frydenlund, 2009. Andersen, Niels Åkerstrøm og Born, Asmund W. Kærlighed og omstilling. Italesættelsen af den offentligt ansatte. Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2001. Bech, Per, Andersen, Marianne Boje, Tønnesen, Signe, Agnarsdóttir, Erna, Stress hos ledere i Danmark – årsager, udbredelse og konsekvenser af stress hos ledere i Danmark. Ledernes Hovedorganisation, pp. 1-­‐102, 2002.
1 Bonke, Jens. Karrierekvinder og -­‐mænd. Hvem er de? Hvor travlt har de? Arbejdspapir 35. Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2015. Borg, Vilhelm, Andersen Nexø, Mette, Kolte, Ida Viktoria, Andersen, Malene Friis. Resumé og sammenfatning af Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, 2010. Bovbjerg, Kirsten Marie. Følsomhedens etik. Tilpasning af personligheden i New Age og moderne management. Hovedland, 2001. Brewster, Chris, Sparrow, Paul, Vernon, Guy, Houldsworth, Elizabeth. International Human Ressource Management. CIPD, 3rd edition, 2011. Coates, J.M., Herbert, J. Edited by Bruce McEwen. Endogenous steroids and financial risk taking on a London trading floor. PNAS, vol. 105 no. 16, pp. 6167-­‐6172, 2008. Collins, Jim. Good to great. Hvorfor nogle virksomheder tager springet fra god til fantastisk… og andre ikke. Børsens Forlag, 2009. Collins, Jim, Hansen, Morten T. Vind med vilje. Hvorfor nogle klarer sig bedre end alle andre. Gyldendals Business, 2013. Crook, T. Russell, Todd, Samuel Y, Combs, James G., Woehr, David J, Ketchen Jr., David J. Does Human Capital Matter? A Meta-­‐analyses of the Relationship Between Human Capital and Firm Performance. Journal of Applied Psychology, Vol 96, no 3, pp 443-­‐
456, 2011. Delong, Thomas. Flying without a net. Turn fear of change into Fuel for Succes. Harvard Business School Press, 2011. DeLong, Thomas, Gabarro, John J., Lees, Robert J. When professionals have to lead. A new model for high performance. Harvard Business School Press, 2007. Ferrie, Jane Elizabeth, Shipley, Martin John, Marmot, Michael Gideon, Stansfeld, Stephen Alfred, Smith, George Davey. An Uncertain Future: The Health Effect of Threats to Employment Security in White-­‐Collar Men and Women. American Journal of Public Health, vol. 88, no. 7, pp. 1030-­‐1036, 1998. Fischer, Roland. Belonging, Status or Self-­‐Protection? Examining Justice Motives in a Three Level Cultural Meta-­‐Analysis of Organizational Justice Effects. Cross-­‐Cultural Research, 47(1) pp 3-­‐41, 2013. 2 Harter, James K., Schmidt, Frank L., Hayes, Theodore L. Business-­‐Unit-­‐Level Relationship Between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A Meta-­‐Analysis. Journal of Applied Psychology, Vol. 87, No. 2, pp. 268-­‐
279, 2002. Haslberger, Arno, Brewster, Chris. The Expatriate Family: an international perspective. Journal of Managerial Psycology, Vol 23, no 3, pp 324-­‐346, 2008. Haslebo, Gitte, Haslebo, Maja Loua. Etik i organisationer. Fra gode hensigter til bedre handlemuligheder. Dansk Psykologisk Forlag, 2007. Haslebo, Maja Loua, Lyndgaard, Danielle Bjerre. Anerkendende ledelse. Skab mod, engagement og bedre resultater. Dansk Psykologisk Forlag, 2007. Haslebo, Maja Loua, Lyndgaard, Danielle Bjerre. Anerkendende HR og Organisationsudvikling. Skab mening, handlekraft og bedre resultater. Dansk Psykologisk Forlag, 2008. Hjerl, Charlotte. Førstehjælp til fede arbejdspladser. Strategisk sundhedsledelse. GiGraf Forlag, 2013. HSE, CIPD: Line management behaviour and stress at work – guidance for line managers. Health and safety Executive, Chartered Institute of Personnel and Development, pp. 1-­‐7, 2007. HSE, CIPD: Line management behaviour and stress at work – advice for HR. Health and safety Executive, Chartered Institute of Personnel and Development, pp. 1-­‐7, 2007. Jepson, Doris. Studying Leadership at Cross-­‐Country Level: A Critical Analysis. Leadership, 5:61-­‐80, 2009. Kelly, Lane, Worthley, Reginald. The Role of Culture in Comparative Management: A Cross-­‐cultural Perspective. The Academy of Management Journal, Vol. 24, pp 164-­‐174, 1981. Kristensen, Anders Raastrup. Det grænseløse arbejdsliv. At lede de selvledende medarbejdere. Gyldendal Business, 2011. Kristensen, Kai, Mørch, Lars S., Sørensen, Henrik D. Managing the Value Chain in a Large Nordic Bank. The case of Danske Bank. Management Models for the Future, Jonker, Jan, Eskildsen, Jacobs. Springer, pp. 51-­‐62, 2009. Krogager, Per, Schmidt, Kyösti. Beregning af ROI af HR-­‐aktiviteter. PID, 2012. 3 Krogager, Per. Den menneskelige organisations økonomi. Børsens Ledelseshåndbøger, Human Resource Management, 2014. Lane, Henry W., Maznewski, Martha L., DiStefano, Joseph J., Dietz, Joerg. International Management Behavior. Leading with a Global Mindset. Wiley, 6th Edition, 2009. Ladegaard, Yun, Langer, Roy, Netterstrøm, Bo. Guide til god stressledelse. Ledelseidag.dk, Lederne, nr. 5, maj 2013. Ledere der lykkes. En undersøgelse af kernekompetencer hos succesfulde ledere på kommunale arbejdspladser. Væksthus for Ledelse, 2005. Lederne. Stress. Undersøgelse med WHO-­‐5 Trivselsindekset. Lederne, april, 2015. Lundquist, Daniel. Psychosocial Work Conditions, Health, and Leadership of Managers. Ph.d-­‐afhandling, Faculty of Health Sciences, Linköping University, pp. 1-­‐79, 2013. Pearce, W. Barnett. Kommunikation og skabelsen af sociale verdener. Dansk Psykologisk Forlag. 2007. Seligman, Martin. At lykkes. En perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel. Mindspace, 2011. Sheppard, Julie-­‐Anne, Sarros, James C., Santora, Joseph C. Twenty-­‐first century leadership: international imperatives. Management Decision, vol 51, Nr 2, pp 267-­‐
280, 2013. Semmer, Norbert K., Jacobshagen, Nicola, Meier, Laurenz L., Elfering, Achim. Occupational Stress Research: The ’Stress-­‐as-­‐offense-­‐to-­‐self’-­‐perspective. Occupational Health Psychology. Vol. 2, pp. 43-­‐60, 2007. Skakon, Janne, Nielsen, Karina, Borg, Wilhelm, Guzmann, Jaime. Are leaders well-­‐
being, behaviours and style associated with the affective well-­‐being of their employees? A systematic review of three decades of research. Work & Stress, vol. 24, No. 2, pp. 107-­‐139, April-­‐june 2010. Spector, Bert. HRM at Enron: The inindicted Co-­‐conspirator. Organizational Dynamics, Vol. 32, 2, pp .207-­‐220, 2003. Steel, Piers. The Nature of Procrastination: A Meta-­‐Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-­‐Regulatory Failure. Psychological Bulletin, Vol. 133, nr. 1, pp. 65-­‐94, 2007. 4 Stock, Ruth M., Bauer, Eva-­‐Maria, Bieling, Giesela I. How do top executives handle their work and family life? A taxonomy of top executives work-­‐family balance. The International Journal of Human Resource Management, 2013. Tayler, Sully, Levy, Orly, Boyacigiller, Nakiye A., Beechler, Schon. Employee Commitment in MNC’s: Impact of organizational culture, HRM and top management orientations. The International Journal of Human Resource Management. Vol. 19, No 4, pp. 501-­‐527, 2008. Theorell, Töres, Emdad, Reza, Arnetz, Bengt, Weingarten, Anna-­‐Maria. Employee effects of an educational program for managers at an insurance company. Psychosomatic Medicine, 63:724-­‐733, 2001. Welch, Jack. The six deadline Sins of Leadership, Blogpost, LinkedIn, 27. Marts 2013. Wichmann, Lene, Hansen, Annette, Nielsen, Anne Mette. Prioriteringstrappen giver styr på travlheden. Sygeplejersken, 6, 2011. Ørsted, Christian. Livsfarlig ledelse. Forstå de psykologiske mekanismer, der styrer dit arbejdsliv. People’s Press, 2013. KROPPENS INDRETNING: Bauer, Joachim. Hvorfor jeg føler det, du føler. Intuitiv kommunikation og hemmeligheden ved spejlneuroner. Borgen, 2006. Baumgarten, Thomas, Heinrichs, Markus, Vonlanthen, Aline, Fischbacher, Urs, Fehr, Ernst. Ocytoxin Shapes the Neural Circuitry of Trust and Trust Adaptation in Humans. Neuron, 58, pp. 639-­‐650, 2008. Buhle, Jason T., Silvers, Jennifer A., Wager, Tor D., Lopez, Richard, Onyemekwu, Chukwudi, Kober, Hedy, Weber, Jochen, Ocksner, Kevin N. Cognitive Reapraisal of Emotion: A Meta-­‐Analysis of Human Neuroimaging Studies. Cerebral Cortex, 10, 1093, pp. 1-­‐10, 2013. Cain, Susan. Quiet. The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking. Penguin Group, 2013. Christakis, Nicholas A., Fowler, James H. The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years. The New England Journal of Medicine, 357, pp. 370-­‐379, 2007. Csikszentmihalyi, Mihaly. Flow og engagement i hverdagen. Dansk Psykologisk Forlag, 2005. 5 Goldberg, Elkhonon. Hjernens dirigent. Frontallapperne og den civiliserede bevidsthed. Psykologisk Forlag, 2002. Goleman, Daniel. Følelsernes Intelligens på arbejdspladsen. Management Bogklubben, 2000. Goleman, Daniel. Følelsesmæssig intelligens i lederskab. Børsens Forlag, 2002. Goleman, Daniel. Social intelligens. Den nye videnskab om menneskelige relationer. Borgen, 2006. Goleman, Daniel. Fokus. De skjulte mønstre bag unikke præstationer. Gyldendal Business, pp. 8-­‐288, 2013. Goleman, Daniel. Hjernen og den følelsesmæssige intelligens. Ny indsigt. Gyldendals Business, pp. 7-­‐91, 2014. HjerneForum: Hjernen og stress, Hjerneforskningen om stress, en oversigt over aktuel viden. Redigeret af Jane Brinch, Jens Bøgeskov og Karsten Ellemann. HjerneForum, pp. 3-­‐64, 2002. HjerneForum: Hjernen og sprog. Redigeret af Jens Bøgeskov og Karsten Ellemann, Hjerneforum, pp. 3-­‐88, 2004. HjerneForum: Hjernen vil bedrages. Redigeret af Jens Bøgeskov og Karsten Ellemann, Hjerneforum, pp. 3-­‐88, 2006. HjerneForum: Den afhængige hjerne. Redigeret af Jens Bøgeskov og Karsten Ellemann, Hjerneforum, pp. 3-­‐120, 2007. HjerneForum: Hjernen – før, nu og i fremtiden. Redigeret af Jens Bøgeskov og Karsten Ellemann. HjerneForum, pp. 3-­‐144, 2008. HjerneForum: Den plastiske hjerne. Redigeret af Jens Bo Nielsen og Anders Gade. HjerneForum, pp. 3-­‐96, 2011. HjerneForum: Den sociale hjerne. Redigeret af Anders Gade. HjerneForum, pp. 3-­‐144, 2012. HjerneForum: Den genetiske hjerne. Redigeret af Niels Tommerup. HjerneForum, pp. 3-­‐88, 2013. Kjaer, Troels W., Bertelsen, Camilla, Piccini, Paola, Brooks, David, Alving, Jørgen, Lou, Hans C. Increased dopamine tone during meditation-­‐induced change of consciousness. Cognitive Brain Research, 13, pp. 255-­‐259, 2002. 6 Klingberg, Torkel. Den oversvømmede hjerne. En bog om arbejdshukommelse, IQ og den stigende informationsmængde. Akademisk Forlag, 2008. Kringelbach, Morten L. Den nydelsesfulde hjerne. Nydelsens og begærets mange ansigter. Gyldendal, 2008. Kringelbach, Morten L. Hjernerum. Den følelsesfulde hjerne. Peoples Press, 2006. Lear, S. A., James, P. T., Ko, G. T., Kumanyika, S. Appropriateness of waist circumference and waist-­‐to-­‐hip ratio cutoffs for different ethnic groups. European Journal of Clinical Nutrition. 64, pp. 42-­‐61, 2010. Lou, Hans C., Kjaer, Troels W., Friberg, Lars, Wildschiodtz, Gordon, Holm, Søren, Nowak, Markus. A 15O-­‐H2O PET Study of Meditation and the Resting State of Normal Consciousness. Human Brain Mapping, 7, pp. 98-­‐105, 1999. McEwen, Bruce. The end of stress as we know it. Joseph Henry Press, 2002. Mikolaczk, Moïra, Gross, James J., Lane, Anthony, Corneille, Olivier, Timary, Philippe de, Luminet, Olivier. Oxytocin Makes People Trusting, Not Gullible. Psychological Science, 21, 8, pp. 1072-­‐1074, 2010. Moberg, Kerstin Uvnäs. Lugn och beröring. Oxytocinets läkande verkan i kroppen. Natur och kultur, 2000. Sapolsky, Robert M. Why Zebras Don’t Get Ulcers. The Acclaimed Guide to Stress, Stress-­‐Related Diseases, and Coping. Henry Holt and Company, LLC, 2004. Taylor, Shelley E. Tend and Befriend -­‐ Biobehavioral Bases of Affiliation Under Stress. Current Directions in Psychological Science, no. 6, volume 15, pp. 273-­‐277, 2006. Wang, Gene-­‐Jack, Wang, Volkow, Nora D., Logan, Jean, Pappas, Naomi R., Wong, Christopher T., Zhu, Wei, Netusil, Noelwah, Fowler, Joanna S. Brain dopamine and obesity. The Lancet, vol. 357, pp. 354-­‐357, 2001. Zahariae, Bobby. Stress i et biopsykosocialt perspektiv. Psyko-­‐onkologisk Forskningsenhed, Århus Universitetshospital. Bragt i ’Stress – når kroppen siger fra’, pp 1-­‐12, 2003. SØVN: 7 Bonke, Jens. Søvn – ægteskab, indkomst og helbred. Rockwool Fondens Forskningsenhed, Gyldendal, 2011. Brondel, Laurent, Romer, Michael A., Nougues, Pauline M., Touyarou, Peio, Davenne, Damien. Acute partial sleep deprivation increases food intake in healthy men. The American Journal of Clinical Nutrition, 91, pp. 1550-­‐1559, 2010. Burnet, Deborah: Circadian Adaptive Lighting. A Landmark Paradigm Shift with Unprecedented ROI Potential. White Paper, 2011. Buxton, Orfeu M., Pavlova, Milena, Reid, Emily W., Wang, Wei, Simonson, Donald C., Adler, Gail K. Sleep Restriction for 1 Week Reduces Insulin Sensitivity in Healthy Men. Diabetes, vol. 59, pp. 2126-­‐2133, 2010. Cappuccio, Francesco P., D’Elia, Lanfranco, Strazzullo, Pasquale, Miller, Michelle A. Sleep Duration and All-­‐Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-­‐Analysis of Prospective Studies. SLEEP, Vol. 33, No. 5, pp. 585-­‐592, 2010. Chaput, Jean-­‐Philppe, Klingenberg, Lars, Sjödin, Anders M. Sleep restriction and appetite control: waking to a problem? The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 91, no. 3, pp. 822-­‐823, 2010. Cubero, Javier, Chanclôn, Belen, Sánchez, Soledad, Rivero, Montserrat, Rodríguez, Ana Beatriz, Barriga, Carmen. Improving the quality of infant sleep through the inclusion at supper of cereals enriched with tryptophan, adenosine-­‐5’-­‐phospate and uridine-­‐
5’-­‐phosphate. Nutritional Neuroscience, vol. 12, no. 6, pp. 272-­‐280, 2009. Elder, C. R., Gullion, C. M., Funk, K. L., DeBar, L. L., Lindberg, N. M., Stevens, V. J. Impact of sleep, screen time, depression and stress on weight change in the intensive weight loss phase of the LIFE study. International Journal of Obesity, vol. 36, pp. 86-­‐
92, 2012. Gerlach, Jes. Søvn. PsykiatriFondens Forlag, 2003. Horne, Jim. Overnight Sleep Loss and “Executive” Decision Making—Subtle Findings. Commentary on Libedinsky et al. Sleep deprivation alters effort discounting but not delay discounting of monetary rewards. Editorial, SLEEP, Vol. 36, nr. 6, pp. 823-­‐824, 2013. Horne, Jim. Sleepfaring -­‐ A Journey Through the Science of Sleep. Oxford University Press, 2007. 8 Hvolby, Allan, Bilenberg, Niels. Use of Ball Blanket in attention-­‐deficit/hyperactivity disorder sleeping problems. Nordic journal of psychiatry, Vol. 65, No. 2 , pp. 89-­‐94, 2011. Johansson, Kari, Neovius, Martin, lagerros, Ylva Trolle, Harlid, Richard, Rössner, Stephan, Granath, Fredrik, Hemmingsson, Erik. Effect of a very low energy diet on moderate and severe obstructive sleep apnoea in obese men: a randomised controlled trial. BMJ, 339, pp. 1-­‐8, 2009. Kjaer, Troels W., Law, Ian, Wiltschiøtz, Gordon, Paulsen, Olaf B., Madsen, Peter L. Regional cerebral blood flow during ligth sleep. European Sleep Research Society, 11, pp. 201-­‐207, 2002. Linton, Steven James. Sov bedre. Om vejen til en bedre søvn. Gads Forlag, 2003. McEwen, Bruce S. Sleep Deprivation as a neurobiological and psychological stressor: allostasis and allostatic load. Metabolism Clinical and Experimental, 55 (suppl 2), pp. S20-­‐S23, 2006. Nedeltcheva, Arlet V., Kilkus, Jennifer M., Imperial, Jackeline, Kasza, Kristen, Schoeller, Dale A., Penev, Plamen B. Sleep Curtailment is accompanied by increased intake of calories from snacks. The American Journal of Clinical Nutrition, 89, pp. 126-­‐133, 2009. Nishiura, Chihiro, Noguchi, Jun, Hashimoto, Hideki. Dietary Patterns Only Partially Explain the Effect of Short Sleep Duration on the Incidence of Obesity. SLEEP, Vol. 33, nr. 6, pp. 753-­‐757, 2010. Paterson, L. M., Wilson, S. J., Nutt, D. J., Hutson, P. H., Ivarsson, M. Characterisation of the effects of caffeine in the rat: a potential model of sleep disruption. Journal of Psychopharmacology, 23, pp. 475-­‐486, 2009. Söderström, Marie. Sömn. Sov bättre med kognitiv beteendeterapi. Forlaget Viva, 2007. Taveras, Else M., Gillman, Matthew W., Pena, Michelle-­‐Marie, Redline, Susan, Rifas-­‐
Shiman, Sheryl L. Cronic Sleep Curtailment and Adiposity. Pediatrics, 133, pp. 1013-­‐
1022, 2014. Vgontzas, A. N., Lin, H. M., Papaliaga, M., Calhoun, S., Vela-­‐Bueno, A., Chrousos, G. P., Bixler, E. O. Short sleep duration and obesity: the role of emotional stress and sleep disturbances. International Journal of Obesity, Vol. 32, pp. 801-­‐809, 2008. TRIVSEL/STRESS: 9 Andersen, Malene Friis, Brinkmann, Svend (red). Nye perspektiver på stress. Klims Forlag, 2013. Andersen, Malene Friis, Kingston, Marie. Lederen som stresscoach. Børsens Forlag, 2007. Andersen, Marianne Boje. Manual til et bedre arbejdsliv. Frydenlund, 2013. Bech, Per. Stress og Livskvalitet. PsykiatriFondens Forlag, 1999. Borg, Vilhelm, Andersen Nexø, Mette, Kolte, Ida Viktoria, Friis Andersen, Malene. Resumé og sammenfatning af Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, pp. 1-­‐46, 2010. Buch, Anders, Andersen, Vibeke, Sørensen, Ole H: Videnarbejde og stress – mellem begejstring og belastning. Jurist-­‐ og Økonomforbundets Forlag, 2009. CopeStress: CopeWork, Copestress Workplace Study. En undersøgelse af, hvad der sker på arbejdspladser, når en medarbejder sygemeldes med stress. Ladegaard, Yun, Netterstrøm, Bo, Langer, Roy. Rapport, Bispebjerg Hospital, Stresscentret Kalmia, pp. 1-­‐64, 2012. CopeStress: Stressbehandling – rådgivningsguide for almen praksis 1. Marianne Borritz, Bo Netterstrøm, Nanna Eller, Månedsskrift for Almen Praksis, pp. 432-­‐439, maj 2012. CopeStress: Stressbehandling 2, Inspiration til lægens rådgivende samtale med stresspatienter – længerevarende forløb. Berit Just, Pernille Hulvei, Bo Netterstrøm, Månedsskrift for Almen Praksis, pp. 477-­‐486, juni/juli 2012. CopeStress: The effects of a group based stress treatment program (the Kalmia concept) targeting stress reduction and return to work. A randomized, wait-­‐list controlled trial. Netterstrøm, Bo, Friebel, Lene, Ladegaard, Yun, Journal of Environmental and Occupational Science, pp. 1-­‐10, august 2012. CopeStress: En undersøgelse af effekten af to stressbehandlingsprogrammer. Effekten umiddelbart efter behandling. Netterstrøm, Bo. Projektrapport, Bispebjerg Hospital, pp. 1-­‐30, 2012. Fraser, Jill Andresky. White Collar Sweatshop, The detoriation of work and its rewards in corporate America. W.W. Norton & Company, 2001. Friström, Lena Nevander. Arbejdsjunkie – om arbejdsnarkomani og behovet for balance. Gads Forlag, 2003 10 Harvard Health Publications. Your portable guide to stress relief. Harvard Health Publications, Harvard University, 2008. Haratani, Takashi. Karoshi: Death from overwork. ILO Encyclopaedia – Sample Record. Workplace Health and Safety Information. The International Labour Office. Onlineprint 2003. Hasle, Peter, Hvid, Helge, Søndergaard Kristensen, Tage, Limborg, Hans Jørgen, Møller, Niels, Pejtersen, Jan, Hvenegaard, Hans. Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Rapport fra forskningsprojektet VIPS. NFA, pp. 1-­‐138, 2004. Jacobsen, Stine, Holt, Helle, Bramming, Pia, Holt Larsen, Henrik. Arbejdslivskvalitet og moderne arbejdsliv. En udredning af samspillet mellem de tre forsknings-­‐ og praksisområder: HRM, Arbejdsmiljø og Velfærd. DEA, CBS, NFA, SFI, pp. 1-­‐60, 2010. Jensen, Brit Caplen, Netterstrøm, Bo og Borg, Vilhelm. ARIT – Arbejdsmiljøet inden for it-­‐branchen. En forskningsrapport fra Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus, 2003. Kenrick, Douglas T., Griskevicious, Vladas, Neuberg, Steven L., Schaller, Mark. Renovating the Pyramid of Needs: Contemporary Extensions Built Upon Ancient Foundations. Perspectives on Psychological Science, 5(3), pp. 292-­‐314, 2010. Kivimäki, Mika et al. Job strain as a risk factor for coronary heart disease: A collaborative meta-­‐analysis of individual participant data. The Lancet, vol. 380, pp. 1491-­‐97, 2012. Klink, Jac J.L. van der, Dijk, Frank J.H. van. Dutch practice guidelines for managing adjustment disorders in occupational and primary health care. Scandinavian Journal of Work Environmental Health, vol. 29, no. 6, pp. 478-­‐487, 2003. Kristensen, Tage Søndergaard. Kan – og skal – stress behandles? Leder, Ugeskrift for læger, pp 4077, 168/47, 2006. Kristiansen, Tage Søndergaard. Fakta og myter om stress. Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2007. Krogh, Henrik. Fra overlevelse til overskud. Lær at stortrives og bliv langtidsfrisk. Lindhardt og Ringhof, 2009. Krogh, Henrik. Fra Battlemind til safemind. Trivselsstrategier til krig, krise og kærlighed. Lindhardt og Ringhof, 2013. Ladegaard, Yun, Rasmussen, Pernille, Netterstrøm, Bo. Kort & godt om stress. Dansk Psykologisk Forlag, 2014. 11 Levi, Lennart. The European Commission’s Guidance on work-­‐related stress: from words to action. TUBT Newsletter, nr. 19-­‐20, 2002. Levine, Peter A. Væk tigeren. Helbredelse af traumer. Borgen, 2006. Mariappanadar, Sugumar. Harm of efficiency oriented HRM practices on stakeholders: an ethical issue for sustainability. Society and Business Review, Vol 7, no 2, pp 168-­‐184, 2012. Mølholm, Martin. Det vi taler om, når vi taler om arbejdet. Ph.d.-­‐afhandling, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, pp 1-­‐508, 2013. Nabe-­‐Nielsen, Kirsten. Shift work, health and well-­‐being among eldercare workers. Ph.D.-­‐thesis. Facylty of Health Sciences, University of Copenhagen, The national research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark, 2011. Netterstrøm, Bo. Stress på arbejdspladsen. Årsager, forebyggelse & håndtering. Hans Reitzels Forlag, 2002. Netterstrøm, Bo. Stresshåndtering. Erfaringer fra en stressklinik. Hans Reitzels Forlag, 2007. Netterstrøm, Bo. Stress og profylakse samt behandling. Statusartikel, Ugeskrift for Læger, 174/4, pp. 214-­‐216, 2012. Olesen, Kristian Gylling, Thoft, Eva, Hasle, Peter, Søndergaard, Tage Kristensen. Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog. Arbejdsmiljørådet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, pp. 1-­‐187, 2008. Perski, Aleksander. Stress och Sjukdom. Fakta och vägledning om orsaker, konsekvenser och utväger. Alecta, 2001. Perski, Aleksander. Ur Balans. Bonnier Fakta 2001. Perski, Aleksander, Rose, Joanna. Duktighetsfällan, en överlevnadshandbok för prestationsprinsessor. Prisma, 2008. Perski, Aleksander, Grossi, Giorgio. Behandling av långtidssjukskrivna patienter med stressdiagnoser. Resultat från et interventionsstudie. Läkartidningen, nr. 14, volym 101, pp. 1295-­‐1298, 2004. Perski, Aleksander, Grossi, Giorgio. Behandling av utmattningssyndrom. Sammanfattning av resultat. Stressmottagningen, pp. 1-­‐7, 2004. 12 Poder, Poul. Feelings of power and the power of feelings. Handling emotion in organisational change. Ph.d-­‐afhandling, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 2004. Prætorius, Nadja U. Stress – Det Moderne Traume. Dansk Psykologisk Forlag, 2007. Pucik, Vladimir. Refraiming Global Mindset, From Thinking to Acting. Advances in Global Leadership, Volume 4, pp 83-­‐100, 2005 Rasmussen, Pernille. Når arbejdet tager magten. JP Master bøger, 2005. Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR. Sekretariatet for referenceprogrammer, Sundhedsstyrelsen, pp. 1-­‐139, 2007. Referenceprogram for angstlidelser hos voksne. Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR. Sekretariatet for referenceprogrammer, Sundhedsstyrelsen, pp. 1-­‐157, 2007. Relster, Else Kathrine. Følelser på arbejdspladsen. Ledelse i dag, Nr. 49, 12. Årgang, nr. 3, pp 236-­‐248, 2002. Semmer, Norbert K., Jacobshagen, Nicola, Meier, Laurenz L., Elfering, Achim. Occupational stress research: the ”stress-­‐as-­‐offence-­‐to-­‐self”-­‐perspective. Occupational Health Psycology, vol. 2, pp. 43-­‐60, 2007. Sennett, Richard. Det Fleksible Menneske – eller arbejdets forvandling og personlighedens nedsmeltning. Hovedland 1999. Shen, Jie, Zhu, Cherrie Jiuhua. Effects on socially responsible human resource management on employee organizational commitment. The international Journal of Human Resource Management, vol 22, pp. 3020-­‐3035, 2011. Sun, Jing, Wang, Sheng, Zhang, Jun-­‐quan, Li, Wei. Assessing the cumulative effects of stress: The association between job stress and allostatic load in a large sample of Chinese employees. Work & Stress, 21(4), pp 333-­‐347, 2007. Sørensen, Ole Henning. Stress som krænkelse af selvet – illegitime stressorer eller legitim ledelsesret. Tidsskrift for Arbejdsliv, 10. Årgang, nr. 4, 2008. Theorell, Töres, Kristensen, Tage S., Kornitzer, Marcel, Marmot, Michael, Orth-­‐Gomér, Kristina, Steptoe, Andrew. Stress and cardiovascular disease. Report, European Heart Network, pp. 3-­‐35, 2006. 13 Ursin, Holger, Eriksen, Hege R. The Cognitive activation theory of stress. Psychoendocrinologogy, 29, pp. 567-­‐592, 2004. Vathera, Jussi, Kivimäki, Mika, Pentti, Jaana, Linna, Anne, Virtanen, Marianna, Virtanen, Pekka, Ferrie, Jane E. Organisational downsizing, sickness absence and mortality: 10-­‐town prospective cohort study. BMJ, 328, 555, pp. 1-­‐5, 2004. Virtanen, Marianna et al. Long Working Hours and Coronary Heart Disease: A Systematic Review and Meta-­‐Analysis. American Journal of Epidemiology, vol. 176:7, pp 586-­‐596, 2012. Williams, Eddie. Driven to Distraction: How Electronic Media Are Affecting the Brain and the Implications for Human Resource Development in the Future. Advances in Developing Human Resources, 14:626-­‐639, 2012. Wood, Stephen, Van Veldhoven, Marc, Croon, Marcel, de Menezes, Lilian M. Enriched job design, high involvement management and organizational performance: The mediating roles of job satisfaction and well-­‐being. The Tavistock Institue, Human Relations, 65, pp.419-­‐445, 2012. Yang, Inju, Kelly, Aidan. Assumptions in Korean organizations and their implications in a cross-­‐cultural setting. Advances in Global Leadership, Volume 5, pp 297-­‐320, 2009. SEKUNDÆR LITTERATUR: Acar, F. Pinar. Analyzing the effects of diversity perceptions and shared leadership on emotional conflict: a dynamic approach. The International Journal of Human Resource Management, Vol. 21, no. 10., pp.1733-­‐1753, 2010. Allen, David. Getting Things Done, The Art of Stress-­‐Free Productivity. 2002. Andersen, Frans Østed. FLOW og fordybelse. Socialpædagogisk Bibliotek, Hans Reitzels Forlag, 2006. Andersen, Grietje, Brandorff, Gerda (red.): De kortuddannede. Perspektiver og potentialer. Forlaget Politisk Revy, 2006. Andersen, Niels Åkerstrøm. Borgerens kontraktliggørelse. Hans Reitzels Forlag, 2003. Ando, Naoki. Isomorphism and foreign subsidiary staffing policies. Cross Cultural Management. An International Journal, Vol 18, no 2, pp 131-­‐143, 2011. 14 Aoki, Katsuki, Delbridge, Rick, Endo, Takahiro. ’Japanese human resource management’ in post-­‐bubble Japan. The International Journal of Human Resource Management, pp 1-­‐22, iFirst, 2012. Bach, Helle og Siedelmann, Peter. Mænd, kvinder og karriere. En undersøgelse af karriereønsker og -­‐muligheder i 15 departementer. Speciale ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, pp. 1-­‐223, 2001. Bendix, Henrik W., Bjørn, Kasper, Jakobsen, Steen H., Jensen, Susanne Hyldborg, Kirkedal, Ulla. Lean Light. En jordnær metode til løbende forandringer. Børsen Offentlig, 2007. Berge, Torkil, Repål, Arne. Kognitiv terapi i praksis. Akademisk Forlag, 2004. Cabi, PID. Stress og psykiske lidelser. Hvad gør du som leder, når en medarbejder rammes? DVD/video. Cabi, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, i samarbejde med PID, Personalchefer i Danmark, 2012. Christensen, Anne Illemann, Ekholm, Ola, Davidsen, Michael, Juel, Knud. Sundhed og sygelighed i Danmark 2010 & udviklingen siden 1987. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012. Christiansen, Jørgen Møller. De smiler stadig – men hvad ligger der bag smilet? En undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt Finansforbundets medlemmer 2001. Casa og Finansforbundet, 2001. Collins, Jim. Peter Drucker’s Legacy. Leader to Leader, Special Issue, Celebrating Peter F. Drucker Centennial, Issue S1, pp. 12-­‐15, 2010. Clinton, Michael, Guest, David E. Testing universalistic and contingency HRM assumptions across job levels. Personel Review, vol. 42, No. 5 pp. 529-­‐551, 2013. Dahl, Anne-­‐Marie. Genveje til fremtiden. Fremtidsforskning som værktøj i virksomheden. Jyllands-­‐Postens Forlag, 2006. Dalsgaard, Thomas (red.) Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv? Jurist-­‐ og Økonomforbundets Forlag, 2006. The Economist. Homo administrans. The biology of business. Science and technology. The Economist, pp. 84-­‐86, September 2010. Eskelinen, Leena. Medarbejderne og strukturreformen. Organisationsændringer, helbred og velbefindende før og efter. AKF, Anvendt KommunalForskning, pp. 1-­‐94, 2009. 15 Fons Trompenaars & Charles Hampden-­‐Turner, 21 ledere i det 21. århundrede. Hvordan fremsynede chefer styrer i den digitale tidsalder. Jyllands-­‐Postens Erhvervsbogklub, 2002. FTF’ernes arbejde er udfordrende – men det slider på sjælen, en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. FTF, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, 2001. Gerlach, Jes (red, tværfaglig forfattergruppe). ADHD – opmærksomhedssygdommen hos børn og voksne. PsykiatriFondens Forlag, 2009. Geisler, Anne Marie. Frem i lyset. PsykiatriFondens Forlag, 2011. Gundersen, Gøran, Hellesøy, Bjørn Tore, Raeder, Sabine. Leading International Project Teams: The Effectiveness of Transformational Leadership in Dynamic Work Environments. Journal of Leadership and Organizational Studies, 19 (1) pp 46-­‐57, 2012. Gliese, Kristina, Björkman, Åsa. Utmattningssyndromet – klinisk bild och terapi. Läkartidningen, nr. 13, vol. 101, pp. 1202-­‐1205, 2004. Hagedorn-­‐Rasmussen, Peter. Nye ledelsesformer, stress og det hele liv – risici og muligheder. FTF, pp. 2-­‐33, 2006. Haslebo, Gitte, Nielsen, Kit Sanne. Konsultation i organisationer. Hvordan mennesker skaber ny mening. Dansk Psykologisk Forlag, 1997. Haslebo, Gitte. Relationer i organisationer. En verden til forskel. Dansk Psykologisk Forlag, 2004. Haslebo, Maja Loua, Haslebo, Magnus Harald. Anerkendende følgeskab. Når organisationer lykkes. Dansk Psykologisk Forlag, 2012. Heiberg, Kathrine, Brodén, Lasse, Hall, Kim. Skandigration. Så får vi samarbetet at fungera. Bale Publishing, 2008. Hildebrandt, Steen, Brandi, Søren. Lærende organisationer – erfaringer fra danske virksomheder. Børsen, 1998. Hildebrandt, Steen. Hildebrandt hver dag! 365. Børsens Forlag, 2005. Hildebrandt, Steen, Brandi, Søren. Ledelse af forandring. Virksomhedens konkurrencekraft. Børsens Forlag, 2005. 16 Hildebrandt, Steen, Brandi, Søren. Forandringsledelse. Serien Kort til Viden. Børsens Forlag, 2006. Hougaard, Esben. Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi. En vejledning for klienter og behandlere. Dansk Psykologisk Forlag, 2012. Hundevadt, Kim. Stifinderen – om coachen Lasse Zäll. Jyllands-­‐Postens Erhvervsbogklub, 2001. Hundevadt, Kim. Kanten af Kaos. En guide til det moderne liv. Fra travlhed til trivsel. Jyllands-­‐Postens Erhvervsbogklub, 2003. Instituttet for Fremtidsforskning. UFO-­‐arbejdet – arbejde og ledelse på markedet for udefinerbare flydende opgaver. Medlemsrapport 2003. Jaobsen, Ane Kristine, Alstrøm, Anja, Vergo, Louise Haugan. Medarbejdere under omstilling. Et studie af moderne personaleledelse på et psykiatrisk hospital. Speciale i Forvaltning, Roskilde Universistetscenter, pp. 1-­‐149, 2004. Jensen, Rolf. The Dream Society. Hvordan det kommende skift fra facts til følelser vil påvirke erhvervslivet og vor hverdag. Jyllandspostens Erhvervsbogklub, 2001. Josefsen, Alfred. Kære Irma. En praktisk ledelsesfortælling om engagement og commitment som genveje til succes, sejre og gode resultater. Sebecca, 2004. Kabat-­‐Zinn, Jon. Coming to our senses – healing ourselves and the world through mindfulness. Hyperion, 2005. Kielos, Katrine. Det eneste køn. Om hvorfor du er blevet forført af den økonomiske mand, og hvordan det ødelægger dit liv og verdensøkonomien. Pressto, 2012. Knudsen, Ann-­‐Elisabeth. Hvor svært kan det være? Værd at vide om voksne hjerner. Schønberg, 2012. Kolding, Trine. Førstehjælp til travle medarbejdere. Tag den tid, du har brug for. Gyldendals Business, 2008. Kolding, Trine. Få styr på tiden. Sådan bliver du mere effektiv. Børsen Mikro, 2007. Kolind, Lars. Kolind Kuren. Fra bureaukrati til vækst. Jyllands-­‐Postens Forlag, 2006. Korsaa, Finn. Naturens muntre søn. Portræt af den moderne mand. Hans Reitzels Forlag, 2007. 17 Kreiner, Svend, Mehlbye, Jill. Arbejdsmiljøet i Folkeskolen. AKF-­‐rapport, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. AKF-­‐Forlaget, 2000. Lama, Dalai, Cutler, Howard C. Kunsten at leve et lykkeligt arbejdsliv. Aschehoug, 2003. Langsleth, Gro Johnsrud. Løft for ledere. Løsningsfokuseret tilgang til typiske ledelsesudfordringer. Dansk Psykologisk Forlag, 2006. Larsen, Henrik Holt. Talent Management – perspektiver, dilemmaer og praksis. Samfundslitteratur, 2012. Let vejen for de nye ledere. Resultater og perspektiver fra en undersøgelse af kommunale lederes første år. Væksthus for Ledelse, 2005. Li, Xiaobei, Frenkel, Stephen J., Sanders, Karin. Strategic HRM as process: How HR system and organizational climate strength influence Chinese employee attitudes. The International Journal of Human Resource Management, 22(9) pp. 1825-­‐1842, 2011. Limborg, Hans Jørgen. Den risikable fleksibilitet. På vej mod et ’nyt’ arbejdsmiljø. Ph.D.-­‐afhandling, pp 9-­‐339, Frydenlund, 2003. Lu, Luo, Kao, Shu-­‐Fang, Siu, Oi-­‐Ling, Lu, Chang-­‐qin. Work Stress, Chinese Work Values and Work Well-­‐Being in the Greater China. The Journal of Social Psychology, 151(6), pp 767-­‐783, 2011. Linden, Michael, Habib, Thomas, Radojevic, Vesna. A Controlled Study of the Effects of EEG Biofeedback on Cognition and Behavior of Children with Attention Deficit Disorder and Learning DIsabilities. Biofeedback and Self-­‐Regulation, Vol. 21, No. 1, pp. 35-­‐49, 1996. Lohse, Mette mfl. Stresshåndtering i praksis. PsykiatriFondens Forlag, 2006. Lorange, Peter, Rosselet-­‐McCauley, Suzanne. Capturing knowledge to boost performance. Why it should be a priority. IMD, www.imd.ch, 2008. Lucey, John H. Why is the failure rate for organisation change so high? Management Service, winter 2008, pp. 10-­‐18, 2008. Madsen, Peter Lund. Dr. Zukaroffs testamente. En bog om menneskehjernen. Gyldendal, 2012. Matzau, Majken. Stresscoaching – coaching i grænselandet. L&R Business, 2009. 18 Matzau, Majken, Cadogan, Umahro. Rigtige mænd går også i sort. Overlevelsesmanual til stressede mænd. People’sPress, 2014. Middlebrooksm, J.S., Audage, N.C. The Effects of Childhood Stress on Health Across the Lifespan. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, pp. 1-­‐18, 2008. Minbaeva, Dana, Foss, Nicolai, Snell, Scott. Guest Editors Introduction: Bringing the Knowledge Perspective into HRM, Human Resource Management, Vol. 48, no. 4, pp 477-­‐483, 2009. Molinsky, Andy. Introduction to Global Dexterity. Global Dexterity, pp. 6-­‐21, Harward Business Review Press, 2013. Morley, Michael J., Collings, David G. Contemporary debates and new directions in HRM in MNCs: introduction. International Journal of Manpower, Vol 25, no 6, pp 487-­‐
499, 2004. Monberg, Tina. To vindere. Mediation som positiv konfliktløsning. Børsens Forlag, 2003. Monberg, Tina: Konfliktens redskaber. Fra ubevidst kultur til bevidst strategi. Børsens Forlag, 2005. Mueller, Pam A., Oppenheimer, Daniel M. The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages in Longhand over Laptop Note Taking. Psychological Science, pp. 1-­‐10, april 2014. NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012. Datagrundlag, udtræk: At føle sig stresset. NFA, 2012. NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø i ældreplejen i Danmark. Resultater og konklusioner. NFA, 2007. Nørgaard-­‐Pedersen, Kirsten. Stress, den moderne udfordring. Aschehougs Forlag, 2004. Persson, My. När utbrändhed är ett faktum. Ett förståelsesskrift for den, som är anhörig, arbetskamrat eller arbetsgivare. Alecta, 2001. Pudelko, Markus, Harzing, Anne-­‐Wil. The Golden Triangle for MNCs: Standardization Towards Headquarters Practices, Standardization Towards Global Best Practices and Localization. Organizational Dynamics, vol. 37, No 4, pp 304-­‐404, 2008. Rath, Tom, Clifton, Donald, O. How Full is Your Bucket? Gallup Press, 2009. 19 Raahave, Dennis, Christensen, Elsebeth, Loud, Franck B., Knudsen, Lisbeth L. Correlation of bowel symptoms with colonic transit, length, and faecal load in functional faecal retention. Danish Medical Bulletin, nr. 2, pp 83-­‐88, 2009. Reis, Felipa, da Silva, Victor Paulo Gomes. Japanese Management and Salary productivity: The case of the eletronic and automotive industries in Portugal. The International Journal of Human Ressource Management, Vol 23, no 11, pp 2256-­‐2267, 2012. Rishøj, Sif, Hildebrandt, Steen. Familien på arbejde – om at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. Børsens Forlag, 2001. Sasaguri, Ken-­‐Ichi, Yshikawa, Gota, Yamada, Kentaro, Miyake, Shinjiro, Kubo, Kin-­‐ya, Yamamoto, Toshiharu. Combination of chewing and stress up-­‐regulates hippocampal glucocorticoid receptor in contrast to the increase of mineralocorticoid receptor under stress only. Neuroscience Letters, 519, pp. 20-­‐25, 2012. Schlösser, Oliver, Frese, Micheal et al. Humane Orientation as a New Cultural Dimension of the GLOBE Project: A Validation Study of the GLOBE Scare and Out-­‐
Group Humane Orientation in 25 countries. Journal of Cross-­‐Cultural Psychology, 44 (4), pp 535-­‐551, 2012. Schnoor, Michala. Narrativ organisationsudvikling. At forme fælles mening og handling. Dansk Psykologisk Forlag, 2009. Schultz, Majken. Relationships Between Culture and Institutions. New Interdepencies in a Global World? Journal of Management Inquiry, pp. 102-­‐106, 2012. Schutz, Will. The Human Element. Productivity, Self-­‐Esteem and the Bottom Line. Business Consultants Network, Inc. 2005. Skadhede, Pia. Livet tæt på – at være pårørende til et menneske med borderline eller psykopati. PsykiatriFondens Forlag, 2008. Skårderud, Finn. Uro – en rejse i det moderne selv. Tiderne Skifter, 2001. Skov, Jakob. Det brændende engagement. Videnmedarbejderen mellem performancemåling og fællesskab. Gyldendal Business, 2009. Stavrou, Eleni T., Brewster, Chris, Charalambousa, Chris. Human resource management and firm performance in Europe through the lens of business systems: best fit, best practice or both? The International Journal of Human Resource Management, vol 21, no 7, pp 933-­‐962, 2010. 20 Strand, Kurt, Kongsted, Michael. Orden i kaos. Få styr på arbejdsdagen og forebyg stress. Lindhardt og Ringhoff, 2012. Stress – når kroppen siger fra. Redaktion: Katrine Damsgaard-­‐Sørensen, Birgit Madsen. Kroghs Forlag, 2003. Stressbogen. Af en tværfaglig forfattergruppe. PsykiatriFondens Forlag, 2006. Sylvester-­‐Hvid, Marlene Horsbøl, Sylvester-­‐Hvid, Rolf. Balance for livet – bryd vanen og find din work life-­‐balance. Gyldendal Business, 2009. Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress -­‐ vägledning. Redaktör Annika Hellberg. Arbetsmiljöverket, 2002. Søndergaard, Helle. Distanceledelse. Forlaget BIOS, 2010. Tynell, Jesper. Da medarbejderne blev en ressource. Specialeafhandling ved Kommunikation og Historie på Roskilde Universitetscenter, 2001. Tynell, Jesper. Det er min egen skyld – nyliberale styringsrationaler inden for Human Resource Management. Tidsskrift for Arbejdsliv, 4. Årg. Nr. 2, pp. 7-­‐24, 2002. Vesterberg, Heidi. Hvordan jeg kom igennem stress – og blev klogere af det. Rosinante, 2014. Virtuel Mobilitet – køreplan for distancearbejde. Afsluttende evaluering af Virtuel Mobilitet. www.virtuelmobilitet.dk, 2007. Warren, Eve og Caroline Toll. Stress uden pres. Bliv bedre til at klare en stresset hverdag. Lademann, 1998. Weingarten, Anna Maria. Människokunskap för chefer. Alecta, 2001. Weiss, Kirsten. Når vikinger slås – hvorfor skandinaviske virksomheder har det så svært med hinanden. Jyllands-­‐Postens Forlag, 2006. Welch, Jack, Welch, Suzy. Succes. Jyllands-­‐Postens Forlag, 2006. Wheeler, Claire Michaels. 10 simple solutions to stress. How to tame tension & start enjoying your life. New Harbinger Publications, Inc., 2007. Whitepaper, Transition Management -­‐ The Background Theory. AS3Companies, 2012. Wilson, James L. Binyretræthed. Hvordan du kan genvinde energi, vitalitet, livsglæde og et stærkt immunforsvar. Forlaget Aronsen, 2009. 21 Wittstein, Ilan S. The broken heart syndrome. Cleveland Clinic Journal of Medicine, volume 74, supplement 1, pp. S17-­‐S22, 2007. Working on Boundaries. Gunnar Hjelholt and applied social psychology. Edited by Benedicte Madsen and Søren Willert. Aarhus University Press, 2006. Zachariae, Bobby. Stresskompetence. Øvelselsbog og –cd, redskaber til håndtering af stress. Rosinante, 2005. Zachariae, Bobby. Opskriften på et langt liv og andre essays om sygdom og sundhed. Rosinante, 2002. Zastrow, Karin. Hverdagsledelse, direct leadership. Academica, 2009. ANDET: Andersen, Hans Chr., Hansen, Michael Flor. Guide til større kreativitet. DR Multimedie, 2003. Andersen, Kirsten, Bach Nielsen, Mariann, Bekker Jensen, Claus. Præsentationer der fænger – få dit budskab igennem. Mnemosyne Kurser & Forlag, 2007. Baldursson, Einar Baldvin. Hyperstress, essays om moderne arbejdspsykologi. Frydenlund, 2009. Bech, Per., Licht, R.W., Stage, K.B., Abildgaard, W., Bech-­‐Andersen, G., Søndergaard, S., Martiny, K. Rating Scales for affektive lidelser. Kompendium. Psykiatrisk Forskningshospital, Psykiatrisk Sygehus, Hillerød, Frederiksborg Amt, pp. 7-­‐115, 2005. Becker, William J., Menges, Jochen I. Biological implicit measures in HRM and OB: A question of how not if. Human Resource Management Review, vol. 23, issue 3, pp. 219-­‐228, 2013. Bjerring, Pia Halkier, Lindén, Annika. Anerkendende procesøvelser. Veje til engagement og forankring. Dansk Psykologisk Forlag. 2008. Bloch, Charlotte. Flow og stress. Stemninger og følelser i hverdagslivet. Samfundslitteratur, 2001. Bugge, Lars. Sådan overvinder du akutte stress-­‐tilstande. Frydenlund, 2009. 22 Bøtter, Jakob. Glem din IQ. Tænk over din NQ. 55 eksempler på involvering med sociale medier. Wemind, 2013. Bloch-­‐Poulsen, Jørgen. Følelser og forhøjet blodtryk. Holistic, 1983. Covey, Stephen R. Syv gode vaner. Personlig udvikling og livskvalitet. Schultz, 2003. Cranet Survey on Comparative Human Resource Management: International Executive Report 2011, pp. 4-­‐35, pp. 36-­‐53, pp. 70-­‐80. Dahl, Henrik. Den kronologiske uskyld, Historien om generationen, der blev født voksen. Gyldendal, 1998. Dansk Handel & Service. Undgå stress – det betaler sig. 2003. Davies, Philippa. Thriving under pressure. DK Publishing, 2003. Ehlers, Lise. Store mænd og syge kvinder. Kvinders sygelighed gennem 2000 år. Gyldendal, 2002. Ejlertsen, Lisbeth. Flow. Følg glæden og energien. Rosinante, 2007. Egelund, Tine. Beskyttelse af barndommen, Socialforvaltningers risikovurdering og indgreb. Hans Reitzels Forlag, 1997. Ferris, Timothy. 4-­‐timers arbejdsuge. Drop 9-­‐5, Lev hvor du vil og bliv rig på en ny måde. Borgen, 2007. Glahn, Abelone. Dit professionelle netværk. Sådan tænder du kontakterne. Børsens Forlag, 2004. Gourani, Souleima. Tag magten over din karriere. 10 trin til et succesfuldt arbejdsliv. Politikens Forlag, 2009. Hansen, Lars Bo. God ledelse i onde tider. 10 råd du leder efter. Gyldendal Business, 2010. Hayward, Monique. Divas Doing Business. What the Guidebooks Don’t Tell You About Beeing a Woman Entrepreneur. Hayward, 2010. Hawk of the Yellow Wind. Livets Cirkel. Kærlighed, kommunikation og grænser. Aschehoug, 2001. Huus, Camilla. Medspil og modspil. Når virksomheder og konsulenter arbejder sammen. Jyllands-­‐Postens Forlag, 2006. 23 Johnson, Dr. Spencer. Hvem har flyttet min ost. En enestående måde at arbejde med forandring i dit arbejde og i dit liv. Børsen, 2001. Jørgensen, Gitte (red.) mfl. Simple-­‐living.dk Nye veje til et enkelt liv. Schønberg, 2013. Juul, Jesper. Dit kompetente barn. Schønberg, 1995. Juul, Jesper. Her er jeg! Hvem er du? Om nærvær, respekt og grænser mellem voksne og børn. Apostrof, 1998. Juul, Jesper. Bonusforældre – muligheder og faldgruber. Apostrof, 2010. Juul, Jesper. Fat det nu forældre! Teenagere i familien. Apostrof, 2011. Kile, Svein M. Sundhedsfarlige chefer – og medarbejdere. Borgen, 1993. Kjerulf, Alexander. Happy Hour is 9-­‐5. How to love your job, love your life and kick butt at work. Positivesharing.com Knudsen, Ann-­‐Elisabeth. Pæne piger og dumme drenge. Hvorfor er der ingen børn, der opfører sig som de har hjerne til? Schønberg, 2002. Knudsen, Ann-­‐Elisabeth. Seje drenge og superseje piger. Hjerne og hjerte hos de 10-­‐
18-­‐årige. Schønberg, 2007. Kotter, John, Rathgeber, Holger. Isbjerget smelter. Forandring med succes når det går ned ad bakke. Jyllands-­‐Postens Forlag, 2007. Kotter, John P., Whitehead, Lorne. Slå igennem. Sådan undgår du at din gode ide bliver skudt ned. Gyldendals Business, 2010. Kåver, Anna. At leve et liv, ikke vinde en krig. Dansk Psykologisk Forlag, 2007. Larsen, Bøje, Pedersen, Kristine Munkgård, Aagaard, Peter. Begejstring & distance. Om unge videnarbejderes motivation. Jurist-­‐ og økonomforbundets Forlag, 2005. Lilja, Karin. Gear ned! En guide til et liv med mere overskud. Clockwise, 2010. Lindstrom, Martin. Buy-­‐ologi. Sandheder og løgne om, hvorfor vi køber. Børsens Forlag, 2008. Livingston, Gordon. Too Soon Old, Too Late Smart. Thirty Things You Need to Know Now. Hodder & Stoughton, 2006. 24 Lund, Hanne, Lund, Jørgen. Er det stress? Høst & Søn, 2003. Madsen, Jesper Bech. Stress og ledelsesstil. PD i skoleledelse, Diplomopgave, pædagogisk ledelse, Ledelsesakademiet, 2008. Lundin, Stephen C., Poul, Harry, Christensen, John. Fish. En helt usædvanlig måde at højne arbejdsmoralen og skabe bedre resultater. Dansk Management Forum, 2000. Magreta, Joan. Ledelse i grunden. En guide til ledelsens rødder. Børsens Forlag, 2003. Mikkelsen, Hans (red.) Ledelse af projektmylderet – om virksomhedslederes håndtering af udviklingsaktiviteter. Børsens Forlag, 2005. Nebelong, Lisbeth. Sund økonomi. Flere penge – mere frihed. L&R Fakta, 2000. Nebelong, Lisbeth. Sund økonomi – sådan. Fra underskud til overskudsmenneske. Elkjær & Elkjær, 2009. Nilsonne, Åse. Hvem bestemmer i dit liv? Dansk Psykologisk Forlag, 2007. Nybo, Sebastian. Sådan håndterer du besværlige personer. Lær at samarbejde med bulldozeren, lyseslukkeren og hængemulen. Lindhardt og Ringhof, 2009. Oestrich, Irene H., Johansen, Frank. Kognitiv coaching. Dansk Psykologisk Forlag, 2008. Osterwalder, Alexander, Pigneur, Yves. Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons, Inc. 2010. Ott, Lisa, Toft, Birgit Signora. Mentorskabets muligheder. Til brug i praksis. Børsens Forlag, 2004. Pedersen, Ole Carsten. Mail og Mennesker – vejen til en mailkultur. Børsens Forlag, 2004. Rindbo, Dorthe. Travle kvinders guide til mere tid. Gads Forlag, 2011. Referenceprogram for skizofreni. Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR. Sekretariatet for referenceprogrammer, Sundhedsstyrelsen, pp. 1-­‐70, 2004. Rockwoolfonden. Nyt fra Rockhwoolfondens Forskningsenhed. Vi synes vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre. Juni 2012. Sapolsky, Robert M. The Trouble with Testosterone. And other Essays on the Biology of the Human Predicament. Touchstone, 1998. 25 Stenstrop, Uffe. 117 måder at undgå stress på. Nyt nordisk Forlag Arnold Busck, 2004 (trukket tilbage fra forlaget pga. afskrift). Sønnichsen, Ole. Mulighedernes mand. En bog om Jørgen Mads Clausen. Jyllands-­‐
Postens Forlag, 2006. Thorborg, Martin. Iværksætter til jeg dør. One2Speak A/S, 2007. Toft, Dorte. Lykkelig i nørdland. Hvem bygger fremtiden? En tankevækker til fædre, mødre og andre, som påvirker pigernes studievalg. Gyldendal Business, 2009. Toft, Dorte, Tüchsen, Henrik. Bedrag. Om IT-­‐Factory. Grådighed og magtsyge. Gyldendal Business, 2009. Vedel, Ulrik, Holbek Jensen, Michael. Flygt eller kæmp. Politikens Forlag, 2006. 26