h3daa1b4

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Sommer 2015
Institution
414 Københavns VUC
Uddannelse
hfe
Fag og niveau
Dansk A
Lærer(e)
Bodil Tvede
Hold
h3daa1b4
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Lyrik og epik
Titel 2
Sproghandlinger og diskurs
Titel 3
Nyhedsjournalistik I + introduktion til medie
Titel 4
Argumentation og retorik
Titel 5
Skriftlighed
Titel 6
Dramatik og værklæsning
Titel 7
Dokumentarfilm
Titel 8
Middelalderen
Titel 9
Oplysningstiden
Titel 10
Krimigenren
Titel 11
Romantikken
Titel 12
Det moderne gennembrud
Titel 13
Mellemkrigstiden
Titel 14
Efterkrigstid og eksistentialisme
Titel 15
60’er-modernisme og nyrealisme
Titel 16
Nyhedsjournalistik II
Titel 17
80’er-lyrik
Titel 18
Ny realisme
Titel 19
Autofiktion
Titel 1
Lyrik og epik
Indhold
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p197: Kendetegn for et digt
p198: Hvordan man kan analysere et digt
c515: Konkretisme om Per Højholt
c516: Systemdigtning om Inger Christensen
Begreb om dansk, systime.dk
p163: Fortællertyper
p157: Personkarakteristik + p156: Tematik + p155: Budskab
p162: Fortællemåder
Litterære tekster:
H. C. Andersen: Fyrtøjet
Helle Helle: Fasaner
Peter Adolphsen: Ved Højer sluse + Den langsomme kæmpe
Naja Marie Aidt: Bulbjeg
Begreb om dansk: p150: musikvideoen ”Søvnløs”
Emil Aarestrup: ”Angst”
Forugh Farrokhzad: ”Synd”
Per Højholt: af Turbo ”Henry ind i landskabet”
Inger Christensen: starten på ”Alfabet”
Lone Hørslev: GROUND ZERO
Yahya Hassan: DU KOMMER I HELVEDE MIN BROR
Omfang
20 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Analyseredskaber til fiktionstekster
Genrekendskab (epik og lyrik)
Holdundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejde, skriftligt arbejde
Titel 2
Sproghandlinger og diskurs
Indhold
Pragmatik: Sproghandlinger
Begreb om dansk, systime.dk
p146: Sproghandlinger
p145: Samarbejde og høflighed + undertekst
p144: Facework
Begreb om dansk, systime.dk
c763 - politiafhøring A
Kort klip fra Klovn, Casper og Iben-klip
Kort klip fra Idioterne, Paprika Steen-klip
Introduktion til diskurs
Begreb om dansk, systime.dk
p134: Diskurser
c387: Diskurser i samfundet
c388: En danskfaglig analyse af diskurser
Video: Magtens sprog, DR.dk
Kjeld Mazanti Sørensen: Ideologier og diskurs
En oversigt over diskursbegreberne
Analysetekster:
Ulla Dahlerup: Tale til Dansk Folkepartis landsmøde, 2009
Johanne Schmidt Nielsen: Tale til 1. Maj 2011
Sætningsled og sætningstyper
Begreb om dansk, systime.dk
p153: Subjekt + verbal = neksus
p229: Sætningens led
p230: Sætningstyper, hypotaxe og parataxe, leddenes rækkefølge
Ordklasser: http://sproget.dk/leg-og-ler/grammatik-for-dummies/ordklasser1/ordklasser
sms-sprog
Begreb om dansk, systime.dk
p125: Sms som samtaleform
c441: Sms-sproget
c440: Sms er en gave
p143: Mundtligt og skriftligt sprog
c729: sms-novelle
c986, opgave B
Omfang
20 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Sproghandlinger, diskurser, sms-sprog
Retoriske virkemidler: pentagram og appelformer
Holdundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejde, skriftligt arbejde
Titel 3
Nyhedsjournalistik I + introduktion til medie
Indhold
Begreb om dansk, systime.dk
p173 fakta- og fiktionskoder
p171 fiktionskoder
p170 faktakoder
p128 reklamer
p169: Kontekst
p130: Et medialiseret samfund
p129: Mediegenrer og virkemidler (remedialisering og konvergens)
p128: Tekster der vil overtale
p127: Tekster der vil informere
Olson og Poulsen: Ryd forsiden, 2004, kap.om Nyhedsgenrer, p. 71-85
Viral kommunikation
T-Mobile-reklame fra youtube.com
Debatter på netsider
Egen blog
Artikler:
Lasse Jensen: ”Verden ifølge forsiden”
To artikler fra hhv. Politiken og Ekstra Bladet om kollision
Herman Bang: ”Branden” (uddrag), 1884
Morten Sabroe: ”Et svin i Berlin”, 1990
Omfang
12 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Medialisering og remedialisering, fakta- og fiktionskoder, mediegenrer, journalistiske genrer; viral kommunikation; offentlig debat og blogskrivning, argumention
Holdundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejde, skriftligt arbejde
Titel 4
Argumentation og retorik
Indhold
Begreb om dansk, Systime.dk
P136: Argumentation
p140: At kommunikere hensigtsmæssigt
p139: Det retoriske pentagram
p138: Appelformer
Hagen: Talegenrer, s. 22-29
Primærtekster:
p218: Christian Koch: ”Fogh – den stærke, kønsløse statsmand” (uddrag)
A. F. Rasmussens åbningstale 7-10-2008
Ulla Dahlerup: Tale til Dansk Folkepartis landsmøde, 2009
Omfang
8 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Argumentation, retoriske virkemidler, talegenrer, kommunikationssituationen
Titel 5
Skriftlighed
Indhold
Introduktion til digitalt eksamenssæt (Opgave 2 i det første prøvehæfte)
Katrine Marie Guldager: ”Hun snød mig til sidst” + interview med KMG
Fælles og individuelt arbejde med den analyserende artikel
Gennemgang af Flyums skrivemodel
Omfang
10 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste ar-
Den nye skriftlige eksamensform (adgang til nettet)
Fælles og individuelt arbejde med den analyserende artikel
bejdsformer
Titel 6
Dramatik og værklæsning
Indhold
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p205: Hvad er et drama
p206: At analysere drama
p209: Drama i Oplysningstiden (1700-tallet), p209
Ludvig Holberg: af Erasmus Montanus
Skuespilhuset: Erasmus Montanus
Inger Christensen: Sommerfugledalen (værk)
Uddrag af Hej menneske, s. 20-25
Forfatterforedrag med Merete Pryds Helle
Omfang
10 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Dramagenren + Oplysningstid
Den komplekse sommerfugledal
Gruppearbejde og holdundervisning
Titel 7
Dokumentarfilm
Indhold
Håndbog i filmiske virkemidler fra Filmcentralen
Gitte Horsbøl: Den iscenesatte virkelighed, s. 14-28
Fakta- og fiktionskoder (eget papir)
Kristian Kornø: Armadillo er manipuleret, Ekstra Bladet, 3. juli 2010
Nicolai Würtz: DR’s nyhedschef har taget…, Politiken, 10. jan. 2013
Klip fra:
Pigen med minkpelsen, dr.dk/bonanza af Lars Engels
Pigen der ikke ville dø, dr.dk/bonanza af
Film: Janus Metz: Armadillo, 2010 (medieværk)
Omfang
15 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Dokumentargenren: observerende og dybdeborende dokumentar og faktion. Fakta- og fiktionskoder indenfor filmiske virkemidler
Oplæg, gruppearbejde, skriftligt arbejde (Diskuterende artikel)
Titel 8
Middelalderen
Indhold
Saga
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p121: intro til middelalderens samfund og litteratur
”Erik den Rødes saga” (uddrag)
”Njals saga”
Folkeviser
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p135: Folkeviser
”Ebbe Skammelsøn”
”Germand Gladensvend”
”Hævnersværdet”
Folkeeventyr
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p136: Folkeeventyr
Kendetegn ved folkeeventyr - kopi
Aktantmodellen, papir
”Den lille rødhætte”
”Kongedatteren med de tolv guldsko”
”Kong Lindorm”
Om Kong Lindorm - en analyse
Charlotte Weize: ”Villy”
Anita Brask Rasmussen: ”Askepot var en luder”, Information, 1. febr. 2013
Omfang
20 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Genrekendskab (saga osv.), mundtlig tradition, sprog, tematikker, psykologisk
analyse
Holdundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejde, skriftligt arbejde
Titel 9
Oplysningstiden
Indhold
Oplysningstid
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p123: Oplysningstiden
p152: Livs- og menneskesyn
Ludvig Holberg: ”Kokleku”, uddrag af ”Niels Klims underjordiske rejse”
Ludvig Holberg: ”Fanatikere” + ”Censur”
H.A. Brorson: ”Op al den ting”
Den amerikanske uafhængighedserklæring (uddrag)
Film: En kongelig affære, Nicolaj Arcel, 2012
Omfang
10 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Oplysning, rationalisme, epistel, drama og de ”nye tanker”
Holdundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejde, skriftligt arbejde
Titel 10
Krimigenren
Indhold
Peter Henningsen: ”Forbrydelsens elementer”, s. 20-31
”Introduktion til den skandinaviske femikrimi og dens rødder”, s. 327-329 af Kriminallitteraturens pionerer, 2009
Bo Tao Michaelis, ”Krimityper”, Politiken, 04-05-2008
Carsten Andersen: ”Radio: Amerikansk mordserie suger lyttere til sig”, Politiken,
03.12.14
Værker: enten Mordene i Rue Morgue af Edgar Allen Poe eller De glemte piger af
Sara Blædel (Værk)
Film: ”Et studie i lyserødt” fra tv-serien Sherlock, BBC 2010
Omfang
13 timer
Særlige fokuspunkter
Krimigenrens grundtræk, femikrimiens grundtræk, at skabe spænding i en tekst,
triviallitteratur, genrekontrakt
Væsentligste arbejdsformer
Matrix-grupper, skriftlig aflevering + kreativ skrivning
Titel 11
Romantikken
Indhold
Nationalromantik
Adam Oehlenschläger: Fædrelands-Sang, 1819
NFS Grundvig: Danmarks Trøst (Langt høiere Bjerge...), 1820
HC Andersen: Danmark mit fædreland, 1850
Outlandish: Danmark mit fædreland, 2007
Rørdam: Danmark i tusind år, 1917
Helge Rode: Som en rejselysten flåde, 1920
Johannes V. Jensen: Hvor smiler fager den danske kyst, 1925
Biedermeier/poetisk realisme
Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen
Romantisme
St. St. Blicher: Sildig opvågnen
H. C. Andersen: Skyggen
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p124: 1800-1870: Romantikken
p157: Livssyn
p162: Nationalromantikken i Danmark
p164: Biedermeier og poetisk realisme
p165: Romantisme
p167: Overgang til Det moderne gennembrud
p168: Perspektivering til i dag
Omfang
25 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Nationalromantik, Biedermeier, Romantisme
Perspektivering til i dag
Klasseundervisning, projektarbejde
Stileskrivning: Den introducerende artikel (om danskhed)
Titel 12
Det moderne gennembrud
Indhold
Primærtekster
Henrik Pontoppidan: ”Naadsensbrød”, 1887
Martin Andersen Nexø: Uddrag af Pelle Erobreren "Den store kamp", 1909
I.P. Jakobsen: Uddrag af Fru Marie Grubbe, 1876
Amalie Skram: ”Memento mori” (Dansk læsebog, s. 171), 1899
Illa Christensen: ”Kvinden” (Dansk læsebog, s. 152), 1884
Herman Bang: ”Irene Holm”, 1890
Henrik Ibsen: Et dukkehjem (kopi + film), 1879
Baggrundsmateriale
Litteraturens linjer, side 59-68
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p125: 1870-1900: Det moderne gennembrud
p138: Det moderne gennembruds samfund
p139: Livssyn og syn på litteraturen (om Brandes og naturalisme)
p140: Skrivestil og sprog (realisme, naturalisme og impressionisme)
p141: Det moderne gennembruds genrer
p142: Det moderne gennembruds temaer: Køn, klasse og kirke (omtalte tekster
mm.: sædelighedsfejden, Constance Ring, Et dukkehjem, Irene Holm, Naadsensbrød)
p143: Overgang til det 20. århundrede
p144: Perspektivering til i dag
Omfang
20 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Livssyn, genrer, temaer
Malerkunst og det moderne gennembrud
Klassearbejde, gruppearbejde
Besøg på SMK
Stileskrivning: Den introducerende artikel (om det moderne gennembrud)
Titel 13
Mellemkrigstiden
Indhold
Primærtekster
E. Bønnelycke: Århundredet
B. Johansen: Stridsmænd for det vi elsker + Bordelpige dræber ufødt
T. Kristensen: Det blomstrende slagsmål, Middag
H. Herdal: Kolonihaven (1939)
K. Abell: af Melodien der blev væk (1935)
P. Henningsen: Balladen om menneskets infame tilpasningsevne
Man binder os på mund og hånd
Ta og kys det hele fra mig
Sikken et perspektiv
H. Rasmussen: Skal de have lov til det?
E.E. Kisch: Elliptisk trædemølle
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
Kap. 7 Modernisme og realisme
C461: 1. Verdenskrig og ekspressionisme
C462: Ekspressionisme som stil
C464: Tom Kristensen
C465: Rudolf Broby Johansen
C466: Futurisme (Emil Bønnelycke)
C469: Ekspressionisme og futurisme
Socialkritik i 30’erne (realistisk litteratur)
c475: Socialrealisme
c478: Politisk debat i litteraturen
c479: Barndommens gade
c480: Kulturradikalisme
c481: En fortsættelse af det moderne gennembrud
Omfang
20 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Modernisme: ekspressionisme, futurisme.
Socialrealisme
Kulturradikalisme
Klassearbejde, projektarbejde
Mundtlige analyser og fortolkning (indtalt på lydfil)
Titel 14
Efterkrigstid og eksistentialisme
Indhold
Karen Blixen: Ringen
Karen Blixen: Brev til Moster Bess
Karen Blixen: ”Løven” og ”Stolthed” uddrag af Min afrikanske farm
Film: Karen Blixen en fantastisk skæbne af Lowsow og Mandal, 2005
Martin A. Hansen: Paradisæblerne, 1957
Albert Camus: Af Sisyfosmyten
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
C488: Martin A. Hansen og Paradisæblerne
C489: Eksistentialisme
C490: Heretica-modernisme
C491: Karen Blixen
C492: Det ubeskrevne blad
Omfang
8 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Eksistentialisme, Karen Blixens liv, Efterkrigstid
Titel 15
60er-modernisme og nyrealisme
Samtaleundervisning, klasseundervisning og projektarbejde
Indhold
60er-modernisme
Lyrik
Erik Knudsen: Varehuset TOTAL (1958)
Klaus Rifbjerg: Terminologi (1960)
Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1961)
Prosa
Peter Seeberg: Patienten (1962)
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p174: 60-modernisme (hele afsnittet)
Især
c494: Konfrontationsmodernisme (Rifbjerg)
c495: Den splittede form (Rifbjerg)
c496: Humor (Rifbjerg)
c499: Prosaen i 1960’erne (generelt)
c502: Eksistentialisme (generelt)
c504: Den fremmede cykelrytter (Seeberg)
c505: Sære fortællinger (V. Sørensen)
Nyrealisme
Christian Kampmann: Roller (DL s.328)
Anders Bodelsen: Fejlen (DL s.349)
Vita Andersen: Hvad tror du jeg tror (DL s.371)
Vira Andersen: Iagttagelser (Kopi)
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p175: Ny realisme (1960-1980)
Især
c509: Nyrealisme fra forstæderne
c510: Fremmed i verden
c513: Knækprosa
Omfang
10 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Nyhedskriterier, kompositionsprincip, sproglige og syntaktiske kendetegn, artikelgenrer, nyhedsjournalistik og new journalism.
Gruppearbejde, analyser af artikler
Skriftligt arbejde
Titel 16
Nyhedsjournalistik II
Indhold
Olsson og Poulsen: Ryd forsiden, DLF 2004
Uddrag af s. 44-54: De fem nyhedskriterier
Uddrag af s. 111-115: Syntaktiske kendetegn
S. 92-99: Layout (nyhedstrekant mm.)
Nyhedsformidling. Genrer. papir
Journalistens farvelade: sproglige virkemidler. Papir
Artikler:
Morten Sabroe: ”Et svin i Berlin”
Kirsten Thorup og Thomas Boberg: ”I en eksklusionslejr”
TV!TV!TV! om Breaking News fra DR
Omfang
6 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Nyhedskriterier, kompositionsprincip, sproglige og syntaktiske kendetegn, artikelgenrer, nyhedsjournalistik og new journalism.
Gruppearbejde, analyser af artikler
Skriftligt arbejde
Titel 17
80’er-lyrik
Indhold
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p177: Storbymodernisme
c521: 80’er-lyrik
c533: Farvel til 80’er-lyrik
Michael Strunge: Når vi sover, 19. juni 1983, 25 år. København, Natmaskinen
Søren Ulrik Thomsen: Levende, Ankomst, Tilgiv at jeg ser…
Pia Tafdrup: Bevægelsen frem til fuglen
Tv-program: Bazar fra 1984, dr.dk
Omfang
8 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
80’er-lyrikernes skrivestil og udtryksform, storbymodernisme/80-lyrik, postmodernisme
Gruppearbejde, mundtlig fremlæggelse, fælles analyse
Titel 18
Ny realisme fra 2000 og frem
Indhold
Grøn & Johannesen: Nye øjne at se med - Virkelighedstemaet i ny dansk realisme,
DLF 2006, s. 9-16
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
p121: Det 21. Århundrede: Eksperimenterende realisme
p214: Tendenser i den nyeste litteratur
Primærtekster:
Simon Fruelund: Mælk (1997)
Jens Blendstrup: Sofus er læge og mor er syg (2002)
Robert Zola Christensen: Vaskehallen (2003)
Søren Toft: Bryllup med Eliza (2004)
Pia Juul: En flinker fyr (2005)
Omfang
10 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Novellegenren, analyse af noveller, den nye realisme, det dobbelte blik, realismekoder.
Projektarbejde
Titel 19
Autofiktion
Indhold
C. Christensen & P. Jensen m.fl.: Livsværk – Det selvbiografiske i ny dansk litteratur, Systime, 2008, s. 12-29
Litteraturhistorien – på langs og på tværs, systime.dk
c584: Selvbiografisk prosa (resten af siden ned)
Poul Behrendt og Mads Bunch: ”Autofiktion har knust facade”, Politiken,
28.4.2015
Jens Blendstrup: ”Gud taler ud”, uddrag
Carsten Andersen: Guds søn taler ud
Knud Romer: ”Den som blinker er bange for døden”, uddrag
Georg Græsholt: Åbent brev til Knud Romer
Karl Ove Knausgaard: ”Min kamp”, uddrag
David Lagercrantz: ”Jeg er Zlatan”, uddrag
Omfang
12 timer
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Analyse af romanuddrag, dobbeltkontrakten, paratekster, fakta- og fiktionskoder,
forfatteren som mediepersonlighed.
Pararbejde og fællesarbejde.