Træ & Træ/Alu - Vinduesgrossisten

GENEREL
VEJLEDNING
Træ & Træ/Alu
OPMÅLING
GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE
Den korrekte montering af vores vindues- og dørelementer i træ og træ/alu
er afgørende for, om du får det fulde
udbytte af vores kvalitetsprodukter.
Her kan du læse om, hvordan du trin
for trin monterer dine nye vindues- og
dørelementer i træ og træ/alu fra
Vinduesgrossisten. Har du yderligere
spørgsmål, er du altid velkommen til at
kontakte os på tlf. 71 99 88 11.
Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre
og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et korrekt resultat. Hav følgende remedier parat, inden du går i gang:
Papir
Blyant
Tommestok/målebånd
SÅDAN TAGER DU MÅL:
Mål først udvendigt fra mursten til mursten – det såkaldte
hulmål. Mål flere forskellige steder, da hullet kan være skævt.
Notér målene – bredden noteres først, derefter højden. Ved
hjælp af hulmålet kan du nu beregne det udvendige karmmål:
VINDUER: Hulmål - 2,5 cm = udvendigt karmmål.
DØRE: Hulmål - 2,5 cm i bredden og 1,5 cm i højden = udvendigt
karmmål.
Eksempel på hulmålsberegningen for vinduer:
103,5 x 103,5 cm - 2,5 cm = 101x101 cm (udvendigt karmmål).
Eksempel på hulmålsberegningen for døre:
100 - 2,5 cm x 210 - 1,5 cm = 97,5x208,5 cm (udvendigt karmmål).
HUSK:
Det nye vindue skal være 2,5 cm
mindre end afstanden fra mursten
til mursten, mens den nye dør skal
være 2,5 cm mindre i bredden og
1,5 cm mindre i højden fra
mursten til mursten
De 2,5 cm kan divergere, f.eks. hvis væggen er skæv. Som minimum bør du dog have 1-2 cm fuge omkring karmen. Ved døre og
vinduespartier, der går ned til gulvet, kan afstanden på de 1,5 cm
variere alt efter gulvbelægningen og dimensionen på denne.
VIGTIGT:
Husk at angive åbningsretning, når du bestiller 1-fags
sidehængte vinduer og døre hos Vinduesgrossisten.
VI LEVERER 1-FAGS SIDEHÆNGTE VINDUER:
UDADGÅENDE
Højre ud (HU) = hængsler placeret i højre side, set udefra.
Venstre ud (VU) = hængsler placeret i venstre side, set udefra.
INDADGÅENDE (DREJE/KIP)
Højre ind (HI) = hængsler placeret i højre side, set indefra.
Venstre ind (VI) = hængsler placeret i venstre side, set indefra.
DØRE KAN LEVERES I ALLE ÅBNINGSRETNINGER:
Højre ud (HU) = hængsler placeret i højre side, set udefra.
Venstre ud (VU) = hængsler placeret i venstre side, set udefra.
Højre ind (HI) = hængsler placeret i højre side, set indefra.
Venstre ind (VI) = hængsler placeret i venstre side, set indefra.
2
Venstre
udadgående
Først åbnede*
Højre
udadgående
Først åbnede*
Højre
indadgående
Venstre
indadgående
Højre
udadgående
Først åbnede*
Venstre
indadgående
Først åbnede*
Højre
indadgående
Venstre
udadgående
*Ved dobbeltdøre
MONTERING
GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER
AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER
Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden
du afmonterer det gamle vindue.
Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende spray,
hvis de sidder fast i hængslerne. Er der tale om fastkarmsvinduer, bør du udtage glasset eller ruden først.
Fjern først søm og glaslister, så glasset blotlægges.
Når du har udtaget rammerne eller glasset, skal karmen
afmonteres. Dette gøres ved, at alle karmsiderne saves fri
med en bajonetsav. Indvendigt skal du bruge en hobbykniv
til at skære karmen fri fra væv eller tapet.
Er elementet stort og vanskeligt at håndtere, kan du lette
arbejdet ved at save det i mindre stykker.
Herefter løsnes og fjernes karmen eller de afsavede dele
fra væggen eller muren. Det gør du med et koben og en
hammer.
Er det nødvendigt, kan gamle søm saves over med en
nedstrygerklinge. Fuge- og mørtelrester fjerner du med en
hobbykniv.
Rengør murhullet grundigt, så rester af fugemasse, støv og
puds forsvinder helt.
MONTERING AF DE NYE VINDUER
Fastgørelsen af de nye vinduer skal udføres med karmskruer/dyvler eller beslag, således at den bliver holdbar.
Det er vigtigt, at de blivende støtte- og bæreklodser har en
passende størrelse. Endvidere må afstanden mellem fastgørelsespunkterne ikke være mere end 70 cm gældende
både for lodret og vandret.
Angående sidekarme skal det udvendige karmhjørne til
fastgørelsespunktet være min. 20 cm og max. 30 cm. Disse
afstandskrav gælder også, når det angår afstanden mellem
fastgørelsespunktet og lodret eller vandret post.
Der skal monteres en blivende opklodsning ved bundkarmens yderste ender. Ligeledes skal der under bundkarmen
være en blivende opklodsning for elementer med sammenlukkede rammer eller lodposte.
3
MONTERING
Om faste karme:
Når et element med fast ramme eller glas skal monteres,
skal skruen placeres i karmens midte eller fals. Når faste
karme leveres, er glasset løst monteret. Dette er dog ikke
gældende for fast glas med energisprosser, som derimod
skal monteres ved hjælp af de beslag, der er skruet i karmen. Er det en fast karm med udvendige glaslister, skal du
anvende silikone til at fastgøre glasset til karmdelen.
Dette er for at sikre imod indbrud.
Om topvendte, topstyrede og sidehængte vinduer:
Når fastgørelse med karmskruer i udadgående elementer
skal foretages, skal det ske gennem karmens fals.
Om dreje/kip-elementer:
Når et dreje/kip-element skal monteres, skal skruen placeres i karmens midte eller fals.
NÅR MONTERING ER FULDFØRT:
Det er vigtigt at rense bundfals for borestøv og efterprøve
alle funktionerne. Ligeledes bør alle bevægelige beslagdele
eftersmøres, og ruderne skal rengøres for etiketter etc.
Brug evt. rengøringsmiddel til keramiske kogeplader hertil.
GUIDE TIL MONTAGE AF DØRE
AFMONTERING AF DEN GAMLE DØR
Husk at kontrollere om den nye dør passer i murhullet, inden du
afmonterer den gamle dør.
Fjern døren fra karmen. Brug rustløsende spray, hvis den
sidder fast i hængslerne.
Alle karmsiderne saves fri med en bajonetsav. Indvendigt skal du
bruge en hobbykniv til at skære karmen fri fra væv eller tapet.
Dørkarmen er nemmere at udtage, hvis du saver den i
små stykker. Brug et koben eller en hammer til at løsne de
afsavede karmstykker.
Er det nødvendigt, kan gamle søm saves over med en
nedstrygerklinge. Fuge- og mørtelrester fjerner du med en
hobbykniv, hammer eller et stemmejern.
Rengør murhullet grundigt, så rester af fugemasse, støv og
puds forsvinder helt.
4
MONTERING
MONTERING AF DEN NYE DØR
I udadgående elementer skal fastgørelse med karmskruer helst
ske gennem karmens fals.
Når en ny dør skal monteres, skal karmskruerne anbringes
i falsen så tæt på hvert hængsel som muligt. Dørelementer
fastgøres på samme måde som vinduer med den forskel, at
der altid skal placeres blivende støtteklodser ved alle fastgørelser i hængselsiden (så tæt på hængslerne som muligt),
bag låseblikket (dette fungerer som passiv sikring mod
indbrud) og under bundkarmens midte ved brede elementer.
Såfremt der er monteret beslag ved det anviste monteringshul, flyttes skruen inden for midtertætningssporet.
Fuge ved bundkarmen skal placeres bag dræn.
Monteringsskruer i bundkarmen skal forsegles med silikone.
PLACERING AF SKRUER VED TRÆ OG TRÆ/ALU VINDUER:
11
Træ/alu
Træ
PLACERING AF SKRUER VED TRÆ OG TRÆ/ALU FASTKARM
VINDUER:
Træ/alu
Træ
NÅR MONTERING ER FULDFØRT:
Det er vigtigt at rense bundfals for borestøv og efterprøve
alle funktionerne. Ligeledes bør alle bevægelige beslagdele
eftersmøres, og ruderne skal rengøres for etiketter etc.
Brug evt. rengøringsmiddel til keramiske kogeplader hertil.
5
MONTERING
GUIDE TIL ISOLERING OG FUGNING
AF VINDUER OG DØRE
Isolering indsættes i hulrummet mellem væggen og karmen. Undgå at presse det derind, da der således kan opstå
krumninger, eller rammen kan bue.
Fugningen udføres med selvklæbende fugebånd eller udvendig fuge, der giver et flot resultat og er nemt at håndtere.
Fugebåndrullen åbnes, og de første par cm skæres af. Nu kan
du måle op med selve båndet. Husk at lægge lidt til i længden.
Fugebåndet klæbes direkte på karmen næsten ud til forkanten. Vær meget omhyggelig, især ved samlingerne i hjørnerne.
Fugebånd placeres bag alukapslen
Tryk båndet mod karmen med en spatel. Hele hullet bliver
automatisk dækket, da båndet udvider sig.
HUSK:
Undersøg bredden på fugen, inden du køber fugebåndet.
Fugning indvendigt kan f.eks. udføres med akrylfugning eller
silikone. Eller du kan vælge at afslutte med en liste.
Ved Træ/alu vinduer er det vigtigt, at fugen/fugebåndet kommer
ind at ligge bag alukapslen for give mulighed for ventilation.
Fugebånd
6
Vinduesgrossisten ApS
Nibevej 20
DK-9200 Aalborg SV
Telefon: 72 62 90 40
[email protected]