Familieterapeuten der blev en lykkelig farmer

12
8. MAJ 2015
Nyheder | Debat | ØKONOMI | forening & Navne | Noteringer
LandbrugsAvisen 1. sektion
13
8. MAJ 2015
Nyheder | Debat | ØKONOMI | forening & Navne | Noteringer
Familieterapeuten
der blev en
lykkelig farmer
for alvor liv i min indre bondemand. Min gamle identitet
ebbede ud, og jeg begyndte at
betragte mig selv som en del
af dansk landbrug.« I august
2014 tilbyder landbrugsskolen
i Kalø Mikael en fuldtidsstilling som mentor. Mikael var i
syv sind - men ender med at
takke ja til jobtilbuddet. Det
kunne sikre ham i fremtiden,
og det vægtede han højst.
Som 57-årig mistede Mikael Schildt Rasmussen alt. Det firma, han havde
haft i 20 år, gik konkurs. Han måtte gå fra hus og hjem og stod arbejdsløs
uden nogen plan, men hans konkurs skulle ende med at vende op og ned
på alt, og landbruget skulle vise sig at blive hans redning.
Når en dør lukkes, åbnes en ny
Han hjælper stadigvæk til på
gården hos Christian. Han kan
LandbrugsAvisen 1. sektion
ikke slippe arbejdet på landet
og bruger gerne friweekender
på malkning og udmugning.
Mikael viste Christian, at det
aldrig er for sent at prøve noget nyt. Christian var fascineret af, at Mikael i så høj en alder kastede sig ud i noget nyt.
Han har oplevet, hvor opslidende en konkurs kan være
for andre landmænd.
»Christian mente, at jeg
skulle fortælle min historie.
Jeg er gået konkurs, men jeg
er kommet ud på den anden
side som en lykkelig mand.
Hvis man følger sit hjerte og
går efter det indre, og tør det,
så kan det bringe lykken med
sig. Det er ikke slut, fordi du
er 55 år gammel. Prøv noget
andet og gør noget andet. Det
har jeg lært af det her, og derfor vil jeg gerne have min historie frem, og jeg håber, at
andre kan bruge det til noget.
Det er okay at give slip, for når
en dør lukkes, så åbnes der tit
en ny, men det handler om, at
man tør tage udfordringen op,
og at man vil det.«
Fakta
■■
Mikaels firma, Kometen, hjalp med at
afklare unge mennesker og gøre dem klar
til at komme tilbage
på arbejdet. Han drev
det med stor succes, og høstede stor
anerkendelse for sit
arbejde.
Vi er medlem af
Rubric® ͲƐŝŬŬĞƌŇĞŬƐŝďĞůƐƚƌĂƚĞŐŝ͊
Rubric® er med sine 125 g/ltr
expoxiconazol i sig selv et stærkt
triazol. Rubric® blandet med et
ĂŶĚĞƚƚƌŝĂnjŽůŐŝǀĞƌĚŝŐĞŶĞīĞŬƟǀ͕
ŇĞŬƐŝďĞůŽŐƐŝŬŬĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝ͗
• Bredeste sygdomskontrol
īĞŬƚƉĊďĞƚLJĚĞŶĚĞ
ƉůĂŶƚĞƐLJŐĚŽŵŵĞ͗
HVEDE
Rubric®
Septoria
Gulrust
“Har en meget
ŬƵƌĂƟǀǀŝƌŬŶŝŶŐƉĊ
ďůĂ͘^ĞƉƚŽƌŝĂ͟
- Vejledning i Planteværn 2015, side 219
Brunrust
• ϮŬƵƌĂƟǀĞƐLJƐƚĞŵŝƐŬĞ
ĂŬƟǀƐƚŽīĞƌ
BYG
Bygrust
• īĞŬƟǀŝĞŶŚǀĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝŝĂůůĞ
kornarter
Skoldplet
• &ƌŝŚĞĚƟůĂƚďůĂŶĚĞĞŌĞƌĂŬƚƵĞůƚ
sygdomsbillede
ROER
• 'ŽĚŶĞƩŽƆŬŽŶŽŵŝƵĂŶƐĞƚ
ƐŵŝƩĞƚƌLJŬ
Bygbladplet
Scan koden
og læs mere om
Rubric®
Bederust
Ramularia
Cercospora
<ŝůĚĞ͗KǀĞƌƐŝŐƚŽǀĞƌ>ĂŶĚƐĨŽƌƐƆŐĞŶĞϮϬϭϰ͕ƐŝĚĞϵϲŽŐϯϯϰ͘
ZĊĚŐŝǀŶŝŶŐ͗
dĞĐŚŶŝĐĂůDĂƌŬĞƟŶŐDĂŶĂŐĞƌ
DŝĐŚĂĞůWĞƚĞƌƐĞŶZŽƐĞ
ƚĞů͗͘нϰϱϰϭϲϰϬϱϵϱ
ŵŝĐŚĂĞů͘ƌŽƐĞΛĐŚĞŵŝŶŽǀĂ͘ĐŽŵ
DK Explicit
WůĂŶƚĞďĞƐŬLJƩĞůƐĞƐŵŝĚůĞƌƐŬĂůĂŶǀĞŶĚĞƐƉĊĨŽƌƐǀĂƌůŝŐŵĊĚĞ͘
>čƐĂůƟĚĞƟŬĞƩĞŶŽŐŽƉůLJƐŶŝŶŐĞƌŽŵƉƌŽĚƵŬƚĞƚĨƆƌĂŶǀĞŶĚĞůƐĞ͘
sčƌŽƉŵčƌŬƐŽŵƉĊĚĞĂĚǀĂƌƐĞůƐƐčƚŶŝŶŐĞƌŽŐĂĚǀĂƌƐĞůƐƐLJŵďŽůĞƌ͕ĚĞƌĨƌĞŵŐĊƌĂĨĞƟŬĞƩĞŶ͘
CHEMINOVA NORDIC BALTIC
dĞŐůŐĊƌĚƐƉĂƌŬĞŶϮϲ͕ŬŽŶƚŽƌϯϭϱ
ϱϱϬϬDŝĚĚĞůĨĂƌƚ
ƚĞů͗͘нϰϱϵϲϵϬϵϰϵϬ
ĨĂdž͗нϰϱϲϰϰϭϴϭϴϲ
ŝŶĨŽΛĐŚĞŵŝŶŽǀĂ͘ĚŬ
ǁǁǁ͘ĐŚĞŵŝŶŽǀĂ͘ĚŬ
DK Exception
DK Exclusiv
Rlm7
Af Nikolaj Babis Nielsen
[email protected]
tlf. 33 39 47 83
»Hvad er det, du vil fortælle
mig lige nu?« 57-årige Mikael
Schildt Rasmussen står på en
vej i Aarhus og råber mod
himlen. Han har lige mistet
kørekortet og er på vej i skifteretten for at blive erklæret
konkurs med det firma, han
har haft i 20 år. »I Venstreregeringens sidste finanslov
fjerner de refusionen. De forsøger at fjerne støtte til kurser i kommunerne, som ikke
var noget værd, men de rammer skævt, og det går ud over
mit firma. Der går fire måneder, og så går vi ned. Jeg mister alt i løbet af en måned.
Jeg mister mit hjem, mit arbejde, min løn - og oven i det
kørekortet.«
Mikael voksede op på landet. Faren var præst og moren organist og skolelærer
- et akademisk hjem, hvor
aftenerne gik med diskussioner. Hans farbror var landmand, og meget af tiden
brugte Mikael på gården. »Et
eller andet sted mistrivedes
jeg i det akademiske miljø.
Jeg ville meget hellere ud og
makke med ting.« Landbruget blev dog skubbet i baggrunden, og Mikael skrev
speciale i psykologi i forholdet mellem religion og psykologi og tog senere familieterapeutuddannelsen.
En rutsjebanetur i landbruget
Som arbejdsløs må han på
jobcenteret, og her vendte
tanken om landbruget tilbage. Han ville i virksomhedspraktik, og det skulle
være på et landbrug. Mikael
får i alt fire praktikperioder
på forskellige gårde i Danmark. Det er blandede ople-
Efter en konkurs med et firma, han havde haft i 20 år, gik Mikael ind i landbruget og har siden da været lykkelig. Han har
fundet sin rette hylde. Foto: Christian Højgaard.
velser, der møder ham, men
det sidste sted bliver han tilbudt at blive elev, hvis han
tager en landbrugsuddannelse. Det takker han ja til
og starter på Kalø Økologisk
Landbrugsskole. I kraft af sit
tidligere arbejde med unge
mennesker bliver Mikael tilbudt en stilling på skolen via
kommunen. Han afbryder
samarbejdet med landman-
””
Et eller andet
sted mistrivedes jeg i
det akademiske miljø.
Jeg ville meget hellere
ud og makke med ting
Mikael Schildt Rasmussen
den og takker ja til stillingen.
Desværre kan kommunen
ikke holde, hvad de lover, og
Mikael står uden elevplads
og uden job.
Mødet med Christian
I et sidste desperat forsøg på
at forfølge sin drøm finder
han en landmand, der søger medarbejder. Landmanden, Christian Højgaard, tilbyder, at Mikael kan gøre sin
uddannelse færdig hos ham.
»Det blev min lykkeligste tid
i landbruget. Jeg er dybt imponeret over Christians evner
som landmand og leder. Det
er den bedste arbejdsplads,
jeg nogensinde har haft.
Christian anerkendte mig
som den, jeg var, og fik mig
til at vokse. Han fik mig til
at tro på mig selv som landbrugsmedhjælper og pustede
God
vinterfasthed
Phoma
resistens
Skulpeopspringsresistens
Højt
olieindhold
Kompakt
efterårsvækst
Sikrer optimal
overvintring.
Markedets bedste
beskyttelse
mod phoma.
Stor fleksibilitet
under alle
høstforhold.
Dekalb sorterne
er forædlet til
meget højt
olieindhold.
Holder vækstpunktet
ved jorden,
velegnet til tidlig
såning.
DEKALB vinterraps indeholder unikke egenskaber, som sikrer dig
optimalt udbytte. -DEKALB vinterraps! - Mere end bare vinterraps
Følg DEKALB sorterne på Facebook; DEKALB Danmark
Ring til Bo og Ditte i dag, og optimer dit udbytte med DEKALB.
Monsanto Crop Sciences DK a/s
For yderligere rådgivning kontakt:
Bo Jensen
Business development manager
[email protected] +45 20 43 12 75
eller
Ditte Clausen
Technical development manager
[email protected]santo.com +45 24 46 46 45