dec 15 - Tech College Aalborg

KURS MOD EUD-REFORMEN
EUD-reformen er sat i søen af Undervisningsministeriet. Her på Tech College Aalborg skal vi styre den sikkert i havn så vi kan tage elever om bord fra 1. august 2015.
Hvad er reformen, hvad betyder den for Tech College Aalborg, og hvad kommer den til at betyde for dig? Her er et lille overblik.
4 MÅL MED REFORMEN
Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9.
eller 10. klasse
GRUNDFORLØBENE
EFTER AUG. 2015
Elever der er gået ud af 9. eller 10.
klasse for mere end 1 år siden
erg
a
ng
Ov
ra
v
id
an
k
.
s
/m
at
til
sk
a
o
l
e f or l øb
t.
+
ud
n
da
ne
id
ls
at
Tilliden til og trivslen
på erhvervsskolen
skal styrkes
Krav:
/m
Elever der allerede har en
uddannelsesaftale
es
p
ara t
sp
ar
i dansk
a v: 0 2
ne
an
an
s
k
/ m a t . + ud d
a
t
.
+
u
d
d
annelsesparat
l se
v : 02
sk
Kr
02 i d
a
a v:
ns
Kr
k
/m
Kr a
Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle
elever, så de bliver
så dygtige, de kan
Elever over 25 år med
relevant erhvervserfaring
02
Elever over 25 år uden
relevant erhvervserfaring
Elever der kommer direkte
fra 9. eller 10. klasse
Flere skal fuldføre en
erhvervsuddannelse
HOVEDFORLØB
GRUNDFORLØB 2 (GF2)
GRUNDFORLØB 1 (GF1)
Overgangskrav til skoleforløb
10 FAGRETNINGER PÅ TCAA
20 uger på en fagretning
Ungdomsuddannelsesmiljø
En elev kan kun begynde 1 gang på GF1
Afklaring af uddannelsesvalg
Generelle erhvervsfaglige kompetencer
Max. 20 uger!
En elev kan højst begynde 3 gange på GF2
Særlig GF2 for elever over 25 år (EUV)
Afsluttes med en grundforløbsprøve
Særlige EUX-krav
UNDERVISNINGEN
evæb
g
o
n
o
ti
o
sm
45 minutter
msnit
e
n
n
e
g
i
g
a
gelse hver d
Tværfaglig
under visning
punkt
s
g
n
a
g
ud
Elevens
abet
k
s
s
e
l
l
fæ
er hold
4 HOVEDOMRÅDER
per
p
i
c
n
i
e pr
k
s
i
g
borg
l
o
a
g
a
A
ge
Pæd
e
l
l
ar
o
C
ormsv
f
e
h
r
c
/
e.dk
olleg
på Te
Uddannelserne inddeles i fire hovedområder
(i stedet for de 12 indgange).
hc
å tec
p
m
Se de
Fødevarer, jordbrug og
oplevelser
et
r
e
t
en
i
r
o
ds
e
ing
h
n
l
s
e
i
H
rv
e
d
un
Undervisningen er øget til 28 klokketimer
på TCAA – (krav: min. 25 timer).
Teknologi,
byggeri og
transport
Projektorganiseret
undervisning
Omsorg,
sundhed og
pædagogik
It i undervisningen
Kontor, handel og
forretningsservice
GF1-FAGRETNINGER PÅ TCAA
EL, BYGGERI OG
ENERGI
EL, BYGGERI OG
ENERGI – EUX
Hovedområde:
Teknologi, byggeri
og transport
Hovedområde:
Teknologi, byggeri
og transport
Elektriker, Data og
kommunikation, Vvs-energi,
Tømrer, Byggemontagetekniker, Bygningsmaler,
Murer, Vindmølleoperatør,
Elektronik- og svagstrøm,
Ejendomsservicetekniker,
Serviceassistent, Teknisk
designer, Anlægsstruktør,
bygningsstruktør og
brolægger
Elektriker,
Data og kommunikation,
Vvs-energi, Tømrer, Murer
KONSTRUKTION,
PRODUKTION OG
BILER
KONSTRUKTION,
PRODUKTION OG
BILER – EUX
Hovedområde:
Teknologi, byggeri
og transport
Hovedområde:
Teknologi, byggeri
og transport
Personvognsmekaniker,
Lastvognsmekaniker,
Industrioperatør,
Automatik- og proces,
Smed, Industritekniker,
CNC-tekniker, Teknisk
designer, Produktør, Havneog terminaluddannelsen,
Lager- og terminaluddannelsen, Vejgodstransportuddannelsen, Personbefordringsuddannelsen
Personvognsmekaniker,
Lastvognsmekaniker,
Automatik- og proces,
Smed, Industritekniker
TEKNOLOGI OG
VELFÆRD
Hovedområde:
Teknologi, byggeri
og transport
Elektriker,
Data- og kommunikation,
Elektronik- og svagstrøm,
Vvs-energi
IT, WEB OG MEDIER
Hovedområde:
Teknologi, byggeri
og transport
Web-integrator, Grafisk
tekniker, Digital media,
Mediegrafiker, Data- og
kommunikation, Frontline
PC-supporter
LANDBRUG, DYR,
PLANTER OG NATUR
MAD, OPLEVELSER
OG STIL
BILER OG BYGGERI
– HADSUND
TEKNOLOGI OG MAD
– HOBRO
Hovedområde:
Fødevarer, jordbrug
og oplevelser
Hovedområder:
Sundhed, omsorg
og pædagogik +
Fødevarer, jordbrug
og oplevelser
Hovedområde:
Teknologi, byggeri
og transport
Hovedområder:
Fødevarer, jordbrug
og oplevelser +
Teknologi, byggeri
og transport
Landbrugsuddannelsen,
Anlægsgartner, Dyrepasser, Skov- og naturtekniker,
Greenkeeper/Groundsman
Gastronom, Ernæringsassistent, Tjener, Bager
og konditor, Detailslagter,
Receptionist, Frisør, Kosmetiker, Tandklinikassistent
Personvognsmekaniker,
Lastvognsmekaniker,
Byggemontagetekniker,
Tømrer, Entreprenørog landbrugsmaskinuddannelsen
Elektriker,
Data- og kommunikation,
Gastronom, Tjener,
Ernæringsassistent, Bager,
Detailslagter
AMU-uddannelser
Indsatsområde 1:
Administrative systemer
• Tilpasning af administrative systemer.
Okt 14 - jun 15
Indsatsområde 2:
Vejledning og snitflader til vejledning
• Vejledere og praktikpladskonsulenter
klædt på til reformsvar.
Dec 14 - jun 15
• TCAA-skabelon for vejledning.
Maj 15
• Procedurer for kompetenceafklaring
og tests. Maj 15
• Kampagnebesøg praktikpladskonsulenter. Aug - okt 15
Indsatsområde 3:
Udvikling og beskrivelse af GF1
• Fagretninger på TCAA dannes.
Okt 14
• TCAA-guide til udviklingsarbejde.
Dec 14
• Fagretninger – udvikling og beskrivelse. Jan - maj 15
• Fokus på kommende undervisning og
pædagogisk-didaktiske principper.
Maj - jun 15
Indsatsområde 4:
Udvikling og beskrivelse af GF2
• TCAA-guide til udviklingsarbejde.
Feb 15
• Overblik over overgangskrav til hovedforløbene. Jan 15
• GF2 – udvikling og beskrivelse.
Feb - maj 15
• Fokus på kommende undervisning og
pædagogisk-didaktiske principper.
Maj - jun 15
Indsatsområde 5: Udvikling og beskrivelse af hovedforløbene
• Ændringer kortlægges og implementeres
i de forskellige uddannelser på TCAA.
Aug - dec 15
• LUP skrives samt lægges i Elevplan. Aug dec 15
Indsatsområde 6:
Praxis – Stærke læremidler til eud
• Samarbejdsprojekt med forlaget Praxis
iværksættes. Mar - apr 15
• Digitalt undervisningsmateriale implementeres. Jun - dec 15
Indsatsområde 7:
Studiestarter i 2016
• Evaluering af GF1 og GF2
med start aug. 2015. Nov 15
Indsatsområde 8:
Kompetenceløft til lærere
og ledere
• Kompetenceløft af lærere og
ledere planlægges og iværksættes. Mar - dec 15
• Kompetencekrav for grundfagslærere præciseres. Mar
- apr 15
Indsatsområde 9:
Grundfag
• Etablering af grundfagsgruppe. Mar 15
• Retningslinjer for integration
af grundfag. Mar - apr 15
• Retningslinjer for samlæsning
af grundfag. Mar - apr 15
REFORMARBEJDET PÅ TECH COLLEGE AALBORG
FÅ SVAR OM REFORMEN
TINA GRØNBORG (PROJEKTLEDER), TELEFON 2526 6457, MAIL [email protected]
PÆDAGOGISK X (UDVIKLINGSARBEJDE/IDÉER I UNDERVISNINGEN), ØSTER UTTRUP VEJ 1, L125
TECHCOLLEGE.DK/REFORMSVAR
April 2015
Pædagogisk X